Ana səhifə

Polska Szkoła im. Macieja Płażyńskiego


Yüklə 31 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü31 Kb.
Polska Szkoła im. Macieja Płażyńskiego

Przy PMK Lozanna – Marly 1. Zajęcia odbywają się w:

 • Budynku Parafii Saint Nicolas de Flue (Avenue de Chailly 38, Lozanna) w każdą środę od godziny 15:30 do godziny 18:15

 • Budynku Polskiej Misji Katolickiej (Chemin de Falaises 12, Marly) w dwie niedziele miesiąca po mszy świętej, około godziny 10:30

 1. Rady Rodziców ośrodków Lozanna i Marly stanowią organy doradcze

 2. Na koniec każdego roku szkolnego Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły zobowiązana jest do przedstawienia, do wiadomości Rodziców i Koordynatora, rozliczenia finansowego

 3. Zajęcia prowadzone sa według grup wiekowych oraz poziomu zaawansowania znajomości języka polskiego.

 4. Szkoła prowadzi system kształecenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego elementów historii i geografii oraz zajęcia z religii, przy czym katecheza nie jest obowiązkowa, dlatego w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć chęc w niej uczestniczenia.

 5. Warunki odpłatności za zajęcia:

 • Ośrodek w Marly: w roku szkolnym 2013/2014 kwotę czesnegu ustalono na 90fr za pierwsze dziecko, 70fr za drugie dziecko i 50fr za trzecie dziecko; dodatkowo ustalono opłatę 20fr od rodziny na pokrycie kosztów dekoracji, materiałów papierniczych itp.

 • Ośrodek w Lozannie: w roku szkolnym 2013/2014 kwotę czesnego ustalono na 190fr za pierwsze dziecko, 160 fr za drugie dziecko; uczestnictwo w zajęciach trzeciego dziecka nie podlega opłacie

 • Wysokośc czesnego może ulec zmianie w czasie roku szkolnego

 • Kwota czesnego wpłacanego przez Rodziców pokrywa zwrot kosztów dla nauczycieli i, w przypadku odpłatności za sale lekcyjne, koszty wynajmu tychże sal

 1. Zasady ogólne:

 • Próby przed uroczystościami okolicznościowymi stanowią nierozerwalną część w systemie edukacyjnym Polskiej Szkoły, gdyż pozwalają na pielęgnowanie kultury i tradycji narodowych, co jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia Polaków zamieszkujących na obczyźnie

 • Jeżeli rodzice zgłoszą do 15 września (danego roku szkolnego), że ich dziecko nie będzie uczestniczyło na zajęciach przez osiem kolejnych tygodni (kalendarz zajęć Polskiej Szkoły), to wówczas są zwolnieni z płacenia czesnego za okres nieobecności dziecka. W pozostałych przypadkach kwota czesnego jest ustalona i egzekwowana jednakowo od wszystkich zgłoszonych dzieci. Wypadki losowe stanowią wyjątek od powyższej reguły

 • Wszelkie wydatki związane z uroczystościami okolocznościowymi, wycieczki, spotkania intergracyjne, pokrywane są indywidulanie przez Rodziców, chyba że uda się pozyskac inne środki finansowe

 • Złożenie formularza zgłoszeniowego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci na terenie Szkoły oraz za utrzymanie porządku na terenie obiektu w trakcie i po zajęciach

 • Do formularza zgłoszeniowego dołączona powinna yć informacja Rodziców o ewentualnych chorobach dziecka, przyjmowanych lekach, możliwościach podania podstawowych leków przeciwbólowych

 • Podpis Rodziców jest jednoznaczny z akceptacją i respektowaniem wyżej wymienionych punktów Regulaminu Szkoły


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət