Ana səhifə

ÖzgeçMÍŞ ve eserler lístesí ÖzgeçMÍŞ Adl Soyadl: hasan tunaz doğum Tarihi: 1 ekim 1970 Ögrenim Durumu: doktor


Yüklə 164.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü164.5 Kb.
ÖZGEÇMÍŞ VE ESERLER LÍSTESÍ

1.1. ÖZGEÇMÍŞ
Adl Soyadl: HASAN TUNAZ

Doğum Tarihi: 1 EKIM 1970

Ögrenim Durumu: DOKTORDerece

Bőlüm

Űniversite


Yıl

Lisans

Bitki Koruma

Çukurova Űniversitesi

1993

Y. Lisans

Entomoloji

University of Nebraska (ABD)

1998

Doktora

Entomoloji

University of Nebraska (ABD)

2002


-Yűksek Lisans Tez Başligi ve tez Danısmanları: Eicosanoids Mediate Nodulation Reactions to Bacterial Infections in Adults of the American Cockroach,Periplaneta americana L. David W. Stanley, Leon G. Higley, ve Elvis A. Heinrichs
-Doctora Tezi ve Danışmanlar: The Biosynthesis and Actions of Prostaglandins in Insect Immune Tissues. David W. Stanley, Leon G. Higley, Elvis A. Heinrichs, ve Paul Staswick.
1.2. Gőrevler:


Gőrev Unvani

Gőrev Yeri

Yılı

Ar. Gőr.

KahramanMaraş Sütcü İmam Űniversitesi, Ziraat Fakűltesi

1995-2002

Dr. Ar. Gőr.

KahramanMaraş Sütcü İmam Űniversitesi, Ziraat Fakűltesi

2002

Yard. Doç. Dr

KahramanMaraş Sütcü İmam Űniversitesi, Ziraat Fakűltesi

2002-2005

Doç. Dr

KahramanMaraş Sütcü İmam Űniversitesi, Ziraat Fakűltesi

2005-2011

Prof.Dr.

KahramanMaraş Sütcü İmam Űniversitesi, Ziraat Fakűltesi

2011- Devam ediyor1.3. YönetTİĞİ Yüksek Lisans Tezleri :

-Bengin, C. Leptinotarsa decemlineata (Say) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) larvarında fungal enfeksiyona karşı oluşan nodülasyon reaksiyonunda eikosanoidlerin rölü. 2006.

Öztekin, E. Bitkisel Kökenli Bazi Yağlarin Ve Bileşenlerin Patates Böceği, Leptinotarsa decemlineata L., (Col.: Chrysomelidae)’nin Bazı Gelişme Dönemlerine Karşi Toksik Etkisi. 2009.
Yılmaz, Y.B. Amerikan Hamamböceği Periplaneta americana (DICTYOPTERA: Blattellidae) Mücadelesinde Bitkisel Kökenli Uçucu Yağların ve Bazı Bileşenlerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması, 2011.
Yiğit, T. Malatya İlinde Kayısı Ağaçlarında Zarar Yapan Diaspididae ve Coccidae Familyalarına ait (Homoptera: Coccoidea) Türlerin Saptanması, Yaygınlık Durumları ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2013.
Küçüksarı, F. Yeni Yarı-Sentetik Spinosin İnsektisidi Spinetoram’ın Alman Hamam Böceği (Blatella germanica) ‘nin Nimf ve Ergin Dönemine Karşı Residual Kontak Toksisitesinin Belirlenmesi (Devam ediyor)

Taşer, B. Osmaniye ilinde böceklerin hastalıklara karşı oluşturduğu doğal hücresel bağışıklığın saptanması ve eikosanoid inhibitörleri ile bazı entomopatojenlerin birlikte kullanımının pamuk yaprak kurdu Spodoptera littoralis ‘e ölüm etkisi (Devam ediyor)

Rişvanlı, M. R. Spinosin İnsektisidi Spinetoram’ın Amerikan Hamam Böceği (Periplaneta americana) ‘nin 3.ve 4. Dönem Nimf ve Ergin Dönemine Karşı Residual Kontak Toksisitesinin Belirlenmesi (Devam ediyor)


    1. Çalışılan Projeler:


A. TOVAG-1100159. Doğu Akdeniz bölgesinde böceklerin bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı oluşturduğu doğal hücresel bağışıklığın saptanması ve eikosanoid inhibitörleri ile bazı entomopatojenlerin birlikte kullanımının böceklere olan etkisinin araştırılması ” (TÜBİTAK) (Proje yöneticisi) 2014.
B. ZF-2010/7-14: Hatay ilinde böceklerin hastalıklara karşı oluşturduğu nodül oluşumunun saptanması ve eikosanoid inhibitörleri ile bazı entomopatojenlerin Blattella germanica üzerinde etkisi. (K.S.Ü. Araştırma fonu) ( Proje yötecisi) 2010 (Devam ediyor)

C.TOGTAG-3251: Doğu Akdeniz Bölge’ sindeki Coccinellidae familyasındaki türlerin doğal düşmanları ve bunların coccinellidlerle ilişkilerinin araştırılması (TÜBİTAK) (Proje yöneticisi) 2006

D: ZF-2003/2-9. Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Kültür Alanlarında Zararlı Olan Böceklerin Hastalıklara (Bakteri ve Fungal) Karşı Oluşturduğu Hücresel Bağışıklığın Saptanması (K.S.Ü. Araştırma fonu) ( Proje yötecisi) 2008

E: TOGTAG-3182:Kahramanmaraş ve Çevre İller Bağ Alanlarındaki Zararlılara Karşı Kimyasal Mücadeleye Alternatif Yöntemler Üzerinde Araştırmalar’(TÜBİTAK) (Yardımcı araştırıcı) 2003
F: ZF-2008/4-23M. Alman Hamamböceği Blattella germanica (DICTYOPTERA: Blattellidae) Mücadelesinde Bitkisel Kökenli Uçucu Yağların Kullanım Olanaklarının Araştırılması(K.S.Ü. Araştırma fonu) ( Proje yötecisi) 2011

1.5. İdari Görevler :

- Bölüm Başkanlığı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 2006-2011


-Ziraat Mühendisliği programı koordinatörlüğü 2006- Devam Ediyor
- Bölüm Başkan Yrd. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü 2004-2010
- Bölüm Başkanlığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

2011-Devam Ediyor.

- Ziraat Fakültesi Fakülte kurul üyeliği 2005-2008

- - Ziraat Fakültesi Fakülte kurul üyeliği 2011-Devam ediyor

- Ziraat Fakültesi Yönetim kurul üyeliği 2008-2011

- Ziraat Mühendisliği Bölümü sınıf danışmanlığı 2003-2010

- Entomoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2010 -2011

-Türkiye Entomoloji Dergisi Bilim Editörü 2008- Devam Ediyor


1.6. Bilimsel Kuruluşlara Űyelikler:

-Entomological Society of America, 1997-2002


-Sigma Xi Nebraska Chapter, 1999-2002

-Audio Visual volunteer, National ESA meeting, 1999

-Audio Visual volunteer, National ESA meeting, 2000

-Türkiye Entomoloji Derneği, 2003- Devam ediyor

-Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, 2003-Devam ediyor
1.7. Kazandığı Burslar ve Aldıgı ődűller:
-KahramanMaraş Sűtcű İmam Űniversitesinden Yurt dışında Yűksek lisans ve Doktora Bursu (1996-2002)

-Sigma Xi Travel Award for travel to the ESA Meeting, 1999

-Swenk Travel Award for travel to the ESA Meeting, 1999

-Swenk Travel Award for travel to the ESA Meeting, 2000

-International Affairs travel Award to the ESA meeting, 1999

-International Affairs travel Award to the ESA meeting, 2000

-A Nebraska Issues Symposium poster competition award ($250), 2001

-Miltom- Mohr biotecnology Award ($1000),2001


-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2002

-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2003

TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2004

-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2006

TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2007

-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2008

TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2008

-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2009

-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2009

-TŰBİTAK uluslararası bilimsel yayinlar teşvik ődűlű 2011
1.8. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

2011-2012

Güz


Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi

2+2

30

Böcek Fizyolojisi I(Lisansüstü)

3+0

4

Böcek Endokrinolojisi (Lisansüstü)

3+0

2

Bitirme tezi

0+4

2

İlk Bahar


Biyokimya

2+0

30

Omurgasızlarda Eikosanoidlerin Önemi (Lisansüstü)

3+0

1

Böcek Fizyolojisi II (Lisansüstü)

3+0

4

Böcek Toksikolojisi (Lisansüstü)


3+0

4Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

2012-2013

Güz


Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi

2+2

30

Böcek Fizyolojisi I(Lisansüstü)

3+0

4

Bitirme tezi

0+4

1

Böceklerde Bağışıklık Ve Dayanıklılık Mekanizması (Lisansüstü)

3+0

1

Bitirme tezi

0+4

1

İlk Bahar


Biyokimya

2+0

30

Böcek Fizyolojisi II (Lisansüstü)

3+0

3

Entomoloji


2+2

31


1.9. Master ve Doktora sırasında Őgretim Deneyimi:
-Ondokuz Mayıs Űniversitesi, Ziraat Fakűltesi, Bitki Koruma Bőlűműnde Entomoloji, Biyoloji ve siniflandirma, bőcek fizyolojisi, Bitki Koruma ve Depolanmış Űrűn Zararlıları Derslerinin laboratuvar kısmının őğretilmesi. 1994-1995
-University of Nebraska, Entomoloji Bőlűműnde Bőcek Fizyolojisi dersinin laboratuvar kısmının őgretilmesi. 2000-2001

1.10. Bőlűm ve Űniversite Aktiviteleri:

-Entomology Bruner Club, 1997-2002

-NUTSA (Nebraska University Turkish Student Association), 1996-2002

-University of Nebraska linean game team member Entomoloji bilgi yarışması ( ikincilik) 2002

-University of Nebraska linean game team member in North central Branch Meeting 2001, Colorado.,

1.11. Komputer Kullanımı:

-Power Point Sunuş

-Sigma, Plot, Slidewrite, SAS

-Corel Draw for poster gősterimi
1.12. Laboratuvar Deneyimi:

-Radioactive kullanimi

-Gas Chromatography1.13. ESERLER LİSTESİ
Aa. Uluslararasi Science Citation Index’ e giren hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Aa1. Tunaz, H., Bedick, J.C., Miller, J.S., Hoback, W.W., Rana, R.L. and Stanley, D.W. 1999. Eicosanoids mediate nodulation reactions to bacterial infections in adults of two 17-year periodical cicadas, Magicicada septendecim and M. cassini. J. Insect Physiol.., 45, 923-931.
Aa2. Miller, J.S., Howard, R.W., Rana, R.L., Tunaz, H., Stanley, D.W. 1999. Eicosanoids mediate nodulation reactions to bacterial infections in adults of the cricket, Gryllus assimilis. J. Insect Physiol. 45, 75-83.
Aa3. Stanley, D.W., Hoback, W.W., Bedick, J.C., Tunaz, H., Rana, R.L., Nor Aliza, A.R., Miller, J.S. 1999. Eicosanoids mediate nodulation reactions to bacterial infections in larvae of the butterfly, Colias eurytheme. Comp. Biochem. Physiol. Part C, 123, 217-223.
Aa4. Nor Aliza, A.R., Bedick, J.C., Rana, R.L., Tunaz, H., Hoback, W.W. and Stanley, D.W. 2000. Arachidonic and eicosapentaenoic acids in tissue of the firefly, Photinus pyralis (Insecta: Coleoptera). Comp. Biochem. and Physiol. Part A 128, 251-257.
Aa5. Tunaz, H., Jurenka, R.A., and Stanley, D.W. 2001. Prostaglandin biosynthesis by fat body from true Armyworm, Psedulatia unipuncta. Insect Biochem. Molec. Biol. 31, 435-444.
Aa6. Bedick, J.C., Tunaz, H, Nor Aliza, A.R., Putnam, S., Ellis, M., Stanley, D.W. 2001 Eicosanoids act in nodulation reactions to bacterial infections in newly emerged adult honey bees, Apis mellifera, but not in older foregers. Comp. Biochem. and Physiol. Part C 130, 107-117
Aa7. Tunaz, H., Putnam, S.M. and Stanley, D.W. 2002. Prostaglandin biosynthesis by fat body from larvae of the beetle, Zophobas atratus, Arch. Insect Biochem. Physiol. 49, 80-93
Aa8. Buyukguzel*., K., Tunaz*, H., Putnam, S.M. and Stanley, D.W. 2002. Prostaglandin biosynthesis by midgut tissue isolated from tobacco hornworm, Manduca sexta., . Insect Biochem. Molec. Biol. 32, 435-443
Aa9. Tunaz, H., Park, Y., Buyukguzel, K., Bedick, J.C., Nor Aliza, A.R., and Stanley, D.W. 2003. Eicosanoid in insect immunity: Bacterial infection stimulates hemocytic Phospholipase A2 activity in tobacco hornworms. Arch. Insect Biochem. Physiol. 52, 1-6.
Aa10. Tunaz, H. and Stanley, D.W. 2004. A phospholipase A2 in salivary glands isolated

from tobacco hornworms, Manduca sexta Comp. Biochem. and Physiol. Part B 139, 27-33.Aa11. Park, Y., Kim, Y., Tunaz, H. and Stanley, D.W. 2004.  An entomopathogenic bacterium, Xenorhabdus nematophila, inhibits hemocytic phospholipase A2 (PLA2) in tobacco hornworms Manduca sextaJ. Invert. Pathol., 86, 65-71.

Aa12. Tunaz, H. 2006. Eicosanoid Biosynthesis Inhibitors Influence Mortality of Pieris brassicae Larvae Co-Injected With Fungal Conidia.. Archives of Insect Biochemistry and Physiology. 63:93-100.

Aa13. Büyükgüzel, E., Tunaz, H., Stanley, D. ve Büyükgüzel, K. 2007. Eicosanoids Mediate Galleria Mellonella Cellular Immune Response to Viral Infection. J. Insect Physiol. 53: 99-105.

Aa14. Er, M.K., Tunaz, H. ve Gökçe, A. 2007. Pathogenicity of entomopathogenic fungi to Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) (Lepidoptera: Thaumatopoeidae) larvae in laboratory conditions. J. Pest. Sci. 80:235-239.

Aa15. Durmuş, Y., Büyükgüzel, E., Terzi, B., Tunaz, H., Stanley, D. ve Büyükgüzel, K. 2008. Eicosanoids mediate melantoic nodulation reactions to viral infection in larvae of the parasitic wasp, Pimpla Turioinellae. J. Insect Physiol. 54: 17-24.

Aa16. Tunaz, H., Bengin, C. ve Er, M.K. 2008. Nodulation reaction to fungal infections in larvae of Leptinotarsa decemlineata(Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) mediated by eicosanoids. Turk. J. Agri. Forest. 32: 11-18.

Aa17. Tunaz, H., Er, M.K. ve Işıkber, A.A. 2009. Fumigant toxicity of plant essential oils and selected monoterpenoid components against the adult German cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae). Turk. J. Agri. Forest. 33: 211-217.

Aa.18. Stanley, D. Miller, J. Tunaz, H.  2009.  Eicosanoid actions in insect immunity.  Journal of Innate Immunity 1: 282-290.
Aa 19. Tunaz, H. ve Stanley, D. 2009. An immunological axis of biocontrol:
infections in field-trapped insect. Naturwissenschaften. 96: 1115-1119.
Aa20. Kızıltepe, F., Işıkber, A.A., Tunaz, H., Er, M.K., Mart, C., Uygun, N. ve Satar, S. 2009. Kahramanmaraş ili ve çevresinde coccinellid parazitoiti, Dinocampus coccinellae (schrank) (Hymenoptera: Braconidae) tarafından parazitlenen Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) erginlerinin mevsimsel dağılımı. Türk. entomol. 33:107-116.

Aa21. Tunaz, H. 2009. Eicosanoids act in nodulation reactions to bacteria
Serratia marcescens in hemipteran pest, Eurygaster Integriceps Turk. J. Biol. 33: 301-309.

Aa22. Büyükgüzel, E., Tunaz, H., Stanley, D. ve Büyükgüzel, K. 2011. The influence of chronic eicosanoid biosynthesis inhibitionon life history of the greater waxmoth, Galleria mellonella and its ectoparasitoid, Bracon hebetor. J. Insect Physiol. 57: 501-507.

Aa23. Yılmaz, Y.B. ve Tunaz, H. 2013. Bazı bitki uçucu yağlarının ve monoterpenoid bileşenlerinin Amerikan hamamböceği, Periplaneta americana (Dictyoptera: Blattidae), erginlerine karşı fumigant toksisitesi Turk. Ent. Derg. 3:319-328.

Aa.24. Tunaz, H. and Küsek, M. 2015. Mortality effects of eicosanoid biosynthesis inhibitors on Spodoptera littoralis larvae co-injected with the bacteria, Serratia marcescens. Turk. Ent. Derg. 39:121-127.

Aa.25. Tunaz, H., Er, M.K. ve Işıkber, A.A. 2015. Incidence of microbial infections revealed by assessing nodulation in field-collected insects from Adana province. Turk. J. Agri. Forest. 39: 753-763


Ab. Uluslararasi hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ab1 Tunaz, H., Stanley, D.W. 1999. Eicosanoids mediate nodulation reactions to bacterial infections in adults of the American cockroach, Periplaneta americana (L). Proceedings at the Entomological Society of Ontario. 130, 97-108.
Ab2. Stanley, D.W., NorAliza, A.R., Tunaz, H., Putnam, S.M., Park, Y., Bedick, J.C. 2002. Eicosanoids in Insect Biology. Neotropical Entomology 341-350
Ab.3. Tunaz, H. Işıkber, A.A. and Er, M.K. 2003. The role eicosanoids on nodulatıon reactıons to bacterium Serratia marcescens in larvae of the Ostrinia nubilalis. Tübitak-Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 27: 269-275.
Ab.4. Tunaz, H. and Uygun, N. 2004.Insect Growth regulators for insect pest control. Tübitak-Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 28: 377-387.
Ab.5. Tiryaki, İ. and Tunaz, H. 2004. Systemic acquired rsistance: Characterization of genes associated with plant defence response. Journal of Cell and Molecular Biology. 3: 9-14.
B. Uluslararasi bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings abstract olarak) basılan bildiriler:
B1. Tunaz, H., Jurenka, R.A., and Stanley, D.W. Prostaglandin Biosynthesis by Fat Body from True Armyworm, Psedulatia unipuncta Entomological Society of America National Meeting at Atlanta, Georgia, USA.

Dec 12th-16th, 1999 (Tam metin olarak Science Citation dergilerinde yayımlanmıştır.) Aa5.B2. Tunaz, H., Stanley, D.W. Eicosanoids mediate nodulation reactions to bacterial infections in adults of the American cockroach, Periplaneta americana (L). Entomological Society of America National Meeting at Montreal, Canada,

Dec 3th-7th, 2000 (Tam metin olarak Uluslararası dergilerinde yayımlanmıştır.) Ab1.B3. Tunaz, H., Işıkber, A.A. Mortality effect of elevated temperatures on adult German cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) IOBC Integrated Protection of Stored products. Campobasso, Italy, June 29-July 2, 2009.

B4. Tunaz, H., Stanley, D.W. Determination of Cellular Immunity of Insect Pests Collected from Kahramanmaraş Province, Turkey Due to Natural Microbial Infections. Society for Invertebrate Pathology 43 rd Annual Meeting. Trabzon, Turkey, 11-15 July, 2010. (Tam metin olarak Science Citation dergilerinde yayımlanmıştır.) Aa19.

B5. Tunaz, H. and Küsek, M. 2012. The Role of Eicosanoid Biosynthesis Inhibitors on Mortality of Blattella germanica Adults Co-Injected with the Bacteria; Serratia marcescens Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network. September 24-26, 2012 Bangkok, Thailand. PP29-32

B6. Küçüksarı, F., Tunaz, H., Işıkber, A.A., Sağlam, Ö. and Rişvanlı, M.R. 2014. Determination of Residual Contact Toxicity of Semi-Synthetic Spinosyn Insecticide, Spinetoram Against Nymph and Adult of German Cockroaches, Blatella germanica International Conference on Biopesticide 7(ICOP7).19-25 October,2014. Antalya,Turkey.

B7. Işıkber, A. A., Er, M. K., Tunaz, H., Bozkurt, H. and Aydın, Z.2014. The Occurrence and Abundance of Insect Pests Infesting Stored Wheat Grains in Diferrent Climatic Zones of Turkey. 11th International Working Confrence on Stored Product Protection. 24-28 November 2014. Chinag Mai, Thailand. PP. 198.


B8. Er, M. K., Işıkber, A. A., Tunaz, H.,Üçük, C., Aydın, F. and Öz, A. 2014. Prevalance of fungal infections in pest insects of stored wheat in Turkey. 11th International Working Confrence on Stored Product Protection. 24-28 November 2014. Chinag Mai, Thailand.PP 222.

B9. Işıkber, A. A., Sağlam, Ö.,Er, M. K., Tunaz, H., Doğanay, İ.Ş., and Şen, R.2015. Toxicity of Turkish diatomaceous earth deposits against some stored–grain insects on wheat. 28 June- Jully 2015. Zagrep, Croatia. PP. 19.

B10. Er, M. K., Işıkber, A. A., Tunaz, H., Öz, A., Aydın, F. and Özbalıkcıoğlu, Ü.T. 2015. Mortality effects of selected native Beauveria isolates on three

coleopteran pests of stored wheat under controlled conditions. 28 June- Jully 2015. Zagrep, Croatia. PP. 87.B11. Tunaz, H., Er, M. K., Işıkber, A. A. 2015. The influence of native isolates of Metarhizium anisopliae on mortality of Blattella germanica adults co‐injected with eicosanoid biosynthesis inhibitors. 28 June- Jully 2015. Zagrep, Croatia. PP. 120.

B12. Tunaz, H., Er, M. K., Işıkber, A. A., Güz, U. 2015. The influence of two native isolates of Metarhizium anisopliaeon mortality of Spodoptera littoralislarvae co-injected with eicosanoid biosynthesis inhibitors. 9-11 September, 2015. Ankara, Turkey. PP. 74.

B13. Er, M. K., Tunaz, H., Işıkber, A. A., Aydın, F., Öz, A., Üçük, C. 2015. Screening native isolates of entomopathogenic fungi against three stored-product pest insects. 9-11 September, 2015. Ankara, Turkey. PP. 84.

C. Ulusal bilimsel hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
C1. Tunaz, H. 2003. Sivri sinek ve kontrolü. Çiftci ve Köy Dünyası. 227:25-26.
C2. Tunaz, H. 2004 Böceklerde Soğuklamanın Neden Olduğu Normalden Fazla Deri Değiştirme Mekanizması. KSÜ. Fen Mühendislik Dergisi . 7(1) 86-91.
C3. Tunaz, H. 2004. Böceklerde Bağışıklık Mekanizması, KSÜ. Fen Mühendislik Dergisi. 7:(2): 78-82.
C4. Tunaz, H., Satar, S. and Ulusoy, M.R. 2004. Allelochemical effects on susceptiblity of insects to Bacillus thuringiensis. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 19: 27-36.
C5. Tunaz, H. 2006. Influence of Eicosanoids in nodulation reactions against bacteria, Serratia marcescens in larvae of Leptinotarsa decemlineata. KSU. Fen Mühendislik Dergisi. 9 (2): 159-163.

C6. Büyükgüzel, E., Tunaz, H. ve Büyükgüzel, K. 2006. Bazı Böcek Türlerinde Kimyasal İletişimi Sağlayan Proteinlerin Moleküler Yapıları ve Biyokimyasal Fizyolojileri. Türk Biyokimya Dergisi. 31(4): 194-206.

C7. Tunaz, H.2007. Prostaglandinler: Böcekler ve Memelilerdeki Prostaglandin Biyosentezinin Karşılaştırılması KSU. Fen Mühendislik Dergisi. 10 (2):151-155.

C8. Er, M.K., Tunaz, H., Işıkber, A.A., Satar, S., Mart, C. ve Uygun, N. 2008. Pathogenicity of Entomopathogenic Fungi to Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) and A Survey of Fungal Diseases of Coccinellids. KSU. Fen Mühendislik Dergisi. 11 (1):118-122.

C9. Tunaz, H., Işıkber, A.A., Er, M.K., Mart, C., Uygun, N ve Satar, S. 2011. Coccinellid Parazitoiti, Dinocampus coccinellae (Schrank) (Hymenoptera:Braconidae) Tarafından Parazitlenen Coccinella septempunctata L. Erginlerinin Adana, Osmaniye ve Mersin İllerinde Dağılımı. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi (basımda)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
D1. Tunaz, H. 2003. Entomopatojenik nematodların (EPN) böcek zararlıları üzerinde biyolojik kontrol etmeni olarak kullanılması. Gap III. Tarım Kongrsi 02-03 Ekim. Şanlıurfa Bidiri no P 12. Sayfa 415-418.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Abstract) basılan bildiriler
E1. Tunaz, H., Er, M.K. ve Bengin, C. 2004. Çam Keseböceği (Thaumatopoea pityocampa Schiff. Lepidoptera: Thaumatopoeidae) Larvalarında Beauveria bassiana Vuill. (Ascomycota: Hypocreales) Fungal İnfeksiyonuna Karşı Oluşan Nodülasyon Reaksiyonunda Eikosanoidlerin Rolü. TürkiyeI. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül. Samsun Bildiri no S. Sayfa 30.

E2. Tunaz, H., ve Stanley, D.W. 2004. Manduca sexta Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) Larvalarının Kan Hücrelerinde Prostaglandin E2 Reseptörleri. TürkiyeI. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül. Samsun Bildiri no P. Sayfa 135.
E3. Er, M.K., Tunaz, H ve Gökçe, A. 2004. Bazı Entomopatojen Fungusların Laboratuvar koşullarında Thaumatopoea pityocampa Schiff. (Lepidoptera: Thaumatopoeidae) Larvalarına Etkileri. TürkiyeI. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül. Samsun Bildiri no S. Sayfa 43. (Tam metin olarak Science Citation dergilerinde yayımlanmıştır.) Aa14.

E4. Büyükgüzel, K., Tunaz, H., Büyükgüzel, E. Ve Stanley, D.W. 2006. Eikosanoidlerin Biyosentezi, Karşılaştırmalı Fizyolojisi ve Böceklerdeki Moleküler Rolleri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi 26-30 Haziran 2006. Kuşadası/Aydın (Sözlü SS-137) Ssayfa 52-53.

E5. Büyükgüzel, E., Tunaz, H. ve Büyükgüzel, K. 2006. Galleria mellonella larvlarında virüs kontaminasyonuna karşı hücresel savunma meknaizması: Nodulasyon. Uluslar arası katılımlı multidisipliner kanser araştırma sempozyumu 12-15 Mart 2006. Uladağ Üniversitesi Bursa. P 35. Sayfa 167.

E6. Tunaz, H. Er, M.K. ve Büyükgüzel, K. 2007. Bazı fungal izolatların eikosanoid biyosentezi inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında lahana kelebeği, Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) larvaları üzerindeki ölüm etkisi Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos. Isparta Bildiri no P. Sayfa 179.

E7. Işıkber, A.A., Tunaz,H., Uygun, N., Mart, C., Er, M.K., ve Satar, S. 2007. Coccinellid parazitoidi Dinocampus coccinellea (Schrank) (Hymenoptera: Braconidae)’nın Kahramanmaraş ilinde bazı biyolojik ve ekolojik özelliklerinin araştırılması. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos. Isparta Bildiri no S. Sayfa 5. (Tam metin olarak Science Citation dergilerinde yayımlanmıştır.) Aa20

E8. Er, M.K., Tunaz, H., Işıkber, A.A., Satar, S., Mart, C. ve Uygun, N. 2007. Bazı entomopatojen fungusların Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) erginlerine patojeniteleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos. Isparta Bildiri no P. Sayfa 180. (Tam metin olarak ulusal dergilerinde yayımlanmıştır.) C8

E9. Gözel, U., Güneş, Ç. ve Tunaz, H. 2007. Türkiye entomopatojen nematod faunasının belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos. Isparta Bildiri no P. Sayfa 184.

E10. Yılmaz, Y.B., Tunaz, H. 2011. Bazı Bitki Uçucu Yağlarının ve Monoterpenoid Bileşenlerinin Amerikan Hamamböceği, Periplaneta americana (Dictyoptera: Blattellidae), Ergin ve Nimflerine Fumigant Toksisiteleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran Kahramanmaraş Bildiri no P. Sayfa 208.

E11. Tunaz, H., Tursun, N., Küsek, M. 2011. Bitki Uçucu Yağlarının ve Bazı monoterpenoid Bileşenlerin Alman Hamamböceği, Blattella germanica L. (Dictyoptera: Blattellidae), Nimflerine Fumigant Toksisiteleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran Kahramanmaraş Bildiri no P. Sayfa 265.

E12. Gözel, U., Bulun, N., Güneş, Ç., Tunaz, H. 2011. Üç farklı entomopatojen nematod türünün farklı sıcaklarda pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis, Boisduval9 (Lep:Noctuidae) larvaları üzerindeki virülensliğinin belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran Kahramanmaraş Bildiri no P. Sayfa 470.

1.14. Verdiği Seminerler:
-Entomoloji Bölüm Semineri, ‘Tsetse fly as a vector of African sleeping sickness’ April 1998 USA

-Entomoloji Bölüm Semineri, ‘Stored grain pests’ October 1998 USA

-Entomoloji Bölüm Semineri, ‘Emerging control strategies in Locust’ September 1999 USA

-Entomoloji Bölüm Semineri, ‘Entomopathogenic Nematodes for Insect Pest Control, 2001 USA

-Master savunma Semineri, Eicosanoids mediate nodulation reactions to bacterial infections in adults of the American cockroach, Periplaneta americana (L). December 1998. USA

-Doktora savunma Semineri, The Biosynthesis and Actions of Prostaglandins in Insect Immune Tissues. May 2002. USA
-KSÜ. Ziraat Fak. Semineri, Eikosanoidlerin Böcek Bağışıklığındaki rolü, Mayıs 2003. TÜRKİYE

-Yunanistan (Atina) Erasmus, Eicosanoids in Insect Immunity, Eylül, 2008.-Macaristan Erasmus, Eicosanoids in Insect Biology, Haziran, 2013.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət