Ana səhifə

Nstructions 24 btv /v. 17 24 bov


Yüklə 0.5 Mb.
səhifə2/3
tarix24.06.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3

Elektrik kesintisi


Elektrik kesildiğinde cihaz durur. Yeniden geldiğinde cihaz otomatik olarak mevcut ayarlarıyla tekrar devreye girecektir.

Elektrik yeniden geldiğinde ekranda F1 arıza kodu gösteriliyorsa, cihazı tekrar çalıştırabilmek için cihazın kapatılıp tekrar açılması (ana şalter “1” konumundan” 0” konumuna ve tekrar “0” konumundan “1” konumuna alınması) gereklidir. (Bkz. “Kumanda ve LED’ ler” Bölümü). Eğer cihaz gene çalışmıyorsa, aşırı ısınma termostatının Protherm yetkili servisi tarafından RESET’ lenmesi gerekecektir.


Pompanın çalışmaya devam etme fonksiyonu

Pompanın çalışmaya devam etme süresi, oda termostatı ile birlikte kullanımda brülör durduktan sonra standart fabrikasyon 45 sn. olarak ayarlanmıştır. Oda termostatı kullanılmadığında pompa sürekli çalışmaktadır. Yukarıda belirtilen bu 45 saniyelik süre değiştirilebilmektedir. Bunun değiştirilmesi oda termostatsız kullanımlarda tavsiye edilmektedir.Dikkat:

Pompanın çalışmaya devam etme süresi yalnızca Protherm teknik servisi tarafından yapılmalıdır.


Emniyet Ventili

Cihazınızda bir emniyet ventili bulunur. EMNİYET VENTİLİ’ NE DOKUNMAYINIZ! Eğer ventilden su sızıntısı oluyorsa, lütfen cihazınızı kapatın, prizden çekin ve Protherm Teknik Servisi’ ne haber verin. Cihazın suyunu boşaltmak ancak yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Kalorifer sisteminizde sürekli bir basınç düşüklüğü oluyorsa, lütfen bunu tesisatçınıza bildiriniz.

Atık gaz kontrol sistemi (24 BTV Hermetik cihazlar için)

Atık gaz tahliyesinde bir sorun varsa (ya da fan arızalı ise),hava presostatı cihazı otomatik olarak kapatır. Borulardaki tıkanıklık ve/veya fan arızası giderildiğinde, cihaz yeniden çalıştırılabilir.


Atık gaz kontrol sistemi (24 BOV Hermetik cihazlar için)

Bacada tıkanıklık varsa, baca gazı termostatı cihazı otomatik olarak kapatır. Bu durum, ekranda ‘F1’ arıza kodunun görüntülenmesine yol açar. Cihaz baca gazı termostatının soğumasından sonra, ana şalter “1” konumundan “0” konumuna ve tekrar “0” konumundan “1” konumuna alınması ile çalıştırılabilmektedir.


Servis ve Bakım
Dikkat:

Cihazınızın ilk çalıştırma sırasında doldurma ve boşaltma işlemkeri yalnızca Protherm yetkili servis ve satıcıları tarafından yapılmalıdır. Kullanım sırasında gerekli olduğu durumlarda kullanıcı kalorifer sistemi su basıncının 1-2 Bar arasında olmasına dikkat ederek doldurma veya boşaltma yapabilir.


Doldurma esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

 • Şebeke suyu basıncının, doldurulacak kalorifer sistemi su basıncından daha yüksek olması gereklidir.

 • Kalorifer sistemindeki su sıcaklığı 30° C ‘ den daha düşük olmalıdır.

 • Cihaz soğuk durumda iken (yaklaşık 30°C ), su basıncının 1-2 Bar arasında olması tavsiye edilmektedir.

Uyarı:
Şebeke suyu basıncının doldurulacak kalorifer sistemindeki su basıncı ile aynı veya daha düşük olması durumunda kalorifer suyunun şebeke suyuna karışma riski mevcuttur ki, buna kesinlikle izin verilmemelidir. Bu riski azaltmak için doldurma sistemi üzerinde çekvalfli doldurma vanası kullanılmalıdır.

Bu Kullanma Kılavuzu’ nda yer alan doldurma veya boşaltma ile ilgili talimatlara uyulmamasından dolayı oluşabilecek hasarlarda üretici firma hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu durumlarda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

Doldurma İşlemi:

Cihazın elektrik bağlantısının yapılmış olduğunu ve gaz giriş vanasının açık olduğunu kontrol ediniz. Ana şalteri “I” konumuna getiriniz.

Ekranda kalorifer sisteminin basınç değerinin gösterilebilmesi için MODE tuşuna basınız. Eğer kalorifer sisteminin basınç değeri, 0.7 Bar’ ın altında ise sembolü altındaki LED yanıp sönecektir.

Doldurma vanasını yavaşça açınız ve sürekli olarak ekrandan su basıncının yükselmesini takip ediniz. Basınç değeri ekranda, MODE tuşuna basıldıktan sonra sadece 30sn. süreyle gösterilmektedir. Doldurma vanası, saat yönünün tersine doğru açılır, saat yönünde ise kapanır.

Kalorifer sistemini basınç 1-2 Bar arasında olana kadar doldurunuz.

İstenen basınç değerine ulaşıldığında doldurma vanasını kapatınız (vanayı çok fazla zorlamayınız) ve basınç değerinin yükselmeye devam etmediğinden emin olunuz. (Bu durum vananın tam kapanmadığına işaret eder).
Doldurma vanası

Şekil 4
Kalorifer sistemindeki su basıncı çok yüksek ise:

Bu durumda cihazın alt tarafında bulunan boşaltma vanası (bkz. Şekil 12-Montaj Kılavuzu) veya kalorifer sistemi üzerindeki boşaltma vanası açılarak sistemin basıncını düşürmek gereklidir. Kalorifer sistemindeki su soğuk olmalıdır (maks.30°C), kullanma suyu ayarları ve kalorifer sistem ayarları ‘—‘ konumunda olmalıdır. Boşaltılan suyun herhangi bir hasara yol açmaması için gereken tedbirler alınmalıdır.


Dikkat:

Kalorifer sisteminde sıklıkla su kaybı gözlemleniyorsa, tesisatta bir kaçak olma olasılığı yüksektir. Sistem soğukken düşük basınç ve sistem sıcakken ise yüksek basınç olması genleşme deposunun hava basıncının az olduğunu gösterir. Bu durumda, hemen Protherm teknik servisine haber verilmelidir.


Temizlik
Cihazınızı ıslak bezle silebilir ve kuru bir bezle kurulayıp parlatabilirsiniz. Hiç bir zaman aşındırıcı ya da inceltici bir malzeme kullanmamalısınız.

Dikkat:

Temizlikten önce ana şalterin kapalı olmasına dikkat edilmelidir (“0” konumunda)


Bakım ve kontrol
Cihazınızın her yıl bakımı yapılmalıdır. Yıllık bakımlar garanti kapsamında değildir. Bakım sırasında Protherm teknik servisi üretici firma tarafından belirlenen bir kontrol listesi kullanır.
Garanti Şartları
Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, firmamızın garantisi kapsamındadır. Garanti süresi cihazın devreye alınmasıyla başlar ve İKİ YILDIR. Mamulün garanti süresi içinde gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu bakım ve onarım işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır. Cihaz yanlış montajından veya kullanma kılavuzuna uymama sonucu meydana gelen arızalar için

firmamız mesuliyet kabul etmez.DİKKAT!

Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı takdirde, cihazlarımızda hava koşullarından ve özellikle DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti kapsamında değildir.
Teknik veriler – 24 BOV BACALI

Kategori ....................................................................................................................................................... II2H3P

Tip .......................................................................................................................................................... B11BS

Ateşleme Cinsi .......................................................................................................................................elektronik

Gaz Cinsi.....................................................................................................................G20 ............................G31

Maksimum Isıl Yük .................................................................kW .............................. 25,5...........................25,5

Minimum Isıl Yük ....................................................................kW...............................10,0............................10,0

Maksimum Isıl Güç .................................................................kW...............................23,0............................23,0

Minimum Isıl Güç ....................................................................kW............................... 8,5...............................8,5

Nominal verim .........................................................................%.....................................................................90

Gaz sarfiyatları ( Q max / Q min ) .............................................................2,72 / 1,08 m3/h ........2,11 / 0,89 kg/h

Gürültü seviyesi (Cihazdan 1 m uzakta, 1,5 m yükseklikte)................dB(A).........................................maks. 55

NOx sınıfı........................................................................................................................................................... 3
Gaz basıncı

Gaz giriş basınçları ............................................................... mbar .............................20.................................37

Brülör basınçları max/min ..................................................... mbar .......................12 / 2,2....................35,5 / 6,9

Meme çapları .............................................................. ..........mm................................1,2................................0,7


Kalorifer

Maksimum işletme basıncı..................................................... bar ......................................................................3

Minimum işletme basıncı............................................ ............bar ...................................................................0,8
Tavsiye edilen işletme basıncı................................................bar ................................................................. 1 - 2

Ayarlanabilir kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ...............................°C ...............................................................38 - 80

Genleşme deposu kapasitesi .................................................litre .......................................................................5

Maksimum kalorifer tesisatı su miktarı................................... litre .....................................................................70

Maksimum genleşme deposu basıncı ................................... bar .......................................................................3
Sıcak su (DHW)

Maksimum su basıncı .............................................................bar........................................................................6

Minimum su basıncı ................................................................bar........................................................................1

Min. Su debisi....................................................................... litre/dak................................................................2,7

Ayarlanabilir kullanma suyu sıcaklık aralığı ................. .........°C....................................................................35-60

t =25°C de su debisi ...........................................................litre/dak..............................................................12,5

t =30°C de su debisi ...........................................................litre/dak..............................................................10,8

t =35°C de su debisi ...........................................................litre/dak................................................................8,8


Elektrik bağlantısı

Gerilim/Frekans ....................................................................V/Hz................................................................230/50

Çekilen güç ........................................................................... W ........................................................................ 95

Koruma sınıfı ........................................................................ IP ....................................................................... 45

Akım ....................................................................................... A .....................................................................0,5
Bağlantılar

Kalorifer gidiş/dönüş ........................................................................................................................................ G ¾”

Kullanma suyu giriş/çıkış.................................................................................................................................. G ½”

Gaz................................................................................................................................................................... G ½”


Atık gaz

Baca bağlantısı .....................................................................mm ...................................................................Ø 125


Atık gaz sıcaklığı....................................................................°C ................................................................ 95 – 120
Atık gaz basınç kaybı............................................................. Pa ...................................................................... 2

Atık gaz kütlesi ...................................................................... g/s ....................................................................... 20

.................

Ölçüler

Yükseklik / Genişlik / Derinlik ............................................... mm ......................................................740 / 410 / 320

Ağırlık ............................................................... .....................kg............................................................................33

Şekil 5


Teknik veriler – 24 BTV HERMETİK

Kategori ....................................................................................................................................................... II2H3P

Tip .............................................................................................................................. C 12 ,C 32 ,C 42 ,C 52 ,C 62 ,C 82

Ateşleme Cinsi ......................................................................................................................................elektronik

Gaz Cinsi......................................................................................................................G20 ...........................G31

Maksimum Isıl Yük ................................................................kW ............................... 25,0...........................25,0

Minimum Isıl Yük ...................................................................kW................................10,5............................10,5

Maksimum Isıl Güç ................................................................kW................................23,0............................23,0

Minimum Isıl Güç ...................................................................kW................................ 8,5...............................8,5

Nominal verim .........................................................................%.......................................................................91

Gaz sarfiyatları ( Q max / Q min ) ..............................................................2,64 / 1,1 m3/h ...............2,1 / 0,89 kg/h

Gürültü seviyesi (Cihazdan 1 m uzakta, 1,5 m yükseklikte)...............dB(A).........................................................maks. 55

NOx sınıfı............................................................................................................................................................ 3
Gaz basıncı

Gaz giriş basınçları .............................................................. mbar .................................20...............................37

Brülör basınçları max/min .....................................................mbar .........................12 / 2,2....................35,5 / 6,9

Meme çapları ....................................................................... mm..................................1,2...............................0,7


Kalorifer

Maksimum işletme basıncı.................................................... bar ........................................................................3

Minimum işletme basıncı....................................................... bar .....................................................................0,8
Tavsiye edilen işletme basıncı............................................... bar .................................................................. 1 - 2

Ayarlanabilir kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ..............................°C .................................................................38 - 80

Genleşme deposu kapasitesi ................................................litre .........................................................................5

Maksimum kalorifer tesisatı su miktarı.................................. litre .......................................................................70

Maksimum genleşme deposu basıncı .................................. bar .........................................................................3
Sıcak su (DHW)

Maksimum su basıncı ...........................................................bar...........................................................................6

Minimum su basıncı ..............................................................bar...........................................................................1

Min. Su debisi....................................................................... litre/dak.................................................................2,7

Ayarlanabilir kullanma suyu sıcaklık aralığı ......................... °C......................................................................35-60

t =25°C de su debisi ...........................................................litre/dak................................................................12,5

t =30°C de su debisi ...........................................................litre/dak................................................................10,8

t =35°C de su debisi ...........................................................litre/dak..................................................................8,8


Elektrik bağlantısı

Gerilim/Frekans .....................................................................V/Hz..............................................................230 / 50

Çekilen güç ........................................................................... W ....................................................................... 135

Koruma sınıfı ........................................................................ IP ....................................................................... 45

Akım ...................................................................................... A ......................................................................0,6
Bağlantılar

Kalorifer gidiş/dönüş ....................................................................................................................................... G ¾”

Kullanma suyu giriş/çıkış................................................................................................................................. G ½”

Gaz.................................................................................................................................................................. G ½”


Atık gaz ve hava akım bağlantısı

Atık gaz / hava akım borusu ............................................... mm ..............................................................Ø 60/100


Maksimum hava akım borusu bağlantısı............................. m ......................................................................... 4
Atık gaz sıcaklığı.................................................................. °C ..............................................................115 – 145
Atık gaz kütlesi .................................................................... g/s ........................................................................ 18
Ölçüler

Yükseklik / Genişlik / Derinlik ............................................... mm .....................................................740 / 410 / 320

Ağırlık ....................................................................................kg...........................................................................37

Şekil 6
Cihaz çalışma şeması1 Hava presostatı 11 Kullanma suyu giriş
1* Baca gazı çekiş kontrol sistemi 12 Gaz girişi
(atık gaz termostatı) 13 Sıcak su çıkış

2 Fan 14 Kalorifer gidiş
2* Davlumbaz 15 Boşaltma vanası
3 Isı eşanjörü 16 Düşük basınç sensörü
4 Brülör 17 Çekvalf
5 Genleşme deposu 18 By-pass
6 Pompa 19 Sıcak su sensörü
7 Aqua sensör 20 Gaz armatürü
8 Doldurma vanası 21 Kalorifer gidiş suyu sensörü
9 Emniyet ventili 22 Aşırı ısınma (limit) termostatı

10 Kalorifer dönüş

Şekil 7


Cihaz ölçüleri ve pompa kapasitesi

1. Kalorifer gidişi ( Dış dişli G ¾”) 5. Kalorifer dönüşü (Dış dişli G ¾”)

2. Sıcak su çıkışı (Dış dişli G ½”) 6. Duvar

3. Gaz girişi (Dış dişli G ½”) 7. Duvara sabitleme yerleri

4. Soğuk su girişi (Dış dişli G ½”) 8. Cihaz kapağı


Available pressure (kPa) between heating supply and return = Kalorifer gidiş ve dönüş devresi arasındaki
maksimum basınç kayıpları (kPa) ( 10 kPa = 1 m SS)


Flow rate through heating system (l/h) = Kalorifer sisteminde dolaşan su miktarı (lt/saat)

Şekil 8


MONTAJ KILAVUZU

Giriş
24 BTV/BOV, ısıtma ve sürekli sıcak su sağlayan Hermetik/Bacalı Elektronik Kombi Cihazı’ dır.
Geçerli kurallar ve standartlar gereği, gaz ile çalışan tüm cihazların montaj ve servisinin Protherm yetkili satıcıları ve Teknik Servisi tarafından yapılması gereklidir.

Cihaz, normal çevre koşullarında (sıcaklığın +5 ve +40 arasında , nem oranının ise %85 olduğu durum)çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Kombi cihazları ses seviyesi olarak evlerde ve diğer toplu yaşama alanlarında kullanılma”ya uygundurlar.

Kalorifer devresindeki suyun özellilşeri normal standartlara uygun olmalıdır ( Asit değeri pH 7 den az olmamalı, ve sertlilk değeri mümkün olduğunca düşük olmalıdır).

Antifriz gibi kimyasalların içerdikleri karışım açısından zarar vereceği düşünüldüğünden bunların kalorifer devre suyuna karıştırılması önerilmemektedir. Bunların vereceği zararlar şunlar olabilir; ısı transferini zorlaştırabilir, yüksek genleşme miktarları oluşabilir, eskime, ve plastik parçaların deformasyonu gibi sonuçlara yol açabilirler.

Antifriz gibi kimyasal karışımların kullanılmasından doğacak hasarlarda üretici firmanın garantisi geçerli değildir.


Cihaz montajından önce tesisat boruları birkaç kez basınçlı su ile yıkanmalıdır. Halen kullanımda olan bir tesisata yaplacak cihaz montajında yıkama yönü kalorifer gidiş yönünün tersine olmalıdır.
Dönüş hattı üzerinde bir filtre kullanılması gereklidir. Aynı zamanda bu filtreden önce bir küresel vana kullanılarak, filtrenin temizlenmesi esnasında kalorifer sisteminin suyunun tamamen boşaltılması engellenmelidir. Bu filtre belirli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği durumlarda temizlenmelidir.

Kalorifer suyunun kalitesinin korunması için içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum karışımının toplamı 1.8 mmmol/ litre üzerinde olduğu durumlarda diğer kimyasal olmayan işlemlere başvurulması gerekecektir. (Manyetik veya elektrostatik sertlik gidericilerin kullanılması vb).

Yabancı madde veya tortuların neden olduğu hasarlar (tıkanmış bir ısı eşanjörü veya pompa vb.) garanti kapsamında değildir .

Kombi cihazının üst kısmındaki parçalar için (özellikle kumanda panelinin üst ve yan tarafları) çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığından 50°C daha fazla olabilir. Özellikle yanabilen malzemelerin (elektronik kart, poliüretan, polietilen, PVC, sentetik madde, lastik, selüloz vb.) 80°C altındaki bir ısıya maruz kalması güvence altına alınmalıdır.

Kombi cihazına yeterli servis hizmeti verilebilmesi için cihaz etrafında bırakılması gereken minimum montaj boşluklarına dikkat edilmelidir.
24 BTV Hermetik kombi cihazında atık gazın dışarıya atılması ve yanma havasının içeriye alınması özel içiçe geçmiş çift boru ile sağlanmaktadır. İçiçe geçmiş hava akım borusu, gerektiğinde sisteme ait diğer orijinal parçalarla tamamlanmalıdır. Hava akım borusunun bağlantısı oluşabilecek yoğuşma suyunun dışarıya akabilmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.Bu amaçla özel yoğuşma suyu toplama elemanı da kullanılabilir.

Yanlış montajdan dolayı yoğuşma suyundan oluşabilecek hasarlar garanti kapsamında değildir. Hava akım borusunun farklı şekillerde bağlantı imkanı olduğu için teslimat kapsamına ve cihaz fiyatına dahil değildir. (Hava akım borusunun bağlantısı için atık gaz ve yanma havası akım borusu bölümüne bakınız)


24 BOV bacalı kombi cihazında atık gazın dışarı atılması için bir bacaya ihtiyaç vardır.Cihazın üzerindeki baca bağlantısının çapı (125 mm), baca borusunun çapı ile aynı olmalıdır. Baca ile cihaz arasındaki atık gaz borusu bağlantısı geçerli standartlara göre yapılmalıdır. Bu standartlar, atık gazın aşırı soğuması ya da baca duvarının nem alması ve hatta baca çekişinin cihaz çalışmasını olumsuz yönde etkilemesi gibi istenmeyen durumların oluşmamasını güvence altına almak içindir. Atık gaz bağlantı boruları cihazla beraber teslim edilmez.

Dikkat:

Bu atık gaz baca borusunun içerisine ilave hiç bir eleman (atık gaz devresi üzerinde bir eşanjör gibi) konulmamalıdır


24 BOV bacalı kombi cihazı yanma için gerekli olan havayı cihazın bulunduğu ortamdan temin etmektedir.Bu nedenle, yanma havasının sürekli sağlanabilmesi için doğrudan dışarıya açılan bir havalandırma boşluğu (menfez) bulunmalıdır.
Teslimat kapsamındakiler:
BTV/ BOV Kombi cihazları komple monte edilmiş biçimde ve fonksiyonel kontrollerden geçmiş olarak teslim edilirler.
Teslimat kapsamında (Bkz. Şekil 9)

 1. Cihaz

 2. Kullanma ve Montaj Kılavuzu

 3. Servis Kitapçığı

 4. Yetkili servis listesi

 5. Garanti Belgesi

 6. Montaj Şablonu

 7. Cihaz askısı


Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar isteğe bağlı olarak temin edilebilir. 1. Montaj seti Ürün No.xxxx (Bkz. Şekil 10)

 2. BTV tipi cihaz için atık gaz / hava akım borusu 60/100
  • S5D-1000 Yatay hava akım borusu seti (1m yatay hava akım borusu ve 90° flençli dirsek bulunmaktadır. Ürün No.7194

  • K1D-90° dirsek.Ürün No.2842

  • T1D-1000 1m uzatma. Ürün no. 2825

  • S3 Dikey hava akım borusu. Ürün no. 2805

  • Z1 yoğuşma suyu toplayıcısı. Ürün no. 2850
 1. BTV tipi cihaz için atık gaz / hava akım borusu 80/80:
  • S2 Atık gaz/ hava akım borusu seti (Ayırıcı, 2 adet 90° dirsek, 2 adet 1m. lik yatay hava akım borusu).Ürün No.2803

  • K2A 90° dirsek.Ürün No.

  • T2 1m. lik uzatma.Ürün No.2819

  • S4 Dikey hava akım borusu.Ürün No.2809

  • Z2 yoğuşma suyu toplayıcısı. Ürün no. 2858


Teslimat kapsamı

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət