Ana səhifə

Priredil: Franc Železnik


Yüklə 3.52 Mb.
səhifə4/10
tarix26.06.2016
ölçüsü3.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Predpisan čas je čas, v katerem morajo enote opraviti nalogo33
11 Vprašanja za preizkus uspešnosi nosilcev IDA
11.1 Stopnja 1 – bronasti znak
DIHANJE


1

Iz česa je sestavljen zrak za dihanje ?

a

17 % kisika, 78 % dušika 4 % ogljikovega dioksida, 1 % žlahtnih plinov

b

21 % kisika, 78 % dušika, 0,4 % ogljikovega dioksida 0,96 % žlahtnih plinov

c

21 % dušika, 78 % kisika, 0,4 % ogljikovega dioksida, 0,96 % žlahtnih plinov

2

Kako lahko nastane kriza dihanja ?

a

Z napačno tehniko dihanja ( z naglim dihanjem, prehitro sneto masko po intervenciji )

b

Ne mora nastati

c

Če je zrak prevlažen

3

Kako dolgo preživi človek brez kisika ( dihanja ) brez posledic

a

Približno tri minute

b

Približno 5 minut

c

Približno 1,5 minute

4

Kako je sestavljen izdihan zrak

a

14 % kisika, 81,% dušika, 4% žlahtnih plinov, 1 % ogljikovega dioksida

b

20 % kisika, 79 % ogljikovega dioksida, 1 % dušika

c

17 % kisika, 78 % dušika, 4,4 % ogljikovega dioksida 0,96 % žlahtnih plinov

5

Kateri plin neugodno vpliva na normalno dihanje

a

Ogljikov dioksid ( CO2 ), ker izpodriva kisik

b

Ogljikov monoksid

c

Pare solne kisline


OBVLADOVANJE OPREME6

Kaj so naprave za zaščito dihal ?

a

Naprave, s katerimi se zaščitimo pred vročim zrakom

b

So naprave, ko omogočajo dihanje v neprimernem zraku ali v okolju, kjer ni dovolj kisika

c

Naprave za plin in potapljaške intervencije

7

Kako nas zaščiti IDA ?

a

Varuje nosilca pred stisnjenim zrakom

b

Omogoča dihanje neodvisno od zunanjih vplivov.

c

Filtrira strupene snovi iz ozračja

8

Kdaj moramo čistiti masko dihalnega aparata ?

a

Po vsaki uporabi

b

Mesečno

c

Štirikrat letno

9

Kje ne smemo uporabljati filtrirnih dihalnih aparatov ( plinskih mask ) ?

a

Pri dekontaminaciji prostorov po intervenciji u nevarnimi snovmi

b

Pri požarih v zaprtih prostorih ( CO ), pri pomanjkanju kisika, pri ugotovljeni previsoki koncentraciji nevarnih snovi

c

Pri intervencijah, daljših od 15 minut

34


10

Katere preizkuse moramo opraviti po zamenjavi jeklenke ?

a

Preizkus varnostne piščalke

b

Preizkus tlaka in vizualni pregled

c

Preizkus tlaka v jeklenki, preizkus tesnosti visokega tlaka, preizkus varnostne piščalke, vizualni pregled ( pregled pasov, pregled O tesnil itd )

11

Kakšen je lahko padec tlaka v eni minuti pri preizkusu tesnosti visokega tlaka ?

a

V eni minuti lahko pade za 20 barov

b

V eni minuti lahko pade za 10 barov

c

Ni določeno

12

Kakšen mora biti najnižji tlak v polni jeklenki ?

a

Pri 200 barski 200 barov, pri 300 barski 2300 barov

b

Pri 200 barski 180 barov, pri 300 barski 270 barov

c

Pri 200 barski 150 barov, pri 300 barski 250 barov

13

Kakšna količina zraka je potrebna za povratek iz prostora ?

a

Minimalno 60 bar

b

Dvojna količina, porabljena od vstopa v prostor do mesta požara - intervencije

c

Minimalno 50 bar

14

Čemu služijo reševalne maske ?

a

Služijo za reševanje oseb iz in za prehod skozi zastrupljeno ( zadimljeno ) ozračje

b

Služijo za kontrolo pobega izgubljenih ponesrečencev

c

Služijo vodji skupine za ugotavljanje izhoda iz zadimljenega prostora

15

Čemu sluzi naprava za ugotavljanje gibanja ?

a

Za označevanje nosilca dihalnega aparata

b

Za opozorilo enoti, da je ponesrečenec mrtev

c

V slučaju popolnega mirovanja sproži zvočni in svetlobni signal in z ročnim vklopom opozorilo, da je nosilec v nevarnosti

16

Čemu služi naprava za zunanji nadzor ?

a

Za kontrolo premikanja skupine

b

Služi za časovno spremljanje skupine v intervenciji

c

Za kontrolo reševalne enote


SPLOŠNA VPRAŠANJA


17

Kdaj se lahko prične intervencija nosilcev IDA ?

a

Ko to ukaže vodja intervencije

b

Ko je postavljena reševalna enota za morebitno reševanje skupine, ki je v intervenciji

c

Ko sta na razpolago najmanj dva opremljena nosilca IDA

18

Kako pogosto mora nosilec IDA opravljati vaje ?

a

Letno najmanj dvakrat

b

Enkrat letno

c

En krat v treh letih

19

Kako si skupina zavaruje izhod iz prostora ?

a

S potegnjenim trakom

b

S svetlobnimi znamenji

c

S tlačno cevjo ali z reševalno vrvjo

20

Iz koliko gasilcev je sestavljena skupina nosilcev IDA ?

a

Iz treh nosilcev IDA

b

Iz štirih nosilcev IDA

c

Iz dveh nosilcev IDA

3521

Kako se računa količina potrebnega zraka za izhod iz prostora z manometrom ?

a

Dvojna količina porabljenega tlaka, porabljena od vstopa v prostor do mesta intervencije

b

Količina mora biti enaka kot pri vstopu v prostor

c

Ni predpisano saj ima aparat signalno piščalko

22

Kako se obnaša skupina, če se pri enem sproži varnostna piščalka ?

a

Vodja skupine se s tem seznani in o tem poroča vodji enote

b

Celotna skupina se takoj vrne na prosto

c

Sam se vrne na izhod, ostala dva nadaljujeta delo

23

Kakšna je zadolžitev vodje skupine ( VSK ) ?

a

Upravljanje z radijsko postajo, delo z ročnikom, odpiranje vrat, pomoč ponesrečencem

b

Odgovarja za celotno skupino ( držati jih skupaj, pravočasno umakniti )

c

Je odgovoren za izpravnost orodij in opreme

24

Kdaj nosilec IDA ne sme v intervencijo ?

a

Če je bolan, če se telesno in duševno ne počuti sposobnega ali če je pod vplivom alkohola ali mamil

b

Če je v zadnjem letu doživel zlom noge

c

Če še ni dopolnil 19 let

25

Zakaj je IDA opremljen z varnostno piščalko ?

a

Da lahko z zvokom ugotovimo prisotnost nosilca IDA

b

Opozori, da mora vodja skupine javiti najnižji tlak

c

Da ob minimalni količini zraka sproži alarm ( pisk )

26

Kakšna je naloga reševalne skupine pri intervenciji z IDA ?

a

Biti mora pripravljena za nujne primere reševanja skupine v intervenciji

b

Je odgovorna za reševanje po lestvah

c

Pripravlja rezervne jeklenke s stisnjenim zrakom

27

Kje se javi skupina pri prihodu iz intervencije ?

a

Javi se na zbornem mestu

b

Javi se pri svojem vodji enote oziroma pri določenem vodji enote zadolženem za varovanje skupine ( šofer, sel … )

c

Javi se pri vodji intervencije

28

Kaj storiti, če v masko vdira dim ?

a

Zadržati zrak in se umakniti na prosto

b

S pritiskom na pljučni avtomat zagotoviti večji dotok zraka, celotna skupina mora takoj zapustiti prostor.

c

Odklopiti pljučni avtomat in masko zamenjati

29

Kdaj mora biti zagotovljena reševalna skupina ?

a

Če je so v intervenciji najmanj tri skupine

b

Če društvo razpolaga z več kot tremi IDA

c

Pri vsaki intervenciji

30

Na kaj je treba biti pozoren pri podrtih notranjih prostorih ?

a

Vstopati sklonjen ali plazeč, zavarovati si povratek ( izhod ) in držati se skupaj

b

Vstopati posamezno

c

Držati se skupaj in hoditi pokončno

36
11.2 Dopolnitev za 2. stopnjo – srebrni znak


DIHANJE


31

Kakšen plin je ogljikov monoksid ( CO ) in kako deluje ?
Je krvni in živčni strup, ki onemogoča prenos kisika po krvi

32

Kako lahko ugotovimo premalo količino kisika ?
Samo s posebnimi aparaturami

33

Kako ugotovimo ugoden način dihanja ?
Z mirnim vdihavanjem in izdihanjem

34

Kakšne so posledice motenj dihanja ?
Življenjska nevarnost

35

Kaj se zgodi z zrakom v pljučih ?
Del kisika gre v kri, ostali del se izdiha

36

Ali so lahko trdni delci strupeni za dihanje ?
So npr.: prah
37

Kdaj mora nosilec IDA na zdravniški pregled ?
Vsaka tri leta do starosto 50 let, po 50. letu vsako leto


OBVLADOVANJE OPREME


38

Ali je dovoljeno potapljanje z IDA ?
ne

39

Kdo lahko popravlja IDA in dihalne maske ?
Proizvajalec ali od njega pooblaščen servis

40

Kdo je dolžan nositi napravo za ugotavljanje gibanja ?
Vsak nosilec IDA intervenciji

41

Zakaj se v gasilstvu uporabljajo filtrirni aparati ( plinske maske ) ?
Da se zaščitijo pred nevarnimi plini in prašnimi delci

42

Ali varujejo filtrirni aparati pred pomanjkanjem kisika ?
Ne

43

Čemu služijo zaščitna pokrivala ?
Kratkotrajno pred nevarnimi plini vključno z ogljikovim monoksidom ( CO )

44

Kateri del dihalne maske služi za medsebojni pogovor ?
Pogovorna membrana

45

Kateri ventil na dihalni maski je najpomembnejši ?
Izdišni ventil

46

Kdo opravi čiščenje dihalne maske po uporabi ?
Vsak nosilec sam, skrbnik dihalnih naprav preverja opravljeno delo

47

Zakaj je v dihalne maske vgrajena notranja maska ?
Pravilno usmerja zrak in ventile, s tem se » stekla « ne orosijo

48

Koliko enot se lahko istočasno upravlja z enim aparatom za zunanji nadzor ?
Tri enote

49

Kakšno funkcijo opravlja pljučni avtomat ?
Oddaja primerno količino zraka nosilcu IDA
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət