Ana səhifə

NÁvod na obsluhu hd 01. 01 Popis detektora


Yüklə 32.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü32.5 Kb.

NÁVOD NA OBSLUHU

HD 01.01


Popis detektora


Detektor HD 01.01 je bezpečnostné zariadenie, ktoré má zabrániť vzniku nebezpečnej koncentrácie kysličník uhoľnatý a metán. Je určený na využitie v menších priestoroch a v rodinných domoch. Prístroj v dvoch stuopňoch opticky a zvukove signalizuje koncentrácie plynu CO a CH4.

Senzory patria medzi polovodičové senzory. Polovodičový senzor je neustále vyhrievaný, resp. vyhrievaný podľa časového diagramu na požadovanú teplotu.Elektrické parametre senzora, ktoré sú pri tejto teplote závislé od koncentrácie plynov sa merajú pomocou mikroprocesora. Na základe týchto údajov sa vyhodnocujú kritické stavy-poplach,porucha. Všetky stavy zariadenia (poplach a porucha) sú indikované optickou a zvukovou signalizáciou a zopnutím príslušného relé.Označenie detektora
HD 01.01 súčasné meranie CO a CH4


HD 01.01/1 súčasné meranie CO a CH4

(so zásuvkou pre externé napájanie)

HD 01.01/C meranie zemného plynu alebo propán-butánu

HD 01.01/C-2 meranie zemného plynu alebo propán-butánu

(so zásuvkou pre externé napájanie)

Upozornenie


Detektor reaguje aj na horľavé plyny a výpary organických rozpúšťadiel.

Snímač nesmie príjsť do styku s vodou a slnečním žiarením, ktorí by ho zničila.Popis funkcie

Navrhnuté zariadenie umožňuje nepretržité meranie a sledovanie koncentrácie dvoch plynov CO-CH4 (kysličník uhoľnatý a metan). Hodnota koncentrácie je porovnávaná s tzv., hraničnou koncentráciou, pri prekročení ktorej nastáva stav – VÝSTRAHA.

Tento stav je rozlišovaný samostatne pre každý plyn. Hraničná koncentrácia sa nastavuje počas kalibrácie snímača vo výrobe, resp. počas bežnej prevádzky v „teréne“. (vid.konfigurácia snímača).

Režim práce snímača možno rozdeliť do dvoch častí:  1. Nepretržité meranie stavu koncentrácie:

V tomto stave snímač nepretržite meria koncentrácie plynov CO a CH4, pričom ich hodnoty porovnáva s hraničnými hodnotami uloženými v kalibračnej tabuľke.

Ak je zistené prekročenie kalibračnej hodnoty signalizuje daný stav rozblikaním príslušnej LED diódy (v závislosti od plynu) – VÝSTRAHA. Paralelne s optickou signalizáciou sa spúšťa aj akustická signalizácia a signalizácia pripojená na výstup prislúchajúcehu relé. Relé je v pokojovom stave typu NO (NORMAL OPEN).

Po skončení stavu Výstraha končí tak optická signalizácia ako aj signalizácia pomocou relé.


  1. Kalibrácia:

V režime kalibrácia sa snímač prepína do špeciálneho režimu, v ktorom sa nastavujú špecifické vlastnosti, jako sú napr. komparačné hodnoty vyhodnocovania stavu „Výstraha“. Snímač tiež nepretržite meria koncentrácie,ale nesignalizuje daný stav pomocou led, ani relé. Bližšie v časti „Konfigurácia snímača“.

Montáž a pripojenie detektora


Do steny v blízkosti kotla alebo iného plynového spotrebiča sa zavŕtajú dve otvory s roztečou podľa pripojeného nákresu. Detektor sa pripevní na stenu pomocou dvoch skrutiek. Výška umiestnenia detektora je pod stropom miestnosti. Detektor pripojuje napájanie GND a Unap na svorkovnice. Pritom sa rozsvietia červené LED diody aj bez prítomnosti plynu, ktoré po nažeravení snímača hasne.

Na svorky „Beeper“ je možné pripojiť vonkajšiu a akustickú sirénu. Výstup je typu OC-otvorený kolektor. Spína napájacie napätie Unap voči zemi. Maximálny zaťažovací prúd pre takýto výstup je 50mA.Technické údaje HD 01.01


Napájacie napätie Unap 10-16V

16-25V

Prúdový odber (pre Unap=15V) Inap 100mAMerací cyklus Tnap 20 sek.

Max.spínací prúd pre relé Irele 6A/250V~

Max.spínací prúd výstupu Beep Ibeep 50mA

(pre Unap=15V)

Úroveň signalizácie CO 60ppm , 120ppm

CH4 0,5% obj., 1,0% obj.Prevádzka detektora


Prevádzka je nepretržitá. Vypínanie a zapínanie detektora má vplyv na citlivosť snímača. Prevádzka je indikovaná zelenou LED diodou FUNKCIA. Únik plynu detektor signalizuje v dvoch stupňoch.

I.st. blika červená LED dioda dvoch sek. intervaloch a zvuková signalizácia prerušovanej forme (dvoch sek. intervaloch)a zopne príslušná relátka CO alebo CH4.

II.st. stále svieti červená LED dioda a zvuková signalizácia prerušenej forme jedno sek. intervaloch.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət