Ana səhifə

Podříše: Vyšší rostliny (Cormobionta, Embryobionta)


Yüklə 42 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü42 Kb.
Podříše: Vyšší rostliny (Cormobionta, Embryobionta)

-autotrofní(druhotně heterotrofní) eukaryotické mnohobuněčné organismy

-většinou zelené, suchozemské rostliny

-rostlinné tělo(cormus)-kořen, stonek, list nebo stélka

-chlorofyl a, b, beta-karoten, xantofyly

-buněčná stěna z celulózy

-zásobní látka-škrob

-vznik kutikuly, kořenového systému, mechanických, vodivých a krycích pletiv

-rodozměna(postupné potlačení gametofytu)

-vývoj ze zelených řas


Oddělení:Ryniofyty(Rhyniophyta)

-nejjednodušší známé vyšší rostliny, mykorrhiza-soužití s houbami

-vyhynulá skupina žijící v siluru a devonu(mělké vody, bahnitá pobřeží)

-tělo tvořeno stonkem-středem probíhal dřevostředný cévní svazek

*rhizomoidy-podzemní části s funkcí kořene

*mezomy-nadzemní části, vidličnaté větvení

*telomy-koncové části, výběžky místo listů, později zplošťování a srůstání->vznik listů

-fertilní(rozmnožovací funkce) nebo sterilní(asimilační funkce)

*izomorfní rodozměna(metageneze)-gametofyt=sporofyt-velikostí i tvarem

-sporofyt(2n) nese výtrusnice->R!->výtrusy=spóry(n)->gametofyt(n) nese pelatky(antheridia)-samičí a zárodečníky(archegonia)-samičí->O!->zygota(2n)->sporofyt(2n)

:Rhynia

:Psilophyton


Oddělení:Mechorosty(Bryophyta)

-výtrusné, stélkaté, většinou suchozemské rostliny bez pravých pletiv

-nemají vodivá pletiva, malý vzrůst

-stélka-lupenitá(jednodušší) nebo foliózní(rozlišená)-vlákna(rhizoidy)

-lodyžka(kauloidy)

-lístky(fyloidy)

-převaha gametofytu(vlastní rostlina) nad sporofytem(štět s tobolkou)

*rodozměna(střídání pohlavní a nepohlavní generace), jednodomé nebo dvoudomé

-spóra(n)->prvoklíček(protonema)->gametofyt(n) nese orgány s pohlavními buňkami(gametangia):pelatky a zárodečníky-2 bičíkaté spermatozoidy +1 vaječná buňka->O! ->zygota(2n)->sporofyt(nepohlavní generace-štět s tobolkou)->R!->spóra(n)

-k oplození nutnost vodního/vlhkého prostředí(pohyb spermatozoidů)

-vegetativní rozmnožování-dělení stélky

-bez přímého hospodářského významu

-zásobárna vody
Třída:Hlevíky

-nejjednodušší mechorosty na úrovni lupenité stélky

-sporofyt je zarostlý do lupenité stélky, zelený, schopný asimilace

Třída:Játrovky(Marchantiopsida, Hepaticae)

-na úrovni lupenité stélky

-nepatrný prvoklíček, náročné na čistotu

-otvírání tobolky->rozpůlení na dvě části

-dvoudomé gametofyty

-v tobolkách spóry i mrštníky-sterilní buňky, napomáhají hygroskopickými pohyby šířit spóry

:Porostnice mnohotvárná(Marchantia polymorpha)

:Kapraďovka sleziníkovitá(Plagiochila asplenioides)


Třída:Mechy(Bryopsida)

-složitý, velký, dobře vyvinutý prvoklíček

-stélka tvořena lodyžkou a lístky

-tobolka se otvírá víčkem, je krytá čepičkou, kolem ústí bývá řada zubů

-chybí mrštníky, zadržují vodu

-nejvyšší vývojová úroveň mechorostů

:Rašeliník(Sphangum)-nemá kořínky, lodyžky nahoře dorůstají a dole odumírají, lístky tvořeny buňkami s plastidy-chlorocysty(obsahují chlorofyly) a bezbarvými buňkami-hyalocysty(zásobárna vody), bez čepičky, tvorba rašeliny

:Ploník ztenčený(Polytrichum formosum)-stínomilný, okraj lesů

:Bělomech sivý(Leucobryum glaucum)-kompaktní, stříbrný útvar, kyselé, chudé půdy

:Travník Schreberův(Pleurozium schreberi)

:Dvouhrotec chvostnatý(Dicranum scoparium)

:Měřík čeřitý(Plagiomnium undulatum)-čisté ovzduší, okrouhlé lístky

:Prutník stříbrný(Bryum argentum)
KAPRAĎOROSTY

=cévnaté výtrusné rostliny

-sporofyt převažuje nad gametofytem(prokel)

*heteromorfní rodozměna

-spóra(n)->prokel(prothalium)=gametofyt-pohlavní generace-nese gametangia samčí-pelatky a samičí-zárodečníky(někdy dvoudomý prokel-nese pelatky nebo zárodečníky)->spermatozoidy+ vaječná buňka->O!->sporofyt(2n)-zygota->zárodek+ rostlina->výtrusnice(sporangia)->R!->spóry(n)

-rozvoj v karbonu

-vznik ložisek černého uhlí

Oddělení:Plavuně(Lycopdiophyta)

-cormus-kořen, stonek, list

-vidličnaté větvení, tenká pokožka bez kutikuly, asimilační lístky-trofofyly, jednodomý prokel

-mají průduchy, vodivá pletiva, kořenové vlášení, přisedlé lístky s 1 žilkou bez řapíku

-rozvoj-silur, devon, vývin z rhyniophyt

-pravděpodobně základem semenných rostlin

-endotrofní mykorrhiza

:Lepidodendron a Sigillaria-dávno vymřelé druhy, základ vzniku černého uhlí, vzrůst až 40m, až 1m listy, silně potlačený gametofyt


Třída:Plavuně

-izospóry-jednodomý prokel

-vytvářejí výtrusnicový klas

-drobné lístky s 1 žilkou, přisedlé bez řapíku

:Plavuň vidlačka(Lycopodium clavatum)-vřesoviště, kyselé půdy

:Plavuň pučivá

:Chvostík jedlový-vyšší nadmořská výška, symbióza

Třída:Vranečky

-dvoudomý prokel-silná redukce

-heterospóry, tropické

:Vraneček brvitý(Selaginella selaginoides)-vyšší polohy-Karpaty, Alpy

:Vranec jedlový(Huperzia selago)
Třída:Šídlatky

-voda, bažiny

-dlouhé listy s 1 žilkou

:Šídlatka jezerníOddělení:Přesličky(Equisetophyta)

-vznik černého uhlí, konec prvohor-devon, karbon

-izospóry, jednodomý prokel

-2 druhy lodyh:jarní-hnědá, nese výtrusnice=fertilní

:letní-zelená, schopna fotosyntézy=sterilní

-vytrvalé byliny s plazivým oddenkem

-článkovaná, dutá, podélně rýhovaná, přeslenitě větvená lodyha

-sporofyly-výtrusné listy, vyrůstají v přeslenech a tvoří koncovou šištici

-spóry se 4 pentlicovitými mrštníky(hapterami)

:rod Calamites-vyhynulý


Třída:Přesličky

-článkovaný, žebrovaný stonek-inkrustován křemíkem

-dvoudomý prokel

-drobné lístky, čárkované s 1 žilkou

-max.1m výšky

:Přeslička rolní(Equisetum arvense)-léčivka

:Přeslička bahenní(Equisetum palustre)

:Přeslička lesní(Equisetum sylvaticum)-smrkové lesy, největší v ČR


Oddělení:Kapradiny(Polypodiophyta)

-vytrvalé byliny, tropy a subtropy-dřeviny

-stonek přeměněn v nečlánkovaný oddenek s četnými adventivními kořeny

-velké, ploché listy, v mládí-spirálovitě stočené

-výtrusnice->rub či kraj listů=>výtrusnicové kupky(sory)-v mládí kryté blanitou ostěrou, někdy chybí

-izospóry, lupenitý prokel

-devon

-trofosporofyly-asimilační i výtrusná funkce


Třída:Kapradiny

-nečlánkované tělo

:Kapraď samec(Dryopteris filix-mas)-ledvinité ostěry

:Papratka samičí(Athyrium filix-femina)-čárkovité ostěry

:Hasivka orličí(Pteridium aquilinum)-přes 2m výšky, největší v ČR

:Osladič obecný(Polypodium Bulhare)

:Nepukalka vzplývavá(Salvinia natans)-bezkořenná, vodní, akvária

:Pérovník pštrosí:Sleziník(Asplenium)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət