Ana səhifə

ÖzgeçMİŞ Prof. Dr. Vural Bütün Anabilim Dalı : Fizikokimya Bilim Dalı : Polimer Bilimi


Yüklə 224 Kb.
səhifə1/4
tarix27.06.2016
ölçüsü224 Kb.
  1   2   3   4

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Vural Bütün Anabilim Dalı : Fizikokimya Bilim Dalı : Polimer Bilimi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü, Meşelik Kampüsü, 26480, ESKİŞEHİR.

Tel : 0222 2393750 / 2751, 2752, 2865

Fax : 0222 2393578
e-mail: vbutun@ogu.edu.tr / vbutun@yahoo.com

Web: http://www.vbutun.ogu.edu.tr


Doğum tarihi : 01.08.1968

Doğum tarihi ve yeri: 1968 / Kumru-Ordu

Medeni Hal : Evli-iki çocuk babası

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora: 1996-1999, School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK. “Synthesis, characterisation and evaluation of novel methacrylate-based water-soluble block copolymers”. Sponsor: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye

Yüksek Lisans: 1990-1993, Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya Anabilim Dalı,Samsun. “Müreksitin (amonyum purpurat) ve kadmiyum,çinko komplexlerinin polarografik davranışlarının incelenmesi”.

Lisans: 1986-1990, Ondokuz Mayıs Univ., Eğitim F, Kimya Öğretmenliği Bölümü, Samsun.

İlk ve Orta Öğrenim: 1975-1986, Kumru-Ordu
 

DENEYİM

Prof. Dr. : 2007-……, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

Doç. Dr. : 2002- 2007, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

Yrd. Doç. Dr. : 2000-2002, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.

Araş. Gör. : 1994-2000, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Eskişehir.
Araş. Gör. : 1991-1994, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı, Samsun.
Kimya Öğrt. : 1990-1991, Salıpazarı Lisesi, Salıpazarı-Samsun

GEÇMİŞTEKİ GÖREVLER

a) ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (18 Şubat 2003-5 Eylül 2007)


b) ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (26 Ocak 2005-5 Eylül 2007)
c) ESOGÜ Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (24 Şubat – 22 Aralık 2003)
d) ESOGÜ Eğitim Fakültesi, Fakülte Yonetim Kurulu Üyesi (24 Şubat – 11 Ağustos 2003)

e) ESOGÜ Metalurji Enstitüsü Müdürü (15 Ağustos 2007- 10 Mart 2009)


f) ESOGÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan yardımcılığı (30 Ekim 2002-26 Ağustos 2004)
g) ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi komisyon üyesi / Erasmus koordinatörlügü (Eylül 2003-Kasım 2005)


 1. OSVAK yönetim kurulu üyeliği (21 Mayıs 2008-10 Mart 2009)
 1. ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Kulüp Danışmanlığı (Mayıs 2003 - Mart 2009)
 1. ESOGÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanlığı (13 Mart 2009 –03 Aralık 2010)
 1. ESOGÜ Rektörlüğü, Elektron Mikroskop Görüntü Analiz Birimi koordinatörlüğü (25 Nisan 2007- 30 Ocak 2011)
 1. Eskişehir Fatih Fen Lisesi Bilim Danışma Kurul Üyesi (2004- 2011)
 1. ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (13 Aralık 2007- 13 Aralık 2013)
 1. ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (03 Kasım 2008- 13 Mart 209, 15 Aralık 2010-15 Aralık 2013)DEVAM EDEN GÖREVLER 1. ESOGÜ Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, (13 Mart 2013- devam ediyor)
 1. ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (01 Ekim 2012- devam ediyor)
 1. ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk. (18 Eylül 2012- devam ediyor)
 1. ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi (28 Eylül-2005- devam ediyor)
 1. ESOGÜ Kimya Bölümü Fizikokimya ABD Başkanlığı (14 Kasım 2011 – devam ediyor)

ARAŞTIRMA KONULARI (Polimer Kimyası)


 • Yeni tip suda çözünen AB, ABC ve ABA tipi amphiphilic blok kopolimerlerin, group transfer polimerizasyonu, atom transfer radikal polimerizasyonu ve oksianyonik polimerizasyonu teknikleriyle sentezi, karakterizasyonu ve çözelti özelliklerinin incelenmesi,
 • Bu blok kopolimerlerin ek reaksiyonlarla (seçimli quaternization, seçimli betainization, deprotection gibi) katyonik, anyonik, betain, zwitteriyonik yapılı türevlerinin elde edilmesi, karakterizasyonu ve sulu çözelti davranışlarının incelenmesi
 • Suda çözünebilen yeni tip şizofrenik diblok ve triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonları
 • Suda çözünebilir blok kopolimerlerden çeşitli yeni tip çapraz bağlı SCL nanokapsüllerin elde edilmesi ve karakterizasyonu, kontrollü ilaç salım sistemi olarak kullanımları
 • Sentezlenen blok kopolimerlerin ve türevlerinin stabilizör etkinlikleri.
 • Yeni tip model dallanmış çözünür nitelikli (ko)polimerlerin sentez ve karakterizasyonları
 • Yeni tip nanojellerin ve mikrojellerin sentez ve karakterizasyonları
 • Yeni tip jelatörlerin sentez ve karakterizasyonları yeni tip hidrojellerin eldesi ve ilaç salım sistemleri olarak kullanımları

KULLANDIĞI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ:

  1. Grup transfer polimerizasyonu

  2. Atom transfer radikal polimerizasyonu

  3. Oksianyonik polimerizasyon

  4. Serbest radikal polimerizasyon

  5. Emulsiyon polimerizasyonu

  6. Dispersiyon polimerizasyonu

  7. Süspansiyon polimerizasyonu

KULLANDIĞI KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ:

Dinamik ışın saçılım (DLS), Statik ışın saçılım (SLS),

Zeta potansiyometre ölçümleri, Refraktometre (dn/dc ölçümleri),

UV-Vis spektrofotometresi IR-FTIR spektroskopileri

Viskozimetre-densitometre Polarografi ve voltametri,

Yüzey gerilim ölçer, Elemental analiz,

Taramalı elektron mikroskopisi (SEM), Transmission elektron mikroskopisi (TEM),

Jel-gecirgenlik kromatografisi, GPC Proton NMR spectroskopi,

Termal karakterizasyonlar

KAZANDIĞI ÖDÜLLER ve BURSLAR:

2009 Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi. “Kimya alanında, ulusal ve uluslar arası bilime yapılan üstün katkılar” nedeniyle2008 Popüler Bilim Dergisi Bilim Ödülü: “Kimya alanında, ulusal ve uluslar arası bilime yapılan üstün katkılar” nedeniyle Popüler Bilim Dergisi tarafından verilmiştir,

2006 Tunç Savaşçı Polimer Bilim ve Teknoloji Ödülü: “Polimer bilimi ve teknolojisine yaptığı üstün katkılardan dolayı” Türkiye Polimer Bilim ve Teknolojisi Derneği tarafından.

En İyi Poster Ödülü:

PAGEV Plastik Teknoloji Araş. Birincilik Ödül-2005: “Yeni tip şizofrenik davranışlı ABC triblok kopolimerin sentezi, karakterizasyonu ve SCL misellerin sentezi” konulu proje ile

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü: 2004, TUBİTAK ve TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) tarafindan genç bilim adamları ödülü: “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokürelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle,

TÜBİTAK Teşvik Ödülü: 2004, “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokurelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle,

TÜBA-GEBİP Ödülü: 2004 Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilimci Bursu Ödülü (3 yıl) polimer kimyası alanındaki üstün nitelikli uluslararası düzeydeki çalışmaları nedeniyle,

En İyi Poster Ödülleri:

 1. “XXI. Ulusal Kimya Kongresi”, 23-27 Ağustos 2007 İnönü Üniv., 205 bildiri arasında  'pH-, tuz-, sıcaklık-duyarlı yeni tip mikrojeller” başlıklı çalışma en iyi poster ödülü,

 2. “Nano TR III konferansı”, Bilkent Üniv., 11-14 Haziran 2007, toplam 80 bildiri arasında 'Temperature-, pH-, and salt - responsive novel latexes” başlıklı çalışma en iyi poster

 3. “XX. Ulusal Kimya Kongresi”, 4-8 Eylül 2006, Erciyes Universitesi, Kayseri, “poli[2-(diizopropilamino)etil metakrilat]-poli[2-(n-morfolino)etil metakrilat] diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi” başlıklı çalışma en iyi poster

Visiting Research Fellow: 2003 (3 ay), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

TÜBİTAK-BAYG Bursu: 2002 (1 ay), TÜBİTAK-Hungarian Academy of Science işbirliği kapsamında Budapeşte’de SANS ve DLS çalışmalarının finansmanı.

Visiting Research Fellow: 2000 (3 ay), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

Post Doctoral Research Fellow: 1999 (1 yıl), School of Chemistry Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.

Doktora Bursu: 1996-1999 YLS/YÖK kontenjanı ile Osmangazi Üniversitesi sponsorluğunda İngiltere’de doktora öğrenimi.

Yabancı Dil Bursu: 1994-1995, YLS/YÖK kontenjanı ile Osmangazi Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye ve İngiltere’de doktora öncesi yabancı dil eğitimi.
YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU DEVAM EDEN PROJELER:

   1. “Yeni Tip Çevre Duyarlı Mikrojel Bünyesinde Metalik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Katalitik Uygulamaları” TÜBİTAK-111T972, butce 186000 TL (Nisan 2012- 2014).

   2. Dar molekülar ağırlık dağılımlı çözünebilir dallı polimerlerin sentezi, türevlendirilmesi ve model uygulama çalışmaları.” ESOGU-BAP (Proje kodu: B 2013-248, bütçesi 99750 TL, süresi 23.08.2013-23.08.2015)

   3. Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları” ESOGU-BAP (Proje kodu: C1 2013-251, bütçesi 99994,48 TL, süresi 27.09.2013-27.03.2016)

   4. Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi” ESOGU-BAP (Proje kodu: A2 2013-303, bütçesi 19996,00 TL, süresi 27.09.2013-27.03.2015)

   5. Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması ESOGU-BAP (Proje kodu: A1 2013-307, bütçesi 9948,00 TL, süresi 01.11.2013-01.05.2014.

YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU TAMAMLANAN PROJELER:

 1. “Yüzeyaktif suda çözünebilir (ko)polimerlerin sentezi ve metal nanopartikül sentezinde kullanımları”. ESOGÜ-BAP-201119006, 11.03.2011-11.03.2013, Bütçe 97000 TL.

 2. “Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, seçimli quaternizasyonu ve bu (ko)polimerlerin stabilizör olarak lateks sentezinde kullanılması”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (P.No: 200219026, 27.06.2002-26.04.2004, P.Bütçe: 27.300 TL)

 3. “Nanoküreler: Tersiyer Amin Metakrilatlara Dayalı Yeni Tip Suda Çözünebilen Şizofrenik Triblok Kopolimelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Kopolimerlerin SCL Misel (Nanoküre) Sentezinde Kullanımı”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (P. No: 200319040. 18.07.2003-17.07.2006, P.Bütçe: 316.700 TL)

 4. “Tersiyer amin metakrilatlara dayalı yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin ve Katyonik türevlerinin stirenin alkolik ortam dispersiyon polimeizasyonunda stabilizör olarak kullanımı”. Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (P. No: 105T236. 01.11.2005-01.11.2007. P.Bütçe: 252.422 TL)

 5. “2-(N-morfolino)etil metakrilat mikrojellerin sentez ve karakterizasyonu”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmektedir (P. No: 200619007. 24.03.2006-23.09.2008. P.Bütçe: 239770 TL)

 6. “Yeni tip ABA ve ABC triblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip hidrojel eldesinde kullanımları”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmektedir (P. No: 200719032. 29.06.2007-28.12.2008, P. Bütçesi: 127000 YTL)

 7. “Yeni tip stabilizör sentezi ve uygulama çalışmaları” Özel sektör (MİCRONS) destekli, (Ağustos 2008-Ağustos 2009, P. Bütçe: 200000 TL)

DANIŞMANI OLDUĞU TAMAMLANAN PROJELER:

  1. “Yeni Tip Suda Çözünebilen Diblok Kopolimelerin Sentez ve Karakterizasyonu”. Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir (P.No: 200619014. 28.04.2006-22.04.2008. P.Bütçe: 246.240 TL).

PROJE DEĞERLENDİRME VE PROJE DANIŞMANLIĞI

TÜBA – GEBİP Alan Değerlendirme Komite Üyeliği

TUBITAK-BİDEB Yurt dışı doktora ve post doktora değerlendirme panellerinde panelist

Sanayii Bakanlığı SANTEZ Projeleri değerlendirme panelinde panelist

Sanayii Bakanlığı SANTEZ Projeleri izleyicisi

Sanayii Bakanligi “Teknogirişim Projeleri” değerlendirme panelinde panelist

TUBITAK MAG hızlı destek projeleri değerlendirme hakemliği

TUBITAK TBAG hızlı destek projeleri değerlendirme hakemliği

TUBITAK TBAG araştırma projeleri değerlendirme panellerinde panelist

TUBITAK MAG araştırma projeleri değerlendirme panellerinde panelist

TUBITAK TBAG araştırma projeleri danışmanlığı

TUBITAK MAG araştırma projeleri danışmanlığı

TUBITAK kariyer projeleri değerlendirme panellerinde panelist

TÜBİTAK-KAMAG, KGM için yapılacak ve çağrı dokümanları hazırlama paneli-panelist

TUBITAK KAMAG projeleri değerlendirme panellerinde panelist

DPT ve Santez projeleri değerlendirme panelinde panelist

BEBKA proje değerlendirme komitesi çalışmaları

TUBA-GEBİP başvuruları değerlendirme hakemliği

TÜBİTAK-TEYDEP projeleri değerlendirme hakemliği

TUBITAK-TEYDEP proje izleyiciliği

Çeşitli Üniversiteler, BAP – hakemliği

DERGİLERE HAKEMLİK

Acta Biomaterialia

Analytical LettersBiomacromolecules

LangmuirMacromolecules

Polymer

Macromolecular Chemistry and Physics

European Polymer Journal

Colloid and Polymer Science

Carbohydrate Research

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

Journal of Polymer Research

Journal of Physical Chemistry

Journal of Colloid and Interface ScienceJournal of Applied Polymer Science

Journal of Turkish Chemistry

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

YTU Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER:

Doktora Tezleri

1. “Tersiyer Amin Metakrilat Bazlı Yüzey Aktif Triblok Kopolimerlerin Sentezi, karakterizasyonu ve Çözelti Davranışlarının İncelenmesi”, F. Fulya Taktak, 2005-2009Yüksek Lisans Tezleri


   1. “Kontrollü ilaç salım hidrojel sistemleri ve uygulama çalışmaları” Şerife Betül Baker, 2010-12
   1. “Yeni tip stabilizatörler ile CdS yarı iletken nanoyapıların hazırlanması” Yasemin Baş, 2008-2011.
   1. “Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu” Ahmet Atay, 2008-2010.
   1. “Uyarıcıya Duyarlı Yüzeye Sahip Polistiren Latekslerin sentez ve Karakterizasyonu” Sultan Bütün, 2007-2010.
   1. “Glisidil metakrilat bazli yeni tip ABA tipi triblok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonu” Esma Yorulmaz, 2007-2009.
   1. “Tersiyer amin metakrilat bazlı yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi”, Şule Sönmez, 2004-2007
   1. “Tersiyer amin metakrilat bazlı suda çözünebilen diblok kopolimerlerin stirenin alkolik ortam dispersiyon polimerizasyonunda yeni tip dispersantlar olarak kullanımı” Rukiye Bengü Karabacak. 2004-2006
   1. “Yeni tip suda çözünebilen yüzey aktif diblok kopolimerlerin sentezi, türevlerinin eldesi ve bu polimerlerin çözücü etkilerinin incelenmesi”, Esin Esenoğlu, 2001-2004.
   1. “Tersiyer amin merakrilatlara dayalı suda çözünebilen ABC tipi triblok kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu”, Gülsen Gül, 2001-2004
   1. “Yeni tip suda çözünebilen diblok kopolimerlerin sentezi, türevlerinin eldesi ve bu polimerlerin stabilizör etkilerinin incelenmesi”, Berrin Kaynak, 2001-2004.

Mevcut Devam eden YL Öğrencileri:


Duygu Erkmen   2010…….

Işın Atıcı 2012 ……

Funda Çıtak 2013…….
Mevcut Devam eden Doktora Öğrencileri:

Cansel Tuncer   2010…….

Yasemin  Baş  2011.……

Gökhan Koçak 2011……Damla Ülker   2012…….

Şerife Betül Baker 2012…….

İlker Erdoğan 2013……Üniversite Konferansları

 1. “Synthesis, characterisation and derivatisation of tertiary amine methacrylate-based block copolymers and their aqueous solution properties”, Macaristan Bilimler Akademisi (HAS), 4 Subat 2002, Budapeste, Macaristan
 1. “Synthesis and chracterisation of novel shell cross-linked micelles with hydrophilic cores”, 21 Nisan-2004, Bilkent Universitesi, Ankara.
 1. “Synthesis, characterisation and evaluation of tertiary amine methacrylate-based novel water-soluble block copolymers and their aqueous solution properties”, 24 Aralık 2004, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 1. Yeni tip suda çözünebilir yüzey aktif blok kopolimerler ve yeni tip nanoküreler”, 7 Ekim 2005, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 1. “Suda çözünebilir yüzey aktif blok kopolimerler ve türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve çözelti davranışlarının incelenmesi” 31 Ağustos, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 1. “Novel surface-active water-soluble block copolymers and novel shell cross-linked micelles”, 24 Nov. 2005, Koç University, Istanbul.
 1. “Yeni tip suda çözünebilir yüzey aktif blok kopolimerler ve yeni tip nanoküre üretiminde kullanılmaları: Sentez ve karakterizasyon çalışmaları”, 14 Aralık 2005, Fatih Fen Lisesi, Eskişehir.
 1. “Yeni tip akıllı polimerler ve yeni tip nanoküreler”, 29 Mart 2006, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir.
 1. “Yeni tip suda çözünebilir blok kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip nano küre sentezinde kullanımları", 05 Nisan 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 1. “Surface active water-soluble block copolymers and novel nanospheres”, 12 April 2006, University of Crete - Greece (ERASMUS kapsamında 1 haftalık ziyaret)
 1. “Synthesis and characterizations of novel tertiary amine methacrylate based water-soluble block copolymers: Novel dispersants, emulsifiers, schizophrenics and SCL micelles”0 4 August 2006, Scheffield University, UK.
 1. “Akıllı Plastikler” Yerel Kanal 26 televizyonu programında konuşmacı (60 dakika) 2008
 1. “Akıllı Polimerler ve Nanopartiküller: Sentez ve uygulama calismalari”, 06 Kasım 2009, ESOGU, Eskisehir. 1. “Duygusal Nanopartiküller”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 18 Mart 201, Trabzon 1. “Akıllı-Şizofren Polimerler ve Nanopartiküller”, Giresun Üniversitesi, 14 Nisan 2011. 1. “Şizofren makromoleküller”, Ordu Üniversitesi, 15 Nisan 2011. 1. “Lego-Like Polymers: They are Delicate, Sensitive, Intelligent, and Schizophrenics”, Ankara, Bilkent Universitesi – UNAM, 27 Nisan 2012.
 1. “Çevre-Duyarlı polimerler ve nanoyapılar: Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları” Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 7 Aralık 2012

ÜYELİKLER
1) TÜBA Asosiye Üyesi (2009-…..)

2) Türkiye Polimer Bilim ve Teknoloji Derneği (2006-…..)

3) Turkiye Kimya Derneği (2001-….)

4) Sussex University Alumni Society (1995-…..)

5) Journal of Turkish Chemistry Editorial Board Member (Agustos 2009- ......)

6) American Chemical Society (2006-2007)7) ACS Devision of Polymer Chemistry (1998-2000, 2007-2008)

  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət