Ana səhifə

Research Assessment Exercise 2007 University of Oulu


Yüklə 2.39 Mb.
səhifə9/20
tarix27.06.2016
ölçüsü2.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

2b.10 *Code 10

Year 2001 - None


Year 2002 - None
Järvilehto, Matti; Ahti, H. & Hagfors, E. Five years of Finnish-Russian winter schools. An innovative concept for enhancing academic mobility. - CIMO Publications nro 2. 2002, 55 p.
Year 2003 – 2004 None
Year 2005
Sutela, Tapio & Niva, T. Sevettijärven kolttien kalastusolot 1970-luvulta 2000-luvulle. - Kala- ja riistaraportteja nro 365. Helsinki, Riistan ja kalantutkimus 2005, 21, 3 p.

Sutela, Tapio; Louhi, Pauliina; Mäki-Petäys, A.; Paasimaa, M. & Pasanen, P. Kuolleiden mätimunien poistamisen ja haudontaveden laadun vaikutus lohen ja taimenen mädin kuolleisuuteen. - Kalatutkimuksia nro 195. Helsinki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2005, 19, 8 p.

Rämet, J.; Törn, Anne; Tolvanen, Anne & Siikamäki, Pirkko Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin - kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. A nro 151. 2005, 48 p.
Year 2006
Vuori, Kari-Matti; Bäck, S.; Hellsten, S.; Karjalainen, S.M.; Kauppila, P.; Lax, H-G.; Lepistö, L.; Londesborough, S.; Mitikka, S. et al. Suomen pintavesien tyypittelyn ja ekologisen luokittelujärjestelmän perusteet. - Suomen Ympäristö nro 807. Helsinki, 2006, 148 p.


2b.11 *Code 11

Year 2001


Forsman, Jukka & Mönkkönen, Mikko Lajien väliset vuorovaikutukset lintujen pesimäpaikanvalinnassa ja pesimäyhteisön toiminnassa. - Linnut, 2001, 36:16-21.

Forsman, Jukka & Mönkkönen, Mikko Varpushaukan ja sen saalislajien monisyinen yhteiselo. - Suomen Riista, 2001, 47:7-17.

Hytönen, J. & Kauppi, Anneli Hieskoivun vesominen. - Sorbifolia, 2000, 31:175-182.

Korpimäki, V-M.; Rauhala, P. & Tornberg, Risto Muuttohaukan ravinnosta suhteessa pesimälinnustoon. - Linnut, 2001, 36:10-13.

Lampila, Petri (Ed.); Markkola, J.; Tolvanen, P.; Ruokonen, Minna & Pynnönen, J. Kiljuhanhen suojelu 1999-2000. - Linnut vuosikirja 2000, 2001:10-19.

Mutanen, Marko Lajikäsitteet, lajiutuminen ja perhostaksonomia. - Baptria, 2001, 26:137-143.

Mutanen, Marko Lapin ja Kuusamon alueen pikkuperhoslöydöt 1999. - Baptria, 2001, 26:2-3.

Mutanen, Marko; Kullberg, J.; Nupponen, K.; Kaitila, J.; Junnilainen, J.; Wikström, B. & Mutanen, T. Huomionarvoiset pikkuperhoshavainnot 1997-1998. - Baptria, 2001, 26:99-120.

Mänttäri, Satu & Järvilehto, Matti Avain motoriikkaan: poikkijuovaisen lihassolun kehittyminen. - Solubiologi, 2001, 19:5-10.

Ohenoja, Esteri Lehtikuusen sienistä. - Sorbifolia, 2001, 32:179-182.

Tillman-Sutela, E. & Kauppi, Anneli Rakenteellinen kypsyys männyn siementen keräysajankohdan määrittäjänä. - Pohjoisten metsien hoito - 30 vuotta tutkimuspäiviä Rovaniemellä. Ed. M. Varmola & S. Tapaninen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja nro 803. Rovaniemi, 2001, p. 47-54.

Tornberg, Risto Kanahaukan saalistus ja kanalintujen kannanmuutokset. - Linnut, 2001, 36:6-10.

Ulvinen, Tauno Taarnalammen sammalia: korjaus ja lisäys. - Lutukka, 2001, 17:25-26.

Ulvinen, Tauno Itämerenvihvilä, valkoyökönlehti ja kenosammal Tervolan letoilla (PeP). - Lutukka, 2001, 17:120-126.


Year 2002
Bokma, Folmer Birds of Ecuador - status, distribution and taxonomy. Book review. - Ornis Fennica, 2002, 79: 100.

Bokma, Folmer Thrushes. Book review. - Ornis Fennica, 2001, 78:204.

Itämies, Juhani; Mutanen, Marko & Laasonen, E. M. Description of the female of Elachista leifi (Lepidoptera: Elachistidae). - Entomologica Fennica, 2002, 13:163-166.

Itämies, Juhani; Mutanen, Marko & Wikström, B. Ecology and biology of Coleophora boreella Benander, 1939 (Lepidoptera: Coleophoridae). - Entomologica Fennica, 2002, 13:113-115.

Liukkonen-Anttila, Tuija Kanalinnut tarhassa - ongelmina ravinto ja jopa syntyperä. - Suomen Riista, 2002, 48, p. 46-54.

Lumme, Jaakko; Ruokonen, Minna & Liukkonen-Anttila, Tuija DNA:n sekvensointi populaatiotutkimuksessa - esimerkkeinä kiljuhanhi ja peltopyy. - Suomen Riista, 2002, 48:90-97.

Mutanen, Marko; Itämies, Juhani; Kaitila, J.; Kullberg, J.; Mutanen, T.; Nupponen, K.; Vaalamo, K. & Välimäki, Panu Huomionarvoiset pikkuperhoshavainnot 1999. - Baptria, 2002, 27:13-27.

Ojanen, U.; Rätti, O.; Adler, P. H.; Kuusela, Kalevi; Malmqvist, B. & Helle, P. Blood feeding by black flies (Diptera: Simuliidae) on black grouse (Tetrao tetrix) in Finland. - Entomologica Fennica, 2002, 13:153-158.

Putaala, Ahti Riistatarhaus Suomessa - kyselytutkimus. - Suomen Riista, 2002, 48:55-64.

Ruotsalainen, Anna Liisa; Tuomi, Juha & Väre, H. Model for optimal mycorrhizal colonization along altitudinal gradients. - Silva Fennica, 2002, 36:681-694.

Välimäki, Panu & Itämies, Juhani Occurrence and experimental introduction of Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836) (Lepidoptera; Tortricidae) in Finland. - Entomologica Fennica, 2002, 13:89-97.
Year 2003
Nissi, R. & Itämies, Juhani Outo otus vessanpytyssä. - Duodecim, 2003, 119:2149-2150.

Sulkava, S.; Huhtala, K.; Rajala, P. & Tornberg, Risto Kotkan saaliinvalinta metsäkanalintulajien ja niiden sukupuolten kesken Suomessa 1957-97. - Suomen Riista, 2003, 49:44-54.

Ulvinen, Tauno Etelänlapiosammal (Tortula subulata) Uudellamaalla (U/N). - Havaintoja Suomen sammalista. Bryobrotherella, 2003, 6:23-26.

Väre, H.; Ulvinen, Tauno & Vitikainen, O. Mielichhoferia elongata (Bryaceae, Musci) and Umbilicaria dendrophora (Umbilicariaceae, lichenized Ascomycetes) found in Finland. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica, 2003, 79:7-12.


Year 2004
Ilmonen, J. & Kuusela, Kalevi Simulium (Hellichiella) baffinense Twinn ja Simulium (Hellichiella) crassum (Rubtsov), kaksi Suomelle uutta mäkärälajia (Diptera, Simuliidae). - Sahlbergia, 2003, 8:89-91.

Liukkonen, Tuija; Helle, P.; Rätti, O.; Kvist, Laura & Orell, Markku Metsopopulaation geneettisestä rakenteesta Suomessa. - Suomen Riista 2004, 50:56-64.

Sippola, A-L.; Mönkkönen, Mikko; Renvall, P. & Kangasmäki, K. Avainbiotoopin koon ja puuston rakenteen merkitys Kolin kansallispuiston kääpälajiston suojelulle. - Tutkittu ja tuntematon Koli. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja nro 915. Joensuu 2004, p. 73-90.
Year 2005
Chamberlain, H. L.; Rossman, A. Y.; Stewart, E. L.; Ulvinen, Tauno & Samuels, G. J. Stipitate species of Hypocrea (Hypocreales, Hypocreaceae) including Podostroma. - Karstenia, 2004, 44:1-24.

Hausknecht, A.; Vauras, J.; Kytövuori, I. & Ohenoja, Esteri Gattung Conocybe in Finnland. - Karstenia, 2005, 45:1-32.

He-Nygren, X.; Koponen, T.; Parnela, A.; Piippo, S.; Ulvinen, Tauno & Virtanen, V. Sammalseuran kevätretki 2003 Lammin Evolle. - Bryobrotherella, 2004, 7:32-37.

Jaako, A.; Putaala, Ahti & Marjakangas, Arto Teeren pesän säilymiseen vaikuttavista tekijöistä. - Suomen Riista, 2005, 51:44-50.

Kauppi, Anneli & Tillman-Sutela, E. Opaskirja puulajien tunnistukseen. - Tieteessä tapahtuu, 2005, nro 5:77-78.

Korsu, Kai Tulokaslajit leviävät - globaali haaste ekologeille. - Tieteessä tapahtuu, 2005, nro 4:29-32.

Laitinen, Jarmo; Rehell, S. & Huttunen, Antti Vegetation-related hydrotopographic and hydrologic classification for aapa mires (Hirvisuo, Finland). - Annales Botanici Fennici, 2005, 42:107-121.

Laitinen, Jarmo; Rehell, S.; Huttunen, Antti & Eurola, S. Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. - Suo, 2005, 56, nro 1:1-17.

Liukkonen, Tuija Suomen peltopyykannan geneettinen rakenne. - Suomen Riista, 2005, 51:51-59.

Marjakangas, Arto & Kiviniemi, S. Dispersal and migration of female Black grouse Tetrao tetrix in eastern central Finland. - Ornis Fennica, 2005, 82:107-116.

Syrjänen, K.; Ulvinen, Tauno; Arkkio, H.; Koponen, T.; Pykälä, J.; Rintanen, T.; Sallantaus, T.; Virtanen, V. & Vuorinen, E. Sammalretkeily Kaakkois-Suomeen 13.-14.9.2003. - Bryobrotherella, 2004, 7:38-57.

Tillman-Sutela, E. & Kauppi, Anneli Idätyskokeiden tulkintatapa vaikuttaa siemenerän itämistunnuksiin ... ja hintaan. - Taimiuutiset, 2005, nro 2:16-19.

Väre, H.; Ulvinen, Tauno; Vilpa, E. & Kalleinen, Lassi Oulun puuvartiset viljelykarkulaiset. - Sorbifolia, 2004, 35:99-115.
Year 2006
Bisi, J.; Kangas, A.; Hannuksela, M. & Liukkonen, Tuija Metsäpeurakannan paluu Suomenselälle - riesaksi vai rikkaudeksi. - Suomen Riista, 2006, 52:44-58.

Laaksonen, J.; Laaksonen, T.; Itämies, Juhani; Rytkönen, Seppo & Välimäki, Panu New efficient bait-trap model for Lepidoptera surveys - the "Oulu" model. - Entomologica Fennica, 2006, 17:153-160.

Leinonen, R.; Kutenkova, N.; Ahola, M.; Itämies, Juhani & Vikberg, V. Ecology, genitalia and larval morphology of Polythrena coloraria Herrich-Schäffer, 1855 (Lepidoptera: Geometridae) with records of its egg parasitoid Telenomus acarnas Kozlov & Kononova, 1977 (Hymenoptera: Scelionidae). - Entomologica Fennica, 2006, 17:56-64.

2b.12 *Code 12

Year 2001


Itämies, Juhani Mosquitoes. - Arctic Flora and Fauna. Status and conservation. Helsinki, Edita 2001, p. 139.

Prokkola, S.; Aflatuni, A.; Pietilä, M.; Kauppi, Anneli; Matala, V.; Tuovinen, T.; Luoma, S. & Karvonen, J. Mansikan talvisuojaus harsokatteella. - Pohjoisen laatumarjat - mansikka, tyrni, mesimarja ja jalomaarain. Ed. S. Prokkola & S. Luoma. Ruukki. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2001, p. 6-18.

Savolainen, Outi Genetiikka ja sopeutuminen. - Tiede ja elämä. Tieteen päivät 2001, Ed. J. Rydman. 2001, p. 288- 296.

Tegelström, H.; Ruokonen, Minna & Löfgren, S. Genetic status of the captive lesser white-fronted geese used for breeding and reintroduction in Sweden and Finland. - Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project. Annual report 2000. Ed. by P. Tolvanen & I. J. Øien & K. Ruokolainen. WWF Finland Report No 13 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie Report nro 1. Helsinki-Klæbu, 2001, p. 37-39.

Virtanen, Risto Variations in snow cover affect plants. - Arctic Flora and Fauna, status and conservation. Helsinki, Arctic Council Program for the Conservation of Arctic Flora and Fauna 2001, p. 30-31.
Year 2002
Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. - Ruusujuuren seminaari, Mikkeli, 18.6.2002, MTT, Ympäristöntutkimus 2002, p. 11-13.

Pihlajaniemi, Henna; Siuruainen, Mirja; Rautio, Pasi; Huttunen, Satu & Laine, Kari Puuvartisten koristekasvien menestyminen pohjoisessa - Pohkas-Kantavalintakokeet 1993-1999. - Viheralan tutkimus 2002, Luentojulkaisu 25.9.2002, Viherympäristöliitto 2002, p. 18-20.

Ruotsalainen, Anna Liisa; Tuomi, Juha & Väre, H. Optimaalinen mykorritsakolonisaatio alpiinisella gradientilla. - Metsätieteen aikakauskirja, 2002, nro 4:660-661.

Ulvinen, Tauno Alueellisen uhanalaisuustarkastelun aluejaot. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 146-150.

Ulvinen, Tauno Harsosammal (Trichocolea tomentella) - vaarantunut (VU). - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 55-56.

Ulvinen, Tauno Kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) - vaarantunut (VU). - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 51-52.

Ulvinen, Tauno Lapinpahtasammal (Orthothecium lapponicum) - erittäin uhanalainen (EN). - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 78-79.

Ulvinen, Tauno Lähteiköt. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 54-55.

Ulvinen, Tauno Suomen sammalten levinneisyyden tuntemus. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 12-16.
Year 2003
Aalto, J.; Mäki-Petäys, Hannaleena & Orell, Markku Metson (Tetrao urogallus) soidinalueiden suojelu - geneettisten menetelmien soveltaminen. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 43-55.

Itämies, Juhani Hirvikärpänen. - Riistapäivät 2003, Teema: riistamaailman epätoivotut - taudit, loiset, tulokaslajit. Riistantutkimuksen tiedote nro 184. Helsinki. 2003, p. 26-28.

Jaakola, Laura; Määttä-Riihinen, K. & Hohtola, Anja Mustikan flavonoidit. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 9-19.

Junnila, E-M.; Törn, Anne; Kälkäjä, T.; Siikamäki, Pirkko & Tolvanen, Anne Kestävä luontomatkailu. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 71-84.

Kuusela, J.; Holopainen, R. & Lumme, Jaakko Koillismaa vesieliöiden historiallisena kohtauspaikkana. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 31-42.

Lampila, Petri; Markkola, Juha; Tolvanen, P.; Timonen, S.; Aarvak, T.; Øien, I.; Pynnönen, J. & Kaartinen, R. Kiljuhanhen suojelu 2001-2002. - Linnut-vuosikirja 2002, 2003:4-12.

Marjakangas, Arto Metsäojitus teeripoikueille kohtalokasta. - Käytännön riistanhoito. Ed. J. Malinen & V-M. Väänänen. Metsälehti 2003, p. 36.

Marjakangas, Arto Teerinaaras ei kahta vaihda: toinen on perimäreviiri ja toinen.. - Käytännön riistanhoito. Ed. J. Malinen & V-M. Väänänen. Metsälehti 2003, p. 35.

Markkola, Juha & Tunturi, K. Maakotkan satelliittiseuranta. - Maakotka 2000. 2003, p. 51-84.

Mönkkönen, Mikko; Hurme, Eija; Sippola, A-L.; Hanhimäki, P. & Ukkola, M. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen talousmetsissä. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 85-97.

Pihlajaniemi, Henna; Siuruainen, Mirja; Rautio, Pasi; Laine, Kari & Huttunen, Satu Puuvartisten koristekasvien menestyminen pohjoisessa. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 21-30.

Ruuttula-Vasari, A. & Hurme, Eija Biologin ja historioitsijan kohtaaminen Pohjois-Taivalkosken liito-oravametsissä. - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Ed. H. Turunen. Scripta Historica nro 30. Oulu, Oulun Historiaseura 2003, p. 151-163.

Ryömä, R. & Virtanen, Risto Sammalet. - Ylläs-Aakenuksen alueen luonto. Ed. A. Kuusisto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 141. 2003, p. 65-81.
Year 2004
Huttunen, Antti Soiden kasvillisuus ja suojelu. - Suo 2004, 55:76-77.

Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Merenrannat ja jokivarret muuttuvina elinympäristöinä. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & P. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 65-67.

Itämies, Juhani Tunturin sääsket. - Suurtuntureiden luonto. Kilpisjärven biologisen aseman 40-vuotisjuhlakirja. Ed. A. Järvinen & S. Lahti. Helsinki. Palmenia 2004, p. 187-188.

Itämies, Juhani; Kuusela, Kalevi; Ohenoja, Esteri & Siira, J. Vuotoksen suunnitellun allasalueen luonnon tutkimukset vuonna 1994. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003. p. 7-24.

Järvilehto, Matti & Kaakinen, Mika Urakirjosta uravalintaan - moniulotteinen karttakuvaus uravalinnan tukena. - Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaa opintopolulle. Ed. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro 6. Oulu 2004, p. 156-166.

Kuuluvainen, T.; Mönkkönen, Mikko; Keto-Tokoi, P.; Kuusinen, M.; Aapala, K. & Tukia, H. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen perusteet. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 142-191.

Liukkonen-Anttila, Tuija Geenipankki suomalaiselle peltopyylle. - Jahtimailla. Osa :Riistalinnut. 2004, p. 248.

Marjakangas, Arto Teeri - kaskikoivikoiden lyyrapyrstö. - Jahtimailla. Osa :Riistalinnut. 2004, p. 158-163.

Muotka, Timo; Heino, J.; Meissner, Kristian & Paavola, R. Virtavesien luonnon monimuotoisuus. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 47-54.

Muotka, Timo; Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Virtavesiekosysteemien rakenne ja toiminta. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 44-46.

Mönkkönen, Mikko Suomen metsäluonto - osa globaalia monimuotoisuutta. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 19-47.

Paavola, R.; Kuusela, Kalevi & Itämies, Juhani Vuotoksen alueen vesien selkärangattomat. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003. p. 477-500.

Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. - Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa. Ruusujuuriseminaari, Mikkeli 18.6.2002. Ed. B. Galambosi. Maa- ja elintarviketalous nro 37. Mikkeli. 2003. p. 26-32.

Putaala, Ahti Peltopyy - muninnan mestari. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut. 2004, p. 180-183.

Siikamäki, Pirkko & McWhirr, Taina Mäkikeltano ja muita Kitisen varren kasveja. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 53.

Siikamäki, Pirkko; McWhirr, Taina; Jormola, J. & Harjula, H. Ihminen muuttaa jokiluontoa. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 127-129.

Siuruainen, Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina. - Maataloustieteen Päivät 2004, 12.-13.1.2004, Viikki, Helsinki. Ed. A. Hopponen & M. Rinne. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote nro 19. 2004, p. 1-4.
Year 2005
Huttunen, Antti Soiden kasvillisuus ja suojelu. - Suo 2004, 55:76-77.

Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Merenrannat ja jokivarret muuttuvina elinympäristöinä. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & P. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 65-67.

Itämies, Juhani Tunturin sääsket. - Suurtuntureiden luonto. Kilpisjärven biologisen aseman 40-vuotisjuhlakirja. Ed. A. Järvinen & S. Lahti. Helsinki. Palmenia 2004, p. 187-188.

Itämies, Juhani; Kuusela, Kalevi; Ohenoja, Esteri & Siira, J. Vuotoksen suunnitellun allasalueen luonnon tutkimukset vuonna 1994. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003. p. 7-24.

Järvilehto, Matti & Kaakinen, Mika Urakirjosta uravalintaan - moniulotteinen karttakuvaus uravalinnan tukena. - Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaa opintopolulle. Ed. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro 6. Oulu 2004, p. 156-166.

Kuuluvainen, T.; Mönkkönen, Mikko; Keto-Tokoi, P.; Kuusinen, M.; Aapala, K. & Tukia, H. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen perusteet. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 142-191.

Liukkonen-Anttila, Tuija Geenipankki suomalaiselle peltopyylle. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut. 2004, p. 248.

Marjakangas, Arto Teeri - kaskikoivikoiden lyyrapyrstö. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut. 2004, p. 158-163.

Muotka, Timo; Heino, J.; Meissner, Kristian & Paavola, R. Virtavesien luonnon monimuotoisuus. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 47-54.

Muotka, Timo; Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Virtavesiekosysteemien rakenne ja toiminta. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 44-46.

Mönkkönen, Mikko Suomen metsäluonto - osa globaalia monimuotoisuutta. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 19-47.

Orell, M., Hohtola, E., Saarela, S., Kvist, L., Lumme, J., Broggi, J. & Laurila M. 2005. Postglacial faunal components and adaptation in northern environment. ­ In: Heininen, L., Strand, K. & Taulavuori, K. (eds.) 2005. Northern Sciences Review. Northern Dimensions and Environment, pp. 237-246.

Paavola, R.; Kuusela, Kalevi & Itämies, Juhani Vuotoksen alueen vesien selkärangattomat. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003, p. 477-500.

Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. - Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa. Ruusujuuriseminaari, Mikkeli 18.6.2002. Ed. B. Galambosi. Maa- ja elintarviketalous nro 37. Mikkeli, 2003, p. 26-32.

Putaala, Ahti Peltopyy - muninnan mestari. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut, 2004, p. 180-183.

Siikamäki, Pirkko & McWhirr, Taina Mäkikeltano ja muita Kitisen varren kasveja. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 53.

Siikamäki, Pirkko; McWhirr, Taina; Jormola, J. & Harjula, H. Ihminen muuttaa jokiluontoa. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 127-129.

Siuruainen, Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina. - Maataloustieteen Päivät 2004, 12.-13.1.2004, Viikki, Helsinki. Ed. A. Hopponen & M. Rinne. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote nro 19. 2004, p. 1-4.


Year 2006
Halmeenpää, R.; Itämies, Juhani & Välimäki, Panu Metsälaidunnuksen vaikutukset maakiitäjäisten (Coleoptera: Carabidae) ja juoksuhämähäkkien (Araneae: Lycosidae) yhteisörakenteeseen Taivalkoskella. - LUMOLAIDUN Maisemalaiduntaminen luonnon monimuotoisuuden lisääjänä - tasapaino monimuotoisuuden ja tuottavuuden välillä. Arto Huuskonen. Maa- ja elintarviketalous nro 79, 2006, p. 346-375.

Hurme, Eija; Mönkkönen, M.; Kurttila, M.; Heinonen, T.; Pukkala, T.; Nikula, A.; Nivala, V.; Reunanen, Pasi; Heikkinen, T. & Ukkola, M. Liito-oravelle soveltuvien metsien arviointi tänään ja tulevaisuudessa. - Metson jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 2006, p. 170-172.

Hurme, Eija; Mönkkönen, M.; Sippola, A-L.; Ylinen, H. & Pentinsaari, M. Löytyykö liito-oravan asuttamista kuusivaltaisista metsistä myös muita uhanalaisia lajeja. - Metson jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 2006, p. 167-169.

Järvilehto, Matti Luonnontieteellinen ihmiskäsitys. - Kutsu Oulun Yliopiston seitsemänteen promootioon, 2006, p. 27-30.

Karppinen, Katja; György, Zsuzsanna; Tolonen, A.; Neubauer, Peter; Jalonen, J. & Hohtola, Anja Comparison of various culture systems on growth and accumulation of hypericins in Hypericum perforatum shoot cultures. - FinMed 2006 Proceedings of the 2nd International Conference on Bioreactor Technology in Cell, Tissue Culture and Biomedical Applications Saariselkä, Lapland, Finland 27-31 March 2006, Eds. S. Sorvari & O. Toldi, 2006, p. 96-101.

Pamilo, Pekka Hyönteisten sosiaalisuuden genetiikka. - SPHINX. Årsbok - vuosikirja - yearbook 2005-2006, Societas Scientiarum Fennica, 2006, p. 59-67.

Siikamäki, Pirkko & Kangas, Katja Luonnonsuojelualueet luontomatkailun kohdealueina. - Matkailukehityksestä aluekehitykseen. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 1/2006, Kuusamo, 2006, p. 43- 67.

Siikamäki, Pirkko; Tolvanen, Anne; Törn, Anne & Kangas, Katja Metsät virkistys- ja matkailukäytön kohteina. - METSOn jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Ed. P. Horne et al, 2006, p. 336- 338.

Vuori, Kari-Matti & Wahlgren, A. Vesi- ja rantaluonnon sekä vesimaiseman suojelu. - Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 - toteutumisen arviointi vuoteen 2003 asti. Ed. J. Leivonen. Suomen Ympäristö nro 811, 2006, p. 56-58.

2b.13 *Code 13

Year 2001 - None

Year 2002
Kuusela, Kalevi; Huttunen, Antti; Isoherranen, E. & Siikamäki, Pirkko Koillismaan luonnontieteellinen bibliografia 1980-2001. - Oulanka reports nro 26. Oulu, 2002, 58 p.
Year 2005 - None
Hohtola, A., Jaakola, L., Laine, K., Kämäräinen, T., Pakonen, M., Karppinen, K., Jalonen, J., Tolonen, A., Neubauer, P., Myllykoski, L., György, Z., Rautio A. & Pelkonen, O. 2005: Natural product formation by plants; enhancement, analysis, processing and testing. - In: Anneli Jalkanen & Pekka Nygren (eds.), Sustainable use of renewable natural resources - from principles to practices. University of Helsinki, Department of Forest Ecology Publications 34:237-246.

http://www.helsinki.fi/mmtdk/mmeko/sunare.

Mäki-Petäys, Hanna-Leena & Orell, Markku Conservation of genetic biodiversity in changing landscape, with special reference to caparcaillie (Tetrao urogallus) in Finland. ­ In: Jalkanen, A. & Nygren, P. (eds.) 2005. Sustainable use of renewable natural resources ­ from principles to practices. University of Helsinki, Department of Forest Ecology Publications 34:137-147.

Rämet, J.; Tolvanen, Anne; Kinnunen, I.; Törn, Anne; Orell, Markku & Siikamäki, Pirkko Sustainable tourism. - Sustainable use of renewable natural resources - from principles to practices. Research programme on sustainable use of natural resources (SUNARE). Helsingin yliopiston metsäekologian laitos 2005, p. 1-10.

http://honeybee.helsinki.fi/mmeko/SUNARE/
Year 2006 - None
Liukkonen, Tuija; Mykrä, S.; Bisi, J. & Kurki, S. Ilveksiä ja ihmisiä. Helsingin yliopsito, Ruralia-instituutti 2006, 150 p.

Mykrä, S.; Liukkonen, Tuija; Bisi, J. & Kurki, S. Kansalaisten karhukannat. Helsingin yliopsito, Ruralia-instituutti 2006, 145 p.2b.14 *Code 14

Year 2001 - 2006 None
2b.15 Code 15

Year 2001 - 2006 None
2b.16 Code 16

Year 2001 - 2006 None
2b.17 Code 17

Year 2001


Rahkonen, R.; Vennerström, P.; Rintamäki-Kinnunen, Päivi & Kannel, R. Frisk fisk. Helsingfors 2001, 136 p.
Year 2006
Lahti, K. & Rönkä, Antti Ympäristöekologia, 2006, 164 p.


2b.18 Code 18

Year 2001 - 2006 None
2b.19 Code 19

Year 2001


Björnström, Taina; Riihimäki, J. & Kerätär, K. Uhanalaisten kasvien siirtoistutukset. Menetelmien testaus Kitisen Kelukoskella. - Suomen ympäristö nro 453. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2001, 68 p.

Halonen, Pekka & Jääskeläinen, K. Ylläs-Aakenuksen vanhojen metsien alueen jäkälät. Metsähallitus, Perä-Pohjolan luontopalvelut 2001, 14 p.

Halonen, Pekka; Huhta, Ari-Pekka; Kalleinen, L.; Ahola, U. & Itämies, Juhani Toppilansaaren luontoarvojen inventointi. Oulun yliopisto 2001, 38 p.

Hanhimäki, Taina

Hanhimäki, Taina Avainbiotooppeja tutkitaan monimuotoisuuden ylläpitäjänä. - Koillissanomat 25.6.2001.

Heikkilä, H.; Kukko-oja, K.; Laitinen, Jarmo; Rehell, S. & Sallantaus, T. Arvio Viinivaaran pohjavedenottohankkeen vaikutuksesta Olvassuon Natura 2000 -alueen luontoon. Metla, Muhoksen tutkimusasema 1999. 39 p.

Heikkilä, H.; Kukko-oja, K.; Laitinen, Jarmo; Rehell, S. & Sallantaus, T. Arvio Viinivaaran pohjavedenottohankkeen vaikutuksesta Olvassuon Natura 2000 -alueen luontoon. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja nro 799. Metla, Muhoksen tutkimusasema 2001, 55 p.

Heikura, Kalevi; Keränen, J. & Peltola, I. Kainuun metsäpeurakanta kasvaa - Kasvuvauhti kuitenkin hidastunut. - Metsästäjä, 2001:36-37.

Jaakola, Laura Mustikan flavonoidien tutkimus Oulun yliopiston biologian laitoksella. - Koillissanomat 13.6.2001.

Järvilehto, Matti Opetuksen arviointi on ongelmallista. - Acatiimi, 2001:40.

Karusalmi, Ahti; Laine, Anne; Siekkinen, J. & Tikkanen, Pertti Eläinten evoluutio, systematiikka ja rakenne. Selkärangattomien eläinten morfologia, kurssiopas. - Biologian laitoksen monisteita nro 5/2001, Oulu, 2001, 98 p.

Karusalmi, Ahti; Tikkanen, Pertti & Viro, P. Eläinten rakenne ja evoluutio. Selkärankaisten eläin­ten morfologia, kurssiopas. - Biologian laitoksen monisteita nro 6/2001, Oulu, 2001, 87 p.

Kuusela, Jussi Mitä Kuusamon lohikalat kertovat. - Koillissanomat 15.6.2001.

Kvist, Laura Eläinpopulaatioiden geneettinen rakenne: Kuinka historiallisia tapahtumia jäljitetään molekyyligeneettisin keinoin. - Tietoyhteys, 2001:32-33.

Laine, Anne & Kamula, Riitta. Lohikalojen luontainen lisääntyminen rakennetussa joessa - utopiaa vai todellinen vaihtoehto. - Lapin Kansa 21.1.2001.

Meyer-Rochow, V. Benno Hunajaa ja malmeja etsimässä. - Kaleva 25.3.2001.

Meyer-Rochow, V. Benno Ilman lannansyöjiä me hautautuisimme. - Kaleva 5.2.2001.

Meyer-Rochow, V. Benno Kyltymätöntä rakkautta. - Kaleva 14.1.2001.

Ohenoja, Esteri & Ryömä, R. Tuhatheltan, Baeospora myriadophylla (Peck) Singer, suojeluohjelma. Oulu, 2001, 24 p.

Pihlajaniemi, Henna Puuvartisten koristekasvien menestyminen pohjoisessa. - Koillissanomat 19.6.2001.

Putaala, Ahti; Marjakangas, Arto & Rytkönen, Seppo Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 75173. - Biologian laitoksen monisteita nro 2. Oulu, 2001, 42 p.

Rehell, S.; Heikkilä, H.; Kukko-oja, K.; Laitinen, Jarmo & Sallantaus, T. Kälväsvaaran suunnitellun pohjavedenoton kolmen pumppausvaihtoehdon vaikutus soiden vesioloihin ja kasvillisuuteen. Muhos, Metla 2000. 12 p.

Ryömä, R. & Ohenoja, Esteri Sinityvihiipon, Mycena cyanorrhiza Quel., suojeluohjelma. Yleinen osa. Oulu 2001, 11 p.

Siikamäki, Pirkko

Siikamäki, Pirkko Kestävän käytön kautta luonto pysyy Kuusamon vahvuutena. - Koillissanomat 20.2.2001.

Väre, Henry; Ruotsalainen, Anna Liisa & Vestberg, M. Sienijuuret arktis-alpiinisessa ympäristössä. - Sienilehti, 2001, 53:36-47.


Year 2002
Bisi, J. & Liukkonen, Tuija Peltopyyn rodut tutkitaan. - Metsästäjä, 2002, nro 6:48-51.

Halonen, Pekka; Kulju, M.; Kangas, K. & Kalleinen, L. Oulun suistoalueen käävät. Oulu, Oulun yliopisto 2002, 42 p.

Kuittinen, Helmi Siirtogeenisten puiden ympäristövaikutukset. - Metsätieteen aikakauskirja, 2002, nro 2:147-153.

Kuusela, Kalevi & Kuusela, J. Jättikokoisia kymmenpiikkejä Kuusamosta. - Kalamies, 2002, nro 1:12.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Ennätyskylmä marraskuu Liisan liukkaitta, Kaisan kaljamitta. - Koillissanomat 5.12.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Halloja, helteitä ja kuivaa toukokuussa. - Koillissanomat 5.6.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Joulukuu ja mennyt vuosi vähäsateista Kiutakönkäällä. - Koillissanomat 4.1.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kesä t-paidassa - jopa ilman. - Koillissanomat 6.9.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kevät saapui Kiutakönkäälle poikkeavan varhain. - Koillissanomat 8.5.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kiutakönkäällä helmikuu leuto. - Koillissanomat 5.3.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Maaliskuu tietä paljasti. - Koillissanomat 5.4.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Outoa: vain vajaa vaaksa lunta katolla Kuusamossa. - Koillissanomat 6.2.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Syksy lyhyt, lokakuu kylmänlainen. - Koillissanomat 7.11.2002.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Syksyyn sukkelasti, mutta melko myöhään. - Koillissanomat 8.10.2002.

Laine, Kari Luonnon pohjoinen ulottuvuus on herkkyyttä. - Studia Generalia 2002.

Laine, Kari Luonnon pohjoinen ulottuvuus. - Koillissanomat 2.10.2002.

Laine, Kari; Hiltunen, Ritva; Siuruainen, Mirja & Kauppila, Tuomas Index seminum 2000-2001. Oulu 2002, 31 p.

Liukkonen-Anttila, Tuija Peltopyistä. - 2002. http://www.erasivut.net (/fasusivut/peltopyista)

Pesonen, E-M.; Törn, Anne & Tolvanen, Anne Kestävä luonnon virkistyskäyttö Kuusamossa. - Koillissanomat 29.5.2002.

Siikamäki, Pirkko Arktisten alueiden luonnontila ja suojelu. Kirja-arvostelu. - Luonnon Tutkija, 2002, 106, nro 3, p. 98.

Siikamäki, Pirkko Kuinka kehittää pohjoisen matkailuympäristöä kestävällä tavalla. - Koillissanomat 31.10.2002.

Stark, Sari Porolaidunnus ja maaperän ravinteisuus. - Poromies, 2002, nro 4:19-20.

Säkkinen, Hannele & Marjoniemi, Kyösti Opiskelijan ja ohjaajan toiveet ja todellisuus - pro gradu -tutkielman ohjaus Oulun yliopiston biologian laitoksella. Opettajan pedagogisten opintojen opinnäyte. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. 2002, 60 p.

Timola, Osmo Hailuodon lampien kalasto vuonna 1996. - Hailuodon luonto, 2002, nro 5:34-36.

Ukkola, M. & Hurme, Eija Liito-oravatutkimusta Koillismaalla. - Koillissanomat 24.5.2002.

Ulvinen, Tauno & Fagerstén, R. Lisätietoja naalinsammalesta Suomen eteläosassa. - Lutukka, 2002, 18, nro 3:94-95.

Ulvinen, Tauno & Juslén, A. Lisäyksiä ja korjauksia Uudenmaan lehtisammalten luetteloon. - Bryobrotherella, 2002, 5:30-37.

Ulvinen, Tauno; Hiltunen, R. & Rintanen, T. Närvänä ja tunturihiirenporras Pohjois-Sallassa (Ks). - Lutukka, 2002, 18, nro 1:26-29.

Virtanen, Risto Tunturit. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 76-78.

Virtanen, Risto Virtavedet. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 57-58.


Year 2003
Eskelinen, U.; Aaltonen, T.; Erjala, K.; Karlsson, O.; Karring, M.; Keskitalo, J.; Kilpinen, K.; Liukkonen, M.; Lyytikäinen, T.; Munne, P.; Rahkonen, R.; Rintamäki-Kinnunen, Päivi; Valtonen, T.; Vennerström, P. & Wiklund, T. Kalaterveys 2008 - kalatautien torjuntastrategia. - Työryhmämuistio MMM nro 2003:19. Helsinki, Maa- ja metsätalousministeriö 2003, 42 p.

Himanka, Marjaana; Strengell, H. & Jeronen, Eila Luokanopettajaopiskelijoiden lajintuntemus vuosina 1997 ja 2001. - Natura, 2003, nro 1:18-21.

Huhta, Ari-Pekka Albertanvehnä, Leymus innovatus, Kuusamossa (Ks). - Lutukka, 2003, 19:85-88.

Huttunen, Susanna; Mikkonen, Merja & Hoikkala, Anneli Molekyyligenetiikan menetelmien harjoitukset. Oulu, Oulun yliopisto. Biologian laitos 2003, 38 p.

Häggman, Hely; Hohtola, Anja; Jokipii, Soile & Pelkonen, Veli-Pekka 752680S Molecular plant physiology / Gene transfer to plants. Lab course. Oulu 2003, 16 p.

Kalleinen, L. & Kauppila, Tuomas Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja. Toppilan kasvien historia vuosikymmenittäin. Oulu, 2003, 20, 34 p.

Kauppi, Anneli 0319 Mikroskooppinen tekniikka. Luentomateriaali 2003, 2003, 61 p.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Jäätä tuli ja suli Oulankajoella. - Koillissanomat 6.11.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kaunissäinen ja kuivin huhtikuu. - Koillissanomat 6.5.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kiutakönkäällä oli joulukuukin kylmä. - Koillissanomat 3.1.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kosket paljaina elokuussa Kuusamossa. - Koillissanomat 8.9.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Leuto maaliskuu, lammista hupenee happi. - Koillissanomat 4.4.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Syksy saapui normaalisti, viimeinkin vesi nousi joessa. - Koillissanomat 6.10.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Taas tulossa kuiva vuosi. - Koillissanomat 3.12.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Tammikuu kylmä, hrrr. - Koillissanomat 5.2.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Tavanomaista lauhempi helmikuu Kiutakönkäällä. - Koillissano­mat 10.3.2003.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Vasta Aatosta alkoi kesä. - Koillissanomat 7.7.2003.

Kuusela, Kalevi; Palosaari, Juho & Huttunen, Antti Kiutakönkäällä koettiin 30 vuoden lämpöennätys. - Koillissanomat 4.8.2003.

Latvalehto, P. & Markkola, Juha Hailuoto, Hailuodon rantayleiskaava, Pajunperä-Matikanniemen ja Virpiniemi- Keskiniemen osa-alueiden Natura-arviointi. Geomorfologia ja kasvillisuus. Linnusto. Hailuoto 2003, 33, 15 p.

Liimatainen, Jaana O.; Haapaniemi, K.; Riipinen, Katja & Räisänen, Liisa Mikrobigenetiikka 753308A. 2003, 30, 5 p.

Liukkonen-Anttila, Tuija Radioseurannasta. 2003. http://www.erasivut.net(/fasu­sivut/radio­seu­rannasta) 2.5.2003

Markkola, Juha Hailuoto - Perämeren lintusaari. - Linnut, 2003, 38:24-25.

Mutanen, Marko; Itämies, Juhani; Junnilainen, J.; Kaitila, J.; Kullberg, J.; Mutanen, T. & Välimäki, Panu Huomionarvoiset pikkuperhoshavainnot 2000. - Baptria, 2003, nro 1:4-16.

Mutanen, Marko; Välimäki, Panu & Pöykkö, Heikki Pohjanliuskamittarin (Acasis appensata) merenrantamuodon ravintokasvi ja biologia. - Baptria, 2003, nro 3:18-22.

Ohenoja, Esteri Hans Haas on poissa. - Sienilehti, 2003, 55:119.

Ohenoja, Esteri & Ahola, U. Konnanmarjannoen, Urocystis carcinodes, suojeluohjelma Suomessa. Oulu, 2003, 10 p.

Ohenoja, Esteri & Ahola, U. Kruunumaljakkaan, Sarcosphaera coronaria, suojeluohjelma. Oulu, 2003, 12 p.

Ohenoja, Esteri & Ahola, U. Musteorakkaan, Sarcodon fuligineoviolaceus, suojeluohjelma Oulun ja Lapin lääneissä. Oulu, 2003, 17 p.

Rahko, Tiina; Ohenoja, Esteri & Ahola, U. Liuskamaamunan, Bovista tomentosa, suojeluohjelma. Oulu 2003, 22 p.

Rahko, Tiina; Ohenoja, Esteri & Ahola, U. Sysikielen, Geoglossum atropurpureum, suojeluohjelma Oulun ja Lapin lääneissä. Oulu, 2003, 18 p.

Rahkonen, M.; Keränen, A-L.; Suomalainen, L-R.; Koski, P.; Rintamäki-Kinnunen, Päivi; Rahkonen, R.; Konttinen, E.; Jämsä, K.; Lankinen, Y. & Valtonen, E. T. Malakiittivihreän korvaavat aineet ja menetelmät valkopilkkutaudin torjunnassa. - Suomen Kalankasvattaja, 2003, nro 3:42-46.

Rintamäki-Kinnunen, Päivi; Rahkonen, M.; Mannermaa-Keränen, A-L.; Koski, P.; Anttila, P.; Konttinen, E.; Kannel, R.; Halttunen, A.; Haukka, V-M.; Lankinen, Y.; Partanen, M.; Rahikkala, V.; Salonen, M. & Valtonen, E. T. Valkopilkkutaudin torjunta: kylvetyskokeet kesällä 2002. - Suomen Kalankasvattaja, 2003, nro 2:36-41.

Siikamäki, Pirkko Luonnon monimuotoisuutta Pohjois-Euroopassa. Kirja-arvostelu. - Luonnon Tutkija, 2003, 107:101-102.

Siikamäki, Pirkko Oulangan tutkimusasema - yliopiston näyteikkuna Koillismaalla. - Koillissanomat 21.11.2003.

Siuruainen, Mirja Oulun kasvitieteellisen puutarhan kuulumiset. - Pimpinella, 2003, 22:47-50.

Siuruainen, Mirja Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha. - Pimpinella, 2003, 22:30-33.


Year 2004
Häggman, Hely; Hohtola, Anja & Jokipii, Soile Graduate school course on GM-plants with specific emphasis on environmental and regulative aspects. University of Oulu, Department of Biology 2004, 10 p.

Honkanen, J. & Nyman, Tommi Yukon kalastajan kultakaivos. - Metsästys ja Kalastus 2004, nro 13:28-34.

Jaakola, Laura; Mattila, Anna Maria & Jokipii, Soile Molekulaarinen kasvifysiologia 752667. - Biologian laitoksen monisteita nro 1/2004, Oulu 2004, 13 p.

Kauppi, Anneli Fysiologinen ja ekologinen kasvianatomia 752633S. Oulu 2004, 34 p.

Kauppi, Anneli Kasvimorfologian peruskurssi 752337. Luentomateriaali. 2004, 39 p.

Kuusela, Kalevi Oulangan tutkimusasemalta löytyi sarvikuonokas. - Koillissanomat 10.9.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Elokuussa hellettä vain tunti. - Koillissanomat 3.9.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Keskimääräistä lämpimämpi joulukuu, kuten oli koko vuosikin. - Koillissanomat 5.1.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Lauhaa ja poukkoilevaa lämpötilaa maaliskuussa. - Koillissanomat 5.4.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Räväkkä kevääntulo hiipui tavanomaiseksi. - Koillissanomat 2.6.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Ruskettumista sateen häiritsemättä. - Koillissanomat 4.5.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Sadetta, lämpöä ja ruskaa. - Koillissanomat 6.10.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Suvea pakkasten välissä. - Koillissanomat 2.3.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Talventulo horjuva ja hidas. - Koillissanomat 2.12.2004.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Tulihan se kesä, vaikka vitkastellen. - Koillissanomat 2.7.2004.

Laine, Kari; Hiltunen, Ritva; Siuruainen, Mirja & Kauppila, Tuomas Index Seminum 2002-2003. Oulu 2004, 27 p.

Liukkonen-Anttila, Tuija & Krogell, C. Peltopyykannat tarvitsevat hoitoa. Kansallinen hoito-ohjelma ja säätiö peltopyiden tueksi. 2004, 4 p.

Pessa, J.; Ruokonen, Minna; Timonen, S. & Väyrynen, E. Metsähanhia tutkitaan Suomessa. - Linnut 2004, 39:32-37.

Rönkä, Antti Kauanko sirri sirisee. - Linnut 2004, nro 1:20-22.

Ruotsalainen, Anna Liisa & Markkola, Anna Mari Kuolan niemimaalla kesällä 2003 - pieni matkakertomus. - Luonnon Tutkija 2004, 108:135-143.

Siikamäki, Pirkko Kestävää kehitystä. - Koillissanomat 15.10.2004.

Siikamäki, Pirkko Oulun yliopisto, Oulangan tutkimusasema. - Lapin Tutkimusseura. Vuosikirja 43. Ed. P. Lehmuspelto et al. Rovaniemi 2004, p. 42-43.

Siikamäki, Pirkko & Palosaari, Juho Heinäpoutia ja kesäsateita. - Koillissanomat 5.8.2004.

Siuruainen, Mirja Joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2004, Oulun kasvitieteellisen puutarhan kuulumisia. - Pimpinella, 2004, 23:34-36.

Siuruainen, Mirja Leena Ridell eläkkeelle. - Pimpinella 2004, 23:20-21.

Siuruainen, Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tutkimusta pohjoiseen ilmastoon sopeutuneiden viherrakentamisen kasvien löytämiseksi. - Viherympäristö 2004, nro 2:36-39.

Tolvanen, A. & Törn, Anne Kestävä luontomatkailu - tutkimusta käytännön tarpeisiin. - Metsäikkuna -lehti 2004, nro 2.

http://www.metsakeskus.fi/pp/metsaikkuna/juttuarkisto_metsaikkuna2_2004_kestavamatkailu.htm

Vapaavuori, E. & Häggman, Hely Geenimuuntelu on yksi metsäntutkimuksen työvälineistä. - Met­sän­tutkimus 2004, nro 3:5-7.
Year 2005
Hiltunen, Ritva Jardi Botanic de Barcelona - Barcelonan kasvitieteellinen puutarha. Luonnon tunteminen on sen kunnioittamisen ja rakastamisen perusta. - Pimpinella, 2004, 23:5-7.

Hurme, Eija Luontotieto aluesuunnittelussa. - Luonnon Tutkija, 2005, 109:51.

Hurme, Eija & Mönkkönen, Mikko Liito-oravasta luonnon monimuotoisuuden sateenvarjolaji. - Metsälehti, 2005, nro 4:18.

Korsu, Kai Lohikalojen siirtoistutukset riskipeliä. - Kaleva 11.5.2005.

Kuusela, Kalevi Melko lämmin joulukuu ja vuosi 2004. - Koillissanomat 11.1.2005.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Kiutakönkäällä melkeinpä kärvisteltiin pakkasilla. - Koillissanomat 3.3.2005.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Lauhaa ja poukkoilevaa lämpötilaa maaliskuussa. - Koillissanomat 5.4.2005.

Kuusela, Kalevi & Palosaari, Juho Tammikuu yksi leudoimmista - vaan olipa lopussa tuiverrusta. - Koillissanomat 3.2.2005.

Leppälä, Johanna; Kuittinen, Helmi; Huotari, Päivi; Niittyvuopio, A.; Palmé, A.; Pyhäjärvi, Tanja; Savolainen, Outi; Vehkaoja, J. & Wachowiak, W. Molekyylibiologian menetelmät paljastavat lajiutumisen mekanismeja. - Luonnon Tutkija, 2005:144-148.

Liukkonen, Tuija Hoitosuunnitelma suomalaiselle peltopyylle. - Metsästäjä, 2005, nro 2:26-27.

Liukkonen, Tuija Skötselplan för rapphönsen i vårt land. - Jägaren, 2005, nro 2:26-27.

Mutanen, Marko Ancylis badiana & Ancylis paludana. - Baptria, 2005, nro 1-2:70.

Mutanen, Marko; Nupponen, K. & Välimäki, Panu Huomionarvoiset pikkuperhoshavainnot 2002. - Baptria, 2005, nro 1-2:61-69.

Mäkelä, K.; Eeronheimo, H.; Eurola, S.; Heikkinen, R.; Neuvonen, S.; Norokorpi, Y.; Tynys, S. & Virtanen, Risto Tuntureiden luontotyypit. - Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi - menetelmä ja luontotyyppien luokittelu. Ed. T. Kontula & A. Raunio. Suomen ympäristö nro 765. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2005, p. 113-127.

Rahko, Tiina & von Bonsdorff-Salminen, T. Sienityöryhmä - puolivirallinen asiantuntijaelin sienityössä. - Sienilehti, 2005, 57:41-45.

Saarela, Seppo Yliopisto-opettajan ja tutkijan näkökulma biologian opiskelusta ja opiskelijoista. - Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Ed. V. Eloranta; E. Jeronen & I. Palmberg. Jyväskylä, PS-kustannus 2005, p. 279-282.

Savolainen, Outi Hietapitkäpalko on high tech -sukua. - Kaleva 3.7.2005.

Savolainen, Outi   Suomen Akatemian vaikutus perinnöllisyystieteen tutkimukseen 1970- ja 1980-luvulla. - Suomen Akatemian historia II. 1970-1988. Yhteiskunta ja tutkimus. M. Pohls. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 981: 2. Helsinki, SKS 2005, p. 298-299.

Siuruainen, Mirja Kaarina Veijola in memoriam. - Pimpinella, 2004, 23:26-28.

Siuruainen, Mirja Kestäviä pohjoiseen. Uutta ilmettä Suomen pihoille. Osa 3. Lehtipensaat. - Viherpiha, 2005, nro 5:46-47.

Siuruainen, Mirja Luonnonpuita pohjoiseen. Uutta ilmettä Suomen pihoille. Osa 2. Lehtipuut. - Viherpiha, 2005, nro 3:99-101.

Siuruainen, Mirja Monimuotoisia pohjoiseen. Uutta ilmettä Suomen pihoille. Osa 4. Havupensaat. - Viherpiha, 2005, nro 8:74-75.

Siuruainen, Mirja Suomen pohjoisimman kasvitieteellisen puutarhan kesä- ja syyskuulumisia. - Pimpinella, 2004, 23:40-44.

Siuruainen, Mirja Vaihtelua pohjoiseen. Uutta ilmettä Suomen pihoille. Osa 1. Havupuut. - Viherpiha, 2005, nro 2:37-39.

Tornberg, Risto Kokemuksia kanahaukan pesäpyynnistä täytetyn huuhkajan avulla. - Rengastajan vuosikirja 2005, 2005:28.

Ulvinen, Tauno Suomen koukerosammalet ja niiden löytöhistoria. - Lutukka, 2004, 20:79-94.

Väre, H. & Ulvinen, Tauno J. Julinin, K. H. Eberhardtin ja H. S. Zidbäckin julkaisemattomia kasvitietoja 1800-luvulta etenkin Oulusta ja muualta Pohjois-Suomesta. - Norrlinia nro 12. Helsinki, Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo 2005, 58 p.

Väre, H.; Ulvinen, Tauno; Vilpa, E. & Kalleinen, Lassi Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle. - Norrlinia, nro 11. Helsinki, Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo 2005, 512 p.

Väre, H.; Ulvinen, Tauno; Vilpa, E. & Kalleinen, Lassi Oulun ruohovartiset viljelykarkulaiset. - Lutukka, 2005, 21:3-21.
Year 2006
Aalto, Esa Kaikki eivät tarvitse seksiä - Itsensä kloonaaminen on monien eliöiden ainoa tapa lisääntyä. - Kaleva 16.12.2006.

Hiltunen, Ritva; Siuruainen, Mirja & Kauppila, Tuomas Index Seminum 2004-2005, 2006, 23 p.

Hohtola, Anja Orkideat ja valo. - Orkidea lehti, 2006, 1:15-17.

Huhta, Ari-Pekka & Korpela, L. Permanent vegetation quadrats on Olkiluoto island - establishment and results from the first inventory. - Finnish Forest Research Institute. Working Report nro 2006-33, 2006, 76 p.

Jokipii, Soile; Häggman, Hely; Brader, G.; Kallio, P.T. & Niemi, K. Plant non-symbiotic and truncated haemoglobin genes and their function in hybrid aspen during ectomycorrhizal interaction. - 10th Kaamos Symposium, 4-5.12.2006, 2006.

Karppinen, Katja & Hohtola, Anja Biotransformation of L-isoleucine and L-threonine to adhyperforin by in vitro shoot cultures of Hypericum perforatum L. - 10th Kaamos Symposium 4.-5.12.2006, 2006.

Karppinen, Katja; György, Zsuzanna.; Tolonen, A.; Neubauer, Peter.; Jalonen, J. & Hohtola, Anja Cultivation of St. John's wort shoots in various culture systems. - FinMed 2006 Saariselkä, Lapland, Finland March 27-31 Abstracts, 2006.

Kojola, I.; Heikkinen, S. & Kopatz, Alexander Uusia tuulia karhukannan arvioinnissa. - Metsästäjä, 2006, 3:34-

Kopatz, Alexander Suomen karhun ekologiaa ja genetiikkaa. - Riistapäivät 2006, 2006.

Korsu, Kai Kalanistutus ja lohikalakantojemme alennustila. - Kanava, 2006, 9:590-592.

Korsu, Kai Tulokaslajit, ekologia ja globalisaatio. - Natura, 2006, nro 2:16-18.

Liukkonen, Tuija Luonnonsuojelun ja metsästyksen asiantuntijat tapasivat Lontoossa. - Puistoväki, 2006, nro 4:17.

Liukkonen, Tuija Metsoja parvissa ja lennossa. - Metsästäjä, 2006, nro 2:40-42.

Liukkonen, Tuija Tjädrar i flock och flykt. - Jägaren, 2006, nro 2:40-42.

Ohenoja, Esteri Sienten käytön historiaa. - Sienikoulu. P. Myyryläinen, 2006, p. 4-5.

Ohenoja, Esteri Vinopoimukan, Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea, suojeluohjelma, 2006.

Pihlajaniemi, Henna Kestäviä kasveja pohjoisen matkailualueille. - Viherympäristö, 2006, nro 6:17.

Putaala, Ahti & Liukkonen, Tuija Eläintarhauskurssi 751344. - Biologian laitoksen kurssimonisteita nro 2, 2006, 63 p.

Siikamäki, Pirkko Mihin tutkimusasemia tarvitaan vai tarvitaanko niitä. - Luonnon tutkija, 2006, 110:126- 130. 22

Sutinen, R.; Gustavsson, N., Hänninen, P. & Sutinen, Marja-Liisa Moreenikasvupaikkojen laatu 12 vuotta avohakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen Lapissa. - Metsätalous ja vesistöt -seminaari 26.-27.9.2006, Luontokeskus Ukko, Koli, 2006.

Teppo, A.; Tolonen, M.; Korsu, Kai; Sivil, M.; Koivurinta, M.; Marjomäki, T; Koivisto, A-M.; Latvala, J. & Rautio, L.M. Kyrönjoen yläosan vesistöitöiden vaikutus ja Kyrönjoen tila vuosina 1975-2003., 2006, 18.

Tolvanen, Anne; Törn, Anne; Kangas, Katja & Siikamäki, Pirkko Toimivatko hevosvaellusreiti ja laskettelurinteet vieraslajien leviämisreitteinä. - METLA, Luontomatkailu, Seminaari 4.-5.12.2006 Koli, 2006.2b.20 Code 20

Year 2001


Heikkinen, K.; Laine, Anne; Karjalainen, S. M.; Heikkinen, M.; Karppinen, M.; Mustikkamaa, P. & Murtoniemi, S. Valuma-alueanalyysi. Analyyttinen lähestymistapa valuma-alueen vesiensuojelussa. 2001.

http://www.vyh.fi/ympsuo/projekti/lifeppo/riverl/riverlife.htm

Heinimaa, S. & Laine, Anne Jokivesistön jaottelu. Kustannustehokas päätöksenteon työkalu jokivaluma-alueiden hoitoon. 2001.

http://www.vyh.fi/ympsuo/projekti/lifeppo/riverl/riverlife.htm

Laine, Anne; Näpänkangas, J.; Halkola, E. & Karjalainen, S. M. Siuruanjoki - RiverLife-projektin kohdevesistö. 2001.

http://www.vyh.fi/ympsuo/projekti/lifeppo/riverl/riverlife.htm


Year 2005
Kytöviita, Minna-Maarit; Pääkkölä, E. & Vauras, R. Syynissä Saanan ja Pallaksen maa. - YLE 1, 20.12.2005, klo 14.03- 14.30.
Year 2006 - None


2b.21 Code 21

Year 2001


Rytkönen, Seppo (Ed.) Ekologiset menetelmät 75047. SPSS-, PC-Ord-, COMPARE-, Resampling -ohjeita. - Biologian laitoksen monisteita nro 1. Oulu, 2001, 73 p.

Siikamäki, Pirkko & Markkola, Anna Mari (Ed.) Kasvitieteen kenttäkurssi (75204A). Kesä 2001. Luennot ja maastoharjoitukset. - Biologian laitoksen monisteita nro 4. Oulu, 2001, 64 p.


Year 2002
Ulvinen, Tauno; Syrjänen, K. & Anttila, S. (Ed.) Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. - Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, 354 p.

http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy560/sy560.htm


Year 2003
Siikamäki, Pirkko (Ed.) Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. - Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, 97 p.
Year 2004
Säkkinen, Hannele & Hohtola, Esa (eds.) 4th International Kastelli Symposium, 19-20 November 2004, Oulu, Finland. Pre-conference course 16-18 November. Abstracts. Northern stress - challenges of living in the north. Oulu, Oulun yliopisto 2004, 85 p.

Säkkinen, Hannele (ed.) Centre for Arctic Medicine. Annual report 2003. Oulu 2004, 59 p.


Year 2005
Heininen, L.; Strand, K. & Taulavuori, Kari (eds.) Northern Dimensions and Environments. Northern Sciences Review 2005, Oulu 2005, 257 p.

Kinnunen, Heli & Huttunen, Satu (eds.) Proceedings of the IUFRO meeting on Forest under changing climate, enhanced UV and air pollution, August 25-30, 2004, Oulu, Finland. 2005, 197 p.

Korhonen, Tuula & Mänttäri, Satu (Ed.) Laboratorio-, laite- ja mittaustekniikka, kurssimoniste. - Biologian laitoksen monisteita nro 2. 2005.

Osmo, J.; Pietarila, H.; Rautio, Pasi; Salmi, T. & Waldén, J. (Ed.) Malli ilmanlaadun alueelliseksi seurantaohjelmaksi. - Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 383. Vaasa, 2005, 123 p.

Salo, P.; Niemelä, T.; Nummela-Salo, U. & Ohenoja, Esteri (Ed.) Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. - Suomen ympäristö nro 769. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2005, 526 p.
Year 2006 - None


2b.22 Code 22

Year 2001


Gergely, V.; Hanski, I.; Martin, R. & Itämies, Juhani Host-parasitoid dynamics drive periodic occurrence of boreal moths. - Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium, Kuhmo Arts Centre 16-19.10.2000. 2000.

Jaakola, Laura; Määttä, K.; Pirttilä Anna Maria; Törrönen, R.; Kärenlampi, S. & Hohtola, Anja Biosynthesis of flavonoids in bilberry (Vaccinium myrtillus L.). - Plant Biotechnology - Better Products from Better Plants. 10-13. June 2001 Helsinki. Abstract. Ed. A. Kuokka, A. M. Nuutila & K-M. Oksman-Caldentey. 2001.

Jaakola, Laura; Määttä, K.; Pirttilä, Anna Maria; Törrönen, R.; Kärenlampi, S. & Hohtola, Anja Biosynthesis of flavonoids in bilberry (Vaccinium myrtillus L.). - Third International COnference on Natural Antioxidants and Anticarcinogens In Food, Health and Disease (NAHD 2001) June 6-9 2001 Helsinki, Finland. 2001.

Kuusela, Kalevi Surber-sampler or kick-net? Comparison of them on two different bottom structures. - Management of Northern River Basins, 5-8 June, 2001 Oulu, Finland. 2001.

Leinonen, R. & Itämies, Juhani Lepidopterous fauna of the Finnish-Russian Nature Reserve Friendship. - Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium, Kuhmo Arts Centre 16-19.10.2000. 2000.

Pakonen, Minna; Joutsamo, T.; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja How to increase rose root's (Rhodiola rosea) biologically active compounds. - Plant Biotechnology - Better Products from Better Plants. 10-13. June 2001 Helsinki. Abstracts. Ed. A. Kuokka, A. M. Nuutila & K-M. Oksman-Caldentev. 2001.

Säkkinen, Hannele; Eloranta, Eija; Vahtiala, S.; Puukka, M.; Timisjärvi, J.; Saarela Seppo & Ropstad, E. Magnesium alloy rumen boluses as Mg-supplement for reindeer. - NOR:n 11. pohjoismainen porotutkijakokous, Kaamanen, Finland 18-20 June. Rangifer Report nro 5. 2001, p. 88.
Year 2002
Aspi, Jouni; Siikamäki, Pirkko; Tuomi, Juha; Jäkäläniemi, Anne; Kilpiä, Anna & Tero, Niina Regional persistence of plants in heterogenious environments. - VIII Kasvitieteen päivät 16.-17.5.2002, Oulu. 2002.

Hilli, A.; Tillman-Sutela, E. & Kauppi, Anneli Esikäsiteltyjen männyn siementen itävyys pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen. - VIII Kasvitieteen päivät 16.-17.5.2002, 2002.

Jaakola, Laura; Määttä, K.; Pirttilä, A. M.; Törrönen, R., Kärenlampi, S. & Hohtola, Anja Anthocyanin mutants of bilberry (Vaccinium myrtillus L.). - VIII Kasvitieteen päivät, Oulu 16.-17.5.2002, 2002.

Jokela, Anne; Cordeiro, A.; Altabella, T.; Sarjala, T.; Bortolotti, C.; Tiburcio, A. F. & Huttunen, Satu Cloning of a Pinus sylvestris arginine decarboxylase gene and expression analysis in needles and roots under potassium deficiency. - VIII Kasvitieteen päivät 16-17.5.2002, 2002.

Karppinen, Katja; Tolonen, A. & Hohtola, Anja Hypericin and hyperforin in Hypericum perforatum L. cell cultures grown in shake flasks. - Second SPPS PhD Student Conference 2002, Aug 8-11, Turku, Finland. 2002.

Karppinen, Katja; Tolonen, A. & Hohtola, Anja Hypericin and hyperforin in Hypericum perforatum L. cell cultures grown in shake flasks. - VIII Kasvitieteen päivät. 2002.

Kuikka, Karita; Markkola, Anna Mari; Härmä, E.; Rautio, Pasi; Roitto, M. & Tuomi, Juha Defoliation of Scots pine alters biomass allocation and reduces sporocarp diversity of ectomycorrhizal fungi. - 8th New Phytologist Symposium, June 9-14, 2002, Helsinki. 2002.

Kämäräinen, Marja Terttu

Kämäräinen, Terttu; Mattila, A. M.; Hirsikorpi, M. & Hohtola, Anja Genotype of different origins of french tarragon. - VIII Kasvitieteen päivät. 2002.

Kämäräinen, Terttu; Pirttilä, A. M.; Hirsikorpi, M. & Hohtola, Anja Genotype of different origins of french tarragon. - Second SPPS PhD Student Conference 2002, Aug 8-11, Turku, Finland. 2002.

Mikkonen, Merja; Komulainen, P.; Garcia-Gil, Rosario; Yrjänäinen, M. & Savolainen, Outi ADH gene family suggests slow nucleotide evolution in conifers. - VIII Kassvitieteen päivät 16-17.5.2002, Oulu. 2002.

Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Joutsamo, T.; Laine, Kari & Hohtola, Anja How to increase rose root's (Rhodiola rosea) biologically active compounds. - VIII Kasvitieteen päivät. 2002.

Pihlajaniemi, Henna; Huttunen, Satu; Järvenpää, E.; Parbo, I. & Huopalahti, R. Ecophysiology of red birch (Betula pubescens F. rubra). - VIII Kasvitieteen päivät 16-17.5.2002, 2002.

Ruotsalainen o.s. Paulus, Anna Liisa

Ruotsalainen, Anna Liisa & Aikio, S. Impact of competition and mycorrhizal inoculation on the growth of Trientalis europaea and Carex bigelowii. - 8th New Phytologist Symposium, June 9-14, 2002, Helsinki. 2002.

Ruotsalainen, Anna Liisa & Kytöviita, Minna-Maarit Germination and growth of Gnaphalium norwegicum: impacts of temperature and fungal inoculation. - 8th New Phytologist Symposium, June 9-14, 2002, Helsinki. 2002.

Tarvainen, Oili; Ahonen-Jonnarth, U.; Jumpponen, A.; Strömmer, R. & Markkola, Anna Mari Development of mycorrhizal colonisation and seasonal changes in root peroxidase activity in Scots pine seedlings. - 8th New Phytologist Symposium, June 9-14, 2002, Helsinki. 2002.

Tiimonen, H.; Aronen, T.; Tsai, C-J.; Chiang, V. & Häggman, Hely Studies of genes involved in lignin biosynthesis and possibilities to affect wood characteristics in Betula pendula. - Current challenges in plant biology. Second SPPS PhD Student Conference 2002, Aug 8-11, Turku, Finland. 2002.

Tillman-Sutela, E.; Kauppi, Anneli & Hilli, A. Epänormaalisti itävät hvaupuun siemenet. - VIII Kasvitieteen päivät 16.-17.5.2002, 2002.

Tillman-Sutela, E.; Kauppi, Anneli; Kaitera, J. & Hilli, A. Fungal damages in Norway spruce, Picea abies (L.) Karst. seeds. - Scandem 2002, 2002.

Tillman-Sutela, E.; Kauppi, Anneli; Kaitera, J. & Hilli, A. Tuhosienet kuusen, Ppicea abies (L.) Karst. siemenissä. - VIII Kasvitieteen päivät 16.-17.5.2002, 2002.

Tolvanen, Anne; Manninen, Outi & Törn, Anne Regeneration dynamics of understorey vegetation after disturbance. - VIII Kasvitieteen päivät. 2002.

Tolvanen, Anne; Manninen, Outi & Törn, Anne Regeneration dynamics of understorey vegetation after disturbance at treeline region. - Northern Timberline, Rovaniemi. 2002.

Uimaniemi, Leena; Orell, Markku; Reunanen, Pasi & Lumme, Jaakko Spatial and temporal forms of genetic variation in subdivided Siperian flying squirrel (Pteromys voland) populations in Finland. - Extinction Thresholds, 2-5 September 2002, Helsinki. 2002.


Year 2003
Hohtola, Anja; Jaakola, Laura; Laine, Kari; Kämäräinen, Terttu; Pakonen, Minna; Karppinen, Katja; Jalonen, J.; Tolonen, Ari; Neubauer, P.; Myllykoski, L.; György, Z.; Rautio, A. & Pelkonen, O. Natural product formation by plants; enhancement, analysis, processing and testing. - Nordic Association of Agricultural Scientists 22nd Congress, July 1-4 2003, Turku, Finland. 2003.

Jäkäläniemi, Anne; Tuomi, Juha & Siikamäki, Pirkko Colonization, extinction and patch dynamics of two riparian plants, Silene tatarica and Erigeron acer subsp. decoloratus. - The 7th Clonal Plant Workshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland. 2003.

Laurila, Mirja Paaston aiheuttama hypometabolia linnuilla: valojakson ja toistuvien paastojen vaikutus. - Eläinfysiologian jatkokoulutusseminaari. 1-2.10.2003 Konnevesi, Finland. 2003.

Manninen, O.; Törn, Anne; Siikamäki, Pirkko & Tolvanen, Anne Regeneration strategies of three clonal shrubs in northern Finland. - The 7th Clonal Plant Workshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland. 2003.

McWhirr, Taina; Tuomi, Juha; Tolvanen, Anne; Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Population dynamics of two morphs of Pilosella peleteriana (merat) f.w.schultz & sch.bip. (coll.) on a river bank in northern Finland. - The 7th Clonal Plant Workshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland. 2003.

Mänttäri, Satu; Korhonen, T. & Järvilehto, Matti Kalsiukanavasalpaajan vaikutus solutyyppikoostumukseltaan erilaisten lihasten voimantuottoon. - Fysiologian jatkokoulutsseminaari. 2003.

Niemelä, M. & Markkola, Annamari Interactions between two clonal grasses and their hemiparasite. - The 7th Clonal Plant Workshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland. 2003.

Rautiainen, Pirjo; Aikio, S. & Hyvärinen, Marko Patch dynamics of an endangered seashore grass. - The 7th Clonal Plant Workshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland. 2003.

Tuomas, Niina M. & Huttunen, Satu Acclimation of a moss polytrichum juniperinum hedw. to light and ultraviolet radiation. - Sixth Finnish Conference of Environmental Sciences, May 8-9, Joensuu, Finland. 2003.
Year 2004
Kuusela, Kalevi Isolated ninespine stickleback population, P. pungitius (L.), in northeastern Finland: large fish with reduced pelvis. - XXIX Congress Lahti Finland 8-14, August 2004, 2004.

Leppälä, M.; Huttunen, Antti; Timonen, M-L.; Kukko-oja, K.; Laine, J. & Tuittila, E-S. GHG balances of the restored cut-away peatlands. - Workshop "Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland" in Hyytiälä 13.- 14. Oct. 2003. 2003.

Siuruainen, Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina. - Maataloustieteen päivät 2004, 2004.

Tolvanen, Anne; Siikamäki, Pirkko & Törn, Anne Sustainability of boreal and subarctic environment to nature- based tourism. - Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, Rovaniemi, June 16-20 2004, 2004.

http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/mmv2/abstracts/oral/tolvanen-et-al.pdf

Törn, Anne; Tolvanen, Anne & Siikamäki, Pirkko Attitudes of the local population towards tourism and nature conservation. - Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, June 16-20 2004, Rovaniemi. 2004.

http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/mmv2/abstracts/poster/torn-et-al--poster.pdf

Virtanen, Risto Bryophyte communities in streams: patterns and processes. - Societas Pro Fauna et Flora Fennica Symposiumi, 19.11.2004, Turku. 2004.

Virtanen, Risto Lähteikköjen sammalet. - 11.12.2003 Luonnonsuojelubiologian päivä, SYKE, Helsinki. 2003.

Vuori, K. M.; Kuusela, Kalevi & Uusitalo, A. Assessing threat status of stoneflies (Plecoptera) in Finland: species distribution in relation to catchment characteristics and water quality. - XXIX Congress Lahti Finland 8-14 August 2004, 2004.


Year 2005
Jaakola, Laura; Koskimäki, J.J.; Pehokonen, T.; Määttä-Riihinen, K.; Tolvanen, Anne, Pirttilä, Anne-Maria & Hohtola, Anja Role of flavonoid biosynthesis in the defence of Vaccinium vitis-idaea against fungal pathogen Exobasidium splendidum. - 1st International Conference on Plant-Microbe Interactions: Endophytes and Biocontrol Agents. Saariselkä 18-22. 2005.

Koskimäki, J.; Jaakola, Laura; Pirttilä, Anna-Maria & Hohtola, Anja Defence reactions in bilberry against an endophyte and a pathogen. - 1st International Conference on Plant-Microbe Interactions: Endophytes and Biocontrol Agents. Saariselkä 18.-22. April 2005, 2005.

Lampila, Satu; Orell, Markku & Wistbacka, R. Dynamics and viabilitys of populations in changing environment: analyses of long-term data. - Thule seminars: Global Change in the North. November 16, 2005, Oulu. 2005.

Pirttilä, Anna-Maria; Pospiech, H.; Laukkanen, H.; Myllylä, R. & Hohtola, Anja Endophytes in buds of Scots pine (Pinus sylvestris). - 1st International Conference on Plant-Microbe Interactions: Endophytes and Biocontrol Agents. Saariselkä 18-22. April 2005, 2005.

Törn, Anne Effects of recreational horse riding on vegetation in protected areas. - Thule/ Nornet seminars Human - environment encounter December 14-16, 2005, 2005, p. 57-61.

Törn, Anne Luonnonsuojelu ja matkailu paikallisväestön silmin. - Luontomatkailuseminaari 19.-20.4.2005 Rokua. 2005, p. 54-55.


Year 2006
Jokipii, Soile; Häggman, Hely; Brader, G.; Kallio, P.T. & Niemi, K. Plant non-symbiotic and truncated haemoglobin genes and their function in hybrid aspen during ectomycorrhizal interaction. - 10th Kaamos Symposium, 4-5.12.2006. 2006.

Karppinen, Katja & Hohtola, Anja Biotransformation of L-isoleucine and L-threonine to adhyper­forin by in vitro shoot cultures of Hypericum perforatum L. - 10th Kaamos Symposium 4.-5.12.2006, 2006.

Karppinen, Katja; György, Zsuzanna.; Tolonen, A.; Neubauer, Peter.; Jalonen, J. & Hohtola, Anja Cultivation of St. John's wort shoots in various culture systems. - FinMed 2006 Saariselkä, Lapland, Finland March 27-31 Abstracts, 2006.

Kopatz, Alexander Suomen karhun ekologiaa ja genetiikkaa. - Riistapäivät 2006, 2006.

Sutinen, R.; Gustavsson, N., Hänninen, P. & Sutinen, Marja-Liisa Moreenikasvupaikkojen laatu 12 vuotta avohakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen Lapissa. - Metsätalous ja vesistöt -seminaari 26.-27.9.2006, Luontokeskus Ukko, Koli, 2006.

Tolvanen, Anne; Törn, Anne; Kangas, Katja & Siikamäki, Pirkko Toimivatko hevosvaellusreiti ja las­kettelurinteet vieraslajien leviämisreitteinä. - METLA, Luontomatkailu, Seminaari 4.-5.12.2006 Koli, 2006.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət