Ana səhifə

Pm bakteriell meningit Snabb handläggning viktig


Yüklə 38.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü38.5 Kb.

()

PM

Bakteriell meningit

Snabb handläggning viktig: Behandling bör vara insatt inom 30 minuter efter uppkommen misstanke och får inte fördröjas av röntgenundersökningar, väntan på provsvar etc. Om intravenös infart inte hinner etableras, ge antibiotika intramuskulärt.

Kontakta bakjouren.


Lumbalpunktion bör utföras akut vid misstanke om bakteriell meningit med följande undantag:

 • medvetslöshet (RLS ≥ 4)

 • snabbt sjunkande medvetandegrad eller kraftig psykomotorisk oro

 • kramper senaste timmarna

 • hemipares

 • andra centralnervösa fokalsymtom

 • misstänkt ökad blödningsbenägenhet (INR ≥ 1,6 eller TPK < 30)

Tag minst 4 provrör med likvor: • rör 1 (1- 2 ml) till odling, direkt mikroskopi (till mikrobiologen)

 • rör 2 (0,5-1 ml) som under sterila förhållanden sprutas ner i en aerob blododlingsflaska (till mikrobiologen)

 • rör 3 (helst 1 ml) till cellanalys, laktat, albumin (till kem.lab)

 • rör 4 (helst 2 ml) sparas i kylskåp för eventuell senare analys (PCR virus/bakt., Borrelia, m m) (till mikrobiologen) • Observera att tidig bakteriell meningit kan ha likvorfynd som vid serös meningit, upprepa LP vid behov

 • CT-skalle inte akut i normalfallet, dock om man vill utesluta diff-diagnos. Normal CT utesluter inte cerebral tryckstegring

 • Oftalmoskopi (ej obligat, staspapill utvecklas sent och saknas ofta)

 • IVA om RLS ≥ 3, ställningstagande till assisterad ventilation, sedering och trycksänkande terapi eller om tecken på cirkulationssvikt. Vid konstaterad bakteriell meningit till IVA för observation minst ett dygn, särskilt om LP är gjort.Blododlingar x 2 ska alltid tas, kan tas med endast några minuters intervall. Ange meningit som frågeställning på remissen.
Övriga odlingar: Nasofarynx, svalg, ev. hörselgångssekret. (Glöm inte att undersöka öronen för ev. otit.)
Lab: CRP, Hb, LPK, diff., trombocyter. Natrium, kalium, kreatinin. Glukos, ALAT, GT. Eventuellt blodgas och koagulationsprover (antitrombin III, APTT, INR, D-dimer, fibrinogen)
Behandling
Steroidbehandling:

Betametason (Betapred) 0,6 mg/kg/dygn (max 8 mg/dos) fördelat på 3 doser i 2 dygn. Första dosen bör om möjligt ges före den första antibiotika infusionen, senast två timmar efter.Antibiotika:

Cefotaxim (Claforan) 200 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser (max 3gr x 3).


Om barnet är ≤ 3 månader tillägg av Ampicillin (Doktacillin) 200 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser.

Shuntinfektion - tillägg med Vancomycin 20 mg/kg/dygn delat på 2 doser.


Alternativ behandling Meropenem (Meronem) 120 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser som enkelterapi (max 2g x 3), förstahandsterapi hos immunsupprimerade patienter.
Vid pc-allergi Kloramfenikol 100 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser och Vancomycin

20 mg/kg/dygn delat på 2 doser

eller

Trimetoprim-Sulfa (Eusaprim) 40 mg sulfa/kg/dygn fördelat på 2 doser, max 15 ml x 2.Diff-diagnos:

 • Virusmeningit

 • Encefalit (tänk alltid på herpes simplex)

 • Tuberkulös meningit (subakut insjuknande, tuberkulostatika)

 • Hjärnabscess (subakut insjuknande, undvik LP)

 • Icke infektiösa (intox, diabeteskoma, metabol rubbning, blödning, SLE)


Tecken på hjärnödem:

(tex irritabilitet, spänd fontanell, stigande blodtryck, kramper, sjunkande medvetandegrad) • IVA, överväg respirator och KAD (urinmätning och u-osmolalitet)

 • Undvik LP

 • CT-skalle

 • Sträva efter normovolemi, normonatremi, normotermi

 • Osmoterapi tex Mannitol 1g/kg på 30 minuter bara vid omedelbart hot om inklämning

 • Kontakt med neurokirurg

För detaljer och uppföljning se: - vårdprogram; www.infektion.net

- Akutpediatrikboken

Margaret Aldman Jan-Åke Hammersjö

Överläkare Överläkare/Medicinskt ledningsansvarig

Marie Törnlöf

Verksamhetschef

_____________________________________________________________________________

Barn- och ungdomskliniken Skapat 2008-06-26

Västerviks sjukhus Gäller tom: 2011-06-26593 81 Västervik


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət