Ana səhifə

Priredil: Franc Železnik


Yüklə 3.52 Mb.
səhifə1/10
tarix26.06.2016
ölçüsü3.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PREIZKUS ZNA NJA IN USPOSOBLJENOSTI NOSILCEV DIHALNIH APARATOV V SKUPINI
( Smernice )


Priredil:

Franc ŽELEZNIK

2
Vsebina
stran
1Uvod

3

2Pogoji sodelovanja

4

3Predpostavke preizkusa

5

4Priznanja udeležencem – oblika značke

7

5Sodniki – ocenjevalci - preizkuševalci

8

6Prijave na preizkus

10

7Oprema

11
7.1
Osebna oprema

11
7.2
Oprema skupine

11
7.3
Oznake nastopajočih

11

8Priprava prostorov in opreme za izvedbo preizkusa

12

9Opis posameznih postaj

14
9.1
Splošna navodila

14
9.2
POSTAJA 1 – teoretičen preizkus

14
9.3
POSTAJA 2 – opremljanje tekmovalcev

14
9.4
POSTAJA 3 – reševanje ponesrečenca

19
9.5
POSTAJA 4 – notranji napad

25
9.6
POSTAJA 5 – poznavanje opreme in izdelava dokumentacije

29

10Ocenjevanje usposobljenosti

31

11Teoretična vprašanja za POSTAJO - 1

33
11.1
Stopnja I. bronasti znak

33
11.2
Dopolnilna vprašanja za stopnjo II. – srebrni znak

36
11.3
Dopolnilna vprašanja za stopnjo III. – zlati znak

37

12Ocenjevalni listi

40
12.1
Ocenjevalni list – POSTAJA 1

41
12.2
Ocenjevalni list – POSTAJA 2

42
12.3
Ocenjevalni list – POSTAJA 3

45
12.4
Ocenjevalni list – POSTAJA 4

46
12.5
Ocenjevalni list – POSTAJA 5

47


Prijavni list

48


Pravilni odgovori za I. postajo - tabelarni

49


Okrajšave uporabljene v nadaljevanju


ZTD

Zaščita telesa in dihal

PUS

Priznanje za uspešnost

POP

Poročilo o intervenciji –požarno poročilo

VSK

Vodja skupine nosilcev dihalnih aparatov

VEN

Vodja enote nosilcev dihalnih aparatov in vodja zapisnika - poročila

ND 1

Prvi nosilec dihalnega aparata

ND 2

Drugi nosilec dihalnega aparata

PA

Pljučni avtomat - splošno

PAN

Pljučni avtomat - normalni

PANA

Pljučni avtomat - nadtlačni

IDA

Izolirni dihalni aparat

3

Uvod
Izobraževanje nosilcev dihalnih aparatov in njihova uporaba v intervencijah dobivata zaradi vedno večjih nevarnosti v intervencijah vedno večji pomen. Tu gre predvsem za zaščito naših članov pri izpolnjevanj nalog in pomoči bližnjemu.
Pomembno: Pred nosilci dihalnih naprav sta dve pomembni nalogi:


  1. Opraviti ukazano nalogo

  2. Vrniti se nepoškodovan in zdrav iz intervencije.

Tem nalogam je namenjen ta preizkus.


Cilj in namen preizkusa znanja in uspešnosti je utrditev pridobljenih znanj na tečaju specialnosti za dihalne naprave in izkušenj iz vaj ter intervencij v okolju, kjer društvo in skupina deluje.

Preizkus znanja in usposobljenosti je dopolnilno izobraževanje in kot pomoč, da bo delo v intervenciji čimbolj varno in brez neprijetnih posledic za vse nastopajoče v intervenciji.


Posebni cilji


o

Pri preizkusu znanja in usposobljenosti naj bi nosilci dihalnih aparatov svoje delo opravili v realnih pogojih varno in brez večjih napak


o

Preizkus znanja in usposobljenosti NI TEKMOVANJE, pri katerem bi šlo za doseganje visokih uvrstitev in opravljanje nalog v čim krajšem času, večkrat na škodo kvalitetne izvedbe.


o

Novo uvedene varnostne naprave kot so opozorilniki mirovanja nosilca aparata, kot tudi naprava za zunanji nadzor varnosti nosilcev naj bi bile v preizkusu usposobljenosti čimbolj uporabljane.


o

Praktično usposabljanje naj sledi novejšim dosežkom na področju zaščite dihal

Nadaljnje smernice so namenjene predpostavkam za preizkus kot tudi za organizacijo in izvedbo preizkusa znanja in usposobljenosti in naj bodo kot pripomoček pri izobraževanju za preizkus uspešnosti nosilcev dihalnih naprav.


Prepričani smo, da bi bilo uvajanje takih preizkusov, ki bi se organizirali na nivoju gasilskih zvez, regijskih poveljstev in v centrih za izobraževanje velik prispevek k boljšemu in varnejšemu delu vseh nosilcev dihalni naprav.

4
Pogoji sodelovanja v preizkusu


Na preizkusu znanja in usposobljenosti lahko sodelujejo vsi aktivni gasilci, ki so strokovno usposobljeni za nosilca dihalnih naprav ( opravljena specialnost, zdravstvena sposobnost ) Sodelovanje je prostovoljno.
Skupino sestavljajo nosilci iz enega ali več prostovoljnih gasilskih društev ( če v društvu ni dovolj nosilcev ali če ima društvo več ekip, pa bi bila ena nepopolna je lahko eden ali več članov iz drugega društva )
V eni gasilski zvezi ali regijskem poveljstvu lahko v preizkusu sodelujejo tudi ekipe iz drugih gasilskih zvez ali regij, če pri njih preizkus ni organiziran ali iz drugih razlogov. V takih primerih morajo ekipe imeti dovoljenje poveljnika zveze ali regije oziroma mora biti o tem seznanjen pomočnik poveljnika za dihalne naprave.

5
Predpostavke za preizkus


Priznanje za preizkus znanja in usposobljenosti ( PUS ) značka ali listina v bronu, srebru ali zlatu je le viden znak za uspešno opravljen preizkus po predpisanih kriterijih.
Priznanje ( PUS ) si prisluži tisti, ki je kot član prostovoljnega gasilskega društva v skupini nosilcev dihalnih naprav uspešno prestal preizkus znanja in usposobljenosti.
Skupina je sestavljena iz vodje enote ( VEN ) in treh nosilcev dihalnih aparatov, od katerih je eden vodja skupine ( VSK ) in prvega in drugega nosilca. Vodja enote prejema ukaze, jih sporoča vodji skupine in vodi zapisnik o intervenciji in opravlja zunanje varovanje - nadzor.
STOPNJA – I – bron
Funkcije v skupini so vnaprej določene s strani društva ali enote ( VSK, ND 1 in ND 2 ). Podatki se vnaprej vnesejo v prijavni list.
Pogoji za nastop
Za nosilce dihalnih aparatov ( VSK, ND 1 in ND 1 ) :


o

Uspešno opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE

o

Opravljen tečaj prve pomoči – udeležba na seminarju ali posvetu

( ne starejši od petih let ? )o

Opravljen zdravniški pregled za nosilce dihalnih naprav, ki ne sme biti starejši od treh let na dan preizkusa, za starejše od 50 let eno leto

Za vodjo enote ( VEN ):
o

Tečaj za vodjo enote ( NGČ ) s pridobljenim znanjem na predhodnem usposabljanju

o

Opravljen tečaj prve pomoči – udeležba na seminarju, ( ne starejši od petih let ? )

o

Zdravniški pregled ni obvezen


STOPNJA – II – srebro
Funkcije v skupini se na dan preizkusa izžrebajo in vpišejo v prijavni list. Funkcija vodje enote ( VEN ) se lahko predhodno vpiše v prijavni list ( se ne žreba )
Pogoji za nastop
Za nosilce dihalnih aparatov ( VSK, ND 1 in ND 1 ) :o

Uspešno opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE

o

Opravljen tečaj prve pomoči – udeležba na seminarju, ( ne starejši od petih let ? )

o

Opravljen zdravniški pregled za nosilce dihalnih naprav, ki ne sme biti starejši od treh let na dan preizkusa, za starejše od 50 let eno leto.

o

Nosilec bronastega znaka usposobljenosti ( POU )

6
Za vodjo enote ( VEN ):
o

Tečaj za vodjo enote NGČ s pridobljenim znanjem na predhodnem usposabljanju

o

Uspešno opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE

o

Opravljen tečaj prve pomoči – udeležba na seminarju, ( ne starejši od petih let ? )

o

Zdravniški pregled za nosilce dihalnih naprav ni obvezen. Potreben je splošni pregled za gasilce.STOPNJA – III – zlato
Vse funkcije se določijo z žrebom na samem tekmovanju in se ob prijavi po žrebu vpišejo v prijavni list
Pogoji za nastop
Za vse udeležence


o

Uspešno opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE

o

Uspešno opravljen tečaj za vodjo enote NGČ

o

Uspešno opravljen tečaj specialnosti TEHNIČNI REŠEVALEC

o

Opravljen zdravniški pregled za nosilce dihalnih naprav, ki ne sme biti starejši od treh let na dan preizkusa, za starejše od 50 let eno let

o

Opravljen tečaj prve pomoči – udeležba na seminarju

o

Nosilec srebrnega znaka usposobljenosti ( PUS )

Za pristop k opravljanju preizkusa za II. in III. stopnjo lahko enota nastopi po preteku dveh let od prejšnjega preizkusa.

V skupini za preizkus v II. ali III. stopnji lahko nastopajo tudi člani, ki nimajo opravljene predhodne stopnje, tudi I. stopnje ne, vendar nastopajo po pogojih za višjo stopnjo, pomeni za stopnjo za katero se preizkušajo. V tem primeru prejmejo ti člani značko ali listino za predhodno stopnjo, ker preskok stopnje ni mogoč.
Značko pridobi le član gasilskega društva, ki je uspešno prestal ( opravil ) preizkus znanja in usposobljenosti.
Uspešno opravljen preizkus znanja in usposobljenosti se vpiše v evidenco društva ( matična knjiga, VULKAN ….. )

7
Priznanje za usposobljenost ( PUS )


Značka za uspešno opravljen preizkus znanja in uspešnosti je enake oblike kot značka specialnosti s tem, da je obdana z vencem, ki je bronaste, srebrne ali zlate barve ( odvisno od stopnje opravljenega preizkusa )

Slika 1: Značka


Značka se podeljuje v treh stopnjah:
Stopnja I

Bron

Stopnja II

Srebro

Stopnja III

Zlato

Značka se nosi na ____________ strani delovne bluze, pritrjena na sredino gornjega žepa.


Nosi se le značka najvišje stopnje.
Upoštevajo se pravila o nošenju znakov na delovni obleki.

8
5. SODNIKI – OCENJEVALCI


Preizkus usposobljenosti po posameznih postajah ocenjuje sodniški zbor.
Sodniški zbor:

Vodstvo ocenjevanja:

Vodja ocenjevalcevPomočnik vodje ocenjevalcevOcenjevalci po postajah:
Glavni ocenjevalecOcenjevalec I.Ocenjevalec II.Ocenjevalec III.Obračunska komisija:
Vodja obračunske komisijePomočnik vodje obračunske komisijeKontrolor dokumentov udeležencev


Izpolnjevanje pogojev za ocenjevalce:
Stopnja I. bronasta značka


Ocenjevalec

Pogoji:

Opravljen tečaj za vodjo enote ( NGČ )

Opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE
Glavni ocenjevalec

Pogoji:

Opravljen tečaj za vodjo enot ( GČ )

Opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE.

Imetnik bronaste značke usposobljenosti


Vodja ocenjevalcev

Pogoji:

Opravljen tečaj za vodjo enot ( GČ )

Opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE

Opravljen tečaj specialnosti skrbnih DIHALNI NAPRAV

Imetnik bronaste značke usposobljenosti9
V prehodnem obdobju do prvega preizkusa so pogoji lahko drugačni po dogovoru ( ni mogoče imeti srebrne značke brez preizkusa, ki ga do prvega ni )


Stopnja II. srebrna značka


Ocenjevalec

Pogoji:

Opravljen tečaj za vodjo enote ( NGČ )

Opravljen tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE
Glavni ocenjevalec

Pogoji:

Opravljen tečaj za vodjo enot ( GČ )

Opravljen nadaljevalni tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE ( skrbnik aparatov za zaščito dihal )

Imetnik bronaste značke usposobljenosti


Vodja ocenjevalcev

Pogoji:

Opravljen tečaj za vodjo enot ( GČ )

Opravljen nadaljevalni tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE ( skrbnik aparatov za zaščito dihal )

Imetnik bronaste značke usposobljenosti  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət