Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə7/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

5.3. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament


Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.
Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile și va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcţie se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.
Tabel 2 Gestionarea deșeurilor în etapa de construcție


Cod deșeu

Tip deșeu


Cantitate estimată

Mod de eliminare

15 01 10*

Ambalaj cu continut de substante periculoase ( ambalaj vopseluri / solvent / unsori)

0,015 t

Colectare separată și valorificare operator autorizat

15 02 03

Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02

0,015 t

Colectare separată și eliminare operator autorizat – depozit clasa B

17 01 07

Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06

0,5 t

Valorificare locală – ampriza drumuri

17 02 01

Lemn

2 m3

Colectare separată și reciclare locală

17 02 03

Plastic

0,06 t

Colectare separată și valorificare operator autorizat

17 04 07

Amestecuri metalice


0,05 t

Colectare separată și valorificare operator autorizat

17 04 11

Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10


0,03 t

Colectare separată și valorificare operator autorizat

17 05 04

Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

9 t

Stocare temporară pe amplasament (zona de est, neutilizată) și valorificare locală

17 06 04

Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03

0,04 t

Colectare separată și eliminare depozit clasa B

20 02 01

Deșeuri menajere în amestec

0,4 t operațional
Cca. 25 t din igienizări ale amplasamentului

Eliminare depozit clasa B

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa de funcţionare este prezentată în cele ce urmează:  • piesele şi componentele metalice uzate se vor colecta în zonele special amenajate din cadrul incintei şi vor fi valorificate prin operatori autorizaţi

  • deşeurile menajere şi asimilabil menajere vor fi colectate în containere închise, depozitate temporar în zona desemnată – lângă clădirea administrativă, fiind eliminate de operatorul local

  • deșeurile inerte sub formă de particule fine vor fi valorificate la umplerea unor excavații sau eliminate la un depozit autorizat.

Materialele rezultate în urma concasării sunt încă considerate deșeu în Romania. În absența unor norme specifice privind încetarea statutului de deșeu, chiar dacă cerințele stipulate la Capitolul 5 Subproduse, Art. 5 din Legea 211/2011 privind deșeurile sunt îndeplinite:


a) utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este certă;

b) substanţa sau obiectul poate fi utilizat direct, fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obişnuită;

c) substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producţie;

d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul că substanţa sau obiectul îndeplineşte toate cerinţele relevante referitoare la produs, la protecţia mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.
În managementul operațional al instalației de tratare DCD, aceste agregate vor fi gestionate ca un deșeu, valorificabil, rezultat dintr-o operație de tratare în vederea valorificării.
Acest mod de gestionare va fi aplicat până la punerea în aplicare, referitor la această categorie de materiale, a prevederilor din Legea 211 din 2011 privind deșeurile, Capitolul 6: Încetarea statutului de deşeu, Art. 6:
(1)În cazul în care anumite categorii de deşeuri au trecut printr-o operaţiune prevăzută în anexa nr. 3 şi dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeană, acestea încetează să mai fie considerate deşeuri, în sensul prezentei legi.

(3)În lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar menţionate la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, dacă un anumit deşeu a încetat să fie considerat ca atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic şi asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice altă autoritate/instituţie de la nivel naţional ori european, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)substanţa sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b)există o piaţă sau cerere pentru substanţa ori obiectul în cauză;

c)substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;

d)utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sănătăţii populaţiei.
Pentru toate materialele rezultate din trierea / tratarea deșeurilor acceptate în instalație, indiferent de categoria lor (solid, pulverulent, nepericulos, inert, periculos) vor fi păstrate evidențe în conformitate cu prevederile HG 856/2003, inclusiv informații privind calitatea și compoziția acestuia.
De asemenea, transportul agregatelor produse prin concasare către locul de valorificare se va efectua în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət