Ana səhifə

Ny timeplan for Bio 1100 – Biologisk mangfold I – våren 2005


Yüklə 30.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü30.5 Kb.
Ny timeplan for Bio 1100 – Biologisk mangfold I – våren 2005
Forelesere:

AB=Anne Brysting (a.k.brysting@nhm.uio.no)

HEK= Hans Erik Karlsen (kontaktperson for feltdelen)

(h.e.karlsen@bio.uio.no)

HS=Heidi Solstad (heidi.solstad@nhm.uio.no)

IN=Inger Nordal (kontaktperson for forelesning/labdelen)

(inger.nordal@bio.uio.no)

JR=Jan Rueness (jan.rueness@bio.uio.no)

JT=Jahn Throndsen (jahn.throndsen@bio.uio.no)

KBH= Kirsten Borse Haraldsen

IL= Irene Lindblad

RHØ=Rune H. Økland (r.h.okland@nhm.uio.no)


Forelesninger (evt. Kollokvier): onsdager 10.15-12 og 14.15-16

Laboratorieøvelser, fredager, parti I: 10.15-12, parti II: 12.15-14 parti III: 14.15-16

Laboratoriøvelsene på fredag er tematisk knyttet til forelesningene på onsdag i samme uke.

HOVEDTEMA 1: MARIN BOTANIKK: ALGER

12. jan. 10.15-12: Introduksjon til kurset, Hvorfor studere biologisk mangfold?(IN)

Introduksjon til alger, finstruktur (JT)

14.15-16: Cyanophyta/cyanobakterier (JR)

19. jan. 10.15-12: Rhodophyta/rødalger (JR)

14.15-16: Heterokontophyta (JT)

26. jan. 10.15-12: Bacillariophyceae/kiselalger (JT)

14.15-16: Phaeophyceae/brunalger (JR)

02. feb. 10.15-12: Dinophyta/fureflagellater (JT)

14.15-15: Haptophyta/Svepeflagellater (JT)

15.15-16: Euglenophyta/øyealger (JT)

09. feb. 10.15-12: Chlorophyta/grønnalger (JT, JR)

14.15-16: Oppsummering alger, spørretime (JR & JT)

16. feb. 10.15-12: Deleksamen: Alger
HOVEDTEMA 2A: BOTANIKK-MOSER

23. feb. 10.15-12: Mosers biologi. Mosers opprinnelse og fylogenetiske forhold. (HS)

14.15-16: Levermoser (HS)

02. mar. 10.15-12: Bladmoser (HS)

14.15-16: Bladmoser. Mosers økologi (HS)
HOVEDTEMA 3: ZOOLOGI-MARINE INVERTEBRATER

09. mar. 10.15-12: Flercellede dyr, Porifera/svamper (HEK)

14.15-16: Cnidaria/nesledyr, Orientering Lucid-prosjektet (HEK, KBH & IL)

11.mar. Labøvelse: Studie av hydroiden Laomedea geniculata. Utstilling nesledyr.

30.mar. 10.15-11: Acoelomate dyr, Plathyhelminthes, Nemertina (HEK)

11.15-12: Pseudocoelomate dyr, Lophotrochozoa – Ecdysozoa (HEK)

14.15-16: Pseudocoelomate dyr, Mollusca, Aplacophora, Polyplacophora (HEK)

01.apr. Laboratorieøvelse: Digital bestemmelsesnøkkel til pigghuder ved hjelp av

programmet Lucid-ID. Utstilling av muslinger.

06.apr. 10.15-12: Mollusca: Bivalvia, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda (HEK)

14.15-16: Annelida, Artropoda (HEK)

08.apr. Labøvelse: Disseksjon av blåskjell Mytilus edulis. Utstilling av bløtdyr.

13.apr. 10.15-12: Artropoda (HEK)

14.15-16: Lesser protostomes – Lophophorata – Chaetognatha (HEK)

15.apr. Labøvelse: Disseksjon av sjøkreps Nephrops norvegicus. Utstilling av

krepsdyr.

20.apr. 10.15-12: Echinodermata, Chordata (HEK)

14.15-15: Presentasjon av prosjektoppgaver: ” bestemmelsesnøkkel-pigghuder”

(HEK, KBH & IL)

15.15-16: Oppsummering, spørsmål før eksamen (HEK)

23.apr. Labøvelse: Disseksjon av sjøstjernen Asterias rubens (korstroll). Utstilling

av pigghuder.26.apr 14.30-16: Deleksamen zoologi avholdes i auditorium 3 i biologibygningen.
HOVEDTEMA 2B: BOTANIKK – HØYERE PLANTER

27. apr. 10.15-12: Karsporeplanter I (IN)

14.15-16: Karsporeplanter II (IN)

29. april Labøvelse

04. mai 10.15-12: Gymnospermer/Nakenfrøete planter I (IN)

14.15-16: Gymnospermer/Nakenfrøete planter II (IN)

06. mai Labøvelse

11. mai 10.15-12: Basale Angiospermer (IN)

14.15-16: Monocot/Enfrøbladete planter (IN)

13. mai Labøvelse

18. mai 10.15-12: Eudicot /Rosider (AB)

14.15-16: Pollineringsbiologi (omvisning i Botanisk Hage) (AB)

20.mai Labøvelse

25. mai 10.15-12: Eudicot/Asterider (AB)

14.15-16: Frukttyper og frøspredning (AB)

27. mai Labøvelse1. juni 10.15-12: Deleksamen Botanikk (Moser og høyere planter)

14.15-16: Terrestriske naturtyper – introduksjon til sommerensfeltkurs (også relevant for Bio 1110) (RØ)
04. -12. juni: feltkurs parti I

14. juni 10-13: Eksamen: Praktisk prøve floristikk/faunistikk for parti I
13. – 21. juni feltkurs parti II

23. juni 10-13: Eksamen: Praktisk prøve floristikk/faunistikk for parti II


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət