Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə14/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Capitolul 9IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI

9.1. Aspectele de mediu şi cuantificarea impactului potențial

Pentru a identifica aspectele de mediu şi pe cele socio-economice ale proiectului, a fost necesar să se identifice mai întâi activităţile proiectului. După identificarea tuturor activităţilor proiectului (legate de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificaţi receptorii din mediu şi cei socio-economici.


Aspectele de mediu şi sociale identificate şi discutate în acest capitol sunt următoarele:

 • Calitatea şi regimul cantitativ al apei;

 • Calitatea aerului;

 • Gestionarea deşeurilor;

 • Sol și calitatea solului;

 • Biodiversitate şi ecosisteme acvatice;

 • Zgomot și vibrații;

 • Populație și sănătatea populației.

Aplicând același raționament au fost considerate nerelevante pentru scopul acestei analize (respectiv implicând absența unui impact potențial ca urmare a implementării proiectului) următoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potențiali afectabili: peisaj / mediu vizual și respectiv patrimoniul istoric și cultural. Aceste două excepții derivă strict din poziționarea topografică a obiectivului supus avizării în interiorul unei zone afectate deja folosințelor de tip industrial. Pe de altă parte, prin specificul activității și natura materialelor utilizate, o evaluare privind substanțele chimice sau periculoase nu este aplicabilă situației analizate (nu se utilizează și nici nu sunt permise la intarare substanțe chimice pe amplasament).


În standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca:

Orice schimbare a mediului, adversă sau benefică, ce rezultă total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii”.


Un impact asupra mediului înconjurător sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre aspectele identificate ale proiectului (respectiv din interacţiunea activitate-receptor). În tabelul de mai jos este exemplificată legătura dintre activitate, aspect şi impact.


Activitate

Aspect

Impact

Pregătirea terenului pentru instalarea echipamentelor – terasamente și fundații

Emisii de poluanți atmosferici

Creşterea locală a nivelului imisiilor (oxizi de azot)

Zgomot / vibrații

Perturbarea altor activități învecinate

Scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje

Afectarea calității solului și posibil a apei subterane

Volume de material solid ce trebuie eliminate (deșeuri pământ, moloz)

Ocuparea unor suprafețe de teren suplimentare pentru eliminare

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori în afara zonei proiectului, ca rezultat al unei căi de propagare complexe. În plus, impactul mai poate fi clasificat ca rezidual, cumulativ sau transfrontalier.


Nivelul de impact este evaluat luând în considerare diminuarea sau controlul normal al impactului care este intrinsec amenajării şi exploatării instalației de concasare (de ex. se are în vedere impactul emisiilor de la utilaje și autovehicule asupra calităţii aerului, presupunând utilizarea unor mijloace de transport noi, de ultimă generație)
În situația în care formele de impact sunt considerate semnificative şi după implementarea măsurilor de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesară evaluarea detaliată a implicațiilor.
Cuantificarea severității impactului potențial este detaliată în tabelul următor.


Consecinţa şi cuantificarea

Descrierea impactului

5

CatastrofalEfect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent şi grav sau un inconvenient grav, extins pe o suprafaţă mare. Din punct de vedere al utilizării comerciale sau recreaţionale sau al conservării naturii, implică o pierdere economică majoră. Depăşire mare, constantă, a valorilor limită stabilite prin legislaţie.

4

Grav


Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Titularul activității trebuie să ia măsuri la scară extinsă pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea iniţială. Numeroase depăşiri ale valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări.

3

Critic


Efect localizat - Depăşiri repetate ale valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări. Afectează vecinătatea. Recuperarea prejudiciului limitat în decurs de un an.

2

Marginal


Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact asupra mediului. O singură depăşire a valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări. Nici un efect permanent asupra mediului.

1

NeglijabilEfect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului.

0

Zero


Nici un impact.

+

Pozitiv


Impact benefic – îmbunătăţeşte mediul şi condiţiile iniţiale.

Trebuie precizat că este adeseori dificil să se compare în mod unitar impactul asupra mediului în diferite contexte, astfel că, în evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relaţii specifice cauză şi efect.


Dovezile ştiinţifice, ca şi predicţiile bazate pe observaţiile legate de activităţi similare anterioare pot fi şi au fost utilizate în procesul de evaluare a impactului potențial asupra mediului. Unde nu a fost posibilă o cuantificare deplină a efectelor pe care o activitate ar putea avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, sau dacă au lipsit cunoştinţele ştiinţifice, se pot utiliza, şi au fost utilizate, judecăţi calitative. Astfel de judecăţi s-au bazat pe o completă înţelegere a proiectului propus, pe experienţa echipei implicate şi pe cunoaşterea zonei în care urmează să fie implementat proiectul.
Pentru a desemna o probabilitate fiecărei manifestări / forme de impact, sunt definite şi ierarhizate cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nivelul cinci „sigur” reprezintă cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact să se producă sau faptul că este vorba de o formă de impact / manifestare caracteristică exploatării normale a respectivei instalații.


Categoria

Cuantificare

Definiţia

Sigur

5

Manifestarea se va produce în condiţii de funcţionare normală

Foarte probabil

4

Manifestarea se va produce foarte probabil în condiţii de funcţionare normală

Probabil

3

Manifestarea se va produce probabil la un moment dat în condiţii de funcţionare normală

Improbabil

2

Manifestarea nu este probabilă, dar poate avea loc la un moment dat în condiţii de funcţionare normală

Foarte puţin probabil

1

Este foarte puţin probabil ca manifestarea să aibă loc în condiţii de funcţionare normală, dar poate avea loc în condiţii excepţionale

Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemnează un nivel de importanţă pe baza severităţii şi probabilităţii pornind de la criteriile prezentate în tabelele de mai sus.


Semnificaţia impactului este exprimată ca produs al severităţii şi probabilităţii ca activitatea să aibă loc, exprimat după cum urmează:
Semnificaţie (nivel de impact) = Severitate X Probabilitate

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde:H – impact de mare însemnătate, nu mai este posibilă nici o altă măsură de reducere fezabilă sau eficientă economic, trebuie asigurate despăgubiri sau alte forme de diminuare;

M – impact de însemnătate medie, trebuie confirmat că impactul rezidual a fost supus tuturor formelor de diminuare fezabile şi economic eficiente;

L – impact de însemnătate redusă, nu necesită alte diminuări.


Probabilitate

Severitate

1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Semnificație

L
M
= H

În evaluarea impactului potențial sunt avute în vedere și următoarele forme de manifestare sau efecte: • Pozitiv sau negativ;

 • Apare direct sau indirect în urma activităţilor proiectului;

 • Efecte cumulative;

 • Efecte transfrontaliere;

 • Întinderea geografică a ariei de impact;

 • Durata şi frecvenţa impactului;

 • Sensibilităţile receptorului şi reversibilitatea impactului.

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu / factorii de mediu considerați relevanți pentru proiectul supus avizării a fost efectuată o evaluare generală a formelor de impact potențial şi a măsurilor de control și diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluanților (prezentate în capitolul următor).1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət