Ana səhifə

Rndr. Mária tulenková, PhD


Yüklə 57.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü57.5 Kb.

RND
r. Mária TULENKOVÁ, PhD.
tulenkom@unipo.sk

 


Vzdelanie:

 • 1974 – 1979 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor Biológia - Chémia

 • 2001 ukončenie doktorandského štúdia, Biologická fakulta Užhorodskej Štátnej Univerzity v Užhorode (Ukrajina), obhajoba v NBZ Hryška Akadémie vied Ukrajiny v Kijeve (Ukrajina), vedný odbor 03-00-05 Botanika

Výučba:

 • Anatómia a morfológia rastlín

 • Vybrané kapitoly z a anatómie a morfológie rastlín

 • Didaktika biológie 1

 • Didaktika biológie 2

 • Environmentálna výchova na ZŠ a SŠ

 • Vybrané kapitoly z didaktiky biológie

 • Pedagogická prax 1

 • Pedagogická prax 2

 • Súvislá pedagogická prax 3

Špecializácia vedecko-výskumného zamerania:

 • populačná biológia rastlín,

 • geoefemeroidy v regióne východného Slovenska,

 • Leucojum vernum L.,

 • flóra chránených území,

 • biologické monitorovanie a biologické markery u rastlín,

 • ekológia a environmentalistika v edukácii,

 • európska dimenzia vo vzdelávaní,

 • tvorivosť a humanizácia v biologickej edukácii

 • koncepcie biologického vzdelávania,

 • IKT vo vyučovaní biológie.

Projekty:

( riešené výskumné a edukačné projekty)

 • 2002 – 2004 Projekt aplikovaného výskumu AV/821/2002 „Štúdium etnických špecifík rómskeho etnika zo sociálneho, antropologického, zdravotného, kriminologického a výchovno-vzdelávacieho aspektu“ – zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. I. Bernasovský, DrSc.

 • 2003 – 2005 VEGA 1/0448/03 „ Štúdium vybraných chemických rovnováh so zameraním na ich využitie v analytickej praxi vrátane špeciačnej analýzy“ - zodpovedný riešiteľ: Doc., RNDr. V. Andruch, CSc.

 • 2006 – 2008 KEGA 3/4114/06 „ Rozširovanie edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov“ - zodpovedný riešiteľ: Doc., PaedDr. V. Šebeň, PhD.

 • 2009 – 2011 KEGA 3/7083/09 „ Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencii pedagogických pracovníkov“ - zodpovedný riešiteľ: Doc., PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.


Výber z publikačnej činnosti:
Vysokoškolské učebnice a učebné texty:

 1. TULENKOVÁ M. Vtáky, Príručka na poznávanie [1. vyd.]. Prešov: FHPV PU, 2002, 134s. ISBN 80-8068-103-1

 2. TULENKOVÁ M., KUNDOVÁ J. Didaktická hra v učive o ľudskom tele na ZŠ (pre učiteľov rómskych žiakov) [1. vyd.]. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2004, 82 s. ISBN 80-8045-354-3

 3. TULENKOVÁ M. Didaktika biológie I [1. vyd.]. Prešov: FHPV PU, 2006, 155 s. ISBN 80-8068-467-7

 4. TULENKOVÁ M. Didaktika biológie II. [1. vyd.]. Prešov: FHPV PU, 2006, 119 s. ISBN 80-8068-468-5

 5. TULENKOVÁ, M., JAKUBÍKOVÁ, J. Maturita 2006, Maturitná skúška z biológie. Prešov: MPC, 2006, 60 s. ISBN 80-8045-407-8


Monografie:
 1. TULENKOVÁ M. Environmentálna výchova na 2. stupni základnej školy [1. vyd.]. Prešov: FHPV PU, 2007, 132 s. ISBN 978-80-8068-469-3


Pôvodné vedecké práce:

(výber z publikovaných vedeckých prác)

 1. TULENKOVÁ, M. The age structure and density of the population of Leucojum vernum L. in different natural conditions in the Eastern Slovakia region. In: Environment Protection: Modern studies in ecology and microbiology Vol. 1 - International Regional Seminar. Uzhgorod, Ukraine: Uzhorod State University, 1997, pp. 99-102.

 2. TULENKOVÁ, M. The morphometric analysis of Leucojum vernum L. in the eastern Slovakia region. In: III. Antropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation - Proceedings of International Conference, Zemplínska Šírava 23.-26.6. 1998. Košice: UPJŠ, 1998, s. 147-152. ISBN 80-7097-364-1

 3. TULENKOVÁ, M. Kiľka prymitok do vyvčeňa morfolohičnoji minlyvosti osobyn Leucojum vernum L. v chodi ontohenezu. In: Study of plants ontogeny of natural and cultural flora in botanical institutions of Eurasia - Papers of the 10 International Conference, Dendrolohičnyj park "Sofijivka" NAN Ukrajiny. Ukrajina, Umaň: Umaňske vydavnyčo – polihrafične pidpryjemstvo, 1998, s. 177-179. ISBN 966-95403-11-0

 4. TULENKOVÁ, M. Flora efemerojidnych heofitiv Schidnoji Slovaččyny. ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 1998, vol. 55, N I, Kijiv, Ukrajina, pp. 51-56.

 5. DOSTÁL, Ľ., FERÁKOVÁ, V., TULENKOVÁ, M. Leucojum vernum L. subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz / In: ČEŘOVSKÝ J. et all.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR Vol. 5. Vyššie rastliny. Bratislava: Príroda a. s., 1999, 217 s. ISBN 80-07-01084-X

 6. TULENKOVÁ, M. Chorológia Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz (bleduľa jarná karpatská) na Slovensku. In: Acta Fac. Stud. Human. et Nat. Univ. Prešoviensis, Prírodné vedy biológia-ekológia, Prešov: FHPV PU, 2000, roč. I, s. 35-40. ISBN 80-8068-015-9

 7. TULENKOVÁ, M. Systematický prehľad efemeroidných geofytov východného Slovenska a ich právna ochrana. In: Acta Fac. Stud. Human. et Nat. Univ. Prešoviensis, Prírodné vedy biológia-ekológia, Prešov: FHPV PU, 2000, roč. I, s. 41-46. ISBN 80-8068-015-9

 8. TULENKOVÁ, M. Zoznam drevín Ekocentra CHA Holá hora v Prešove. In: Acta Fac. Stud. Human. et Nat. Univ. Prešoviensis, Prírodné vedy biológia-ekológia, Prešov: FHPV PU, 2004, roč. XL, s. 43-48. ISBN 80-8068-249-6

 9. TULENKOVÁ, M. Niektoré aspekty využívania informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní a vzdelávaní. In: Acta Fac. Stud. Human. et Nat. Univ. Prešoviensis, Prírodné vedy biológia-ekológia, Prešov: FHPV PU, 2004, roč. XL, s. 34-42. ISBN 80-8068-249-6

 10. Tulenková, M. Rozvíjanie tvorivosti žiakov prostredníctvom environmentálnej výchovy. In: Pedagogické spektrum, časopis pre pedagogickú teóriu, školskú prax, politiku výchovy a vzdelávania. Bratislava: ŠPÚ, 2004, ročník XIII., č. 7/8, s. 65-72. ISSN 1335-5589

 11. Tulenková, M. Produktivita semien východoslovenských populácií Leucojum vernum L. In: Populačná biológia rastlín Plant Population biology, Nitra: SES pri SAV, 2004, roč. VIII, s. 131-135. ISBN 80-968901-1-5

 12. TULENKOVÁ, M. Ekológia a environmentalistika ako súčasť stredoškoskej biológie. In: Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávaní. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Edice: Educo, č. 3, 2007, s. 82-85. ISBN 978-80-87139-02-8

 13. TULENKOVÁ, M. Chorológia Scilla bifolia L. subsp. subtriphylla (Schur) Domin na východnom Slovensku. In: Acta Univ. Prešoviensis, Prírodné vedy Folia oecologica 1.Prešov, 2009, roč. L, s. 31-36. ISBN 978-80-555-022-5, ISSN 136-6157Zahraničné študijné pobyty:

1995 Užhorodská štátna Univerzita (Ukrajina)
Iné aktivity – členstvo v grémiách a celoštátnych a medzinárodných organizáciách

 • členka Slovenskej botanickej spoločnosti,

 • predsedníčka Krajskej odbornej komisie Biologickej olympiády v Prešovskom kraji.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət