Ana səhifə

Nimekirja koostamisest loe: Aqua a seletus


Yüklə 442 Kb.
səhifə8/9
tarix27.06.2016
ölçüsü442 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1988
Burtseva, N.; Shingareva, B.; Gerasimova, L., =vast.täitjad. =VNIPIekonomiki (Vsesoj.nautšno-issledovatelski i projektno-tehnologitšeski institut ekonomiki i sistem upravlenija melioratsi i vodnogo hozjaistva. Razrabotka kompleksnoi sistemõ dlja perevoda v porjatke eksperimenta vodnogo hozjaistva Estonskoi SSR na polnõi hozraštšjot i samofinantsirovanije. Promežutotsnõi. 158 lk. 1988.
NLKP KK ja NSVL MN määruse "O vneotšerednõh merah po ulutšeniju ispolzovanija vodnõh resursov v strane" valguses analüüsitakse veemajanduse juhtimise struktuuri ja majanduslikku alust isemajandamise tingimustes.
A-1988-1.
perestroika/veekasutuskava/veemajandus.
Erikson, V.; Leetsar, J.; Männik, R., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. 1988.a uurimistööde aruanne. Maaparanduse hüdroloogia. 58 lk. 1988.
A-1988-2.
maaparandus/hüdroloogia.
Erikson, V.; Leetsar, J.; Kask, R.; Timofejeva, M.; Arukaevu, K., =proj.peainsener//os.juhataja//autor//kaasautorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Hüdroloogiliste näitajate määramismeetodite täpsustamine veemajanduslikeks arvutusteks. 93 lk. 1988.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Regressiooniseoste leidmine, suurveevalli alanemiskõvera koordinaatide sõltuvus valgalast.
A-1988-3.
hüdroloogia/suurvesi.
Türk, K.; Leetsar, J.; Reap, A.; Vilu, H.; Kiiv, S.; Heinpalu, J.; Liivand, Ü.; Arukaevu, K., =proj.peainsener//os.juhataja//autor//kaasautorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Pandivere veekaitseala formeerumise projekt. 70 lk. 1988.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Olemasolevate ja perspektiivsete kaevanduste mõju põhja- ja pinnaveele, vajaliku seiresüsteemi kavandamine.
A-1988-4.
hüdroloogia/Pandivere/veekaitseala/fosforiit/kaevandus.
Kirt, E.; Lääne, A.; Merisaar, M.; Ilus, A., =teema juhendaja//os.juhataja//täitja//konsultant. =RGI Läänemere osakond. Kartulitöötlemise tehnoloogiliste protsesside rakenduslik teaduslik-tehniline uurimine Eesti NSV-s. Kartulitoodete tooraine - kartul. 158 lk. 1988.
Kirjanduse ülevaade.
A-1988-6.
kartul/toiduainetööstus.
Kirt, E.; Lääne, A.; Merisaar, M.; Maastik, A., =teema juhendaja//os.juhataja//täitja//konsultant. =RGI Läänemere osakond. Kartulitöötlemise tehnoloogiliste protsesside rakenduslik teaduslik-tehniline uurimine Eesti NSV-s. Mõistevalimik. 69 lk. 1988.
A-1988-7.
kartul/toiduainetööstus.
Toompuu, A.; Tamsalu, R.; Ennet, P.; Heinluht, V.; Jung, I.; Lode, E.; Nõmm, A., =os.juhataja//tead.juhendaja//täitjad. =RGI Läänemere osakond. Veekogudesse sisselastavate reoainete lubatud piirheidete määramine. 76 lk. 1988.
Veekvaliteedi mudel, andmebaaside ja mudelite ühendamise probleemid. Prognoosimudeli FINEST modifikatsioon.
A-1988-8.
meri/jõgi/vee kvaliteet/mudel.
Paal, L.; Suurkask, V.; Viies, V., =vast.täitja//täitjad. =TPI Sanitaartehnika kateeder. Vee kvaliteedi inseneriarvutused Keila jõel. Vahearuanne. 14 lk. 1988.
Väliuuringuteks kasutati automaatmõõtejaama AQUAMER. Arvutusmudeli näited.
A-1988-9.
jõgi/veeanalüüs/automaatmonitooring.
Lahtmets, M.; Roosaare, J., =diplomand//juhendaja. =TRÜ füüsilise geograafia kateeder. Looduskaitse territoriaalskeemide koostamise probleeme (Eesti NSV ja Kamtsatka oblasti näitel). Diplomitöö. 39 lk. 1988.
A-1988-10.
looduskaitse/territoriaalskeem.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Pachel, H.; Sulger, A.; Vartsen, I.; Vartsen, K., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV veeressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse olukord ning perspektiivsed abinõud rahvamajanduse veega varustamiseks ja veekogude kaitseks. 51+1 lk,joon. 1988.
20 asula veevarustuse olukord ja perspektiiv. Estonia kaevanduse põlengust tingitud reostatud kaevandusvee ärajuhtimise võimalused.
A-1988-11.
veekaitse/veevarustus/kaevandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Suuressaar, L., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Võrtsjärve hüdrokeemilise seiresüsteemi sisseseadmine. 58+1 lk,joon. 1988.
Lisaks 1988. a Võrtsjärve veeanalüüsid.
A-1988-12.
veekaitse/Võrtsjärv/seire/hüdrokeemia.
Hiiumaa looduskaitse skeem. 12+3 lk,joon. 1988.
Kolm värvilist skeemi piirangualadest, konfliktidest, looduskaitse abinõudest, ja funktsionaalne tsoneerimine.
A-1988-13.
looduskaitse.
Saaremaa looduskaitse skeem. 16+3 lk,joon. 1988.
Kolm värvilist skeemi piirangualadest, konfliktidest, looduskaitse abinõudest, ja funktsionaalne tsoneerimine.
A-1988-14.
looduskaitse.
Türk, K.; Leetsar, J.; Reap, A.; Heinpalu, J.; Suuressaar, L.; Kink, H.; Savitskaja, L.; Lõiv, V.; Hermann, M.; Kaljurand, I., =proj.peainsener//os.juhataja//3 koostajat//5 konsultanti. =Eesti Maaparandusprojekt. Informatsioon Pandivere veekaitseala looduslike tingimuste ja veemajanduse kohta. 24+1 lk,joon. 1988.
Veekaitseala loomise ajalugu ja looduslikud tingimused.
A-1988-15.
Pandivere/veekaitseala.
Türk, K.; Leetsar, J.; Jakobson, E.; Pachel, H.; Loigu, E., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad//konsultant. =Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi järve veeressursside kompleksse kasutamise ja kaitse programm. 21+2 lk,joon. 1988.
Jõgede reostuskoormuse arvutused.
A-1988-16.
veekasutuskava/reostuskoormus/Peipsi.
Tenson, J., =vast.täitja. =TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut. Pärnu lahe summaarse reostuskoormuse analüüs ja prognoos sõltuvalt Pärnu linna puhastusseadmete seisundist ja Pärnu jõe valgala hajureostusest. 123 lk. 1988.
A-1988-17.
meri/reostuskoormus.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, A.; Taklai, M.; Liiv, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Abinõude kavandamine halvastitöötavate põllumajanduslike väikepuhastite tööefektiivsuse tõstmiseks nende konstruktsioonielementide täiustamine ja uute lahenduste väljatöötamine. 135 lk. 1988.
Tellis Agrotööstuskomitee. Uuriti 27 Agrotööstuskomiteele kuuluvat reoveepuhastit.
A-1988-18.
reoveepuhasti.
Kuusik, A.; Otsa, E.; Leetsar, J., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Heitvete puhastamise tehnoloogia ja puhastite konstruktsiooni täiustamine. 10 lk. 1988.
Tellis Veemajandusinspektsioon. Ülevaade puhastite uurimisest EPA-s ja TPI-s.
A-1988-19.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Õunapuu, A.; Tammeväli, J., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Vabariigi ametkondlike hüdrokeemia laborite töö metoodiline juhendamine ja kontroll. 35 lk. 1988.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Interkalibreerimiste tulemused.
A-1988-20.
hüdrokeemia.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Jürma, T.; Kakkum, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Käina aleviku heitvee bioloogiliste puhastusseadmete tegeliku reostuskoormuse ja töö efektiivsuse uurimine. 8 lk. 1988.
A-1988-21.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Tallinna Piimatoodete kombinaadi Rapla tsehhi Vigala jaoskonna bioloogiliste puhastusseadmete töö uurimine. 13 lk. 1988.
A-1988-22.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Tallinna PTK Rapla tsehhi reostuskoormuse mõõtmine. 11 lk. 1988.
A-1988-23.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Kunda tsemenditehase reostuskoormuste mõõtmine. 17 lk. 1988.
A-1988-24.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Pärnu kalakombinaadi reostuskoormuste mõõtmine. 35 lk. 1988.
A-1988-25.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Taklai, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Rakvere Tärklise ja Siirupikombinaadi Kadrina tsehhi heitvee reostuskoormus. 13 lk. 1988.
A-1988-26.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Reostuskoormus Kroodi ojale ja Muuga lahele väljalaskude kaupa. 28 lk. 1988.
A-1988-27.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Harku järve reostuse tase koos vesikonna ja suubuvate ojadega. 19 lk. 1988.
A-1988-28.
reostatus/järv/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J., =proj.peainsener ja autor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Hüdrokeemilised ja bioloogilised analüüsid antropogeense mõju määramiseks veekogudele. 16 lk. 1988.
A-1988-29.
veeanalüüs/hüdrokeemia/hüdrobioloogia.
Õunapuu, A.; Taklai, M.; Otsa, E.; Leetsar, J., =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Proovivõtuseadmete nomenklatuuri täpsustamine ja naftaproduktide identifitseerimine. 23 lk. 1988.
A-1988-30.
veeanalüüs/hüdrokeemia/naftasaadus.
Eesti Maaparandusprojekti hüdrokeemia labor. Eesti Maaparandusprojekti hüdrokeemia labori töödest aastatel 1985-1988. 35 lk. 1988.
Lühiülevaated 1985-1988 tehtud töödest: Matsalu märgalal, Lahemaa rahvuspargis, Kirde-Eestis, Keila jõel,Endla looduskaitsealal (viimane koos vooluhulkadega).
A-1988-31.
veeanalüüs/hüdrokeemia/hüdroloogia/dreenniisutus.
Metsur, M.; Leetsar, J.; Tamm, I.; Vilu, H., =os.juhatajad//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Veekvaliteedi formeerumise uurimine. Joonised. 14 joon. 1988.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Paide raj. Oktoobri kolhoosis, vähem Jõgeva raj. Laiuse ja Pajusi kolhoosides tehtud uurimistööd..
A-1988-32
veeanalüüs/hüdrokeemia/hüdrogeoloogia.
Metsur, M.; Leetsar, J.; Tamm, I.; Vilu, H., =os.juhatajad//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Veekvaliteedi formeerumise uurimine. 1988.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Paide raj. Oktoobri kolhoosis, vähem Jõgeva raj. Laiuse ja Pajusi kolhoosides tehtud uurimistööd.
A-1988-33.
veeanalüüs/hüdrokeemia/hüdrogeoloogia.
Parv, Ü.; Rauniste, V.; Martinson, V.; Aadusaar, E.; Pärismaa, R.; Tiit, T.; Pedel, P.; Lambing, E., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2005 goda. Programma kompleksnoi rekonstruktsi meliorativnõh sistem na XIII pjatiletku. Estonskaja SSR. Kratkaja pojasnitelnaja zapiska. 26 lk. 1988.
Sojuzvodprojekti tellimus.
A-1988-34.
veemajandus/maaparandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Bauman, A.; Linnamägi, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija selskohozjaistbvennogo vodosnabženija ESSR na period do 2005 goda. 66 lk. 1988.
Genskeemi osa.
A-1988-35.
veekasutuskava/genskeem/põllumajandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Bauman, A.; Linnamägi, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija selskohozjaistbvennogo vodosnabženija ESSR na period do 2005 goda. Kniga I Pojasnitelnaja zapiska. 66 lk. 1988.
Genskeemi osa.
A-1988-35.
veekasutuskava/genskeem/põllumajandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Bauman, A.; Linnamägi, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija selskohozjaistvennogo vodosnabženija ESSR na period do 2005 goda. Kniga II. Tablitšnõje priloženija. 77 lk. 1988.
Genskeemi osa.
A-1988-36.
veekasutuskava/genskeem/põllumajandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Jakobson, E.; Liivand, J., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Programma ispolzovanija i zaštšita vodnõh resursov Tšutskogo ozera. 16+2 lk,joon. 1988.
Peipsi valgala reostusobjektid 2TII alusel koos kaardiga.
A-1988-37.
veekasutuskava/Peipsi.
Türk, K.; Leetsar, J.; Bauman, A.; Linnamägi, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov SSSR na period do 2005 goda. Estonskaja SSR. Okontšatelnõje dannõje. 71 lk. 1988.
20 asula veevarustuse olukord ja perspektiiv. Estonia kaevanduse põlengust tingitud reostatud kaevandusvee ärajuhtimise võimalused.
A-1988-38.
veekaitse/veevarustus/veekasutuskava.
Kraav, E.; Maine, L.; Õige, A.; Rohusaar, L.; Lausmaa, E.; Ruubel, L.; Velbri, H.; Linde, K.; Vallner, L.; Jõgar, P., =os.juhataja//proj.peainsener//täitjad//kaks konsultanti. Eesti Maaehitusprojekt. Tehniko-ekonomitšeskii doklad o narodno-hozjaistvennoi i regionalnoi efektivnosti dobõtsi i pererabotki estonskih fosforitov. 48+2 lk,joon. 1988.
A-1988-39.
fosforiit/majandus.
L.Kuik, =autor. Tallinna pinnaveeallikate süsteemi vee kvaliteedi ja sanitaarse seisukorra hinnang. 16 lk. Tallinn 1988

Sisaldab peale selle kaks lühiartiklit:

J.Sutt, L.Põldoja. Seisukoht vee kvaliteedi formeerumise kohta Tallinna pinnaveeallikate veehoidlates. 3 lk. 1988.

L.Kuik.Ülemiste järv Tallinna veevarustuse allikana. Põhilised iseärasused. 2 lk. 1983

A-1988-40

vee kvaliteet/Ülemiste/Tallinn/veehoidla/seisund1989
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Bauman, A.; Jakobson, E.; Pachel, H.; Reap, A.; Suuressaar, L.; Leinola, S.; Linnamägi, A.; Sild, H.; Kiiv, S.; Pachel, K.; Vilu, H.; Lausmaa, E.; Loigu, E., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad//kaks konsultanti. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. II osa. Võrtsjärve läänekalda, Emajõe ja tema vasakkalda ning Emajõest põhja pool Peipsi järve suubuvate jõgede vesikond. 391 lk. 1989.
Veemajandusinspektsiooni tellimus.
A-1989-1.
veekasutuskava/veekaitse/veevaru/pikiepüür.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Bauman, A.; Jakobson, E.; Pachel, H.; Reap, A.; Suuressaar, L.; Leinola, S.; Linnamägi, A.; Sild, H.; Kiiv, S.; Pachel, K.; Vilu, H.; Lausmaa, E.; Loigu, E., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad//kaks konsultanti. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. II osa. Võrtsjärve läänekalda, Emajõe ja tema vasakkalda ning Emajõest põhja pool Peipsi järve suubuvate jõgede vesikonnad.Lisa 1...3. 75+91+1+10 lk,joon. 1989.
Sisaldab omaette osadena: Lisa 1: Võrtsjäve hüdrokeemilise monitooringu tulemused ja Lisa 2: Jõgeva rajooni Pajusi ja Laiuse kolhoosi põhjavee lämmastikureostusest 1988.a.
A-1989-2.
veekasutuskava/Võrtsjärv/lämmastik/reostuskaitstus.
Erikson, V.; Leetsar, J.; Kask, R.; Soots, M.; Leinola, S.; Sild, H.; Timofejeva, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV jõgede hüdroloogiliste näitajate automatiseeritud andmepanga loomine. 98 lk. 1989.
Tehti arvutiprogrammid hüdroloogilisi statistikute määramiseks, määrati valgalade muldade osakaal: parasniisked, niisked, liivased savised, soo ja raba ja nende seosed statistikutega.
A-1989-3.
hüdroloogia/kõlvik.
Erikson, V.; Leetsar, J.; Sild, H., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV jõgede minimaalse äravoolu kaardistamine. 29+1 lk,joon. 1989.
Arvukate ekspeditsiooniliste vooluhulkade ning analoogpeelide abil leitud teatud tõenäosusega madalvee vooluhulgad.
A-1989-4.
hüdroloogia/miinimum.
Erikson, V.; Leetsar, J.; Männik, R., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Peaveejuhtmete hüdroloogilise seisukorra hindamise metoodika. 83 lk. 1989.
ATK Maaparanduse Peavalitsuse tellimus. Drenaaziäravoolu vastuvõtjate uurimine. Hinnang kuivendatud maa hüdromelioratiivsele seisundile neljal maaparandusobjektil.
A-1989-5.
hüdroloogia/maaparandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Reap, A.; Suuressaar, L.; Vilu, H.; Kink, H.; Lõiv, V.; Savitskaja, L., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Pandivere veekaitseala esmased ja perpektiivsed veekaitse ja -kasutamise abinõud lähtudes piirkonna tsoneeerimispõhimõtetest. 71 lk. 1989.
Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee tellimus.
A-1989-6.
hüdroloogia/Pandivere/veekaitseala/fosforiit.
Eesti NSV Loodusressursside kasutamise ja keskkonnakaitse töögrupp. Töö aruanne. 92 lk. 1989.
Töögrupp valmistas ette seadusandlike aktide projektid keskkonnakaitse juhtimisstruktuuri muutmiseks, sh Metsamajanduse ja Looduskaitse Komitee muutmiseks keskkonna ja loodusvarade ministeeriumiks jne. Töögrupp loodi MN protokolliga 29.mail 1989. Töös lähtuti IME põhiprintsiipidest.
A-1989-7.
keskkonnakaitse/juhtimine/IME.
Vartsen, I.; Sulger, A.; Vartsen, K.; Edovald, S.; Botin, A.; Krapiva, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Melioratiivsete abinõude skeem optimaalse veereziimi tagamiseks Kurtna järvestiku idapiiril. Tehnilis-majanduslik põhjendus. 1. köide - Melioratiivsete abinõude skeem. 85+12 . 1989.
Kurtna järvestikkku mõjutavad lähenevad kaevandustööd. Projekteerimise ülesande esitas Veemajandusinspektsioon, tellis Looduskasutuse Teadusliku Informatsiooni Keskus. Järvede veeseisude graafikud, veeanalüüsid, hüdroloogilised arvutused. Ettepanekud ja arvamused veereziimi reguleerimiseks.
A-1989-8.
hüdrogeoloogia/hüdroloogia/kaevandamine/põlevkivi/veevarustus.
Parv, Ü.; Rauniste, V.; Martinson, V.; Aadusaar, E.; Pärismaa, R.; Tiit, T.; Lambing, E.; Pedel, P., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2005 goda. Otgorektirovannaja svodnaja zapiska. Estonskaja SSR. 101 lk. 1989.
A-1989-9.
veekasutuskava/genskeem/põllumajandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Pachel, H., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Korrektirovka "Shemõ kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov SSSR" i prognoz katšestva vodõ. 57 lk. 1989.
ENSV majandusreformi valgusel veevarustuse kontseptsioon. Isemajandamise ja vee tasu ettepanekud. Veekaitse tegevuse analüüs. Majandusharude ja regioonide veeprobleemid.
A-1989-10.
veekaitse/veevarustus/IME/pikiepüür/juhtimine.
Vartsen, I.; Sulger, A.; Toomik, A. [jt], =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprohjekt. Meliorativnõje meroprijatija dlja obespetšenija optimalnogo režima poverhnostnõh vod na vostotšnoi granitse Kurtnaskih ozjor. Tehniko-ekonomitšekoje obosnovanije. Tom II - Otšjot o nautšno-issledovatelskoi rabotõ. 27 lk. 1989.
Skotsinki instituudi uurimustööd: Vasavere ürgoru põhjavee reziim tehnogeenses olukorras. Geofiltratsiooni analüüs ja prognoos mudel abil. Ettepanekud filtratsiooni vähendamiseks tervikus.
A-1989-11.
hüdrogeoloogia/kaevandamine/põlevkivi.
Vartsen, I.; Metsur, M.; Krapiva, A., =proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaparandusprohjekt. Meliorativnõje meroprijatija dlja obespetsenija optimalnogo reziima poverhnostnõh vod na vostotsnoi granitse Kurtnaskih ozjor. Tehniko-ekonomitsekoje obosnovanije. Tom III. Gidrologitseskaja tsast. 37+4 lk,joon. 1989.
A-1989-12.
hüdroloogia/hüdrogeoloogia/põhjavesi/kaevandamine/põlevkivi.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Pachel, H., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Podgotovka predloženi po ratsionalnomu vodoobespetšeniju otraslei narodnogo hozjaistva, võdeleniju limitov vodopotreblenija i vodootvedenija pri pazrabotke "Shemõ kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov SSSR do 2010 goda". 55 lk. 1989.
A-1989-13.
veekaitse/veevarustus/juhtimine.
Eeskirjad tööstuslike heitvete kanaliseerimise kohta Võru kanalisatsioonisüsteemi. 13 lk. 1989.
Kooskõlastamata variant.
A-1989-14.
tööstus/kanalisatsioon.
Niin, A.; Kärk, J., =koostaja//proj.peainsener. =Ehitusuuringute Instituut REI. Uuringupuuraukude likvideerimise juhend. 21 lk. 1989.
A-1989-15.
põhjavesi/puurauk.
Kink, H., =autor. =TA Geoloogia Instituut. Projekteeritava Pandivere veekaitseala veemajandusliku olukorra ülevaade. II etapp. 14+6 lk,joon. 1989.
A-1989-16.
Pandivere/põhjavesi/reostatus.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Taklai, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Valjala asula heitvee reostuskoormuste mõõtmine. 14 lk. 1989.
A-1989-17.
reostuskoormus/reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Liiv, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Tallinna Uus-Sadama puhastusseadme tegeliku reostuskoormuse määramine. 12 lk. 1989.
A-1989-18.
reostuskoormus/reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Taklai, m., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Tallinna Veduridepoo diiselkütuse lao territooriumilt põhjustatud pinnase reostus. 9 lk. 1989.
A-1989-19.
reostuskoormus/naftareostus.
Otsa, E.; Leetsar, J., =proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Harku järve reostuse dünaamika. 18 lk. 1989.
A-1989-20.
järv/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Endla Riikliku Looduskaitseala veekvaliteedi uuringud. 10 lk. 1989.
A-1989-21.
järv/jõgi/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, =proj.peainsener//os.juhataja//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Liivi jõe reostatuse hindamine. 54+1 lk,joon. 1989.
A-1989-22.
jõgi/seisund/reostuskoormus.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, A., =proj.peainsener//os.juhataja//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Pärnu Linakombinaadi reostuskoormuste mõõtmine. 29+1 lk,joon. 1989.
A-1989-23.
reostuskoormus/reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Õunapuu, A.; Tammeväli, J.; Taklai, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Veekvaliteedi laboratoorse ja instrumentaalse kontrollsüsteemi täiustamine 1989. a. 47+10 lk,joon. 1989.
Laborite juhendamine, interkalibreerimine, naftasaaduste identifitseerimine, proovivõtu seadmete täiustamine.
A-1989-24.
labor/veeanalüüs/.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T. Õunapuu ,A, =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Üld- ja kahevalentse raua välismääramiskomplektide valmistamine. 10 lk. 1989.
A-1989-25.
labor/veeanalüüs.
Otsa, E.; Leetsar, J., =autor ja proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Hüdrokeemilised ja bioloogilised analüüsid antropogeense mõju määramiseks veekogudele. 15 lk. 1989.
A-1989-26.
labor/veeanalüüs.
Otsa, E.; Leetsar, J. Kört ,M, =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Õhuanalüüside tegemine keskkonnaseisundi hindamiseks. 25 lk. 1989.
A-1989-27.
labor/õhuanalüüs.
Otsa, E.; Kakum, T.; Viies, V., =proj.peainsener//proj.insener//juhendaja. =Eesti Maaparandusprojekt/TPI. Razrabotka metodiki i tehnitseskih sredsv prognoza katsestva vodõ na baze monitora PNR "Akvamer", "Oksimeter-2" i radiometra. 37 lk. 1989.
Oksimeeter ja radiomeeter annavad hea pildi väikeste veekogude täiskasvamisest. Teises osas esitatakse arvutiprogrammid seadete kasutamiseks.
A-1989-28.
seisund/veekogu/hüdrokeemia.
Järvet, A.; Laanemets, A.; Müllerson, V., =teostajad. Looduskasutuse Teadusliku Informatsiooni Keskus. Peipsi vesikonna heitvete reostuskoormus. 22 lk. 1989.
Veearuande 2TII kriitiline analüüs ja ettepanekud andmebaasi tegemiseks.
A-1989-29.
aruanne/Peipsi/reostuskoormus.
Botina, N.; Erikson, V.; Leetsar, J., =autor//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema ohranõ i ratsionalnogo ispolzovanija vodnõh resursov basseinov malõh rek ESSR (r.Jägala). 84 lk. 1989.
A-1989-30.
veekasutuskava.
Maastik, A.; Gross, M.; Akla, L., =juhendaja//kateedri juhataja//täitjad. =EPA. Bioloogiliste väikepuhastite konstruktsiooni täiustamine ja töökindluse suurendamine. Lepingulise töö nr. 20 1988.a. aruanne. 43 lk. 1989.
Väikeste reoveepuhastite hooldajatele venekeelse juhendi koostamine. Veeteatmiku koostamine. Eestis toodetavate mehaaniliste aeraatorite karakteristikute määramine.
A-1989-31.
reoveepuhasti.
Vilu, H., =koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. II osa. Võrtsjärve läänekalda, Emajõe ja tema vasakkalda ning Emajõest põhja pool Peipsi järve suubuvate jõgede vesikond. Hüdrogeoloogiliste kaartide kalkad. 9 joon. 1989.
Veemajandusinspektsiooni tellimus.
A-1989-32.
veekasutuskava/hüdrogeoloogia.
Eipre, A., =veemajanduse valitsuse juhataja. =Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee. Vee kasutamise reguleerimise ja kaitse töö 1988. aastal. 27 lk. 1989.
A-1989-33.
veemajandus.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Jakobson,E.; Männik,R. =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Pandivere veekaitseala esmased ja perpektiivsed veekaitse ja -kasutamise abinõud lähtudes piirkonna tsoneeerimispõhimõtetest. II köide. Esmased veekaitse abinõud Pandivere veekaitsealal. 39 lk 1 joon. 1989.
Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee tellimus nr 15-15/122 21.juulist 1988.a.
A-1989-34.
hüdroloogia/Pandivere/veekaitseala/fosforiit.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət