Ana səhifə

Missále románum 1957 en préparation


Yüklə 4.47 Mb.
səhifə12/128
tarix25.06.2016
ölçüsü4.47 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   128

RITUS SERVANDUS IN CELEBRATIÓNE MISSÆ


I - De Præ paratióne Sacerdotis celebraturi

SACÉRDOS celebratúrus Missam, prævia Confessióne sacramentali, quando opus est, et saltem Matutino cum Laudibus absoluto, orationi aliquantulum vacet; et Oratiónes infer ius positas pro témporis opportunitate dicat. Deínde accedit ad locum in Sacristia vel alibi præparátum, ubi paraménta, aliaque ad celebratiónem necessaria habentur, accipit Missale, perquirit Missam, perlegit, et signacula ordinat ad ea quæ dicturus est. Póstea lavat manus, dicens Oratiónem inferius positam. Deínde præparat Cálicem (qui debet esse vel aureus vel argenteus, aut saltem habere cuppam argenteam intus inauratam, et simul cum Patena itidem inaurata, ab Episcopo consecratus), super ejus os ponit Purificatorium mundum, et super illud Patenam cum Hóstia integra, quam léviter extergit, si opus est, a fragmentis, et eam tegit parva Palla linea, tum Velo serico; super Velo ponit Bursam colóris paramentorum intus habentem Corporále plicátum, quod ex lino tantum esse debet, nec serico, vel auro in médio intextum, sed totum album, et ab Episcopo, vel alio habente facultatem, simul cum Palla benedictum.

2 Quibus ita dispósitis, accedit ad paraménta, quæ non debent esse lacera, aut scissa, sed integra, et d ecenter munda, ac pulchra, et ab Episcopo itidem, vel alio facultatem habente, benedícta; ubi calceatus pedibus, et indutus vestibus sibi conveniéntibus, quarum exterior saltem talum pedis attingat, induit se, si sit Prælatus sæcularis, supra Rochettum, si sit Prælatus regularis vel álios Sacérdos sæcularis, supra Superpelliceum, si cómmode haberi possit, alioquin sine eo supra vestes commúnes, dicens ad singula singulas Oratiónes inferius positas.

3 Ac primum accipiens Amictum circa extremitates et chordu las, osculátur illud in médio, ubi est crux, et ponit super caput, et mox declinat ad collum, et eo vestium collaria circumtegens, ducit chordulas sub brachiis, et circumducens per dorsum, ante pectus reducit, et ligat. Tum Alba induitur, caput submittens, deínde manicam dexteram brachio dextero, et sinistram sinistro imponens. Albam ipsam corpori adaptat, elevat ante, et a lateribus hinc inde, et Cingulo, per ministrum a tergo sibi porrecto, se cingit. Minister elevat Albam super Cingulum circumcirca, ut honeste dependeat, et tegat vestes; ac ejus fimbrias diligenter aptat, ut ad latitudinem digiti, vel circiter, super terram æquáliter fluat. Sacérdos accipit Manipulum, osculátur Crucem in médio, et imponit brachio sinistro. Deínde ambabus mánibus accipien s Stolam, simili modo deosculátur, et imponit médium ejus collo, ac transversándo eam ante pectus in modum crucis, ducit partem a sinistro humero pendentem, ad dexteram, et partem a dextero humero pendentem, ad sinistram. Sicque utramque partem Stolæ extremitátibus Cinguli hinc inde ipsi Cingulo conjungit.

4 Si Célebrans sit Episcopus, vel Abbas, ut supra, non ducit Stolam ante pectus in modum crucis, sed sinit hinc inde utrasque extremitates pendere; et antequam accipiat Stolam, accipit parvam Crucem pect oralem, quam osculátur, et collo impositam sinit ante pectus chordulis pendere. Manipulum quoque non accipit ante Stolam, nisi in Missis Defunctorum, sed accipit ad Altáre, cum in Confessióne dicit Indulgentiam illumque prius osculátur. Postremo Sacérdos accipit Planetam.

5 Si sit Episcopus, vel Abbas, ut supra, habens usum Pontificalium, et solemniter celebret, accipit paraménta et ália, ut in Pontificali et Cæremoniali.

II - De Ingressu Sacerdotis ad Altáre

SACÉRDOS, ómnibus paramentis indutus, accipit manu sinistra Cálicem, ut supra præparátum, quem portat elevátum ante pectus, Bursam manu dextera super Cálicem tenens, et facta reveréntia Cruci, vel imagini illi, quæ in Sacristia erit, capite cooperto accedit ad Altáre, ministro cum Missali et áliis ad celebrandum necessariis (nisi ante fúerint præparata) præcedente, superpelliceum induto. Procedit autem oculis demissis, incessu gravi, erecto corpore. Si vero contigerit eum transire ante Altáre majus, capite cooperto faciat ad illud reverentiam. Si an te locum Sacraménti, genuflectat. Si ante Altáre ubi celebrétur Missa, in qua elevátur, vel tunc ministrátur Sacraméntum, simíliter genuflectat, et detecto capite illud adoret, nec ante surgat quam Célebrans deposuerit Cálicem super Corporále.

2 Cum pervénerit ad Altáre, stans ante illíus infimum gradum, caput detegit, biretum ministro porrigit, et Altári, seu imagini Crucifixi desuper positæ, profunde se inclinat. Si autem in eo sit Tabernaculum sanctissimi Sacraménti, genuflectens debitam facit reveréntia m. Tunc ascendit ad médium Altáris, ubi ad cornu Evangelii sistit Cálicem, extrahit Corporále de Bursa, quod extendit in médio Altáris, et super illud Cálicem Velo coopertum collocat, Bursam autem ad cornu Evangelii. Si in Altári paraménta accipit, hoc id em facit antequam descendat ab Altári, ut Missam inchoet.

3 Si est consecratúrus plures Hostias pro Communióne faciénda, quæ ob quantitatem super Patenam manere non possint, locat eas super Corporále ante Cálicem, aut in aliquo Cálice consecrato, vel vase m undo benedicto, ponit eas retro post Cálicem, et ália Patena seu Palla cooperit.

4 Collocato Cálice in Altári, accedit ad cornu Epístolæ, Missale super cussino aperit, reperit Missam, et signacula suis locis accommodat. Deínde rediens ad médium Altáris, facta primum Cruci reveréntia, vertens se ad cornu Epístolæ, descendit post infimum gradum Altáris, ut ibi faciat Confessionem.

5 In Missa solémni Missale apertum super Altáre, Calix vero, et ália necessaria præparentur in Credentia cooperta linteo, antequam Sacérdos veniat ad Altáre. Ipse autem procedit cum Diácono et Subdiácono, qui capite cooperto simul cum eo tenent manus junctas ante pectus; Acólythi vero ante eos deferunt candelabra cum candelis accensis, quæ deínde collocántur super Credentia: et cum pervénerit ante infimum gradum Altáris, ibi medius inter Diaconum a dexteris et Subdiaconum a sinístris, antequam ascendat ad Altáre, facit cum ipsis (ut infra) Confessionem.

6 In Missa Pontificali ómnia serventur, ut in Pontificali et Cæremoniali Románo ordinántur: cujus Pontificalis órdinem Episcopus, sive Abbas, ut supra, numquam prætermittat, quandocumque cum Diácono et Subdiácono paratis celebrat.

III - De Principio Missæ, et Confessióne faciénda

SACÉRDOS cum primum descenderit sub infimum gradum Altáris, convertit se ad ipsum Altáre, ubi stans in médio, junctis mánibus ante pectus, extensis et junctis páriter digitis, et pollice dextero super sinistrum posito in modum crucis (quod semper servátur quando jungúntur manus, prætérquam post consecratiónem), detecto capite, facta prius Cruci vel Altári profúnda reveréntia, vel si in eo sit Tabernaculum sanctissimi Sacraménti, facta genuflexione, erectus íncipit Missam.

2 Si celebratúrus sit coram Summo Pontifice, sistit se ante infimum gradum Altáris a cornu Evangelii ante ipsum Pontificem, ubi genuflexus exspectat: accepta benedictióne, erigit se, et stans aliquantulum versus ad Altáre, íncipit Missam. Si autem sit coram Cardinali, Legato Sedis Apostolicæ, aut Patriarcha, Archiepiscopo, et Episcopo in e orum residentiis, vel loco jurisdictiónis, stans ante infimum gradum a cornu Evangelii ut supra, exspectat: dato signo, facit profúndam reverentiam Prælato, et versus ad Altáre íncipit Missam.

3 Si autem solemniter celebrat coram Summo Pontifice aut alio ex Prælatis prædictis in Ecclesiis eorum jurisdictiónis, stans a sinístris Prælati, facit cum eo Confessionem, et ália servat ut in Pontificali et Cæremoniali Románo ordinátur.

4 Stans igitur Célebrans ante infimum gradum Altáris, ut supra, producens manu dextera a fronte ad pectus signum Crucis, dicit intelligibili voce: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. Et postquam id dixerit, non debet advertere quemcumque in alio Altári celebrántem, etiamsi Sacraméntum elevet, sed continuate prosequi Missam suam usque ad finem. Quod item observátur in Missa solémni, et simul étiam a Minístris.

5 Cum seipsum signat, semper sinistram ponit infra pectus: in áliis benedictiónibus cum est ad Altáre, et benedicit Oblata, vel aliquid aliud, ponit eam super Altáre, nisi áliter notetur. Seipsum benedicens, vertit ad se palmam manus dexteræ, et ómnibus illíus digitis junctis et extensis, a fronte ad pectus, et ab humero sinistro ad dexterum, signum Crucis format. Si vero álios, vel rem aliquam benedicit, parvu m digitum vertit ei cui benedicit, ac benedicendo totam manum dexteram extendit, ómnibus illíus digitis páriter junctis et extensis: quod in omni benedictióne observátur.

6 Postquam dixerit: In nómine Patris, etc. ut supra, jungens íterum manus ante pectus, pronuntiat clara voce Antiphonam: Introíbo ad altáre Dei. Minister retro post eum ad sinistram genuflexus, et in Missa solémni Minístri hinc inde stantes prosequúntur: Ad Deum, qui lætíficat juventútem meam. Deínde Sacérdos eódem modo stans íncipit, et proséquitur cum ministro, vel Minístris alternatim Psalmum: Júdica me, Deus, usque ad finem, cum Glória Patri. Quo finíto, repetit Antiphonam Introíbo cum Minístris, ut supra. Qui Psalmus nunquam prætermíttitur, nisi in Missis Defunctorum, et in Missis de Témpore a Domínica Passiónis inclusíve usque ad Sábbatum sanctum exclusive, in quibus semel tantum dicta Antiphóna Introíbo, cum Minístris, ut supra, Sacérdos statim subjungit V/. Adjutórium nostrum, etc. ut infra. Cum in fine Psalmi dicit Glória Patri, etc. caput Cruci inclinat.

7 Repetita Antiphóna Introíbo, dextera manu producens signum Crucis a fronte ad pectus, dicit V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini. R/. Qui fecit cælum et terram. Deínde Altári se profunde inclinans, junctis mánibus dicit: Confíteor Deo, ut in Ordine Missæ: et proséquitur eódem modo stans inclinatus, donec a ministro, vel Minístris dictum sit Misereátur. Cum incipitur a Minístris Confíteor, se erigit. Cum dicit: mea culpa, ter pectus dextera manu percutit, sinistra infra pectus posita.

8 Si est coram Pontifice, Cardinali, Legato Sedis Apostolicæ, vel Patriarcha, Archiepiscopo et Episcopo in eorum Provincia, Civitate vel Diœcesi constitutis, ubi dicit: vobis, fratres, dicat: tibi, Pater; simíliter in fine ubi dicit: vos, fratres, dicat: te, Pater; quod dicens Summo Pontifici genuflectit, áliis Prælatis profunde se inclinat.

9 Cum minister, et qui intersunt (etiamsi ibi fúerit Summus Pontifex), respóndent Confíteor, dicunt tibi, Pater, et te, Pater, aliquantulum conversi ad Celebrántem.

10 Facta a circumstántibus Confessióne, Célebrans stans respóndet: Misereátur vestri, etc. Deínde producens manu dextera a fronte ad pectus signum Crucis, dicit: Indulgéntiam, etc.; et si est Episcopus, vel Abbas, ut supra, accipit Manipulum, osculándo illum in médio. Et stans inclinatus junctis mánibus proséquitur: Deus, tu convérsus, et quæ sequúntur in Ordine Missæ, clara voce usque ad Oratiónem Aufer a nobis, etc.; et cum dicit: Orémus, extendit et jungit manus.

11 Et tunc si coram Summo Pontifice, aut áliis Prælatis, ut supra, celebret, facta Summo Pontifici genuflexione, áliis Prælatis profúnda reveréntia, accedit ad médium Altáris ante infimum gradum, et ibi íncipit secréto: Aufer a nobis, ut in Ordine Missæ.

IV - De Introitu, Kýrie eléison,

et Glória in excélsis

DUM dicit: Aufer a nobis, etc., Célebrans junctis mánibus ascendit ad médium Altáris, et ibi inclinatus, manibusque item junctis super eo pósitis, ita ut digiti parvi dumtaxat frontem, seu médium anterioris partis tabulæ, seu mensæ Altáris tangant, residuo manuum inter Altáre et se retento, pollice dextero super sinistrum in modum Crucis posito (quæ ómnia semper observántur, cum manus junctæ super Altáre ponúntur), secréto dicit: Orámus te, Dómine, etc., et cum dicit: Quorum relíquiæ hic sunt, osculátur Altáre in médio, mánibus extensis æquáliter hinc inde super eo pósitis: quod semper servátur, quando osculátur Altáre, sed post Consecratiónem pollices ab indicibus non disjungúntur. In omni étiam deosculatióne sive Altáris, sive libri, sive alterius rei, non producitur signum Crucis pollice, vel manu super id quod osculandum est.

2 Osculato Altári, accedit ad cornu ejus sinistrum, id est Epístolæ: ubi stans versus Altáre, et producens a fronte ad pectus signum Crucis, íncipit intelligibili voce Intróitum Missæ et proséquitur junctis mánibus. Cum dicit: Glória Patri, tenens junctas manus, caput inclinat versus Crucem. Cum repetit Intróitum, non signat se, ut prius, et eo repetito, junctis mánibus ante pectus accedit ad médium Altáris, ubi stans versus illud simíliter mánibus junctis, dicit eadem voce ter Kýrie, eléison, ter Christe, eléison, et íterum ter Kýrie, eléison alternatim cum ministro. Si minister, vel qui intersunt, Celebranti non respondeant, ipse solus novies dicit.

3 Dicto último Kýrie, eléison, Sacérdos stans in médio Altáris et manus exténdens, elevansque usque ad humeros (quod in omni manuum elevatióne observátur), voce prædicta íncipit, si dicendum sit, Glória in excélsis. Cum dicit Deo, jungens manus, caput Cruci inclinat: quo erecto, stans junctis mánibus ante pectus, proséquitur usque ad finem. Cum dicit Adorámus te, Grátias ágimus tibi, et Jesu Christe, Súscipe deprecatiónem nostram, et íterum Jesu Christe, caput Cruci inclinat. Cum dicit in fine Cum Sancto Spíritu, seipsum a fronte ad pectus signat, intérim absolvens: in glória Dei Patris. Amen.

4 In Missa solémni Sacérdos facta Confessióne ascendit cum Minístris ad médium Altáris: ubi dicto Orámus te, Dómine, et osculato Altári, ponit incénsum in thuríbulum, ministránte Diácono naviculam, et Thuriferario thuríbulum; Diáconus, parum inclinatus versus Celebrántem, dicit: Benedícite, Pater reverénde, et osculátur cochlear, et manum Celebrantis ante et post. Célebrans ter incénsum ponit in thuríbulum, dicens intérim Ab illo benedicáris, etc., et deposito cochleari producens manu dextera signum Crucis super thus in thuríbulo, illud benedicit. Póstea Diáconus dimissa navicula accipit thuríbulum, et dat Celebranti, osculata prius catenularum summitate, et manu illíus dextera: qui, facta Cruci profúnda reveréntia, eam ter incensat, nihil dicens: et, facta íterum Cruci reveréntia, incensat Altáre, ter ducens thuríbulum æquali distantia, prout distribuúntur candelabra, a médio ejus usque ad cornu Epístolæ: ubi demissa manu, thuríficat illíus postremam partem inferiorem, mox superiorem, bis ducto thuríbulo: et conversus ad Altáre, elevans manum incensat ejus planitiem, seu mensam in parte anteriori, ter ducens thuríbulum usque ad médium: ubi facta Cr uci reveréntia, procedendo thuríficat aliud latus Altáris triplici ductu usque ad cornu Evangelii: et páriter incensata inferiori et superiori parte ipsíus cornu Evangelii dúplici ductu, adhuc stans ibídem, elevat thuríbulum, et ter incensat superiorem tabulæ partem versus médium Altáris, ut fecit in cornu Epístolæ: deínde manu aliquantulum demissa, incensat anteriorem ejus partem, seu frontem, ter ducens thuríbulum, dum procedit a cornu Evangelii usque ad médium Altáris, et, facta Cruci reveréntia, incen sat simíliter triplici ductu reliquam partem anteriorem usque ad cornu Epístolæ: ubi reddito thuríbulo ipsi Diácono, ab eo ipse solus incensátur.

5 Si vero in Altári fúerint Reliquiæ, seu Imágines Sanctórum, incensata Cruce, et facta ei reveréntia, antequam discedat a médio Altáris, primum incensat eas quæ a dexteris sunt; idest a parte Evangelii prope Crucem, bis ducens thuríbulum, et íterum facta Cruci reveréntia, simíliter incensat bis álias, quæ sunt a sinístris, hoc est a parte Epístolæ: deínde pros equitur incensatiónem Altáris ut supra, ter ducens thuríbulum in unoquoque latére, etiamsi in eo essent plures Reliquiæ, vel Imágines, seu étiam plura, vel pauciora candelabra.

6 Si in Altári fúerit tabernaculum sanctissimi Sacraménti, accepto Thuríbulo, antequam incipiat incensatiónem, genuflectit, quod item facit quotiescumque transit ante médium Altáris.

7 Diáconus et Subdiáconus hinc inde assistunt Celebranti cum incensat, et cum transeunt ante Crucem, semper genuflectunt. Deínde Célebrans, Diácono a dexteris ejus, Subdiácono a dexteris Diaconi stántibus in cornu Epístolæ, legit Intróitum et Kýrie, eléison. Cum vero intonat Hymnum Glória in excélsis Deo, Diáconus et Subdiáconus, unus post alium, stant a tergo Celebrantis: póstea ascendunt ad Altáre, et hinc inde, Diáconus a dexteris, Subdiáconus a sinístris, cum Celebránte Hymnum submissa voce prosequúntur usque ad finem. Quod étiam servátur cum dícitur Credo; et cum dícitur Dóminus vobíscum, Orátio, Præfátio, et Pater noster, Diáconus et Subdiáconus simíliter stant unus post alterum a tergo Celebrantis.

V - De Oratióne

DICTO Hymno Glória in excélsis, vel, si non sit dicendus, eo omísso, Célebrans osculátur Altáre in médio, mánibus hinc inde super eo, ut supra, extensis: tum illis ante pectus junctis, et demissis ad terram oculis, vertit se a sinistro latére ad dexterum versus pópulum, hoc est, per eam partem quæ respicit cornu Epístolæ, et exténdens, ac jungens manus ante pectus, ut prius, dicit voce prædicta: Dóminus vobíscum, vel si sit Episcopus: Pax vobis (quod dícitur tantum hoc loco, quando dictus est Hymnus Glória in excélsis). R/. Et cum spíritu tuo, et junctis, ut prius, mánibus, revertitur per eamdem viam ad librum, ubi eas exténdens, et jungens ante pectus, caputque Cruci inclinans, dicit: Orémus: tum extendit manus ante pectus, ita ut pal ma uníus manus respiciat alteram, et digitis simul junctis, quorum summitas humerorum altitudinem distantiamque non excedat, quod in omni extensione manuum ante pectus servátur. Stans autem, ut supra, extensis mánibus, dicit Oratiónem. Cum dicit: Per Dóminum nostrum, jungit manus, easque junctas tenet usque ad finem. Si áliter concluditur Orátio, Qui tecum vel Qui vivis, cum dicit: in unitáte, jungit manus.

2 Cum nominátur nomen JESUS, caput versus Crucem inclinat: quod étiam facit cum nominátur in Epístola. Et simíliter ubicumque nominátur nomen B. Mariæ, vel Sanctórum de quibus dícitur Missa, vel fit Commemorátio: item in Oratióne pro Papa, quando nominátur, semper caput inclinat, non tamen versus Crucem; nisi in loco principali Altáris habeátur simul acrum vel imago B. M. V. aut Sancti, ad quam caput inclinátur. Si plures Oratiónes sint dicéndæ, idem in eis, in voce, extensione manuum, et capitis inclinatióne, quod supra dictum est, observátur.

3 Si Altáre sit ad Orientem, versus pópulum, Célebrans versa facie ad pópulum, non vertit humeros ad Altáre, cum dicturus est Dóminus vobíscum, Oráte, fratres, Ite, Missa est, vel datúrus benedictiónem; sed, osculato Altári in médio, ibi expansis et junctis mánibus, ut supra, salutat pópulum, et dat benedictiónem.

4 In Quatuor Tempóribus, vel álias, quando dicéndæ sunt plures Oratiónes cum Prophetiis, dicto Kýrie, eléison, in médio Altáris, revertitur ad cornu Epístolæ, ubi stans ante librum, extensis et junctis ante pectus mánibus, caput Cruci inclinans, dicit: Orémus, Flectámus génua; et illico, mánibus super Altáre extensis, ut se ipsum ad Altáre sustineat, genuflectit, et sine mora surgens, eadem voce ministro respondente: Leváte, mánibus extensis dicit Oratiónem, ut supra, et in conclusione eas jungit. Dum autem legit Prophetias, tenet manus super librum, vel Altáre positas, ut mox dicetur de Epístola.

5 In Missa solémni cum dícitur Dóminus vobíscum et Orátio, Diáconus et Subdiáconus stant retro post Celebrántem. Flectámus génua dícitur a Diácono, a Subdiácono vero Leváte, illo primum genuflectente, hoc primum surgente; Célebrans vero non genuflectit.

VI - De Epístola, Graduáli,

et áliis usque ad Offertórium

DICTIS Oratiónibus, Célebrans pósitis super librum, vel super Altáre mánibus, ita ut palmæ librum tangant, vel (ut placuerit) librum tenens, legit Epístolam intelligibili voce, et respondétur a ministro: Deo grátias, et simíliter, stans eódem modo, proséquitur Graduále, Allelúja, et Tractum, ac Sequentiam, si dicénda sint. Quibus dictis, Sacérdos, si privatim celebret, ipsemet, seu minister portat librum Missalis ad alteram partem Altáris in cornu Evangelii, et dum transit ante médium Altáris, caput Cruci inclinat, et Missale sic locat, ut posterior pars libri respiciat ipsum cornu Altáris, et non ad parietem, sive ad partem ejus contra se directam.

2 Locato Missali in Altári, Célebrans redit ad médium Altáris, ibíque stans junctis mánibus ante pectus, levatisque ad Deum oculis, et statim demissis, tum profunde inclinatus, dicit secréto: Munda cor meum, et Jube, Dómine, benedícere. Dóminus sit in corde meo, ut in Ordinario. Quibus dictis, vadit ad librum Missalis, ubi stans versus illum, junctis mánibus ante pectus, dicit intelligibili voce: Dóminus vobíscum. R/. Et cum spíritu tuo. Deínde pollice dexteræ manus signo Crucis signat primo librum super principio Evangelii, quod est lecturus, póstea seipsum in fronte, ore, et pectore, dicens: Sequéntia, vel Inítium sancti Evangélii, etc., R/. Glória tibi, Dómine. Tunc junctis íterum mánibus ante pectus, s tans, ut supra, proséquitur Evangélium usque ad finem. Quo finíto, minister stans in cornu Epístolæ post infimum gradum Altáris, respóndet: Laus tibi, Christe, et Sacérdos, elevans parumper librum, osculátur principium Evangelii, dicens: Per Evangélica dicta, etc. prætérquam in Missis Defunctorum, et nisi celebret coram Summo Pontifice, Cardinali et Legato Sedis Apostolicæ, vel Patriarcha, Archiepiscopo et Episcopo in eorum residentiis, quo casu defertur cuilibet prædictorum osculandus liber, et Célebrans tunc non osculátur illum, nec dicit: Per Evangélica dicta. Cum autem nominátur JESUS, caput versus 1ibrum inclinat; et eódem modo versus librum genuflectit, cum in Evangélio est genuflectendum.

3 Dicto Evangélio, stans in médio Altáris versus Crucem, elevans et exténdens manus, íncipit (si dicendum sit) Credo; cum dicit: in unum Deum, jungit manus, et caput Cruci inclinat; quo erecto stans ibídem junctis ante pectus mánibus, ut prius, proséquitur usque ad finem. Cum dicit: Jesum Christum, caput Cruci inclinat. Cum dicit: Et incarnátus est, usque ad et homo factus est inclusíve, genuflectit. Cum dicit: simul adorátur, caput Cruci inclinat. Cum dicit: Et vitam ventúri sǽculi. Amen, producit sibi manu dextera signum Crucis a fronte ad pectus.

4 In Missa solémni Subdiáconus circa finem ultimæ Oratiónis accipit ambabus mánibus librum Epistolarum, deferens illum supra pectus, et facta Altári genuflexione in médio, vadit ad partem Epístolæ contra Altáre, et cantat Epístolam, quam étiam Célebrans intérim submissa voce legit, assistente sibi Diácono a dextris, et item Graduále, Tractum, etc. usque ad Munda cor meum. Epístola cantata, Subdiáconus facit íterum genuflexionem Altári in médio, ac redit ad Celebrántem, et genuflectens osculátur ejus manum, et ab eo benedicitur, prætérquam in Missis Defunctorum.

5 Póstea idem Subdiáconus accipit Missale Celebrantis, defert ad cornu Evangelii in Altári, et ibi ministrat Celebranti, qui in médio Altáris submissa voce dicto Munda cor meum, etc., et deínde lecto Evangélio, quod in fine non osculátur, delato étiam per Diaconum libro Evangeliorum ad Altáre, imponit incénsum in thuríbulum. Póstea Diáconus genuflexus ante Altáre dicit: Munda cor meum, et accipiens librum Evangeliorum de Altári, petit benedictiónem a Celebránte simíliter genuflexus in superiori gradu Altáris; et osculata illíus manu, præcedéntibus Thuriferario, et duóbus Acólythis cum candelabris accensis de Credentia sumptis, v adit cum Subdiácono a sinístris ad locum Evangelii contra Altáre versus pópulum, ubi Subdiácono librum tenente médio inter duos Acólythos tenéntes candelabra accénsa, dicit: Dóminus vobíscum, junctis mánibus. Cum dicit: Sequéntia, etc. signat librum in principio Evangelii, frontem, os et pectus: póstea ter librum incensat, hoc est, in médio, a dexteris, et a sinístris, et proséquitur Evangélium, junctis mánibus. Intérim Célebrans post datam Diácono benedictiónem retrahens se ad cornu Epístolæ, ibi stat, junctis mánibus. Et cum Diáconus dicit: Sequéntia sancti Evangélii, Sacérdos étiam signat se: et cum nominátur JESUS, caput inclinat versus Altáre. Finíto Evangélio Sacérdos osculátur librum a Subdiácono sibi delátum, dicens: Per Evangélica dicta, etc., et a Diácono ter incensátur. Si sit coram Prælato in sua residentia, liber defertur ad Prælátum, ut supra, et ille incensátur, ut in Cæremoniali. Póstea stans in médio Altáris versus ad Crucem, íncipit, si dicendum sit, Credo, stántibus post eum Diácono e t Subdiácono, deínde ad Altáre accedéntibus et cum eo prosequéntibus, ut dictum est ad Glória in excélsis.

6 Si autem sit prædicandum, Concionator, finíto Evangélio, prædicet, et sermone, sive concione expleta, dicátur Credo, vel, si non sit dicendum, cantetur Offertórium.

7 Cum vero in Symbolo cantátum fúerit: Et incarnátus est, Diáconus accepta Bursa de Credentia, ambabus mánibus eam defert elevatam cum solitis reverentiis ad médium Altáris, in quo explicat Corporále, et revertitur ad Celebrántem. Cum non dícitur Credo, Subdiáconus defert Bursam simul cum Cálice, ut infra dicetur.

8 Si quandoque Célebrans cantat Missam sine Diácono et Subdiácono, Epístolam cantet in loco consueto aliquis Lector Superpelliceo indutus, qui in fine non osculátur manum Celebrantis; Evangélium autem cantat ipse Célebrans ad cornu Evangelii, qui et in fine Missæ cantet Ite, Missa est, vel Benedicámus Dómino, aut Requiéscant in pace, pro témporis diversitáte.

VI I - De Offertorio, et áliis usque ad Canonem

DICTO Symbolo, vel, si non sit dicendum, post Evangélium Célebrans osculátur Altáre in médio, et junctis mánibus ante pectus ibídem a manu sinistra ad dexteram (ut dictum est supra), vertit se ad pópulum, et exténdens ac jungens manus dicit: Dóminus vobíscum, et junctis mánibus revertitur per eamdem viam ad médium Altáris, ubi exténdens et jungens manus, caputque Cruci inclinans, dicit Orémus: tum junctis, ut prius, mánibus, dicit Offertórium, et ómnia quæ usque ad finem Missæ in médio Altáris dicénda sunt, dicit ibídem stans versus ad Altáre, nisi ubi áliter ordinátur.

2 Dicto Offertorio, discooperit Cálicem et ad cornu Epístolæ sistit, et manu dextera amovet parvam Pallam desuper Hóstiam, accipit Patenam cum Hóstia, et ambabus mánibus usque ad pectus eam elevatam tenens, oculis ad Deum elevatis, et statim demissis, dicit: Súscipe, sancte Pater, etc.

3 Si fúerint aliæ Hóstiæ non super Patenam, sed super Corporále, vel in alio Cálice, seu vase pro Communióne pópuli consecrandæ, Cálicem illum, seu vas dextera discooperit, et intentiónem suam étiam ad illas offerendas et consecrandas dirigens, dicit ut supra: Súscipe, etc. ut in Ordine Missæ. Quo dicto, Patenam utraque manu tenens, cum ea facit signum Crucis super Corporále, et deponit Hóstiam circa médium anterioris partis Corporalis ante se, et Patenam ad manum dexteram aliquantulum subtus Corporále; quam, exterso Cálice, ut dicetur, cooperit Purificatório. Si autem adsit vas seu Calix cum áliis Hostiis, ipsum cooperit ália Patena, vel Palla.

4 Deínde in cornu Epístolæ accipit Cálicem, Purificatório extergit, et sinistra tenens illíus nodum, accipit ampullam vini de manu minístri (qui osculátur ipsam ampullam, non autem manum Celebrantis) et ponit vinum in Cali cem. Deínde eódem modo tenens Cálicem, producit signum Crucis super ampullam aquæ, et dicit: Deus, qui humánæ substántiæ, et infundens parum aquæ in Cálicem proséquitur: Da nobis per hujus aquæ et vini mystérium, etc. Si vero celebrat pro Defunctis, non facit signum Crucis super aquam, sed imponit absque benedictióne, dicens Oratiónem ut supra.

5 Imposita aqua in Cálice et finita Oratióne prædicta, accipit manu dextera Cálicem discoopertum; et stans ante médium Altáris, ipsum ambabus mánibus elevátum ten ens, videlicet cum sinistra pedem, cum dextera autem nodum infra cuppam, intentis ad Deum oculis offert, dicens: Offérimus tibi, Dómine, etc. Qua Oratióne dicta, facit signum Crucis cum Cálice super Corporále, et ipsum in médio post Hóstiam collocat, et Palla cooperit. Deínde junctis mánibus super Altáre pósitis, aliquantulum inclinatus dicit secréto: In spíritu humilitátis, etc. Póstea erectus, elevans oculos, manusque expandens easque in altum porrectas, statim jungens ante pectus (quod semper facit quando aliquid est benedicturus) dicit: Veni, sanctificátor, etc. Cum dicit: et bénedic, signat manu dextera communiter super Hóstiam et Cálicem, sinistra posita super Altáre.

6 Tum junctis ante pectus mánibus, accedit ad cornu Epístolæ, ubi stans, ministro aquam fundente, lavat manus, idest, extremitates digitorum pollicis et indicis, dicens Psalmum: Lavábo inter innocéntes, cum Glória Patri, etc.; qui versus Glória Patri prætermíttitur in Missis Defunctorum, et in Missis de Témpore a Domínica de Passióne usque ad Sábbatum sanctum exclusive.

7 Célebrans, lotis mánibus, eas tergit, et, illis ante pectus junctis, revertitur ad médium Altáris, ubi stans, oculosque ad Deum elevans, et statim demittens, mánibus junctis super Altáre, aliquantulum inclinatus, dicit secréto Oratiónem: Súscipe, sancta Trínitas, etc. Qua dicta, mánibus hinc inde extensis et super Altáre pósitis, osculátur illud in médio; tum, junctis mánibus ante pectus, demissisque oculis ad terram, a sinistra manu ad dexteram vertit se ad pópulum, et versus eum exténdens et jungens manus, dicit voce aliquantulum elata: Oráte, fratres, et secréto prosequens: ut meum ac vestrum sacrifícium, etc. perficit circulum, revertens, junctis mánibus ante pectus, a manu dextera ad médium Altáris. Et responso a ministro, vel a circumstántibus: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis, etc. (alioquin per seipsum, dicens: Sacrifícium de mánibus meis), ipse Célebrans submissa voce dicit: Amen. Et mánibus ante pectus extensis, ut fit ad Oratiónem, stans in médio Altáris versus librum, dicit absolúte sine Orémus et sine ália interpositióne Oratiónem, vel Oratiónes secretas. Cum dicit Per Dóminum, jungit manus: cum dicit Jesum Christum, caput inclinat: quod facit in prima Oratióne, et in ultima, si plures sint dicéndæ.

8 Pervento autem in conclusione ultimæ Secretæ ad verba illa: Per ómnia sǽcula sæculórum exclusive, Sacérdos stans in médio Altáris, depósitis super eo mánibus hinc inde extensis, dicit conveniénti et intelligibili voce Præfatiónem. Cum dicit: Sursum corda, elevat manus hinc inde extensas usque ad pectus; ita ut palma uníus manus respiciat alteram. Cum dicit: Grátias agámus Dómino, jungit manus; cum dicit: Deo nostro, oculos elevat, et statim Cruci caput inclinat. Responso: Dignum et justum est, elevatis et extensis ut prius mánibus, proséquitur Præfatiónem própriam, vel communem, ut tempus requirit. Cum dicit: Sanctus, junctis ante pectus mánibus, et inclinatus voce mediocri proséquitur, ministro intérim parvam campanulam pulsánte. Cum dicit: Benedíctus qui venit in nómine Dómini, etc. erigit se, et signum Crucis sibi pr oducit a fronte ad pectus.

9 In Missa solémni dicto Orémus, Diáconus et Subdiáconus accedunt ad Altáre in cornu Epístolæ; Diáconus amovet Cálicem, si est in Altári, vel, si est in Credentia, ut magis decet, accipit eum de manu Subdiaconi, qui illum cum Pa tena et Hóstia, coopertum Palla et Velo a collo sibi pendente manu sinistra tenens, et alteram manum superponens Velo, ne aliquid decidat, de Credentia detulit, comitatus ab Acólytho ampullas vini et aquæ portánte; ipse Diáconus Cálicem detegit, et dat Patenam cum Hóstia Celebranti, osculándo ejus manum: Subdiáconus extergit Cálicem Purificatório; Diáconus, accepta ampulla vini de manu Subdiaconi, imponit vinum in Cálice: Subdiáconus intérim ampullam aquæ osténdens Celebranti, dicit: Benedícite, Pater reverénde; qui facto versus eam signo Crucis, dicit Oratiónem: Deus, qui humánæ, etc., intérim Subdiáconus infundit paululum aquæ in Cálicem; Diáconus illum Celebranti dat, et pedem Calicis tangens, seu brachium dexterum Celebrantis sustentans, cum eo dicit: Offérimus tibi, Dómine, etc., quem póstea positum in Altári, ut supra, Palla cooperit. Subdiácono deínde stanti in cornu Epístolæ ponit in dextera manu Patenam, quam cooperit extremitate Veli ab ejus humero pendentis: qui vadit post Celebrántem ant e médium Altáris, et, facta genuflexione, ibi stat, sustinens eam elevatam usque ad finem Oratiónis Domínicæ, ut dicetur. In Missis autem Defunctorum et in Féria VI Parasceve, Patena non tenetur a Subdiácono.

10 Dicto Veni, sanctificátor, ut supra, Célebrans, ministránte Diácono naviculam, et dicente: Benedícite, Pater reverénde, ponit incénsum in thuríbulum, dicens: Per intercessiónem, etc. ut in Ordine Missæ. Deínde accepto thuríbulo per manum Diaconi, nullam tunc faciens Cruci reverentiam, incensat obl ata, ter ducens thuríbulum super Cálicem et Hóstiam simul in modum crucis, et ter circum Cálicem et Hóstiam, scílicet bis a dextera ad sinistram, et semel a sinistra ad dexteram (Diácono intérim pedem Calicis tenente manu dextera), dispensans verba in qua libet incensatióne hoc modo. In prima incensatióne: Incénsum istud. In secúnda: a te benedíctum. In tértia: ascéndat ad te, Dómine. In quarta: et descéndat super nos. In quinta et sexta: misericórdia tua. Deínde facta reveréntia, incensat Crucem et Alt are, ut dictum est supra, assistente eódem Diácono, intérim dicens: Dirigátur, Dómine, orátio mea, etc.; et cum incensátur Crux, Diáconus amovet Cálicem ad partem Epístolæ, et, incensata Cruce, reponit in loco suo. Cum reddit thuríbulum Diácono, dicit: Accéndat in nobis, etc. Et incensátur ab eo: deínde Diáconus incensat Chorum, et postremo Subdiaconum tenentem Patenam, et ipse Diáconus incensátur a Thuriferario, et Thuriferarius póstea incensat Acólythos et pópulum. Célebrans, postquam incensatus fueri t, lavat manus, ministrántibus Acólythis ampullam aquæ, cum pelvicula et manutergio.

11 Cum dícitur Præfátio, Diáconus et Subdiáconus stant retro post Celebrántem: et paulo antequam dicátur Sanctus, accedunt ad Altáre, ubi cum Celebránte hinc inde dicunt Sanctus, et quæ sequúntur usque ad Canonem. Deínde Diáconus accedit ad sinistram Celebrantis, ei assistens dum dícitur Canon, nisi álius Sacérdos assistat, quia tunc ipse staret ad dexteram aliquantulum post Celebrántem. Subdiáconus vero tunc stat post Celebrántem.

VII I - De Canone Missæ

usque ad Consecratiónem

FINITA Præfatióne, ut supra, Sacérdos stans ante médium Altáris versus ad illud, extendit et aliquantulum elevat manus, oculisque elevatis ad Deum, et sine mora devote demissis, ac mánibus junctis et super Alta re pósitis, profunde inclinatus íncipit Canonem, secréto dicens: Te ígitur, etc. ut in Ordine Missæ. Cum dicit: Uti accépta hábeas et benedícas, etc., prius osculátur Altáre in médio, deínde erigit se, et stat junctis mánibus ante pectus. Cum dicit: Hæc + dona, hæc + múnera, hæc sancta + sacríficia, dextera manu signat ter communiter super Hóstiam et Cálicem. Deínde, extensis mánibus ante pectus, proséquitur: In primis quæ tibi offérimus, etc.

2 Ubi dicit: una cum fámulo tuo Papa nostro N., exprimit nomen Papæ: Sede autem vacánte verba prædicta omittúntur. Ubi dícitur: et Antístite nostro N., specificátur nomen Patriarchæ, Archiepíscopi, vel Epíscopi ordinarii in própria Diœcesi, et non alterius Superioris, etiamsi Célebrans sit omnino exemptus, vel s ub alterius Epíscopi jurisdictióne. Si vero Episcopus ordinarius illíus loci, in quo Missa celebrátur, sit vita functus, prædicta verba omittúntur, quæ étiam omittúntur ab iis qui Romæ celebrant. Si Célebrans est Episcopus, Archiepiscopus vel Patriarcha, omíssis prædictis verbis, eorum loco dicit: et me indígno servo tuo. Summus autem Pontifex cum celebrat, omíssis verbis: una cum fámulo tuo Papa nostro N. et Antístite nostro N., dicit: una cum me indígno fámulo tuo, quem gregi tuo præésse voluísti. Et continuant omnes, ut séquitur: et ómnibus orthodóxis, etc.

3 Cum dicit: Meménto, Dómine, elevans et jungens manus usque ad faciem vel pectus, sic junctis mánibus stat paulisper in quiete, demisso aliquantulum capite, faciens commemoratiónem vivorum Christ i fidélium ad suam voluntatem, quorum nómina, si vult, secréto commemorat: non tamen necesse est ea exprimere, sed mente tantum eorum memoriam habeat. Potest étiam Célebrans, si pro pluribus orare intendit, ne circumstántibus sit morosus, ante Missam in a nimo proponere sibi omnes illos, tam vivos quam defunctos, pro quibus in ipsa Missa orare intendit, et hoc loco generáliter unico contextu ipsorum vivorum commemoratiónem agere, pro quibus ante Missam orare proposuit in Missa.

4 Commemoratióne vivorum facta, demissis et extensis, ut prius, mánibus, continuat: Et ómnium circumstántium, etc. Simíliter stans proséquitur: Communicántes. Cum dicit: Jesu Christi, caput Cruci inclinat: in conclusione, quando dicit: Per eúmdem, jungit manus. Cum dicit: Hanc ígitur oblatiónem, expandit manus simul super oblata, ita ut palmæ sint apertæ versus ac supra Cálicem et Hóstiam, quas sic tenet usque ad illa verba: Per Christum Dóminum nostrum. Tunc enim jungit manus, et sic proséquitur: Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quǽsumus, et cum dicit: bene + díctam, adscríp + tam, ra + tam, communiter signat ter super Hóstiam et Cálicem simul: deínde cum dicit: ut nobis Corpus, separatim signat semel super Hóstiam tantum; et cum dicit: et Sanguis, semel super Cálicem tantum: deínde elevans et jungens manus ante pectus, proséquitur: fiat dilectíssimi Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi, et inclinans caput Cruci, extergit, si opus fúerit, pollices et índices super Corporále, et dicit secréto, ut prius: Qui prídie quam paterétur: et accipiens pollice et indice dexteræ manus Hóstiam, et eam cum illis ac indice et pollice sinistræ manus tenens, stans erectus ante médium Altáris, dicit: accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas, elevansque ad cælum oculos et s tatim demittens, dicit: et elevátis óculis in cælum ad te Deum Patrem suum omnipoténtem, caputque aliquantulum inclinans, dicit: tibi grátias agens, et tenens Hóstiam inter pollicem et indicem sinistræ manus, dextera producit signum Crucis super eam, dicens: bene + díxit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite et manducáte ex hoc omnes.

5 Si adsit vas cum áliis Hostiis consecrándis, antequam accipiat Hóstiam, discooperit manu dextera Cálicem, seu vas aliarum Hostiarum. Cum autem finierit sup radicta verba, cubitis super Altáre pósitis, stans capite inclinato, distíncte, reverenter et secréto profert verba consecratiónis super Hóstiam et simul super omnes, si plures sint consecrandæ; et Hóstiam suam pollicibus et indicibus tantum tenens dicit: Hoc est enim Corpus meum. Quibus prolatis, Célebrans tenens Hóstiam inter pollices et índices prædictos super Altáre, reliquis manuum digitis extensis, et simul junctis (et Hostiis, si plures sint consecratæ, in loco, in quo a principio Missæ positæ sunt, super Corporále vel in alio vase aut Cálice demissis) genuflexus eam adorat. Tunc se erigens, quantum cómmode potest, elevat in altum Hóstiam, et intentis in eam oculis (quod et in elevatióne Calicis facit) pópulo reverenter ostendit adorandam; et mox sola manu dextera ipsam reverenter reponit super Corporále in eódem loco unde eam levavit, et deínceps pollices et índices non disjungit, nisi quando Hóstiam consecratam tangere vel tractare debet, usque ad ablutiónem digitorum post Communiónem.

6 Reposita Hóstia consecrata super Corporále, genuflexus ipsam venerátur; si adsit vas aliarum Hostiarum, Patena vel Palla cooperit, ut supra. Intérim dum Célebrans elevat Hóstiam, accenso prius intorticio (quod non exstinguitur, nisi postquam Sacérdos Sanguinem sum pserit, vel álios communicáverit, si qui erunt communicandi in Missa), minister manu sinistra elevat fimbrias posteriores Planetæ, ne ipsum Celebrántem impediat in elevatióne brachiorum; quod et facit in elevatióne Calicis; et manu dextera pulsat campanulam ter ad unamquamque elevatiónem, vel continuate quoúsque Sacérdos deponat Hóstiam super Corporále, et simíliter postmodum ad elevatiónem Calicis.

7 Célebrans, adorato Sacraménto, surgit, et discooperit Cálicem, in quem, si opus sit, extergit digitos, quod semper faciat si áliquod fragméntum digitis adhæreat; et stans erectus dicit: Símili modo postquam cænátum est, et ambabus mánibus accipiens Cálicem juxta nodum infra cuppam, et aliquantulum illum elevans, ac statim deponens, dicit: accípiens et hunc præclárum Cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas, etc. Cum dicit: item tibi grátias agens, caput inclinat; cum dicit: benedíxit, sinistra Cálicem infra cuppam tenens, dextera signat super eum; et prosequens: dedítque discípulis suis, etc., et a mbabus mánibus tenens Cálicem, videlicet sinistra pedem, dextera nodum infra cuppam, cubitis super Altáre pósitis, et capite inclinato, profert atténte, continuate et secréto, ut supra, verba consecratiónis Sanguinis: Hic est enim Calix, etc. Quibus dictis, reponit Cálicem super Corporále, dicens secréto: Hæc quotiescúmque fecéritis, etc., genuflexus Sanguinem reverenter adorat. Tum se erigit, et accipiens Cálicem discoopertum cum Sánguine, ambabus mánibus, ut prius, elevat eum, et erectum quantum cómmode potest, ostendit pópulo adorandum: mox ipsum reverenter reponit super Corporále in locum pristinum, et manu dextera Palla cooperit, ac genuflexus Sacraméntum venerátur.

8 In Missa solémni ad finem Præfatiónis accendúntur duo saltem intorticia ab Acotythis, quæ exstinguúntur post elevatiónem Calicis, nisi aliqui sint communicandi, et tunc exstinguúntur post Communiónem. In diébus étiam jejuniorum et in Missis pro Defunctis tenentur accénsa usque ad Communiónem. Cum autem Célebrans dicit: Quam oblatiónem, etc., Diáconus accedit ad ejus dexteram, et ibi in superiori gradu Altáris genuflexus, cum Sacraméntum elevátur, fimbrias Planetæ elevat, et quando opus est, se erigens, Cálicem discooperit et cooperit, et cum Celebránte genuflectit. Subdiáconus genuflectit in loco suo. Thuriferarius genuflexus in cornu Epístolæ ter incensat Hóstiam, cum elevátur, et simíliter Cálicem, posito incenso in thuríbulo absque benedictióne. Reposito Cálice, Diáconus redit ad librum, nisi álius assistat. Ceteri surgunt, et stant in locis suis.

IX - De Canone post Consecratiónem

usque ad Oratiónem Domínicam

REPOSITO Cálice et adorato, Sacérdos stans ante Altáre, extensis mánibus ante pectus, dicit secréto: Unde et mémores, etc. Cum dicit: de tuis donis ac datis, jungit manus ante pectus: et cum dicit: Hóstiam + puram, Hóstiam + sanctam, Hóstiam + immaculátam, manu sinistra posita super Altáre intra Corporále, dextera signat ter communiter super Hóstiam et Cálicem, et semel super Hóstiam tantum, et semel super Cálicem tantum, dicens: Panem + sanctum vitæ ætérnæ, et Cálicem + salútis perpétuæ; deínde stans ut prius extensis mánibus, proséquitur: Supra quæ propítio, etc. Cum dicit: Súpplices te rogámus, etc. inclinat se ante médium Altáris, mánibus junctis super illo pósitis. Cum dicit: ex hac Altáris participatióne, osculátur Altáre, mánibus hinc inde super Corporále pósitis. Cum dicit: sacrosánctum Fílii tui, jungit manus; et dextera signans semel super Hóstiam tantum, et semel super Cálicem, sinistra super Corporále posita, dicit: Cor + pus, et Sán + guinem sumpsérimus, et cum dicit: omni benedictióne + cælésti, seipsum signat a fronte ad pectus signo Crucis, sinistra posita infra pectus, et proséquitur: et grátia repleámur. Cum dicit: Per eúmdem, jungit manus.

2 Cum dicit: Meménto, Dómine, famulórum famularúmque tuárum, etc., extensis et junctis mánibus ante pectus, et usque ad faciem elevatis, et intentis oculis ad Sacraméntum super Altáre, facit commemoratiónem Fidélium defunctorum, de quibus sibi videtur, eódem modo ut dictum est d e commemoratióne vivorum. Qua commemoratióne facta, stans ut prius extensis mánibus, proséquitur: Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo, etc. et in fine ad: Per eúmdem, jungit manus, et caput inclinat.

3 Cum dicit: Nobis quoque peccatóribus, vocem aliquantulum elevat et dextera manu pectus sibi percutit, sinistra posita super Corporále, et proséquitur secréto: fámulis tuis, etc. stans mánibus extensis, ut prius. Cum dicit: Per Christum Dóminum nostrum. Per quem hæc ómnia, Dómine, semper bona creas, jungit manus ante pectus: deínde manu dextera ter signans communiter super Hóstiam et Cálicem, dicit: sanctí + ficas, viví + ficas, bene + dícis, et præstas nobis. Póstea discooperit manu dextera Cálicem, et genuflexus Sacraméntum adorat: tum se erigit, et reverenter accipit Hóstiam inter pollicem et indicem dexteræ manus, et cum ea super Cálicem, quem manu sinistra tenet circa nodum infra cuppam, signat ter a labio ad labium, dicens: Per + ipsum, et cum + ipso, et in + ipso. Et simíliter cum Hóstia signat bis inter Cálicem et pectus, incipiens a labio Calicis, et dicit: est tibi Deo Pa + tri omnipoténti, in unitáte Spíritus + Sancti. Deínde tenens manu dextera Hóstiam super Cálicem, sinistra Cálicem, elevat eum aliquantulum simul cum Hóstia, dicens: omnis honor et glória, et statim utrumque deponens, Hóstiam collocat super Corporále, et si opus sit, digitos extergit, ut supra; ac pollices et índices ut prius jungens, Cálicem Palla cooperit, et genuflexus Sacraméntum adorat.

4 In Missa Solémni cum Célebrans dicit: Per quem hæc ómnia, etc., Diáconus, facta Sacraménto genuflexione, accedit ad dexteram Celebrantis, et quando opus est discooperit Cálicem, et cum Celebránte adorat, simíliter cooperit, et íterum genuflectit. Cum íncipit: Pater noster, idem vadi t retro post Celebrántem, facta prius Sacraménto genuflexione, ubi stat, dum dícitur Orátio Domínica.

X - De Oratióne Domínica, et áliis

usque ad factam Communiónem

CÉLEBRANS, cooperto Cálice adoratoque Sacraménto, erigit se, et mánibus extensis hinc inde super Altáre intra Corporále pósitis, dicit intelligibili voce: Per ómnia sǽcula sæculórum, et cum dicit: Orémus, jungit manus, caput Sacraménto inclinans. Cum íncipit: Pater noster, extendit manus, et stans oculis ad Sacraméntum intentis, proséquitur usque ad finem. Responso a ministro: Sed líbera nos a malo, et a Celebránte, submissa voce: Amen, manu dextera, pollice et indice non disjunctis, Patenam aliquantulum Purificatório extergens, eam accipit inter indicem et médium digitos; quam tenens super Altáre erectam, sinistra super Corporále posita, dicit secréto: Líbera nos, quǽsumus, etc.

2 Antequam Célebrans dicat: Da propítius pacem, elevat manu dextera Patenam de Altári, et seipsum cum ea signat signo Crucis, dicens: Da propítius pacem in diébus nostris. Cum signat se, manum sinistram ponit infra pectus; deínde Patenam ipsam osculátur, et prosequens: ut ope misericórdiæ tuæ, etc., submittit Patenam Hóstiæ, quam indice sinistro accommodat super Patenam, discooperit Cálicem, et genuflexus Sacraméntum adorat; tum se erigens, accipit Hóstiam inter pollicem et indicem dexteræ manus, et cum illis ac pollice et indice sinistræ manus eam super Cálicem tenens, reverenter frangit per médium, dicens: Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, et mediam partem, quam inter pollicem et indicem dexteræ manus tenet, ponit super Patenam; de ália media, quam sinistra manu tenet, frangit cum pollice et indice dexteræ manus particulam, prosequens: Qui tecum vivit et regnat, et eam inter ipsos dexteræ manus pollicem et indicem retinens, partem majórem, quam sinistra tenet, adjungit mediæ super Patenam positæ, intérim dicens: in unitáte Spíritus Sancti Deus; et particulam Hóstiæ, quam in dextera manu retinuit, tenens super Cálicem, quem sinistra per nodum infra cuppam retinet, intelligibili voce dicit: Per ómnia sǽcula sæculórum. R/. Amen, et cum ipsa particula signans ter a labio ad labium Calicis, dicit: Pax + Dómini sit + semper vobis + cum. Responso per ministrum: Et cum spíritu tuo, particulam quam dextera manu tenet, immittit in Cálicem, dicens secréto: Hæc commíxtio, et consecrátio Córporis, etc. Deínde pollices et índices super Cálicem aliquantulum tergit et jungit, Cálicem Palla cooperit, et genuflexus Sacraméntum adorat, surgit, et stans junctis mánibus ante pectus, capite inclinato versus Sacraméntum, dicit intelligibili voce: Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi; et dextera percutiens sibi pectus, sinistra super Corporále posita, dicit: miserére nobis, et deínde non jungit manus, sed íterum percutit sibi pectus, cum dicit secundo: miserére nobis, quod et tertio facit, cum dicit: dona nobis pacem.

3 Tunc mánibus junctis supra Altáre pósitis, oculisque ad Sacraméntum intentis, inclinatus dicit secréto: Dómine Jesu Christe, etc. Qua Oratióne finita, si est datúrus pacem, osculátur Altáre in médio et i nstruméntum pacis ei porrectum a ministro juxta ipsum ad dexteram, hoc est, in cornu Epístolæ, genuflexo, et dicit: Pax tecum. Minister respóndet: Et cum spíritu tuo. Si non adsit qui hujusmodi instrumento pacem recipiat a Celebránte, pax non datur, etiamsi illíus dátio Missæ conveniat; nec osculátur Altáre, sed, dicta præmissa Oratióne, statim subjungit álias Oratiónes ut in Ordine Missæ.

4 Si vero celebret pro Defunctis, non percutit pectus ad Agnus Dei, quia dicit: Dona eis réquiem, nec dicit primam Oratiónem: Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis, etc., non dat pacem, sed dicit álias duas sequéntes Oratiónes: Dómine Jesu Christe, Fili Dei vivi, etc. et Percéptio Córporis tui, etc. Quibus Oratiónibus dictis, genuflectens Sacraméntum adorat, et se erigens dicit secréto: Panem cæléstem accípiam, etc.; quo dicto, dextera manu accipit de Patena reverenter ambas partes Hóstiæ, et collocat inter pollicem et indicem sinistræ manus, quibus Patenam inter eumdem indicem et médium digitos supponit, et eadem manu sinistra tenens partes hujusmodi super Patenam inter pectus et Cálicem, parum inclinatus, dextera tribus vicibus percutit pectus suum, intérim étiam tribus vicibus dicens voce aliquantulum elevata: Dómine, non sum dignus: et secréto proséquitur: ut intres, etc. Quibus tertio dictis, ex sinistra accipit ambas partes prædictas Hóstiæ inter pollicem et indicem dexteræ manus, et cum illa supra Patenam signat seipsum signo Crucis, ita tamen ut Hóstia non egrediátur limites Patenæ, dicens: Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen: et se inclinans, cubitis super Altáre pósitis, reverenter easdem ambas partes sumit: quibus sumptis, deponit Patenam super Corporále, et erigens se, junctis indicibus et pollicibu s, ambas quoque manus ante faciem jungit, et aliquantulum quiescit in meditatióne sanctissimi Sacraménti. Deínde depósitis mánibus dicit secréto: Quid retríbuam Dómino pro ómnibus quæ retríbuit mihi? et intérim discooperit Cálicem, genuflectit, surgit, accipit Patenam, inspicit Corporále, colligit fragménta cum Patena, si qua sint in eo, Patenam quoque diligenter cum pollice et indice dexteræ manus super Cálicem extergit et ipsos digitos, ne quid fragmentorum in eis remaneat.

5 Si vero adsint Hóstiæ consecratæ super Corporále positæ pro alio témpore conservandæ, facta prius genuflexione, reponit eas in vas ad hoc ordinátum, et diligenter advertit ne áliquod fragméntum, quantumcumque minimum, remaneat super Corporále: quod si fúerit, accurate reponit in Cálicem. Post extersionem Patenæ, junctis pollicibus et indicibus, Cálicem dextera manu infra nodum cuppæ accipit, sinistra Patenam, dicens: Cálicem salutáris, etc., et signans se signo Crucis cum Cálice, dicit: Sanguis Dómini nostri, etc. et manu sinistra supponens Patenam Calici, stans reverenter, sumit totum Sanguinem cum particula in Cálice posita. Quibus sumptis, dicit secréto: Quod ore súmpsimus, etc., et super Altáre porrigit Cálicem ministro in cornu Epístolæ, quo vinum fundente, se puríficat: deínde vino et aqua abluit pollices et índices super Cálicem, quos abstérgit Purificatório, intérim dicens: Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, etc. Ablutiónem sumit, et extergit os et Cálicem Purificatório: quo facto Purificatorium extendit super Cálicem et desuper Patenam ac super Patenam parvam Pallam; et, plicato Corporali, quod reponit in Bursam, cooperit Cálicem Velo, et Bursam desuper ponit, et collocat in médio Altáris, ut in principio Missæ.

6 Si qui sunt communicandi in Missa, Sacérdos post sumptiónem Sanguinis, antequam se purificet, facta genuflexione, ponat particulas consecratas in Pýxide, vel, si pauci sint communicandi, super Patenam, nisi a principio positæ fúerint in Pýxide seu alio Cálice. Intérim minister ante eos extendit linteum seu velum album, et pro eis facit Confessionem, dicens: Confíteor Deo, etc. Tum Sacérdos íterum genuflectit, et mánibus junctis vertens se ad pópulum in cornu Evangelii, dicit: Misereátur vestri, et Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum vestrórum, etc., et manu dextera facit signum Crucis super eos. Póstea genuflectens, accipit manu sinistra Pyxidem seu Patenam cum Sacraménto, dextera vero sumit unam particulam, quam inter pollicem et indicem tenet aliquantulum elevatam super Pyxidem seu Patenam, e t conversus ad communicandos in médio Altáris, dicit: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Deínde dicit: Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. Quibus verbis tertio repetitis, accedit ad eorum dexteram, hoc est, ad latus Epístolæ, et unicuique porrigit Sacraméntum faciens cum eo signum Crucis super Pyxidem vel Patenam, et simul dicens: Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen. Omnibus communicatis, revertitur ad Altáre, nihil dicens: et non dat eis benedictiónem, quia illam datúrus est in fine Missæ. Si particulæ positæ erant super Corporále, extergit illud cum Patena, et si qua in eo fúerint fragménta, in Cálicem immittit. Deínde dicit secréto: Quod ore súmpsimus, Dómine, etc., et se puríficat, dicens: Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, etc., et ália facit ut supra. Minister autem dextera manu tenens vas cum vino et aqua, sinistra vero mappulam, aliquanto post Sacerdotem eis porrigit purificatiónem, et mappulam ad os abstergendum.

7 Si in Altári remaneant particulæ in Cálice, seu in alio vase usque ad finem Missæ, serventur ea, quæ in Féria V Cenæ Dómini præscribúntur circa finem Missæ.

8 In Missa solémni Diáconus stans retro post Celebrántem cum in Oratióne Domínica dícitur: Et dimítte nobis débita nostra, facta ibídem genuflexione, vadit ad dexteram Celebrantis, et Subdiáconus circa finem Oratiónis Domínicæ, facta itidem genuflexione, revertitur ad Altáre, et stans in cornu Epístolæ porrigit Patena m Diácono, qui eam discooperit, et Purificatório abstergens dat Celebranti, illíus manum osculándo, et quando opus est, discooperit et cooperit Cálicem, et cum Celebránte adorat. Subdiáconus, reddita Patena et deposito Velo, quod ab humeris ejus pendebat, genuflectit, et descendit retro post Celebrántem, et cum dícitur: Pax Dómini, íterum genuflectens, accedit ad sinistram Celebrantis, et simul dicunt: Agnus Dei. Deínde facta ibídem Sacraménto genuflexione, redit post Celebrántem. Diáconus vero a dextris genuflexus exspectat pacem: et cum Célebrans osculátur Altáre, ipse se erigens simul osculátur illud extra Corporále, et a Celebránte dicente: Pax tecum, complexus accipit pacem sinístris genis sibi invicem appropinquántibus, et ei respóndet: Et cum spíritu tuo. Póstea íterum Sacraménto in Altári adorato, vertit se ad Subdiaconum retro post Celebrántem, et simíliter dat ei pacem. Subdiáconus accepta pace a Diácono et facta Altári genuflexione, comitatus ab Acólytho vadit ad Chorum, et dat pacem primo cuj usque ordinis, dignióribus prius, deínde minus dignis; et reversus ad Altáre, facta genuflexione, dat pacem Acólytho qui ipsum comitaverat, qui et áliis Acólythis circa Altáre dat pacem: deínde Subdiáconus vadit ad dexteram Celebrantis, et quando opus est, discooperit Cálicem, accipit ampullam vini, et infundit, quando Célebrans vult purificare. Diáconus post datam pacem Subdiácono vadit ad librum: et, dum Célebrans se communicat, stant ipse et Subdiáconus profunde inclinati versus Altáre.

9 In Missa Pontificali, Assistens accipit et defert pacem, ut in Cæremoniali habétur. Si in Missa solémni fiat Commúnio, ómnia serventur, ut supra, sed prius communicet Diaconum et Subdiaconum, deínde álios per órdinem: et Diáconus purificatiónem eis ministret. Intérim a Choro cantátur Antiphóna quæ dícitur Commúnio.

XI - De Communióne, et Oratiónibus

post Communiónem dicéndis

CELEBRÁNTE purificato, dum Cálicem collocat in Altári, liber Missalis defertur per ministrum ad cornu Epístolæ, et collocátur ut in Introitu. Ipse autem minister genuflectit juxta cornu Evangelii, ut in principio Missæ. Deínde Célebrans, stans junctis mánibus, legit Antiphonam quæ dícitur Commúnio; qua lecta, junctis itidem mánibus ante pectus, vadit ad médium Altáris, et eo osculato, vertit se ad pópulum a manu sinistra ad dexteram, et dicit: Dóminus vobíscum, et per eamdem viam redit ad librum, dicit Oratiónes post Communiónem, eisdem modo, numero et ordine, ut supra dictæ sunt Collectæ. Quibus finitis, claudit librum, et jungens manus ante pectus, revertitur ad médium Altáris, ubi eo osculato, vertit se ad pópulum, et dicit, ut supra: Dóminus vobíscum, quo dicto, stans junctis mánibus ante pectus versus pópulum, dicit, si dicendum est: Ite, Missa est, et per eamdem viam revertitur ad Altáre. Si vero non sit dicendum, dicto Dóminus vobíscum, revertitur eódem modo per eamdem viam ad médium Altáris, ubi stans versus ad illud, junctis ante pectus mánibus, dicit: Benedicámus Dómino. In Missis autem Defunctorum eódem modo stans versus Altáre, dicit: Requiéscant in pace.

2 In Quadragésima autem a Féria IV Cínerum usque ad Fériam IV Majóris Hebdómadæ in feriali Offício, postquam Célebrans dixit Oratiónes post Communiónem cum suis solitis conclusiónibus, antequam dicat: Dóminus vobiscum, stans in eódem loco ante librum dicit: Orémus. Humiliáte cápita vestra Deo, caput inclinans, et extensis mánibus, subjungit eadem voce Oratiónem super pópulum, ibídem positam, qua finita, osculátur Altáre, et vertens se ad pópulum dicit: Dóminus vobíscum, et ália ut supra.

3 In Missa solémni Diáconus defert librum Missalis ad cornu Epístolæ, deínde vadit retro post Celebrántem, Subdiáconus vero vadit ad cornu Evangelii, ubi Cálicem mundat, aptat cum Purificatório, Patena et Palla cooperit, plicat Corporále, reponit in Bursam, et illam ponit super Cálicem coopertum Ve lo, quem collocat in Altári, vel super Credentia ut prius: póstea redit ad locum suum retro post Diaconum: qui cum dicit: Ite, Missa est, cum Celebránte vertit se ad pópulum: et in Quadragésima, dicto per Cetebrántem Orémus, Diáconus in cornu Epístolæ vertens se ad pópulum, junctis mánibus dicit ut supra: Humiliáte, etc.; quo dicto vertit se versus Altáre a tergo Celebrantis, et Célebrans dicit Oratiónem super pópulum.

XII - De Benedictióne in fine Missæ,

et Evangélio sancti Joánnis

DICTO Ite, Missa est, vel Benedicámus Dómino, ut supra, Célebrans ante médium Altáris stans junctis mánibus super eo, et capite inclinato, dicit secréto: Pláceat tibi, sancta Trínitas, etc. Quo dicto, extensis mánibus hinc inde super Altáre pósitis, ipsum in médio osculátur: tum erigens se, adhuc stans versus illud, elevat ad cælum oculos et manus, quas extendit et jungit, caputque Cruci inclinans, dicit voce intelligibili: Benedícat vos omnípotens Deus, et junctis mánibus, ac demissis ad terram oculis, vertens se ad p opulum a sinistro latére ad dexterum, extensa manu dextera, junctisque digitis, et manu sinistra infra pectus posita, semel benedicit pópulo dicens: Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R/. Amen; et circulum perficiens accedit ad cornu Evangelii, ubi dicto Dóminus vobíscum, et R/. Et cum spíritu tuo, pollice dextero signans primum signo Crucis Altáre, seu librum in principio Evangelii, deínde frontem, os et pectus, dicit: Inítium sancti Evangélii secúndum Joánnem, vel Sequéntia sancti Evangélii, ut dictum est in Rúbricis generálibus, et R/. Glória tibi, Dómine, junctis mánibus legit Evangélium: In princípio, vel aliud ut convenit. Cum dicit: Et Verbum caro factum est, genuflectit versus cornu Evangelii, et surgens proséquitur ut prius: quo finíto, minister stans a parte Epístolæ respóndet: Deo grátias.

2 Si Célebrans in Altári vertit faciem ad pópulum, non vertit se, sed stans ut erat, benedicit pópulo, ut supra, in médio Altáris; deínde accedit ad cornu Evangelii, et dicit Evangélium S Joánnis.

3 Si celebravit coram Summo Pontifice, Cardinale et Legato Sedis Apostolicæ, vel Patriarcha, Archiepiscopo et Episcopo in Provincia, Civitate, vel Diœcesi sua exsistente, Célebrans dicto Pláceat tibi, sancta Trínitas, etc., dicit: Benedícat vos omnípotens Deus, et convertens se ad Summum Pontificem genuflexus, ad Cardinalem vero, et Legátum, vel alium ex supradictis Prælatis, capite inclinato, quasi licentiam benedicéndi petens, proséquitur: Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus, benedicens adstántes a parte ubi non adest Pontifex, Cardinalis, Legatus aut Prælatus prædicti. Si autem celebravit coram Patriarcha, Archiepiscopo, et Episcopo extra eorum Provinciam, Civitatem, vel Diœcesim constitutis, eis absque alio respectu, ut ceteris qui intersunt, more consueto benedicit.

4 Si autem celebravit pro Defunctis, dicto Pláceat tibi, sancta Trínitas, ut supra, et osculato Altári, accedit ad cornu Evangelii, et dicit Evangélium S. Joánnis, prætermissa benedictióne, quæ in Missis Defunctorum non datur.

5 Finíto Evangélio in fine Missæ, si celebravit coram Summo Pontifice, Cardinale, et Legato Sedis Apostolicæ, vel Patriarcha, Archiepiscopo et Episcopo, convertit se ad illum coram quo ex prædictis celebravit, et facit reverentiam convenientem. Si non celebravit coram aliquo prædictorum, hujusmodi reverentiam prætermittit.

6 Quibus ómnibus absolutis, exstinguúntur per ministrum candelæ: intérim Sacérdos accipit sinistra Cálicem, dexteram ponens super Bursam, ne aliquid cadat, descendit ante infimum gradum Altáris, e t, ibi in médio vertens se ad illud, se profunde inclinat (vel, si in eo est Tabernaculum sanctissimi Sacraménti, genuflectit); et, facta reveréntia, accipit Biretum a ministro, caput cooperit, ac præcedente eódem ministro, eo modo quo venerat, redit ad Sacristiam, intérim dicens Antiphonam Trium puerórum et Canticum Benedícite. Si vero sit dimissurus paraménta apud Altáre ubi celebravit, finíto Evangélio prædicto, ibídem illis se exuit, et dicit Antiphonam Trium puerórum cum Cantico et áliis Oratiónibus, ut suo loco ponúntur.

7 In Missa solémni Célebrans, eadem voce et modo quo in Missis privátis, semel tantum benedicit pópulo, nisi sit Episcopus, vel Abbas, ut infra: et dicto Evangélio secúndum Joánnem, vel alio, ut supra, ministránte Subdiácono librum, si opus est, discedit cum minístris ordine et modo quo venerat.

8 Episcopus autem, vel Abbas, ter benedicit pópulo, étiam in Missis privátis, ut in Cæremoniali habétur.

XII I - De his quæ omittúntur in Missa

pro Defunctis

IN Missa pro Defunctis ante Confessionem non dícitur Psalmus Júdica me, Deus, sed, pronuntiata Antiphóna: Introíbo ad altáre Dei, et responso a ministro: Ad Deum, qui lætíficat, etc., dícitur V/. Adjutórium nostrum, et Confessio, cum reliquis ut supra. Cum Célebrans ad Altáre íncipit Intróitum, non signat se, sed, manu dextera extensa, facit signum Crucis super librum, quasi aliquem benedicens. Non dícitur: Glória Patri, sed post Psalmum repétitur: Réquiem ætérnam; nec dícitur Glória in excélsis, nec Allelúja, nec Jube, Dómine, benedícere, nec Dóminus sit in corde meo; nec osculátur librum in fine. Non dícitur Credo, non benedicitur aqua in Cálicem fundénda; dícitur tamen Orátio: Deus, qui humánæ substántiæ, etc., Cum lavat manus, in fine Psalmi Lavábo inter innocéntes, non dícitur Glória Patri. Ad Agnus Dei non dícitur: miserére nobis, cujus loco dícitur: dona eis réquiem; nec tertio: dona nobis pacem, cujus loco dícitur: dona eis réquiem sempitérnam; neque percutitur pectus. Non dícitur prima Orátio ante Communiónem, scílicet: Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis, etc., nec datur pax. In fine non dícitur: Ite, Missa est, nec Benedicámus Dómino, sed: Requiéscant in pace. Et non dat ur Benedíctio: sed dicto Pláceat, et osculato Altári, dícitur, ut supra: In princípio erat Verbum, etc. Alia ómnia ut in áliis Missis.

2 In Missa solémni non incensátur Altáre ad Intróitum, et Subdiáconus, finita Epístola, non osculátur manum Celebrantis, nec benedicitur: Diáconus non petit benedictiónem, nec osculátur Celebrantis manum: non tenentur luminaria ad Evangélium, nec portátur incénsum, sed duo tantum Acólythi sine candelabris stant unus a dextris et alter a sinístris Subdiaconi tenentis libr um Evangeliorum. Non incensátur liber, nec in fine Célebrans: nec defertur liber Evangeliorum osculandus. Oblata et Altáre incensántur ut supra: incensátur solus Célebrans, et non incensántur álii. Subdiáconus non tenet Patenam post Celebrántem; sed témpore elevatiónis Sacraménti genuflexus in cornu Epístolæ, illud incensat. Minístri cum aliquid porrigunt Celebranti, in hac Missa non osculántur ejus manum, neque rem quæ porrigitur.

3 Si distribuéndæ sunt candelæ, distribuántur post Epístolam, et accendántur ad Evangélium, ad elevatiónem Sacraménti, et post Missam, dum fit Absolutio. Si habendus est sermo, habeátur, finita Missa, ante Absolutiónem.

4 Finita Missa, si faciénda est Absolutio, Célebrans retrahit se ad cornu Epístolæ, ubi exuitur Casula, et, d eposito Manipulo, accipit Pluviále nigrum. Subdiáconus medius inter duos Acólythos cum candelabris accensis defert Crucem, sicut in Processiónibus, præcedéntibus duóbus áliis Acólythis, uno cum thuríbulo et navicula incensi, alio cum vase aquæ benedictæ et aspersorio: séquitur Célebrans, facta prius Altári reveréntia, et Diáconus a sinístris ejus. Subdiáconus cum Cruce sistit se ad pedes tumuli, seu lecticæ mortuorum contra Altáre, medius inter dictos Acólythos tenéntes luminaria: Célebrans vero ex ália parte in capite loci inter Altáre et tumulum, aliquantulum versus cornu Epístolæ, ita ut Crucem Subdiaconi respiciat: a sinístris ejus Diáconus, et prope eum álii duo Acólythi deferéntes thuríbulum et vas aquæ benedictæ. Tunc, Acólytho seu Clerico tenente librum, absolúte dicit Oratiónem Non intres, ut infra suo loco post Missas Defunctorum notátur, quæ tamen Orátio omíttitur si non sit præsens Defuncti cadaver. Deínde cantátur R/. Líbera me, Dómine, et circa illíus finem Célebrans ponit incénsum in thuríbulum, benedicens illud more sólito, ministránte Diácono navicalam: et finíto Kýrie, eléison, íncipit intelligibili voce: Pater noster, et secréto prosequendo réliqua, accipit aspersorium de manu Diaconi, et facta Altári reveréntia, comitánte eódem Diácono a dexteris, et tenente fimbriam anteriorem Pluviális, circuiens tumulum, aspergit illum aqua benedícta, ter a parte dextera, et ter a sinistra. Cum transit ante Crucem, profunde se inclinat, Diáconus vero genuflectit: póstea de manu ejusdem Diaconi accip it thuríbulum, et eódem modo quo asperserat, incensat. Et rediens ad pristinum locum, Diácono tenente librum, junctis mánibus dicit Versus et Oratiónem, ut eódem loco notátur. Post Oratiónem autem, faciens Crucem manu dextera supra tumulum, dicit Versum Réquiem ætérnam et, dicto per Cantores Requiéscat in pace et R/. Amen, subjungit Versum Anima ejus, ut ibídem notátur. Tunc inchoat Antiphonam Si iniquitátes, et cum clero recitans Psalmum De profúndis, præcedente Cruce, redit cum áliis ad Sacristiam. Ibi, a b ómnibus repetita Antiphóna, Sacérdos, antequam paramentis exuátur, dicit Preces, quæ item post Missas Defunctorum infra habentur. Antiphóna tamen Si iniquitátes et Psalmus cum Precibus non dicúntur, si absolutio facta fúerit pro ómnibus Defunctis.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   128


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət