Ana səhifə

Priredil: Franc Železnik


Yüklə 3.52 Mb.
səhifə5/10
tarix26.06.2016
ölçüsü3.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

37
SPLOŠNA VPRAŠANJA
50

Na kaj je odvisen IDA ?
Na čas

51

Ali je lahko bradač nosilec IDA ?
Z normalno masko ne, ker ta ne tesni, lahko pa z nadtlačno masko

52

Enemu v skupini se sproži naprava za ugotavljanje gibanja, kaj storiti?
Prekiniti z delom, tovarišu nuditi pomoč in se vrniti na prosto

53

Kdaj mora odgovoren za zunanji nadzor vzpostaviti zvezo s skupino ?
Po 10 minutah, po 20 minutah in takoj, ko mu to sporoči naprava za zunanji nadzor

54

Kdo vodi zunanji nadzor pri intervenciji v notranjih prostorih ?
Vodja enote ( VNIDA )

55

Kaj predstavlja zgornja številka pri oranžni tabli ?
Razred nevarne snovi

56

Kaj pomeni črka »X« pred številko razreda nevarnosti?
Snovi ne smemo gasiti z vodo

57

Najnižja starost nosilca dihalnih naprav je ?
18 let58

Kaj mora storiti skupina preden konča intervencijo?
Opravi grobo dekontaminacijo – se grobo čisti

59

Zakaj mora imeti vsako vozilo, opremljeno z IDA napravo za zunanji nadzor ?
Da je skupina pod stalnim zunanjim nadzorom

60

Kdaj skupina ne nosi dihalne maske ?
Če ni nevarnosti in bi bil s tem skupini poslabšan vid


11.3 Dopolnitve za 3. stopnjo – zlata značka
DIHANJE


61

Kako lahko zmanjšamo dihalno krizo?
Z močnim koncentriranim izdihom ( količina CO2 v krvi se zmanjša )

62

Koliko zraka potrebuje nosilec IDA pri srednjetežkem delu ?
30 do 50 litrov v eni minuti


OBVLADOVANJE OPREME


63

V kakem časovnem obdobju morajo biti jeklenke pregledane ?
Vsakih deset let

64

V katero stopnjo zaščite se šteje plinotesna zaščitna obleka ?
V tretjo stopnjo

65

Kako dolgo lahko delujemo v plinotesni zaščitni obleki ?
20 minut

66

Kaj potrebujemo za delo v plinotesni zaščitni obleki?
IDA z varnostno piščalko, lahko so priključeni cevni dihalni aparat

67

Kdaj je potrebna kontrola plinotesne zaščitne obleke
Po vsaki intervenciji, sicer enkrat letno

68

Kdaj je treba generalno obnoviti IDA ?
Vsakih 6 let

38
SPLOŠNA VPRAŠANJA


69

Komu se lahko poveri zunanji nadzor?
Vozniku gasilskega vozila ( GV ), ki prevzame funkcijo vodje enote

70

Vodja skupine zasliši po 52 minutah signal varnostne piščalke pri enem članu skupine. Pri preverjanju manometrov ugotovi pri sebi 110 barov, pri drugem 120 barov in pri tretjem 140 barov. Kaj mora storiti?
Enoti ukazati takojšen umik, saj obstoja sum na neizpravnosti manometra

71

Kdo odredi prepihovanje ( izpihavanje ) notranjih prostorov?
Odredi vodja skupine, saj le on ve, če je v prostoru tudi odprtina za izhod vpihanega zraka.

72

Kaj pomeni kratica » SZRO « za gasilce ?
Nevarnost spoznati, zavarovati, reševati ljudi, obvestiti specialne enote

73

Kdaj lahko pri intervenciji spremenimo kanal na radijskih postajah?
Samo po odločitvi vodje intervencije
74

Skupina stopi – vdre v notranji prostor, poln dima, ki je poleg vsega še zelo vroč. Kaj je treba takoj storiti?
Vroč dim takoj ohlajati z razpršenim curkom

75

Katere nevarnosti izključujejo notranji napad?
Porušitev prostora in nevarnost eksplozije

76

Katere so prednosti notranjega napada ?
Zaradi velikega učinka gašenja. Žarišče požara je hitro in učinkovito pogašeno

77

Kakšne barve so jeklenke z acetilenom?
Bele barve

78

S kakšno barvo so označene jeklenke z gorljivimi plini, razen acetilena?
Rumeno

79

Jekleni nosilec je temnordeče barve. Kakšna je temperatura?
Cca 700 o C

80

Koliko nosilnosti zgubi jekleni nosilec pri 700 0 C
Izgubi dve tretjini nosilnosti

81

Kako ugotovimo eksplozivnost v prostoru ?
Z eksplozimetrom

82

Kaj pomeni OZN številka ( spodnja številka na tabli ) ?
Številko nevarne snovi po OZN

83

Na kaj je treba biti pri intervenciji z IDA posebno pozoren?
Vpisati imena, čas odhoda v intervencijo, tlak v jeklenkah, kanal na radijskih postaja, naloga intervencije in njen cilj. Organizirati reševalno skupino.

84

Kaj stori skupina, če ugotovi nevarnost, ki ji grozi?
Takoj se umakne in to sporoči vodji enote

85

Iz katere razdalje lahko gasimo naprave pod napetostjo do 1000 V?
Z razpršenim curkom m, s strnjenim curkom m

86

Katero gasilno sredstvo se pri gorenju maščob ne sme uporabljati?
Voda

87

Kateri curek se prednostno uporablja pri notranjem napadu?
Razpršen curek

88

Kako mora biti označena nevarna snov, ki je zapakirana?
Z opozorilnim listkom

39


89

Kdaj nosimo zaščitno obleko ( jakna, hlače, škornji, čelada, rokavice )
Pri vsaki intervenciji in pri vsaki vaji

90

Kako preprečimo uhajanje kislinskih hlapov?
Z razpršenim curkom

91

Katere snovi so podvržene samovžigu?
Fosfor, naoljene krpe, vlažno seno

92

Kaj mora skrbnik dihalnih naprav mesečno preverjati?
Vizualni pregled, kratke preizkuse, tlak v jeklenkah

93

Kje se pri gorenju razvija ogljikov monoksid ( CO )
V zaprtih prostorih in pri gorenju umetnih snovi

94

Kdo sodeluje s poveljnikom pri izobraževanju nosilcev IDA
Skrbnik dihalnih naprav

95

Kaj pomeni požarni sektor pri intervenciji
Pomeni del objekta v katerem je požar in ga določi vodja intervencije
96

Katere nevarnosti nastanejo pri gorenju PVC ?
Strupeni plini in vroče kapljice

97

Koliko oseb lahko pleza po lestvi ?
Ena oseba, le v primeru reševanja osebe dve osebi

98

Koliko rezervnih enot je potrebnih ?
Pri kuhinjskem požaru le ena, pri večjih požarih več, po potrebi

99

Kaj moramo storiti če gori jeklenka z gorljivim plinom?
Iz varnega mesta jo je potrebno ohladiti z razpršenim curkom vode

100

Kam naj bo usmerjen razpršen curek vode v zakajenem razgretem prostoru ?
Na strop, da ohladimo dimne pline

K vsakemu pravilnemu odgovoru je treba dodati še po dva nepravilna odgovora.

40

14 OCENJEVALNI LISTI

41

12.1 Ocenjevalni list postaje 1


Osnovne točke 80, minimalne točke 48, določen čas 10 minut

Vsak udeleženec se odloči za sveženj z desetimi vprašanji, na katere pisno odgovori na posebnem obrazcuZa vsak pravilni odgovor prejme po dve točkiZa uspešno opravljen preizkus se seštejejo točke vseh udeležencevVsak udeleženec mora pozitivno odgovoriti na najmanj 6 vprašanj, v nasprotnem primeru celotna ekipa izpade z nadaljnjega preverjanja* Ekipa mora opraviti nalogo v desetih minutah. Čas se preneha meriti, ko zadnji udeleženec odda ocenjevalni listZa govorjenje med preizkusom se za vsak primer odbijeta dve točki


  • Pri prekoračitvi časa ( 10 minut ) ekipa izpade iz nadaljnjega preverjanja. Čas vaje v okviru določenega se ne vpisuje NI TEKMOVANJE !!!!!!!!!
Priloge:

Vpisni list odgovorov

List vrednotenja

42
12.2 Ocenjevalni list postaje 2


Osnovne točke 50, minimalne točke 25, določen čas 5 minut


Napake pri delu

Odbitne točkeNapačno nošenje IDA

2

Nepravilno odložen IDA

2

Nosilni pasovi niso nastavljeni » na dolgo «

1

Protiprašna zaščita pljučnega avtomata ni odstranjena

2

Protiprašna zaščita pljučnega avtomata ni pravilno shranjena

1

Pritisk na jeklenki pod 180 barov pri 200 barski jeklenki

Pritisk na jeklenki pod 270 bari pri 300 barski jeklenki30

Povelje ni ponovljeno

2

Pljučni avtomat ni deaktiviran

2

Manjkajoča osebna oprema / za vsak kos

5

Manjkajoča ostala predpisana oprema/ za vsak kos

5

Napačen pristop k namestitvi IDA / za vsak primer

2

Napačen vrstni red opremljanja z IDA / za vsak primer

1

Nosilni pasovi zasukani / za vsak primer

1

Napačno odprta - jeklenka - ki

5

Tlak na manometru ni preverjen / za vsak primer

5

Napačen vrstni red nameščanja dihalne maske / za vsak primer

2

Podkapa ni nameščena preko maske

2

Čelada ni nameščena

5

Maska ni preizkušena na tesnost ( pri nadtlačnih ni potrebno ) / za vsak primer

20

Vodja skupine ( SNIDA ) ni preveril opremljenosti

5

Najnižji tlak v jeklenki ni javljen

5

Napačno delo

2

Govorjenje med vajo / za vsak primer

2
Napačno izračunavanje

Napačen izračun povratka / za vsak primer

20


Enota ni opravila preizkusa če:

  • ne doseže minimalnih točk

- če prekorači določen čas
Enota, ki ni opravila preizkusa se izključi iz nadaljnjega preverjanja
Glavni sodnik je dolžan enoto obvestiti ali je dosegla pozitiven ali negativen rezultat vaje

Vodja enote Vodja skupine Glavni ocenjevalec
______________ __________________ _________________

43

PREIZKUS USPEŠNOSTOI NOSILCEV DIHALNIH NAPRAV


POSTAJA 1
ZBIRNIK REZULTATOV PREIZKUSA

Skupno število doseženih točk in uspešnost opravljene naloge posamezne enote se vpiše v zbirnik. Pred predajo zbirnika obračunski komisiji mora le ta biti podpisan od glavnega ocenjevalca
Številka skupine

Skupno točk

Preizkus opravljen

da

na
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət