Ana səhifə

România judeţul cluj consiliul judeţeanhot ă r â r e a nr. 269 din 10 decembrie 2015 privind aprobarea Planului de ocupare pe anul 2016 a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile


Yüklə 39.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü39.5 Kb.
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A

NR. 269 din 10 decembrie 2015

privind aprobarea Planului de ocupare pe anul 2016 a funcţiilor publice din cadrul

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate

Consiliul Judeţean Cluj,

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare pe anul 2016 a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi instituţiilor subordonate, propus de domnul Mihai Seplecan, preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;

Având în vedere Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici adresa nr. 39874/2015;

În conformitate cu prevederile:


  • art. 23 alin. (2) lit. b şi alin. (4) din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, nr. 7660/2006;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, centralizat la nivel de ordonator principal de credite, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj pe anul 2016, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj pe anul 2016, cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj pe anul 2016, cuprins în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole a Judeţului Cluj pe anul 2016, cuprins în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj şi Camera Agricolă a Judeţului Cluj.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj; Camerei Agricole a Judeţului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE, SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mihai Seplecan Simona Gaci


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət