Ana səhifə

Mirzə Aləkbər Sabir. Hophopnamədən: Satiralar. 1911. Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur


Yüklə 41.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü41.5 Kb.

Balalar-Az.Com

Mirzə Aləkbər Sabir. Hophopnamədən: Satiralar.

1911.
Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur
Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur,
Necə ki, ağladı İran oldu.

O zaman ki, bezikib şah qaçdı,


Mürtəcelər dəxi pünhan oldu;

Parlaman parladı əzası ilə,


Dedik, İran yenə İran oldu;

Məclis içrə ümənayi-millət


Nami-milliyyət şayan oldu;

Düzəlib işlərin əskik-gərəyi,


Millətin dərdinə dərman oldu.

Leyk biz işbu təmənnadə ikən,


Bax ki, İranda nə dəstan oldu!..

Hər yetən keçdi cəmaət başına,


Hər ötən sileiləcünban oldu;

Yetdi bir mərtəbəyə surəti-kar, -


Parlaman qəhvəçi dükkan oldu;

İçilən çay, yeyilən yağlı plov,


Çəkilən hoqqavü qəlayn oldu.

Parlamandır, balam, axır burada,


Kim danışdı, nə söz ünvan oldu?

Hansı bir məsələdən bəhs edilib,


Hasili millətə elan oldu?

Yox, əfəndim, yanılış zənn etmə,


Sanma iş layiqi-vicdan oldu;

Doğru, gərçi üfüqi-İrandan


Şəmsi məşrutə dirəxşan oldu;

Yəni millət işi millət əlinə


Verilib, məsələ asan oldu;

Şimdi öz işlərini icrayə


Dəsti-millətdə bir imkan oldu?

Leyk bildinmi büzürgani-vətən


Belə iş gördü ki, şayan oldu?

Çırmanıb iş görəcək yerdə, yazıq,


      Vay, dədəm vay! – deyə giryan oldu;

Gözlülər başladılar ağlamağa,


Kurlər də ona xəndan oldu.

İş yatıb qaldı arada ölütək,


Nə ona meyl, nə iman oldu.

Əsl mətləb unudullu, lakin


Fəri-kari hamı cuyan oldu.

Gördü meydanı adamdan xali –


Hərə bir əzmə şitaban oldu.

Hər kəs ancaq bacarıb aldı ləqəb,


Daxili-zümreyi-ərkan oldu;

Dürtülüb soxud özün parlamana,


Parlaman məcməyi-irfan (?) oldu.

Pah, nə çoxdur bütün İranda ləqəb,


Kimi bəy oldu, kimi xan oldu...

Çıxdı meydana müləqqəb kişilər,


Bəxtəvərlər hamı əyan oldu.

İş necə oldu, onu alma xəbər,


Bayaq ərz etdim, o nisyan oldu...

Bir deyən olmadı, ey xanəxərab,


Məmləkət xak ilə yeksan oldu!

Siz hələ aşiqi-şeydayi-ləqəb,


Bu dami layiqi-insan oldu?!

Ləqəb iş görməz, əfəndim, kişinin


Adı ya Samü Nəriman* oldu.

Kişidən istənilən işdir, iş,


Kim ki, iş yapdı, o zişan oldu!

De görək, şimdi müqəddəs vətənin


Hansı bir müşkülü asan oldu?

Ancaq iş gördü ləqəb “fabrikası”,


Bütün işlər ona qurban oldu.

İndi qandınsa işin əngəlini,


Demə İran niyə viran oldu?!Balalar-Az.Com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət