Ana səhifə

Pian curriculum disciplinar pentru învăţământul muzical-artistic


Yüklə 381 Kb.
səhifə3/3
tarix27.06.2016
ölçüsü381 Kb.
1   2   3

Clasa V-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I. Interpretarea instrumentală

 • însuşească diferite procedee de tehnică amplă;

 • interpretarea diferitor segmente în mod separa;

 • demonstrarea elementelor principale de cultură instrumentală: articulaţie, însuşirea procedeului non legato, staccato, legato;

 • interpretarea în faţa publicului în mod expresiv cu respectarea textului prescris de autor, dinamicii, agogicii etc.

II. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • identificarea caracterului creaţiei muzicale;

 • desenarea din impresiile căpătate în urma audierii sau interpretării lucrării muzicale;

 • manifestarea plăcerii şi interesului pentru activităţile muzicale;

 • improvizarea ritmică pe o temă propusă.

III. Analiza/caracterizarea muzicii

 • caracterizarea muzicală proprie a unor personaje, acţiuni, fapte, a unor fenomene naturale utilizînd termeni, expresii specifice;

 • studierea surselor muzicologice, istorice, estetice despre compozitorii Interpretarea expresivă, plastică, muzicală a lucrărilor;

 • identificarea auditivă a celor trei mari spere ale expresivităţii muzicale: cîntecul, marşul, dansul.

IV. Audiţia/ receptarea muzicii

 • familiarizarea cu metode de montaj psihologic;

 • audiţii muzicale cu anunţarea scopului didactic, titlului lucrării muzicale şi compozitorului;

 • raportarea caracterului muzical la emoţiile, gîndurile omului reflectate în lucrarea muzicală.

I. Planurile pentru anul de studiu

 1. 2-3 lucrări polifonice

 2. 2 lucrări de formă amplă

 3. 6-8 lucrări de forme mici cu caracter diferit; inclusiv ale pieselor compozitorilor din R.Moldova

 4. 5-6- studii în diferite variante de mişcare;

 5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

 6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).

II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

 1. Game majore în patru octave (2-4 semne): în octavă, în terţă, în decimă, (în mişcare directă şi opusă), în sextă (în direct);

 2. Game minore: (arm. şi melod.) - în octavă, în terţă, în decimă (mişcare directă);

 3. Gama cromatică (în mişcare directă şi opusă);

 4. Arpegii: lungi (mişcare directă), scurte, frînte.

 5. Arpegiile septacordurilor de dominantă – scurte, lungi.

 6. Acorduri: 4 sunete.


III. Repertoriu pentru anul V de studiu

Creaţii polifonice

 1. J.S.Bach Invenţiune c-moll(din 2 voce)

 2. J.S.Bach Sarabandă din Suita franceză № 3 h-moll

 3. K.P.E.Bach Solfegiu c-moll

 4. G.F.Haendell Sarabandă cu variaţiuni d-moll

 5. I.Pachelbel Ciaconă

Creaţii de formă amplă 1. F.Culau Sonatina A-dur

 2. W.Mozart Sonatina C-dur, A-dur

 3. L.Beethoven Sonata № 19, op.49 G-dur, p.1

 4. I.Vanhali Sonata A-dur

 5. A.Rouli Concertul G-dur, (p.1) pentru pian şi orchestră

Creaţii de formă mică (Piese)

 1. F.Schubert Vals h-moll

 2. V.Calinicov Cântec trist

 3. A.Haciaturian În stil popular

 4. V.Rotaru Cimpoiul, Miniatura

 5. Gh.Ciobanu Oiţele

Studii

 1. K.Czerny Studii № 1-6, op.299

 2. S.Gheller Studii № 12,17 op. 59

 3. A.Bertini Studii № 18-30 op. 29

 4. G.Berens Studii № 20-30 op. 61,88

 5. A.Leşgorn Studii № 6-20 op. 66

Ansamblul pentru 4 mîini 1. A.Borodin Polca

 2. D.Şostacovici Preludiu

 3. E.Grieg Canon

 4. N.Racov Cântec trist

 5. S.Prokofiev Gavotâ din „Suita clasică”

Citirii notelor la prima vedere
Culegeri pentru pian recomandat:


 1. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian: clasa a IV (Alc. şi red. B.Milici)

 2. Culegere de piese pentru pian din creaţia compozitorilor moldoveni (pentru 2 şi 4 mâini). Manual pentru şcolile de muzică de copii. – Partea 1. / Alcătuitor şi redactor T.Voiţehovskaia şi A.Dаilis.

 3. Сборник фортепианных произведений для учащихся детских музыкальных школ. (Пьесы, сонатины, вариации, этюды, ансамбли) // Сост. и ред. Т.Войцеховская, А.Дайлис. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1963. Часть I. (Для учащихся 3 – 4 классов)

 4. Пьесы композиторов Молдавии. (Библиотека юного пианиста. II – VII классы ДМШ). / Сост. и пед. ред. Т.Войцеховская и А.Дайлис. – М.: Музыка, 1964.

 5. Crestomaţie pentru pian (clasele I – IV ale şcolii de muzică) / Ediţie îngrijită de L.Reaboşapca şi G.Teseoglu, red. Z.Tkaci.

I. Interpretarea instrumentală

 • însuşească diferite procedee de tehnică amplă;

 • interpretarea diferitor segmente în mod separa;

 • demonstrarea elementelor principale de cultură instrumentală: articulaţie, însuşirea procedeului non legato, staccato, legato;

 • interpretarea în faţa publicului în mod expresiv cu respectarea textului prescris de autor, dinamicii, agogicii etc.

II. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • identificarea caracterului creaţiei muzicale;

 • desenarea din impresiile căpătate în urma audierii sau interpretării lucrării muzicale;

 • manifestarea plăcerii şi interesului pentru activităţile muzicale;

 • improvizarea ritmică pe o temă propusă.

III. Analiza/caracterizarea muzicii

 • caracterizarea muzicală proprie a unor personaje, acţiuni, fapte, a unor fenomene naturale utilizînd termeni, expresii specifice;

 • studierea surselor muzicologice, istorice, estetice despre compozitorii Interpretarea expresivă, plastică, muzicală a lucrărilor;

 • identificarea auditivă a celor trei mari spere ale expresivităţii muzicale: cîntecul, marşul, dansul.

IV. Audiţia/ receptarea muzicii

 • familiarizarea cu metode de montaj psihologic;

 • audiţii muzicale cu anunţarea scopului didactic, titlului lucrării muzicale şi compozitorului;

 • raportarea caracterului muzical la emoţiile, gîndurile omului reflectate în lucrarea muzicală.


Clasa VI-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I.Interpretarea instrumentală

 • exersarea lucrării în tempouri diferite, cu respectarea haşurii, articulării şi nuanţelor dinamice;

 • interpretarea articulat textul muzical (legato, non legato, staccato),

 • interpretarea instrumentală corectă şi expresivă şi în întregime a programei;

 • interpretarea prin diverse modalităţi (tempo-ori diferite, pulsaţii ritmice etc.).

II.Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • dezvoltarea gîndirii polifonice;

 • improvizarea unui ison la o melodie propusă;

 • selectarea imaginilor plastice potrivite pentru ilustrarea lucrărilor muzicale cu caracter contrastant;

 • elaborarea unor fişe cu criterii proprii de apreciere valorică a lucrării muzicale.

III.Analiza/caracterizarea muzicii

 • caracterizeze mijloacele de expresie muzicală corespunzătoare mesajului muzical interpretat; • descrierea conţinutului literar al unui cîntec reliefînd valenţele poetice ale textului;

 • compararea lucrărilor muzicale şi caracterizarea diferenţelor sau similitudinilor;

 • exprimarea propriilor impresii şi sentimente despre lucrarea muzicală.

IV.Audiţia/ receptarea muzicii

 • identificarea auditivă a celor trei mari spere ale expresivităţii muzicale: cîntecul, marşul, dansul;

 • înţelegerea şi remarcarea aspectelor descriptive şi a posibilităţilor comunicative ale lucrării muzicale;

 • audiţii muzicale cu anunţarea scopului didactic, titlului lucrării muzicale şi compozitorului;

 • redarea corespunzător tradiţiei de interpretare a modului de articulare.

I. Planurile pentru anul de studiu

 1. 2-3 lucrări polifonice

 2. 2 lucrări de formă amplă

 3. 6-8 lucrări de forme mici cu caracter diferit; inclusiv ale pieselor compozitorilor din R.Moldova

 4. 4-6- studii în diferite variante de mişcare;

 5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

 6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).


II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

 1. Game majore şi minore: în patru octave 2-5 semne în octave (terţa, decima şi sexta, cromatică - mişcarea directă şi opusă)

 2. Gama cromatică (în mişcare directă şi opusă);

 3. Arpegii: lungi (mişcare directă şi opusă), scurte, frînte, 6 tipuri.

 4. Arpegiile septacordurilor de dominantă şi a septacordurilor micşorate – scurte, lungi şi cu răsturnări.

 5. Acorduri : 4 sunete

III. Repertoriu pentru anul VI de studiu

Creaţii polifonice

 1. S.Maicapar Preludiu şi fugetta a-moll

 2. J.S.Bach Invenţiune № 11, h-moll(din 3 voce)

 3. D.Kabalevski Preludiu şi fuga e-moll (Вечерняя песня за рекой)

 4. G.F.Haendell Suită G-durl (Preludiu, Courante, Gigă)

 5. A.Liadov Canon c-moll

Creaţii de formă amplă 1. W.Mozart Sonata № 16 C-dur (p. 1)

 2. W.Mozart Rondou KV 485 D-dur

 3. J.Haydn Sonata op.14 № 1, G-dur (p. 1)

 4. D.Cimarosa Sonata № 11 B-dur, c-moll

 5. A.Grecianinov Sonatina F-dur

Creaţii de formă mică (Piese)

 1. E.Grieg Tablou poetic h-moll

 2. M.Glinca Tarantela

 3. M.Musorgski Lacrimă

 4. S.Şapiro Basm

 5. S.Lobel Bătuta

Studii

 1. K.Czerny Studii № 5-15, op.299

 2. I.Cramer Studii № 1, 10 op. 60

 3. A.Bertini Studii № 22-25 op. 29, 32

 4. G.Berens Studii № 26-29 op. 61,88

 5. A.Leşgorn Studii № 23,25,28 op. 66

Ansamblul pentru 4 mîini 1. D.Kabalevski Vals, Gavotă

 2. N.Racov 3 piese

 3. M.Glinca Polca

 4. R.Glier Cântec popular

 5. G.Bizet Jocuri copiilor

Citirii notelor la prima vedere
Culegeri pentru pian recomandat:

 1. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian: clasa a V (Alc. şi red. B.Milici)

 2. Пьесы композиторов Молдавии. (Библиотека юного пианиста. II – VII классы ДМШ). / Сост. и пед. ред. Т.Войцеховская и А.Дайлис. – М.: Музыка, 1964.

 3. Сборник фортепианных произведений для учащихся детских музыкальных школ. (Пьесы, сонатины, вариации, этюды, ансамбли). 2-я часть, для уч-ся 5 – 7 классов. / Сост. и пед. ред. Т.Войцеховская, А.Дайлис. – Кишинев: Лумина, 1971

 4. Crestomaţie pentru pian (clasele I – IV ale şcolii de muzică) / Ediţie îngrijită de L.Reaboşapca şi G.Teseoglu, red. Z.Tkaci.

 5. Răsai, soare!: Album pentru elevii din şcolile şi studiourile de muzică: cl.I – IV / Selecţie şi îngrijire I.Stolear. – Chişinău: Pontos, 2006.

 • exerciţii de distingere a genului muzical; • discuţii despre funcţia pe care o îndeplineşte fiecare gen în viaţa omului; • conversaţii de rezumare a mesajului lucrării muzicale; • exerciţii vocale pentru obţinerea expresivităţii interpretării; • exerciţii cu instrumentele muzicale (ritmice, ritmico-melodice) pentru consolidarea deprinderilor de interpretare instrumentală; • exerciţii de scris-citit muzical: note pe portativ, valori de note, cheia sol, alte semne muzicale grafice; • colectarea informaţiilor despre interpreţi, artişti, actori, personalităţi istorice reflectate în muzică; • exerciţii cu identificarea elementelor de bază ale genurilor de proporţie: baletul, opera, simfonia.

 • conversaţii, comunicări, relatări, lecturi în vederea însuşirii unor date importante privitoare la temele abordate; • audiţii muzicale pentru distingerea particularităţilor specifice ale genurilor de cîntec, marş, dans; • lucrul cu manualul şi alte surse pentru însuşirea noţiunilor muzicale; • elaborarea unor fişe cu criterii proprii de apreciere valorică a lucrării muzicale; • participare la sărbătorile scolii, concertelor, colocviilor şi ets..


Clasa VII-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I.Interpretarea instrumentală

 • cunoască nuanţele dinamice şi să le folosească (utilizeze) corect la interpretarea pieselor muzicale;

 • elaborare mijloace proprii de realizare adecvate a imaginii muzicale;

 • însuşească diferite procedee interpretative de realizare a imaginii muzicale.

II. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • improvizarea unei melodii simple, expresive pe versuri selectate la dorinţa elevului;

 • selectarea muzicii la poveşti, povestiri, poezii;

 • improvizarea mişcărilor ritmice la muzica de dans.

III. Analiza/caracterizarea muzicii

 • analizeze funcţiile armonice şi rolului or în dezvoltarea mesajului muzical;

 • descifrarea corectă a textului polifoniei;

 • analizeze teoretică (măsura, tempoul, tonalitatea, caracterul, planul dinamic);

 • identificarea formelor muzicale, a elementelor de structură şi înţelegerea semnificaţiei lor în dezvoltarea ideii muzicale.

IV. Audiţia/ receptarea muzicii

 • distingerea auditivă a trăsăturilor specifice ale muzicii determinate de caracterul ei de marş, dans, cîntec;

 • cîntarea sincronizată cu acompaniament, individual, cu ison, în canon, cu elemente de interpretare în 2 voci;

 • realizarea unor teste în baza conţinutului studiat;

 • povestirea experienţei sale muzical –artistice (audiţii, lecturi, vizionări de spectacole, operă, balet, concerte, filme cu muzică).

I. Planurile pentru anul de studiu

 1. 2-3 lucrări polifonice

 2. 2 lucrări de formă amplă

 3. 6-8 lucrări de forme mici cu caracter diferit; inclusiv ale pieselor compozitorilor din R.Moldova

 4. 4-6- studii în diferite variante de mişcare;

 5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

 6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).

II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

  1. Game majore şi minore: în patru octave 2-6 semne în octave (terţa, decima şi sexta, cromatică - mişcarea directă şi opusă)

  2. Gama cromatică (în mişcare directă şi opusă);

  3. Arpegii: lungi, scurte frînte, 11 tipuri de arpegii lungi (de la clapele albe)

  4. Arpegiile septacordurilor de dominantă şi a septacordurilor micşorate – scurte, lungi şi cu răsturnări.

  5. Acorduri : 4 sunete

III. Repertoriu pentru anul VII de studiu

Creaţii polifonice

 1. J.S.Bach-D.Kabalevski Preludiu şi fuga pentru orgă în a-moll, în g-moll

 2. J.S.Bach Alemanda din Suita engleză № 3 g-moll

 3. G.F.HaendelPassacaglia g-moll

 4. G.F.Haendel Capriciu g-moll

 5. J.S.Bach Invenţiune № 11 g-moll (din 3 voce)

Creaţii de formă amplă 1. J.Haydn Sonata № 11 B-dur (p. 1)

 2. W.Mozart Fantezie d-moll

 3. L.Beethoven Sonata № 1 op.1, f-moll (p. 1)

 4. G.Haendell Concertul F-dur, (p.1) pentru pian şi orchestră

 5. D.Kabalevski Concertul № 3 D-dur, (p.3) pentru pian şi orchestră

Creaţii de formă mică (Piese) 1. F.Mendelssohn-Bartholdy Cântecul gondolierului veneţian

 2. V.Calinicov Elegie

 3. V.Rotaru Humorescă

 4. E.Doga Sonet, Portret

 5. Gh.Neaga Preludiu C-dur

Studii


 1. F.Liszt Studiul № 1, op.1, C-dur

 2. K.Czerny Studii № 20-34, op.299

 3. I.Cramer Studii № 4-20 op. 60

 4. M.Moszkowski Studii № 1-9 op. 72

 5. A.Leşgorn Studii № 27,29,32, op. 66

Ansamblul pentru 4 mîini 1. J.Brahms Dansuri ungar № 1, 5, 10

 2. A.Dvorac Dans slavean op. 72 № 2 e-moll,

 3. S.Prokofiev Marş din opera «Любовь к трём апельсинам»

 4. A.Haciaturian Vals

 5. Z.Tkaci Ваloanele (p. №1 din opera-suită "Bobocel cu ale lui")

Citirii notelor la prima vedere


Culegeri pentru pian recomandat:


 1. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian : clasa a VI (Alc. şi red. B.Milici)

 2. Culegere de piese pentru pian din creaţia compozitorilor moldoveni (pentru 2 şi 4 mâini). Manual pentru şcolile de muzică de copii. – Partea 2. / Alcătuitor şi redactor T.Voiţehovskaia şi A.Dаilis.

 3. Пьесы композиторов Молдавии. (Библиотека юного пианиста. II – VII классы ДМШ). / Сост. и пед. ред. Т.Войцеховская и А.Дайлис. – М.: Музыка, 1964.

 4. Сборник фортепианных произведений для учащихся детских музыкальных школ. (Пьесы, сонатины, вариации, этюды, ансамбли). 2-я часть, для уч-ся 5 – 7 классов. / Сост. и пед. ред. Т.Войцеховская, А.Дайлис. – Кишинев: Лумина, 1971

 5. Избранные фортепианные произведения молдавских композиторов – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1961. • exerciţii de substituire a ritmului (cu păstrarea liniei melodice) pentru consolidarea noţiunii de gen muzical; • exerciţii de identificare a timbrelor instrumentelor muzicale; • exerciţii de dezvoltare a vorbirii prin utilizarea de termeni muzical şi expresii poetice; • elaborarea unei glosar de expresii poetice selectate din poezii, povestiri, poveşti pentru utilizarea lor în descrierea muzicii; • exerciţii de distingere a genului muzical; • utilizarea dicţionarului de termeni muzicali pentru explicarea unor noţiuni, fenomene muzicale; • exerciţii de intonare expresivă şi frazare;

 • participare la sărbătorile scolii, concertelor, colocviilor, examene şi ets.; • exerciţii de identificare a formelor muzicale; • alcătuirea unei expuneri în urma audierii lucrării muzicale; • audierea atentă a discursului muzical şi alcătuirea unui plan de dezvoltare „emoţională” a lucrării în corespundere cu forma ei; • comunicări, relatări ale unor date importante despre compozitori, creaţii, evenimente culturale etc.
IX. BIBLIOGRAFIE

 1. Bălan, Th. Principii de pianistică – Bucureşti, 1966.

 2. Gagim, I. Dicţionar de muzică – Chişinău: Ştiinţa, 2008.

 3. Răducanu, M. Metodă de pian – Bucureşti: Ed. Muzicală, 1987.

 4. Răducanu, M. Principii de didactică instrumentală – Iaşi: ed. Moldova, 1994.

 5. Solomon, G. Metodica predării pianului – Bucureşti, 1966.

 6. Moraru, M. Dicţionar de forme şi genuri muzicale – Chişinău, 1998.

 7. Алексеев, А. Методика обучения игре на фортепиано Изд. 3-е. – М.: Музыка, 1978.

 8. Баренбойм, Л. Путь к музицированию – Л.: Сов.композитор, 1973.

 9. Ваверко, Л. Работа над музыкальным произведением: Методическая разработка – Кишинёв.: КГУ, 1987.

 10. Любомудрова, Н. Методика обучения игре на фортепиано: Учебн. пособие – М.: Музыка, 1982.

 11. Савшинский, С. Детская фортепианная педагогика // Вопросы фортепианной педагогики (Вып. 4) / Ред. В.Натансон. – М.: Музыка,1976. С.3–30.

 12. Флоря, Э. Музыка народных танцев Молдавии – Кишинёв: Штиинца, 1983. 136 с.1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət