Ana səhifə

Protokolo de la 21-a Konferenco de Rusia Esperantista Unio Jekaterinburg, la 30-an aprilo – la 2-an de majo 2005


Yüklə 87 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü87 Kb.
Protokolo

de la 21-a Konferenco de Rusia Esperantista Unio

Jekaterinburg, la 30-an aprilo – la 2-an de majo 2005

(enkadre de la 24-a Rusia Esperantista Kongreso)

La 30-an de aprilo 2005


 1. Organizaj demandoj. Elekto de la konferencaj gvidorganoj.

  1. Kunvengvidanto: Georgij Kokolija (Moskvo) – elektita unuanime.

  2. Kalkulkomisiono: Bronislav Ĉupin (Iĵevsk);

Rimma Roganova (Ĉusovoj);

Dilara Gadirova (Tobolsk);

Aleksandr Belov (Tihxvin)

– la kalkulkomisiono estas elektita unuanime.  1. Redakta komisiono: Viktor Aroloviĉ (Moskvo);

Georgij Kokolija;

Rafija Kudrjavceva (Jekaterinburg)

– la redakta komisiono estas elektita kun 1 sindeteno.


  1. Respondeculo pri registrado de delegitoj kaj enmanigo de mandatoj:

Viktor Aroloviĉ – elektita unuanime.

1.5. Protokolantoj: Galina Terentjeva (Ĉelabinsk), Vladimir Opletajev (Surgut)

– elektitaj unuanime.

1.6. Tagordo de la Konferenco

1) Elekto de la konferencaj labororganoj.

2) Raporto de la Estraro de REU.

3) Raporto de la Kontrol-revizia Komisiono de REU.

4) Pridiskuto de la raportoj.

5) Akcepto de Regularoj.

6) Elekto de la Prezidanto de REU.

7) Elekto de la Estraro de REU.

8) Elekto de la Kontrol-revizia Komisiono de REU.

9) Elekto de la Komisiitoj.

10) Diversaĵoj.

11) Akcepto de decidoj de la Konferenco.

1.7. Laŭ la raporto de V.Aroloviĉ, la respondeculo pri la registrado de delegitoj de la

Konferenco, estas registritaj 26 delegitoj kun voĉdonrajto1.


 1. Raporto de la Estraro de REU.

  1. La raporton prezentis la Prezidanto de REU Nikolaj Gudskov (Moskvo). (Tekston de la raporto vidu en REGo № 1/2005, paĝoj 11-13.)

  2. Retposxtan raporton de la estrarano Valentin Seguru ( Moskvo) voĉlegis G.Kokolija.

  3. Financan raporton de la estrarano Miĥail Ĉertilov (Moskvo) voĉlegis N.Gudskov.
 1. Raporto de la Kontrol-revizia Komisiono.

  1. Raporton de la Kontrol-revizia Komisiono voĉlegis membro de la komisiono R.Kudrjavceva. Ŝi plendis, ke la prezidanto de KRK Roman Bolŝakov (Moskvo) malgraŭ insistaj petoj ne povis ĝustatempe ricevi financan raporton de la kasisto de REU M.Ĉertilov. Ĝi trafis la manojn de R.Kudrjavceva nur kelkajn tagojn antaŭ la Konferenco, kio embarasis aŭ preskaŭ malebligis la laboron de la komisiono.

La financa raporto estas farita por la periodo 03.02.2004 – 31.12.2004.

La REU-kaso havas negativan saldon je 2135 rubloj. La negativan saldon kaŭzis la

malprofita RET-04 kaj la pruntedono al Anna Butkeviĉ (Sankt-Peterburg).


  1. Decido de la Konferenco: la raporto de la Kontrol-revizia Komisiono estas aprobita unuanime.
 1. Pridiskuto de la raportoj.

  1. En la pridiskuto de la raportoj partoprenis entute 11 personoj: Andrej Grigorjevskij (Ŝumerlja), G.Kokolija, Viktor Kudrjavcev (Jekaterinburg), Anatolij Gonĉarov (Artjomovsk), R.Kudrjavceva, Irina Gonĉarova (Moskvo), Jurij Karcev (Uljanovsk), N.Gudskov, Oleg Kukoba (Samara), V. Aroloviĉ, Aleksandr Kalaŝnikov (Tjumeno).

  2. Pritakso de la laboro de la Estraro de REU.

Estas proponitaj tri variantoj de la taksado:

1) G.Kokolija – pritaksi la agadon “nekontentiga”,

2) Tatjana Vŝivceva (Miass) – pritaksi la agadon “kontentiga”,

3) A.Grigorjevskij – pritaksi la agadon “parte kontentiga”.

Rezultoj de la voĉdonado: varianto 1) – 3 voĉoj,

varianto 2) – 13 voĉoj,

varianto 3) – 8 voĉoj,

entute – 24 voĉoj.

La Konferenco decidis taksi la laboron de la Estraro “kontentiga”.


 1. Akcepto de Regularoj.

  1. Regularo pri la Rusiaj Deklam-Konkursoj estas prezentita de V.Arolovicx en modernigita versio surbaze de la teksto en “Manlibro de la REU-membro” (2005), pagxoj 29-32.

Rezulte de la voĉdonado la Regularo estas akceptita: por – 29,

kontraŭ – 0,

sindetenoj – 1,

entute – 30.

5.2. Regularo pri la Lingva Olimpiko por Novuloj(LONo) estas prezentita de V.Arolovicx en modernigita versio surbaze de la teksto en “Manlibro de la REU-membro” (2005), pagxoj 32-34.

Rezulte de la voĉdonado la Regularo estas akceptita: por – 29,

kontraŭ – 0,

sindetenoj – 1,entute – 30.
La 1-an de majo 2005


 1. Elekto de la Prezidanto de REU.

  1. En la debatoj pri taskoj kaj funkciaj devoj de la Prezidanto partoprenis entute 9 personoj: G.Kokolija, R.Kudrjavceva, A.Grigorjevskij, Gennadij Basov (Moskvo), Andrej Peĉonkin (Krasnojarsk), T.Vŝivceva, I.Gonĉarova, V.Aroloviĉ, V.Kudrjavcev.

  2. Estas kandidatigitaj 10 personoj:

 1. Georgij Kokolija – propono de Nikolaj Gudskov,

 2. Nikolaj Gudskov – propono de Firdaus Kasimov (Permj),

 3. Viktor Kudrjavcev – propono de Andrej Grigorjevskij.

 4. Andrej Grigorjevskij – propono de Rafija Kudrjavceva,

 5. Jurij Karcev – propono de Viktor Aroloviĉ,

 6. Andrej Peĉonkin – propono de Tatjana Vŝivceva,

 7. Irina Gonĉarova – propono de Rimma Roganova,

 8. Rafija Kudrjavceva – propono de Georgij Kokolija,

 9. Tatjana Vŝivceva – propono de Irina Gonĉarova,

 10. Anatolij Gonĉarov – propono de Viktor Kudrjavcev.

  1. Ne konsentis kandidatiĝi 8 personoj:

 1. Georgij Kokolija – pro la redaktado kaj eldonado de REGo,

 2. Nikolaj Gudskov – pro la elĉerpiĝo sur la prezidanta posteno dum tri agadperiodoj,

 3. Viktor Kudrjavcev – pro nedeziro esti prezidanto de REU,

 4. Jurij Karcev – pro nedeziro esti prezidanto de REU,

 5. Andrej Peĉonkin – pro malkapablo gvidi la Union,

 6. Irina Gonĉarova – pro malkapablo gvidi la Union,

 7. Rafija Kudrjavceva – pro malkompetenteco pri gvidado de la tutlanda organizaĵo,

 8. Anatolij Gonĉarov – pro kategoria malkonsento kun la nunaj gvidprincipoj de REU.

  1. Konsentis kandidatiĝi du personoj:

 1. Andrej Grigorjevskij (Ŝumerlja),

 2. Tatjana Vŝivceva (Miass).

  1. Ambaŭ kandidatoj je prezidanteco prezentis siajn programajn tezojn.

Andrej Grigorjevskij: Mi ne vidas specialan krizon en la nuna stato, ĉiuj servoj de REU funkcias normale. Sed normala funkciado post kelkaj senkrizaj jaroj por multaj jam
ŝajnas memkomprenebla. Oni volas vidi pli da aktivado krom la plenumado de
la rutinaj taskoj. Ne vidante tion, oni preferas ne membriĝi al REU.
Prioritataj direktoj: aktivigo de la membroj, allogo de ili al decidfarado,
refunkciigo de la sistemo de lokaj reprezentantoj, modernigo de aktivado de
kluboj kaj lingvoinstruado, propono de novaj ideoj, spertoj kaj
agaddirektoj. Por efektivigi ĉi tiujn taskojn antaŭ ĉio estas bezonata
laborkapabla teamo, kiun elektu la Konferenco.

Tatjana Vŝivceva: Unue mi elektus la teamon, kun kiu mi povus proponi al la membroj de REU kaj realigi ĉefajn agaddirektojn inter kiuj gravas kaj rutinaĵoj kaj novaj allogaj ideoj.

  1. En la diskutoj pri la kandidatoj partoprenis 9 personoj: G.Kokolija, N.Gudskov,

V.Kudrjavcev, R.Roganova, R.Kudrjavceva, A.Peĉonkin, I.Gonĉarova, G.Terentjeva,

O.Kukoba.

6.7. Vocxdonilojn por la sekreta voĉdonado ricevis 31 delegitoj kun voĉdonrajto.

6.8. Post la voĉdonado kaj kalkulo de la voĉoj la Prezidanto de la Kalkulkomisiono B.Ĉupin

prezentis 2 protokolojn: Protokolon №1 “Pri la elekto de la Prezidanto de la

Kalkulkomisiono” (estas elektita B.Ĉupin) kaj Protokolon № 2 “Pri la elekto de la

Prezidanto de REU”.

6.9. Rezultoj de la sekreta voĉdonado:

por Andrej Grigorjevskij – 21 voĉoj,

por Tatjana Vŝivceva – 6 voĉoj,

sindetenoj – 4,

entute – 31 voĉoj.

6.10. La Konferenco unuanime aprobas la protokolojn de la Kalkulkomisiono, do Andrej

Grigorjevskij per plimulto da voĉoj estas elektita kiel Prezidanto de REU.

6.11. Andrej Grigorjevskij estas elektita kiel kungvidanto de la Konferenco.
La 2-an de majo 2005


 1. Elekto de la Estraro de REU.

  1. Laŭ propono de A.Grigorjevskij estas en apartaj laborgrupoj de konferencanoj diskutita temo pri la strategiaj agaddirektoj de REU en la proksima agadperiodo, de kio dependas la konsisto de la elektota Estraro. En la diskuto partoprenis 12 delegitoj. Kiel aktualaj evidentiĝis du agaddirektoj: informado kaj regiona agado.

  2. Voĉdonado pri la ĉefa agaddirekto en la nova agadperiodo:

por informado kiel strategia agaddirekto – 18 voĉoj,

por regiona agado kiel strategia agaddirekto – 13 voĉoj,

sindetenoj – 1 voĉo,

entute – 32 voĉoj.

Kiel strategia agaddirekto de REU estas elektita kaj aprobita tiu pri informado.


  1. Elekto de la Vicprezidantoj.

G.Kokolija voĉdonigis sian proponon pri bezono aŭ nebezono de vicprezidantojen la

Estraro. Rezultoj de la voĉdonado:

por elekti vicprezidanton – 23 voĉoj,

por ne elekti vicprezidanton – 5 voĉoj,

sindetenoj – 2 voĉoj,

entute – 30 voĉoj.  1. Voĉdono pri kvanto de vicprezidantoj:

por propono de A.Peĉonkin: 1 vicprezidanto – 5 voĉoj,

por propono de I.Gonĉarova: 2 vicprezidantoj – 21 voĉoj,

por propono de N.Gudskov: ĉiu estrarano estu vicprezidanto – 2 voĉoj,

sindetenoj – 3 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

La konferenco decidis elekti du vicprezidantojn.  1. Voĉdonado por Nikolaj Gudskov kiel Vicprezidanto pri informado – propono de

A.Grigorjevskij: por – 25 voĉoj,

kontraŭ – 1 voĉo,

sindetenoj – 5 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

Nikolaj Gudskov estas elektita kiel Vicprezidanto pri informado.


  1. Voĉdonado por Abduraĥman Junusov (Maĥaĉkala) kiel Vicprezidanto pri regiona agado – propono de A.Grigorjevskij: por – 12 voĉoj,

kontraŭ – 10 voĉoj,

sindetenoj – 9 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

Abduraĥman Junusov ne estas elektita kiel Vicprezidanto pro neatingo de simpla plimulto de voĉoj de la ĉeestantaj delegitoj.

7.7. Voĉdonado por Rafija Kudrjavceva kiel Vicprezidanto pri regiona agado – propono de

A.Grigorjevskij : por – 24 voĉoj,

kontraŭ – 0 voĉoj,

sindetenoj – 6 voĉoj,

entute – 30 voĉoj.

Rafija Kudrjavceva estas elektita kiel Vicprezidanto pri regiona agado.  1. Elekto de la estraranoj.

Voĉdonado pri kvanto de la estraranoj inkludanta entute sespersonan estraron: prezidanto, 2 vicprezidantoj, 3 estraranoj – propono de N.Gudskov:

por – 21 voĉoj,

kontraŭ – 1 voĉo,

sindetenoj – 9 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

7.9. Proponado de kandidatoj.

Valentin Seguru (membro de la malnova Estraro) – propono de A.Grigorjevskij,

Irina Gonĉarova (membro de la malnova Estraro) – propono de A.Grigorjevskij,

Jurij Karcev (membro de la malnova Estraro) – propono de I.Gonĉarova,

Rafija Kudrjavceva – propono de V.Kudrjavcev,

Tatjana Vŝivceva – propono de I.Gonĉarova,

Viktor Aroloviĉ – propono de A.Kalaŝnikov,

Vladimir Opletajev – propono de R.Kudrjavceva,

Andrej Peĉonkin – propono de V.Aroloviĉ,

Gennadij Basov – propono de R.Roganova,

Katerina Arbekova (Novosibirsk) – propono de I.Gonĉarova,

Galina Terentjeva – propono de G.Kokolija,

Anatolij Gonĉarov – propono de O.Kukoba,

Aleksandr Kalaŝnikov – propono de Anatolij Radajev (Samara),

Vladimir Bespalov (Soĉi) – propono de G.Kokolija,

Roman Bolŝakov – propono de R.Kudrjavceva,

Abduraĥman Junusov – propono de V.Aroloviĉ.  1. Malkonsentis kandidatiĝi V. Aroloviĉ, V.Opletajev, G.Basov, G.Terentjeva,

A.Gonĉarov, A.Kalaŝnikov, R.Bolŝakov.

7.11. Sinprezento de la kandidatoj-estraranoj, iliaj preferataj agaddirektoj:

1) Abduraĥman Junusov – informado, kontaktoj kun sociaj organizaĵoj (pertelefona

konsento pro foresto de la kandidato);

2) Valentin Seguru – soci-politikaj aferoj, kontaktoj kun oficialaj instancoj

(retmesaĝa konsento);

3) Irina Gonĉarova – instruado, regionaj renkontiĝoj, kluba agado;

4) Jurij Karcev – rutinaj aferoj serve al la REU-membroj;

5) Tatjana Vŝivceva – informado;

6) Andrej Peĉonkin – informado, scienca sistemigo de la agado;

7) Katerina Arbekova – dume ne difinis preferatan kampon de la agado;

8) Vladimir Bespalov – regiona agado.

7.12. Aparta voĉdonado por ĉiu proponita kandidato.

1) Abduraĥman Junusov: por – 12 voĉoj,

kontraŭ – 6 voĉoj,

sindetenoj – 13 voĉoj.

entute – 31 voĉoj.

2) Valentin Seguru por – 8 voĉoj,

kontraŭ – 6 voĉoj,

sindetenoj – 16 voĉoj,

entute – 30 voĉoj.

3) Irina Gonĉarova por – 27 voĉoj,

kontraŭ – 0 voĉoj,

sindetenoj – 5 voĉoj,

entute – 32 voĉoj.

4) Jurij Karcev por – 19 voĉoj,

kontraŭ – 2 voĉoj,

sindetenoj – 10 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

5) Tatjana Vŝivceva por – 15 voĉoj,

kontraŭ – 7 voĉoj,

sindetenoj – 10 voĉoj,

entute – 32 voĉoj.

6) Andrej Peĉonkin por – 23 voĉoj,

kontraŭ – 3 voĉoj,

sindetenoj – 6 voĉoj,

entute – 32 voĉoj.

7) Katerina Arbekova por – 16 voĉoj,

kontraŭ – 5 voĉoj,

sindetenoj – 10 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

8) Vladimir Bespalov por – 16 voĉoj,

kontraŭ – 1 voĉo,

sindetenoj – 14 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

Rezulto de la voĉdonado: kiel membroj de REU-Estraro estas elektitaj

Irina Gonĉarova,

Jurij Karcev,

Andrej Peĉonkin.

8.Elekto de la Kontrol-revizia Komisiono.

8.1. Elekto de la prezidanto de la Kontrol-revizia Komisiono.

Voĉdonado por Gennadij Basov – propono de R.Kudrjavceva;

por Roman Bolŝakov – propono de V.Aroloviĉ:

por G.Basov – 23 voĉoj,

por R.Bolŝakov – 4 voĉoj,

sindetenoj – 5 voĉoj,

entute – 32 voĉoj.

Rezulte de la voĉdonado Gennadij Basov estas elektita kiel prezidanto de la Kontrol-

revizia Komisiono de REU.

8.2. Elekto de la membroj de la Kontrol-revizia Komisiono.

Voĉdonado por Galina Terentjeva – propono de T.Vŝivceva; kaj Roman Bolŝakov –

propono de V.Aroloviĉ: por – 29 voĉoj,

kontraŭ – 0 voĉoj,

sindetenoj – 1 voĉo,

entute – 30 voĉoj.

Rezulte de la voĉdonado kiel membroj de la Kontrol-revizia Komisiono estas elektitaj

Galina Terentjeva, Roman Bolŝakov.


9. Elekto de la Komisiitoj.

9.1. 1) Voĉdonado por Viktor Aroloviĉ - Komisiito pri dokumentado de REU – propono de

N.Gudskov:

por – 30 voĉoj,

sindetenoj – 1 voĉo,

entute – 31 voĉoj. 1. Voĉdonado por Abduraĥman Junusov – Komisiito pri amaskomunikiloj kaj kontaktoj kun neŝtataj organizaĵoj – propono de A.Grigorjevskij:
  por – 29 voĉoj,

sindetenoj – 2 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

3) Voĉdonado por Mikaelo Bronŝtejn (Tihxvin) – Komisiito pri kultura agado – propono

de G.Kokolija:

por – 28 voĉoj,

sindetenoj – 3 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

4) Voĉdonado por Tatjana Vŝivceva – Komisiito pri laboro kun lernejanoj – propono de

N.Gudskov:

por – 27 voĉoj,

kontraŭ – 1 voĉo,

sindetenoj – 3 voĉoj,

entute –31 voĉoj.

5) Voĉdonado por Valentin Seguru – Komisiito pri kontaktoj kun ŝtataj organizaĵoj –

propono de N.Gudskov:

por – 28 voĉoj,

sindetenoj – 3 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

6) Voĉdonado por Vladimir Bespalov – Komisiito pri faka agado – propono de

G.Kokolija:

por – 27 voĉoj,

sindetenoj – 4 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

7) Voĉdonado por Katerina Arbekova – Komisiito pri regionaj aranĝoj:

por – 26 voĉoj,

sindetenoj – 5 voĉoj,

entute – 31 voĉoj.

9.2. Kiel Komisiitoj de REU Estas elektitaj Viktor Aroloviĉ, Abduraĥman Junusov, Mikaelo

Bronŝtejn, Tatjana Vŝivceva, Valentin Seguru, Vladimir Bespalov, Katerina Arbekova.
10. Diversaĵoj.

10.1. Voĉdonado por la proponoj de Valentin Seguru.

V.Seguru turnis sin retmesaĝe al la Konferenco pri voĉdonigo de du siaj proponoj:

1) pri kreo de Komitato de Klubestroj; 2) pri koresponda elektado de la gvidorganoj de

REU. Post la diskuto kaj la ekspertaj klarigoj de V.Aroloviĉ pri kontraŭstatuta esenco

de la menciitaj proponoj ili estis rezulte de la voĉdonado malakceptitaj:

la unua propono per 22 kontraŭaj voĉoj el 29,

la dua per 22 kontraŭaj voĉoj el 29.

10.2. Voĉdonado por la propono de Vladimir Minin (Usono) pri ŝanĝo de moderigantoj de la

interretaj dissendolistoj de REU. Estas decidite laŭ la propono de G.Kokolija komisii

al la Estraro prizorgi la administradon de la interretaj dissendolistoj de REU.

por – 27 voĉoj,

sindetenoj – 1 voĉo,

entute – 28 voĉoj.


11.Akcepto de decidoj de la Konferenco.
DECIDOJ
de la 21-a Konferenco de REU

1. Taksi kontentiga la laboron de la Estraro.


2. Aprobi la raporton de la Kontrol-revizia Komisiono.
3. Kiel la ĉefan labordirekton por la venonta agadperiodo konsideri informadon.
4. Elekti la Estraron en la Konsisto: Andrej Grigorjevskij - Prezidanto, Nikolaj Gudskov - Vicprezidanto pri informado, Rafija Kudrjavceva - Vicprezidanto pri regiona agado, Irina Gonĉarova, Jurij Karcev, Andrej Peĉonkin.
5. Elekti la Kontrol-revizian Komisionon en la konsisto: Gennadij Basov - prezidanto, Roman Bolŝakov, Galina Terentjeva.
6. Elekti Komisiitojn pri: dokumentado - Viktor Aroloviĉ, kontaktoj kun amaskomunikiloj kaj neŝtataj organizaĵoj - Abduraĥman Junusov, kultura agado - Mikaelo Bronŝtejn, laboro kun lernejanoj - Tatjana Vŝivceva, regionaj aranĝoj - Katerina Arbekova, faka agado - Vladimir Bespalov, kontaktoj kun ŝtataj organizaĵoj - Valentin Seguru.
7. Akcepti Regularon pri la rusiaj deklam-konkursoj kaj Regularon pri la Lingva Olimpiko por Novuloj.
8. Komisii al la Estraro prizorgi administradon de interretaj dissendolistoj de REU.
9. Aprobi la agadon de Valentin Seguru ĉe la Ministerio pri Klerigo kaj komisii al li daŭrigi tiun agadon.

Jekaterinburg, la 2-an de majo 2005


Protokolis: V.Opletajev,

G.TerentjevaFinpretigo de la protokolo: la 10-an de majo 2005

1 Poste registrigxis ankoraux 9 malfruintoj, entute en la Konferenco estis registritaj 35 delegitoj.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət