Ana səhifə

Naziv studija latinski jezik I književnost – preddiplomski studij


Yüklə 85 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü85 Kb.

Naziv studija

LATINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – preddiplomski studij

Naziv kolegija

Rimska književnost – Lirika i epigram

Status kolegija

obavezni

Godina

Druga i treća

Semestar

zimski

ECTS bodovi

2

Nastavnik

nositelj: Daniel Nečas Hraste

e-mail
vrijeme konzultacija

četvrtkom od 12:00 do 14:00

Suradnik / asistent

izvođač: dr. sc. Nada Bulić

e-mail

nbulic@unizd.hr

vrijeme konzultacija

četvrtkom od 12:00 do 14:00

Mjesto izvođenja nastave

Klasična filologija, SK 137

Oblici izvođenja nastave

Predavanja

Nastavno opterećenje P+S+V

1+0+0

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • aktivno praćenje i sudjelovanje na nastavi

 • redovno provjeravanje obavljenih zadataka

 • pismeni ispit

 • usmeni ispit

Početak nastave

1. 10. 2013.

Završetak nastave

31. 01. 2014.

Termini nastave

četvrtkom od 14:00 do 15:00Kolokviji

1. termin

2. termin

3. termin


Ispitni rokovi

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

Svi ispitni termini dati su na odjelnom rasporedu ispita


Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

 • prepoznati i opisati formalne osobine elegije, bukolske poezije, poslanice i epigrama

 • navesti najvažnije autore rimske lirike i njihova djela

 • opisati dijakronijsku sliku rimske lirike

 • prepoznati i interpretirati formalne, stilske i svjetonazorske karakteristike pojedinih autora

 • tumačiti utjecaj društveno-političke situacije na razvoj lirike i na književnost i kulturu općenito

 • objasniti pojavu kulturnog zamora i kako se odražava u lirskoj poeziji

Preduvjeti za upis

Položeni Latinski jezik I i Latinski jezik II

Sadržaj kolegija

Lirika kao književni rod. Termin. Grčki uzori. Formalne osobine antičke lirike, metrička raznovrsnost. Neoterici. Rimski lirici (Katul, Horacije). Bukolska poezija (Vergilije, Kalpurnije Sikul). Rimska elegija. Ljubavna elegija – topika (foedus aeternum, servitium amoris, militia amoris) i autori (Katul, Tibul, Propercije, Suplicija, Ovidije); elegija – tužaljka (Ovidije). Poslanica (Horacije, Ovidije). Epigram (Katul, Marcijal). Kasna lirika: kršćanski autori, Pervigilium Veneris.


Obvezna literatura

 1. Vratović, Vladimir, «Rimska književnost», u: Povijest svjetske književnosti, II, Zagreb: Liber, 1974-.

Dijelovi teksta koji se odnose na rimske liričare (Katul, Vergilije, Horacije, Ovidije, Tibul, Propercije, Sulpicija, Kalpurnije Sikul, Juvenal, Perzije, Marcijal, Ambrozije, Prudencije)

 1. Harrison, S. (ed.), Companion to Latin Literature, Malden: Blackwell, 2008 (v. Google Books): Heyworth, S., «Pastoral» (p.148158)- Gibson, R., «Love Elegy» (p. 149-173), Llewelyn, M., «Satire» (p. 173-188), Harrison, S., «Lyric and Iambic» (p. 189-200), Watson, L. C., «Epigram» (201-)Dopunska literatura

 1. Šešelj, Zlatko, Bibliografija antike, 1.a Prijevodi klasične grčke i rimske književnosti u knjigama 1800-1980, Zagreb: Latina et Graeca, 1991):

Pročitati u prijevodu po izboru:

Vergilije, Ekloge u: Djela P. Vergilija Marona (prev. T. Maretić), Zagreb: JAZU, 1932.

Katul, Pjesme = Carmina (prev. D. Škiljan), Zagreb: SNL 1979. (L&G 22006.)

Ovidije, Ljubavi; Umijeće ljubavi; Lijek od ljubavi (prev. T. Ladan). Zagreb: Znanje, 1973.

Horacije, Satire i epistule, (prev. J. Zgorelec), Velika Gorica: Papir, 1998.

Šop, Nikola (prir.), Iz lirike starog Rima, Zagreb: Zora, 1951.

Decim Junije Juvenal, Šesta satira (Prev. i koment. Marjanca Pakiž), Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1998.Marcijal, Epigrami (prev. Marina Bricko), Zagreb: MH, 1998.


Internetski izvori


Način praćenja kvalitete

studenska evaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave - redovitost podrazumijeva 75% sveukupnih dolazaka na nastavu, a u slučaju kolizije 50%

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Prag prolaznosti na pismenom ispitu je 75%

Način formiranja konačne ocjene

Pismeni ispit iznosi 70% sveukupne ocjene, zalaganje i uredno izvršavanje obveza 10% ocjene, usmeni ispit iznosi 20%

Napomena

Položen pismeni ispit uvjet je za izlazak na usmeni ispit.
Teme

Red. br.

Datum

Naslov

Literatura

1.

10. 10. 2013.

Lirika kao kniževni rod. Termin. Grčke lirika, umjetničko jedinstvo.

navedena

2.

17. 10. 2013.

Kalimahov književni program. Neoterici.

"

3.

24. 10. 2013.

Katul.

"

4.

31. 10. 2013.

Katulova lirika – nastavak.

"

5.

7. 11. 2013.

Bukolska poezija u Rimu.

"

6.

14. 11. 2013.

Vergilije kao pjesnik pastirske idiile.

"

7.

21. 11. 2013.

Elegija. termin, podrijetlo, metar, grčki uzori.

"

8.

28. 11. 2013.

Ljubavna elegija – žanrovske karakteristike. Tibul.

"

9.

5. 12. 2013.

Ljubavna elegija – Propercije, Ovidije.

"

10.

12. 12. 2013.

Tužbalica – Ovidije. Pjesnička poslanica – u elegijskom distihu (Ovidije, Heroides) i u heksametru (Horacije).

"

11.

19. 12. 2013.

Horacije – epode. Horacijevi lirski metri.

"

12.

9. 01. 2014.

Horacijeva lirika – nastavak.

"

13.

16. 01. 2014.

Epigram. Grčko podrijetlo. Rimski epigram.

"

14.

23. 01. 2014.

Epigram – Marcijal.

"

15.

30. 01. 2014.

Kršćanska lirika: Ambrozije, Prudencije; kasna poganska lirika: Pervigilium Veneris. Sinteza i priprema za ispit.

"

Nastavnik:dr. sc. Nada Bulić


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət