Ana səhifə

Nimekirja koostamisest loe: Aqua a seletus


Yüklə 442 Kb.
səhifə3/9
tarix27.06.2016
ölçüsü442 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Juhend veejuhtmete (jõgede, ojade, kraavide) valgalade nimestiku koostamiseks. Kinnitas E.Ratassepp. Maaranduse ja Veemajanduse Komitee esimehe asetäitja 1.12.1973. 13 lk. (1974).

Koostatud Eesti Maaparandusprojekti tehnoloogiliste uurimistööde osakonnas.

A-1973-9

hüdroloogia/valgala


Aitsam, A.; Kraav, V., =juhendaja/vast.täitja. =TA Elektrofüüsika ja Termofüüsika Instituut. Ustanovit osnovnõje zakonomernosti formirovanija katðestva vodõ v pribreþnõh raionah Baltiiskogo morja, prilegajuðtðih k territorii Estonskoi SSR. Vahearuanne. 241 lk,. 1973.

Probleem: Balti mere füüsika.

A 1973 10.

meri/Läänemeri/


1974
Meimer, S.; Tang, H.; Toomann, S., =autor//proj.peainsener//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Väike-Emajõe uurimine veereziimi reguleerimiseks. Valgala kaart ja kataloog. 107 lk. 1974.
A-1974-1.
reguleerimine/veekasutuskava.
Sild, H.; Tang, H.; Arukaevu, K., =autor//proj.peainsener//grupijuhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Vagula ja Tamula järve ning Võhandu jõe uurimine nende veereziimi reguleerimiseks. I kd. Võhandu jõgi. 94+3 lk,joon. 1974.
A-1974-2.
reguleerimine/veekasutuskava.
Koskor, I.; Tang, H., =autor//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Vagula ja Tamula järve ning Võhandu jõe uurimine nende veereziimi reguleerimiseks. II kd Vagula ja Tamula järv. 35 lk,joon. 1974.
Suurvee reguleerimine, Tamula järve veekvaliteedi parandamise võimaluste uurimine.
A-1974-3.
reguleerimine/veekasutuskava/suurvesi/jõe seisund.
Narusk, M.; Kask, H.; Meimer, S.; Arukaevu, K.; Türk, K.; Suuressaar, L., =autor//proj.peainsener//koostajad. Eesti Maaparandusprojekt. Kingissepa rajooni majandite agroökonoomilised, maaparanduslikud ja veemajanduslikud uurimised maaparandusobjektide väljavalikuks.IV kd Veevarude kompleksne kasutamise ja kaitse skeem. 230 lk. 1974.
Sama tööga haakub TA Geoloogia Instituudi 3-köiteline "Saaremaa ja Muhumaa melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade" (H.Kink), EPA Vesiehituskateedri "Vetereostus- ja kaitse Saaremaal" (A.Maastik) ja ZBI Võrtsjärve Limnoloogijaama "Saaremaa siseveekogude hüdroloogilis-bioloogilised eeldused ja kalamajanduse arendamise ning kasutamise võimalused".
A-1974-4.
reguleerimine/veekasutuskava/veekaitse.
Mardim, T.; Laane, L., =diplomand//juhendaja. =TRÜ Geoloogia kateeder. Põllumajanduse mõjust Saaremaa põhjavee kvaliteedile. Diplomitöö. 63+18 lk,tab. 1974.
Sisaldab puurkaevude nimekirja.
A-1974-5.
põhjavesi/seisund.
Suuressaar, L.; Tang, H.; Arukaevu, K.; Meimer, S.; Narusk, M., =autor//proj.peainsener//teostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti sisevete ja rannikumere kalamajandusliku kasutamise skeem. Seletuskiri. Joonised. 116 . 1974.
Tellijaks Metsamajanduse ja Looduskitse Ministeerium. Veemajanduse osas kordab mõneti Kingissepa raj. skeemi (A-1973-4).
A-1974-6.
kalakasvatus/veekasutuskava.
Tang, H., =autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Veesüsteemi Võrtsjärv-Viljandi hüdrotehnilised ja veemajanduslikud uurimised. 37 lk. 1974.
Vihmutusvee saamise võimalused ning Viljandi linna heitvee lahjendamine. Viljandi Maaparanduse Valitsuse tellimus.
A-1974-7.
veekasutuskava/Võrtsjärv.
Tang, H.; Kaljumäe, H., =autor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Veesüsteemi Võrtsjärv-Viljandi hüdrotehnilised ja veemajanduslikud uurimised. 24+13 lk,joon. 1974.
A-1974-8.
veevarustus/niisutus.
Arukaevu, K.; Koskor, I.; Meimer, S.; Kaljumäe, H., =autor//kaasautorid//os.juhataja. Eesti Maaparandusprojekt. Pihkva ja Võrtsjärve basseini vee- ja maaressursside kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. 36+1 lk,joon. 1974.
Uuritud on äravoolu aastasise jaotuse määramise metoodikat, suvise äravoolu määramist Kagu-Eesti jõgedel ja minimaalse dekaadikeskmise vooluhulga määramist. II ptk (Koskor ja Meimer) käsitleb veehoidlate loomise ja järvede veereziimi reguleerimise võimalusi Kagu-Eestis.
A-1974-9.
hüdroloogia/reguleerimine.
Eesti Maaehitusprojekt. Eesti NSV perspektiivsele edasiarendamisele kuuluvate maa-asulate nimekiri (täpsustamine). Väljavõte. 23+1 lk,joon. 1974.
A-1974-10.
asula.
Laas, L., =koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Tartu rajooni Võrtsjärve basseini jõgede reguleerimine. III etapp Jõesuu poldri pumbajaama aluse ehitusgeoloogilise uurimise geoloogiline aruanne. 7+1+5+1 lk,joon,tk,kalka. 1974.
Geoloogiline aruanne koos originaaldokumentidega (puuraugu kirjeldustega).
A-1974-11.
geoloogia/uuring.
Männik, R.; Kaljumäe, H.; Arukaevu, K.; Snitkina, H., =autor//os.juhataja//osavõtjad. =Eesti Maarandusprojekt. Peipsi järve jõgede basseinide vee- ja maaressursside kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. 50 lk. 1974.
A-1974-12.
veekasutuskava/veehoidla/hüdroloogia/jõgi/seisund/niisutus.
Rohusaar, L.; Narusk, M.; Kaljumäe, H., =autor//kaasautor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Promezutotsnõi otsjot rabotõ No 5/231. Utotšnenje shemõ vodosnabženija g.Kohtla-Järve. Tom I Pojasnitelnaja zapiska. 76 lk. 1974.
Tehtud Kohtla-Järve Põlevkivikombinaadi tellimisel. Rahvamajanduse arengu kava järgi oli ette nähtud piirkonna kiire areng. Eelistatakse veeallikana Peipsi järve. Töö vahel Kaljumäe (Rohusaare) kirja koopia Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee esimehe asetäitjale J.Heinpalule "Ettepanekud Kohtla-Järve veevarustuse arendamise kohta".
A-1974-13.
veevarustus/kaevandusvesi/veekasutuskava.
Rohusaar, L.; Kaljumäe, H., =autor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Promežutotsnõi otšjot rabotõ No 5/231. Utotšnenije shemõ vodosnabženija g.Kohtla-Järve. Tom II. Tšerteži. 6 joon. 1974.
Vt A-1974-13.
A-1974-14.
veevarustus/kaevandusvesi/veekasutuskava.
Arukaevu, K.; Koskor, I.; Meimer, S.; Kaljumäe, H., =autor//kaasautorid//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh i zemelnõh resursov po basseinam oz.Pihkva (Pskovskoje) i oz. Võrtsjärv. Annotatsia. 31 lk. 1974. Vt A-1974-9.
A-1974-15.
hüdroloogia/veekasutuskava.
Männik, R.; Kaljumäe, H.; Arukaevu, K.; Snitkina, H., =autor//os.juhataja//osavõtjad. =Eesti Maarandusprojekt. Shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh i zemelnõh resursov rek basseina Tšudskogo ozera. Annotatsija. 36 lk. 1974.
Vt A-1974-12.
A-1974-16.
veekasutuskava/veehoidla/hüdroloogia/jõgi/seisund/niisutus/Peipsi.
Kink, A. A.; Andrejev, I. O., =vast.täitjad. =AN ESSR Institut termofiziki i elektrofiziki. Razrabotka metoda utilizatsii neftjanõh othodov i silno obvodnennõh topliv putjom žiganija. 115 lk. 1974.
A-1974-17.
naftasaadused/reostus.
Kask, A., =autor. Tallinna veebilansi kontrollarvutusi 1959/60 reaalaasta alusel. 54 lk. 1974.
H.Velneri eessõna. Kasutatud horisontaallõike meetodi modifikatsiooni limiteeritud kuukeskmiste vooluhulkade summaarsete suuruste tõenäosuslikul uurimisel.
A-1974-18.
hüdroloogia/veevarustus/miinimum.
Arukaevu, K.; Kaljumäe, H., =autor//os.juhataja. Eesti Maaparandusprojekt. Väikestel veejuhtmetel vooluhulkade mõõtmise ja arvutamise juhend. 28 lk. 1974

A-1974-19

Vt ka A-1975-29

hüdroloogia/hüdromeetria.


Aitsam, A.; Kraav, V., =juhendaja/vast.täitja. =TA Elektrofüüsika ja Termofüüsika Instituut. Sostavit prognoz izmenenii v ekosisteme Baltiiskogo morja dlja raionov, prilegajuštših k territorii Estonskoi SSR. Vahearuanne. 132 lk,. 1974.

Täitjad: Mardiste,H.; Müntel,J.; Lukki, T.; Juhat,M.; Pavelson,J.; Portsmut,R.; Toompuu,A.; Tenson,J.;Randla,R.; Põder,T.

Probleem: Balti mere füüsika.

A 1974 20.

meri/Lääemeri/ökosüsteem/.

Rohusaar, L. koostaja. Soodla I veehoidla hüdroloogilised ja veemajanduslikud arvutused. 1974. 23 lk joonistega.

A-1974-21

Veehoidla/bilanss/hüdroloogia/1975
Kupits, T.; Laane, L., =diplomand//juhendaja. TRÜ Geoloogia kateeder. Paide linna põhjavesi. Diplomitöö. 80 . 1975.
A-1975-1.
põhjavesi/veevarustus/seisund/reostatus.
Reinholm, R., =töögrupi juhendaja. =Eesti Põllumajandusprojekt. Võrtsjärve piirkonna kompleksplaan. 19+1 lk,joon. 1975.
Töö põhjuseks Võrtsjärve veeseisude reguleerimine, aluseks Maaparandusprojekti Võrtsjärve basseini uurimine veereziimi reguleerimiseks jt. Viidatakse paljudele töödele. Mitme töögrupi koosoleku protokollid.
A-1975-2.
veekasutuskava/maakasutuskava/kompleksplaan.
Kink, H.; Metsur, M.; Uri, U.; Limberg, A.; Esula, O.; Lindla, K., =teostajad. =TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. I köide. Paide rajoon. 63 lk. 1975.
Lisaks hüdrogeoloogilistele tingimustele kirjeldatakse reostatust, mõju põhjaveele, reostuskaitstust.
A-1975-3.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi.
Kink, H.; Lippma, H.; Metsur, M.; Uri, U.; Limberg, A.; Esula, O.; Lindla, R.; Lindla, I. =TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. I köide. Rakvere rajoon. 70 lk. 1975.
Lisaks hüdrogeoloogilistele tingimustele kirjeldatakse reostatust, mõju põhjaveele, reostuskaitstust.
A-1975-4.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi.
TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. II köide. Kataloogid. Paide rajoon. 111 lk. 1975.
Allikate, karsti, salvkaevude, karjääride, puurkaevude, vooluhulga mõõtmiste ja kuivendatud maade kataloog.
A-1975-4.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi/hüdroloogia/karst.
TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. II köide. Kataloogid. Rakvere rajoon. 99 lk. 1975.
Allikate, karsti, salvkaevude, karjääride, puurkaevude, vooluhulga mõõtmiste ja kuivendatud maade kataloog.
A-1975-5.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi/hüdroloogia/karst.
TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. III köide. Skeemid. Paide rajoon. 111 lk. 1975.
Vooluhulga mõõtmiste, reostuskaitstuse, hüdrogeoloogiliste tingimuste skeemid ja veemajanduse skeem maaparanduse aspektist.
A-1975-6.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi/hüdroloogia/karst.
Velner, H.; Gross, I.; Liigant, T.; Tutt, M., =juhendaja//vastutav teostaja//teostajad. =TPI sanitaartehnika probleemlaboratoorium. Eesti NSV jõgede vee kvaliteedi bilansid 1980.a. reostuskoormuse alusel. 73 lk. 1975.
Olemasolevad reostusallikad ja perspektiivse reostuse juures veekvaliteedi bilansid Kasari, Pärnu, Hiiumaa, Valgejõe, Padajõe ja Pedja ülemjooksu kohta. Lepingu 154 lõpparuanne.
A-1975-7.
seisund/vee kvaliteet/pikiepüür.
Kildjer, L.; Kaljund, E., =koostaja//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Võrtsjärve basseini jõgede uurimine nende veereziimi reguleerimiseks. V etapp. Ehitusgeoloogiline aruanne. 80+8 lk,joon. 1975.
Jõesuu poldri (Emajõe suudme paremal kaldal) uurimistöö. Täiendus 1974 tehtud III etapile.
A-1975-8.
polder/reguleerimine.
Joala, U.; Tang, H.; Juhanson, J.; Rohusaar, L.; Veering, L.; Sild, H., =autor//proj.peainsener//tööst osa võtjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV 1976-1980.a. vihmutusobjektide väljavalik ja hüdroloogilised uurimised. I köide Koondkokkuvõte. 8 kd. 1975.
X viisaastakul rakendatavate niisutusobjektide täpsustatud maht ja jaotus. Objektide skeemid. Niisutusperioodi 50%, 75% ja 95% äravoolu ja maksimumide arvutused. Üheksa köidet ühes mapis, neist puudub köide IV.
A-1975-9.
niisutus/hüdroloogia.
Männik, R.; Tang, H., autor//proj.peainsener. //Eesti Maaparandusprojekt. Poldrite hüdroloogiliste arvutuste ajutine juhend. I Ülevaade poldritel teostatud hüdroloogilistest uurimistest ja ärapumpamisreziimi analüüs. 111 lk,joon. 1975.
Olemasolevad ja kavandatavad poldrid. Valguta 1968-1974 ja Räpina 1971-1974 kompleksgraafikud. Nende pumbajaamade tareerimised.
A-1975-10.
polder/hüdroloogia.
Tenno, J.; Raia, A., =teostajad. =Tartu Maaparanduse Valitsus. Põlva piimatoodete kombinaadi heitvee reostuskoormuse uurimine. 19+1 lk,joon. 1975.
Uuritud tootmisüksuste tasemel, antud soovitused.
A-1975-10.
reostus/toiduainetööstus.
Hellam, H.; Vahur, J., =koostajad. =Eesti Maaehitusprojekt. Ajutine juhend maa-asulate tehniliste välisvõrkude projekteerimiseks Eesti NSV-s. 32 lk. 1975.
Lisades veetarbimise normid, reostuse normid/reoveepuhastite sanitaarkujad,biotiikide projekteerimise eeskirjad (viimane on koostatud EKE Projekti poolt).
A-1975-11.
veevärk/kanalisatsioon/juhend/veetarbimisnorm/reostuse norm/biotiik.
Varendi, T.; Maastik, A., =koostaja//konsultant. =EKE Projekt Tartu osakond. Suurfarmide heitvete mõju maaparandussüsteemidele, eesvoolule ja siseveekogudele. 89 lk. 1975.
Jätk varasematele uurimustele. Ennekõike lüpsiplatside ooteruumide reostuse ja vooluhulkade määramine. Kloori mõju uurimine Leie suurfarmis. Biopuhastite ekspluatatsiooni uurimine (21 puhastit). Koostöö Tartu Maaparanduse Valitsuse Veemajanduse osakonnaga.
A-1975-12.
reostus/reoveepuhasti/bioloogiline puhastus.
Maastik, A., =täitja. =EPA Vesiehituse kateeder. Pandivere piirkonna põllumajandusliku reostuse uurimine Paide ja Rakvere rajoonis. Põllumajandusreostuse mõju maaparandussüsteemidele. 50+2 lk,joon. 1975.
Tellija: ENSV MN Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee. Reostusobjektide paiknemine, nii asulad kui suurfarmid jne.
A-1975-13.
põllumajandus/reostus.
Joon, I. Torim ,A/Kirt,E/Tamaste,E, =koostajad. =Eesti Tööstusprojekt. T/K Liviko Moe piiritustehase kanalisatsiooni puhastusseadmed. Tehniline tööprojekt. Moe asula ja Tapa linna kanalisatsiooni puhastusseadmete skeem. 18+5 lk,joon. 1975.
Toetutakse TPI Sanitaartehnika probleemlaboratooriumi 1969 ja 1975 tehtud analüüsidele. Piirituse toormeks oli kartul. Kavas puhastile juhtida Tapa linna reovesi.
A-1975-14.
reostus/toiduainetööstus/reoveepuhasti.
Mölder, H.; Ennet, P. [jt], =vastutav täitja//täitjad. =TPI. Fosforühendite eemaldamine olmereovetest. Reovetest fosforühendite kõrvaldamise mõju lahtistele veejuhtmetele. 59 lk. 1975.
Põhjalik kirjanduse ülevaade eutrofikatsioonist ja biogeenidest. Fosfori eemaldamise meetodid. Laboratoorsed katsed ja puhasti BIO-100 uurimine. Mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid.
A-1975-15.
fosfor/reovesi/reoveepuhasti.
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. 1.etapp I kaust. Skemaatiline ülevaade põhilistest variantidest. 1975.
Mitmesugused käsikirjad ja visandid.
A-1975-16.
veejuhe/veekasutuskava.
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. 2.etapp I kaust. Soodla-Pirita veejuhtme rekognoosuurimised. 1975.
Trassi plaanid.
A-1975-17.
veejuhe/veekasutuskava.
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. 2.etapp II kaust. Põhja-Eesti järvede ja perspektiivsete veehoidlate rekognoosuurimised. 1975.
Trassi plaanid jm.
A-1975-18.
veejuhe/veekasutuskava/järv/veehoidla.
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. 1.etapp IV kaust. Äravoolu aastasisese jaotuse arvutused (P-Eesti idaosa). 1975.
Tagatuskõverad, sidekõverad jne.
A-1975-19.
veejuhe/veekasutuskava/hüdroloogia.
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. 1.etapp V kaust. Äravoolu aastasisese jaotuse arvutused (P-Eesti lääneosa). 1975.
Tagatuskõverad, sidekõverad jne.
A-1975-20.
veejuhe/veekasutuskava/hüdroloogia.
Türk, K.; Sild, H.; Bauman, A., =koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. 3.etapp Tallinna veemajandusrajooni veevarude, äravoolu reguleerimisvõimaluste ja veebilansi uurimine (kolm kausta). 1975.
Ülevaade P-Eesti põhjaveevarudest,täiendavaid hüdroloogilisi lähteandmeid, Tallinna veevarustussüsteemi veemajanduslikud arvutused.
A-1975-21.
veejuhe/veekasutuskava/hüdroloogia.
Martinson, U., =proj.peainsener. =Eesti Tööstusprojekt. T/K "Liviko" Moe Piiritustehase kanalisatsiooni puhastusseadmed. Tehniline tööprojekt. Kd Moe asula ja Tapa linna kanalisatsiooni puhastusseadmete skeem. Kooskõlastusmaterjalid. 18+5 lk,joon. 1975.
Vt A-1971-8 Töö jätkus aastal 1977.
A-1975-22.
kanalisatsioon/reoveepuhasti.
Suuressaar, L.; Rohusaar, L.; Tang, H.; Sirak, V., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Kalakasvatuse arendamise võimalused Eesti NSV sisevetes ja rannikumeres. I etapp: Ülevaade vabariigi perspektiivsetest tiigimajanditest. 125+18 lk,joon. 1975.
Arvestati veevajadust ja -kvaliteeti. Kasutatud mitmete asutuste töid. Kirjeldatakse hüdroloogilisi tingimusi ja vee kvaliteeti.
A-1975-23.
kalamajandus/veekogu/seisund/veevaru/hüdroloogia.
Kink, H.; Lippma, H.; Metsur, M.; Uri, U.; Limberg, A.; Esula, O.; Lindla, R.; Lindla, I. =TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. III köide. Rakvere rajoon. Skeemid. 3 joon. 1975.
A-1975-24.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi.
Kink, H.; Metsur, M.; Uri, U.; Limberg, A.; Esula, O.; Lindla, K., =teostajad. =TA Geoloogia Instituut. Pandivere piirkonna (Rakvere ja Paide rajoonide) melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. III köide. Paide rajoon. Skeemid. 3 joon. 1975.
Lisaks hüdrogeoloogilistele tingimustele kirjeldatakse resotatust, mõju põhjaveele, reostuskaitstust.
A-1975-25.
maaparandus/melioratsioon/hüdrogeoloogia/põhjavesi.
Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad (kokkuvõte). 29 lk. 1975.
Kokkuvõte tööst "Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad". Vt samanimelist tööd aastast 1977.
A-1975-26.
veehoidla.
Koskor, I., =koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Võrtsjärve basseini jõgede uurimine nende veerežiimi reguleerimiseks. V etapp. Loodimise vihikud. 4 vihikut. 1975.
A-1975-27.
polder/reguleerimine.
Erilt, T.; Tõnisberg, E.; Sokk, O., =proj.peainsener//koostajad. =EKE Projekt. Pärnu raj. Tihemetsa ST keskasula puhastusseadmete uurimistööde aruanne. 23 lk. 1975.
A-1975-28.
reoveepuhasti.
Arukaevu, K.; Tang, H., =autor//os.juhataja. Eesti Maaparandusprojekt. Väikestel veejuhtmetel vooluhulkade mõõtmise ja arvutamise juhend. 28 lk. 1975

A-1975-29

Vt ka A-1974-19

hüdroloogia/hüdromeetria.


Arukaevu, K., Kaljumäe, H. =Eesti Maaparandusprojekt. Hüdroloogiliste arvutuste ajutine juhend. 128 lk. 1975

Läbi vaadatud instituudi tehnikanõukogus 30.nov.1973.a Palju käsitsi tehtud parandusi ja täiendusi uue trüki jaoks.

A-1975-30.

hüdroloogia
1976
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. Algdokumentatsioon. 1976.
Geoloogilised profiilid, välipäevikud.
A-1976-1.
veejuhe/hüdrogeoloogia.
Liiv, E.; Kaljund, E., =koostaja/os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. Ehitusgeoloogiline aruanne. 95 lk,joon. 1976.
A-1976-2.
veejuhe/hüdrogeoloogia.
Pachel, H.; Kaljurand, I.; Tang, H.; Arukaevu, K.; Bauman, A.; Hanniotti, H.; Leetsar, E.; Narusk, M.; Suuressaar, L.; Tamme, M.; Türk, K., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Põhja-Eesti veemajandusliku skeemi korrektuur. I köide Seletuskiri. 180 lk,joon. 1976.
Tehtud Peipsi-Tallinn veejuhtme tmp lähteandmete täpsustamiseks. Uuriti veevaru ja nende täiendamise võimalusi. Veevajadus määratud kolmel tasemel 1980, 1990 ja 2000.
A-1976-3.
veejuhe/veevarustus/veekasutuskava/hüdroloogia.
Kaljurand, I., =koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Soodla-Jägala-Pirita veejuhtme tehnilis-majanduslik põhjendus (informatsiooniline materjal). 22+1 lk,joon. 1976.
Tallinna pinnaveehaarde süsteemi veemajanduslikud bilansid, veevajadus.
A-1976-4.
veemajandusbilanss/veejuhe.
Bauman, A.; Kaljurand, I.; Tang, H.; Arukaevu, K.; Hanniotti, H.; Leetsar, E.; Narusk, M.; Pachel, H.; Raig, V.; Tamme, M.; Türk, K., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Soodla-Jägala-Pirita veejuhtme tehnilis-majanduslik põhjendus. 111+7 lk,joon. 1976.
Soodla-Jägala-Pirita veejuhtme variandid, veemajanduslikud bilansid, veevajadus. Joonised puuduvad.
A-1976-5.
veemajandusbilanss/veejuhe.
Bauman, A.; Kaljurand, I.; Tang, H.; Arukaevu, K.; Hanniotti, H.; Leetsar, E.; Narusk, M.; Pachel, H.; Raig, V.; Tamme, M.; Türk, K., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn kompleksse kasutamisega veejuhtme ehitamise tehnilis-majanduslik põhjendus. I osa Soodla-Jägala-Pirita veejuhtme tehnilis-majanduslik põhjendus. 162+7 lk,joon. 1976.
Kordab tööd A-1976-5. Soodla-Jägala-Pirita veejuhtme variandid, veemajanduslikud bilansid, veevajadus. Joonistest puuduvad 1, 2 ja 7.
A-1976-6.
veemajandusbilanss/veejuhe.
Kraav, E.; Kaganovits, I., =teostaja//juhendaja. =TA Majanduse Instituut. Looduskaitse küsimused Kirde-Eesti territoriaalse tootmiskompleksi arenguvõimaluste uurimisel. 90 lk. 1976.
Täiendatud lõik majandusmatemaatika sektori tööle "Kirde-Eesti territoriaalse tootmiskompleksi optimeerimine".
A-1976-7.
planeerimine/looduskaitse.
Limberg, O.; Tänav, M.; Mugra, T., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Viljandi Näidissovhoosi Karu lägavihmutuse objekti tehnilis-majanduslik kaalutlus. 28+1 lk,joon. 1976.
A-1976-8.
reostus/läga/vihmutamine.
Suuressaar, L.; Rohusaar, L.; Tang, H.; Arukaevu, K.; Sirak, V.; Sild, H.; Tamme, M., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kalakasvatuse arendamise võimalused Eesti NSV sisevetes ja rannikumeres. II etapp: Soome lahe vesikond. 198+18 lk,joon. 1976.
Arvestati veevajadust ja -kvaliteeti. Kasutatud mitmete asutuste töid. Kirjeldatakse hüdroloogilisi tingimusi ja vee kvaliteeti.
A-1976-9.
kalamajandus/veekogu/seisund/veevaru/hüdroloogia.
Tang, H.; Roo, R.; Vahur, K.; Alas, S., =proj.peains//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Razvitije i razmeštšenije promõslennõh predprijati i remontno-stroitelnõh organizatsii dlja nužd ekspluatatsi meliorativnõh sistem Estonskoi SSR. I tom. Normativnaja baza. 61 lk. 1976.
A-1976-10.
maaparandus.
Tang, H., =proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Razvitije i razmeštšenije promõslennõh predprijatii i remontno-stroitelnõh organizatsii dlja nužd ekspluatatsi meliorativnõh sistem Estonskoi SSR. II tom. Sovremennoje sostojanije remontno-stroitelnõh organizatsi i ih proizvodstvennõh predprijati. 29 lk. 1976.
Tööde mahud ja tehnilised võimalused. Ettevõtete kaart.
A-1976-11.
maaparandus.
Tang, H. =proj.peains/. =Eesti Maaparandusprojekt. Razvitije i razmeštšenije promõslennõh predprijati i remontno-stroitelnõh organizatsii dlja nužd ekspluatatsi meliorativnõh sistem Estonskoi SSR. III tom Rekomendatsii po coveršenstvovanii strukturõ remontno-stroitelnõh organizatsii dlja nužd ekspluatatsi meliorativnõh system na periodõ 176- 1980 I 1981-1990 gg. 31 lk. 1976.
A-1976-12.
maaparandus
GPI Gornoi himii "Gosgorhimprojekt". Toolseski fosforitnõi rudnik. Akt võbora plostsatok dlja stroitelstva. 55+3 lk,joon. 1976.
Akt oktoobrist 1976 ja 25 dokumenti - kirja, tõendit, märkusi jne. Komisjoni koosseis. Asukoha plaanid.
A-1976-13.
kaevandus/fosforiit.
Jakobson, E.; Kakum, T.; Jürma, T., =autorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Pirita jõgikonna puhastusseadmete tööst. Aruanne. 52 lk. 1976.
Uuriti 12 puhastit, arvutati nende reostuskoormus.
A-1976-14.
reoveepuhasti/reostuskoormus.
Jõema, M.; Punab, H.; Rästas, M.; Öpik, V.; Saul, A., =proj.peainsener,koostajad. =EKE Projekti Tallinna osakond. Õhusti mehaanilise õhustusega heitveepuhastile. Tööjoonised. 4+129 lk,joon.
A-1976-15.
reoveepuhasti.
Paal, L.; Mölder, H.; Ennet, P.; Kall, R.; Leesment, L.; Murakas, H.; Raud, R.; Talkop, L. ja üliõpilased, =juhendaja//vast.täitja//koostajad. =TPI sanitaartehnika probleemlaboratoorium. Väikepuhastite töö täiustamine puhastatud reovee eutrofeeruva mõju vähendamiseks veekogudes. 74 lk. 1976.
Põhjalikud uurimised katseseadmel ja Kuremaa sovhoositehnikumi OXYD-180 puhastil. Uurimistöös osalesid Tartu Maaparanduse Valitsuse Veemajanduse osakonna töötajad (T.Raia jt). Esitatakse simultaansadestuse seadmete dimensioneerimise juhend.
A-1976-16.
reoveepuhasti.
Arukaevu, K., =autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Äravoolu määramine hüdroloogiliselt uurimata veejuhtmel. 183 lk. 1976.
A-1976-17.
hüdroloogia.
Rohusaar, L.; Tang, H., =autor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Rekonstruktsija poverhnostnogo vodootvoda na razrezah "Viivikond", "Sirgala" i "Narvski". I tšast Vodohozjaistvennõje rastšjotõ i shema vodootvoda. 46+2 lk,joon. 1976.
Sisaldab Sillamäe, Kohtla-Järve veevarustust. Kaevandusvee kasutamine veevarustuseks. Kaevandusvee ärajuhtimise skeem.
A-1976-18.
kaevandusvesi/karjäär/veevarustus.
Raadik, E.; Domanova, N.; Kattai, V.; Dantsenko, V., =autor. =Geoloogia Valitsuse Kohtla-Järve töörühm. Otšenka vliljanija gornõh rabot na vodnõje resursõ tsentralnoi tšasti Vasavereskoi pogrebjonnoi dolinõ Estonskogo mestoreoždenija gorjutših slantsev. Tom II Grafitseskije priloženija (papka 1). 15 lehte. 1976.
A-1976-19.
kaevandus/Vasavere/põhjavesi.
Arukaevu, K., =autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Aastakeskmise äravoolu normi määramine uurimata jõel. 47 lk. 1976.
A-1976-20
hüdroloogia
Eesti Maaparandusprojekt. Hüdroloogiliste arvutuste ajutine juhend. 61 lk. 1976

A-1976-21

Juhendi autorit K.Arukaevut pole kuskil märgitud.

hüdroloogia


Eesti Maaparandusprojekt. Hüdroloogiliste arvutuste ajutine juhend. Tabelid. 68 lk. 1976

Juhendi autorit K.Arukaevut pole kuskil märgitud.

A-1976-22

hüdroloogia


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət