Ana səhifə

Mühendis kelimesi çok eskilere dayanan teknik bir kavramı ifade ederdi. Hendese (geometri) tahsil eden kişi demektir


Yüklə 4.97 Mb.
səhifə9/25
tarix26.06.2016
ölçüsü4.97 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

2.9. BİLEŞİK FON , KAYNAK, HESAPLAMALARI
Bileşik hesaplamalardan murat., ana paraya tahakkuk eden getirinin çekilmeden asıl kaynağa ilave edilerek, birikimin nemalandırılmasıdır. Günümüzde birçok şekilde karşımıza çıkarlar. Bunlardan önemli olanları aşağıda açıklayacağız.
A-Tek ödemeli, bileşik miktar çarpanı :Bir P mevduatın % i faizi ile n yıl için bileşik getirisi, ve de kendisi F
F=P(1+i)n dir.
Bu, notasyon olarak (F/P, i%, n) olarak gösterilir.

Örnek 1 : 5000 TL nin %8 den 10 yıl mevduata yatırılıp da faizi çekilmeden vade sonunda tek çekişte alacağı miktar nedir?


F=5000(1+0,08)10 = 5000(2,1589)=10794 TL
Burada 2,1589 çarpanına “Tek ödemeli , bileşik miktar çarpanı” denilir.Bu da (1+i)n şeklinde özetlenebilir. Bu ayni zamanda bir fonun n yıl sonunda i faizi ile değerlendirilmesidir.
B- Tek ödemeli şimdiki değer çarpanı: Bu, tek ödemeli bileşik miktar çarpanının tersidir. Notasyon olarak P/F= (F/P)-1 = (1+i)-n gösterilir. (1+i)-n de şimdiki değer çarpanı adını alır.
Örnek 2, 20 yıl sonunda 100,000 TL almak isteyen bir yatırımcı, %12 faiz ile bugün ne kadar para yatırmalıdır.


P/F= F(1,12)-20 =100.000(1,12)-20=10366

Bu ayni zamanda n yıl sonraki bir fonun bugünkü değeridir (i faizi ile iskonto edilmiş değeridir)


C-Üniform Seri- Bileşik miktar çarpanı: Her dönemde EŞİT miktarda yapılan yatırımın bileşik olarak değerlendirilmesinde ortaya çıkan faktördür. Her dönem yatırılan miktar A ile gösterildiğinde
F1=A(1+i)n-1, F2= A (1+i)n-2 +…..Fn= A(1+i)0
olacağından, bu geometrik serinin toplamı olarak,

Şeklinde bir ifade elde edilir. Buradaki faktöre üniform seri-bileşik çarpanı denilir. Bir başka deyimle, her yıl ayni miktar yapılan yatırımın n yıl sonunda ulaşacağı değeri gösterir.
Örnek 3: Bir yatırımcı 5 yıl boyunca bankaya %15 den her yıl 10.000 TL yatırmaktadır. Bu yatırımcı vade sonunda geriye ne kadar para alacaktır.


alacaktır.
D- Üniform azalan fon çarpanı: Bu, üniform çoğalan fon çarpanının tersidir. Notasyon olarak,
şeklindedir.
Örnek 4:Her yıl A miktarındaki yatırım %6 faiz getirisi ile 20 yıl sonunda 50.000 rakama ulaşsın.


A= F( A/F, i%, n) yazılabileceğinden,

Yani 20 yıl boyunca her yıl 1359,2 TL birikim bankada %6 dan değerlendirildiğinde, dönem sonunda 50.000 lira biriktirilmiş olacaktır.
E-Uniform seri şeklinde yatırımın geri alınması: n yıl içerisinde eşit çekimlerle, başlangıçta yatırılan kapitale denk gelmesidir.


Örnek: 5 Bir çalışanın birikimi 50.000 TL dır, bankada %6 ile bileşik faizde değerlendirilmektedir. Bu kişi 10 yıl boyunca her yıl ne kadar para çekebilir.


.

Bu ayni zamanda, bir Bedelin zaman içinde amorti edilmesi şeklinde de düşünülebilir. Bu hale Kapitalin geri Gelme Faktörü (capital recovery factor) denilmektedir.


(A/P, i%, n) olarak yazılır ve,

Bunun tersine
Şimdiki Değer Faktörü (Present Worth Factor) denilir.Notasyon olarak P/A, i%,n olarak gösterilir. Bu dönemler itibarı ile , n, yıl yatırılan A kaynağının, bugünkü değeridir.

Örnek 6: Bir kimse, yıllık 10.000 TL gelirisinin olmasını istiyor. 12 yıl sürecek olan bu gelir için bankaya ne kadar bir para yatırılmalıdır. Banka faizi %6 dır.


P= Ax(P/A, i%, n) A=10.000, i=%6 , n=12 buna göre;

Yani bu kimse, bugün 83838 Lirayı %6 dan bankaya yatırdığında 12 yıl boyunca her yıl 10.000 TL para çekebilecek.
Örnek :7 Bir kimsenin 50.000 TL si olup bankaya %6 ile yatırmaktadır. Bu kimse tasarrufunu on yılda eşit taksitlerle geri almak istemektedir. Yıllık çekiş miktarı ne olur.

A= Px(A/P, i%, n)
çekebilir.
Örnek 8: Faizleri %10 olduğu bir ortamda yukarıdaki problemde yıllık çekiş miktarı ne olur?

Yıllık çekiş miktarı 8137 TL olur.
F-Uniform Seri Şimdiki değer çarpanı: Bu çarpan, üniform seri şeklinde yatırımın geri alınması çarpanın tersidir. Formül olarak,

Örnek 9: Bir yatırımcı her yıl 20.000 TL yi 12 yıl boyunca bankadaki mevduatından çekmek istemektedir. Mevduat faizi %6 olduğuna göre, ne kadarlık bir yatırım yapması gerekmektedir.

H-Gradient seri çarpanı: Bu seri oluşumu her yıl artan veya eksilen sabit miktarlarda para yatırma veya çekme şeklindedir.

Gradient seri sabit bir miktara her yıl artan veya azalan bir miktar eklenmesi ile elde edilen seridir. Bir gradient serisi,


A0 , A0+G , A0 + 2G , A0 + 3G +………..A0+ (n-1) G
gibi. Böyle bir durumda, serinin bugünkü değeri de
F= A0 (F/A, i%, n) + G(F/A, i%, n-1) + G(F/A, i%, n-2) + ………..+G(F/A, i%, 1)

Olacaktır. Buradan;

olur.
Örnek 10: Bir yatırımcı 15 yıl sonra emekli olarak 5000 TL ile başlayıp, her yıl 1000 lira artan 15 yıl boyunca bir emekli maaş almak istemektedir. Bu proje için bankaya ne kadar mevduat yapmalıdır. Faiz oranı %6 dır.
A= Gx(A/G, i%, n) = 1000 (A/G, 6%, 15)=5926
A´= A0+A = 5000 + 5926 = 10.926
P= A´ x ( P/A´, i%, n) = 10926(P/A, 6%, 15) = 10926 (9,7123)=106116,59
Veya,
P = A0x(P/A, 6%, 15) + Gx(A/G, 6%, 15)x(P/A, 6%, 15) =5000(9,7123)+1000(5,9260)(9,7123) = 106116,59
Örnek 11:Bir tasarrufcu bugünden ne kadar %18 mevduat yapmalıdır ki 10 yıl sonra emekli olduğunda ilk ay 10.000 , ikinci ay 11.000, üçüncü ay 12000 şeklinde, 11 yıl her ay 1000 er lira artar şekilde emekli aylığı alabilsin. Bileşik faiz aylık olarak düşünülmelidir.


Çözüm; başlangıçta yatırılan para

P´=P(1+i)n=P(1,015)120=5,9693 P olur. alacağı emekli maaşı için, Gradient seri, başlangıcı A0=10000, artış miktarı G=1000

P´ =(A0+A) ((1+i)n-1/i)=A0+
Yani
P=P´/5,9693 , P=627134

2.10. BUGÜNKÜ DEĞER
Hemen hemen bütün varlıklar zaman içinde farklı değerlere sahiptir. Bir başka deyimle zaman içinde farklı değerler alırlar. Zamana bağlı olarak değişen değerler için bir başlangıç yani orijin tesbit etmek gerekir. T anındaki bir varlık değerinin t nin sıfır değerindeki büyüklüğünü bulmaya indirgeme denilir. Bu indirgeme, genelde kaynaklar paraya çevrilerek yapılır. Bazı örnekler verelim,
* Hangi aylık birikimler 10 yıl sonra bugünün 1 milyon TL si olur, nominal faiz %24 tür.Paranın satın alma gücünün sabit olduğu yani enflasyonun olmadığı bir ortamda olunduğu varsayımı altında, aşağıdaki sonuç elde edilir.

Bir başka bakış açısıyla bugün yatıracağımız 1 milyon TL , bize 10 yıl boyunca her ay 22048 TL gelir sağlayacaktır.

* Hangi aylık tasarruflar 10 yıl sonra enflasyonsuz bir ortamda 1 milyon olur. Banka faiz oranı %24’tür.Yani 10 yıl boyunca her ay 2004 TL yatırdığınız takdirde sürenin sonunda 1 milyon TL birikmiş olacaktır.

* Günde 3 TL lik sigara içen bir kimse nominal faizin %18 olduğu bir dönemde kaç ay sonra 120 000 TL. lık bir ev alabilir?

n: gün sayısı , r: günlük faiz(0,18/360) bağıntısından,

n=6090 gün =203 ay 17 yıl


*Bugün 500 000 TL. borçlanan bir kimse, nominal faizin %14,4 olması halinde 48 ayda eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Aylık taksitleri nedir?
r= 0,012 n=48 F= 500 000

bağıntısından, a=13 763
*Her ay 100 TL biriktiren bir kimse tasarrufunu %18 ile bankaya aylık bileşik faizle yatırmaktadır. Enflasyonun yıllık %12 olması halinde, 10 yıl sonra birikimin bu günkü değeri ne olur. Bu faiz oranı ile her ay yatan 100 liraların 120 ay sonundaki bu günkü değeri 9.275 TL olur. Burada reel faiz oranı %5.357 dir. İşletmelerde, bilhassa nakit akım tabloları bugünkü değere indirgenerek hazırlanmak durumundadır.

2.11 BÖLÜM ÜZERİNE PROBLEMLER


 1. x=5t2+3t+2 , y=t-4 parametrik denklemler (zaman mekan denklemleri) arasında “t” yi yok ederek, bu hareket denklemine sahip birinin çizdiği yörüngeyi bulunuz.
 1. ÇÖZÜM

t çekilerek birinci denkleme konulacak olunursa t=y+4 olup, x=5y2+43y+94 elde edilir.


 1. A=3x2+6xy+y2+5z yörüngesi verilmektedir.x=3t, y=t, z=(t-4)/5 parametrik denklemleri kullanarak yörüngenin zamana göre matematik ifadesini bulunuz

 2. F=0,1x2+x arz denkleminde 1< x < 2

a) x=1,3 , x=1,4 için fiyatları bulunuz

b) bu arz aralığında ortalama fiyatı hesap ediniz.

c) Yine bu arz aralığında fiyat artışını, artış hızını hesap ediniz

d) x=1,35 arz fiyat elastisitesini hesap ediniz

ÇÖZÜM


 1. x=1,3 için F=1,469 , x=1,4 için F=1,596

 2. Ortalama fiyat ½ (1,469+1,596) = 1,532

 3. ΔF = 1,596-1,469=0,127

Artış hızı ΔF/Δx=0,127 / (1,4-1,3) =1,27

 1. x=1,35

dF/dx = 0,2x+1 = 0,2 (1,35)+1=1,270


 1. 7

 1. x=8 ve x= 8,1 aralığında ortalama fiyat değişimini bulunuz

 2. x=8,05 noktasındaki marjinal fiyat değişimini bulunuz.
 1. Fiyat arz denklemi F=0,1x2 + x 6


ise 1. Denge fiyatı nedir?

 2. Denge fiyat noktasında fiyat-arz elastisiteleri nedir?

 3. Denge fiyatı noktasında fiyat-talep elestisitesi nedir?

ÇÖZÜM


 1. 0,1x2 +x = 

x(0,1x2+0,4x-9) =0 x1=0 , x2=-11,7 x3=7,7

denge fiyatı x=7,7 birim 1. =0,2x+1 x=7,7 için =2,54

Fiyat-arz elastisitesi 2.54 tür.

 1. 
 1. Fiyat arz denklemi F=0,1x2+x , fiyat talep denklemi 4 < x < 8 verildiğinde,
 1. Problem 5’e göre doğacak olan talep kayması nedir?

 2. Yeni denge fiyatı kaç olur?
 1. F=0,1x2+0,8x-0,9 fiyat talep denklemi


< x < olduğunda ,

 1. Problem 5’e göre doğacak olan arz kayması nedir?

 2. Yeni denge fiyatı kaç olur?

 1. Bu denge fiyatta ile her iki elastisite ne olur?


 1. Fiyat-Talep Denklemi ,

Fiyat Arz Denklemi F=0,1x2+0,8x-0,9 olduğunda, yukarıdaki 6. Ve 7. Problemlerde arz ve talep kayması ne olur? Yeni denge fiyatları nelerdir?

 1. 1000 liranın 3 yil için %15 den basit faiz ve de bileşik faizle getirisini hesap ediniz

ÇÖZÜM


P= 3(1,15) 1000= 3450

Basit faizde getiri 1 yıl için [(1,15)-1]1000 = 150

Üç yıl için getiri 450 birim olur. Bileşik faizi de (1,15)31000= 1520,8

Getiri 1520,8 -1000 =520,8


10- 1000 liranın 3 yıl için %15 den aylık bileşik faiz ve günlük bileşik faizle getirisini hesap ediniz.

11- 1000 TL nin %18 den günlük bileşik faiz uygulanması halinde bir yıllık, iki yıllık getirisi ne olur. Basit faizle elde edilecek getiri farkını bulunuz

Cevap Bir yıllıkta günlük bileşik faiz 197.16, iki yıllık433.2 lira getirir.Basit faiz, bir yıllık180, iki yıllıkta 360 TL getirir

12- Önümüzdeki on yıl içinde ayda 1000 TL gelirim olacaktır. Banka faizi %12 olması halinde bu para için bugün ne teklif edebilirler

Cevap 69700 TL
ÇÖZÜM

P = , i=0,12/12 a=1000

P= 100000. 0,697 = 69700
13- Önümüzdeki 20 yıl için her ay 1000 TL tasarrufumu bankaya %15 ile yatırıyorum. Bu dönem sonunda ayda25000 lira çekmek istiyorum. Faizlerin ayni kalması halinde bu birikimimden kaç ay gelirim olacaktır.

Cevap 9yıl 5ay

14-Önümüzdeki 20 yıl boyunca ayda 1000 TL aylık gelir alabilmem için bu günden asgari olarak ne kadar parayı %18 faizle bankaya yatırmalıyım

Cevap 64800TL


ÇÖZÜM

P= a=1000, i= 0,015 P=?

P= 

15- Ömür boyu ‘a’ aylık gelir nasıl sağlayabilirim. Yatırılacak para A0 , faiz oranı r dir.

16- 20 yaşındaki bir genç, 10 yıl her ay birikimde bulunarak, 30 yaşından itibaren 1000 TL lik ömür boyu bir emekli maaşı almayı planlamaktadır. Faizlerin %15 olduğu düşünülerek, aylık yapması gereken birikimi bulunuz.
ÇÖZÜM

P= 

P= = 80 000

a= 1290 TL


17- Amerikalılar, Manhattan adasını Kızılderililerden 1624 yılında incik boncuk la ödenen 24 $ a almışlardır. Bu paranın yıllık %12 bileşik faizle bugünkü değeri nedir. Aylık bileşik faizle değeri ne olur. Sürekli bileşik faizle değeri nedir?.

18- Bankadan 240 000 TL borç alıyorum, geri ödemeyi ayda 2000 TL ile yapmak istiyorum. Aylık % 0.8 faiz olduğuna göre, bu borcu kaç ay da ödeyebilirim.


P=240000 a= 2000 i=0,8

n = ln25 / ln 1,008


n=404 ay
19- Yukarıdaki problemi, borç geri ödemesini 25 yılda yapmak istersem, aylık ödemelerim ne olur?

20- Bankadan alınan 200.000 TL borcun ilk 5 yılda faiz ve geri ödemesi yoktur. Bu dönem sonunda 5 yılda eşit aylık taksitlerle geri ödemek istiyorum. Aylık ödemelerim ne olur? Aylık faiz oranı %1,2 dir.

Çözüm: 5 yıl sonunda ana para

P= (1+r)mA dan

200.000 (1,012)60=409.129 TL olur.


409129 (0,012)=a(0,511157)
a = 9604,7 Lira aylık taksit ödenecek.
21- Yukarıdaki problemi aylık taksit yerine yıllık taksitlerle ödersem taksit miktarı ne olur?. Yıllık faiz %14.4 tür.

22- Nominal faizin %15 enflasyonun %7 olduğu bir ortamda reel faiz oranı nedir?

23- Nominal faizin %25 enflasyonun %10 olduğu, faiz gelirinin %20 ile vergilendirildiği durumlarda reel faiz nedir?
Çözüm: e= 0,1 r=0,25 t=0,2

24- Faizin %30, enflasyonun %15 faiz vergileme oranının %20 olduğu bir ortamda reel faiz oranı nedir?

25- Nominal faiz r enflasyon e vergileme oranı t ise mevduatın değer kaybetmemesi için nasıl bir r,e,t bağıntısının olması gerekir.

26- Enflasyonun %20, vergi oranı da %20 ise, paranın değer kaybetmemesi için hangi nominal faiz ile işletilmelidir?


r ı= 0 olmalı. e = (1-t)r

0,2 = (1-0,2)r

r = 0,2/0,8= 0,25, %25
27- Enflasyon %25, vergi oranı %20 olduğu bir ortamda reel faizin %10 olması istense, para hangi nominal faiz ile bankaya yatırılmalıdır.

28- Bir kapitalin 5, 8 ,15 yılda 4 e katlanması için hangi faiz oranları ile bankaya yatırılmalıdır ?


Çözüm: P=A(1+i)5 P/A=(1+i)5

ln 4= 5(1+i)= ln(1+i)=0,2772 1+i=1,319


i=%31,9

P/A=(1+i)8 ln4=8ln(1+i)

ln(1+i)=0,1732 i=18,9
P/A=(1+i)15 ln4=15ln(1+i)

Ln(1+i)=0,0924 i= 9,7%

29. Geçmiş 8 yılın buzdolabı ünitelerinin (bir ünite 10000 adet) satışları tablodaki gibidir.


2001

12

2002

15

2003

18

2004

19

2005

19

2006

20

2007

23

2008

26
 1. Hareketli ortalamalar olarak 2010 , 2011 tahmini yapınız. (moving average)

 2. Centered moving average 2009, 2010, 2011 olarak tahmini yapınız.

 3. Ağırlıklı hareketli ortalama olarak 2009, 2010 tahmini yapınız.

 4. Üstel düzeltme (exponantial smoothing) ile 2009 ,2010 ,2011 tahmini yapınız.

30. Bir malın satışları tabloda verildiği gibidir.
T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Y

21

22

24

23

25

26

23

22

30

36
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət