Ana səhifə

Náboženstvo vo vzťahoch Rímskej ríše a Perzskej ríše v období christologických konfliktov


Yüklə 499.5 Kb.
səhifə5/12
tarix24.06.2016
ölçüsü499.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Spoločenský význam kresťanstva v Rímskej ríši


Na konci veľkej transformácie 4. storočia boli štát a cirkev natoľko prepojené, že kresťanstvo zasahovalo do hospodárstva, politiky aj spoločenskej stratifikácie ríše.

Biskupi prijímali úlohy štátnych úradníkov a niekedy ich úplne nahrádzali, obzvlášť v oblastiach a situáciách, kedy sa pôvodná rímska správa rozpadla19. V prípade obliehania alebo zatiahnutia mesta do vojenského konfliktu vyjednávali s nepriateľom20 a starali sa o potreby obyvateľstva21. Tým, že cisárska legislatíva vynímala cirkevných hodnostárov z niektorých povinností22, im umožňovala zvyšovať svoj majetok a výsledne i ekonomický a politický vplyv. Metropoliti najvýznamnejších centier ríše – Ríma, Konštantinopolu, Alexandrie a Antiochie – v svojich rukách sústredili takú moc, obzvlášť pokiaľ išlo o masy ľudí, že konkurovali aj moci cisárom vyberaných prefektov23. Patriarchovia Alexandrie, napríklad, ovládali trh s egyptským obilím, čím dokázali ochromiť ostatné časti ríše a týmto prostriedkom si dokázali vynucovať podporu v teologických sporoch24.

Masy bezprávnych občanov, humiliores, ktoré stratili starý politický význam, nachádzali v náboženstve ventiláciu pre frustráciu a často jediný priestor, ako vyjadriť svoj politický alebo ideologický názor25. V dusivom prostredí autoritatívneho štátu sa cirkevní predstavitelia stávali zástupcami ľudových záujmov. V mene ľudu predkladali cisárovi petície26, stáli na strane chudobných, keď ich bohatí, členovia správnych orgánov alebo táboriace vojsko vykorisťovali27. Toto puto medzi vrstvami chudobného obyvateľstva miest a kňazstvom upevňovala ešte viac charitatívna činnosť cirkvi, na ktorej sa mnohé skupiny bezprávnych občanov ríše stali závislé28. Pri voľbe biskupov preto často dochádzalo k nepokojom, keď masy podporovali svojho kandidáta proti kandidátovi vybranému cisárom29 alebo keď sa snažili presadiť svojho favorita viaceré ľudové skupiny30. Výtržnosti súvisiace s voľbou, zosadzovaním alebo výstupmi biskupov sa stali počas 5. a 6. storočia bežnými javmi.

Cisári sa od čias Konštantína I. štylizovali do role ochrancov kresťanov, čo bol často jediný kontakt, aký so svojimi poddanými udržiavali31. Tým, že si osvojili právo dosadzovať a zosadzovať biskupov a zvolávať koncily, mohli zasahovať do náboženských pomerov v ríši podľa svojich záujmov32. Napríklad už Konstantius II. sa pokúšal dosadzovaním a zosadzovaním presadiť na území východorímskeho impéria ariánske kresťanstvo33. Panovníci verili, že prostredníctvom náboženstva ovládnu aj najnižšie masy svojich poddaných a podriadia ich svojej absolútnej autorite. Uznesenia koncilov prechádzali do legislatívy ako zákony platné v celej ríši. Cisári sa starali o ich presadenie v praxe, pričom využívali vojenskú silu a neštítili sa zasiahnuť proti širokým vrstvám ľudu34. V prameňoch sa znova a znova objavuje záujem cisárov o náboženské zjednotenie impéria, ktoré by korunovala ich vlastná autorita35.Ideologická úloha kresťanstva v Rímskej ríši


Rímske náboženstvom pred christianizáciou ríše malo charakteristiky štátneho kultu a bolo úzko spojené s ideologickou identitou štátu v stredomorskom priestore36. Individuálny náboženské prežívanie a mystéria v ňom nahrádzal dôraz na plnenie občianskych povinností a službu vlasti. Tradícia, z ktorej vychádzalo kresťanstvo a na ktorú prvotná cirkev naväzovala, sa od tohto modelu výrazne líšila37. Jedným z výsledkov transformácie v 4. storočí bol posun v kresťanskom postoji voči rímskemu štátu. Preto bolo schopné prejať niektoré znaky rímskeho náboženstva a efektívne ho nahradiť v jeho najdôležitejšej úlohe – ako ideologickú chrbticu impéria. Význam kresťanstva v ideológii Rímskej a neskôr Byzantskej ríše možno zhrnúť ako: posilňovanie vlastnej, rímskej identity, ospravedlňovanie politickej agresie voči iným štátom (Perzia, Arménia, Lazika, Ibéria), mobilizácia obrany v prípade cudzieho útoku38, podloženie politicko-ekonomickej opozície (Rímska ríša x. Perzská ríša) alebo naopak spojenectva (Rímska ríša x. Arménia, Ibéria, Lazika) medzi ríšou a jej susedmi.

Ideologická úloha kresťanstva v rímskom štáte je dobre patrná z písomných pamiatok rímskych a byzantských autorov, keďže jednou z funkcii ich diel bolo propagovať štátnu ideológiu. Pre primárne kresťanské pramene (cirkevní historici, kresťanské kroniky z Mezopotámie) je príznačné, že vnímajú kresťanstvo absolútne. Iné náboženstvá, včítane perzského zoroastrizmu, sú zavrhnuté ako absolútne nepravdivé. Ctitelia falošného náboženstva mágov sú bezmocní zoči-voči moci kresťanského Boha39 a z času na čas sa sami musia obrátiť o pomoc ku kresťanským svätým40. Zoroastriánski kňazi sú podvodníci41, na rozdiel od Kristových zástupcov, ktorých zázraky nie sú spochybňované42. Absolutizácia ideológie rímskeho štátu implikuje, že i moc ríše, ktorá sa označuje za Kristovo kráľovstvo na zemi, a autorita jej cisárov je absolútna, Bohom podporená. Tým sa stáva plne záväznou pre poddaných cisárov, ktorým prislúcha ich bezvýhradne poslúchať, a zároveň ospravedlňuje zásahy smerujúce proti neveriacim, obzvlášť ak ich motivuje ochrana kresťanov na území pohanov43 alebo pomoc kresťanským panovníkom pohraničných kráľovstiev44. Podľa tejto skupiny zdrojov Boh opakovane zasahuje do rímsko-perzských konfliktov na strane Rimanov45 a pokiaľ víťazia Peržania, nie je to dôsledok lepšej armády alebo velenia, ale Boží trest proti hriešnym obyvateľom kresťanského impéria na zemi, ktorí sa vzpierajú kresťanským, teda i štátnym normám46. Z teologického hľadiska sa vojenský i ideologický zápas medzi dvoma veľmocami sa stáva súčasťou kozmickej vojny medzi Bohom a Satanom47.

Byzantskí historici 6. storočia pristupujú ku kresťanstvu ako k médiu pre ideológiu opatrnejšie. Prokopios aj Agathiás sa vyhýbajú narážkam, ktorými by spájali kresťanstvo s opozíciou voči Perzii. Obaja historici sa zaujímajú aj o perzské dejiny a náboženstvo a nevnímajú perzských kráľov jednostranne iba v negatívnom svetle. Tento rozdiel vnímania súvisí jednak s historiografickou tradíciou, z ktorej obaja byzantskí autori vychádzajú, ale i so zmenou v ideologickej pozícii kresťanstva v impériu. Kresťanstvo, ktoré pôvodne vymedzovalo identitu rímskych občanov v primárne nekresťanskom priestore, sa pod vplyvom christologických koncilov v 5. storočí začína spájať s lokálnou identitou súvisiacou s niektorým z kresťanských vyznaní48. Antagonizmus sa presúva z polohy pohan/kresťan do napätia medzi jednotlivými denomináciami, čo následne oslabuje napätie medzi kresťanskými Byzantíncami a nekresťanskými Peržanmi. Napokon, ideologický posun vyplýva aj z rastúcich diplomatických stykov medzi dvoma ríšami, ktoré nevyhnutne pripúšťali ideologickú spoluprácu.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət