Ana səhifə

Priredil: Franc Železnik


Yüklə 3.52 Mb.
səhifə8/10
tarix26.06.2016
ölçüsü3.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Če je na razpolago obešalo za pljučne avtomate, jih je treba tja obesiti, če tega ni jih je treba zaščititi z zaščitnim pokrovčkom.

GASILSKA ZVEZA DRAVSKE DOLINE

RADLJE OB DRAVI

DODATNA POJASNILA

( preizkus usposobljenosti nosilcev IDA )

2


Zaradi različnih tolmačenj nekaterih postavk pri vajah za preizkus znanja in usposobljenosti nosilcev IDA podajam nekatere dodatne obrazložitve.
Osebna opremljenost


-

Zaščitne bluza

-

Zaščitne hlače

-

Zaščitni gasilski škornji

-

Gasilska čelada – šlem

-

Zaščitne rokavice

-

Podkapa – zaščita proti plamenuVsa oprema mora biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije
Skupna oprema


-

Pas gasilski 3 kosi

-

Izolirni dihalni aparat 3 kosi

-

Maske IDA 3 kosi

-

Varnostna naprava – indikator mirovanja 3 kosi ( bo dal organizator )

-

Tabla za zunanji nadzor 1 kos ( bo dal organizator )

-

Radijska postaja 2 kosa ( zaradi različnih valovnih dolžin se bomo dogovorili )

-

Ročne svetilke1 2 kosa

-

Reševalna vrv dolžine 30 m ( bo verjetno dal organizator )

-

Reševalni – nosilni prt ( bo dal organizator )

-

Orodje za odpiranje vrat2 ( npr.: gasilska sekirica, odpirač vrat, Haligan Tool )Vsa oprema mora biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije
Nastop z opremo, ki ne ustreza standardom ni dovoljena – nastop ni mogoč.


1 naglavne svetilke niso dovoljene
2 navadna orodja z dolgim ročajem ( npr.: kramp, lomilka ) niso dovoljena

3

Osnove


Vodja enote je dolžan pri vsaki postaji najaviti svojo enoto.
Posamezna povelja, ne glede od koga so prejeta morajo biti ponovljena ( s tem se preveri, ali je bilo povelje razumljeno )
Govorjenje med vajo ni dovoljeno, razen če to zahteva naloga.
Po končani vaji na vsaki postaji vodja enote odjavi svojo enoto pri glavnem ocenjevalcu.
POSTAJA 1: Teoretični preizkus ( čas 10 minut )
Vaja se izvaja v pisni obliki. Sodeluje celotna ekipa – tudi vodja enote. Za dosego uspešnosti mora vsak član pozitivno odgovoriti na najmanj šest vprašanj. Če eden izmed članov ne odgovori pozitivno na najmanj šest vprašanj je celotna ekipa zavrnjena in ne more nadaljevati.
Čas se preneha meriti, ko zadnji član odda polo z odgovori.
Govorjenje ni dovoljeno.
POSTAJA 2: opremljanje enote ( čas 5 minut )
Pred merjenjem časa
Vodja enote mora prijaviti enoto glavnemu ocenjevalcu.
Oprema se odloži na zato odrejeno mesto. Oprema se na mesto prinese v predpisani obliki

( IDA obešeni preko ramena s poravnanim trakovi, maske obešene preko vratu ), svetilke, radijske postaje, reševalna vrv, orodje za odpiranje vrat3, nosilni prt so primerno odloženi, tako, da je možna kontrola le teh. Čelada, maske, rokavice in podkapa so lahko ob telesu ( obešeno na pas ) ali odložene ( preveriti, kako se najhitreje opremiti )


Opomba: Vrstni red odlaganja opreme ni predpisan.
Po odložitvi opreme postavi glavni ocenjevalec vprašanje: Ali je oprema izpravna, ko mu vodja enote odgovori, da je izpravna izda glavni ocenjevalec povelje: izvedite vajo. Vodja enote ponovi povelje in ga preda naprej skupini.
Po tem se začne meriti čas
3 Nosilec odpirača vrat ali sekirice ostane ob telesu ( na pasu )
4
Po merjenju časa
Nosilec IDA 1 vzame IDA vodje skupine in ga na njega namesti po naslednjem vrstnem redu:

Aparat prime za pasove in ga namesti vodji skupine, pri tem pazi, da nosilni jermeni niso zviti. Vodja skupine zategne nosilne pasove, sklene prsni nosilni pas in ga zategne tako, da aparat dobro leži na telesu.
Zaščitne kapice pljučnih avtomatov shrani vsak pri sebi ( se ne odložijo )
Pri aparatih z držalom pljučnih avtomatov le ti ostanejo v njih, tudi, ko se odprejo ventili jeklenk. ( Držalo pljučnih avtomatov ima PGD Vuhred – niso vedeli zakaj tista plastika )
Preveriti, da so pljučni avtomati pri nadlačnih aparatih ( vsi jih imamo ) deaktivirani, če niso jih je treba deaktivirat.
Ventil na jeklenki počasi a vendar do kraja odpreti ( zaščitne kapice pljučnih avtomatov morajo biti snete.
Kontrola manometrov ( najnižji tlak pri 300 barskih jeklenkah, ki jih imamo mi mora znašati 270 barov – če ni so kazenske točke )
Enak postopek opremljanja opravi nadalje nosilec IDA 2 pri nosilcu IDA 1, ki je prej opremil vodjo skupine.
Ko je nosilec IDA 1 opremljen vzame IDA vodja skupine in opremi nosilca IDA 2
Do tu imajo vsi člani enote na glavi čelado ( šlem )
Naprej:
Vsi si snamejo čelado ( šlem ) in jo obesijo na gasilski pas. Nadenejo si maske in podkapo. Podkapa mora segati pod ovratnik ( dobro natrenirati ) Glej pravilna namestitev maske! Podkapa mora pokriti trakove maske! Po namestitvi podkape pod ovratnik se ovratnik zapre do kraja! Natakne se čelada ( šlem )
OPOMBA: Ni potrebno čakati, da se vsi opremijo z IDA. Ko je prvi opremljen se začne opremljati s podkapo in čelado. Če bi čakali bi se čas prehitro iztekel.
Izvesti preizkus tesnosti maske.
Tesnost maske preizkusiti takoj po njeni namestitvi. Napaka je le, če tesnost maske ni preizkušena po namestitvi čelade. Najboljše je izvesti preizkus takoj po namestivi, saj je možno, da se to po namestitvi čelade pozabi.

5

Vodja skupine opravi izračun pri katerem tlaku se mora skupina vrniti iz intervencije. Podatke za izračun mu da glavni ocenjevalec.


Nadaljnje opremljanje enote:-

Vodja enote vzame radijsko postajo in tablo za zunanji nadzor ( bo dal organizator )

-

Vodja skupine z radijsko postajo in ročno svetilko

-

Nosilec IDA 1 z nosilnim – reševalnim prtom ( bo dal organizator )

-

Nosilec IDA 2 z reševalno vrvjo, orodjem in ročno svetilko


OPOMBA: vrstni red opremljanja ( kdo vzame prej ali slej po prosti izbiri, važno je le, da so člani opremljeni kot je zgoraj navedeno.
Vodja skupine preveri opremo ( ali sta ročni svetilki izpravni, ali je nosilni prt ustrezen, ali je reševalna vrv ustrezna, ali je nastavljen pravilni kanal na radijskih postajah ) in manometre.
Vodja skupine javi vodji enote, da je oprema izpravna in najnižji tlak v jeklenkah preko radijske postaje ( S tem se preveri pravilnost kanala in izpravnost radijskih postaj )
Vodja enote odda pisno nalogo o potrebnem tlaku za povratek, ki jo je izračunal na podlagi dobljenih podatkov od glavnega ocenjevalca. ( glej zgoraj ! ) In poroča vodji ocenjevalcev : » Enota PGD Vuhred ( Radlje ob Dravi ) je končala z vajo
Po oddaji pisne naloge in poročila se zaključi merjenje časa ( na razpolago je le pet minut!!!!! )
Do postaje tri je lahko maska sneta ( lažje dihanje )
POSTAJA 3: iskanje pogrešanega ( poškodovanega ) čas 15 minut
Pred merjenjem časa-

Vodja enote prijavi enoto pri glavnem ocenjevalcu

-

Vodja ocenjevalcev preda vodji skupine: orientacijsko vrv ( reševalna ali delovna vrv )

-

Skupina si pripravi orientacijsko vrv

-

Vodja skupine si obesi torbico orientacijske vrvi na pas, vodja skupine, nosilec IDA 1 in nosilec IDA 2 se pripnejo na orientacijsko vrv preko karabinov na gasilskem pasu

-

Po vprašanju glavnega ocenjevalca vodji enote » ali je skupina in orodje izpravno « in po potrditvi vodje skupine poda glavni ocenjevalec nalogo » ena oseba je pogrešana v 2. nadstropju ( lahko je tudi drugače ) izvedite reševanje te osebe! «

-

Povelje mora vodja skupine ponoviti

-

Vodja skupine vpraša glavnega ocenjevalca: » Katera reševalna skupina je za skupino PGD Vuhred ( Radlje ob Dravi ) na razpolago ? «

6


-

Vodja enote preda povelje vodji skupine: » v drugem nadstropju ( lahko je drugače ) je ena oseba pogrešana, preko stopnišča izvedite reševanje pogrešane – poškodovane osebe - naprej «

-

Vodja skupine mora povelje ponoviti!

Po tem ukazu se začne meriti čas ( na razpolago je skromnih 15 minut )


Po merjenju časa


-

Vodja skupine in nosilec IDA 2 prižgeta ročni svetilki.

-

Vsak član skupine aktivira napravo za nadzor mirovanja tako, da sname ključ z naprave in ga da vodji enote

-

Vodja enote aktivira tablo za zunanji nadzor tako, da vstavi ključe v tablo. V zgornjo režo, ki tablo aktivira vtakne ključ takoj, ko je prvi pljučni avtomat priključen na masko

-

Vodja enote vpiše čas odhoda in najnižji tlak ob odhodu, kot tudi ime enote in nalogo čitljivo na tablo za zunanji nadzor

-

Priključevanje pljučnih avtomatov si člani skupine pomagajo med seboj. Varno zanesljivo priključitev si med seboj kontrolirajo.

-

Z dvema globokima vdihoma preizkusiti delovanje pljučnega avtomata

-

Pri Drägerjevih nadtlačnih IDA ( ima jih PGD Vuhred ) je treba vidno preveriti tesnost maske tako, da se pljučni avtomat zapre. Pri vdihu zrak ne sme priti v masko. Takoj za tem pljučni avtomat ponovno aktivirati!

-

Če so bile rokavice zaradi priključevanja pljučnih avtomatov snete, jih je treba najkasneje sedaj natakniti.

-

Vodja skupine javi osebno ali preko radijske postaje najnižji tlak in se pri vodji enote odjavi ( pomeni, da gredo v intervencijo )


OPOMBA: vrstni red aktivnosti kot so prižiganje svetilk, aktiviranje naprav za kontrolo gibanja, oddaja ključev naprave, tudi vrstni red priključevanja pljučnih avtomatov je po svobodni izbiri, VAŽNO pljučne avtomate mora priključiti nosilec IDA 1 vodji skupine, nosilec IDA 2 nosilcu IDA 1 in vodja skupine nosilcu IDA 2.
Preden vodja skupine odjavi skupino morajo biti omenjene aktivnosti v celoti izvšene.


-

Skupina odkoraka v predpisano nadstropje

-

Pred zapustitvijo varnega območja na stopnišču nosilec IDA 2 priveže orientacijsko vrv s predpisanim vozlom na primerno mesto ( ograja stopnišča )

-

Pred vstopom v prostor vodja skupine javi, da je skupina pred prostorom in javi najnižji lak

-

Skupaj – skupno vstopijo v prostor, kjer naj bi bila pogrešana – poškodovana oseba

-

Po najdbi pogrešane – poškodovane osebe oba nosilca IDA s primernim prijemom izvlečeta pogrešano osebo iz prostora ( v nobenem primeru ne za glavo - glej slike ) Pogrešano osebo izvleči nizko, saj je na višini več dimnih ali strupenih plinov kot pri tleh. Vodja enote istočasno javi vodji enote: » pogrešana oseba je najdena najnižji tlak v jeklenkah je XXX barov «

7

OPOMBA: Izvedba reševanja je po svobodni izbiri skupine. Ponesrečenca lahko izvleče eden ali oba nosilca IDA. Uporaba orodja je lahko poljubna – pomeni, da ni potrebno uporabljati orodja tako, kot je bila enota opremljena na začetku, lahko si ga podajajo eden drugemu. Kontrolo tlaka lahko izvede tudi nosilec IDA in podatek posreduje vodji skupine. Relevantne so le napake, ki so omenjene v ocenjevalnem listu za tretjo postajo. Govorjenje med vajo ni dovoljeno.

-

V varnem območju na stopnišče, kjer je zrak za dihanje neoporečen ponesrečenca z istočasnim dvigom položijo na nosilni prt in ga transportirajo naprej. Istočasno se osvobodijo orientacijske vrvi, ki lahko ostane na tleh – ni je treba vračati. Vodja skupine izda povelje : » Z nogami naprej « V slučaju, da se ponesrečenca nosi v višje nadstropje se nosi glava naprej. Glava mora biti vedno višje

-

Poškodovano – najdeno osebo se na varnem mestu položi na prej pripravljeno odejo z istočasnimi gibi ( če bi eden prej spustil lahko pride do nesreče ) in ga položiti v stabilen položaj ( na stran – glej slike )

-

Po odložitvi osebe nosilec IDA 1 zloži nosilni pr.

-

Vodja skupine spremlja delo skupine in dokumentira vrnitev skupine na tabli za zunanji nadzor.

OPOMBA: V polje SOLL na tabli za zunanji nadzor vodja enote vpiše potreben tlak za vrnitev, ki znaša dvojno vrednost razlike med odhodnim tlakom in tlakom, ki ga javi vodja skupine, ko je skupina dosegla prostor, v katerem je pogrešana oseba. Če je tlak manjši od tlaka, ki sproži varnostno piščal. ( 55± 5 barov ) to dopiše z VP ( WS nemško )

-

Po zaključku reševanja osebe vodja skupine kontrolira manometre in javi vodji skupine najnižji tlak v jeklenkah.

-

Vodja enote vpiše najnižji tlak in vrne ključe naprave za mirovanje članom skupine.

-

Ko vsi člani skupine odklopijo pljučne avtomate javi vodja enote glavnemu ocenjevalcu:

» Reševanje pogrešane osebe je uspešno izvedeno, najnižji tlak v jeklenkah znaša XX barov )Zaključi se merjenje časa ( prekratko ???? )


Po merjenju časa se pljučni avtomati vstavijo v nosilce oziroma se jih pokrije z zaščitno kapico.
OPOMBA: Gvorjenje med vajo: Dovoljeno je govorjenje v« zastrupljenem « ozračju in pri iskanju osebe, ni pa dovoljeno govoriti o pravilnostih dela, pomeni, da je dovoljeno le dajanje ustreznih ukazov.Glej ocenjevalni list za trejo postajo.

8
POSTAJA 4 : Notranji napad čas vaje 15 minut


Pred merjenjem časa


-

Vodja enote prijavi enoto glavnemu ocenjevalcu

-

Glavni ocenjevalec da nalogo vodji enote, da pripravijo visokotlačni cevovod. Pred vajo si je dobro ogledati kako drugi to počnejo zaradi lažjega dela na sami vaji

-

Ročne svetilke, radijski postaji, in orodje za odpiranje vrat so med pripravo VT cevi lahko odložene na zato pripravljenem prostoru.

-

Enota si priprav VT cev ( po vzorcu, ki si ga je ogledala red vajo, tako, da bo lahko kar najbolj uspešna )

-

Vodja skupine se opremi z radijsko postajo in ročno svetilko, nosilec IDA 2 se opremi ročno svetilko, reševalno vrvjo in z orodjem za odpiranje vrat. ( V kolikor jr bila oprema zaradi polaganja VT cevi odložena, mora biti ponovno vzeta pred poveljem, tako, da to vidi glavni ocenjevalec )

-

Po vprašanju glavnega ocenjevalca vodji enote » Ali je moštvo in orodje izpravno « in po pozitivnem odgovoru vodje enote izda glavni ocenjevalec povelje: » v drugem nadstropju ( lahko je udi drugače ) je požar izvedite intervencijo z notranjim napadom ! «

-

Ukaz mora biti od vodje enote obvezno ponovljen

-

Vodja enote vpraša glavnega ocenjevalca: » katera enota je v pripravljenosti za morebitno reševanje? «

-

Glavni ocenjevalec pove, katera enota je v pripravljenosti. Navadno je tista enota, v katerem kraju se izvaja preizkus.

-

Vodja enote izda vodji skupine povelje: » Požar v drugem nadstropju ( lahko je tudi drugače ) izvedite notranji napad z visokotlačno cevjo – v napad! «

-

Ukaz mora biti s strani vodje skupine ponovljen.


Sedaj se prične meriti čas ( dolgih ali kratkih 15 minut ????? )
Med merjenjem časa


-

Vodja skupine in nosilec IDA 2 prižgeta ročni svetilki

-

Vsi nosilci aktivirajo svojo napravo za nadzor mirovanja tako, da snamejo zaponko ( ključ in ga dajo vodji skupine, ki jih preda vodji enote.

-

Vodja enote aktivira tablo za zunanji nadzor tako, da vstavi ključe v ustrezno režo, naprej v spodnjo in naprej do zgornje, kar aktivira napravo. V zgornjo režo vtakne ključ takoj, ko je priključen prvi pljučni avtomat

-

Vodja enote mora v napravo za zunanji nadzor čitljivo vpisati čas odhoda, najnižji tlak v jeklenkah, ime skupine in nalogo, ki jo mora skupina opraviti

-

Nosilec IDA 1 priključi pljučni avtomat vodji enote. Dobro pričvrstitev pljučnega avtomata prekontrolirati z lahnim potegom.

-

Z dvema globokima vdihoma preizkusiti delovanje pljučnega avtomata oziroma celotnega IDA.

-

Nosilec IDA 2 enako stori nosilcu IDA 1 – enak postopek kot zgoraj.

-

Enak postopek opravi vodja skupine nosilcu IDA 2

-

Če so bile rokavice zaradi priključevanja pljučnih avtomatov snete si jih je treba najkasneje sedaj natakniti.

9


-

Vodja skupine odjavi skupino vodji enote tako, da mu javi najnižji tlak v jeklenkah. Izrečeno je lahko ustno ali preko radijske postaje

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət