Ana səhifə

Navodila za pripravo ponudbe


Yüklə 1.8 Mb.
səhifə6/7
tarix24.06.2016
ölçüsü1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Datum: Podpis in žig:

  1. Postavitev ozvočenja

Ozvočenje mora biti: • minimalno 4-way sistem obešenim na konstrukciji in delovati v frekvenčnem območju od 40HZ do 18Khz;

 • primerno za klasično glasbo kot tudi za gledališko produkcijo brez subwooferjev;

 • tehnična potreba je najmanj 103 DbA/slow na celotnem prireditvenem prostoru;

 • omogočati mora vertikalno usmerjenost;

 • pred začetkom uporabe umirjeno (sistemsko naravnano-frekvenčno in amplitudno, fazno usklajeno);

 • dosegati mora standarde priznanih proizvajalcev, kot so npr. Nexo, D&B, Lacoustic, Mayer, Eaw..

V obdobju od 9.3.2016 do 10.3.2016 mora ozvočenje s pomočjo zamaknitvenih linij delovati brez popačenj in pokrivati prireditveni prostor s skupno kapaciteto 5000 obiskovalcev oz. biti tako prilagojeno kot narekuje akustika dvorane. Ozvočenje, ki bo uporabljeno na lokacijah zeleni ring v dvorani in VIP loži na stadionu pa mora biti prilagojeno obstoječemu prostoru.
 

količina

elementi

obdobje

opombe

Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik

1

1 kpl.

centralno Line array ozvočenje z možnostjo obešanja in dovolj moči s pokrito zvočno sliko brez popačenj za 5000 obiskovalcev (enakih karakteristik kot npr. d&b audiotehnik j ali Meyer sound Milo ali boljše)

 08.03. - 10.03.2016

 
2

1 kpl.

Zvočne skrinje Line array za stereo zakasnitveno linijo z možnostjo obešanja in postavljanja na podest (enakih karakteristik kot npr. d&b audiotehnik v12 ali Meyer sound Melodie oz. boljše)

08.03. - 10.03.20163

2 kpl.

Ozvočenje najmanj 3 way sistem z možnostjo postavitve na tla in postavitvijo satelitov na stojala z poljubno regulacijo višine max.3m. (enakih karakteristik kot npr. d&b audiotehnik q ali Meyer sound UPA oz. boljše)

08.03. - 10.03.2016

Zeleni ring,VIP loža
4

1kpl.

Monitorski zvočniki side fill 3 way system. (enakih karakteristik kot npr. d&b audiotehnik q ali Meyer sound UPA oz. boljše)

08.03. - 10.03.20165

18 kos.

Monitorski two-way zvočniki 15"z možnostjo postavitve na tla oz. tripod stojalo . (enakih karakteristik kot npr. d&b audiotehnik m4 oz. boljši)

08.03. - 10.03.2016

 
6

12 kos.

Monitorski two-way zvočniki 8"z možnostjo postavitve na tripod stojalo in tla (enakih karakteristik kot npr. d&b audiotehnik E8 oz. boljši)

08.03. - 10.03.2016

 
7

1 kos.

Digitalni sistem za mešanje zvoka visokega razreda enakih karakteristik kot npr. Midas,Digico sestavljen iz mešalna miza,lokalni rack z 12 vhodov,stage rack 96 vhodov/24 izhodov

08.03. - 10.03.2016

 
8

2 kos

Digitalni sistem za mešanje zvoka z najmanj 32 CH

08.03. - 10.03.2016

Zeleni ring,VIP loža
9

1 kos.

Dodatni stage rack z 40 vhodov/izhodov kompatibilen z centralnim sistemom za mešanje zvoka

08.03. - 10.03.201610

1 kos.

CD player

08.03. - 10.03.2016

 
11

1 kpl.

dvosmerna komunikacijska oprema med mešalno mizo in odrom (intercom…) 4 naglavne slušalke

08.03. - 10.03.2016

 
12

6 kos.

pevski mikrofon enakih karakteristik kot npr. SHURE BETA 58 ali boljši

08.03. - 10.03.2016

 
13

6 kos.

Kondenzatorski mikrofon z malo membrano za glasbene inštrumente

08.03. - 10.03.2016

 
14

6 kos.

kondenzatorski mikrofon z veliko membrano za glasbene inštrumente

08.03. - 10.03.2016

 
15

2 kpl.

mikrofoni za malo baterijo bobnov (Kick, 3x tom,snare,over)

08.03. - 10.03.2016

 
16

8 kom.

Aktivni odjemalec (D.I.)

08.03. - 10.03.2016

 
17

6 kos.

brezžični mikrofon (head)

08.03. - 10.03.2016

 
18

10 kos.

brezžični mikrofon (hand)

08.03. - 10.03.2016

 
19

1 kpl.

Mikro kondenzatorski omni mikrofoni za godala v orkestru (vsa godala morajo imeti mikrofone z možnostjo montaže na inštrument) kot so npr. tip DPA,CROWN

08.03. - 10.03.2016

 
20

20 kos.

Kondenzatorski mikrofoni z malo membrano, ledvica za inštrumente ( kot so npr. tip Shoeps, Neumann..)

08.03. - 10.03.201621

20 kos.

mikrofonska stojala (long boom)

08.03. - 10.03.2016

 
22

40 kos.

mikrofonska stojala (short boom)

08.03. - 10.03.2016

 
23

1 kpl.

Aktivna distribucija FOH-monitor mix- konfigurirana na mešalno mizo

08.03. - 10.03.201624

1 kpl.

multicor kabel oder-center prizorišča

08.03. - 10.03.2016

 
25

1 kpl.

zadostno število mikrofonskih kablov(XLR,jack 6,3mm,chinc,..)

08.03. - 10.03.2016

 
26

1 kpl.

pohodni zaščitni elementi za vse napeljane kable (cablecros)

08.03. - 10.03.2016

 

Vrsta del

CENA SKUPAJ v EUR brez DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)

CENA SKUPAJ v EUR z DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)


Postavitev ozvočenja


 
Datum: Podpis in žig:


  1. Postavitev LED displayev

LED display okvirne velikosti 100m² mora biti obešen na podkonstrukcijo maksimalne nosilnosti 3.500 kg in v dimenzijah, ki so najbližji približek formatu 16:9. LED displaya okvirne velikosti 25m² pa morata biti postavljena na tla.

 

količina

elementi

obdobje

opombe

Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik

1

1 kos.

Led display modularno sestavljiv z možnostjo obešanja na konstrukcijo format 16:9 oz. najbližji približek. Omogočati mora statično in dinamično grafiko. Predvidena dimenzija cca. 100m² in se bo delil na tri dele z max. zamikom 2m. Pixel pitch 5,9mm. Svetilnost min.5000cd/m²

08.03. - 10.03.2016

 
2

2 kos.

Led display modularno sestavljiv z možnostjo z lastno konstrukcijo za postavitev na tla format 16:9 oz. najbližji približek. Omogočati mora statično in dinamično grafiko.Predvidena dimenzija cca. 25m² Pixel pitch 4,9mm. Svetilnost min. 1800 cd/m²

08.03. - 10.03.2016

 
3

1 kpl.

Potrebni material za obešanje in zavarovanje opreme

08.03. - 10.03.2016

 
4

1 kpl.

Sistem ali komponente, ki bo podpiral priključitev video signala različnih formatov,video kamer, multimedijskih predvajalnikov, audiosignala…( enakih karakteristik kot npr. Wings Media server ali boljši)

08.03. - 10.03.2016

 
5

1 kpl.

Vsi potrebni povezovalni kabli na aparaturah na razdaljah lokacija LED-a –oder- FOH pozicija

08.03. - 10.03.2016

 
6

1 kpl.

pohodni zaščitni elementi za vse napeljane kable (cablecros)

08.03. - 10.03.2016Vrsta del

CENA SKUPAJ v EUR brez DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)

CENA SKUPAJ v EUR z DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)

Postavitev LED displayev

 
Datum: Podpis in žig:


  1. Postavitev prevajalnega sistema

Prevajalni sistem mora omogočati prevode v dva različna jezika in nemoten prenos najmanj sedmih govornikov iz različnih mikrofonov, brez preklapljanja. Vsebovati mora najmanj 300 slušalk z izbiro jezika in pokrivati območje parterja dvorane Stožice (glej skico VHOD–RECEPCIJA DVORANE).
 

količina

elementi

obdobje

opombe

Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik

1

1 kpl.

Sistem aparatur za prevajanje v dva jezika (npr. slo-ang, ang-slo) z min. 300 sprejemniki oz. slušalkami

09.03. - 10.03.2016

 
2

2 kos.

Prevajalska kabina

09.03. - 10.03.2016

 
3

1 kos.

Mešalna miza za prevajalni sistem z možnostjo priključitve sedmih govornikov

09.03. - 10.03.2016

 
4

1 kpl.

Vsi potrebni povezovalni kabli na razdaljah aparature, prevajalni kabini in odrom

09.03. - 10.03.2016

 
Vrsta del

CENA SKUPAJ v EUR brez DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)

CENA SKUPAJ v EUR z DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)

Postavitev prevajalnega sistema

 
Datum: Podpis in žig:
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST
SKUPAJ = 1+2+3+4+5+6+7

CENA SKUPAJ v EUR brez DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)

CENA SKUPAJ v EUR z DDV (za vse elemente za celotno navedeno obdobje)
 1. Postavitev konstrukcije

 2. Postavitev odrov

 3. Postavitev odrske scenografije

 4. Postavitev razsvetljave

 5. Postavitev ozvočenja

 6. Postavitev LED displayev

 7. Postavitev prevajalnega sistema

 
Datum: Podpis in žig:

OBR-06
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE

za resnost ponudbe
Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)


naročniku Javnemu zavodu Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo z oznako JN-02/2016, izročamo bianco menico in menično izjavo za unovčenje.
Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:
_________________________________, kot ______________________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija) (podpis)

Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku 5% skupne ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša: __________________ EUR.


in jo unovči v primeru, če:

 • ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb

 • ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih navedb ne dokažemo

 • ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi

 • ne sklenemo pogodbe v določenem roku

 • po sklenitvi pogodbe, v določenem roku, ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Menica je plačljiva pri banki: _____________________________

ki vodi naš TRR številka: ______________________________
Menico se lahko unovči najkasneje 60 dni po roku za oddajo ponudb, to je do _____________

(datum).
Priloga: menica
Kraj: …………………………. Izdajatelj menice: ……………….

Datum: …………………………. (žig in podpis)

OBR-07

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət