Ana səhifə

No adi-soyadi biLDİRİ başLIĞI


Yüklə 448.5 Kb.
səhifə1/3
tarix24.06.2016
ölçüsü448.5 Kb.
  1   2   3

NO

ADI-SOYADI

BİLDİRİ BAŞLIĞI

P001

A.KÜBRA ALTUNBAŞ

PERİFERAL KONUMDA OKSA-AZA GRUBU TAŞIYAN METALSİZ VE METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P002

A.KÜBRA ALTUNBAŞ

PERİFERAL KONUMDA ANTRAKİNON GRUBU TAŞIYAN METALSİZ VE METALLİ PORFİRAZİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P003

ABDULHAMİT AYDIN

LİTYUM İYON BATARYALARDA KATOT AKTİF MADDE OLARAK KULLANILAN LiMn2O4 ’ İN ÜÇLÜ METAL KATKILAMA İLE KAPASİTE KAYBININ AZALTILMASI

P004

ADEM ÇINARLI

N-(5-Kloro-2-hidroksifenil)-3-metoksi-salisilaldimin’in bazı geçiş metalleri ile komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

P005

AFŞİN AHMET KAYA

MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

P006

AHMET ARİF PALALI

N, N – TİPİ LİGAND İÇEREN Cu(II) KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve CO2’ İN HALKALI KARBONATLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI

P007

AHMET AYDIN

BAZI DİTİYOFOSFONİK ASİTLERİN Nd(III) ve Gd(III) KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI, SPEKTROSKOPİKMETOTLARLA YAPILARININ AYDINLATILMASI

P008

AHMET KARADAĞ

2-AMİNOETANOL ESASLI İYONİK SIVILARIN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK, TERMAL VE İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P009

AHMET KARAHAN

ONNO TİPİNDE LİGAND İLE HAZIRLANMIŞ Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P010

AHMET KILIÇ

YENİ BOR KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE HİDROJEN TRANSFERİNDE KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI

P011

AHMET LÜTFİ UĞUR

ESTER UÇLU SİMETRİK VE ASİMETRİK ÇİNKO FTALOSİYANİN SENTEZİ

P012

AHMET ORAL SARIOĞLU

N-KARBOKSİAMİT YAPILI LİGAND VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

P013

AHMET TURGUT BİLGİÇLİ

Gaz ve Metal İyon Duyarlı Fonksiyonel Lantanit Ftalosiyaninler

P014

AHMET TURGUT BİLGİÇLİ

Seçici Metal Duyarlı Ftalosiyanin Sensörlerinin Hazırlanması ve Metal Bağlama Oranlarına Kantitatif Yaklaşım

P015

AKIN BAYSAL

Kiral Fosfinit Bileşiklerinin iso-propanol Varlığında Asetofenonun İndirgenmesindeki Katalitik Aktivitesi

P016

ALİ ERDOĞMUŞ

FENANTROLİN UÇLU FTALOSİYANİN SENTEZİ

P017

ALPARSLAN KARADOĞAN

N,N'-BIS(2-HİDROKSİETİL)ETİLENDİAMİN LİGANTI İÇEREN METAL SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ VE ÇEŞİTLİ TEKNİKLERLE YAPISAL TANIMLAMALARI

P018

ALPER YARDAN

N,N’-BİS(5-METOKSİSALİSİLİDEN-2,2-DİMETİL-1,3-DİAMİNOPROPAN’IN Ni(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P019

ALPER YARDAN

N,N’-bis(salisiliden)-1,3-diaminopropan Ligandının Hetero İki Çekirdekli Kompleksinin Sentezi, Moleküler Yapısının ve Termal Bozunma Tepkimesinin İncelenmesi

P020

ANIL DELİKANLI

Bazı Asimetrik Schiff Bazı Co(II) ve Mn(III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

P021

ARMAĞAN ATSAY

MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS of WATER-SOLUBLE INDIUM PHTHALOCYANINE

P022

ASİYE NASA

N2S4 TÜRÜ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN 19 ÜYELİ YENİ FTALOSİYANİNLERİN MİKRODALGA YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P023

ASİYE NASA

TRİAZOL SÜBSTİTUE GRUBU İÇEREN YENİ METALSİZ VE METALLİ FTALOSİYANLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P024

ASLIHAN YILMAZ OBALI

4-(NAFT-2-İLMETİLENAMİNO)BENZOİK ASİT VE METAL-SALOPH KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

P025

ASUMAN DAKOĞLU

KÖPRÜLÜ DİMERİK FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P026

ASUMAN UÇAR

YENİ BİR vic- DİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P027

AYDIN TAVMAN

2-(5-Cl/NO2-1H-benzimidazol-2-il)-4-Br/NO2-fenollerin Cu(II) ve Fe(III) Komplekslerinin Spektral Tanımlanması ve Antimikrobiyal Aktiviteleri

P028

AYFER MENTEŞ

PERFLOROKARBOKSİLİK ASİT Ni(II) ve Co(II) KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU

P029

AYŞE AKTAŞ

BENZOTİAZOL HALKALI YENİ FTALOSİYANİNLERİN MİKRODALGA ORTAMINDA SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P030

AYŞE ÇETİN

N-SÜBSTİTÜE-2-PİRİDİL - BENZOTRİAZOL FOSFAZEN BİLEŞİKLERİ

P031

AYŞE ERÇAĞ

YENİ TETRADENTAT (N2O2) DİİMİN LİGANDLARININ Ni(II) KOMPLEKSLERİ

P032

AYŞE KESKİN

2,2'-(Etilendioksi)bis(etilamin) Ligantıyla Metal Sakkarin Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Tanımlaması ve Bazı Özellikleri

P033

AYŞİN ZÜLFİKAROĞLU

(Z)-N'-((E)-2-( Hidroksimino)-1- Feniletiliden)Asetohidrazid Ligandının Ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması Ve Teorik Hesaplamaları

P034

BAKİYE SARIÇİÇEK

OKSİJEN KÖPRÜLÜ METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P035

BANU ÖNEN

HYDROTHERMAL SYNTHESIS, STRUCTURE AND CHARACTERIZATION OF ORGANIC-INORGANIC HYBRID POLYOXOTUNGSTATES

P036

BAYRAM DURAL

OKSİM TÜREVİ AZO BOYAR MADDELERİN SENTEZİ ve TEORİK İNCELEMESİ

P037

BENGİ ÖZGÜN ÖZTÜRK

Üçlü Dişli ( O-N-O) Schiff Bazları İçeren Yeni Rutenyum Alkiliden ve İndeniliden Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve ROMP Uygulamaları

P038

BERAT İLHAN CEYLAN

2-HİDROKSİ ASETOFENON S-METİL-4-FENİL TİYOSEMİKARBAZONUN DİOKSOMOLİBDEN(VI) KOMPLEKSLERİ

P039

BERAT İLHAN CEYLAN

BAZI BENZOFENON TİYOSEMİKARBAZONLARIN OKSOVANADYUM(IV) KOMPLEKSLERİ

P040

BERKAY COŞAN

2-ETİLİMİDAZOL İLE KARIŞIK LİGANTLI Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II)-OROTAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI

P041

BERNA TEKİN

HYDROTHERMAL SYNTHESIS 0F A NEW POLYMORPH FORM OF NdBO3

P042

BEYHAN YİĞİT

BENZİMİDAZOL-2-İLİDEN LİGANTLARI İÇEREN PALLADYUM(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

P043

BEYHAN YİĞİT

FONKSİYONEL GRUP İÇEREN GÜMÜŞ-KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

P044

BEYZA TORAMAN

SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF SOME NOVEL TRANSITION METAL SCHIFF BASE COMPLEXES

P045

BEYZA TORAMAN

THE NEW SCHIFF BASE LIGANDS HAVING SILANE: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND THERMAL BEHAVIORS

P046

BİLSEN AYTEKİN

FARKLI SENTEZ YÖNTEMİYLE SİLİKA DESTEKLİ DEMİR(III)FOSFAT SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P047

BİNGÜL KARAMAHMUT

UZUN ZİNCİRLİ DİAMİN LİGANTLARI İÇEREN GÜMÜŞ(I)-SAKKARİNAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI

P048

BURAK AY

Hydrothermal Synthesıs of Novel µ-Dıhydroxo-Bıs(2,6-Pyrıdınedıcarboxylatoaquachromıum(III)) Complex And Investıgatıon of Its Catalytıc Actıvıty

P049

BURCU UYSAL

MEZOGÖZENEKLİ MCM-41 MATERYALİNİN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZE EDİLMESİ VE FARKLI PARAMETRELERİN GÖZENEK BOYUTU ÜZERİNE ETKİLERİ

P050

BURCU ÜNAL

SPİNEL KOBALT FERRİT BİLEŞİĞİNİN MİKRODALGA YÖNTEMLE SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P051

BÜLENT DEDE

Oksim Grubu İçeren Schıff Bazları Ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi

P052

BÜLENT DEDE

İki Yeni Simetrik İmin- Oksim Bileşiği Ve Bunların Polinükleer Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz Ve Katalaz-Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi

P053

BÜLENT KIRKAN

YENİ AÇİLHİDRAZONLARIN ve BAKIR(II) KOMPLEKSLERİ: SENTEZ, KARAKTERİZASYON, DNA KESME ve ANTİOKSİDAN AKTİVİTE

P054

BÜLENT KIRKAN

5-FORMİLBARBİTÜRİK ASİTİN SCHİFF BAI KOMPLEKSLERİNİN DNA BAĞLANMA ve ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

P055

BÜNYAMİN AK

Aminofosfin Temelli Yeni Pd(II) ve Pt(II) Komplekslerinin Sentezi ve Tanımlanması

P056

BÜNYAMİN AK

Ferrosen Temelli Kiral Fosfinit Ligandları ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Asetofenonun Transfer Hidrojenasyonunda Kullanılması

P057

CAHİT DEMETGÜL

KİTOSANIN SCHİFF BAZI TÜREVİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE CU(II) KOMPLEKSİNİN H2O2 BOZUNMA TEPKİMESİNDE KATALİTİK AKTİVİTESİ

P058

CANAN USLAN

SUDA ÇÖZÜNÜR YENİ ÇİNKO FTALOSİYANİN SENTEZİ ve DNA ile ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ

P059

CEM KESER

SUPRAMOLEKÜLER YAPILI [Cu(ace)2(ppz)2(H2O)]n× H2O KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPISI VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

P060

CEYDA İÇSEL

PİRİDİN VARLIĞINDAKİ PALLADYUM(II) ve PLATİN(II) SAKKARİNAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPILARI, TERMİK ve FLUORESANS ÖZELLİKLERİ

P061

CEYDA ÖZKAN

DÖRT PİRİDİN HALKASI SÜBSTİTÜELİ METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P062

ÇİĞDEM ŞAHİN

NANOPORÖZ TiO2 FİLME ADSORPLANMIŞ 2-(2’-PRİDİL)BENZİMİDAZOL HETEROLEPTİK RUTENYUM(II) BOYASININ KELVİN PROB YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

P063

ÇİĞDEM YÖRÜR GÖRECİ

Cu(II) KOMPLEKSLERİNDE DALLANMIŞ ZİNCİRLERİN MESOGENİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

P064

ÇİĞDEM YÖRÜR GÖRECİ

KALAMİTİK METALLOMESOGENLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MESOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

P065

DENİZ AKGÜL

BROMOQUINOLINEOXY SUBSTITUTED METALLO PHTHALOCYANINES

P066

DENİZ DEMİR

YENİ BENZİMİDAZOLYUM TUZLARI VE BAKIR(I) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P067

DENİZ MERCAN

TETRAHİDROPİRİMİDİN-2-İLİDEN-Pd KOMPLEKSLERİ

P068

DERYA ÇELİK

Hidroksiapatit Destekli Rodyum(0) Nanokümeleri: Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin Boranın Hidrolizindeki Katalitik Kullanımı

P069

DERYA DAVARCI

Yeni Tip Köprülü Siklotrifosfazatrien Bileşiklerinin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi

P070

DERYA TARINÇ

Antiviral İlaç Etken Maddesi Olan Valasiklovir’in Bazı Geçiş Metal Kompleksleri’nin Sentezi, Karakterizasyonu ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi

P071

DİDEM KAZAR

FORMAMİTTİYOSEMİKARBAZON İÇEREN VİC- DİOKSİM TÜREVİ, YENİ BİR LİGAND VE Ni(II), Cu(II), Co(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

P072

DİLEK BAŞARAN

TETRAKİS (4-{2-[2-(2-NAFTİLOKSİ)ETOKSİ] ETOKSİ}) GRUBU İÇEREN YENİ FTALOSİYANİNLER

P073

DİLEK NARTOP

YENİ ASİMETRİK DİİMİN SCHIFF BAZLARININ SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU

P074

DİLEK NARTOP

YENİ BİR ASİMETRİK DİİMİN İLE Ni(II) VE Fe(III) KOMPLEKSLERİNİN TAUTOMERİK VE POTANSİYOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P075

DUYGU AĞDOĞAN

ASETİLASETON S-METİL-TİYOSEMİKARBAZONDAN TÜREYEN ONNO ÇELATLARI

P076

DUYGU ELMA

C2 -simetrisine Sahip Yeni Kiral Fosfinit Ligandlarının Modüler Dizaynı

P077

DUYGU ELMA

Furfuril-(N,N-bis(difenilfosfino))amin Geçiş Metal Komplekslerinin ( Pd+2 ve Pt+2) Sentezi ve Yapılarının X-ışınları Kristalografisi

P078

DUYGU İNCİ

LANTAN(III) İYONUNUN KATEKOLAMİNLER İLE OLUŞTURDUĞU KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN KARARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

P079

DUYGU POLAT

Enoksasin’in Bazı Geçiş Metal Kompleksleri’nin Sentezi, Karakterizasyonu ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi

P080

EBRU AYDOĞDU

KARIŞIK LİGANTLI Ag(I) ve Cu(II)-SAKKARİNAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

P081

EBRU ÜNEL

DİMETİLAMİN BORANIN DEHİDROJENLENMESİNDE KATALİZÖR BAŞLATICISI OLARAK RUTENYUM(III) ASETİLASETONAT

P082

EBRU YABAŞ

İMİDAZOL OKTASÜBSTİTÜE SANDVİÇ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P083

EDA ÇAVUŞ

C–H•••Ag ETKİLEŞİMİ İÇEREN (Him)2[Ag2(m-Hssal)2(H2O)2] KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATILMASI

P084

ELİF ÇELENK KAYA

N3O2 DONÖRLÜ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P085

ELİF SUBAŞI

STRUCTURE OF METAL CARBONYL COMPLEXES CONTAINING BIDENTATE AND TRIDENTATE THIOSEMICARBAZONE LIGANDS

P086

EMEL GÜNEY

BİS(2-PİRİDİLMETİL)AMİN İÇEREN Pd(II) ve Pt(II) SAKKARİNAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPISAL KARAKTERİZASYONU ve ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P087

EMEL YILDIZ

DİKARBOKSİLİK ASİT GRUPLARI İÇEREN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN HİDROTERMAL SENTEZİ VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

P088

EMİNE ÖZGE ÖZCAN

Ru-NHC KATALİZÖRLÜĞÜNDE KETONLARIN İNDİRGENMESİ

P089

EMİNE YAŞAR

AROMATİK HALKALI YENİ METATEZ POLİMERLERİNİN SENTEZİ

P090

EMİRE DEMİRAYAK

3,4-DİAMİNOBENZOFENON’DAN TÜREYEN MONO İMİN LİGANDI VE Cu(II), Ni(II) KOMPLEKSLERİ

P091

EMRAH ATACI

AZO GRUBU İÇEREN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR FTALOSİYANİNLERİN MİKRODALGA YARDIMLI SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P092

EMRE GÜZEL

YENİ HEKZADEKA SÜBSTİTÜE AMFİFİLİK FTALOSİYANİNLER

P093

ENGİN ÇETİNKAYA

KUMARİN GRUPLARI İÇEREN GÜMÜŞ N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİ

P094

ENGİN ÖZ

CuBr/2,2’-BİPİRİDİN KATALİST SİSTEMİNİN METİL METAKRİLAT MONOMERİNİN POLİMERLEŞMESİNDE ETKİSİ

P095

ENGİN ÖZ

CuBr/2,2’-BİPİRİDİN KOMPLEKSİYLE KATALİZLENMİŞ METİL METAKRİLATIN t-BÜTİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONU

P096

ENGİN YILMAZ

2,9,16,23-TETRAKİS(BENZİMİDAZOL-2-YİLOKSİ) FTALOSİYANİNATO METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU TERMAL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

P097

ENGİN YILMAZ

2,9,16,23-tetrakis (4H-1,2,4-triazol-3-yiltiyo) ftalosiyanin BİLEŞİKLERİnin sentezi, karAktErizasyonu termal ve elektrokimyasal özellikleri

P098

ERDAL CANPOLAT

The Synthesis and Characterization and Antimicrobial Activity of a New 2-{(E)-[(4-Aminophenyl)imino]methyl}-6-bromo-4-chlorophenol and Its Complexes

P099

ERDAL CANPOLAT

1-((E)-(4-Aminofenilimino)metil)naftalen Ligandının ve Metal Komplekslerinin Biyolojik Aktivite Yönlerinin İncelenmesi

P100

ERHAN KARATAŞ

4-(FENANTREN-9-İLMETİLENAMİNO)BENZOİK ASİT-Fe(III)-SALEN KOMPLEKSİNİN SENTEZİ

P101

ERKAN FIRINCI

PRİMER AMİN SÜBSTİTÜENTLİ AMİNODİBORAN(4) TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P102

ERSİN GÜLER

The synthesis of novel schiff base with tripodal structure and its the (salen)-bridged Fe/Cr (III) capped complexes

P103

ERTUĞRUL GAZİ SAĞLAM

ARİLDİTİYOFLOROFOSFİNAT TÜREVLERİNİN SENTEZİ

P104

ESRA KORKMAZ

LSM/ δ-YSB KATOT AKTİF TABAKASININ ÜRETİLMESİ, KARAKTERİZASYONU VE SOFC UYGULAMASI

P105

FATİH MEHMET EMEN

N-PİROLİDİN-N’-(2-KLOROBENZOİL)TİYOÜRE VE GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ANALİZLERİ

P106

FATİH OK

Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu İçin Yeni Katalizörler: Ru(II)-Kiral Bis(Fosfinit) Ligandlar

P107

FATİH TUNAHAN YILMAZ

o-VANİLİN ESASLI SCHİFF BAZI VE Cu(II) İLE VO(IV) KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P108

FATMA AKKUŞ

NONPERİFERAL GRUP TAŞIYAN BENZOPİRROLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KOMPLEKS OLUŞUMLARININ İNCELENMESİ

P109

FATMA ASUDE KÖSE

Benzoilaseton etilendiimin ve propilendiimin’in Cu(II) ve Ni(II) komplekslerinin hazırlanması

P110

FATMA KILIÇARSLAN

PERİFERAL KONUMLARDA 3-KİNOLİNKARBOKSİ ESTERLERİNİ İÇEREN PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P111

FATMA SİĞA

Schiff Bazı Bağlı Poli(Stiren-Co-Divinil Benzen)Amino Metil İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Suzuki Reaksiyonlarının İncelenmesi

P112

FAZLI SÖZMEN

Ferrosen İçeren Yeni Schiff Bazı Ligandlarının ve Bunların Gümüş Komplekslerinin Sentezi, Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması

P113

FERHAT ASLAN

Z)-4-(4-(DİMETİLAMİNO)BENZİLİDİN AMİNO) BENZEN SÜLFONİK ASİT SCHİFF BAZI VE CU(II),Nİ(II) VE ZN(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P114

FEYYAZ DURAP

C2 -Simetrik Kiral Fosfinit Ligandların [Ru(η6-p-simen)(μ-Cl)Cl]2 Varlığında Aromatik Ketonların İndirgenmesindeki Katalitik Etkinliği

P115

FİGEN KURTULUŞ

Ba4V2O7 BİLEŞİĞİNİN HİDROTERMAL SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P116

FİGEN KURTULUŞ

Ca3(VO4)2 BİLEŞİĞİNİN MİKRODALGA SENTEZİ ve X-IŞINLARI TOZ KIRINIMI ile KARAKTERİZASYONU

P117

FİLİZ ÖZEL

Hidroksil / Tiyol Grubu ve Brombenzaldehit Türevi İçeren Bazı Schiff Bazlarının Sentezi, Yapılarının Karşılaştırmalı Olarak Aydınlatılması ve Termal Kararlılıklarının İncelenmesi

P118

FİLİZ YILMAZ

Süperkritik Karbondioksit Ortamında Silika Destekli Heterojen Katalizör Sentezi Ve Olefinlerin Hidrojenasyonunda Etkinliğinin İncelenmesi

P119

FURKAN ÖZEN

HEKZA(2-FORMİL-5-METOKSİ-FENOKSİ)SİKLOTRİFOSFAZENİN SCHIFF BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ

P120

FURKAN ÖZEN

2,4,6-TRİS[2-(İMİNO)-5-METOKSİFENOKSİ)]-2,4,6-TRİS(2-FORMİL-5-METOKSİFENOKSİ)SİKLOTRİFOSFAZEN’İN SCHIFF BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ

P121

GİZEM ALPASLAN

FENANTROLİN-Mn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

P122

GÖKHAN CEYHAN

Silika-Destekli Azo-Shiff Bazı Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi: Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi

P123

GÖKHAN CEYHAN

Sıvı Kristal Özellikte Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

P124

GÖKHAN ELMACI

Benzaldehit-4-Nitro-2-(2-okso-1,2-Difeniletiliden)Hidrazon Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yapısal Özelliklerinin Teorik Hesaplamalarla Belirlenmesi

P125

GÖKHAN ELMACI

YENİ AZOMETİN LİGANDLARIN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI

P126

GÖKHAN ŞİRİKÇİ

2-(P-Tolil)-1,2,3,4-Tetrahidrokinazolin-2-Karbaldehit Oksim Ve Bu Ligantın Bazı Metaller İle Oluşturduğu Komplekslerin Yapılarının Aydınlatılması

P127

GÖKTÜRK AVŞAR

N,N-Dialkil-N’-Benzoiltiyoüre Ligandları Ve Metal Komplekslerinin (Mı, Mıı) Bazı Organik Tepkimelerde Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi

P128

GÜHERGÜL ULUÇAM

YENİ HİDRAZİN SCHİFF BAZININ SENTEZİ ve BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ

P129

GÜLNİHAL DAVULGA

PERİFERAL KONUMDA SÜBSTİTÜE KARBAZOL GRUBU TAŞIYAN YENİ AZAPORFİRAZİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

P130

GÜLNUR ERDOĞMUŞ

TRIAQUAFENANTROLIN(5-AMINOISOFTALATO-k-N) BAKIR(II)] 2-HIDRAT KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATILMASI

P131

GÜLNUR K. KARAOĞLAN

KONJUGE SCHIFF BAZ SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU

P132

GÜLNUR TABAN ÇALIŞKAN

Cp*2MoxW6–xO17 (Cp* = C5Me5, x = 0, 2, 4, 6) Yapısındaki Nötral Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

P133

GÜLSEV DİLBER

KALKON GRUBU TAŞIYAN YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P134

GÜLSEVDE TUNCELLİ

Anti-Kanser İlaç Taşıyan Tabakalı Çift Hidroksitlerin Manyetik Çekirdekler Üzerine Desteklenmesi

P135

GÜLŞAH ÇELİK

MİKRODALGA YÖNTEMLE CaB3O4(OH)3 BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P136

GÜLŞEN ÖZTÜRK

Mikrodalga Koşullarında Amide Dayalı Tripodal Reseptörlerin Sentezi ve Anyon Tanıma Özelliklerinin Araştırılması

P137

HACER ELGİT

POZİTİF ELEKTROT MALZEME OLARAK KULLANILAN LİTYUM NİKEL KOBALT OKSİT BİLEŞİĞİNİN MİKRODALGA ENERJİ ile SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P138

HAFİZE KILIÇASLAN

4-(2-HİDROKSİBENZİLDİNAMİNO)KARBOKSİFENİL-Cr(III)/Fe(III)-SALOP KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

P139

HAKAN CAN SÖYLEYİCİ

PİROLİK ARİLDİBORAN(4) TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

P140

HAKAN DUMRUL

TETRAKİS VE OKTAKİS(HEKZİLTİYO) GALYUM(III) VE İNDİYUM(III) FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, FOTOKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

P141

HAKAN ŞAHAL

Synthesis and Characterization of a New 4-Hydroxysalicyliden-
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət