Ana səhifə

Priredil: Franc Železnik


Yüklə 3.52 Mb.
səhifə2/10
tarix26.06.2016
ölçüsü3.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Stopnja III. zlata značka


Ocenjevalec

Pogoji:

Glavni ocenjevalec pri preizkusu za bronasto in srebrno značko


Glavni ocenjevalec

Pogoji:

Večkratni glavni ocenjevalec pri preizkusu za bronasto in srebrno značko


Vodja ocenjevalcev

Pogoji:

Večkratni glavni ocenjevalec pri preizkusu za bronasto in srebrno značko

Vsako sojenje se vpisuje v knjižico sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovanj, kljub tem, da v programu pridobitve sodniške funkcije to še ni dorečeno. Evidenca se vodi v gasilskih zvezah, regijskem poveljstvu in poveljstvu Gasilske zveze Slovenije. V program izobraževanj na nivoju Gasilske zveze Slovenije se uvede tečaj specialnosti sodnika za tovrstna sojenja.


10
6. IZVEDBA OCENJEVANJA - PRIJAVLJANJE


Datum izvedbe ocenjevanja za bronasto in srebrno značko določi poveljstvo gasilske zveze ali regijsko poveljstvo.
Datum za izvedbo ocenjevanja za zlato značko določi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.
Enote, ki želijo nastopiti na ocenjevanju se prijavijo na ustreznem formularju, kjer se vpišejo vsi potrebni podatki ( opravljeni zdravniški pregled, opravljen tečaj specialnosti ….. )
Poveljniki enot, ki nastopajo podpišejo prijavnice in s tem potrdijo verodostojnost podatkov in s podpisom potrjuje, da je seznanjen s pogoji udeležbe.
Zaradi udeležbe na ocenjevanju ne sme biti ogrožena udeležba v morebitni intervenciji v domačem kraju ( dogovor z enoto, ki ne sodeluje ….. )

11
7. OPREMA SODELUJOČIH


7.1. Osebna oprema
Oprema tekmovalcev
Zaščitna bluza po EN 469

Zaščitne hlače po EN 469

Zaščitni škornji po ÖNORM F 5300, DIN 4843 ali EN 345 del 1 – 2

Gasilski šlem – čelada po EN 4443

Podkapa

Zaščitne rokavice po EN 659Gasilski pas po ÖNORM F 4030 – tipiziran s strani Gasilske zveze Slovenije
7.2. Skupinska oprema
Oprema, ki jo udeleženci prinesejo na ocenjevanje
3 izolirni dihalni aparati z rezervnimi jeklenkami

3 maske


3 naprave – opozorilniki mirovanja ( Totmanwarner )

1 naprava ( tabla ) za zunanji nadzor in varovanje

2 radijski postaji

2 svetilki – ( ne veljajo » čeladne « svetilke - ročne svetilke, ki jih lahko obesimo na pas )

1 reševalno vrv dolžine 30 m z vrečko

1 nosilni prt

1 orodje za odpiranje vrat ( gasilska sekira )
Vsa orodja in oprema mora biti popolnoma izpravna pregledana in v skladu s standardizacijo ( tipizacijo ) Gasilske zveze Slovenije
7.3. Oznake udeležencev
Oblika oznak je enaka oznakam pri taktičnih vajah.Vodja enote ( VEN )

belo

Vodja skupine ( VSK )

rdeče s število 1

Prvi nosilec ( ND 1 )

modro s število 2

Drugi nosilec ( ND 2 )

rumeno s število 3

12

8. IZVEDBA PREIZKUSAOcenjevanje se izvaja na petih postajah kot sledi:


Postaja 1

Preizkus teoretičnih znanj – vsi ( 4 )

Predpisan čas = 10 min
Postaja 2

Pravilna opremljenost z IDA – skupina z IDA

Priprava dokumentacije za zunanji nadzor – vodja enote ( VEN )

Predpisan čas = 5 min


Postaja 3

Reševanje ponesrečenca1

Predpisan čas = 15 min
Postaja 4

Notranji napad2

Predpisan čas = 15 min
Postaja 5

Kratek preizkus usposobljenosti nosilcev IDA o rokovanju -pripravljanju IDA za naslednjo intervencijo

Izpolnitev dokumentacije o intervenciji ( poročilo o intervenciji, POP )

Čas za izvedbo vaje ni predpisan
Opravila za doseg bronaste značke
Teoretična vprašanja ( test ) 30 vprašanj

Opremljanje z IDA; VEN priprava dokumentacije in zunanjega varovanja – nadzora, izračun potrebnega zraka ( v barih ) za varno vrnitev

Reševanje ponesrečenca

Notranji napad

Kratek preizkus rokovanja in priprave IDA za naslednjo intervencijo; VEN izpolnitev poročila o intervenciji
( preizkus se izvaja na nivoju gasilske zveze ali regije ( pokrajine )
Opravila za doseg srebrne značke
Teoretična vprašanja ( test ) 60 vprašanj

Opremljanje z IDA; VEN priprava dokumentacije in zunanjega varovanja - nadzora

Reševanje ponesrečenca

Notranji napad

Kratek preizkus rokovanja z IDA in priprava za naslednjo intervencijo; VEN izpolnitev poročila o intervenciji
( preizkus se izvaja na nivoju regije ( pokrajine )
13
Opravila za doseg zlate značke
Teoretična vprašanja ( test ) 100 vprašanj

Opremljanje z IDA; VEN priprava dokumentacije in zunanjega varovanja

Reševanje ponesrečenca

Notranji napad

Kratek preizkus rokovanja z IDA in priprava za naslednjo intervencijo; VEN izpolnitev poročila o intervenciji
Preizkus se izvaja v izobraževalnih centrih za zaščito in reševanje ( Gasilska šola )


Vaje za preizkus naj se izvajajo na različnih objektih z različnimi predpostavkami in na različnih lokacijah v požarnem rajonu društva.

Na dan tekmovanja se enote ob vnaprej določenem času prijavijo pri obračunski komisij, ki preveri:


Prijavnico

Kontrolira podatke iz prijavnice ( VULKAN )

Preveri opremljenost udeležencev

Preveri IDA in maske

Opravi žreb za srebrno ali zlato značko

Sprejme rezervne jeklenkeRazglasitev – podelitev značk in diplom

Bronasta

Bronasta značka ( kovinska in diploma – listina )
Srebrna

Srebrna značka ( kovinska in diploma – listina )
Zlata

Zlata značka ( kovinska in diploma – listina )

Značke prejmejo vsi udeleženci, diplomo – listino pa le enota

14
9. OPIS POSAMEZNIH POSTAJ
9.1. Splošna navodila
Izvajanja posameznih opravil mora biti v skladu s smernicami izobraževanj

Vodja enote je dolžan prijaviti svojo enoto na vsaki postaji glavnemu ocenjevalcu

Posamezni ukazi ne glede od koga so prejeti morajo biti ponovljeni !

Govorjenje med delom v zvezi z izvedbo ni dovoljeno – razen, če je to v navodilih posebej omenjeno

Po opravljenih nalogah na vseh petih postajah mora vodja enote le to odjaviti pri vodji ocenjevalcev.
9.2. POSTAJA 1: teoretičen preizkus
Predviden čas 10 min
Preizkus se opravlja pisno v obliki testa. Od treh možnih odgovorov se obkroži pravilen.
Vsak udeleženec ( 4 ) si izbere en sveženj od vnaprej zloženih desetih vprašanj


Bronasta stopnja

10 vprašanj

iz kataloga s tridesetimi vprašanji

Srebrna stopnja

15 vprašanj

iz kataloga s tridesetimi vprašanji, VEN prav tako odgovarja na 15 vprašanj, vendar iz kataloga s šestdesetimi vprašanji

Zlata stopnja

20 vprašanj

iz kataloga s stotimi vprašanji

V predvidenem času mora vsak udeleženec pravilno odgovoriti na najmanj 6 vprašanj za bronasto značko, najmanj 9 vprašanj za srebrno značko in najmanj na 12 vprašanj za zlato značko. Ocenjuje se celotna enota.


V kolikor eden iz enote ne odgovori pravilno na najmanjše število vprašanj je celotna enota negativno ocenjena in se ne more uvrstiti v nadaljnje ocenjevanje. Ocenjevanje se meri časovno in se zaključi, ko zadnji udeleženec odda izpolnjen ocenjevalni list. Govorjenje med vajo ni dovoljeno. Govorjenje se obremeni z eno kazensko točko za vsak primer.
9.3. POSTAJA 2: opremljanje z IDA
Predviden čas 5 min
1.del
Pred začetkom merjenja časa izvedbe
Vodja enote prijavi svojo enoto pri glavnem ocenjevalcu.Oprema se odloži za na zato določen prostor. Nosilci IDA, ki so že prej predpisano opremljeni le te odložijo, na pljučne avtomate privijejo protiprašne pokrovčke. Nadalje se odložijo ročne svetilke, reševalne vrvi in nosilni prt. Zaščitne rokavice so lahko ob telesu ali odložene. Nosilec orodja za odpiranje vrat lahko ostane ob telesu. Orodje mora biti odloženo. Vrstni red odlaganja ni predpisan

15


Po odložitvi opreme postavi glavni ocenjevalec vodji skupine ( VEN ) vprašanje: » Ali je oprema v redu ? « Po potrditvi izda glavni ocenjevalec ukaz » Začni z vajo !«. Vodja enote ponovi ukaz in ga posreduje skupini. Vodja skupine ponovi ukaz vodje enote.

Po izdaji ukaza se prične meriti čas, ki ga izvajata glavni ocenjevalec in ocenjevalec 2.2. del:
Po merjenju časa
Prvi nosilec IDA ( ND 1 ) prime IDA vodje skupine ( VSK )in mu pomaga pri namestitvi po naslednjem vrstnem redu: IDA dvigne z naramnicami in ga namesti VSK, pri tem pazi, da naramnice niso zvite.VSK zategne naramnici tako, da je IDA trdno in udobno nameščen na hrbtu. Zatakne prsni pas in ga zategne. Preveri, če je pljučni avtomat deaktiviran ( ne prepušča zraka ) – preveri s pritiskom na ustrezen gumb.Ventil na jeklenki počasi odpre do krajaKontrolira manometer najmanj 180 b pri 200 barskih in najmanj 270 b pri 300 barskih aparatih.Enak postopek opravi ND 2 pri ND 1Ko je ND1 pripravljen prime VSK IDA od ND 2 in opravita enak postopek kot je opisan.

V času omenjenih opravil imajo vsi člani skupine na glavi čelado


Vsi člani skupine snamejo čelado in jo odložijo. Po tem si preko glave na vrat nadenejo podkapo ( zaščita pred ognjem ) in masko. Masko si najprej obesijo preko glave in si jo nato pravilno namestijo tako, da z obema rokama sežejo med pasove, jih raztegnejo in nataknejo preko glave, pri tem vtaknejo v masko najprej brado in jo potegnejo k čelu. Preverijo ali so pasovi poravnani jih nato zategnejo po pravilnem vrstnem redu. Po namestitvi maske potegnejo podkapo preko pasov maske. Zapnejo ovratnik zaščitne bluze in si nataknejo čelado. Podkapa mora biti pod ovratnikom. Nato si nataknejo čelade.Preizkus tesnosti maskeZaščitne pokrove pljučnih avtomatov shrani vsak posameznik pri sebi ( ne odloži )Pri aparatih z držalom pljučnih avtomatov ostanejo le ti v držalu – tudi pri odpiranju ventilov jeklenkPri nadtlačnih aparatih preveriti, da so ti deaktivirani, v nasprotnem primeru jih je treba ročno deaktiviratiPočasi ali popolno odpreti ventil ( a ). Zaščitni pokrovi pljučnih avtomatov morajo biti snetiKontrola tlaka v jeklenkah ( minimalno 180 bar pri 200 barskih jeklenkah ali 270 barov pri 300 barskih jeklenkah )Preizkus tesnosti maske – velja tudi za nadtlačne maske

16

Ročno deaktiviranje pljučnega avtomata Slika 1: Deaktiviranje pljučnega avtomata

Slika 2: Odpiranje ventila jeklenke in kontrola tlaka v jeklen

17


Slika 3: Nameščanje maske dihalnega aparata
Slika 4: Namestitev podkape ( zaščita pred plamenom ) mora pokrivati nosilne jermene maske ( ovratnik mora pokrivati podkapo ) in preizkus tesnosti maske dihalnega aparata
18
Potrebni izračuni za varno delo

Vodja ( VEN ) enote med opremljanjem pripravi vse za varno delo in zunanji nadzor ter izračuna varen čas intervencije po danih podatkih, dobljenih od glavnega ocenjevalca


Primer izračunavanja varnega časa intervencije za 300 barske naprave
Skupina nastopi z 310/305/300/295/290/285/280/275/270/265/260 ( X ) bari notranji napad. Po 9 minutah javi vodja skupine : » Skupina je dosegla mesto požara in pričnemo z gašenjem ( ali drugim opravilom ), tlak v jeklenkah je ( X – 20/25/30/40/50/60 barov ) pri katerem tlaku moramo zapustiti prostor? «
Primer izračunavanja varnega časa intervencije za 200 barske naprave
Skupina nastopi z 220/215/210/205/200/195/190/185/180/175/170 ( X ) bari notranji napad. Po 9 minutah javi vodja skupine : » Skupina je dosegla mesto požara in pričnemo z gašenjem ( ali drugim opravilom ), tlak v jeklenkah je ( X – 20/25/30/40/50/60 barov ) pri katerem tlaku moramo zapustiti prostor? «
Odgovor v obeh primerih: Prostor morate zapustiti pri dvojnem tlaku, ki je bil porabljen za dohod na mesto požara pred pričetkom gašenja ( ali drugega opravila ), najpozneje pa ko se sproži varnostna piščal pri 55 barih.
Izračun se opravlja v pisni obliki ( izogib morebitnim nejasnostim )

3. del
Sedaj se skupina opremi kot sledi

Vodja enote ( VEN ) z radijsko postajo in napravo za zunanji nadzor

Vodja skupine ( VSK ) z radijsko postajo in ročno svetilko

Prvi nosilec IDA ( ND 1 ) z nosilnim prtom

Drugi nosilec IDA ( ND2 ) z reševalno vrvjo, orodjem in ročno svetilko

( vrstni red opremljanja ni predpisan )

Vodja skupine preveri opremljenost in opremo ( izpravnost ročnih svetilk, ali sta na razpolago nosilni prt, ali je nastavljen pravi kanal na radijski postaji ) in manometre na IDAVodja skupine ( VSK ) javi popolnost opreme in najnižji tlak na jeklenkah vodji enote

( VEN ) po radijski postaji ali ustno ( preizkus izpravnosti radijske postaje, kanala in signala )

Velja tudi ustno – ni potrebno z radijsko postajo

19
VEN VSK ND 1 ND 2


Slika 5: opremljena enota in kontrola tlaka v jeklenkah ( manometerska kontrola )

Vodja enote poda pisno rešitev naloge v zvezi z izračunom za varno delo, ki ga je prejel od glavnega ocenjevalca. V tem trenutku glavni ocenjevalec ukaže » Enota xxx je končala z delom na postaji 2 «, časomerilca zmerita čas nastopa.
Za govorjenje med vajo se pribijejo negativne točke ( izvzeta so povelja )

9.4 POSTAJA 3 reševanje ponesrečenca
Predpisan čas 15 min
Pred merjenjem časa
Vodja enote prijavi svojo skupino pri glavnem ocenjevalcu


Glavni sodnik preda VSK orientacijsko vrv ( delovna vrv, reševalno vrv ali vodilna vrv )


Skupina si pripravi orientacijsko vrv za intervencijo


VSK si opaše vrečko orientacijske vrvi, ND 1 in ND 2 se s karabinon na delovnem pasu pripneta na orientacijsko vrv


Po vprašanju glavnega ocenjevalca VEN - u » Ali je skupina in orodje pripravljeno ? « in po pozitivnem odgovoru VEN - a poda glavni ocenjevalec nalogo intervencije: » V drugem ( prvem ) nadstropju je ena oseba pogrešana ( lahko je omenjen tudi drugi prostor, v katerem naj bi bila oseba pogrešana ) izvedite preko stopnic akcijo iskanja in reševanja pogrešanega ali ponesrečenega ! «Povelje – naloga glavnega ocenjevalca mora biti s strani VEN - a ponovljena


VEN vpraša glavnega ocenjevalca katera enota bo v slučaju nesreče reševala enoto. Ko dobi odgovor, ga vpiše v napravo za zunanje varovanje.

20

VEN izda povelje vodji skupine: » pristopite k iskanju – reševanju pogrešanega ponesrečenca v drugem nadstropju po stopnišču (lahko je omenjen tudi drugi prostor, v katerem naj bi bila oseba pogrešana ) ! «
Povelje mora biti s strani VSK ponovljeno

Po ponovitvi ukaza se prične merjenje časa ki ga izvajata Glavni ocenjevalec in ocenjevalec 2.


V času vaje ( meri se čas )
VSK in ND 2 prižgeta ročni svetilkiVsak član skupine aktivira napravo za opozarjanje mirovanja tako, da izvleče ključ in ga preda VSK, ki jih preda VENVEN aktivira napravo za zunanji nadzor tako, da vtakne ključe vanjo takoj, ko je priključen prvi pljučni avtomatVEN je dolžan na napravi za zunanji nadzor vpisati čas odhoda, najnižji tlak, številko enote kot tudi nalogo ( napisano čitljivo )


Slika 6: aktiviranje table za zunanji nadzor


21

ND 1 vzame pljučni avtomat ( PA ) vodje skupine ( VSK ) in ga priključi na masko VSK.

Zagotovitev, da je pljučni avtomat dobro pritrjen preizkusimo z rahlim potegom iz ležišča.

Z dvakratnim globokim vdihom preveriti delovanje pljučnega avtomataNadenejo si zaščitne rokavicePri Drägerjevih nadtlačnih maskah preverimo tesnost le teh z zaprtjem pljučnega avtomata. Pri vdihu ne sme priti v masko zrak za dihanje. To dejanje morajo videti ocenjevalciVSK prijavi VEN odhod na intervencijoND 2 priključi pljučni avtomat ND 1 – postopek se ponovi. VSK priključi pljučni avtomat ND 2Če so člani skupine sneli rokavice si jih sedaj nataknejo.


Slika 7: preizkus pritrjenosti pljučnega avtomata

22
VSK se odjavi pri VEN. Enota odkoraka proti zgradbi. Odjava je lahko usna ali preko radijske postaje.

( Vrstni red opremljanja ni predpisan – mora biti praktičen )

Enota odkoraka na intervencijo
Pred vstopom v zadimljen prostor priveže ND 2 z določenim vozlom reševalno vrv na ograjo stopnišča, po tem se lahko iskanje – reševanje prične ( skupina vstopa in išče ponesrečenca – pogrešanega tesno skupaj )

Po tem javljanju časomerilci odmerijo čas trajanja

Govorjenje med vajo, razen, če je to predpisano ni dovoljen. ( Glej ocenjevalni list za tretjo postajo!

Križni vozel Tesarski vozel


Slika 8: Navezava vrvi

23

Slika 9: Prikaz navezave orientacijske vrvi in skupnega vstopanja
Ko je pogrešana – ponesrečena oseba najdena jo eden od ND ali oba s primernim prijemom ( ne za glavo ) odvlečeta iz prostora ( nevarnega območja ). VSK javi VEN:

» Pogrešanec – ponesrečenec je najden tlak v jeklenkah je xxx barov «

Ponesrečenca izvleči v čim nižjem položaj, saj so nevarni plini ali dim navadno v višini okoli 30 cm.
Na nezakajenem prostor na hodniku položijo ponesrečenca na nosilni prt ( nosila ) in ga pripravijo za iznos iz prostora. Pri nošenju po stopnicah mora biti glava ponesrečenca na višji strani. Skupina se odveže od reševalne vrvi ( ta lahko ostane v prostoru ) – ponesrečena pa odnesejo na prosto v nadaljnjo oskrbo medicinskemu osebjuPonesrečenca na prostem preložijo na pripravljeno odejo in ga obrnejo v stabilen položaj.Ko je ponesrečenec preložen ND 1 zloži nosilni prtVEN spremlja čas intervencije in po desetih minutah preko radijske zveze preveri tlak v jeklenkahPo tem klicu VSK preveri najnižji tlak v jeklenkah in po radijski zvezi javi VEN najnižji odčitan tlak v jeklenkah. VEN teh podatkov ne vpisujePo končanem reševanju se skupina vrne k VEN, VSK sporoči najnižji tlak v jeklenkah, ki ga VEN vpiše v pripravo za zunanji nadzor in vsem članom skupine vrne ključe naprave za ugotavljanje gibanjaKo vsi člani skupine snamejo pljučne avtomate in jih zavarujejo javi VEN glavnemu ocenjevalcu: » Reševanje pogrešanega – poškodovanega je končano, tlak v jeklenkah znaša xxx barov «

24


Slika 10: Možnost reševanja ponesrečenca iz nevarnega območja in prenos s pomočjo reševalnega prta


Slika 12: Stabilen stranski položaj


25
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət