Ana səhifə

Muharrem Hilmi Özev yrd. Doç. Dr. EĞİTİM: Doktora


Yüklə 71 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü71 Kb.
Muharrem Hilmi ÖZEV

Yrd. Doç. Dr.

EĞİTİM:

 • Doktora: Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, 2011, İstanbul.

 • Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, İstanbul.

 • Lisans: Marmara Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce), 2003, Istanbul.

Yabancı Diller: İngilizce, Arapça .

İŞ DENEYİMİ:

 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, Temmuz 2013, (devam ediyor)

 • Uzman, Ortadoğu Masası, TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Mart 2007 - Temmuz 2013

 • Editör & Çevirmen, Yeni Dünya Gündemi Gazetesi), 2005- 2007

 • Arapça’dan Türkçe’ye klasik metin çevirmenliği, 2004 -2006 .

 • Arapça ve İngilizce özel yabancı dil dersi, 1990-2003.

DOKTORA TEZİ

“Petrol Sermayesi ve Uluslararası İlişkiler: 1973 Sonrası Körfez Ülkeleri Örneği”, (YÖK tarafından sağlanan elektronik ortamda yayınlanmış durumda)


HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Muharrem Hilmi Özev, “Küresel ve Bölgesel Güçlükler Karşısında Pakistan’ın Demokratikleşme Çabaları”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı 16, (ss 147-177).

 • Muharrem Hilmi Özev,Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal DönüşümAlternatif Politika, Cilt 3, Sayı 2, (ss 228-251), Eylül 2011.

 • Muharrem Hilmi Özev, “Arap Ülkelerinde Milliyetçi Düşüncenin Gelişimi ve ‘Ulus Devlet’, İdea, C2 S 2, Güz 2010 (ss 100-130 ).

 • Muharrem Hilmi Özev & Erdinç Karayazlık, “Sun Tzu’dan Clausewitz’e Savaş Anlayışında Değişim”, Stratejik Öngörü, Sayı 14, 2008, ss. 36 -41.

 • Muharrem Hilmi Özev, “Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkelerde Tehdit Algılamaları ve İşbirliği Potansiyeli”, Stratejik Öngörü, Sayı 12, 2008, ss. 49 – 59.

KİTAPTA BÖLÜM

 • Muharrem Hilmi Özev, “Eleştirel Teori Olarak Konstrüktivizm”, Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar, Hasret Çomak ve Caner Sancaktar (edit.), Istanbul: Beta, 2013, ss. 483-522. (Doktora tezinden çıkarılmış çalışma)

 • Muharrem Hilmi Özev, “Arap Basınında Irak: Türkiye Açısından bir Değerlendirme”, Irak Açmazı: Türkiye Açısından Temel Parametreler, Gülden Ayman (edit.), [Boğaziçi Üniversitesi – TUSIAD] Dış Politika Forumu, 2008, ss. 203 – 261.

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KİTAPLAR

 • Change in the Middle East, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul: TASAM Yay., 2013.

 • Vocational and Technical Education in the OIC Countries, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul: TASAM Yay., 2013.

 • Public Diplomacy in the OIC Countries, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul: TASAM Yay., 2012.

 • State Building and Security in Irak after the American Occupation, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul: TASAM Yay., 2011.

 • Congress of Educaton in the Islamic Countries, Muharrem Hilmi Özev (Ed.), Istanbul: TASAM, 2007.

 • İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul, TASAM, 2007.

TEBLİĞ SUNDUĞU ULUSLARARASI TOPLANTILAR

 • 2. International Middle East Congress under the main theme Change in the Middle East, December 9-11, 2011, Hatay, Turkey.

Paper: Change and Tranformation in the Middle Eastern and North African Countries, Published in: Change in the Middle East, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul: TASAM Yay., 2013.

 • 3rd Think Tanks Forum of the OIC Countries, under the main theme “Change and Transformation in the OIC Countries”, March 2-3, 2012, Baku Azerbaijan.

Tebliğ: “Prospects for Increasing Economic Interactivity among the OIC Countries” yayınlandı: Change and Transformation in the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Countries, Tahira Allahyarova (Ed.), Baku: SAM (Center for Strategic Studies under the Prezident of Republic of Azerbaijan), 2012.


 • 2. Think Tanks Forum of the OIC Countries under the main theme “Public Diplomacy”, March 29-31, 2011, Istanbul, Turkey,


Tebliğ: “Public Diplomacy and the OIC Countries”; yayınlandı: “Public Diplomacy in the OIC Countries”, içinde, Muharrem Hilmi Özev, (Ed.) İstanbul: TASAM Yay., 2012.

 • International Conference on “Kashmir in Emerging Global Perspectives” May 23-24, 2011, Muzafferabad, Pakistan (Azad Jammu Kashmir University tarafından düzenlendi)

Tebliğ: “Future of the Indo – Pak Relations and the Kashmir Issue” (tebliğ yayınlanmak üzere)

 • Conference on “Turkey: A Journey of Renaissance”, 29 June 2011, (The Bibliotheca Alexandrina ve Alexandria 2020 tarafından düzenlendi).

Tebliğ: “Democratic Transition in Turkey” (yayınlanmak üzere).

KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR

 • “Turkey – China Round Table Meeting: Turkey – China Relation in the New Term: Opportunities and Challenges”, Beijing, 8-9 Kasım 2012 (TASAM ve CIIS -China Institute of International Studies tarafından düzenlendi).

Sunu: Turkey – China Relations in the Face of the Cahnege and Transformation in the Middle East

 • “The Sixth Turkey – Iran Round Table Meetings: Turkey – Iran Realtions in the New Term: Opportunities and Challenges” 24-25 Aralık 2012, (TASAM ve IPIS -Institution for Political and International Studies - tarafından düzenlendi).

Sunu: Requirements of Multidimensional Security Relations between Iran - Turkey

 • “Turkey – India Round Table Meeting”, New Delhi, 21-22 Ocak 2013, (TASAM ve Hindistan düşünce kuruluşu ICWA (Indian Council of World Affairs) tarafından düzenlendi).

Sunu: Cooperation Opportunities between Turkey and India in the South Asia, Middle East and North Africa Regions and Challenges

 • Energy Security Working Group Meeting” İstanbul, 28 Kasım – 1 Aralık 2011 (RNSSC [NESA bünyesinde], Regional Network of Strategic Studies Center tarafından düzenlendi).

Sunu: “Latest Energy Outlook in Turkey”

 • Energy Security Working Group Meeting” Muscat, Umman, 10 – 12 Mayıs 2011, (RNSSC [NESA bünyesinde], Regional Network of Strategic Studies Center tarafından düzenlendi).

Sunu: “Turkey’s Relations with its Neighbours as a Transition Country”

KOORDİNATÖR OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ ULUSLARARASI KATILIMLI PROJELER (TASAM BÜNYESİNDE)

 • [TİKA destekli Uluslararası Katılımlı Proje Yürütücülüğü] 2. Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Ortadoğu’da Değişim, 7-9 Aralık 2011, (Haziran 2011 – Aralık 2011 dönemi)

 • 2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu: KAMU DİPLOMASİSİ”, 30-31 Mart 2011. (TASAM ve İKT işbirliği ile – Temmuz 2010 - Nisan 2011 dönemi).

 • “Uluslararası Ortadoğu Kongresi: IRAK”, 10 -12 Kasım 2010 Hatay, (TASAM, IKT işbirliği ile – Temmuz 2010 – Aralık 2010 dönemi).

 • “İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu: BARIŞ MEDENİYETİ VE İŞ BİRLİĞİ” 28 -30 Ocak 2010, İstanbul (TASAM ve IKT işbirliği ile – Temmuz 2009 – Ocak 2010 dönemi)

 • “İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi”, 18-20 Haziran 2009, Istanbul (TASAM ve IKT işbirliği ile – Aralık 2008– Haziran 2009 dönemi) KİTAP ÇEVİRİLERİ (Arapça’dan Türkçe’ye):


 • İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehâfütü’t-Tehâfüt), Çev.: Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah, 2004.

 • İbn Rüşd, Siyasete Dâir Temel Bilgiler (ed-Darûrî fi’s-Siyâse: Muhtasar Kitâbu’s-Siyâse li-Eflâtûn), Çev.: Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah, 2004.

 • Muhammed bin El-Hâris Es-Sa’lebî, Taht Âdâbı (Ahlâku’l-Mülûk), Çev.: Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah, 2005.

 • Ebû Hayyan et-Tevhîdî, Ruh Üzerine Akşam Sohbetleri (el-Mukâbesât), Çev.: Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah, 2005.

 • El-Câhız, Giysiler, Öğretmenler ve Şarkıcı Kızlar (Deneme, el-Beyan ve’t-Tebyîn), Çev.: Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah, 2005.

ÇEVİRDİĞİ MAKALELER (İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye)

 • M. Yavuz Alptekin, “Intellectual Origins of Social Conflict in the Middle East” (Makalenin orijinali: Ortadoğu’da Toplumsal Çatışmanın Entelektüel Kökenleri) State Building and Security in Iraq after the American Occupation, Muharrem Hilmi Özev (Ed.), Istanbul: TASAM, 2011 ss 51-64.. (ISBN: 975 – 6285 – 60 – 2)

 • Ibrahim Aoude, “Irak’tan Çekilmek ya da Kalmak: Güvenlik Söylemleri ve ABD’nin Küresel Stratejisi (Makalenin orijinali: Leaving Iraq or Staying: Security Discourses and US Strategy), State Building and Security in Iraq after the American Occupation, Muharrem Hilmi Özev (Ed.), Istanbul: TASAM, 2011, ss. 237-249. (ISBN: 975 – 6285 – 60 – 2)

 • Ashraf Kishk, “Saddam Sonrası Irak için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Üyesi Ülkelerin Rolü” (Makalenin orijinali: The Role of the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries towards the Post-Saddam Iraq) State Building and Security in Iraq after the American Occupation, Muharrem Hilmi Özev (Ed.), Istanbul: TASAM, 2011, 323-339. (ISBN: 975 – 6285 – 60 – 2)

 • William Park, “Kürt Sorunu ve Türkiye’nin Seçenekleri” (Makalenin orijinali: the Kurdish Question and Turkey’s Options), State Building and Security in Iraq after the American Occupation, Muharrem Hilmi Özev (Ed.), Istanbul: TASAM, 2011. (ISBN: 975 – 6285 – 60 – 2)

DOKTORA DÖNEMİ ARAŞTIRMA KONULARI:

 • Ortadoğu Ekonomisi: “Ticaret Politikaları ve Çalışma Standartları Arasındaki İlişki”, “Dünya Ticaret Örgütü ve MENA Ülkeleri”, “MENA Ülkelerinin Küresel Ticaret Sistemindeki Yeri”;

 • Savaş Teorileri ve Ortadoğu: “Sun Tzu’dan Clausewitz’e Savaş Anlayışında Değişim”, “İslam Tarihinde Gücün Kamusallaşması Sürecinde ve Halifelik Bağlamında Gerçekleşen Savaşlar”, “Süregelen Rekabetler”, “Kur’an’da Savaş”;

 • Ortadoğu Tarihi: “Arap Halkları Tarihi”, “Şark Meselesi Çerçevesinde I. Dünya Savaşı Olayları”, “Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na Osmanlı-İran İlişkileri”, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri”, “İslam Konferansı Teşkilatı”;


 • Ortadoğu Sosyolojisi: “Arap Ülkelerinde Sünnilik ve Oniki İmam Şiiliği Dışındaki Etkin Mezhepler”. 

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

 • İbn Rüşd’ün Platon Yorumu” [Siyaset Felsefesi, Siyasi Düşünce Tarihi]

YÜKSEK LİSANS DÖNEMİ ARAŞTIRMA KONULARI:

 • Metodoloji: “Anthony Giddens ve Çifte Yorumsama Teorisi”

 • Uluslararası İlişkiler  Teorileri: “Neoliberalizm”

 • Türk Dış Politikası: “Filistin Bağlamında Türk Dış Politikası”  ve “11 Eylül Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri”

 • Kamu Hukuku: “Modernite ile Birlikte Meşruiyet Kavramının Evrimi”,

 • Milliyetçilik: “Arap Milliyetçiliği”

 • Siyaset ve Toplumsal Değişme: “Alevilik: Dini Kimlik Sosyal Değişme ve Siyaset”

İLGİ ALANLARI:

 • Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri;

 • Ortadoğu Ekonomi-Politikası;

 • Petrol Sermayesi ve Siyasi Uzantıları

 • Siyasi Düşünce Tarihi: Din Siyaset İlişkileri

 • Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət