Ana səhifə

MÜZİk eğİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ


Yüklə 83.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü83.5 Kb.
MÜZİK EĞİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati
GİRİŞ
Müzik insan hayatının sürekli gereksinim ve kültürel gelişiminin bir parçası ve de ihtiyacıdır. O, insanoğlu kimliği ve etkisi ile doğrudan ve ya­pıcı temas kurarak ses dünyasını, müzik eğitimini şekillendirmesinde önemlidir. Müzik eğitimi öğrencilerin yaşamındaki etkisinden yola çıka­rak, eğitici rolü ve önemi de ortaya çıkar. İlköğretim okullarında müzik eğitimin öğrenciler üzerinde öncelikle sağlaması gereken sonuç şunlardır:

 • Müzik temsillerinde ve medya çerçevesindeki müzik program­larını etkin ve seçici olarak dinlemeyi öğretmek

 • Koro grupları ve diğer müzik etkinliklerine katılımını körük­lemek

 • Yapısında müzik unsurunun bulunduğu yada müziğe dayalı mes­leklere ilgi uyandırarak ilerdeki öğrenim, müziğin bileşim bölü­mü gösterilmesi anlamına gelmektedir.UZAK HEDEFLER
Dersin amacı:


 • Neşe ve olumlu duygular sağlamak ve değişik müziksel etkin­lik­lere karşı ilgi uyandırmak

 • Sürekli, müzikal seviyeyi yükseltme ve geliştirmek

 • Dünya ve milli müziğine karşı olumlu sabit tutum oluşturmak

 • Sağlıklı ses ortamı oluşturulmasında ve müzik programları özen­le seçilmesi için eğitim gerçekleştirmek

 • Değerlendirme ve eleştirel düşünme için ölçütler geliştirmek


GENEL VE ÖZEL HEDEFLER
Öğrenciler:


 • değişik tarz ve dönemlerin dünya ve ulusal bestecilerin seçi­len eserlerini tanıyabilmeli

 • Dinlenilen müzik eserlerin, araçların ve yorumlama forma­syo­nların (toplulukların) ayrıca ifade karakterini gözlemler ve fark ederler

 • Müzik dinleme sayesiyle çeşit müzik çalgılarının sistemleş­tiril­mesini öğrenir ve var olan farkları ayırt eder

 • Dinleme ve yorumlama sayesinde müzik çeşitliğini ve tür­lerini fark ederler

 • Dinleme ve yorumlama sayesinde belirli müzik formlarını (bi­çim­lerini) ayırt ederler
 • Öğretmenin yönetiminde bilerek ve sorumlulukla, bireysel ve beraberce müziği yorumlayabilme:

 • Enstrümanlar eşliğinde ve onun dışında kulak yoluyla (taklit) notalı ve karma tarzda Türk halk, sanat müziğini ve diğer halkların şarkılarını yorumlarlar

 • Karma tarzda, nota metniyle, kulak yoluyla şarkılara eşlik yaparak ve özel çalgı içeriklerini ve çalgılarda yorumlarlar

 • Şarkıların daha yüksek seviyede güzel ve doğru söyleme yeteneğini geliştirirler (vücut durumu, soluk alma, güzel ifade, anlamlı şarkı söyleme, dinamik ve hız dereceleri)

 • Yorumlama ve dinleme yoluyla, ritmik, melodik ve armonik duygularını daha yüksek seviyeye ulaştırırlar

 • Ritmik (yeni ölçüleri), melodik çeşitliğini tanır ve nota simgelerini kullanırlar
 • Dinleme ve şarkı söylemekle Türk halk müziğinin temel özelliklerini yaşantıyla öğrenebilme (karma ölçüler, modal gamlar ve halk çok sesliliği tanırlar)
 • Yaratma becerilerini geliştirirler

 • Eserleri yaratıcı şekilde tekrar yorumlarlar

 • Ritmik ve melodik bütünlükler tamamlar, değiştirir ve yara­tırlar

 • Hissederek dinlenen müzik eserlerini devinim, mecazi ve edebi ifadelerle yaratıcı biçiminde yorumlarlar
 • Eleştirel düşünmeyi geliştirebilme

 • Çevrelerinde müzik olaylarını değerlendirirler
MÜZİKSEL ETKİNLİKLER

(Özel Hedefler)

DERS İÇERİĞİ


KAZANIMLAR


SANATSAL MÜZİK ESERLERİ – ÖNERİLEN ESERLER1

D

İ

N

L

E

M

E


 • Müzik eserlerini hissederek ve analitik dinlerler

 • Müzik dinlerken senfoni orkestrasını ve diğer toplulukları tanır, orkestra çalgılarını sistemleştirirler

 • Bazı müzik formları hakkında temel bilgi edinirler

 • Türk halk müziğin asıl (temel) niteliklerini tanırlar
 • Farklı dönem eserleri, bestecileri, tarzları, değişik müzik türleri

 • Enstrümanların ses renklerini ve onların kümelerde fark eme ve tanıma

 • Sistemleştirme

 • Orkestra çeşitleri-senfonik orkestra

 • Kamara asambleleri ve enstrümantal solist formasyonları (toplulukları)

 • Belirli müzik formları (rondo, varyasyonlar, sonat, senfoni, konserler)

 • şarkı çeşitleri bazıla­rının şarkı söylenme tarzı, ritmik ve melodi

 • En tanınmış halk enstrümanları fark

öğrenciler:


 • Müzik biçimlerini fark eder, değişik stil ve dönem bestecilerin dinlenilen eserlerini tanırlar

 • Müzik enstrümanları ve çeşit yorumlama formasyonlarını sistemleştirir ve tanırlar

 • Türk halk müziğin asıl (temel) niteliklerini fark eder ve tanırlar
F.Mendelsohn – Keman ve orkestra için konser, Mi-minör (keman, konser): L.V.Beethoven – Re majör’de keman ve orkestra için konser (konser, rondo): Kami Sen Sans – Hayvan karnavalından kuğu kuşu (viyolonsel, piyano, süit): J.S.Bach – flüt ve orkestra için badineri (flüt): K.S.Sans – Kuşlar-hayvan karnavalından flüt ve orkestra için süit (flüt, süit)

C.M.Von Weber – klarnet ve orkestra için konçertino - Sol majör Op.26 (klarnet): T.Albinoni – Obua ve orkestra için konser Do majör Op.9 No.5 (obua, konser): J.S.Bach – Tromp, koro ve orkestra için Alte Corale (tromp): J.Haydın – Tromp ve orkestra için konser (tromp, konserler): W.A.Mozart – Korno ve orkestra için konser Es-majör 1 Bolüm (korna): L.V.Beethoven – piyano için sonat Sol majör (piyano, sonat): W.A.Mozart – Do majör’de sonatına – Viyana (sonat biçimi, piyano): J.S.Bach – Re majör’de Füg ve Tokata (org): A.Dvorak – organ için füg ve prelüt (org): Jean Michael Jarre – Elektrik orgu için Oxygen (yorumlamalar, elektronik enstrüman): J.Haydın – Do majör’de yaylı dörtlük – finale (dörtlülük): B.Barok – yaylı dörtlük no.1 Op7 (dörtlük): J.Haydın – B majör no.46 üflemeli beşlik için divertimento (Viyana beşlilik): W.A.Mozart- 13 üflemeli çalgılar için serenat (üflemeli orkestra): A.Bazzini – rondo Lutinse yaylı orkestra için (yaylı orkestra, piyano, yorum): B.Briten – orkestrada gezi (senfonik orkestrası): L.V.Beethoven – İsviçre konusunda 6 varyasyonlar: W.A.Mozart – G majör no.40 senfoni (senfoni, varyasyonlar): W.A.Mozart – piyano ve flüt için rondo (rondo, flüt)

L.V.Beethoven – Sol majör piyano için sonatından rondo Op.4 no.7 (rondo): A. Akses – Ankara kalesi senfonik şiiri: F. Tüzün – Çeşme bası süit: E.Erkin – Konçertant senfonisi: Cemal Reşit Rey – Fatih senfoni şiiri: Cemal Reşit Rey - piyano ve orkestra için katılım çeşitlemeleri: Ulvi Cemal Erkin – Konçertant senfoni büyük orkestra için: Hasan Ferdi Alnar – Türk süiti: Ahmet Adnan Saygun – Birinci senfoni Op.29, ikinci senfoni Op.30: Ahmet Adnan Saygun – 4 arp için 3 türkü Op. 68: Sabahattin Kalender – “boncuklar” ve “cıncıklar” orkestra süitleri: Necip Kazım Akses – Senfonik destan (soprano, koro ve orkestra için)


Y

O

R

U

M

L

A

M

A


 • Türk halk ve sanat şarkıları yanısıra diğer halkların şarkılarını yorumlarlar

 • çeşit tarzlarda ve farklı dönem sanatsal müzik eserlerinden bölümler yorumlarlar

 • Bireysel yaşantılara göre vokal – enstrümantal parçaları yorumlarlar

 • Ses (vokal), enstrümantal, vokal –enstrümantal yorumlamayı dans etmekle temas kurarlar

 • Bireysel ve başkaların yorumlamaları değerlendirirler

 • Tek, iki ve çok sesli sanat ve halk şarkıları yorumlama

 • Şarkılar yoluyla, ritmik-melodikte çeşit değişiklikleri tanıma(triola, senkop, sol-majör gamı, mi-minör, modal gamları);

 • Şarkılar, konular, ezgiler, kanonlar, yeni ve bilinen tonalitelerdedirler

 • şarkı söylenme şu şekilde olur: öğrencilerin becerilerine göre dinleyerek (taklit), notalı veya kombine

 • şarkı söylemede halk ve diğer enstrümanlar eslik eder

 • öğrenciler, çeşit enstrümantal parçaları yorumlar

 • Enstrümanlarda icra edilmenin kapsamıyla yorumlanan konu ve şarkıların sayısı en azından şarkıların yari sayısını benimserlerFranc Abt – Gizli çiçek (iki sesli eslilikte, sol majör triola)

C.B.Pergolezi – Güzel çiçek (mi minör armonik)

G.Verdi – Aida operasından Triumfal marşı (triola)

Salih Akkaş – müzik ve sanat sevgisi

Hikmet Ekim - çocuklarız biz

Türkü – Eminem (re-minör) yöresi Tokat

Muammer Sun – İyilik yap, iyilik bul

Halk şarkıları:

Türkü - Sari zeybek, yöresi: Burdur(9/8)

Hüseyni şarkı–Hicran oku beste: Sevki Bey (5/8)

Nihavent şarkı – Yemeni bağlamış telli başına, beste: A.U.Baradan

Rast şarkı – Gül ağacı değilem, beste: N. Mirkelamoğlu

Çanakkale türküsü – Türkü yöresi Kastamonu

Uzun ince bir yoldayım – söz ve müzik: Aşık Veysel Şatıroğlu

Halk şarkısı – Şar Dağından kalkan kazlar

Halk şarkısı – Kalk gelin hanim

Türkü – Katip, yöresi: İstanbul

Türkü – Karahisar kalesi, yöresi: Afyon

İlahi – Aşkın aldı benden beni, söz: Yunus Emre, müzik: anonim

Türkü – Manastır, yöresi: Rumeli

İzmir'in Dağlarında, söz ve müzik: İzzettin Hümayi Elçioğlu

L.V.Beethoven – Re majör, keman ve orkestra için konserin konusu (1. bolum)

F.Mendelssohn – mi-minör keman ve orkestra için konçertosundan konu (1. bolum)

P.I.Tchaikovsky – İtalyan kapriçosun’dan Barkarol (ezgi)


Y

A

R

A

T

I

C

I

L

I

K


 • öğrenciler devinim, edebi ve mecazi yorumlarla yaşantılarını dile getirirler • Müzik ifadesi araçlarıyla yaratıcılık sayesinde ifade ederler
 • Eserin yaşantılı dinlenilmesine göre yaratıcılık, hareket, mecazi ve sözlü ifade ederler

 • Benimsenmiş müzik içeriklerini estetik ifade araçlarıyla, yaşantılı şekilde tekrar yorumluyorlar

 • şarkı ezgilerin yaratılmasında değiştirmelerinde şarkıların ezgilerin yaratıcılığında ve onların bütünleştirilmesi için teşvik etmek

 • Çeşitli ses (vokal) ve enstrümantal esliği yaratıyorlar

 • Yorumlama nitelik­lerini değerlendirir ve ayırt ederken müzik olaylarını takip ediyorlar
öğrenciler:
Bazı öngörülen biçimleri, bireysel yeteneklerine göre yaratıcılığı gerçekleştiriyorlar


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yedinci sınıf müzik eğitimin dersi önceki sınıflarda öğrenilen bazı bilgilerin ve etkinlikleri geliştirilmesi açısından programsal bir genişleme arz etmektedir.

Konusal içeriklerin gerçekleşmesi için iyi bir planlama ve öğrenci enerjisi ve zamanının rasyonel kullanılması gerekir.

Müziksel-öğrenme etkinlikleri (dinleme, yaratma ve yorumlama) ara ilişkileri ayrılmadan sunulur öyle ki ders birimlerin biçimleştirilmesinde en azından iki değişik, farklı etkinlikler düzenlenir.Bu öğrencilerin bire­ysel yeteneklerine bağlı olarak, aktif etkinliklerine imkan sağlar.

Program içerikleri şu esaslara dayanır: 1. Yorumlama ve dinlemek için seçilen müzik kaynağı

 2. Müzik eğitim seviyesini yükseltecek kavram, ilke ve bilgiler

 3. Öğrencinin ortam müziği kültürü bilgileri ve de ulusal ve dünya müzik yaratıcılığına karşı estetik ve pozitif tutumun geliştirilmesiDİNLEME
Seçilen müzik eserleri dinleme yöntemi aktif dinlemeyi sağlamalıdır. Dinleme, öğrencinin dikkatini uyandıracak şekilde kısa ve tekrarlı olma­lıdır. Öncelikle tekrarlı dinleme eserlerin, bestecilerin, dönemlerin tarz­ların, türlerin ve yorumlama biçimlerinin çok yönlü tanımalarını sağlar. Dinleme öncesi motivasyon ve dinleme sonrası yorumlarla ders süreci zenginleşerek öğrenciler için daha çekici olur.


YORUMLAMA
Yorumlama etkinliği saz (enstrüman) çalma ve şarkı söyleme ile gerçekleşir. Şarkı söyleme – öğrencilerin bireysel olanaklarını dikkate alarak- taklit etme (kulak yoluyla), notalı ve kombine (taklit etme ve notalı) şeklinde gerçekleşir. Saz (enstrüman) çalma, şarkı eşliğinde belli müziksel parçanın çalınması şeklinde olur.

YARATICILIK
Öğrencilerin yaratıcılığı serbest ve kendiliğinden ortaya çıkan yorumları , ritmik melodik parçaların yaratılması, devinimler, temsili ve edebi yorumlama şeklinde gerçekleşir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme müzik eğitiminin gerektirdiği öğretim ve psikolojik gereksinimlerin karşılanması esasınca yapılır. Değerlendirme öğrenci­lerin bireysel müzik gelişmesinde etkin dinleme ve vokal (ses) enstrü­man­tal yorumlama ile yaratıcılık çalışmaları çerçevesinde yapılır. Öğret­men, müzik yeteneğini, yorumlama becerilerini, öğretici bilgilerini ve öğrencilerin ilgisini takip ederek kaydeder ve değerlendirmesini yapar. Dinlenen eserlerde müzik anlamının deneyimi, sunumu ve taklidi değer­lendirilir. Vokal ve enstrümantal yorumlama belirlenen şarkı sayısının eşit­­le­ştirilmesi ve enstrümantal içerik (yaşanan yorumlama) esasınca de­ğer­­lendirilmektedir. Kulak yoluyla ve notalı şarkı söylemede ve ikisinin bir araya getirilmesi, arasında, öğrencilerin bireysel imkanlarını daima göz önünde bulundurulurken değerlendirme eşit ağırlıkta olma­lıdır. Öğ­ret­men, yaratıcılığa ilgisi olan öğrenciyi takip ederek teşvik et­meli ve sürekli ilerlemesini izleyerek değerlendirme yapmalıdır.

Özel değerlendirme: • Dinlenilen eserleri tekrar tanıma

 • Enstrümantal yorumlama ve şarkı söyleme

 • Ritim ve melodik dikteler

 • Yazılı ve sözlü cevaplar

 • Tanıtım

Diğer değerlendirme araçları: • Test

 • Kendini değerlendirme

Öğretmen, değerlendirme sırasında özel hedefleri ve kazanımları dikkate almalıdır.

1 Programda çok sayıda söylenecek şarkı ve dinlenecek eser verilmesinin nedeni, öğrencilerin somut gelişimi için gerekli seçim olanağını sunmaktır.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət