Ana səhifə

П р е д и с л о в и е данный учебно-методический комплекс


Yüklə 2.19 Mb.
səhifə8/25
tarix26.06.2016
ölçüsü2.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

6. Передайте коротко содержание текста на суахили, употребив выражения из предыдущего задания.
7. Переведите предложения, обратив внимание на употребление показателей -nge-, -ngali- и -ki-:

1. Tegu angaliweza kumsamehe rafiki yake, kama vijana wengine waliopita pale wasingalimcheka pia. 2. Nata akamwambia mumewe, “Kama wanaume wote wangalikuwa kama wewe, basi Wakamba na Wamasai wangevishambulia vijiji vyetu na wangechukua kila kitu.” 3. Mgeni alisema, “Kama ningaliwaambia jina langu, wengine wenu wangefikiri kwamba nataka utawala kwa ajili yangu mwenyewe.” 4. Macho akawaambia wanakijiji, “Mkinisaidia mzee yule hataweza kututawala wala kutuletea hasara kwa njia yo yote”. 5. Mfupa akamwuliza, “Je, ungalipenda kuwa na ng’ombe wako mwenyewe?” – “Ndiyo, ningalipenda,” Tegu akajibu. 7. Wazee wakasema, “Ingalikuwa ni jambo jingine kama tungalimjua mtu huyu mwenye kinyago usoni ni nani”.


8. Поставьте глагольные конструкции в отрицательную форму:

angeamka; tungalipata; mkiogopa; awasamehe; wakapona; hutembea; wakaribishwe; ningalistarehe; angekufa; wakiungana; tungepatana; atakapokasirika; tuzilete; ale; inayosafirishwa; wangalishindana; vimeanguka; zilizopotezwa; wanazuru; inatupasa; alisumbuliwa; tumelazimishwa; mngechagua.


9. Переведите:

1. Мы посадили эти деревья, чтобы лет через пять на этом месте вырос целый сад. 2. Если они решат подняться на гору Килиманджаро, им лучше взять помощников, которые будут нести их вещи. 3. Если вы посмотрите на карту Танзании, то увидите, что континентальная ее часть занимает гораздо большую площадь, чем островная. 4. Если бы ты обратился к врачу за помощью на прошлой неделе, то сегодня был бы полностью здоров. 5. Вот если бы мы смогли поехать в Восточную Африку и побывать в ее заповедниках! К сожалению, билеты на самолет очень дорогие. 6. Если цена на авиабилеты снизится, мы обязательно поедем в Кению или Танзанию. 7. Если мы не успеем вовремя сфотографировать этих зверей, они тут же убегут и спрячутся. 8. Нам следует приехать в заповедник на рассвете, чтобы увидеть как можно больше диких животных. 9. Мы поедем на экскурсию в заповедник Микуми, если завтра не будет так жарко, как сегодня. 10. Даже если бы они сказали нам об этом, мы все равно бы отправились в путь. 11. Если бы крокодилы не водились в этой реке, мы бы с удовольствием в ней искупались. 12. Если хочешь пить, возьми сок в холодильнике.


10. Переведите текст и перескажите его на суахили:

Nyumba za aina mbalimbali

Zamani sana binadamu hawakujua jinsi ya kujenga nyumba. Waliishi katika mapango. Humo mapangoni walikoka moto ili kujihifadhi na baridi. Wakati wa usiku waliweka jiwe kubwa mlangoni ili kujilinda na wanyama wakali. Mapango mengine yalikuwa makubwa na mengine madogo. Wakati mwingine mapango mengine yalibomoka na kuwaua watu waliokuwemo ndani. Mvua kubwa au tetemeko la ardhi lilipotokea, wakaaji wa mapangoni walikuwa na wasiwasi mkubwa.

Baadaye binadamu wa zamani waligundua jinsi ya kujenga nyumba, wakazijenga karibu karibu. Huo ulikuwa mwanzo wa vijiji.

Ujenzi wa nyumba ni wa aina mbalimbali. Mpaka sasa nyumba nyingi hujengwa kwa miti na kuezekwa kwa nyasi, majani ya migomba au makuti. Kisha huikandika kwa udongo ili kuifanya imara zaidi. Nyumba za namna hii hazidumu kwa muda mrefu, tena ni hatari kwa moto. Pia wadudu kama vile mchwa huharibu paa, na mwisho nyumba huanguka.

Siku hizi watu wanajenga nyumba nzuri na kubwa zaidi. Wanajenga kwa matofali au mawe, na kuezeka kwa mabati au vigae. Nyumba za kisasa huwa na madirisha makubwa ambayo huingiza hewa na mwanga kwa urahisi. Huwa na sehemu mbalimbali, kama vile sebule au chumba cha kupumzikia, chumba cha kulia chakula na chumba au vyumba vya kulala.

Nyumba haikamiliki bila choo na jiko. Mara nyingi katika nyumba kubwa, choo na jiko hutengenezwa kwa ustadi ndani ya nyumba. Lakini vyoo na majiko ya nyumba nyingi vijijini huwa na vibanda vya pekee nyuma au kando ya nyumba.

Wakulima hujenga pia mazizi ya mifugo, kama vile mbuzi, punda, ng’ombe na kuku. Haifai binadamu kulala nyumba moja pamoja na wanyama. Wananchi wengi siku hizi hujitahidi kuzipamba nyumba zao. Tena hupanda maua na hupanda nyasi nzuri katika kiwanja kuzunguka nyumba.

Mahali penye makazi yenye watu wengi na shughuli nyingi kwa kawaida zipo nyumba kubwa sana za kisasa. Watu wengi wanaweza kuishi katika nyumba moja. Lakini nyumba yoyote ile, ikiwa kubwa au ndogo, ikiwa ya miti na manyasi au ya matofali na bati, ni lazima iwe safi kabisa.


11. Переведите на суахили:

  • Одним из крупнейших этносов, населяющих Танзанию, являются чагга. В стране их более 350 тысяч. У этого племени очень развиты лучшие традиции земледелия, в том числе с применением удобрений и методов орошения. Именно благодаря этому чагга преуспели в выращивании кофе и других видов сельскохозяйственных культур на продажу.

  • Основная еда чагга – бананы. Они выращивают более двенадцати сортов, некоторые из которых используются для приготовления пищи. Бананы растут круглый год. Выращивают и другие культуры, чтобы прокормить себя. Повсюду среди мужчин и женщин чагга существует взаимопомощь и разделение труда: например, мужчины обрабатывают банановые поля, а кукурузу выращивают вместе.

  • Чагга спят в хижине вместе со своими животными, так как вокруг их домов водится много хищников, особенно львов. Для чагга это вполне привычная вещь, ведь коровы и козы – неотъемлемая часть их жизни, поэтому необходимо заботиться о них.


Msamiati

-hasiri причинять вред dhaifu слабый, немощный

kinyago (vi-) фигурка из дерева; маска kichaa (vi-) безумие,

ijapokuwa хотя, несмотря на помешательство

sokoto (ma-) колики (желудочные) -koka moto разжигать огонь

-hara иметь расстройство желудка -bomoa сносить, ломать,

dhiki (-) тяжелое положение, нужда разрушать

-ona dhiki испытывать нужду mchwa (-) белый муравей

-iga подражать, имитировать kigae (vi-) 1) черепок,

tetemeko la ardhi землетрясение осколок 2) черепица

-kandika штукатурить -shuhudia быть свидетелем
* * *

Урок 11. Somo la kumi na moja
Грамматика

Наречия образа действия с префиксом ki-


Группа непроизводных наречий в языке суахили очень мала. Это либо слова бантуского происхождения, такие как ovyo “напрасно”, либо арабские заимствования как halafu “затем”, labda “возможно”, hasa “именно”. Поэтому нехватка собственно наречий в языке восполняется наречиями, образованными от других частей речи. В частности, хорошо известны наречия, образованные от прилагательных с помощью префикса ki- или vi-: kidogo “немного”, vizuri “хорошо”, vibaya “плохо”, vyema “замечательно”, vigumu “трудно”, vikubwa “по-крупному”; от местоимений: hapa “здесь”, kule “там”, pengine “иногда”, vingine “по-другому”, vilevile “таким же образом”; от существительных с предлогом kwa: kwa furaha “радостно”, kwa ustadi “мастерски”, kwa uchoyo “жадно”; путем удвоения слова: mbali mbali “раздельно”, karibu karibu “вблизи друг от друга”, pole pole “медленно”; есть несколько отглагольных наречий, образованных от инфинитивной формы: kwanza “сначала”, kisha “затем”.

В современном языке суахили очень продуктивным становится способ образования наречий образа действия с помощью префикса ki-. Этот префикс, как правило, присоединяется к основе существительного или к цельнооформленному существительному: kishujaa “смело”, kijinga “по-глупому”, kisiasa “политически”, kidugu “по-братски”, kiufundi “мастерски”. В качестве исходных слов могут выступать и прилагательные: kikamilifu “полностью”, kipumbavu “неумно”; сами наречия: kisasa “современно”, местоимения: kikwao “на их манер”, kikwetu “по-нашему”, kivyake “по-своему”.

Иногда префикс -ki присоединяется к слову через его множественное число: kimatendo/kivitendo “практически”, kimawazo “мысленно”.

Некоторые существительные, преобразуемые в наречия образа действия с помощью префикса ki-, удваивают свою основу: kikwelikweli “реально”, kimoyomoyo “про себя”, kichinichini “нелегально”, kijuujuu “поверхностно”, kinjianjia “на ходу”.

Иногда наречия, образованные путем присоединения префикса ki-, употребляются с предлогом kwa: kwa kirefu “подробно”, kwa kifupi “коротко”.

Слова, образованные с помощью префикса именного класса ki-/vi- и выступающие в функции наречий образа действия, на русский язык переводятся не только наречиями, но иногда и целыми словосочетаниями. Например: kirafiki “по-дружески”; kishenzi “по-варварски”; kiaskari “как принято у военных”; kifedha “что касается денег”; kileo “в духе сегодняшнего дня”.


Mazoezi

1. Переведите словосочетания с наречиями:

kufikiria mpango kimoyomoyo; kufanya mambo kijinga; kuchonga sanamu kistadi; kuishi pamoja kistaarabu; kujenga nyumba kwa ujuzi mwingi; kufanya biashara kichinichini; kueleza hadithi kijuujuu; kudanganya watu kijanja kabisa; kusafiri mbali kisalama; kula chakula kwa hamu; kujibu swali kwa hasira; kuvaa nguo kimarekani; kueleza kisa cha kusisimua kwa kituo; kujifunza matini kikasuku; kuua kinyama.


2. Переведите, обратив внимание на подчеркнутые слова.

1. Он помог мне по-дружески закончить работу вовремя. 2. Они договорились решить свои проблемы цивилизованно. 3. Эта книга написана в современном стиле. 4. Она всегда одевается на европейский манер. 5. Он долго думал про себя, прежде чем дать окончательный ответ. 6. Мы уверены, что она не послушает нашего совета и все сделает по-своему. 7. Очень прошу тебя, не относись ко мне как к врагу. 8. Мы действительно считаем, что продолжать путешествие – опасно. 9. Текст официального письма был переведен точно и полностью. 10. Некоторые люди очень любят охотиться и по-варварски убивают животных. 11. Плотник мастерски выполнил сложную работу. 12. Преступники перешли границу нелегально. 13. Он исполняет старые песни в своем стиле.


WAMAKONDE NA UFUNDI WAO

Wamakonde ni miongoni mwa makabila ya Kibantu yaliyotokea katika sehemu ya Afrika ya Kati na kuelekea ziwa Nyasa kusini mwa Afrika. Baada ya miaka mingi makundi haya ya Kibantu yalianza kutawanyika yakitafuta sehemu nzuri ya kuishi.

Wamakonde waliamua kuufuata mto Ruvuma hadi wakafika karibu na Bahari ya Hindi, ambako walikaa kwa sababu ilikuwa ni sehemu yenye rutuba. Lakini hawakuishi sehemu hiyo kwa muda mrefu kwa sababu walifanywa kuwa watumwa na watu waliotokea Madagaska, kwa hiyo wakarudi tena nyuma wakienea kando kando ya mto Ruvuma.

Kabla hawajapata sehemu nzuri ya kutulia na kuishi mambo yakawaendea tena vibaya, walikutana na kabila la Wangoni ambao walikuwa wanatokea Afrika ya Kusini na wao walikuwa pia wanatafuta watumwa. Hapo Wamakonde waliamua kupigana nao vita ambayo ilikuwa ni kali sana hata Wamakonde waliamua kurudi kando kando ya mto Ruvuma na kuelekea sehemu mbili.

Kikundi cha kwanza kilielekea upande wa kushoto wa mto hasa katika maeneo nchini Msumbiji, na hili kundi la pili lilielekea katika sehemu za Newala na Mahuta, maeneo ambayo waliyafanya ni maficho yao, lakini hatimaye wakazoea na kuanza kulima mashamba makubwa na kujenga nyumba za kudumu kabisa.

Wamakonde ambao wako nchini Tanzania na wale ambao wako katika nchi ya Msumbiji wote ni kundi moja, ingawaje lugha zao zinatofautiana kidogo sana. “Makonde” maana yake kuwa ni watu wa misituni, watu wanaoishi katika makonde, yaani neno kutokana na konde lenye maana shamba.

Wamakonde wamedumisha kwa dhati kabisa mila na desturi zao za asili. Karibu kila ukoo wa Kimakonde una mila na desturi tofauti. Kwa jumla lakini wote wamefaulu kuendeleza mila zao kiaminifu zaidi kuliko baadhi ya makabila mengi ambayo hutazama utamaduni wao wa asili kuwa ni jambo la aibu.

Watu wa kabila hili wamejaaliwa sana kutumia vipawa vyao vya pekee katika uchongaji wa vinyago. Uchoraji humpatia mtu kuona pande mbili tu za kile akionacho, lakini vinyago au nakshi humpatia mtazamaji aone pande tatu ya kile akitazamacho.

Si jambo rahisi kueleza kikamilifu jinsi ufundi wao ulivyoweza kuendelezwa kutoka kizazi hata kizazi. Ni dhahiri kuwa yapo makabila mengine mengi katika Tanzania ambayo yanafanya kazi za uchongaji au uumbaji au uchoraji wa aina mbalimbali, kumbe ufundi wa Wamakonde umetia fora kwa wale ambao wana macho ya kuweza kupenda kuthamini kazi za sanaa.

Kwanza ya yote yatupasa kufahamu kuwa Wamakonde ni kabila ambalo halikupata bahati ya mafunzo darasani hata kuhitimu kiwango fulani cha elimu. Kutopata msingi wa elimu ya kitabuni hakuna maana kuwa kumedunisha ufundi wao, maana kupata elimu siyo kupata kipawa kipya cha ufundi wa kubuni. Wamakonde wanamudu kuonyesha mawazo yao, kuelezea furaha, uchungu, woga, mapenzi na kadhalika katika uchongaji wao. Ni ajabu kwamba kutoka gogo la mti Mmakonde hujipatia sura ya kitu atakachokichonga ili kueleza wazo limkeralo akilini mwake. Zile ndoto aziotazo usiku huwa kama ndio kitabu cha mawazo yake katika ufundi wake sembuse matendo ya kila aina ya viumbe wenye uhai kwake ni msingi mkubwa.

Baadhi ya watu hueleza kuwa hapo awali Wamakonde walishughulika zaidi na uchongaji wa vinyago vya kufunika uso pamoja na kichwa kwa ajili ya kuvaa wakati wa ngoma au tamasha fulani fulani. Halafu ukafuatiwa na ule wa kuchonga fimbo zenye urembo, visu vya kufungulia bahasha, vichwa vya sura mbalimbali za watu, wanyama na aina mbalimbali za mashetani. Mwishoni, ambao ni wakati huu huchonga vinyago virefu vyenye mchanganyiko wa mawazo mbali mbali.

Labda ingepasa kueleza toka mwanzo kwamba mti wa mpingo ni pekee unaotumika sana katika uchongaji wa vinyago. Mpingo ni mti wa bei sana wala haupatikani ovyo*. Basi kuchonga ovyo ovyo na kuharibu mti daima huepukwa.

Wamakonde huchonga chini ya vivuli vya miti. Mahali pengi kando kando ya Dar es Salaam utawakuta wako chini ya miembe. Ukifuata njia ya kwenda Bagamoyo, utavikuta vibanda vingi kando ya barabara ambamo vinyago vyao wameviweka ili kuamsha usikivu kwa wapitanjia.

Katika Tanzania ufundi wa Kimakonde haukuthaminiwa toka miaka mingi. Watu wengi bado huudunisha ufundi wa Kimakonde kwa sababu hii au ile. Lipo kundi kubwa sana la wananchi wanaodai kuwa vinyago vya Wamakonde ni kwa ajili ya watalii tu. Lakini ufundi wao wahitaji uchunguzi zaidi na zaidi ili kuweza kuuhifadhi utamaduni huo wa kienyeji kikamilifu.Maelezo

*Mti huo haupatikani ovyo – эту фразу можно перевести, как “Эти деревья не растут где попало”.
Mazoezi

3. Найдите в тексте эквиваленты следующих выражений:

в поисках плодородных земель; расселяться вдоль реки; осесть на постоянном месте; дела у них пошли неважно; решиться воевать; найти укромное место; строить себе надежное жилище; сохранять национальные традиции; с полной отдачей; высокий уровень мастерства; стыдиться своей культуры; быть одаренным; уникальный талант; вырезать узоры по дереву; от поколения к поколению; значительно отличаться в лучшую сторону; в глазах ценителей искусства; принижать значение мастерства; умение выражать различные эмоции; основа любого творчества; фигурки, передающие комплексное восприятие мира; работать с деревом кое-как; привлекать взоры прохожих; по той или иной причине; требует дальнейшего изучения.


4. Переведите вопросы и дайте ответы на суахили:

1. Что вынуждало людей народности маконде продвигаться на юг Африки? 2. Почему им не удалось осесть надолго на плодородных землях вблизи Индийского океана? 3. С каким народом маконде пришлось воевать и почему? 4. Где в конце концов расселились люди маконде? 5. Как относятся к своей традиционной культуре представители маконде? 6. В каком виде искусства они особенно преуспели? 7. Какие этапы развития прошло их искусство резьбы по дереву? 8. Древесину каких деревьев используют мастера маконде в своей работе? 9. Как танзанийцы относятся к творчеству маконде? 10. Приходилось ли вам познакомиться с произведениями, выполненными мастерами маконде?


5. Изложите коротко в письменном виде на русском языке содержание текста.
6. Найдите синонимы или опишите на суахили значение следующих слов и выражений:

nchi ya asili; -sikilizana; lugha zilizoachana; -fanana; -sambaa; -lipa faini; -zingatia; uzembe; -hasiri; -nyang’anya mali; nyumba hafifu; -angamiza; -mudu; miamba isiyopandika; madhehebu; -ona dhiki; miongoni mwa; adimu; -dumu; ardhi yenye rutuba; -tia fora; -simamisha ufalme; ingawaje; mti wa bei sana.


7. Поменяйте конструкцию с релятивом, поставив релятивный формант в позицию суффикса и сохранив объектные согласователи:

saa inayokwenda barabara; vitambaa vinavyouzwa dukani; kisu kinachokata vizuri; -tafsiri matini inavyopaswa; wanacheza wanavyotaka; miezi inayokuja; mzee anayelalamika; hadithi anazozisimulia; filamu zinazowachekesha watu; majina tunayoyakumbuka daima; vyakula unavyovileta sokoni; mashine inayosafisha nguo, watoto wanaomchosha baba; njia inayokwenda mjini; msafiri tunayemjua vizuri.8. Переведите предложения, употребив конструкцию с релятивом образа действия -vyo-:

1. Не легко объяснить то, как люди из племени маконде могут передавать свое мастерство резьбы по дереву из поколения к поколению. 2. Известно и то, как и другие племена Танзании преуспели в различных видах национального искусства. 3. Маконде не имеют себе равных в том, как им удается вырезать удивительные фигурки из черного дерева. 4. То, каким образом мастера маконде передают философию жизни через свое искусство, удивляет многих художников из более цивилизованных стран. 5. Вы можете понять, как эти мастера через свои фигурки раскрывают человеческие эмоции – радость, страх, горе, печаль? 6. Сначала мастер тщательным образом обдумывает то, как он соединит в кусочке дерева свой замысел с конкретным изображением человека. 7. Интересно наблюдать за тем, как обрабатываются заготовки черного дерева, пока они не превращаются в произведения искусства.


9. Переведите текст:

Kijiji cha makumbusho

Kijiji cha Makumbusho ni kielezo cha aina ya nyumba zinazoweza kuonekana katika Tanzania, zilizojengwa kwa njia halisi kama iwezekanavyo, kila aina ya nyumba hizi zimejengwa na watu waishio katika nyumba za aina hiyo katika mikoa yao. Pengine vifaa vya kujengea vimesafirishwa maili nyingi mpaka kwenye kijiji hicho, wakati ambapo vifaa hivyo havikupatikana papa hapa.

Kijiji hiki kilichoko umbali wa maili saba kutoka mjini Dar es Salaam, kando ya barabara iendayo Bagamoyo, kinaendeshwa na Jumba la Makumbusho ya Tanzania. Kuanzishwa kwake kulisaidiwa sana na Halmashauri ya Taifa ya Utalii. Mapato yatokanayo na kijiji hiki yatumika kwa maonyesho mapya na kwa ajili ya uangalizi na utunzaji wa majengo yaliyopo. Kijiji cha Makumbusho kilifunguliwa rasmi tarehe 4 Julai 1966.

Wabantu kwa jumla ni wakulima wa nafaka kama vile mtama, mawele na mahindi. Sehemu ambazo mbungo si kizuizi ng’ombe wanafugwa. Pia mifugo ya kawaida ni mbuzi, kondoo na kuku. Mbwa wengi wanaonekana bali paka ni adimu. Makabila yaliyo mengi huendesha uwindaji na utegaji wa wanyama na uvuvi huendeshwa katika maziwa na mito na pwani ya Bahari ya Hindi.

Kwa kawaida makabila yote hupenda uimbaji wakijitengenezea vyombo vyao. Chombo cha kawaida katika Afrika ya Kati na ya Kusini ni aina ya marimba. Chombo hiki ni chombo cha ufundi wa asili wa Kiafrika, kwa vile hakipatikani mahali pengine po pote. Muziki unafanya kazi katika maisha ya kila siku ya Mwafrika zaidi pengine kuliko watu wengi duniani. Katika matukio ya maana yanayomtokea mtu, kama vile kuzaliwa kwa mtoto, kuoa na mwishowe kifo, yote haya husherehekewa kwa muziki na ngoma.

Makabila yote ya Tanzania hujenga nyumba, ingawaje baadhi ya nyumba hizo ni ndogo. Makundi mengine hujenga vibanda vya muda pamoja na nyumba za kudumu. Vibanda vya muda, ni kwa ajili ya kulinda mazao yasiharibiwe na wanyama na kwa kupumzikia wakati wa jua kali la mchana. Ingawaje mara nyingi nyumba ni hafifu katika mjengo lakini zinafaa katika hali ya nchi ambayo si baridi. Pia lazima tukumbuke kwamba katika maisha ya Kiafrika, muda utumikao kwa kukaa ndani ni mdogo. Nyumba ni mahali pa kulala, kupikia na kulia chakula nyakati za mvua. Ni mahali pa kuzalia, kuugulia na mwishowe kufia. Kazi kubwa za maisha zinazohusiana na kutayarisha na kuyaangalia mashamba, kuwaangalia wanyama na kukusanya matunda na miti mingine iliwayo, na mara kwa mara uwindaji na uvuvi, hizi zote huchukua muda wote wa mchana. Kuamka mapema ni jambo muhimu na majira ya giza ni kwa ajili ya kulala na kupumzika, ingawaje siku fulani fulani ngoma na uimbaji huendelea usiku mzima. Ingawa kwa wageni nyumba zaonekana zenye giza, kwa wakaaji wenyewe hazina tofauti, wao huridhika na mwangaza mdogo wa moto wa kupikia.

Kuna njia nyingi za ujenzi. Mara nyingi njia hizo hufuatana na madhehebu ya kale, pamoja na aina za vifaa vipatikanavyo.

Katika Kijiji hiki cha Makumbusho baadhi ya aina hizi za nyumba zimejengwa pamoja na sehemu ndogo ndogo za majengo hayo. Kuna majengo ya makabila kama Wazaramo, Warundi, Wachaga, Wanyakusa, Wanyamwezi, Wagogo na wengine.


10. Дайте русские эквиваленты:

kielelezo cha aina ya nyumba; -jenga kwa njia halisi; vifaa vya kujengea; -endeshwa na Jumba la Makumbusho; Halmashauri ya utalii; mapato yatokanayo na kijiji cha makumbusho; -funguliwa rasmi; wakulima wa nafaka; utegaji wa wanyama; chombo cha ufundi wa asili; vibanda vya muda; nyumba iliyo hafifu katika mjengo; mahali pa kufia; miti mingine iliwayo; majira ya giza; madhehebu ya kale.


11. Составьте диалог на суахили о посещении музея деревянного зодчества на основе текста “Kijiji cha makumbusho”.
Msamiati

-tulia 1) оседать, приземляться sembuse не говоря уже о…

2) успокаиваться maficho (мн.) укрытиеhalisi настоящий, подлинный nafaka (-) зерно

-dumu 1) длиться, продолжаться giza (-) темнота, сумерки

2) быть прочным, долговечным konde (ma-) участок землиpato (ma-) доход, заработок shetani (ma-) дьявол, демон

kipawa (vi-) талант, дар mpingo (mi-) черное дерево

-jaaliwa 1) удаваться; везти karanga (-) арахис

2) быть одаренным woga (ед.) страх, боязньmadhehebu (мн.) 1) вера, rasmi 1) официальный

верование 2) вероисповедание 2) легальныйkumbusho (-ma) напоминание usikivu (ед.) внимание

halmashauri (-) совет; комитет mtama (mi-) сорго, просо

muhogo, mhogo (mi-) маниок kwa dhati искренне,

mawele (мн.) перловое просо с полной отдачей

adimu 1) скудный 2) редкостный nakshi (-) узор; орнамент

-tia fora 1) выигрывать, побеждать -thamini ценить

2) добиваться успеха kizuizi (-vi-) препятствие-hitimu заканчивать, завершать -kera волновать,

mbungo, mbungo (-) муха цеце беспокоить

kiwango (vi-) уровень; степень -buni творить; сочинять

duni жалкий, приниженный -ridhika быть довольным,

-dunisha принижать, недооценивать выражать удовлетворение
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət