Ana səhifə

N na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha. Prymas Polski do Polaków


Yüklə 301.45 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü301.45 Kb.
N
Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha. - Prymas Polski do Polaków, Polska Misja Katolicka w Londynie.

Na angielskim brzegu. Londyn, 1945, J.Rolls Book Co.

Na drodze do nowej Europy. Oświadczenie Zgromadzenie Centralnego Kom. Katolików Niemieckich. 17 lipiec 1992

Na nowej drodze. Ogólny Zjazd Delegatów Polskiego Zjednoczenia Narodowego w Londynie 2 grudnia 1972r. Kom. Wykonaw. P.Z.N.

Na progu drugiego Tysiąclecia. Londyn, 1967, Federacja Ruchów Demokratycznych

Na progu wolności. London 1944, Polski Związek Postępowy.

Na przełomie, nr 4. Londyn, 1945, Polska Akcja Katolicka na terenie Wielkiej Brytanii.

Na romantycznym szlaku. Londyn, 1946, Rolls

Na święto Żołnierza 1920 - 1950. Londyn, 1950, SPK

Na tropach niemieckiej dywersji i infiltracji, opr. Mieczysław Łiwicz-Michniewski, London, 1964, "Ecco".

Na wojennym szlaku. Tel Aviv, 1943, "Przez lądy i morza".

Na wędrownym szlaku. Wiersze. Teheran,1943, Polska w Iranie

Na żołnierskim szlaku. Szwajcaria, 1944, Tomik, IV.

Nabożeństwo Wielkopostne. Londyn 1949, Duszpasterstwo Akademickie.

Naczelny Wódz na Wschodzie Gen. Kazimierz Sosnowski in the East. Album pamiątkowy. Jerozolima, 1943, APW

NADLEROWA, Eugenia - Wrzesień. Londyn, 1989, Polska Fundacja Kulturalna

NADNOTECKI, Michał - Na przełomie. London, n.d. Superior Printers

NADOLNY, Anastazy, ks. - Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891-1991. Hamburg, 1992, Polska Misja Katolicka.

NAGLEROWA, Herminia - Człowiek z więziennej wieży. Rzym, 1946, Polski Dom Wydawniczy

NAGLEROWA, Herminia - Kazachstańskie noce. Londyn, 1958, Veritas

NAGLEROWA, Herminia - Krauzowie i inni. Rzym, 1946, Oddział Kultury i Prasy 2-go Korpusu

NAGLEROWA, Herminia - Loves and ambitions. London, 1954, William Heinemann Ltd.

NAGLEROWA, Herminia - Ludzie sponiewierani. Rzym, 1945. Oddz.Kultury i Prasy 2-go Korpusu

NAGLEROWA, Hermina - An Open Letter to the Women Members, of Parliament, of Great Britain and Representative,in the House of


Commons of the Labour Party
. Polish Public Relations, Polish Print. Press 2 Corps.

NAGLEROWA, Herminia - Sprawa J. Mosta. Londyn, 1953, Gryf

NAGLEROWA, Herminia - Tu jest Polska. London, 1968, Gryf Publications Ltd.

NAGLEROWA, Herminia - Wierność życiu. Londyn, 1967, Polska Fundacja Kulturalna

NAGLEROWA, Herminia - Wspomnienia o pisarzach. Londyn, 1960, Oficyna Poetów i Malarzy

NAGLEROWA, Herminia - Zawalidroga. Londyn, 1957, Gryf

NAGLEROWA-PORTALSKA, Zofia - Kierunek: Indie. Hove, 1991, Caldra House Ltd.

NAGLEROWA-PORTALSKA, Zofia - Mimoza. Londyn, 1991, Caldra House.

NAGÓRSKI, Andrzej - Prymusowe pożegnanie. New York, n.d. Bicentennial Publishing Corp., Inc.

NAGÓRSKI, Zygmunt - Ludzie mego czasu. Sylwetki. Paryż, 1964, A.Schipper

NAGÓRSKI, Zygmunt - Migawki z kontynentu. Glasgow, 1945, Książnica Polska

NAGÓRSKI, Zygmunt - Wojna w Londynie. Paryż, 1966, Księgarnia Polska

NAGÓRSKI, Zygmunt - Zbrojne bezrobocie. Glasgow, 1948, Książnica Polska

NAGÓRSKI, Zygmunt jr - Falaise gap has been closed. Londyn, 1944

NAGÓRSKI, Zygmunt jr - Warsaw fights alone. Birkenhead, 1944, Polish Publication Committee

Nagroda Imienia Anny Godlewskiej ufundowana przez syna Juliana 1963-1973. Londyn, 1974, Fun. Nagrody im. Anny Godlewskiej.

Nagroda literacka im. Rudolfa Wegnera. Londyn, 1989, O.P.i M.

NAJDER, Zdzisław - Ile jest dróg? Paryż, 1982, Instytut LiterackiNajwybitniejsi poeci emigracji współczesnej. Antologia. Wydał Stanisław Lam, Paryż, n.d., Księgarnia Polska.

NALEPA, Tadeusz - Legiony Rzymskie na ziemiach Polski i Litwy. Londyn, 1985, Figaro Press Ltd.

NALKOWSKI, W. - Poland as a geographical entity. London, 1917, George Allen

NAŁĘCZ, Kazimierz - Wszystko co nasze Polsce oddamy! Londyn, 1954, Z. H. P.-Kwatera Harcerek poza Granicami Kraju

NAŁĘCZ, Zygmunt - Organiczny ustrój demokratyczny czyli system sprawiedliwości społecznej. Tom I Państwo. Londyn, 1948

NAŁĘCZ, Zygmunt - Sprawiedliwość w życiu obywatela i narodu wg. 7 grup powszechnych zasad bytu. London, 1975, Autor

NAŁĘCZ, Zygmunt - Wszechświat i państwo. T.I i II. Londyn, 1968, Autor

NAMIER, L. B. - Facing East. London, 1947, Hamish Hamilton.

NANKE, Czesław - Historia Średniowieczna, podr. dla klas wuższych szkół średnich, Bari, 1946, 476, Sekcja Wydawnicza powielane.

Na nowojorskich szańcach Skarbu Narodowego, New York, 1953, "Czas" Publishing CO., Inc.

Napaść sowiecka. Red. J. Jasnowski i E. Szczepanik. Londyn, 1985, Polska Fundacja Kulturalna

Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939). Red. J.Jasnowski, E.Szczepanik. Londyn, 1997, PFK

NARBUT-ŁUCZYŃSKI, A.Jerzy - U kresu wędrówki. Londyn, 1966, Gryf

NARKIEWICZ, Olga, A. - The green flag. London, 1976, Croom Helm Ltd.

NARKOWICZ, Liliana - Życie i spuścizna Jana Obsta. Wilno, 2001, Czas.Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej "Przeglądu wszechpolskiego". Londyn, 1983, Aneks

Narodowe Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, Doytestown, Penna.

NAROJEK, Winicjusz - Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie. Londyn, 1986, Aneks

NAROLEWSKI, Jan, K. - Dusza na skalpelu. London, 1977, Veritas.

NAROLEWSKI, T.M. - Tu spocznij. Londyn, 1968, Veritas.Na Święto Żołnierza, red. Dr. Z. Kasprzycka, Londyn, 1953, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.

Nasz Anioł Stróż, opr. O. Stanisław Skudrzyk T.J., ptd. by Poets and Painters Press.

Nasz Przyjaciel i Towarzysz Broni. Roma, 1945, Nakładem Przyjaciół.

Nasz Świat, Our World, Kanada, Lipiec 1976, Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda II Zlotu Harcerstwa,

Nasza droga. Dzieje 2-ej Dywizji Strzelców Pieszych, Francja-Szwajcaria 1939-1945. Londyn, 1960, Koło 2DSP w W. Brytanii.

Nasza niezwykła szkoła. Porto San Giorgio Foxley. 1945, 1948. Londyn, 1985, Koło Szkoły Porto San Giorgio Foxley

Nasze dzieje. Geneza harcerstwa. Tadeusz Strunniłło, Harcerski zeszyt historyczny nr 3/2

Nasze granice w Monte Cassino. Antologia walki. Opracował Jan Bielatowicz. Rzym, 1945, Oddz. Kultury i Prasy 2go Korpusu

Nasze gry i ćwiczenia. Londyn, 1944 Kom. Naczelny ZHP (Biblioteka Harcerska 7)

Nasze pieśni. Śpiewnik harcerski. Londyn, 1969, Główna Kwatera Harcerska.

Nationalitatenprobleme, Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, Wiesbaden, 1968, Otto Harrasowitz.

Nauka o glebie. Skrypt w/g wykładów prof. Ramlau. Wyd. Szkolenia Zawodowego Wojsk Polskich, powielane

Nauka Polska i Szkolnictwo Wyższe na Obczyźnie. Londyn; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, Fundusz Oświaty Polskiej Zagranicą

Nauka Polska na Obczyźnie. Zeszyt II - Wyższe szkolnictwo techniczne. Londyn, 1958, P.T.N.O.

Nauka skarbowości i prawo skarbowe. Oxford, ,maj-paźdiernik 1945, odboto staraniem stud. III roku prawa powielane.

Nauka św. Tomasza z Akwinu o Miłości Chrześcijańskiej.Opr. St.Bełch. London 1947,Veritas powielane

Nauka Szri Ramana Mahariszi. Przekład Wandy Dynowskiej. Madras, 1959, Biblioteka Polsko Indyjska

Nawigacja lotnicza. Rozdz. IV, Czas. Rozdz. VI, Linie pozycyjne. Styczeń 1942, R.A.F. Polish Depot, powielane

NAWROCKI, Zygmunt - Zagadnienia polskiego przemysłu dzianego w latach powojennych. Londyn, 1944, powielane

NAWROCZYŃSKI, Bohdan - Uczeń i klasa. Jerozolima,1946,Interim Treasury Com.

NAYLOR, Konrad, T. - 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje Polski, Ranking. London, 1996, PULS.Nazi Justice, Nazi Law for Poles and Jews, New Jork, "Poland Fights".

Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, ed. Raymond James Sontag and James Stuart Beddic, Washington 25 D.C. Department of State

Nazywam się milion. Londyn, 1942, Teresa Jeleńska (tłumaczka)

Neapol i okolice, przewodnik po Włoszech, cz. I. n.p., 1944, Referat Propagandy i Kultury DSK.

NECHEY, Adam - Rozmowa przed zasłoną. nr. 30, Listopad 1947, "Jutro Pracy".

NECZAJ, Stanisław - W tej walce chodzi o sprawę człowieka. Londyn, 1946, Niepodległość i Demokracja

NEHRING, Sylvia - Polskie Muzeum w Rapperswil. Rapperswil, 1976, Tow. Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswil.

NEHRING, Sylvia - Wielcy Polacy w Szwajcarii. Londyn, 1975, Tow. Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Nel Contertario di Enrico Sienkiewicz (1846-1946), Roma, 1946, Libreria dell'soo Editriee.

NESBIT, Edith - Feniks i dywan. London, 1995, PULS.

NESBIT, Edith - Pięcioro dzieci i "coś". London, PULS.

NESBIT, Edith - Historia amuletu. London, 1995, PULS.

NESTOROWICZ, Melchior Wł. - Budowa i utrzymanie dróg; II Roboty ziemne. Bari 1946, 476 Sekcja Wyd.

NEUMARK, Stefan - Mechanika Techniczna.Podręcznik dla szkół zawodowych.Tom I Londyn,1947,Zrzeszenie Prof. i Docentów w WB

NEUSCH, M. - U źródeł współczesnego ateizmu. Paris, 1980, Editions du Dialogue.

Never - A memoir of Jan Rostworowski, ed. Radost Slivopolska-Pridham, London, 1999, Polish Cultural Foundation.

NEVINS, Allan - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Glasgow, 1945, Książnica Polska

NEWERLY, Igor - Zostało z uczty Bogów. Paryż, 1986, Instytut Literacki.

New moves in the communist struggle against the church in Poland. London, October 1955, The Polish Institute of Catholic Action

NEWMAN, Bernard - The New Europe. London, 1942, Robert Hale.

NEWMAN, Bernard - The face of Poland. Birkenhead,ca 1944, Polish Publ.Com.

NEWMAN, Bernard - The face of Poland. Bombay, 1945, The Indo-Polish Library.

NEWMAN, Bernard - The People of Poland. Liverpool, n.d. Polish Publ. Com. ; Bombay, 1944, Padma; The Indo-Polish Library

NEWMAN, Bernard - Russia's neighbour - the new Poland. London, 1946,V.Golancz

NEWMAN, Bernard - The story of Poland. Londyn, [1943], Hutchinson; 1940

NEWMAN, Bernard - They saved London. London, 1952, Werner Laurie.

NEWMAN, Bernard - Pedalling Poland. London, 1935, Herbert Jenkins Limited.

NEWTON, Bernard - Portrait of Poland. London, 1959, Robert Hale Ltd.

NEWTON, Eric - Malarstwo Brytyjskie. London, 1948, British Council

NEY-KRWAWICZ, Marek - Polish women fighting for freedom 1939-1945. London, 2008, Studium Polski Podziemnej w LondynieNicholas Copernicus, Anadrieentennial Addresses, 1543-1943, Wellington, 1943, Victoria University College.

Nicholas Copernicus. A Tribute of Nations. Ed St. P. MIZWA. New York, 1945, The Kościuszko Foundation.

Nie rzucim ziemi... Zbiór polskich pieśni... zebrał Franciszek Dutaj, n.d. PolskaDrukarnia, Laroch (Wiitt).

NIEBIESZCZAŃSKI, Adam - Notatnik z podróży. Londyn, 1959, Veritas

NIEBUHR, Reinhold - Jews after the war, Reprinted from The Nation of Feb. 21 and 28, 1942, Inter-University Jewish Federation.

Niech się święci 1 Maja! London, kwiecień 1951, Central Foreign Committe, Polish Socialist Party.

Niech sie święci 1-wszy Maja, Polska Partia Socjalistyczna (PPS), London, 1948, Komitet Główny PPS w W. Bryt.

Niechaj nasz dzień będzie Mszą świetą. Jerozolima 1949, Książnica Marianum

NIEDUSZYŃSKA, Alina - Sprawa mostów. Slough, 1947, The Windsor Press.

NIEDŹWIECKI, M.A. - Żarna Niebieskie. Poezje. [Chicago], [1941], [St. Hedwig's Printers].

NIEKRASZEWICZ, P. - Sztandary 1szej Dywizji Grenadierów. Londyn, 1971, ptd. "Figaro Press"

NIEMCEWICZ, Julian - Powrót posła. Jerozolima, 1943, Urząd Oświaty

NIEMIEC, Józef - Wiadomości z fizyki i chemii dla klasy V-tej szkół powszechnych. Szkocja, 1942, Urząd Oświaty i Sprw Szkolnych.Niemiecka Ustawa Postępowania Cywilnego. Księga pierwsza - Postanowienia ogólne, księga druga - Postępowania pierwszej instancji.

Londyn, 1945, Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej, powielane

NIEMOJOWSKI, Jerzy - Epigramaty. Londyn, 1963, O.P.i M.

NIEMOJOWSKI, Jerzy - Koncert na głos kobiecy. Londyn, 1960 Oficyna Poetów i Malarzy

NIEMOJOWSKI, Jerzy - Najkosztowniejszy poemat. Hanower 1946, Zw. Wychodźctwa Przymusowego w Hanowerze

NIEMOJOWSKI, Jerzy - Wyszywane Orłami. Dramat. Hanower, 1946, Polski Związek Wychodzctwa Przymusowego.

NIEMOJOWSKI, Jerzy - Zmartwychwstania zabitych. Nivola. Hanower, 1946, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego

NIEMOJOWSKI, Jerzy - Źrenice. Londyn, 1956, Polskie Tow. Literackie

NIEMOJOWSKI, Ludwik - Siberian Pictures. London, 1883, Hurst and Blackett Publishers.

Nie rzucim ziemi... zbiór polskich pieśni... Zebrał F. Dubaj, Druk: Polska Drukarnia Lorch.

Nieszpory za zmarłych. Marian Fathers, Fawley Court, Divine Mercy Retreat Centre, powielane

NIETYKSZA, Wacław - Dziennik Pielgrzyma do Lourdes. London, 1981, Veritas.

NIEWIADOMY, O. Sylwester - Na modlitwie ze świętym Franciszkiem. Rzym, 1978.

NIEWIADOMY, O. Sylwester - Sługa Boży O. Hadrian Osmołowski. Rzym 1979

NIEWIAKOWSKI, Romuald - Testy umysłowe w szkolnictwie Szkockim. Londyn, 1944, Min.Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ.

NIEWIAROWSKA-SOWA, Anita - Mój kraj wspominam. Londyn, 1988, Veritas

NIEWIAROWSKA-SOWA, Anita - Uczuciem pisane. Londyn, 1993, Veritas.

NIEWIAROWSKA-SOWA, Anita - Wiersze wybrane. Londyn, b.d.,AutorNiewygłoszone przemówienie (z okazji przyznania nagrody Nobla za rok 1970), Paris, Richard, S.A.

Niezłomni. Londyn, 1946, Orbis

Nieznana karta brulionu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Oprac. Krystyna Czjkowska, Rzym, 1992, Fundacja Jana Pawła II

Niezwykła Szkoła na Wygnaniu, A. Remarkable School in Exile, scone Palace, Dunolastair House, Grendon Hall, London, 2003, Ptd. Veritas.

NIGANATE, L,R, - The Fist Slipped by. Canada,1969, Williams & Crue Ltd. Prince Edward Island.

NIKERK, J, St - Analiza socjologiczna 25 rodzin emigracji polskiej w Limburgii Holenderskiej w latach 1937-75. Delft, 1975, powielane.

NIKE-NARBUTT, A.R. - Testament Pierwszej Kadrowej w 40-lecie wymarszu z Krakowa (1914-1954). Londyn,1954,Bibliot. "Pogoni", Nr 4.Nine million Poles Abroad. Londyn, 1943, Światowy Związek Polaków z Zagranicy

Nineteenth Century Polish Paintings, A loan exhibition, February 16 ti March 19, 1944, The Metropolitan Museum of Art, New Jork, The Polish

Information Centre.

NOţL, L‚on - L'agression allemande contre la Pologne. Paris, n.d., Flammarion.

NORWID, Cyprian Kamil - Do najświętszej Panny Marji Litanja. Dunstable, 1962

NORWID, Cyprian Kamil - Krakus. Hanower, 1945,Wyd, Pol. Związku Wychodźctwa Przymusowego

NORWID, Cyprian Kamil - Laur dojrzały. Londyn, 1946, Światpol

NORWID, Cyprian Kamil - Pierścień Wielkiej Damy. Hanower, 1945, Związek Wychodźctwa Przymusowego w Hanowerze.

NORWID, Cyprian Kamil - Pisma polityczne i filozoficzne. Londyn, 1957, Oficyna Poetów i Malarzy

NORWID, Cyprian Kamil - Poems, Letters, Drawings. Manchester, 2000, Carcanet.

NORWID, Cyprian - Promethidion. Paris, 1939, BibliothŠque Polonaise.

NORWID, C. K. - Satyry. Hanower 1946, Pol. Zw. Wychodźctwa Przymusowego w Hanowerze

NORWID, Cyprian Kamil - Słodycz. Tragedia w scenie jednej. Hanower, 1946, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego

NORWID, Cyprian Kamil - Trzy miłości. Paryż, 1946, Księgarnia Polska

NORWID, Cyprian Kamil - Vade-Mecum. Tunbridge Wells,1953,Polish Poets and Printers Press

NORWID, Cyprian - Wybór poezji i prozy. Bari 1946, Sekcja Wyd. Del. PCK przy 2 Korpusie powielane

NORWID, Cyprian Kamil - Za kulisami. Hanower, 1946, Wyd. Pol. Związku Wychodźctwa PrzymusowegoNorwid piewca kultury chrześcijańskiej, red. Teodor F. Domaradzki, London, n.d. Veritas.

Norwid żywy - GšNTHER, Władysław ed. Londyn, 1962, Świderski

NORWID, Stefan Tadeusz - Kraj bez Quislinga. Rzym, 1945

NORWID, Stefan Tadeusz - Landet utan Quisiling. Stockholm, 1944, Albert Bonniers Forlag.

NORWID-NEUGEBAUER, Mieczysław - The defence of Poland. (September 1939). Londyn, 1942, Kolin

NORWID-NEUGEBAUER, Mieczysław - Kampania wrześniowa 1939 w Polsce. Londyn, 1941, Kolin

Nota Rządu Polskiego do Przewodniczących Delegacji na Konferencję Paryską dnia 1 sierpnia 1946.

Note of the Polish Government /in London/ to the Heads of Delegations to the Paris Conference, 1st August 1946.

Notes on Joseph Conrad. With some unpublished letters by Arthur Symons. London, 1925, Myers & Co.

Nous ne sommes pas seuls. Ottawa, 1941, Le Service de l'Information

NOVAK, Jan - 63 Days - The story of Warsaw Rising. Speech delivered at the Caxton Hall ... Leeds, 1945, British League for European


Freedom.

Nowa Książka, Biuletyn Wydawniczo-Księgarski, Rok I, grudzień 1952, Nr I, Veritas.

NOWACZYŃSKI, Adolf - Najpiękniejszy człowiek naszego pokolenia - Brat Albert. Italia, 1945, K.Breiter w Rzymie

NOWAK, Bernard - Cztery dni Łazarza. Paryż, 1990, Instytut Literacki

NOWAK, Jan - Courier from Warsaw, London, 1982, Collins.

NOWAK, Jan - Kurier z Warszawy. Londyn, 1978, [1989] Odnowa;

NOWAK, Jan - Polska pozostała sobą. Londyn, 1980, Polonia

NOWAK, Jan - Polska z oddali. Londyn, 1988, Odnowa

NOWAK, Jan - Wojna w eterze. Londyn, 1985, 1986, Odnowa

NOWAK, Kazimierz - Pięćdziesiąt Lat Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, 1944-1994, London, 1994, Polish Medical.

NOWAK-JEZIORAŃSKI, Jan - Polska droga ku wolności 1952-1973. Londyn, 1974, Gryf Publications Ltd.

NOWAK, Paweł - Żerowanie na Piłsudskim. Letchworth, n.d., Letchworth Printers Ltd.

NOWAK, Piotr - Wypisy do nauki prawd wiary w kl.I liceum Ogólnokształcącego. Londyn,1943,Min.W.R. i O.P.

NOWAK, Wiesław - Podróż wspomnień. London, n.d.,White Eagle Press

NOWAK, Wiesław - Z nocnej ciszy. Londyn, 1976, White Eagle Press

NOWAK, Zygmunt - Słaniają się Palmy. Jerozolima, 1945, "Świt".

NOWAKOWSKI, Marek - The Canary and others of martial law. Londyn, 1983, Harvill Press

NOWAKOWSKI, Marek - Dwa dni z aniołem. Paryż,1984, Instytut Literacki.

NOWAKOWSKI, Marek - "Grisza ja tobie wskażu", Paryż, 1986, Instytut Literacki.

NOWAKOWSKI, Marek - Karnawał i Post, Paryż, 1988, Instytut Literacki.

NOWAKOWSKI, Marek - Kto to zrobił? Chicago, 1987, Polonia

NOWAKOWSKI, Marek - Notatki z codzienności (grudzień 1982 - lipiec 1983). Paryż, 1983, Instytut Literacki

NOWAKOWSKI, Marek - Raport o stanie wojennym. Paryż, 1982, 1983, Instytut Literacki

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Aleja dobrych znajomych. Londyn, 1968, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Boeing świętego Piotra. Londyn, 1986, PFK

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Byle do wiosny. Londyn, 1975, PFK

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Happy-end. Paryż, 1970, Instytut Literacki.

NOWAKOWSKI, T[adeusz] - Jasełka. [Londyn], n.d. Światowy Związek Polaków z Zagranicy.

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Kwiaty dla Pielgrzyma. Londyn, 1987, PFK

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Na skrzydłach nadziei. Londyn, 1984, Polska Fundacja Kulturalna.

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Niestworzone rzeczy. Londyn, 1968, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Nie umiera się w Miami. Londyn, 1991, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Obóz wszystkich świętych. Paryż, 1957, Libella

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Pakt Atlantycki A...Polonia Amerykańska. USA, 1949, Kongres Polonii Amerykańskiej.

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Piękna nasza Polska cała. Londyn; 1945, 1948, Światpol

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Reporter Papieża. Londyn, 1980, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Syn zadżumionych. Paryż, 1959, Instytut Literacki.

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Szopa za jaśminami. Londyn, 1948, Świderski

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Volo Papale. Londyn, 1982, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Tadeusz - W bagażniku Jego Świątobliwości. Londyn, 1981, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Tadeusz - Wiza do Hrubieszowa. Londyn, 1979, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Zygmunt - The Cape of Good Hope. London, 1940, Minerva.

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Gałązka rozmarynu. Londyn 1945, Św.Zw. Polaków z Zagranicy; Bari 1945, Sek. Wyd. 2 Korpusu powielane

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Jesień i Wiosna Ludów. Londyn, 1946, Williams, Lea & Co.

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Lajkonik na wygnaniu. Londyn, 1963, Komitet Obchodu Jubileuszowego

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Mój Kraków. New York, n.d., Biblioteka Polska

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Na przystanku. Londyn, 1946, Polskie Ministerstwo Informacji

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Orzeł czy Reszka. Londyn, 1946, Williams

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Pędziwiatr. Hanover, 1945, Polski Związek Wych. Przym. w Hanowerze; Londyn, 1945, Caldra House Bari, 1946, Dział


Wyd. Delegatury P.C.K. przy 2 korp. powielane

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Przylądek Dobrej Nadziei. Jerozolima,1944,Sekcja Wyd. APW; Londyn, 1957,Alma Book; Londyn, 1940, Kolin

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Puchar Krakowa. Londyn, 1945

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Rubikon. Londyn, 1941, Kolin

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Start Edmunda Sulimy. Londyn, 1964, Polska Fundacja Kulturalna

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Wieczory pod dębem. Londyn, 1966, Gryf

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Wynajęci "Polacy". Londyn, 1947, n.p.

NOWAKOWSKI, Zygmunt - Z księgi zażaleń Pielgrzymstwa Polskiego. Bruksela, 1949, La ColonneNowa Zelandia. Broszura informacyjna. Londyn 1945 Samopomoc Lotnicza

Nowa Zelandia. Warunki życia i pracy. Opr. Jan ZAN i inż S.Grajnert. Londyn, 1946, Oddz. Szkolenia Zawodowego

Nowe Powieści,2, Ferdynand Goetel - Kwiat narodu, Sergiusz Piasecki - 7 pigułek Lucyfera, Jerzy Pietrkiewicz - Podróż dookoła śmiechu, Ptd. by
Lethworth Printers.

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej...., London, 1977, Veritas.

Nowenna do Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej. opr. ks. prałat Bronisław Gostomski. Londyn, 2009, Kościół św. Andrzeja Boboli

Nowenna do Matki Boskiej Zwycięskiej. Jerozolima, 1944

Nowenna do Miłosierdzia Bożego, Hereford, 1956, Apostoł Miłosierdzia Bożego O.O. Mariane Lower Bullingham.

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus. London, n.d., ptd by Veritas

Nowenna i inne modlitwy do Miłosierdzia Bożego. uł. ks. M. Sopoćko. Stockbridge, Mass. 1961, OO. Marianie.

Nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem. Stockbridge, 1975 Marian Apostolic Centre

Nowenna Polonii Na Święte Millenium Chrztu Polski, Orchard Lake, 1966, ks. dr. Zdzisław Peszkowski.

NOWICKI, Adam - Dzieje Polski od czasów najdawniejszych do chwili bieżącej. Paryż, 1945, Księgarnia Polska.

NOWICKI, Stanisław - ł wieku czyścca. Londyn, 1986, Aneks

NOWICKI, S - Wielkie nieporozumienie. Sydney, 1979, Autor

NOWICKI, Stefan - The defamation of the Poles. Australia, 1989.

NOWICKI, Zygmunt - Długa droga. Toronto, 1965, Autor

NOWICKI, Zygmunt - Złota klamra. Toronto, 1963, "Głos Polski - Gazeta Polska.

Nowo - mowa. Londyn, 1985, Polonia

NOWOSIELSKA, Zofia - Polish Wartime Cookery Book. Glasgow, n.d., Książnica Polska

NOWOTARSKA, Róża - Tryptyk wojenny. Londyn, 1974, Oficyna Poetów i Malarzy

NOWOTKO - MOŁOJEC - Z początków P.P.R. Londyn, 1986, PulsNowy Testament. Londyn 1941, Mildner.

Nowy Testament. Jerozolima (1943), Kustodia Ziemi Świetej.

Nowy Testament. Z proroctwami starego testamentu. USA, n.d. n.p.

Nowy testament pana Naszego Jezusa Chrystusa, London, n.d. Trinitrian Bible Society,

NOYCE, Richard - Contemporary graphic art in Poland. Sydney, 1997, Craftsman.NSZZ "Solidarność" on Poland in 1985, Brussels, 1986, Coordinating Office Abroad of NSZZ "Solidarność".

NULLA, Siostra - Sygnały. Kurytyba, 1963 (przedruk z Verbum, 1947)

NYCZEK, Tadeusz - Emigranci, Londyn, 1988, "ANEX"

NYCZEK, Tadeusz - Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół "Pokolenia 68". Londyn, 1985, Polonia


O

O Adamie Mickiewiczu. (oprac. Zygmunt Nowakowski i Tymon Terlecki). Londyn, 1949, SPK

OAK, Liston M. - Free and unfettered. London, n.d., Democratic Press and Liberty Publications Ltd.Obchody Millennium Polski Chrześcijańskiej w świecie. Katalog wystawy. Birmingham, 11-12. XI 1967. Związek Filat. Polskich w WB,
Koło Birmingham

Obchody wielkiego jubileuszu roku 2000. Opr. ks. Ryszard Juszczak. Londyn 1999 Polska Misja Katolicka

Obecność - Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznicę urodzin. Londyn, 1987, Aneks

OBERTYŃSKA, Beata - Anioł w knajpie. Londyn, 1977, Veritas

OBERTYŃSKA, Beata - Ballada o chorym księżycu. Londyn, 1959, Veritas

OBERTYŃSKA, Beata - Faustyna. Jerozolima, 1943, W drodze

OBERTYŃSKA, Beata - Grudki kadzidła. London, 1987, Veritas

OBERTYŃSKA, Beata - Miód i piołun. Londyn, 1972, Veritas

OBERTYŃSKA, Beata - O królewiczu samotku. Londyn, n.d., Veritas

OBERTYŃSKA, Beata - Otawa. Jerozolima, 1945, Sekcja Wydawnicza Jednostek Wojska na śr.Wschodzie

OBERTYŃSKA, Beata - Perły i wiersze. Anglia, 1980, Collegium Marianum

OBERTYŃSKA, Beata - Plebania, której nie było. W.B. 1971, Collegium Marianum

OBERTYŃSKA, Beata - Skarb Eulenburga. Tom I, London, 1987, Veritas. Tom II - 1988.

OBERTYŃSKA, Beata - W domu niewoli. Chicago, 1968, Grono Przyjaciół; Londyn, 1988, Veritas

OBERTYŃSKA, Beata - Ziarnka piasku. Londyn, 1957, VeritasOblaci polscy 1920-1970. oprac. Józef Pielorz OMI, Rzym, 1970, Dom Generalny

Oblicze Ideowe Młodzieży w Kraju. Referat wygłoszony 2 grudnia 1967 roku. Londyn, 1968, SPK

Obliczenia statyczne. Palestyna, 1942, Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie

Obóz śmierci - zbiór relacji z obozu w Oświęcimiu opublikowanych przez Ruch Mas Pracujących Polski. Londyn, 1943, "Nowa Polska"

OBRĘBSKI, Jan - Kontrola fabrykacji. Hanower, 1946, Polski Związek Wych. Przymusowego

OBRĘBSKI, Jan - Praktyka obróbki cieplnej. Hanower, 1946, Polski Związek Wych. Przymusowego

OBRĘBSKI, Jan - Urządzenia wydziałów obróbki cieplnej. Stuttgard, n.d., Dom Książki PolskiejObrona przeciwawaryjna okrętu (O.P.A.) opr. J. Erlich, London, 1944, Kierownictwo Marynarki Wojennej.

Obrona przeciwgazowa, cz.II, opr. M.Lalko i J. Smołuch, Palestyna, 1944, Sekcja Wydawniczw A.P.W.

Obrona przeciwlotnicza. Wyciąg No 11. Wielka Brytania, 1941, Komisja Regulaminowa N.W., powielane

Obrona Warszawy. Lud polski w obronie stolicy. (Zygmunt Zaremba). Nowy Jork, 1942, Polish Labor Group.

Obrona Warszawy. Wrzesień 1939. Londyn, 1941, Komitet Zagraniczny PPS; wyd. 2 London,n.d., Kolin

Obrzędy Mszy św. z ludem. Londyn [1969], Veritas

Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych i pomiary elektryczne, Roma, 1946, Stow. Techników we Włoszech.

Ocalony na wschodzie, Z Julianem Stryjkowsim rozmawia Piotr Szewc, Montricher (Suisse), 1991, Les Editions Noir sur Blanc.

O całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Londyn, 1945, Zw. Ziem Pół.- Wsch. i Zw. Ziem Poł. - Wsch. Rzeczypospolitej.

Occupied Europe, German exploitation and its post-war consequences. London [1944],The Royal Inst. of International Affairs

O co walczymy? Przemówienia Franklina Delano Roosevelta, Henry Agarda Wallace'a, Cordell Hulla,1944,U.S.Office of War Information.

Od Buzułuku do Chicago. Monografia Junackich Szkół Mechanicznych. Birmingham,1985,Związek JSM

Od Caen do Wilhelmshafen, Szlakiem 1 P.A. MOT-u, Niemcy - Czerwiec 1945.

Od Herberta do Herberta, Nagroda "Wiadomości" 1958-1990, Londyn, 1993, Polska Fundacja Kulturalna.

Odnowione przymierze. Londyn, 1956/57, Veritas

ODOJEWSKI, Włodzimierz - Zabezpieczenie śladów, Paryż, 1984, Instytut Literacki.

ODOJEWSKI, Włodzimierz - Zasypie wszystko, zawieje.... Paryż, 1973, Instytut Literacki.

ODOJEWSKI, Włodzimierz - Zapomniane, nieuśmierzone. Berlin, 1987, ArchipelagOdpowiedź Komisji Historycznej na Oświadczenie Stowarzyszenia Lotników Polskich. Londyn,1960,odb. z kwart.Bellona, nr IV/1959

O'DRISCOLL, Barbara - Ćwiczenia z języka polskiego. T. 1-4. Londyn, 1987, PMS.

O'DRISCOLL, Barbara - Wesoła szkoła, moje pierwsze ćwiczenia.

O drogach po których Kościół Katolicki ma dziś zmierzać by wypełnić swe posłannictwo. 6 sierpnia 1964 - list ogólny Papieża Pawła VI.
Veritas.

ODRZYWOLSKI, Witold - Witaminy. Jerozolima, 1945, Sekcja Wyd. Jednostek Wojska na Środ. Wschodzie, powielaneOd trzynastego do trzynastego. (oprac. Piotr Spiski). Londyn, 1983, Polonia

Od Zagłoby do Wiecha. Humor w literaturze polskiej. Londyn, 1941, A.Wilmot

Official documents concerning Polish-German and Polish-Soviet relations 1933-1939. London, n.d., Hutchison,New York, Roy Publishers.

OFFREDO, Jean - Lech Wałęsa czyli polskie lato. Paris [1981], CANA.

OFFREDO, Jean - Lech Walesa ou L' ete polonais, Paris, 1979, 1981, Editions Cana.

OFFREDO, Jean and LeCORRE, Dominique - Jean Paul II en Polgne, (16-23 Juin 1983), Paris, 1983, Editions Cana.

OGIERMANN, Otto - Do ostatniego tchu. Paryż, 1983, Editions du dialogue

OGIŃSKI-KONTRYMOWICZ, Jan - Orle gniazdo. Chicago, 1911, Drukiem Spółki Nakl. Wydawnictwa Pol.

OGIŃSKI-KONTRYMOWICZ, Jan - Przed pół wiekiem. Chicago, 1912, Spółka Nakładowa Wydawnictwa Polskiego.

Ognisko Polskie 1940 - 1992. Londyn, Wydanie pamiątkowe, [1992]

Ogólna uprawa roli i roślin. Opr. M. Palusiński. Bari, 1946, 476 Sekcja Wydawnicza, powielane

Ogólne wiadomości o maszynach budowlanych i ich użyciu. Cz.II, opr. T.Chęciński. Szkocja, kwiecień 1946,Centrum Wyszk.Grup Techn.,
powielane

Ogólne wiadomości o Teorii Elektronowej Wiązań Międzyatomowych, opr. Mgr. Irena Antonowicz, Anglia, 1947, powielane.

Ogólne wiadomości z elektryki, cz. I, opr. mjr. Mrazek. Palestyna, marzec 1943, Dow. Armii Polskiej na Wschodzie.

Ogrody papieskie, tekst Włodzimierz Rędzioch, zdjęcia Adam Bujak. Italia, 1989, Plurigraf

O Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Londyn, 1989, 1992, Caldra House.

O Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, London, 2004.

O Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, opr. barbara Mąkarska-Kozłowska, London, 1985, Instytut Józefa Piłsudskiego.

Ojciec Jan Beyzym T.J. i jego dzieło na Madaskarze, St. Paul, Minn. 1962, Society of St. Peter Claver.

Ojczyzna i wolność. Londyn, 1945, Rolls Book

O Juliuszu Słowackim. (oprac. Zofia Kasprzycka). Londyn, 1949, Wydział Kultury i Oświaty Zarządu Głównego SPK

Okładki książek polskich w Anglii - katalog wystawy. Londyn 1985, Kongres Kultury Polskiej

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - Największa Tajemnica. Londyn, 1965, Veritas,

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - Na rozdrożu. Londyn, n.d. Veritas.

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - W poszukiwaniu Boga. Część I - Na jego śladach. Fawley Court, 1960, Księża Marianie

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - W poszukiwaniu Boga. Część II - Największa tajemnica. Hereford,1960,Księża .Marianie; London 1965,
Veritas.

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - Wielka tajemnica. Wyd. III. Londyn, 1957, Veritas

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - Wielka tajemnica, Wyd. 5, London, 1962, Veritas.

OKOŃSKI, Włodzimierz, ks. - Zabiłam moje dziecko. Londyn, 1960, Veritas

O'KONSKI, Alwin, E. Hon - America on Poland, Bombay, 1945, The Indo-Polish Library

O'KOŃSKI, Alwin - Facts on Poland. London, 1945, Congressional RecordOkres wojenny. Przewodnik dla podróżujących samochodem. [Great Britain], [2010], DFDS Seaways

O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N.S. Chruszczowa na XX Zjazd KPZR. Paryż, 1956, IL

O "Kulturze" Wspomnienia i opinie. Londyn, 1987, Puls

OLBERG, Paul - Polens ”de, ett Europeiskt kardinal problem. Stockholm, 1944, Wahlstr”m & Widstrand.

OLBRYCHT, T. M. - Statistical analysis of black colour ... From: Annals of Engenies, vol. II, pp.80-88, 1941,The Cambridge University
Press.

Old Polish Legends. Retold by F.C.Anustruther. Glasgow,1945,The Polish Library

O'LEARY, M. Dr. - Kościół Katolicki a wychowanie. London, n.d. F. Mildner & Sons (Publishers)

OLECH, Halina - My War, Manchester, 1984, G.B. Jarvis Ltd. Altrinchan.

OLECHOWSKI, Jan - Chwila nocna. Poezje 1945-1950. Londyn, 1950, Oficyna Poetów i Malarzy

OLECHOWSKI, Jan - Prostą jak sosna wyrosnąć. Włochy, 1944, Oddział Kultury i Prasy 2-go Korpusu

OLEJNIK, Włodzimierz – Jałta i jej następstwa. Wyciąg z XXV rocznika Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, rok 1981/82O Leopoldzie Kielanowskim. Londyn, 1994, Związek Artystów Scen Polskich za Granicą.

OLIPRA, Franciszek - Polonika w Szwecji. Sztokholm, 1956, nadbitka print The Netherlands by E.J.Brill.O Liturgii Świętej: Konstytucja, Pismo Apostolskie, Instrukcja Wykonawcza. Red. Ks. Dr. Stanisław Bełch, London, 1964, Veritas.

OLSZEWSKI, Stanisław - Kryzys emigracji. Problem Federacji Środkowo-Wschodniej Europy. Londyn, 1955, Gryf

OLSZEWSKI, Stanisław - Polska, której pragniemy. Palestyna, 1943, "Sefer"

OLSZEWSKI, Witold - Budujemy kanał. Rzym, 1947, Polski Dom Wydawniczy

OLEŚ, Marian, Ph.M, S.T.L. J.c.D - The American Law in the Polish Kingdom (1356-1519). Roma, 1966, Edizioni Hosiannum.

OLSON, Lynne & CLOUD, Stanley - For your freedom and ours. London, 2003, Arrow Books.O naturalnej regulacji urodzeń, London, ca 1961, Veritas.

"On the way to a New Europe", Declaration of the Central Committee of Garmon Catholies, ZDK Documentation, 17 June 1992.

Opactwo benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. New York, 1791, Czas Publishing Co.

Opactwo na Montecassino. Przewodnik ilustrowany, B.N. Marconi Genova

OPAŁEK,Kazimierz and WROBLEWSKI,Jerzy - Contemporary theory and sociology of law in The United States, Indiana, 1966, Notre


Dame Law

O panowanie Ducha Bożego w Polsce. Londyn, 1946, Polska Misja Katolicka w Londynie.

Opera Towarzystwa Muzycznego im. St. Moniuszki w Stanisławowie. Londyn, 1964, Gryf Pointers (H.C.) Ltd.

Opieka fachowa nad wojskowym pojazden mechanicznym. Wielka Brytania, 1941, Komisja Regulaminowa Broni Pancernej.

Opieka nad pojazdem mechanicznym. Układ: mjr. E.J. Karkoza. Italia, Kwiecień 1945.

Opoka. Jednodniówka pod redakcją Jędrzeja Giertycha. Londyn, 1969, Veritas

OPOLSKI, A. K. - A nation in fetters. Newton, 1947, Montgomeryshire Printing Co.

OPOLSKI, Stanisław - W Walce o Wielkość Polski. n.d. Wydawnictwo Polskiej Myśli Politycznej.

O polskich kapłanów na emigracji. Londyn, [ca 1951], Veritas Foundation

O Polskiej Muzyce. Związek Harcerstwa Polskiego. Pub. by the Polish-American Youth Inc. New York 1966.

Opowiadania o nas wszystkich. Londyn, n.d., Hodder & Stoughton

Opowieść o Dwóch Miastach. T.Terlecki - proza, M.Bohusz-Szyszko - rysunki, J.Pietrkiewicz, K.Wierzyński - wiersze. Londyn, 1987, P.F.K.

Opowieść o pewnym mieście. Washington, 1943, Office of War Internation, powielane.

OPPMAN, Artur (OR-OT) - Moi znajomi. [Niemcy], [1945], [UNRRA]Oppressed Europe speaks. Edinburgh, 1946, Scottish League for European Freedom

O prawdę i sprawiedliwość. Pomnik Katyński w Londynie. Londyn, 1977, SPK - Gryf Publications.

O program Polski. Ślepy zaułek emigracji. Maj 1944, Wielka Brytania.

O przyszłość Szkoły Polskiej. Sprawozdanie ze zjazdu nauczycieli Polaków 1943 r. w Londynie. Glasgow, 1944, Książnica Polska

Optyka w zastosowaniu do miernictwa i fotogrametrii. Z. 1, opr. Por.inż. Stefan Stasiak. Szkocja,1946,Centrum Wyszk. Grup Techn.,
powielane

ORAM, James - The People's Pope. The story of Karol Wojtyła of Poland. Sydney-London, 1979, Bay Books

ORDĘGA, Adam (pseud.) i TERLECKI, Tymon - Straty kultury polskiej 1939-1944. 2 tomy. Glasgow, 1945, Książnica Polska

ORDON, Stanisław - Fire over Warsaw. Glasgow, 1942, Książnica Polska

ORDON, Stanisław - Łuna nad Warszawą. Bukareszt, 1940, Polska Y.M.C.A.; Edinburgh, 1941, Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty

Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Pokoju. 1 stycznia 1980, Typis Polyglotis Vaticanis.

Orędzie radiowe Jego Świątobliwości Papieża Piusa XII ogł. dnia 1 września 1944 r. w piątą rocznicę wybuchu ....London, 1945, Mildner.

Orędzie radiowe Jego Świątobliwości Piusa XII w Wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, Londyn, 1942, 1945, F. Mildner & Sons.

Organizacja Bibliotek S.P.K.. Londyn, 1948, Stow. Pol. Kombatantów, Oddz. w Wlk. Brytanii.

Organizacja tyłów w nowoczesnej wojnie. Londyn 1979, Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie

Organizacja Władz administarcji Ogólnej. Londyn, 1944, Materiały Ministerstwa Odbudowy Administarcji Publicznej, powielane.

Organizacja wysyłki i odbioru zrzutów materiałowych dla Armii Krajowej. Opr. Jan Tarczyński. Londyn, 2001, SPP.

Orka traktorem, Londyn, 1947, Orbis.

ORKAN, Władysław - Wesele Prometeusza. Bari, 1946, Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu, powielane

ORKAN, Władysław - W Roztokach. Jerozolima, 1943, Sekcja Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie

ORLEMAŃSKI, Stanisław - Polska - Niemcy - Rosja. Springfield, Mass., n.d., Autor

ORLIŃSKI, Bolesław - Do krainy wschodzącego słońca. Toronto, "Druk: Głos Polski".

ORŁOŚ, Kazimierz - Cudowna Melina. Paryż, 1973, Instytut Literacki.

ORŁOŚ, Kazimierz - Historia "Cudownej Meliny". Paryż, 1987, IL

ORŁOŚ, Kazimierz - Przechowalnia. Londyn, 1985, Puls

ORŁOŚ, Kazimierz - Pustynia Gobi. Londyn, 1983, Puls

ORŁOŚ, Kazimierz - Trzecie kłamstwo. Pareyż, 1980, IL

ORŁOWSKI, Leon - O polityce. Londyn, 1967, Orbis

OR SI - Fraszki wojenne. Bruksela, 1946

ORSZA, Helena (pseud.) - Dzieje społeczne Polski. Londyn, 1945, Ministerstwo WR i OP

Orthodox Eastern Church in Poland. Londyn, 1942, Polish Research Centre

ORWELL, George - 1984. Paryż, 1953, 1979, Instytut Literacki

ORWELL, George - Eseje. Londyn, 1985, PULS.

ORWELL, George - Folwark zwierzęcy. Londyn, 1947, Światpol; Odnowa, 1974; Wyd. specjalne "Wolnej Europy"

ORWID-BULICZ, Roman - Dolary ... Dlaczego czyste? [Germany], 1947, WPS

ORWID-BULICZ, Roman - Drugie wydanie powieści. Niemcy Zach.,1947, W.S.P.

ORWID-BULICZ, Roman - Europa nie odpowiada. Londyn, 1950, Biblioteka Powieści

ORWID-BULICZ, Roman - Jeśli jutro wojna. Londyn, 1952, Biblioteka Powieści

ORWID-BULICZ, Roman - List nr 1. Opinia publiczna. London, 1954 powielane

ORWID-BULICZ, Roman - List Nr 2, Polityka i politycy. London, 1954, powielane

ORWID-BULICZ, Roman - List Nr 3, Obecny kryzys polityczny. London, 1954, powielane

ORWID-BULICZ, Roman - List Nr 4, Wybory do reprezentacji Narodowej. London, 1954, powielane

ORWID-BULICZ, Roman - List Nr 5, Wartości nieprzemijające. Londyn, 1954, powielane

ORWID-BULICZ, Roman - List otwarty. Londyn, sierpień 1953.

ORWID-BULICZ, Roman - Moja pierwsza sprawa i jego ... Niemcy Zach.,1947, W.S.P.

ORWID-BULICZ, Roman - Plan obrony kultury polskiej. Londyn, 1955, powielane

ORWID-BULICZ, Roman - Strach, Tonbridge, 1953, Officina Typographica.

ORWID-BULICZ, Roman - Świadek. Sztuka w 3 aktach. Londyn 1953, Autor powielane (2 formaty)

ORWID-BULICZ, Roman - Żywe kręgle. Londyn, 1960, Nakładem autora

ORVIS, Julia, Swift - A brief history of Poland, London, 1919, Constable and Co Ltd.

Orzeł i Lew - 900 lat stosunków Polsko-Brytyjskich, tekst: Noel Clark, Wystawa 1996, British Council.

ORZESZKOWA, Eliza - Cham. Jerozolima, 1944, Min.W.R. i O.P.

ORZESZKOWA, Eliza - Gloria Victis. Tom I. Londyn, 1946, Światpol

ORZESZKOWA, Eliza - Nad Niemnem. Glasgow, 1943, Książnica Polska; Jerozolima, 1943, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych

ORZESZKOWA, Eliza - Opowiadania. Newton, 1946, Biblioteka Autorów Polskich

ORZESZKOWA, Eliza - Panna Róża. Londyn, 1946, Światpol

ORZESZKOWA, Eliza - Wybór pism. Moskwa, 1944, Związek Patriotów Polskich w Z.S.R.R.

OSMAŃCZYK, Edmund Jan - Polska i Izrael. Paryż, 1988, Kontakt

OSMAŃCZYK, Edmund Jan - Siła Kraju i Emigracji. New York, 1988, Bicentennial Publishing

OSMAŃCZYK, Edmund Jan - Wielkie rozłączenie, Nowy Jork, 1989, Bicentennial Publishing Corporation, "Nowy Dziennik".

OSÓBKA-MORAWSKI, Edward - Odrodzona Polska w Nowej Europie, Paryż, 1945, Wyd. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

OSSENDOWSKI, Antoni F. - Orlica. [Niemcy, 1948], Wydawnictwo Polskie R.Wagnera

OSSENDOWSKI, Antoni F. - Puszcze polskie. Londyn, 1953, Wyd. Polskie Tern (Rybitwa) Book

OSSENDOWSKI, Ferdinadn - Flammendes Africa aner durch marokko. Dresden, 1926, Carl Reissner.

OSSENDOWSKI, Ferdinand - From President to Prison, London, 1925, George Allen & Unwin Ltd.

OSSENDOWSKI, Ferdinand - In den Dschungelm der Walder und Menschen, Frankfurt a. M. 1924, Frankfurter Societats-Druckerei


G.M.B.H.

OSSENDOWSKI, Ferdinand - The shadow of the gloomy East. London, 1925, Gerge Allen & Unwin.

OSSOWIECKI, Stefan – Świat mego ducha i wizje przyszłości. Chicago, 1979, Astral Editorial Office

OSTASZEWSKI, Jan - Bibliografia współczesnej literatury zachodniej z zakresu nauk Społecznych. Londyn, 1960, Szk. Nauk Pol.i Społ.

OSTASZEWSKI, Jan - Demokracja i ideał społeczny, wybór pism. London, 1967, Szkoła nauk Politycznych i Społecznych.

OSTASZEWSKI, Jan - Modern Poland between East and West. London, 1971, The Polish School of Political & Social Science

OSTASZEWSKI, Jan - Powstanie Warszawskie. Rzym, 1945

OSTASZEWSKI, Jan - Prawo konstytucyjne. Zarys konstytucji angielskiej. Londyn 1952, Szkoła Nauk Pol. i Społ. powielaneOstatnia droga generała. Londyn, 1995.

OSTROWSKA, Bronisława - Bohaterski Miś. Londyn, 1988, Polska Fundacja Kulturalna.

OSTROWSKI, Jan - Czyn i Słowo. Londyn, 1969, ptd. by Gryf Printers Ltd.

OSTROWSKI, Jan - Historia i Futurologia. Londyn, 1973, Polish Society of Arts and Science Abroad.

OSTROWSKI, Jan - Narzędzie i kultura. Odbitka autorska. Londyn, 1960, Journal of the Institutions of Polish Engineers Abroad

OSTROWSKI, Jan - Od Biografii do Biografii. Londyn, 1972, Polish Society of Arts and Sciences Abroad,

OSTROWSKI, Jan - O Filozofii Leszka Kołakowskiego. Londyn, 1970.

OSTROWSKI, Jean, J. - Alfred Espinas, Precurseur de la Praxologie, Paris, 1973, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence.

OSTROWSKI, Wiktor - Safari przez Czarny Ląd. Londyn, 1947, Gryf

O'SULLIVAN, Timothy - The Papal Visit. London, 1982, Sphere Books

O'SULLIVAN, Timoty - His Holiness Pope John Paul II, London, 1982, Spere Books.

OSWALD, St. Lord - Former Polish Allies in Great Britain (speach). House of Lords, 27 October 1966. Print. by Her Majesty's Stationery


Office.

OSWALD, St. Lord - Massacre of Polish Prisoners of War in Soviet Russia (speach). House of Lords, 17 June 1971. Print: Her Majesty's Stat.


Off.

OSWALD, St. Lord - The Polish comunity in Britan (speach), House of Lords, Thursday 27th October 1966, Ptd by Her Majesty's Stat. Office.wiadczenie, czerwiec 1966 rok, Polska Partia Socjalistyczna, Centr. Kom. Zagraniczny, Veritas.

Oświata i Kultura w Polsce powojennej. Nauka i Wychowanie. Zeszyt 5. Londyn, 1944. MWRiOP.

O Tadeuszu Sułkowskim. Praca zbiorowa. Londyn, 1967, Oficyna Poetów i Malarzy

Oto Ameryka, Polityka i Społeczeństwo. Red. Irena Lasota, New York, 1987, CSS/IDDE.

Oto człowiek... This is a man... London, n.d., A.M. Walker

OTTEA, Joanna - Święci i Błogosławieni Polscy. Londyn, 1982, Veritas.

OTWINOWSKA, Jadwiga - Czytanka na klasę IV. Londyn, 1963, P.M.S.

OTWINOWSKA, Jadwiga - Dzieci z Białego Domku. Londyn, 1968, Polska Macierz Szkolna

OTWINOWSKA, Jadwiga - Ich młode lata. Londyn, 1961, Gryf

OTWINOWSKA, Jadwiga - Moja czytanka. Podręcznik na klasę III. Londyn, 1959, 1961, 1964, 1979, Polska Macierz Szkolna.

OTWINOWSKA, Jadwiga - Uczymy się pisać. Londyn,

Zeszyt 1 - 1965, PMS

Zeszyt 2 - 1967, PMS

Zeszyt 3 - 1968, Gryf

Zeszyt 4 - 1974, Gryf

OTWINOWSKA, Jadwiga - Umiem już czytać. Londyn, 1967, PMS.

OTWINOWSKA, Jadwiga - W kręgu dzielności i pracy. Klasa VI. Londyn, 1966, PMS

OTWINOWSKA, Jadwiga - Wpływ języka angielskiego na system fleksyjny rzeczownika w języku dzieci.... Londyn, 1966, PUNOOur neighbours. The Polish week in Ealing 9-17 March 1996, "Poland Next" Comunite

Our share. Selected by S.S. Wojtkiewicz. Ptd. for the Polish Ministry of Information by Keliher, Hudson & Kearns

O uwłaszczeniu pracy. VIII. [Londyn] [1943]. Polska Misja Katolicka w Londynie.

OWEN, A.D.K. - Opieka społeczna w Wielkiej Brytanii. Londyn, 1943, British Publishers GuildO właściwy stosunek do Lwowa i Ziem Wschodnich. Dodatek nadzwyczjny do Biuletynu Koła Lwowian z czerwca 1976 r.

O Wojennej Poezji Czechosłowacji, Londyn, 1944, "Nowa Polska"

O wolności myśli, Bunt Marksistów, "Na Antenie" Styczeń 1967.

OWSIANKA, Maria - The legend of the Hive. [Anglia] 1988 Pagoda PressO wyborze zatrudnienia na emigracji. London,1945/46,Zw.Inwalidów Wojskowych Armii Polskiej. Nr 2

OYRZYŃSKI, Stanisław, Płk. Art. - Bitwa o Monte Cassino w dniu 12 maja 1944r w świetle dokumentów; Odczyt wygł. 15.10.1964 w Tow. WiedzyWojskowej, Londyn, 1964, powielane


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət