Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə3/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1.4. Descrierea Proiectului

1.4.1. Graficul de implementare al proiectului


Calendarul activităţilor ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului supus avizării este strict legat de constrângerile privind derularea procedurilor de avizare și achiziție publică a bunurilor și serviciilor.
Din punct de vedere instituţional, pentru implementarea proiectului supus avizării este necesară parcurgerea unei succesiuni de activităţi pregătitoare. În rezumat, acestea constau în:
• Stabilirea soluțiilor tehnice – finalizarea Studiului de Fezabilitate

• Avizarea componentelor proiectului – obținerea avizelor și acordurilor;

• Proiectarea de detaliu și întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire;

• Obţinerea Autorizaţiei de Construire;

• Organizarea licitației pentru procurarea echipamentelor;

• Organizarea activităţilor de pregătire a execuţiei lucrărilor;

• Construirea propriu-zisă a obiectivelor componente

• Testarea echipamentelor;

• Pregătirea instituțională a titularului de proiect (CJ Buzău);

• Pregătirea personalului de operare;

• Punerea în funcțiune și Testul de performanță
În ceea ce priveşte tehnologia de lucru şi schema de maşini ce va fi utilizată pentru lucrările din amplasament trebuie precizat faptul că nu vor fi utilizate tehnologii, echipamente sau utilaje speciale. Toate lucrările pot fi executate cu utilaje prezente în mod curent pe şantierele de construcţii (buldozere, excavatoare, încărcătoare frontale, automacarale, autocamioane).
Organizarea de şantier va fi clasică, durata de execuţie a lucrărilor fiind apreciată la două luni.

1.4.2. Parametrii fizici ai proiectului

Elementele constitutive instalației pilot de tratare DCD inerte și fluxul tehnologic sunt prezentate în secțiunile următoare.


Tratarea DCD se face de regulă în instalaţii de concasare, unde deşeurile colectate amestecat sunt sfărâmate, mărunţite, cernute, dupa posibilităţi se pot separa magnetic metalele, se pot spăla, filtra fracţiile refolosibile, în funcţie de cerinţele utilizatorului.
Astfel se pot obţine:

• materiale inerte pentru construcţia de drumuri, prin concasare şi sitare;

• metale feroase prin utilizarea separatorilor magnetici;

• metale neferoase prin sortare manuală;

• materiale cu o putere calorifică ridicată (hârtie, lemn, plastic), prin separare manuală, sisteme de aspirare şi ventilare, flotare.
Instalaţiile de concasare pot fi: FIXE şi MOBILE.
Conceptul general privind fluxurile de DCD într-un sistem complet operațional este ilustrat în Figura nr. 3 de mai jos. Acest concept va fi aplicat și proiectului de față, cu mențiunea că, pentru instalația pilot de la Vernești, NU se are în vedere acceptarea deșeurilor periculoase la intrarea în instalație. Controlul și separarea materialelor periculoase va fi efectuată totuși pe amplasament pentru a putea separa și îndepărta eventuale urme de azbest sau cabluri electrice impregnate care pot ajunge accidental în instalație în blocuri mai mari de zidărie.

Figura nr. 3 - Fluxuri de materiale în gestionarea DCD


Lista obiectelor construite, echipamentelor principale precum și principalele specificații tehnice ale acestora sunt prezentate în continuare.
1. STATIE MOBILĂ DE CONCASARE CU FĂLCI

2. Staţie sortare semimobilă

3. Buldoexcavator

4. Ciocan picon, polizor unghiular

5. Împrejmuiri şi porţi

6. Cabina poartă cu grup sanitar

7. Cântar basculă 60 to

8. Rampă de spălare a roţilor;

9. Rezervor apă

10. Bazin retenţie ape uzate

11. Reţele electrice

12. Reţele apă-canal cu instalaţie stropire antipraf

13. Platforma (betonată) de stocare a materialelor intrate;

14. Containere materiale reciclabile

15. Platforme stocare materiale concasate

16. Perdea arbori şi arbuşti

Echipamentele și utilajele ce vor fi procurate sunt descrise mai jos.
1. STATIE MOBILĂ DE CONCASARE CU FĂLCI
Productivitatea: 20 tone/oră

Caracteristici tehnice:

• Putere, minim 52 kW

• Motor diesel cu generator

Alimentator cu bare, min 4 mc

• Bandă transportoare cu buncăr si grătar

• Concasor cu fălci pt sorturi între 45-90 mm

• Bandă transportoare pentru eliminare steril

• Separator magnetic

• Sistem anti-praf

• Scara de acces și pasarela de vizitare

• Șasiu si şenile heavy-duty

• Sistem centralizat de comandă

• Controlul funcționării prin comandă prin cablu


2. SORTATOR

• Statie sortare semimobila, 2 nivele ciuruire

• Suprafata ciur .2,3 mp

• Productivitate max: 90 to/h

• Greutate cca. 6,4 to

• Banda transportoare centrală material fin latime=650 mm; lungime =8.000 mm; Inalțimea de deversare= 3.270 mm

• Două benzi transportoare (distribuitoare) laterale

• Tren de rulare :Tălpi


3. BULDOEXCAVATOR

Caracteristici tehnice:

• Adâncime maximă de excavare: 4.950 mm;

• Capacitate cupă încărcător: 1,0 m3;

• Putere motor: 97 CP;

• Cuplu motor: 453 Nm la 1.400 rpm;

• Greutate operationala: 7.950 kg;
4. CIOCAN PICON HIDRAULIC

• Caracteristici tehnice:

• Greutate:360 kg;

• Unealta 75 mm ;

• Energie degajată 884 J / lovitură;

5. FLEX


Polizor unghiular 1200 W- 1 buc.
Elementele construite și de infrastructură sunt descrise mai jos.
1. Împrejmuiri şi porţi
Imprejmuirea s-a prevăzut a se realiza din plasa sudată, cu înalțimea de 2 m, pe stâlpi din țeavă pe fundaţii de beton avand 0,3 m x 0,3 x 0,6 m.

S-a prevăzut o poartă pentru accesul autovehicolelor, pentru fiecare sens: intrare/ieșire, executate din plasș sudată pe stâlpi din ţeavă cu înălțimea de 2 m.

Se va instala de asemenea o poartă de intrare separată care va permite accesul pietonilor.

Lungimea totală a împrejmuirii, inclusiv porţile este de 405 m.


2. Cabina poartă
La intrarea în incintă s-a prevăzut o cabină poartă care se va realiza din două containere tip birou, în care se va amenaja un birou, grup sanitar cu dușuri și vestiare.

• dimensiunile la exterior de cca 6,0 m x 2,5 m x 2,6 m = 2 buc

• înăltime interioara 2,3 m
Containerele vor fi procurate gata confectionate şi echipate, urmând a se monta pe fundaţii din beton armat.
3. Cântar basculă 60 to
Cântarul basculă este o construcție metalică amplasată pe o platformă de beton armat rutier. Platforma metalică este transportabilă şi cântareşte vehicule rutiere până la 60 t.
Deservirea platformei de cântărire se va face din cabina de poartă ce va fi dotată cu echipamentul computerizat de înregistrare a datelor şi de întocmire a rapoartelor zilnice.
Instalarea platformei de cântărire se va face pe o platformă din beton armat, cu dimensiunile de 10 m x 3 m.
4. Rampa de spălare a roţilor
Rampa de spălare a roților autovehiculelor este de tip filtru sanitar şi va fi amplasată în zona porţii de iesire din incintă. Este o construcţie semiîngropată realizată printr-o săpătura cu un taluz de 1:1,5, din beton armat, avand dimensiuni 17,0 m x 3,3 m x 0,80 m, fundată cu un strat de balast de 50 cm.
Aceasta rampă are un bazin cu apă de igienizare prin care trec roţile, adiacent este un separator de produse petroliere. Apele uzate din rampă sunt trecute prin separator și colectate în bazinul de retenţie ape uzate, de unde sunt evacuate periodic cu autovidanja la o staţie de epurare autorizată.
5. Rezervor apă
Pe amplasament s-a prevăzut un rezervor cilindric orizontal, din polistif, montat semiingropat cu un volum de 5.000 litri. Rezervorul se va monta pe o fundaţie din beton armat, fundată cu un strat de balast de 50 cm. În această fundaţie se vor îngloba suporţii metalici, pe care se va prinde cu şuruburi rezervorul.
Rezervorul de apă asigură un stoc temporar de apă pe amplasament. Apa va fi asigurata din surse autorizate la necesitate.
6. Bazin retenţie ape uzate
Apele pluviale colectate de pe platformele de depozitare DCD prin guri de scurgere cu sifon şi depozit vor fi conduse gravitaţional spre bazinul de retenţie ape potenţial impurificate, având capacitatea de 105 m3.
Tot aici vor fi colectate și apele uzate provenite de la instalaţia de spalare roţi după trecerea prin separatorul de hidrocarburi.
Bazinul va fi evacuat periodic cu autovidanja la staţia de epurare.

Bazinul va fi realizat în săpătură cu un taluz de 1:2, realizat din dale de beton de 10 cm grosime pe un strat de geomembrana PEID, aşternută pe un strat de nisip de 5 cm grosime. Bazinul are dimensiunile în plan la cota 0,00 de: 10 m x 11 m şi adâncimea totala de 2,0 m, fundat pe un strat de balast de 50 cm.


7. Reţele electrice
Reţelele electrice vor alimenta consumatorii electrici din cabina poartă (calorifer electric, boiler, hidrofor, calculator, prize, iluminat cabina poartă interior), precum şi iluminatul exterior in dreptul cabinei şi a cântarului basculă.
Alimentarea cu energie electrica se va face din reţeaua locala de distribuție. Fosta instalație de sortare agregate minerale a avut asigurată alimentarea cu energie electrică (postul de transformare aerian este încă prezent pe amplasament).
8. Reţele şi instalatii apă-canal
Din rezervorul de apă din polistif de 5000 l, montat îngropat se vor alimenta printr-un hidrofor folosințele de apă. Aceastea sunt:

• Grupul sanitar de la cabina poartă, care are 2 duşuri, 2 chiuvete. Apa caldă va fi furnizată de un boiler electric de 200 l, avand puterea de 4 kW.

• Rampa de spălare roți

• Instalația de control al prafului (la concasor)

Apele uzate de la instalaţia spălare roti şi de la grupul sanitar se vor colecta prin reţele de canalizare din PVC- KG a având diametrul de 200 mm, prevăzute cu cămine de vizitare şi se vor evacua la bazinul de retenţie ape uzate.
Instalaţia de desprăfuire constă în prevederea unui hidrant de grădină de ¾ “, care se racordează la reţeaua de apă, la care se montează un furtun cu instalație de pulverizare, având un consum de 200 l/zi.
Pe amplasament vor fi disponibile și două cabine toaletă ecologică pentru întreținerea cărora va fi încheiat un contract cu o firmă autorizată.
9. Zona (betonată) de stocare a materialelor brute (DCD inerte intrate)
DCD intrate în staţia pilot, vor fi descărcate pe o platformă de beton avînd dimensiunile de 20 m x 10 m (200 m2). În apropierea acesteia va opera concasorul mobil.
10. Containere materiale reciclabile
Materialele reciclabile separate în cursul operațiilor de triere / mărunțire vor fi stocate pe sorturi în containere etichetate, avand 1,1 mc.

Pentru început se prevăd 5 containere, urmând ca în timp şi după necesități să mai fie achiziționate și altele.


Sunt prevăzute şi 2 containere de 1,1 mc pentru colectarea evantualelor deşeuri periculoase.
11. Platforme stocare materiale concasate
Materialele concasate se vor stoca pe sorturi în funcţie de granulometrie și material în casetele betonate existente pe amplasament, pe o suprafaţă de cca 350 m2.
12. Platforme tehnologice, parcare

In afară de platforma de primire DCD brute, descrisă mai sus, se vor prevedea şi alte platforme tehnologice, pentru stocarea temporară a materialelor inerte având o suprafaţa de cca 600 m2 (40m x15m) în etapa 1, și o platformă materiale concasate fin, etapa 2, de cca 500 m2, precum si o parcare pentru utilaje, avand dimensiunile de 12m x 10m, și o suprafață de 120 m2.


Aceste platforme vor fi realizate din material concasat inert în prima fază, urmând ca ulterior să se betoneze, în măsura fondurilor disponibile.
13. Perdea arbori şi arbuşti

Pe conturul împrejmuirii se va realiza o perdea de două rânduri de arbori, pe o lăţime de 3 m, din specii arboricole convenite cu factorii responsabili privind protecția și conservarea biodiversității din zonă (sunt propuse frasin şi plop alb).1.4.3. Fluxul de lucru și control


Prezentarea descriptivă a fluxului de lucru este realizată corelat cu indicativele privind obiectele și instalațiile cuprinse în Figura 2 – Plan de situație din Anexa B unde este prezentată localizarea obiectelor care intră în alcătuirea instalației.
Etapele și fazele de lucru aferente instalației pilot sunt prezentate în continuare.
Recepţia DCD la intrarea în instalația pilot la cântarul basculă, când se înregistrează şi verifică următoarele:

• Calitatea deşeurilor recepţionate este verificatǎ (deșeurile periculoase vor fi refuzate)

• Dacǎ codul deşeului este în lista codurilor de deşeuri acceptate la concasare
După înregistrarea la cântar vehiculul va fi îndrumat spre locul de descărcare unde angajatul de la staţia mobilă de concasare va indica locaţia exactă de descărcare şi va inspecta din nou deşeurile. În cazul în care deşeurile nu respectă condiţiile impuse pentru concasare, angajatul informeazǎ şeful staţiei, care poate lua următoarele decizii:

• admite concasarea deşeului, după o triere/separare prealabilă (eventual schimbând codul atribuit deşeului);

• nu admite prelucrarea deşeului, refuză transportul şi îl transferă la depozitul de deşeuri (dacă se încadrează într-un cod de deşeu acceptat - nepericuloase) sau, anunță autoritățile (APM Buzău și CJ GNM Buzău) cu privire la existența unui transport neconform de deșeuri periculoase, urmând apoi instrucțiunile autorităților. Bonul de cântar la intrarea în instalație, devine în această situație un document transferat autorității.
După descărcare, recântărire şi eliberarea tichetului de cântărire, mijlocul de transport este dirijat la rampa de spălare, unde se face igienizarea pneurilor.
Fluxul de procesare a DCD în interiorul instalației pilot, presupune in principal următoarele faze:

• DCD acceptate şi descărcate pe platformă sunt separate manual (cu lopata) sau mecanic cu încărcătorul frontal de pământ, nisip și alți constituenți care nu fac obiectul concasării;

• Sortarea pe cât posibil a materialelor reciclabile sau din diferiți constituienți, care sunt detaşabile (lemn, hârtie, cartoane, metale, sticlă, plastice, ţigle, gresie/faianță, etc). Fracţiile reciclabile se vor stoca temporar, după caz, în grămezi separate sau containere separate.

• Eventualele componente periculoase (azbest, cabluri impregnate, bucăți din beton cu urme de produți petrolieri, cutii de vopsea, etc) se vor stoca separat în containere metalice.

• Spargerea primară cu piconul a grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni mari

• Sfărâmarea grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni mari cu piconul şi tăierea armăturilor cu polizorul unghiular (flexul ).

• DCD sunt încărcate în bena staţiei mobile de concasare;

• Sfărâmare primară cu concasorul cu fălci, obţinându-se material concasat cu sortul 45/90 mm. Concasorul va avea inclus un sistem de stropire anti-praf.

• Separarea magnetică a metalelor

• Selectare manuală a altor constituenți (lemn, plastic, hârtie şi cabluri)

• Sortarea fracţiilor după granulometrie, cu staţia de sortare semimobilă

• Valorificarea materialelor concasate inerte şi a materialelor reciclabile

• Transportul reziduurilor, refuzurilor inerte (inclusiv a prafului rezultat din concasare) la depozitul conform de deșeuri clasă B sau operatorii autorizați.
Instalația ce va fi procurată va putea opera și pe alte amplasamente. Sunt vizate amplasamentelor șantierelor cu volume mari de lucrări (acolo unde în documentele emise de Agenția de Mediu este specificată posibilitatea acestui lucru) sau, în locurile de concentrare a materialelor din demolări stabilite de autorități publice locale și avizate de APM Buzău pentru asemenea operații.
Deplasarea instalației va putea fi realizată cu ajutorul unui transportator autorizat.

1.4.4. Materii prime, materiale, semifabricate, produse finite


Așa cum a fost precizat în secțiunile anterioare Instalația pilot de tratare DCD a fost proiectată să trateze anual o cantitate medie de 28.000 tone/an DCD inert la intrarea în instalație, care, corespund ca materiale de ieșire din amplasament:

- cca. 21.000 tone de deșeuri mărunțite, sorturi valorificabile

- cca. 6812,5 tone/an material fin, inert, eliminat;

- cca. 173 tone/an metal recuperat și valorificat;

- cca. 12 tone /an deșeuri nepericuloase triate manual din DCD acceptate în instalație și eliminate contra cost la depozitul de clasă B regional;

- cca. 2,5 tone/an deșeuri periculoase triate manual din DCD acceptate în instalația și eliminate contrac cost prin operatori autorizați special.1.4.5. Modul de asigurare al utilităţilor


Pentru funcționarea corespunzătoare a instalației sunt necesare: energie electrică, apă, servicii de colectare a deșeurilor, servicii de mentenanță, servicii de transport.
Energia electrică

Va fi asigurată prin racord la linia de medie tensiune amplasată în imediata vecinătate. Consumatorii (calcul de dimensionare pentru 365 zile/an) sunt următorii:


• hidrofor: 1,5 kW /h*52 săpt*5 zile/săpt*6 ore/zi 2.340 kW/an

• boiler electric : =1,5 kW /h *52 săpt*5 zile/săpt*1 oră/zi 390 kW /an

• iluminat interior=2 kW /h *52 săpt*5 zile/săpt*8 oră/zi 4.160 kW /an

• iluminat exterior=0,7 kW /h *365 zile/săpt*10 ore/zi 2.555 kW /an

• polizor unghiular (flex)= 2 kW /h *52 săpt*5 zile/săpt*3 oră/zi 1.560 kW /an

Total Putere electrică necesară 11.005 kW /an


Alimentarea cu carburant

Utilajele și echipamantele care vor deservi instalația pilot vor fi echipate cu motoare DIESEL. Pentru funcționarea lor va fi necesară asigurarea serviciului de alimentare cu carburant, serviciu care va fi procurat pe baza unui contract de prestări servicii, utilizând o cisternă autorizată, echipată cu pompă de distribuție omologată. În acest fel este evitată stocarea de carburant pe amplasament. Consumul mediu este estimat la 120 l motorină / zi (8 ore de operare).


Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă – pentru folosințe igienico-sanitare, spălări platforme și vehicule și incendiu, va fi asigurată din sursa autorizata.


Consumul mediu zilnic de apă va fi de 1,282 m3/zi.

Pentru scop potabil apa va fi furnizată pe bază de contract de un furnizor autorizat.


Colectarea apelor uzate

Apele uzate rezultate de la grupurile sociale (chiuvete și duș) vor fi colectate, împreună cu apele uzate rezultate de la rampa de spălare a vehiculelor și apa pluvială de pe platformele betonate, în bazinul vidanjabil cu capacitatea de 105 m3. Acesta va fi periodic vidanjat de Operatorul Regional de Apă sau un subcontractor acreditat al acestuia. Apele uzate vidanjate vor fi descărcate în una dintre stațiile de epurare autorizate din zonă.
Colectarea și preluarea deșeurilor

Deșeurile de tip menajer și asimilabil generate pe amplasament vor fi preluate de operatorul local de salubritate, pe bază de contract.


Uleiul uzat – schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament.
Deșeurile periculoase sau nepericuloase – ajunse accidental în incinta instalației pilot, vor fi triate de personalul instalației și stocate separat în containere marcate corespunzător. Vor fi preluate de operatorul local de salubritate în cadrul campaniilor periodice dedicate acestor tipuri de deșeuri sau, vor fi încheiate contracte cu operatori dedicați fiecărei categorii.
Toaletele ecologice vor fi întreținute în baza unui contract de către un operator economic autorizat.

Serviciile de mentenanță

Echipamentele importante vor fi achiziționate în condiții de furnizare a unei perioade de garanție tehnică de 2 ani și cu asigurarea intervențiilor în timp scurt. Vor fi încheiate contracte de service și mentenanță cu societăți specializate.
Serviciile de laborator

Exploatarea instalației presupune generarea unor sorturi minerale de granulații și compoziții diferite. În funcție de locul și tipul de utilizare al acestora poate fi necesară verificarea anumitor parametrii privind compoziția și proprietățile acestora. În acest sens este vizată stabilirea unor relații contractuale cu instituții specializate din sectorul materialelor de construcții.


Pe de altă parte servicii acreditate de laborator sunt necesare pentru monitorizarea de mediu a amplasamentului (ape subterane, depuneri de praf, zgomot).
Servicii de transport

Echipamentele ce vor fi achiziționate vor avea un caracter mobil. Ele vor putea fi mutate pe alte amplasamente anterior auorizate pentru lucrărir cu caracter temporar.


În ceea ce privește aprovizionarea cu materiale brute, acest serviciu va fi asigurat de catre generatorii / deținătorii de DCD. Transportul agregatelor reciclate sau sorturilor mărunțite către locurile de valorificare va fi efectuat fie de către beneficiari, fie de către operatori de transport autorizați.
Separat de activitatea curentă a instalației, în anul 2013 este propusă a se derula campania de colectare din teritoriul județului Buzău a DCD inerte, depozitate neconform (minim 2012 tone conform inventaruilui din 2011). Pentru acest scop vor fi achiziționate prin licitație servicii specializate de încărcare și transport.
Toate activitățile de transport a DCD (brute sau fracții prelucrate) și a tuturor celorlalte categorii de deșeuri generate pe amplasamentul instalației pilot vor respecta prevederile HG 856/2002 privind Evidența deșeurilor și HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase în România.

1.4.6. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pe amplasamentul Instalației Pilot se va realiza utilizând drumurile publice existente.


Tronsonul de 800 m de drum public care face legatura între instalația pilot și DN10 Buzău – Brașov va necesita periodic lucrări de întreținere (balastare și nivelare).
Nu este necesară în această etapă proiectarea sau realizarea de noi căi de acces.

1.4.7. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Materiile prime şi materialele reprezentând sau conținând resurse naturale, necesare desfăşurării activităţilor vor fi specifice etapelor proiectului.


Materiile prime şi materialele din această categorie, specifice etapei de construcţie vor fi:
• materiale de construcţie:

o agregate minerale – utilizate ca atare, ca strat separat la pozarea conductelor îngropate și fundații (cca. 20 m3)

o betoane – aprovizionate gata preparate, incluzând la rândul lor agregate minerale, aprovizionate din afara amplasamentului, utilizate la fundații (cca. 18 m3)

• structuri metalice – vor fi utilizate la edificarea construcțiilor, inclusiv stâlpi, împrejmuire (cca. 8 tone)

• lemn și structuri din lemn, utilizate la sprijiniri, cofraje, balustrade (cca. 3 m3)

• carburanți pentru utilaje și vehicule de transport – pe toată durata de execuție (cca. 1,4 tone)


Separat de această categorie de materiale (bazate în mod direct pe resurse naturale), vor mai fi utilizate, în cantități reduse (dată fiind dimensiunea fizică, redusă a lucrărilor):

• componente din material plastic (PE, HDPE, PP, PVC)

• conducte, vane și fitinguri metalice (feroase și neferoase)

• cabluri electrice (tensiune și semnal instrumentație)

• componente consumabile, specifice construirii – elemente abrazive, discuri tăiere, electrozi sudură

• unsori și uleiuri

• vopseluri si solvenți

• energie electrică


Materiile prime şi materialele specifice etapei de funcţionare au fost prezentate în secțiunile anterioare ale documentației.

1.4.8. Metode folosite în construcție


La execuția lucrărilor cât și în activitatea de exploatare și întreținere a instalațiilor proiectate se va urmări respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative care vizează activitatea pe șantier.
Nu sunt necesare utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizări suplimentare în România sau CE pentru lucrul sau punerea în operă.
Procurarea echipamentelor, lucrările de construcții civile și montaj vor fi executate de către un Constructor ce va fi selectat în urma unei licitații.
Organizarea activității de șantier, schema de utilaje și personal precum și materialele și uneltele folosite în edificarea acestei instalații vor fi de tip clasic. Amplasamentul permite o desfășurare logistică corespunzătoare (suprafața terenului aflat în proprietatea Autorității publice este mare) astfel încât să nu fie afectate proprietățile învecinate. Mai mult, existența elementelor anterior construite simplifică sarcinile privind organizarea execuției.

Montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor de concasare și sortare vor fi efectuate de echipe specializate, sub supervizarea proiectantului de specialitate care va fi selectat.1.4.9. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară


Activităţile care se vor desfăşura pe amplasament vor fi specifice etapelor de implementare a proiectului de realizare a instalației pilot, după cum urmează:
• lucrări pregătire teren

- lucrări de colectare și triere a deșeurilor depozitate neautorizat pe amplasament și în vecinătate;

- separarea deșeurilor inerte DCD existente deja pe amplasament și terenuri învecinate pentru tratarea în viitoarea instalație;

- transportul deșeurilor depozitate neconform la depozitul autorizat de la Gălbinași;

- igienizarea și refacerea trenurilor învecinate;

• lucrări de amenajare teren

- lucrări de sistematizare pe verticală – fundaţii şi platforme echipamente și bazine;

- spații funcţionale ( birou, vestiar, grup sanitar, magazie materiale);


• lucrări de construcţii beton şi metalice

- fundaţii pentru containere, stâlpi, alte structuri metalice;

- platforme şi scări de acces;
• lucrări de montaj utilaje, echipamente şi conducte

- procurare și montaj utilaje/echipamente;

- montaj conducte;

- executarea de legături conducte pentru apă-canal;


• lucrări instalaţii electrice

- instalaţie alimentare cu energie electrică – refacere racord exterior la SEN;

- instalaţii electrice de forţă şi de iluminat;

- instalaţie electrică de legare la pământ a utilajelor, echipamentelor, structurilor metalice, conductelor tehnologice şi utilităţi, precum şi protecţia împotriva descărcărilor electrice atmosferice;


• rețele apă/canal

- realizarea alimentării cu apă a folosințelor sanitare;

- realizare conexiuni și racorduri interne instalației;

- realizarea alimentării cu apă caldă necesară folosințelor sanitare.1.4.10. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare


În derularea proiectului privind realizarea unei instalații pilot de tratrea a DCD inerte au fost parcurse până în prezent mai multe etape de selecție a unui amplasament eligibil – la nivel de județ, în cadrul Studiului de Fezabilitate.
Titularul investiției, Consiliul Judeţean Buzău a pus la dispoziţie 3 amplasamente în vederea realizării acestei Instalații Pilot:
1. Teren comuna Săgeata, 1,37 ha

2. Teren ISU Buzău, tarla 37 , teren arabil 3,63 ha

3. Teren comuna Verneşti, 1,47 ha
Alegerea amplasamentului proiectului s-a facut ţinând cont de următoarele criterii:

- situaţia juridică a terenului – de preferat proprietatea CJ Buzău

- poziţionarea faţă de obiectivele de conservare din ROSCI 00103 Lunca Buzăului

- dimensiunile amplasamentului – terenul sa fie suficient de mare pentru operarea cu concasorul şi celelalte utilaje, precum şi pentru stocarea materialelor tratate cât și a produselor rezultate;

- existența unui drum de acces adecvat pentru transportul deşeurilor inclusiv pe timp nefavorabil;

- existenţa sau proximitatea utilităţilor necesare, după caz.


După efectuarea vizitelor, verificări și analiza situației celor trei amplasamente şi în concordanţă cu criteriile enumerate mai sus, s-a ales amplasamentul din comuna Verneşti.

1.4.11. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului


Implementarea proiectului Instalație pilot pentru tratrea DCD inerte are rolul de a constitui un punct de start în apariția și dezvoltarea unor servicii conexe, regionale. Primele vizate sunt cele legate de apariția centrelor locale de stocare temporară a DCD în vederea tratării (pentru a minimiza distanțele de transport).
În plan secundar, odată definite metodele sustenabile de tratare și valorificare a acestor deșeuri, și pe măsură ce vor fi puse în aplicare metodologiile de încetare a statutului de deșeuri, este de așteptat ca oferta de servicii private în acest sector să crească considerabil.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət