Ana səhifə

Ontheffing voor het percentage a-meststoffen


Yüklə 159.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü159.5 Kb.

Ontheffing voor het percentage A-meststoffen

Verordening 834/2007, Verordening 889/2008 en Skal-Certificatiegrondslagen1. Aanvrager (= Skal-geregistreerde)

Naam
Skalnummer2. Teeltplan

Gewas

Areaal (ha)

Stikstofgebruiksnorm

(Tabel 1 Mestbeleid LNV)Stikstofgebruiksruimte
x

=x

=x

=x

=x

=x

=x

=x

=
Totaal
n.v.t.3. Bemestingsplan op bedrijfsniveau

A-meststoffen

Mestsoort

Aanvoer, incl. eigen bio mest (ton)

Stikstofgehalte

(kg/ton)


Stikstofaanvoer

(kg)


Biologische dierlijke mest
x

=x

=x

=x

=
Totale hoeveelheid stikstof uit biologische dierlijke mest
Overige A-meststoffen
x

=x

=x

=x

=
Totale hoeveelheid stikstof uit overige A-meststoffen (niet uit biologische dierlijke mest)

+

Totale hoeveelheid stikstof uit A-meststoffenB-meststoffen

Mestsoort

Aanvoer, incl. eigen gangbare mest (ton)

Stikstofgehalte

(kg/ton)


Stikstofaanvoer

(kg)


Gangbare dierlijke mest
x

=x

=x

=x

=
Totale hoeveelheid stikstof uit gangbare dierlijke mest
Overige B-meststoffen
x

=x

=x

=x

=
Totale hoeveelheid stikstof uit overige B-meststoffen (niet uit gangbare dierlijke mest)
Totale hoeveelheid stikstof uit B-meststoffen4. Verklaring

Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden, zoals vermeld in Verordening 834/2007, Verordening 889/2008 en Skal-Certificatiegrondslagen.

Plaats

Datum

Handtekening geregistreerde


5. In te vullen door SkalToelichting
Wetgeving

 • Verordening 834/2007: artikel 5, lid b, c en g en artikel 12, lid 1 onder b en d

 • Verordening 889/2008: artikel 3, lid 1 en 3 en artikel 16

 • Skal-Certificatiegrondslagen: Relevante interpretaties in artikel 24

Minimaal 50% van de meststoffen moet bestaan uit A-meststoffen. Skal kan een ontheffing verlenen, indien de geregistreerde vooraf aan Skal aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is.Voorwaarden

 • In uw teelt maakt u gebruik van meerjarige vruchtwisseling, met leguminosen en andere groenbemestingsgewassen.

 • U gebruikt dierlijke mest of organisch materiaal van biologische productie.

 • U kunt bewijsstukken overleggen waarin u de noodzaak van het gebruik van B-meststoffen aantoont.

 • U kunt alleen een ontheffing voor één jaar aanvragen.

 • U houdt een overzichtelijke mestregistratie bij. Skal kan een berekening opvragen van de hoeveelheid stikstof die u daadwerkelijk gebruik heeft.Invulinstructie

Onderdeel 2. Teeltplan

U vermeldt alle gewassen, het areaal per gewas en vastgestelde stikstofgebruiknorm per gewas. Deze gegevens gebruikt u om de stikstofgebruiksruimte te berekenen (= gebruiksnorm vermenigvuldigen met areaal).

Skal hanteert de stikstofgebruiksnormen uit Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen 2010 – 2013 van LNV welke u op de website van LNV kunt vinden bij het LNV-loket. Alleen voor gras/klaver en luzerne hanteert Skal een stikstofgebruiksnorm van 0 kg.
Onderdeel 3. Bemestingsplan op bedrijfsniveau

U noteert van elke mestsoort die u wilt gebruiken de hoeveelheid en het gehalte aan stikstof. Deze gegevens gebruikt u om uw stikstofaanvoer te berekenen (= hoeveelheid van een bepaalde mestsoort vermenigvuldigen met stikstofgehalte).

Er zijn verschillende vakken voor biologische dierlijke mest, overige A-meststoffen, gangbare dierlijke mest en overige B-meststoffen. Het is belangrijk dat u de gegevens in het juiste vak invult.
Onderdeel 4. Verklaring

Vergeet niet de verklaring te ondertekenen.Bijlagen bij aanvraagformulier

Als bijlagen bij het aanvraagformulier voegt u toe: 1. Een actueel teeltplan. Bij voorkeur een kopie van het Overzicht gewaspercelen van de gecombineerde opgave van Dienst Regelingen.

 2. De motivatie voor uw aanvraag.

 3. Een mineralenbalans, als u volledig onder glas teelt.Procedure voor het aanvragen van een ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier volledig en correct in te vullen en met de gevraagde bijlagen in te sturen. Skal zal uw aanvraag beoordelen en u berichten of de aangevraagde ontheffing kan worden toegestaan.


Bij inspectie kan blijken dat een ontheffing onterecht is verleend of dat een ontheffing ontbreekt terwijl deze wel benodigd is. Naast eventuele oplegging van een maatregel conform het Skal-Reglement voor Certificatie en toezicht, kan er een afwijking worden geregistreerd en evt. een herinspectie op uw kosten worden uitgevoerd.

- FF076.01, versie 3Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət