Ana səhifə

Nafn deildar: Ráðuneyti/stofnun


Yüklə 287.5 Kb.
səhifə1/5
tarix24.06.2016
ölçüsü287.5 Kb.
  1   2   3   4   5
Nafn deildar:

Ráðuneyti/stofnun:

Ráðuneyti:
Fyrst munum við spyrja nokkura spurninga um að hve miklu leyti starfsemi deildarinnar snýst um aðlögun Íslands að ESB/EES, hvaða verkefni deildarinnar tengjast ESB/EES og hvernig þetta starf hefur þróast.


  1. Að hve miklu leyti eru málefni deildarinnar undir áhrifum frá ESB/EES samningnum þegar um er að ræða eftirfarandi málaflokka?

mjög miklu leyti

1

Að frekar miklu leyti

2

Að frekar litlu leyti


3

Að mjög litlu

leyti

4Engin áhrif

5
  1. Mál er varða hinn innri markað, efnahags-, umhverfis- og félagsmál, (t.d. frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og fólks, vegabréfsáritanir, innflytjendur, pólitískt hæli, samkeppnisreglur, ríkisstuðning, spurningar er varða fjármál og gjaldeyri, EMU, opinber innkaup, menntun, tölfræði, rannsóknir, póst- og símasamskipti, samgöngur, fiskveiðar, landbúnað, iðnað, öryggi, heilbrigði, atvinnulíf og vinnulöggjöf, menningu, orkumál, sveitastjórnarmál, byggðamál, neytendamál, matvæli, ferðaiðnað og þróunarhjálp)B. Utanríkis- og öryggismálC. Samstarf á sviði dómsmála, löggæslu og landamæravörslu.D. Staðla, gerð þeirra og þróun (t.d. innan CEN, CENELEC, ETSI eða annarra evrópskra staðlaráða eða stofnana)


  1. Að hve miklu leyti er málefni deildarinnar undir áhrifum frá öðrum alþjóðlegum stofnunum, alþjóðlegum samningum o.s.frv.1
Að mjög miklu leyti

2
frekar miklu leyti

3
Að frekar litlu leyti

4
Að mjög litlu leyti

5
Engin áhrif

ÞEIR AÐILAR SEM SVÖRUÐU ,,ENGIN ÁHRIF” Á DEILDINA VIÐ ALLA LIÐI (A-D) Í SPURNINGU NR 1, ÞURFA EKKI AÐ SVARA FLEIRI SPURNINGUM.
3. Hversu stóru hlutfalli af heildarvinnustundum innan deildarinnar á síðustu 12 mánuðum var varið í ESB/EES tengda vinnu?

1Mjög stórt hlutfall


2Nokkuð stórt hlutfall


3Nokkuð lítið hlutfall


4Mjög lítið hlutfall

4. Í hve miklum mæli á síðustu fimm árum hafa verið gerðar breytingar á gildandi reglum eða nýjar reglur innleiddar á verksviði deildarinnar í kjölfar ESB/EES-samningsins?

1
Í mjög miklum mæli

2
Í þó nokkrum mæli

3
Í frekar litlum mæli

4
Í mjög litlum mæli

5
Í engum mæli5. Að hversu miklu leyti eru eftirtaldar ESB/EES gerðir notaðar á verksviði deildarinnar?

Mjög miklu

1

Frekar miklu

2

Frekar litlu

3

Mjög litlu

4

Á ekki við

5
A. Reglugerðir (hafa bein áhrif og eru bindandi fyrir aðildarríki)
B. Tilskipanir (skulu framkvæmdar og eru bindandi fyrir aðildarríki)
C. Ákvarðanir og úrskurðir (hafa bein áhrif og eru bindandi fyrir þá sem þeim er beint til)D. Tilmæli og yfirlýsingar (ekki bindandi)
5a. Hefur á síðustu 12 mánuðum verið útbúið yfirlit yfir þau ESB/EES tengdu mál sem heyra undir verksvið deildarinnar?

1
2Nei
  1. Á hvaða eftirtöldum sviðum hefur megináherslan verið í ESB/EES tengdu starfi deildarinnar á síðustu 12 mánuðum? (merkja má við fleiri en einn svarmöguleika)
1Breytingar á lögum, reglugerðum, samningum, sáttmálum, fyrirmælum, stöðlum


2Einstaka samþykktir (mál er varða ákveðna einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir o.s.frv.)


3Samhæfing, samræming og samningaviðræður


4Fræðsla, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og önnur aðstoð


5Gerð fjárhagsáætlana, skipulagning og skýrslugerð


6Eftirlit, árangursmat, reikningsskil, eftirfylgni


7Launa-og starfsmannamál, þróun skipulagsheildarinnar, endurskipulagning, fræðsla

7. Hversu mikla áherslu leggur deildin á eftirfarandi þætti í sambandi við framkvæmd/útfærslu ESB/EES tengdrar vinnu?

Mjög mikla áherslu

1

Nokkra


áherslu

2

Litla áherslu

3

A. Pólitíska afstöðu og sjónarmið ríkisstjórnarB. Fagleg/sérfræðileg sjónarmiðC. Sjónarmið neytenda (hópa neytenda), skjólstæðinga, hagsmunaaðilaD. Kostnaðaráhrif, framleiðniE. GagnsæiF. Eðlilega málsmeðferð, almenna venju
8. Hversu mikið hefur vinnuálagið verið í deildinni í tengslum við ESB/EES tengd mál á eftirtöldum sviðum síðustu 12 mánuði?

Mikið


1

Nokkuð


2

Lítið


3

Ekkert


4
A. Frumkvæði að- og eða undirbúningur vegna ESB tengdra mála

B. Þátttaka í ákvarðandatökuferli í stofnunum ESB

C. Framkvæmd og eftirfylgni í kjölfar ákvarðana ESB9. Hversu mikið svigrúm hefur deildin á verksviði sínu þegar kemur að innleiðingu ESB/EES gerða?

1
Mjög mikið svigrúm

2
Frekar mikið svigrúm

3
Frekar lítið svigrúm

4
Mjög lítið svigrúm

5
Ekkert svigrúmNokkrar spurningar um starfsmannamál og innra skipulag starfseminnar
10. Hversu margir starfsmenn eru í deildinni (fjöldi ársverka)?

1Færri en 20 starfsmenn


2Milli 20 og 70 starfsmenn


3Fleiri en 70 starfsmenn

11. Að hve miklu leyti býr starfsfólk deildarinnar yfir nægjanlegri hæfni til þess að takast á við ESB/EES tengd verkefni?

1Að mjög miklu leyti


2nokkru leyti


3Að frekar litlu leyti


4Að mjög litlu leyti
12. Í hve ríkum mæli hefur starfsfólk deildarinnar fengið ESB/EES tengda kennslu/þjálfun á eftirfarandi sviðum síðastliðin fimm ár?
Í mjög ríku mæli

1


Í nokkru mæli

2


Í litlu eða engu mæli

3

A. TungumálumB. Gerðum ESB/EES

C. Skipulagi og ákvörðunarferli í ESB/EES-landi


D. Samningum13. Hafa einhverjir innan deildarinnar verið útnefndir sem ESB/EES sérfræðingar fyrir allt landið í tilteknum málaflokkum eða dvalið við nám/vinnu hjá framkvæmdastjórn ESB eða hjá öðrum ESB/EES-stofnunum?

1Já, 3 eða fleiri einstaklingar


2Já, 1-2 einstaklingar


3Nei

  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət