Ana səhifə

Özet: 01/03/2001-31/03/2005 tarihleri arasında Kırgızistan- türkiye Manas Üniversitesinde geçen isteğe bağlı sigortalılık süresinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin


Yüklə 26.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü26.5 Kb.
ÖZET: 01/03/2001-31/03/2005 tarihleri arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde geçen isteğe bağlı sigortalılık süresinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin (20/09/2007-16001)

Kurumunuz Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı emrinde ….. Uzman Yardımcısı unvanlı kadroda görev yapan …’un 01/03/2001-31/03/2005 tarihleri arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde geçen isteğe bağlı sigortalılık süresinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hüküm altına alınmış olup; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara atananların yukarıda belirtilen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 26.6.1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 58 inci maddede, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla, sözleşmeli personelden bu maddede belirtilen süre içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuran ve Devlet memuru kadrolarına atanmış olanların işçilikte ve sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; Bakanlığınız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı emrinde … Uzman Yardımcısı unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin belirtilen tarihlerde Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde geçen isteğe bağlı sigortalılık süresinin 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi ile Ek Geçici 58 inci maddesi kapsamına girmemesi sebebiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət