Ana səhifə

Özel balkanlar akşam lisesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem 11. Sinif din küL. Ve ahl. BİL. Dersi yazili sorulari


Yüklə 43 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü43 Kb.
ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 11.SINIF DİN KÜL.VE AHL.BİL.DERSİ YAZILI SORULARI

1.Hangisi Fıkhi- Ameli mezheplerinden biri değildir?

A- Matüridilik B- Hanbelilik C- Hanefilik D- Şafiilik


2.Ehli Beyt ne anlama gelir?

A- Dört büyük ev halife C- İlk Müslüman olanlar

B- Peygamberimizin ev halkı D- Hicret edenler
3.Aşağıdakilerden hangisi Kutlu Doğum Haftasının

sembolü kabul edilir?

A- Karanfil B- Gül C- Yasemen D- Papatya


4.Bir kez gönül yıktın ise,

Bu kıldığın namaz değil.

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil.Yunus Emre bu şiiriyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A- Kendini bilmenin önemini B- Kalp kırmamak gerektiğini

C- Temiz olmanın gerekliliğini D- İnsanın güzelliğini


5."Hz. Muhammed (s.a.s.) Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırdı. Mescidin etrafına genç, fakir ve kimsesizler için bölümler ekletti. Bu kimselere Ashabı Suffa dendi. Ashabı Suffa aynı zamanda İlk Müslüman öğrenciler olma şerefini kazanırken, mescidin yanındaki bu bölümler de ilk Müslüman okulu olma özelliğine kavuştu."

Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A- Hz.Muhammed (s.a.s.)’in mesleği B- Hz.Muhammed (s.a.s.)’in eğitim-öğretime verdiği önem

C- İlk medresenin kurulması için çok masraf yapıldığı D- İslamiyet’in mimariye verdiği önem
6.”İnandığı gibi yaşamayan,yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözünü en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A- İnanmak başka şey,yaşamak başka şeydir

B- İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz

C- İnanç,hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez

D- İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler,eylemlerinin

doğruluğunu kabul eder


7.Kur'an'ın geniş açıklanması ve yorumlanmasına ne

denir?

A- Fıkıh B- Kelam C- Tefsir D- Akaid


8.İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi- itikadi mezheptir. Hz Ali ile Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı sırasında hakeme başvurulmasına itiraz eden bir grup,Hz. Ali’nin ordusundan ayrılmıştır. Bunlar, Allah’ın kitabı Kur’an varken insanların hakemliğine başvurmanın dinden çıkmak anlamına geleceğini savunmuşlardır.

Yukarıda anlatılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A- Şiilik B- Mu’tezile C- Eş’arilik D- Haricilik


9.Hangisi ibadetin toplumsal faydalarından değildir?

A- Güzel ahlakı geliştirir. B- Toplumsal kaynaşmayı artırır.

C- Toplumda bireyler öne çıkar. D- Sosyal dayanışmayı artırır.

10.Peygamberimiz Hendek savaşından önce, sahabelerden Selman-ı Farisî’nin önerisini dikkate almış ve Medine’nin etrafını hendeklerle çevirtmiştir. Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A- Kendi işini kendisi görmesi B- İstişareye önem vermes C- Vefakar olması D- erhametli olması
1.Peygamberimiz, vefatından iki gün önce mescide gelmiş, ağır-ağır minbere çıkmış, yüzünü cemaate dönerek şöyle seslenmiştir: “Ey Müslümanlar! Şayet birinize karşı fena bir muamelede bulunduysam onun karşılığını ödemeye hazırım. Kime vurduysam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin bende alacağı varsa, işte malım, gelsin alsın.” Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A- Kul hakkına dikkat etmesi C- Affedici olması

B- Merhametli olması D- Vefakâr olması
2.“Peygamberimiz Taif seferinde, Taifliler tarafından hakaretlere uğramış ve taşlanmıştır. Yaralı bir şekilde bir bağa sığındığı sırada yanına gelen Cebrail, “Rabb’inin selamı var, eğer izin verirsen Taif’i yerle bir edeceğim” demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah’a şöyle yalvarmıştır: “Allah’ım onlar bilmiyorlar, onları bağışla!” Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A- Tevazu sahibi olması C- Sebatkâr olması

B- İyi geçimli olması D- Merhametli olması

3.Hangisi insanlar arası iyi ilişkiler kurma konusunda doğru değildir?

A- İnsanlar olduğu gibi kabul edilmeli, değer verilmelidir

B- Olumsuz davranışı olan hiç bir insanla iletişim

kurulmamalıdır

C- Bir olumsuz davranışla olumlu çok davranış yok

sayılmamalıdır

D- Her insanla paylaşabileceğimiz bir ortak nokta

Bulunabilir


4.Hangi tanım laikliği tam olarak ifade etmektedir?

A- Hiç bir şekilde vicdanlara baskı yapılmaması

B- Dinin devlet işlerine karışmaması

C- İnsanların inanç ve dini yaşamlarında serbest olması

D- Din-devlet işlerinin ayrılması, din-vicdan-düşünce-

ifade özgürlüğü


5.Hangisi Kur'anı doğru olarak açıklayıp yorumlayabilmek için gerekli şartlardan biri değildir?

A- Kur'an meali çok iyi dikkatle okunmalıdır

B- Arapça, incelikleriyle çok iyi bilinmelidir

C- Ayetlerin iniş sebepleri çok iyi bilinmelidir

D- Ayetlerin konularıyla ilgili, güncel bilimsel genel

bilgiler iyi bilinmelidir6. Selimiye ve Süleymnaiye camilerini yapan mimarımızın adı nedir?

A- Mimar Hayrettin B)- Mimar Sinan C) – Mimar Kemalettin D) Sedefkar mehmet7.Dinimizin okumaya, yazmaya, düşünmeye, bilimlere önem verdiğini en kolay nasıl anlarız?

A- Müslüman ülkeleri gezerek B- Aydınların tartışmalarından dinleyerek

C- Kuran'ı ve tarihi araştırarak D- Batı ülkelerini dolaşarak

8.Peygamberimiz, ihtiyar birinin, iki oğluna tutunarak yürüdüğünü gördü ve oradakilere ne olduğunu sordu. Onlar da “yürümeye yemin etti” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz “Bu adamın kendine azap etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur” diyerek adamın atına binmesini emretti. Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A- Affedici olması C- İstişareye önem vermesi

B- Vefakâr olması D- Kolaylaştırıcı olması

9.Peygamberlerin Allah’tan aldıkları emir ve mesajları insanlara aynen aktarmalarına ne denir?

A- Tebliğ B- Sıdk C- Fetanet D- Emanet


10.Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in bizim için örnek olan davranışlarından biri değildir?

A- Güvenilirliği C- Adaletli oluşuB- Peygamber oluşu D- Merhametli oluşu


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət