Ana səhifə

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı


Yüklə 143 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü143 Kb.
ÖZGEÇMİŞ

 

 1.      Adı Soyadı: Ayşe Nilüfer DURAKBAŞA2.      Doğum Tarihi: 07.01.1961

3.      Unvanı: Profesör

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Boğaziçi Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Sosyoloji

Boğaziçi Üniversitesi

1987

Doktora

Sosyoloji

University of Essex

1993

5. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D Mimar Sinan Üniversitesi 1986-1993Yardımcı Doçent

Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D Mimar Sinan Üniversitesi 1993-1998Doçent (Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D)

Kurumlar Sosyolojisi A.B.D Mimar Sinan Üniversitesi 1998-2002Profesör

Sosyoloji Anabilim Dalı Muğla Üniversitesi 2003-2009

Sosyoloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi 2009-

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

Çakır, Nilgün Seyhun; “Reality Show Programlarında Şiddet”, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

Akgökçe, Necla; “Bir Kadın Alanı Olarak Mutfağın Tarih İçinde Değişen Anlamı”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, 1997.

Karadağ, Meltem; “Gaziantep’te Eşraf Aileleri”, M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Akkaya, Tülin; “Kadın Örgütlerinin Toplumsal Dönüşümdeki Rolleri”, M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Akçay, Canan; “Tekstilde Kadın Emeği”, M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

Kayacan, Gülay; “Modern Toplumlarda Yaşlılık ve Yeni Yaşlılık Yaşantıları”, M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

Özsan, Gül; “Annelik ve Kadının Üreme Sağlığı” konulu yüksek lisans tezi, M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2003.

Öğütle, Vefa Saygın; “Bir Fenomen Olarak Amerikan Sosyolojisi: Sosyolojinin Sosyolojisine C. Wright Mills’in Yaptığı Katkı Bağlamında Eleştirel Bir İnceleme”, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Özelce, Gözde; “Simmel’in Gözüyle Modernitenin Sosyolojisi- Simmel Sosyolojisinin Kurumsal ve Yöntemsel Katkıları”, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Yelken, Hamit; “Küreselleşme ve Yurttaşlık Hukuku – Avrupa Birliği Sürecinde Yargı Reformu ve (Yeni) Ceza Muhakemesi Kanunu”, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Tüz, Fatma Zehra; “Latife Tekin’in Yapıtları Üzerine Feminist Bir Okuma: Yoksulluk, Toplumsal Dışlanma ve Dil”, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Yücel, Lale. “Latife Tekin Örneği ile Edebiyat ve Çeviride Kadın, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (ikinci tez danışmanı), 2009.

Coşkun, Didem; “Özel Alanda Özel İlişkiler: Evlatlık Kurumu”, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2009.

Kaylı, Derya; “Feminist Eleştirel Yaklaşımlarda Özgürleşme ve Kadın Bedeni”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 2010.

Yılmaz, Selin. “Sosyokültürel, Hukuki ve Tıbbi Bağlamında Bekaret Kavramı”, İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü, (ikinci tez danışmanı), devam ediyor.


6.2  Doktora Tezleri

 1. Yavuz, Nuran; “Bir Kentsel Etnografya Denemesi: İstanbul’dan Göçerlik Anlatıları”, M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 2. Yıldız, Naciye; “Avrupa Birliği’nin Gündemindeki Yurttaşlık Sorunları” konulu doktora tezi., 2004.

 3. Şimşek, Leyla; “ Masallar, Popüler Yazın ve Feminist Eleştiri” konulu doktora tezi., 2003.

 4. Salihoğlu, Seda; “ Kadın Cezaevlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakınmından Yeniden Değerlendirilmesi” konulu doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, 2011------devam ediyor.
  1. Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği:

1) Leyla, Şenay; “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Değişen İşlevi ve Kadın STK’lar: KAGİDER ve KAMER Örnekleri”, Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Neşe Özgen, 2010.

2) Kaya, Tülay; “Amerikan Sosyolojisinin Türk Sosyolojisiyle İlişkisi ve Bu ilişkinin Gelişimi”, İstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Recep Ertürk, 2011.

3) Değirmencioğlu, Ayşe; “Modernizm Sonrası Özne’nin Kurulumu ve Sanata Yansımaları”, Marmara Ün. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nilay Büyükişliyen (devam ediyor).

4) Akkuş, Pınar; “Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklar: Sosyolojik ve Viktimolojik Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, 2011--- devam ediyor.
7.      Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) Durakbaşa, Ayşe & İlyasoğlu, Aynur; “Formation of Gender Identities in Republican Turkey and Women’s Narratives As Transmitters of ‘Herstory’ of Modernization”, Journal of Social History, Sonbahar 2001, ss.196-203. (A sınıfı dergi)

Not: Journal of Social History, Social Sciences Citation Index’de yeralmaktadır.

2) “Halide Edib Adıvars Memorien. Der Werdegang einer türkischenSchriftstellerin und Intellektuellen”, L’homme, Zeitschrift für Feministiche Geshichtswissenchaft, 2.Jg.Heft 2, Viyana, 1991, ss.48-57. (C sınıfı dergi)


3) “Überlick über die Frauengeschichte in der Türkei”, L’homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, 12. Jg. Heft 1, 2001, ss.173-179. (C sınıfı dergi)

Not: L’homme dergisindeki yazıların özetleri, Historical Abstracts ve America: History and Life adlı indexlerde yayınlanmaktadır.


7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1) “Female Subjectivity and Autobiography: Halide Edib Adıvar’s Memoirs”, “Women’s Lives/Women’s Times” konulu günlük kongre, University of York, 26 Ocak 1991.


2) “Individuality and and Collectivity: Ottoman and Turkish Autobiographical Writings from the beginning of the 20th century”, “Plurality and Individuality: Autobiographical Cultures in Europe” konulu Atölye, Viyana Üniversitesi Tarih Enstitüsü, 21-22 Ekim 1994.
3) “European Lady Travelers in Ottoman Land , (Necla Arslan’la birlikte), “Mary Wollstonecraft in Sweden 1795-1995 Conference”, Uddevalla, Bohuslan, İsveç, 2-6 Eylül 1995.

4) “Women’s Participation in Urban Labor Force” konulu ders, “Comparative Women’s Studies” programı içinde, British Council, İstanbul, 4 Mart 1996.


5) “Women’s Lives and Life-Stories” adlı ders, “Comparative Women’s Studies” programı içinde, The British Council, İstanbul, 7 Ocak 1997.
6) “A Feminist Reading of Auguste Comte’s Cateshisme Positiviste”, Avrupa Sosyoloji Kongresi(ESA), University of Essex, İngiltere, 27-30 Ağustos 1997.
7) “Encounters at the Counter: The Gender Dimension of the Shopping Experience in Turkey”, (Dilek Cindoğlu ile birlikte), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 20-21 Mart 1998.

8) “Encounters at the Counter: The Gender Dimension of the Shopping Experience in Contemporary Turkey”, (Doç. Dr. Dilek Cindoğlu ile birlikte), American Sociological Association, 94th Annual Meeting, 6-10 Ağustos 1999.


9) Durakbaşa, Ayşe & İlyasoğlu, Aynur; “Formation of Gender Identities in Republican Turkey and Women’s Narratives As Transmitters of ‘Herstory’ of Modernization”, Crossroads of History: Experience, Memory, Orality, XI. International Oral History Conference Proceedings, Boğaziçi University, Haziran 2000, Cilt II, ss.760-64.
10) “Formation of Gender Identities In Republican Turkey and Women’s Narratives As Transmitters of ‘Herstory’ of Modernization”, XI. Uluslararası Sözlü Tarih Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 15-19 Haziran 2001.

11) “Histories of Turkish Modernization and Personal Narratives of Women”, Gender History, Women’s History and Family History Symposium, dedicated to Professor Leonore Davidoff and Her Work in Feminist History, Institute of Community Studies, Londra, 21-22 Mayıs 2004.


12) Durakbaşa, A., Karadağ, M., Özsan, G. (2007). “Taşra Kentlerinde Eşraf Aileleri: Aile Stratejileri ve Anlatılar”, I. Uluslararası Antropoloji Kongresi; Sınırlar, İmajlar, Kültürler, 22-27 Mayıs 2007, İstanbul.
13) Durakbaşa, A., Karadağ, M., Özsan, G. (2007). “Claiming Citizenship At The Local Level: Local Elites and City Politics”, Reassessing Class Oturumu, 8. Avrupa Sosyoloji Kongresi, 3-6 Eylül 2007, Glasgow.
14) “Kamusal Söz alanı olarak Kadın Kongresi”, Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi yay.
15) Özsan,G.; Durakbaşa, A.; Karadağ, M. “Eşraf Ailelerinin Çalışılmasında Kaynak Olarak Kadın Anlatıları”, Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, yay.haz. Fatma Türe& Birsen Talay, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009, Kadir Has Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ortak yayını, İstanbul.

16) Karadağ, M.: Durakbaşa, A. & Özsan, G.; “Social Class as Power Play and Status Games at the Local Level: Provincial Businessmen in Turkey”, presented at the Research Stream, Re-assessing Class in Contemporary Sociology, 2-5 September, 2009, 9th Conference of ESA (European Sociological Association), Lizbon.

17) “Social Class in the Domestic Sphere: “Housewives and Unpaid Live-in Servants in the name of ‘adopted daughters’ in Turkey”, presented at the Research Stream, Re-assessing Class in Contemporary Sociology, 2-5 September, 2009, 9th Conference of ESA (European Sociological Association), Lizbon.

18) Özsan,G.; Durakbaşa, A.; Karadağ, M. “Women, Family Status and Class Position: Cases of Locally Notable Families in Provincial Turkey”, 2-5 September, 2009, 9th Conference of ESA (European Sociological Association), Lizbon.

19) Durakbaşa, A.; Özsan, G.; Karadağ, M. “Local Notables as Actors on the Provincial Urban Scene”, Urban Classes and Politics in the Neoliberal Era: Turkey in Comparison, Conference organized by SOAS Turkish Studies Department and New Perspectives on Turkey , 22 Ekim 2010, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
20) “Virginity Testing and Virginity Repairs: Medical Practice as Agency in Patriarchal Morality” Semester At Sea Program, İstanbul, 28 Temmuz, 2011.

21) “Turkish Modernization Reconsidered: Critical Perspectives in Turkish Sociology” International Workshop, “Society, Modernity and Religion in Turkey and the Malay World”, One-Day Sociology Conference, Department of Sociology, Marmara University & Sociology Deparment, National University of Singapore; 18 Aralık, 2012, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.


22) “The Return of Rabia: Rewriting Halide Edib’s Women Characters”, “Transnational Perspectives on 19th and 20th century Women’s Writing: Turkey and Europe” (19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Kadın Metinlerine Ulusöteci Bakışlar” adlı uluslararası Atölye) International Workshop, 27-28-29 Eylül; Kadın Eserleri Kütüphanesi, İstanbul.
7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1) “Individuality and Collectivity: Ottoman and Turkish Autobiographical Writings from the Beginning of the 20th century”, içinde (ed.) C. Hammerle, Plurality and Individuality-Autobiographical Cultures in Europe, Viyana, 1995, ss.71-79.

1) “Kültür - ein Gender-Project aus Istanbul”; “Kültür - İstanbul’dan Bir Toplumsal Cinsiyet Projesi”, (Ayla Yüce ile birlikte), Shedhalle, Zürich, 1997. (Almanca ve Türkçe olarak yayınlandı.)
2) “The Memoirs of Halide Edib: A Turkish Woman Writer in Exile”, içinde Broughton, T. and Anderson, L.(eds.) Women’s Lives/Women’s Times, New Essays on Auto/biography, Albany, State University of New York Press, 1997.

3) “Kemalism as Identity Politics in Turkey”, içinde (ed.) Z. Arat, Deconstructing Images of the Turkish Woman, St. Martin Press, 1998.

4) “Turkey”, Encyclopedia of Life Writing, Londra, Fitzroy Dearborn Publishers, 2001.

5) Durakbaşa, Ayşe & Cindoğlu, Dilek; “Encounters at the Counter: Gender and the Shopping Experience”, içinde Kandiyoti, Deniz & Saktanber, Ayşe (eds.), Fragments of Culture - The Everyday of Modern Turkey, I.B. Tauris & Co. Publishers, 2002, ss.73-89.

6) “Halide Edip Adıvar” a Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, Boudapest and New York: Central European University Press, 2006, p. 12–13.

7) “Serpil Çakır: Osmanlı Kadın Hareketi” (The Ottoman Women’s Movement) reviewed by Ayşe Durakbaşa, Aspasia International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History”, Volume 1, Berghahn Journals, New York, Oxford, 2007.

8) “The Gender of Social Class: Theoretical and Methodological Discussion for a Feminist Sociology”, Gendering Transformations, E-Media Publishing, 2007.

9) “Ayşe Durakbaşa, Gül Özsan, Meltem Karadağ; “Women’s Narratives as Sources for the Study of Eshraf Families”, Women’s Memory: The Problem of Sources, der. Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 153-167. 2011. (ISBN (13): 978-1-4438-3193-2)7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) “Kemalist Kadın Kimliği”, Tarih ve Toplum Dergisi, sayı.54, mart 1988, ss.39- 44.

2) “Behice Boran ve 1940’larda Toplumcu Düşün”, Toplumbilim Dergisi, Sayı.2, Ekim 1993, ss.41-47.

Not: Toplumbilim Dergisi hakemli dergi olarak puan almaktadır.

3) “Türkiye’de Kimlik Siyasetleri Üzerine”, içinde A. İlyasoğlu, Örtülü Kimlik- İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri, Metis Kadın Araştırmaları, Metis Yayınevi, İstanbul, 1994, ss.7-13.

4) “Örtülü Kimlik”le ilgili kitap eleştirisi, Cumhuriyet Kitap, sayı: 234, 1994, ss.4-5.

5) “Jenny Marx için”, Toplumbilim Dergisi, sayı:3, Ekim 1995.

6) “ Feminist Tarih Açısından Otobiyografiler: Halide Edib”, Kadın Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi, sayı:3, 1995.

7) “Feminist Tarih Yazımı Üzerine Notlar”, Kadın Araştırmalarında Yöntem, (yay. haz.) S. Çakır ve N. Akgökçe, Sel Yayıncılık, İstanbul, 1996, ss.217-221.

8) “Klasik Teoriler Feminizmle Karşılaşıyor: Comte’un Pozitivizmin İlmihal kitabı üzerine feminist okuma denemesi”, Toplum ve Bilim, sayı:75, Kış 1997. Not:Toplum ve Bilim Dergisi, hakemli dergidir ve bu dergide yayınlanan makalelerin özetleri, Cambridge Scientific Abstracts tarafından yayınlanan Sociological Abstracts indexinde yayınlanmaktadır.


 1. “Modernleşme Tarihimize Farklı Yaklaşımlar: Halide Edib Adıvar’ın Biyografisinin Yazımı İçin Notlar”, İktisat Dergisi, Sayı.383 Ekim 1998 ss.98-102.

 2. “Bir Sempozyum ve ‘Modernliğimiz’ Üzerine Düşünceler” Toplum ve Bilim, Sayı: 79 Kış 1998 ss.189-193.

11) “Öncü Bir Türk Kadını:Halide Edib Adıvar”, Skylife, Nisan 1996, ss.46-55.

12) “Coğrafya ve Kökler”, “Kimliksizleşen Coğrafya ve Kaybolan Kökler” konulu sergi katalogu, Elhamra Sanat Galerisi, 20 Mart-30 Nisan 1999.

13) “Ara Zamanların Dili”, (Müge İplikçi’nin Columbus’un Kadınları üzerine), Varlık Dergisi, Haziran 2001, ss.63-64.

14) “Halide’nin Romanı”, (Frances Kazan’ın Halide romanı üzerine), Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 2002.

15) “Kemalizm: Orta sınıf kadını için zihinsel bir harita”, söyleşi, Pazartesi Dergisi, Ekim 2000.

16) “Kadınların Tarihinden Dersler: Feminist Bir Sosyoloji için Notlar”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı:4, Eylül-Aralık 2008, ss.15-26.

17) “Taşra Burjuvazisinin Tarihsel Kökenleri”, Toplum ve Bilim, Sayı:118, 2010, ss.6-38.

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


 1. “Sosyoloji:Ulus-devlet Bilimi mi?”, Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği, Ankara, 1994, ss.114-120.

 2. “Türkiye’de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği” Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Toplum ve Bilim/ Defter Dergileri Ortak Çalışma Grubu, Metis yay., 1998.

3)“Tarih Yazımcılığının Yeni Olanakları: Aile Tarihi ve Yerel Tarih İlişkisi”, Yerel Tarihçilik, Kent, Sivil Girişim - Yerel Tarih Grupları Deneyimi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yay., İstanbul, 2001, ss.156-171.

4) “Yurttaşlığın Cinsiyeti: Demokrasi ve Farklılık”, Muğla Üniversitesi Felsefe Günleri, Adalet Sempozyumu, 9-12 Ekim 2003, Muğla.

5) Durakbaşa, A., Karadağ, M. & Özsan, G. “Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşumu ile ilgili Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Türkiye’de Güncel ve Toplumsal Sorunlar, 19-23 Eylül 2006, İnönü Üniversitesi, Malatya.

6) “Halide Edib Adıvar’ın Düşünce ve Kültür Tarihimiz İçindeki Yeri”, Türkiye’de Bilim ve Kadın Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Kasım, 2007.

7) Durakbaşa, A., Karadağ, M., Özsan, G. (2007). “Taşra Kentlerinde Eşraf Aileleri: Aile Stratejileri ve Anlatılar”, I. Uluslararası Antropoloji Kongresi; Sınırlar, İmajlar, Kültürler., 22-27 Mayıs 2007, İstanbul.
8) Durakbaşa A., (2007). “Aile Tarihlerinin İzini Sürmek” Muğla Kent Belgeliği II.Sözlü Tarih Atölyesi, Der. A. Durakbaşa ve Ö. Şahin, Muğla Belediyesi Kültür Yayınları.
9) Durakbaşa, A., (2007). “Hacı Hamzalar ve Özbekler Evi’nin Öyküsü”, 1940’lardan 60’lara Muğla, 22-24 Kasım 2007, 4. Sözlü Tarh Atölyesi, Muğla.
10) Durakbaşa, A., (2006). “Muğla Üzerine Çalışmak ve Düşünmek”, Kent Belgeliği Muğlalılar Dostluk Buluşması, III. Sözlü Tarih Atölyesi, 2-5 Kasım 2006, Muğla.
11)Didem Coşkun (Bursiyer), Özel Alanda Özel İlişkiler: Evlatlık Kurumu, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2009, Muğla.
12) Didem Coşkun (Bursiyer)& Ayşe Durakbaşa “Özel Alanda Özel İlişkiler: Muğla”da Evlatlık Kurumu, Kız Evlatlıklar” başlıklı bildiri; 26-28 Mart 2009; II. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Ulusal Lisansüstü Öğrencileri Konferansı.
13) Ayşe Durakbaşa & Didem Coşkun, “Aile Bağları: Evlerde Büyütülen Kızlar” başlıklı bildiri; Ulusal Antropoloji Kongresi, 7-9 Nisan 2009.
14) Özsan,G.; Durakbaşa, A.; Karadağ, M. “Beş Taşra Kentinde Gündelik Yaşam”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Ekim, 2009, Aydın.
15) “Türkiye’de Merkez-Çevre İlişkilerine Yeniden Bakış: Sosyal Sınıf, Statü ve Aile Tarihleri”, Açış Paneli, “Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar”, TÜBİTAK destekli Çalıştay, 28-29 Ekim, 2011, Marmara Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Göztepe Kampüsü, İstanbul.
16) Özsan, G.; Durakbaşa, A.; Karadağ, M. “Türkiye’de Taşra Kentlerinde Modernleştirici Bir Aktör Olarak Eşraf Aileleri ve Eğitimin Rolü” Türk Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 14-16 Aralık 2011, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
17) 4. Sosyoloji Seminerleri “Öznenin İnşası” Konulu Seminerde Tartışmacı, 23 Aralık 2011, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Bomonti Yerleşkesi, İstanbul.
18) “Türk Modernleşmesinin Kadınlar Açısından Sonuçları: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Kaos ve Kadın konulu Sempozyum, 06-07 Aralık 2010, Malta Köşkü, İstanbul.
19) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Semineri , “Üç Tarz-ı Sanayi(siz)leşme ve Kalkınma, davetli tartışmacı, 30 Kasım 2010, Fındıklı, İstanbul.
20) “İstanbul’da feminist akademisyen olmak” , İstanbul-Kadın panel dizisi, 26 Haziran 2010, Kadın Eserleri Kütüphanesi, İstanbul.
21) “Kadın Çalışmalarında Feminist Eleştiri”, Atölye, Katılımcı, 5-6 Haziran 2010, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara.
22) “Türkiye’de Modernleşme Tarihi’nde Kadın” İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, Yerel Siyaset Akademisi eğitim semineri, 24 Aralık, 2012, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, Kent Konseyi Binası, İzmir.

23) “Muğla’da Yerel Tarih Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, 10 Ekim, 2012, Muğla Üniversitesi, 20.yıl Etkinlikleri, Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Muğla.7.6  Diğer yayınlar

1) Marie Mies, “Feminist Araştırmalar için bir Metodolojiye doğru”, Çakır& Akgökçe (der.), Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel yay., İstanbul, 1996, ss.48- 64. (çeviri)

2) Ann Ferguson, “Benliğin Cepheleri üzerine Feminist bir Teori”, a.g.e., ss.188- 200. (çeviri)

3) Maltepe Sanat Galerisi katalog metinleri (1996–1997). (çeviri)

4) Toplumbilim Dergisi, Feminist Eleştiri Özel Sayı; sayı editörü, Ayşe Durakbaşa; Bağlam yay., Mayıs 2002. (editörlük)

5) “Kadın, Kapitalizm ve Savaş”, Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı 2, 2006, (röportaj)

6) Suzanne Vromen, “Georg Simmel ve Kadınların Kültürel İkilemi”, Georg Simmel- Sosyolog, Sanatçı, Düşünür, (der.) Jale Özata Dirlikyapan, Doğu Batı Dergisi, Ocak 2011, ss.357-383. (çeviri)

7.7 Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler


 1. Halide Edib- Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim yay., 2000; Ocak 2002, ikinci basım.

 2. Davidoff, Leonore; Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet; (yay.haz.) Ayşe Durakbaşa; İletişim yay., 2002.

 3. Durakbaşa, A.& Şahin, Ö. Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler, II. Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla Belediyesi Kültür Yayınları, 2007.

4) “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve ‘Münevver’ Erkekler”, “Bilanço 98” Kitap Dizisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, 1998.

5) “Sosyolojide Temel Kuramlar”, Sosyolojiye Giriş, (der.) İhsan Sezal, Martı yay., Ankara, 2002.

6) “Dünden Yarına Yurttaşlık: Avrupa’nın Kıyısındakiler için Masallar ve Meseller”, içinde Eren Deniz Tol Göktürk, Dünden Yarına Yurttaşlık, Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2006.

7) “Birkaç Arpa Boyu...21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar”’, içinde Serpil Sancar (der.), Türkiye’de Kadın Çalışmaları: Bilanço 1975-2010- Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Koç Üniversitesi yay., 2011.8) “Tarih Yazımı”, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Ders Kitapları, Toplumsal Cinsiyet, (der.) Yıldız Ecevit, Anadolu Üniversitesi yayınları, 2011(yayın aşamasında)

7.8 Uluslararası Atıflar: Eserlerime 39 uluslararası yayında toplam 177 atıf yapılmıştır.

(Web of Science Citation Report ekte sunulmuştur.)

8.      Projeler

 1. 15-22 Nisan 1996- “Kültür: İstanbul’dan bir Cinsiyet Projesi” adlı araştırma grubu, sergi ve atölyeler dizisi, kuratör Ursula Biemann, Shedhalle, Zürich.

 2. Ocak 1994-Kasım 1994- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü “Kadınların Sözlü Tarihi Projesi”.

 3. “İşyerlerinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve İşverenlerin Kadın Çalışanlara Karşı Tutumu: Büro ve Mağaza Çalışanlarına Derinlemesine bir Bakış” adlı proje, (Dilek Cindoğlu ile birlikte), Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası destekli, Proje Raporu, Mart 1996.
 1. M.S.Ü Araştırma Fonu için, Ocak 1999- Ekim 2000, “1990 sonrası “Türkiye’de Sosyoloji Literatürü” konulu araştırma projesi (Yard.Doç.Dr. Aslı Kayhan ve Yard.Doç.Dr. Çağlayan Kovanlıkaya ile birlikte) yürütülmüş ve Araştırma Raporu hazırlanmıştır.

 2. “Türkiye’de Taşra Burjuvasinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar” başlıklı TÜBİTAK projesinin yürütücüsü, (Meltem Karadağ ve Gül Özsan ile birlikte), 2006-2008. 66

 3. “Türkiye’de Evkadınlığının Sosyal Tarihine Bir Bakış: Ev Hanımları, Kadın Akrabalar, Hizmetçiler, Evlatlıklar” başlıklı TÜBİTAK projesinin yürütücüsü; Prof. Dr. Ferhunde Özbay (Danışman), Temmuz 2008- Aralık 2009; Mart 2010 son rapor kabul edildi.

 4. Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar” başlıklı (TÜBİTAK destekli) Ulusal Bilimsel Toplantı (Çalıştay) Düzenleme Kurulu Başkanı, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 28-29 Ekim 2011.

8. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı FRAGEN projesinde Danışma Kurulu üyesi, Şubat-Mart, 2010.

Diğer Etkinlikler:

1. Muğla’da Sözlü Tarih Atölyelerinin organizasyonu, Muğla Belediyesi Düşünce, Sanat, Kültür Platformu Üyesi (2003-2007)

2. Antalya Kent Müzesi “Aile ve Evlilik Tarihi Sergisi” küratörü, Gönül Yemez ile birlikte, 2007-2008.

3.Bodrum Gümüşlük Akademisi Sivil İnsiyatif Grubu’na Sözlü Tarih Eğitimi verildi, Haziran-Eylül 2007.

4. NTV Tarih Konuşmaları programı, konuşmacı, 15 Kasım 2010.


5. SOMDER (Sosyoloji Mezunları Derneği) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Programında eğitmenlik; 2010-2011.

9.      İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı Marmara Üniversitesi Sosyoloji B. Temmuz 2010—

Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu Üyesi Marmara Üniv. Temmuz 2010---


Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu Üyesi Muğla Üniv. Ağustos 2003-2004
Bölüm Başkanlığı Muğla Üniversitesi Sosyoloji Böl. Ekim 2003- Eylül 2004

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Mimar Sinan Ünv. Ocak 1997-Ocak 199810.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA) ve Sosyoloji Derneği üyesi.

Sosyoloji Derneği üyesi, Ankara.

Sosyoloji Mezunları Derneği üyesi, İstanbul.11.  Ödüller

Essex Üniversitesi (İngiltere) Doktora eğitimi sırasında iki kez Overseas Research Students Award.12. Lisans Dersleri

2009-2010 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Sosyolojik Düşünce Tarihi, Sosyal Tabakalaşma, Osmanlı Toplum Yapısı, Çağdaş Sosyoloji Teorileri başlıklı dersler yürütülmüştür.

2010-11 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Sosyolojik Düşünce Tarihi, Sosyal Tabakalaşma, Araştırma Metodları, Alan Araştırması Semineri dersleri yürütülmüştür.

13.Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Muğla Üniversitesi Yüksek Lisans programında Cinsiyet ve Teorileri, Feminist Eleştiri, Küreselleşme ve Yurttaşlık Hukuku, Küreselleşme, Yurttaşlık ve Sosyal Politika, Türkiye’de Modernleşme Üzerine Tartışmalar, Temel Metin Okumaları, Simmel Üzerine Okumalar başlıklı dersler verilmiştir.

2009-2010 Güz döneminde Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde “Ortadoğu’da Kadın” konulu ders verilmiştir.

2010-11 Öğretim yılı Bahar Dönemi’nde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Yeni Kültürel Formlar” adlı Seminer dersi yürütülmüştür.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

 

Contemporary Sociological Thought

 


  

3 saat


 

 

 


 

35-40


 

İlkbahar

 

Social Stratification
 

3 saat


 

 

35-40

History of Sociological Thought II


 

3 saat 

 

35-40
Ortadoğu Toplumlarında Kadın (Yüksek Lisans Dersi)3 saat
2


2010-2011

Güz

 

  Fieldwork and Seminar
2 saat


 

2 saat


 

30-35 


 

Methodology of Social Sciences I
3 saat

35-40

Introduction to Sociology I


3 saat

35-40


İlkbahar

 

Social Stratification
 

3 saat


 

 

35-40


 

History of Sociological Thought II
 

3 saat


 

 

35-40

(Y.L) Seminer: Yeni Kültürel Formlar


2 saat

10

Introduction to Sociology

3 saat35-40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət