Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə8/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Capitolul 6UTILIZAREA TERENULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI
6.1. Lucrări necesare organizării pe șantier

Organizarea de şantier va avea o extindere restrânsă, în perimetrul delimitat pentru implementarea proiectului. Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.


Pe întreaga perioadă de lucru a şantierului sunt necesare utilităţile: apă, energie electrică, asigurarea acestora se va realiza prin utilizarea de echipamente mobile, acționate de motoare termice. Energia electrică va fi asigurată prin branșarea la rețeaua electrică din zonă.
Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din şantier va fi realizată de Constructor.
Atât pe parcursul lucrărilor, cât şi după terminarea acestora Constructorul (ca execuntant al lucrărilor civile) cât și contractorii de specialitate se vor îngriji și vor fi responsabili de:

- curăţenia în şantier;

- gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor.
La predarea obiectivului de investiţie, terenul ocupat cu organizarea de şantier va fi eliberat de materiale şi readus la starea iniţială.
Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi amenajată pe terenul pus la dispoziţie, de către titularul proiectului, CJ Buzău.


Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren.
Impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Se consideră că, în condițiile respectării disciplinei de șantier, nu există riscul de manifestare a poluării mediului, iar impactul produs de organizarea de șantier va fi unul nesemnificativ, având în vedere amplasamentele, suprafețele și caracterul temporar al lucrărirlor.
Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier
Sursele de poluanți, precum și măsurile operaționale ce vor fi luate au fost prezentate în capitolele 5 și 6. Se consideră că, prin măsurile tehnice adoptate şi prin respectarea cu stricteţe a disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi întocmite, în timpul organizării de șantier și a lucrărilor de construcție efectele surselor de poluanți apărute vor fi nesemnificative.
Pentru organizarea corectă a lucrărilor, în zona de șantier, vor fi luate următoarele măsuri:

  • stocarea corespunzătoare a materiilor prime;

  • gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de orice tip;

  • întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor/utilajelor/instalaţiilor;

  • colectarea corespunzătoare a apelor uzate fecaloid – menajere şi gestionarea corectă a a apelor pluviale.6.2. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalizarea investiției Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deșeu și va proceda la amenajarea ambientală a perimetrului afectat instalației.


Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate minerale, moloz concasat) va fi depozitat sub coordonarea titularului de proiect pe platformele din incită.
După expirarea duratei de viaţă a instalaţiei (estimată la 20 de ani) dezafectarea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi reabilitarea perimetrelor în care au fost montate acestea vor fi efectuate pe baza unui proiect de dezafectare şi de reabilitare a amplasamentelor. La elaborarea proiectului se vor avea în vedere în mod special: inventarul substanţelor și materialelor stocate şi procedurile pentru eliminarea acestora, precum şi procedurile pentru dezafectarea corespunzătoare a rezervoarelor şi a părţilor componente ale instalaţiei.
Proiectul de dezafectare şi documentația tehnică asociate unui eventual proiect de dezafectare, vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea emiterii acordului de mediu pentru această activitate.
De asemenea, orice modificări aduse instalației (în sensul măririi capacității sau înlocuire a unor echipamente importante) vor fi în prealabil supuse avizării autorității competente.

Capitolul 7DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ALE PROIECTULUI


Prezentarea descriptivă a fluxului de lucru este realizată corelat cu indicativele privind obiectele și instalațiile cuprinse în Figura 2 – Plan de situație din Anexa B unde este prezentată localizarea obiectelor care intră în alcătuirea instalației.


Etapele și fazele de lucru aferente instalației pilot sunt prezentate în continuare.
Recepţia DCD la intrarea în instalația pilot la cântarul basculă, când se înregistrează şi verifică următoarele:

• Calitatea deşeurilor recepţionate este verificatǎ (deșeurile periculoase vor fi refuzate)

• Dacǎ codul deşeului este în lista codurilor de deşeuri acceptate la concasare
După înregistrarea la cântar vehiculul va fi îndrumat spre locul de descărcare unde angajatul de la staţia mobilă de concasare va indica locaţia exactă de descărcare şi va inspecta din nou deşeurile. În cazul în care deşeurile nu respectă condiţiile impuse pentru concasare, angajatul informeazǎ şeful staţiei, care poate lua următoarele decizii:

• admite concasarea deşeului, după o triere/separare prealabilă (eventual schimbând codul atribuit deşeului);

• nu admite prelucrarea deşeului, refuză transportul şi îl transferă la depozitul de deşeuri (dacă se încadrează într-un cod de deşeu acceptat - nepericuloase) sau, anunță autoritățile (APM Buzău și CJ GNM Buzău) cu privire la existența unui transport neconform de deșeuri periculoase, urmând apoi instrucțiunile autorităților. Bonul de cântar la intrarea în instalație, devine în această situație un document transferat autorității.
După descărcare, recântărire şi eliberarea tichetului de cântărire, mijlocul de transport este dirijat la rampa de spălare, unde se face igienizarea pneurilor.
Fluxul de procesare a DCD în interiorul instalației pilot, presupune in principal următoarele faze:

• DCD acceptate şi descărcate pe platformă sunt separate manual (cu lopata) sau mecanic cu încărcătorul frontal de pământ, nisip și alți constituenți care nu fac obiectul concasării;

• Sortarea pe cât posibil a materialelor reciclabile sau din diferiți constituienți, care sunt detaşabile (lemn, hârtie, cartoane, metale, sticlă, plastice, ţigle, gresie/faianță, etc). Fracţiile reciclabile se vor stoca temporar, după caz, în grămezi separate sau containere separate.

• Eventualele componente periculoase (azbest, cabluri impregnate, bucăți din beton cu urme de produți petrolieri, cutii de vopsea, etc) se vor stoca separat în containere metalice.

• Spargerea primară cu piconul a grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni mari

• Sfărâmarea grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni mari cu piconul şi tăierea armăturilor cu polizorul unghiular (flexul ).

• DCD sunt încărcate în bena staţiei mobile de concasare;

• Sfărâmare primară cu concasorul cu fălci, obţinându-se material concasat cu sortul 45/90 mm. Concasorul va avea inclus un sistem de stropire anti-praf.

• Separarea magnetică a metalelor

• Selectare manuală a altor constituenți (lemn, plastic, hârtie şi cabluri)

• Sortarea fracţiilor după granulometrie, cu staţia de sortare semimobilă

• Valorificarea materialelor concasate inerte şi a materialelor reciclabile

• Transportul reziduurilor, refuzurilor inerte (inclusiv a prafului rezultat din concasare) la depozitul conform de deșeuri clasă B sau operatorii autorizați.
Instalația ce va fi procurată va putea opera și pe alte amplasamente. Sunt vizate amplasamentelor șantierelor cu volume mari de lucrări (acolo unde în documentele emise de Agenția de Mediu este specificată posibilitatea acestui lucru) sau, în locurile de concentrare a materialelor din demolări stabilite de autorități publice locale și avizate de APM Buzău pentru asemenea operații.
Deplasarea instalației va putea fi realizată cu ajutorul unui transportator autorizat.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət