Ana səhifə

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ


Yüklə 125.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü125.5 Kb.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ


İhracat : (2004/13)

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişikliği ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliği ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  Protokolü Montreal Değişikliği ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  Protokolü Pekin Değişikliği çerçevesinde, bu Tebliğ ekinde yer alan Ek I,II,III,IV,V-a ve V-b’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Madde 2- a) Montreal Protokolü'nün Kopenhag Değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (Ek A’da yer almayan) ülkelere, Ek I ve Ek II’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen maddelerin,

                b) Montreal  Protokolü’nün  Pekin  Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf  olmayan (Ek B’de yer almayan) ülkelere, Ek III ve Ek IV’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen maddelerin,

ihracatı yapılamaz.

                Madde 3 – Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerden herhangi birini içeren Ek V-a’da GTİP ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı tabloda belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışan Ek V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen ürünlerin ihracatı yasaktır.

 


GTİP

MADDE İSMİ

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloretan

(metilkloroform)2903.41.00.00.00

Triklorflormetan (freon 11)

2903.42.00.00.00

Diklordiflormetan (freon 12)

2903.43.00.00.00

Triklortrifloretanlar

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3824.71.00.00.11

R-502 [ R-115 (Kloropentafloroetan),

R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 

Madde 4-19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde (Ek:1) olarak yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi’nin 7 sıra numarasında yer alan madde anılan listeden çıkarılmıştır.

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 EK I

 

G.T.İ.P.

 

Madde İsmi

 

2903.41.00.00.00

 

Triklorflormetan (freon 11)

 

2903.42.00.00.00

 

Diklordiflormetan (freon 12)

 

2903.43.00.00.00

 

Triklortrifloretanlar

 

2903.44.10.00.00

 

Diklortetrafloretanlar

 

2903.44.90.00.00

 

Klorpentafloretan

 

2903.46.10.00.00

 

Bromoklorodiflorometan

 

2903.46.20.00.00

 

Bromotriflorometan

 

2903.46.90.00.00

 

Dibromotetrafloroetanlar

 


 

EK II

 

 

 

G.T.İ.P.

 

Madde İsmi

 

2903.14.00.00.00

 

Karbon tetraklorür

 

2903.19.10.00.00

 

1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)

 

2903.45.10.00.00

 

Klortriflorometan

 

2903.45.15.00.00

 

Pentaklorofloroetan

 

2903.45.20.00.00

 

Tetraklorodifloroetanlar

 

2903.45.25.00.00

 

Heptaklorofloropropanlar

 

2903.45.30.00.00

 

Hekzaklorodifloropropanlar

 

2903.45.35.00.00

 

Pentaklorotrifloropropanlar

 

2903.45.40.00.00

 

Tetraklorotetrafloropropanlar

 

2903.45.45.00.00

 

Trikloropentafloropropanlar

 

2903.45.50.00.00

 

Diklorohekzafloropropanlar

 

2903.45.55.00.00

 

Kloroheptafloropropanlar

 

EK III


 

 

 

G.T.İ.P.

 

Madde İsmi

 

2903.30.33.00.00

 

Bromometan (metil bromür)

 

2903.49.30.00.00

 

Dibromflor metan

 

 

 

Bromdiflor metan

 

 

 

Bromflor metan

 

 

 

Tetrabromflor etan

 

 

 

Tribromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tribromflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromflor etan (tüm izomerleri)

 

 

 

Hekzabromflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Pentabromflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tribromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tetrabromflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tribromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Tribromflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Dibromflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

 

Bromflor propan (tüm izomerleri)

 

3808.10.90.00.11

 

Esası metil bromür olanlar

 

 

 

 

EK IV

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.49.10.00.11

Flordiklor metan (HCFC-21)

2903.49.10.00.12

Klorodiflor metan(HCFC-22)

2903.49.10.00.13

Klorflor metan(HCFC-31)

2903.49.10.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121)

2903.49.10.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122)

2903.49.10.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123)

2903.49.10.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124)

2903.49.10.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131)

2903.49.10.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132)

2903.49.10.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133)

2903.49.10.00.23

Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-141)

2903.49.10.00.24

Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-142)

2903.49.10.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151)

2903.49.10.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221)

2903.49.10.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222)

2903.49.10.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223)

2903.49.10.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224)

2903.49.10.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225)

2903.49.10.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-226)

2903.49.10.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-231)

2903.49.10.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-232)

2903.49.10.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-233)

2903.49.10.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-234)

2903.49.10.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-235)

2903.49.10.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-241)

2903.49.10.00.42

Diflortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-242)

2903.49.10.00.43

Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-243)

2903.49.10.00.44

Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-244)

2903.49.10.00.45

Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-251)

2903.49.10.00.46

Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-252)

2903.49.10.00.47

Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-253)

2903.49.10.00.48

Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-261)

2903.49.10.00.51

Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262)

2903.49.10.00.52

Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271)

2903.49.10.00.59

Diğerleri

2903.49.20.00.00

Diğerleri

2903.49.40.00.00

Diğerleri

2903.49.80.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.12

142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan) karışımı

3824.79.00.00.00

Diğerleri
 

 
 

 

 

EK V-a


G.T.İ.P.

 

 

 

Madde İsmi3305.30.00.00.00

 

Saç spreyleri

3307.10.00.90.19

 

Yalnız traş köpükleri ve jelleri

3307.20.00.00.00

 

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00

 

Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05

 

Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08

 

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3910.00

 

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

8424.10

 

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)(8424.10.10.00.00 hariç)

 

EK V-b

 

 

G.T.İ.P.

 

Madde İsmi

8414.30

 

Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

84.15

 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18

 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu  ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)(8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

  

 

  

EK A

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL

PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

 

 

ABD

HİNDİSTAN

AFGANİSTAN

HONDURAS

ALMANYA

HIRVATİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

HOLLANDA

ARJANTİN

İNGİLTERE

AVRUPA TOPLULUĞU

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

AVUSTURALYA

İRLANDA

AVUSTURYA

İSPANYA

AZERBAYCAN

İSRAİL

BAHAMA ADALARI

İSVEÇ

BAHREYN

İSVİÇRE

BANGLADEŞ

İTALYA

BARBADOS

İZLANDA

BELÇİKA

JAMAİKA

BELİZE

JAPONYA

BENİN

KAMERUN

BHUTAN

KANADA

BOLİVYA

KATAR

BOSNA HERSEK

KENYA

BOTSVANA

KIRGIZİSTAN

BREZİLYA

KİRİBATİ

BULGARİSTAN

KOLOMBİYA

BURKİNA FASO

KOMOR ADALARI

BURUNDİ

KONGO

CAPE VERDE

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

CEZAYİR

KORE CUMHURİYETİ

CİBUTİ

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

COOK ADALARI

KOSTA RİKA

ÇİN

KUVEYT

ÇAD

KÜBA

ÇEK CUMHURİYETİ

LETONYA

DANİMARKA

LİBERYA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİBYA

EKVATOR

LİHTENŞTAYN

EL SALVADOR

LİTVANYA

ENDONEZYA

LÜBNAN

ESTONYA

LÜKSEMBURG

FAS

MACARİSTAN

FİJİ

MADAGASKAR

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

MAKEDONYA(ESKİ YUGOSLAVYA CUM.)

FİLİPİNLER

MALAVİ

FİNLANDİYA

MALTA

FRANSA

MALEZYA

GABON

MALİ

GANA

MALDİV ADALARI

GRENADA

MARSHALL ADALARI

GUATEMALA

MAURİTİUS

GUINEA BISSAU

MEKSİKA

GUYANA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

GÜRCİSTAN

MISIR

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

MOĞOLİSTAN

HAİTİ

 

 

 

 


 

 


 

EK A'NIN DEVAMI


 

 


 

MOLDOVA

SRİ LANKA

MONAKO

SUDAN

MOZAMBİK

ST. KİTTS VE NEVİS

NAMİBYA

ST. LUCİA

NAURU

ST. VİCENT VE THE GRENADINES

NİJER

SURİYE

NİJERYA

SUUDİ ARABİSTAN

NİKARAGUA

SEYŞEL ADALARI

NİUE

ŞİLİ

NORVEÇ

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

ÖZBEKİSTAN

TAYLAND

PAKİSTAN

TOGO

PALAU

TONGA

PANAMA

TRİNİDAD VE TOBAGO

PAPUA YENİ GİNE

TUNUS

PARAGUAY

TUVALU

PERU

UGANDA

POLONYA

UKRAYNA

PORTEKİZ

UMMAN

ROMANYA

URUGUAY

RUANDA

ÜRDÜN

SAO TOME AND PRINCIPE

VANUATU

SAMOA

VENEZUELLA

SENEGAL

VİETNAM

SİERRA LEONE

YEMEN

SİNGAPUR

YENİ ZELLANDA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

SLOVENYA

ZIMBABVE

SOLOMON ADALARI

 

SOMALİ

 

 

EK B

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL

PROTOKOLÜ PEKİN  DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

 

 


ABD

LİHTENŞTAYN

AFGANİSTAN

LİTVANYA

ALMANYA

LÜKSEMBURG

AVRUPA TOPLULUĞU

MACARİSTAN

AVUSTURYA

MADAGASKAR

BARBADOS

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

BHUTAN

MALDİV ADALARI

BREZİLYA

MALEZYA

BULGARİSTAN

MALİ

BURUNDİ

MALTA

BURKİNA FASO

MARSHALL ADALARI

COOK ADALARI

MAURİTİUS

ÇEK CUMHURİYETİ

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

DANİMARKA

MONAKO

ESTONYA

NAURU

FİNLANDİYA

NİJERYA

FRANSA

NİUE

GABON

NORVEÇ

GRENADA

PALAU

GUATEMALA

PANAMA

GUİNEA BİSSAU

RUANDA

HIRVATİSTAN

SAİNT LUCİA

HİNDİSTAN

SAMOA
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət