Ana səhifə

Pian curriculum disciplinar pentru învăţământul muzical-artistic


Yüklə 381 Kb.
səhifə2/3
tarix27.06.2016
ölçüsü381 Kb.
1   2   3


Clasa II-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I.Interpretarea instrumentală

 • interpretarea articulat textul muzical (legato, non legato, staccato),

 • exersarea interpretării la instrument în baza unui text simplu de note.

 • descifrarea piesei muzicale pentru dezvoltarea auzului şi memoriei muzicale la măsura 2/4, 3/4 şi 4/4;

 • interpretarea piesa muzicală pentru dezvoltarea auzului şi memoriei muzicale.

II.Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • dezvoltarea gîndirii polifonice;

 • improvizarea unui ison la o melodie propusă;

 • selectarea imaginilor plastice potrivite pentru ilustrarea lucrărilor muzicale cu caracter contrastant.

III.Analiza/caracterizarea muzicii

 • descrierea conţinutului literar al unui cîntec reliefînd valenţele poetice ale textului;

 • caracterizarea lucrărilor muzicale diferenţe;

 • exprimarea propriilor impresii şi sentimente despre lucrarea muzicală.

IV.Audiţia/ receptarea muzicii

 • identificarea auditivă a celor trei mari spere ale expresivităţii muzicale: cîntecul, marşul, dansul;

 • înţelegerea şi remarcarea aspectelor descriptive şi a posibilităţilor comunicative ale lucrării muzicale;

redactarea unor eseuri cu privire la imaginea muzical-artistică a lucrări.

I. Planurile pentru anul de studiu

 1. 2-3 lucrări polifonice

 2. 2 lucrări de formă amplă

 3. 6-8 lucrări de forme mici cu caracter diferit; inclusiv ale pieselor compozitorilor din R.Moldova

 4. 4-6- studii în diferite variante de mişcare;

 5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

 6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).

II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

 1. Game majore şi minore în două octave-(1-2 semne): în octavă (mişcare directă);

 2. Gama cromatică (în mişcare directă);

 3. Arpegii: lungi (mişcare directă), scurte.

 4. Acorduri: (3 sunete)

III. Repertoriu pentru anul II de studiu

Creaţii polifonice

 1. J.S.Bach Menuet G-dur

 2. I.Bercovici Cântec g-moll

 3. V.Pavliucenco Fughetta

 4. G.F.Haendel Sarabandă d-moll

 5. F.Blandjini Arietă

Creaţii de formă amplă 1. I.Andre Sonatină G-dur (p. 1, 2)

 2. L.Beethoven Sonatină G-dur (p. 1, 2)

 3. T.Haslingher Sonatină C-dur

 4. W.Mozart Variaţiuni pe tema din opera «Flaut fermecat»

 5. N.Liubarschi Variaţiuni g-moll (pe o temâ populară rusă)

Creaţii de formă mică (Piese)

  1. R.Schuman Marş

  2. P.Ceaikovski Cântec vechi francez a-moll

  3. V.Rotaru Sârba

  4. A.Greceaninov Vals

  5. B.Dvarionas Preludiu a-moll

Studii

 1. K.Czerny Studii p.1 № 10-20 (red. G.Germer)

 2. G.Berens Studii № 31, 33, 44-50 op. 70

 3. F.Lecuppe Studii № 3-20 op. 17

 4. A.Lemuan Studii № 1-10 op. 37

 5. A.Leşgorn Studii № 3-9 op. 65Ansamblul pentru 4 mîini

   1. L.Beethoven „Dans german

   2. M.Glinca Ciocîrlia

   3. W.Mozart Cântec de leagăn

   4. P.Ceaicovski Vals din balet „Frumoasa adormită

   5. N.Rimski-Korsacov Veveriţa

Citirii notelor la prima vedere

Culegeri pentru pian recomandat:

 1. Şcoala pentru pian (Red. A.Nicolaev)

 2. Şcoala pentru pian (Alc. M.Socolov)

 3. Pianişti tineret (Alc. şi red. L.Roisman, V.Natanson)

 4. Pe aripi de cîntec / Album pentru pianiştii începători (Selecţie şi îngrijire I.Stolear)

Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian (Alc. şi red. N.Liubomudrova)

 • audiţii muzicale ale lucrărilor reprezentative aparţinînd celor trei mari sfere de expresivitate;

 • exerciţii de distingere a genului muzical;

 • conversaţii de rezumare a mesajului lucrării muzicale;

 • exerciţii cu instrumentele muzicale (ritmice, ritmico-melodice) pentru consolidarea deprinderilor de interpretare instrumentală;

 • desenarea chipului muzical al mamei, al învăţătoarei, al prietenului, asocierea chipului cu melodii, lucrări muzicale;

 • colectarea informaţiilor despre interpreţi, artişti, actori, personalităţi istorice reflectate în muzică;

 • conversaţii, comunicări, relatări, lecturi în vederea însuşirii unor date importante privitoare la temele abordate;

audiţii muzicale pentru distingerea particularităţilor specifice ale genurilor de cîntec, marş, dans.


Clasa III-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I.Interpretarea instrumentală

 • utilizarea în mod corect a tehnicilor de interpretare la pian;

 • interpretarea instrumentală corectă şi expresivă,

 • interpretarea sincronizată cu acompaniament, în canon, cu elemente de interpretare în 2 voci;

 • cunoască nuanţele dinamice şi să le folosească (utilizeze) corect la interpretarea pieselor muzicale;

 • să elaboreze mijloace proprii de realizare adecvate a imaginii muzicale.

II.Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • improvizarea unei melodii simple şi expresive la dorinţa elevului;

 • selectarea muzicii la poveşti, povestiri, poezii şi ets.;

 • improvizarea mişcărilor ritmice la muzica de dans;

 • realizarea unii plan structurat de caracterizare a muzicii.

III.Analiza/caracterizarea muzicii

 • caracterizarea mijloacele de expresie muzicală corespunzătoare mesajului muzical interpretat;

 • analiza teoretică (măsura, tempoul, tonalitatea, caracterul, planul dinamic).

 • să cunoască mijloacele de expresivitate muzicală (tempoul, melodia, ritmul, dinamica etc.);

 • să însuşească diferite procedee interpretative de realizare a imaginii muzicale.

IV. Audiţia/ receptarea muzicii

 • distingerea auditivă a trăsăturilor specifice ale muzicii determinate de caracterul ei de marş, dans, cîntec;

 • identificarea formelor muzicale, a elementelor de structură şi înţelegerea semnificaţiei lor în dezvoltarea ideii muzicale;

 • compararea şi diferenţierea creaţiilor folclorice de cele de muzică cultă după limbajul muzical proprii fiecărui tip, utilizînd termeni, noţiuni, expresii specifice domeniului.

I. Planurile pentru anul de studiu

  1. 2-3 lucrări polifonice

  2. 2 lucrări de formă amplă

  3. 6-8 lucrări de forme mici cu caracter diferit; inclusiv ale pieselor compozitorilor din R.Moldova

  4. 4-6- studii în diferite variante de mişcare;

  5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

  6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).

II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

  1. Game majore şi minore în două – patru octave (2-3 semne): în octavă (în mişcare directă şi opusă)

  2. Gama cromatică (în mişcare directă);

  3. Arpegii: lungi (mişcare directă), scurte.

  4. Acorduri: (3 sunete)

III. Repertoriu pentru anul III de studiu

Creaţii polifonice

 1. J.S.Bach Menuet c-moll

 2. I.Crieger Sarabandă

 3. J.B.Lully Courante -moll

 4. L.Mozart Bourree d-moll

 5. A.Alexandrov Cuma

Creaţii de formă amplă 1. D.Cimarosa Sonatină G-dur (p. 1)

 2. L.Beethoven Sonatină F-dur (p. 1,2)

 3. A.Diabeli Sonatină F-dur (p. 1)

 4. D.Kabalevski Sonatină a-moll

 5. E.Melartin Sonatină g-moll

Creaţii de formă mică (Piese)  1. D.Kabalevski Tocatină

  2. A.Haciaturian Andantino

  3. B.Dubosarschi La plimbare

  4. Prelucrare I.Ţibulschi Horă

  5. A.Mulear Cântec de leagăn

Studii


 1. K.Czerny Studii p.1 № 25-46 (red. G.Germer)

 2. A.Ghedike Studii № 10-26 op. 47

 3. A.Lemuan Studii № 20-23,35,39 op. 37

 4. A.Schitte Studii № 2-9 op.68

 5. T.Lak Studii № 5,6,8 op. 172

Ansamblul pentru 4 mîini 1. C.M.Weber „Vals” din opera „Vînătorul fermecat

 2. J.Brahms Cântec de leagăn

 3. F.Schubert Vals

 4. P.Ceaicovski Vals din opera «Eugen Onegin»

 5. M.Musorgski Gopac

Citirii notelor la prima vedereCulegeri pentru pian recomandat:

 1. Şcoala pentru pian (Red. A.Nicolaev)

 2. Şcoala pentru pian (Alc. M.Socolov)

 3. Pianişti tineret (Alc. şi red. L.Roisman, V.Natanson)

 4. Pe aripi de cîntec / Album pentru pianiştii începători (Selecţie şi îngrijire I.Stolear)

 5. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian (Alc. şi red. N.Liubomudrova)

 • exerciţii de substituire a ritmului (cu păstrarea liniei melodice) pentru consolidarea noţiunii de gen muzical;

 • exerciţii de identificare a timbrelor instrumentelor muzicale;

 • exerciţii de dezvoltare a vorbirii prin utilizarea de termeni muzical şi expresii poetice;

 • elaborarea unei glosar de expresii poetice selectate din poezii, povestiri, poveşti pentru utilizarea lor în descrierea muzicii;

 • exerciţii de distingere a genului muzical;

 • utilizarea dicţionarului de termeni muzicali pentru explicarea unor noţiuni, fenomene muzicale;

 • exerciţii de intonare expresivă şi frazare;

 • exerciţii de solmizare, solfegiere elementară, conştientă a melodiilor simple;

 • alăturea de melodii simple, exclamaţii muzicale, jocuri muzical-didactice distractive pe un libret /text literar;

 • participare activă la viaţa artistică a şcolii;

 • exerciţii de identificare a formelor muzicale;

 • alcătuirea unei expuneri în urma audierii lucrării muzicale.

 • audierea atentă a discursului muzical şi alcătuirea unui plan de dezvoltare „emoţională” a lucrării în corespundere cu forma ei;

 • lecturi ale manualului şi a altor mijloace, surse privind însuşirea noţiunilor de gramatică muzicală;

 • jocuri muzical-didactice în vederea însuşirii noţiunilor predate;executarea melodiilor simple compuse de copii;

 • comunicări, relatări ale unor date importante despre compozitori, creaţii, evenimente culturale etc.;

 • discuţii, explicaţii însoţite de exerciţii în vederea însuşirii noţiunii de forme muzicale, a sensurilor unităţilor structurale ale melodiei.

Clasa IV-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I.Interpretarea instrumentală

 • cunoască nuanţele dinamice şi să le folosească (utilizeze) corect la interpretarea pieselor muzicale;

 • demonstrarea deprinderilor elementare de mînuire a instrumentului muzical de percuţie, poziţionarea corectă a mîinii la instrument şi asocierea cu sunetul şi durata lui (pătrimi, doimi optimi şi pauzele lor) în măsurile de 2/3; 3/4;

 • piese simple cu grupuri de note şaisprezecimi, respectînd nuanţele dinamice.

II. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • elaborarea unor fişe cu criterii proprii de apreciere valorică a lucrării muzicale;

 • pregătirea unor informaţii privitoare la viaţa şi activitatea unor personalităţi ai culturii muzicale cu prezentarea în clasă a materialelor;

 • exerciţii de analiză şi comparare a lucrărilor compozitorilor contemporani naţionali cu evidenţierea particularităţilor distinctive ale muzicii lor.

III. Analiza/caracterizarea muzicii

 • analizeze interpretarea pieselor studiate;

 • cunoască specificul genului de dans, cântec şi marş;

 • povestirea experienţei sale muzical –artistice (audiţii, lecturi, vizionări de spectacole, operă, balet, concerte, filme cu muzică);

 • caracterizarea muzicală proprie a unor personaje, acţiuni, fapte, a unor fenomene naturale utilizînd termeni, expresii specifice;

 • transpunerea impresiilor, ideilor, sentimentelor muzicale în limbajul altor arte: în versuri şi compuneri, în mişcări corporale plastice, în desene, sculpturi şi colaje.

IV. Audiţia/ receptarea muzicii

 • recunoaşterea tipurilor, genurilor, speciilor de muzică populară şi academică şi identificarea auditivă a sferei de expresivitate emoţională şi imagistică.

 • remarcarea pe parcursul audierii a evenimentelor muzicale (început, părţi, repetiţii, culminaţie, sfîrşit), schimbul de tempouri, contrastele dinamice şi timbrale, alternarea caracterelor şi a imaginilor muzical-artistice;

 • comentarea lucrării muzicale (după un algoritm / schemă sau liber) privind conţinutul de idei, stările emoţionale reflectate în muzică, mijloacele de expresivitate şi conform unor criterii de apreciere valorică a muzicii;

I. Planurile pentru anul de studiu

 1. 2-3 lucrări polifonice

 2. 2 lucrări de formă amplă

 3. 6-8 lucrări de forme mici cu caracter diferit; inclusiv ale pieselor compozitorilor din R.Moldova

 4. 4-6- studii în diferite variante de mişcare;

 5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

 6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).


II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

 1. Game majore în patru octave (2-4 semne): în octavă, în terţă, în decimă, (în mişcare directă şi opusă),

 2. Game minore: (arm. şi melod.) - în octavă, în terţă, în decimă (mişcare directă);

 3. Gama cromatică (în mişcare directă);

 4. Arpegii: lungi (mişcare directă), scurte.

 5. Acorduri: (3 şi 4 sunete).

III. Repertoriu pentru anul III de studiu

Creaţii polifonice

 1. J.S.Bach Menuet din Suită franceză № 2 (c-moll)

 2. J.S.Bach Preludii mică din caietul I, № 1-8

 3. D.Zîpolli Fughetta e.moll

 4. L.Mozart Arie g-moll

 5. W.Mozart Gigă

Creaţii de formă amplă
 1. F.Culau Sonatină C-dur (p.1,2)

 2. A.Rouli SonatinăTablouri de iarnă”

 3. M.Clementi Sonatină № 5 G-dur

 4. S.Maicapar Variaţiuni g-moll (pe tema populare rusă)

 5. D.Cimarosa Sonatină g-moll (p. 1)

Creaţii de formă mică (Piese)
 1. E.Grieg Melodie a-moll

 2. G.Pahuliski În visuri

 3. S.Prokofiev La plimbare

 4. S.Lobel Povestire

 5. Z.Tkaci Căluţul

Studii


 1. K.Czerny Studii p.2 № 6,8,12 (red. G.Germer)

 2. S.Maicapar Preludiu-staccato

 3. A.Bertini Studii №4,5,9 op. 29,32

 4. A.Lemuan Studii № 28-50 op. 37

 5. A.Leşgorn Studii № 1-4 op. 66

Ansamblul pentru 4 mîini

 1. L.Boccherini Menuet A-dur

 2. S.Rahmaninov Polca italiană

 3. A.Liadov Cantec de leagăn

 4. V.Rotaru Brîul

 5. J.Metallidi Polca

Citirii notelor la prima vedereCulegeri pentru pian recomandat:

 1. Şcoala pentru pian (Red. A.Nicolaev)

 2. Şcoala pentru pian (Alc. M.Socolov)

 3. Pianişti tineret (Alc. şi red. L.Roisman, V.Natanson)

 4. Pe aripi de cîntec / Album pentru pianiştii începători (Selecţie şi îngrijire I.Stolear)

 5. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian (Alc. şi red. N.Liubomudrova) • audiţii muzicale şi discutarea conţinutului de expresie al muzicii;

 • audiţii muzicale şi discuţii despre genul, specia de muzică populară;

 • discuţii dirijate privitor la originea şi evoluţia muzicii naţionale;

 • probe practice pentru determinarea genului, muzical, a titlului lucrării (în muzica cu program) a compozitorului, a interpretului / formaţiei muzicale;

 • exerciţii de consolidare a unor mişcări, figuri de dans popular( hora, sîrba, etc);

 • vizionarea concertelor de muzică şi joc popular şi discutarea, analizarea lucrărilor audiate (gen, specii, trăsături distinctive, instrumente etc.), a costumelor populare (zona, localitatea) şi a diferitelor atribute specifice culturii tradiţionale;

 • exerciţii de analiză şi comparare a lucrărilor compozitorilor clasici ai culturii naţionale cu evidenţierea particularităţilor deosebitoare ale muzicii lor;

 • exerciţii de cultură vocală utilizînd diferite procedee de interpretare: solist-cor, în lanţ, canon, a cappella, cu acompaniament instrumental, cu fonogramă etc;

 • prezentarea publică a unor concerte, serbări cu tema „Muzica pentru copii” valorificînd creaţia compozitorilor din Moldova;

 • exerciţii de interpretare la instrument în baza textului de note şi fără text;

 • prezentarea unor mici scenete (fragmente) din poveşti, povestiri ilustrate cu muzică populară, costumul popular, integrînd şi dansul (jocul) popular; • participare la sărbătorile scolii, concertelor, colocviilor, examene şi ets.; • comentarea impresiilor dobîndite în urma participării la concerte.1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət