Ana səhifə

Meclis gündemi ve karar özeti


Yüklə 107 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü107 Kb.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2012 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ


Toplantı Tarihi:10.12.2012 Toplantı Yeri:İBB Meclis Salonu Toplantı Saati:18.00
Karar Özetleri İlan Tarihi: 17 Aralık 2012 Pazartesi

İlan Yeri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Giriş Katı ve 3. Kat İlan Panoları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesi (www.İzmir.bel.tr)


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II.GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ.

Maddi Hata Bulunmadığına Karar Verildi.

III. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.

1. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Aziz KOCAOĞLU 21-23 Kasım 2012 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen EXPO 2020 İzmir 3. Sunumuna katılmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mem.Per.Şb.Md.12076)

Meclise Bilgi Verildi.

IV. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

A. Yazılı Önerge

1113. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına. Meclisimiz Tarım Komisyonunun isminin “Tarım ve Orman Komisyonu” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mesken ve Gecekondu Komisyonunun ise “Kentsel Dönüşüm Komisyonu” olarak isminin değişmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (Günay SİVRİTEPE, Veli DAL, Kemal GÜNDOĞDU, Ercan YÜKSEKTEPE, Haydar KARAMAN, Olgun ATİLA, Semra ARIK, Murat BAKAN, Murat AKDEMİR, Bünyamin FIRAT, Osman KOCAMAN, Hasan ÜSTÜN, Ruhi AKŞAN, Kerem Ali SÜREKLİ, Günsel SAĞLAM.)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. 14 - 21 Aralık 2012 tarihleri arasında Kore Cumhuriyetindeki Hyundai Rotem firmasının üretim tesislerinde yapılacak olan, İZBAN A.Ş’ne satın alınacak 40 adet (EMU) Elektrikli Tren Seti ile %5 Yedek Parçaları, Özel – Genel Amaçlı Aletleri, Test Ekipmanları ve Kolaylıkları ihalesinin 5. Projelendirme ve Dizayn Komisyonu Toplantısına, İZBAN Projelendirme ve Dizayn Komisyonunda görevli Makine Mühendisi Mehmet YILDIZ ve Cengiz AĞLAMAZ’ın yol ve konaklama giderleri Hyundai Rotem firması tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri hususunun görüşülmesi. (Ban. Sis. Şb.Md.1366)

Başkanlık Makamınca Gündemden Çekildi.

2. Buca ilçesi, Çamlıkule Mahalle Muhtarı Kamer KURT’un 220/39 Sokakta bulunan parka Mehmet ERENLER isminin verilmesi hususundaki talebinin görüşülmesi. (Yeş. Al. Bak. Şb.Md. 5764)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

1114. 3. Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılamaması nedeniyle ihtiyaç fazlası durumda olan, ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 35 ASA 71 plakalı Otobüsün; sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere, talebi doğrultusunda Güzelbahçe Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Atel. Bil.Yön. ve Pl. Şb.Md.24993)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

4. Ulaşım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 46.35.04.30/04.5.2.02/5/03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 46.35.04.05/04.5.2.02/5/03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları tertibinden 11.000.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Büt.Şb.Md.24995)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

1115. 5. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün Memur ve Sürekli İşçi Kadroları, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15/10/2010 tarih ve 01.1108 sayılı kararı ile onaylanmış olup; dondurulmuş kadrolardan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Hizmetli kadrosunun 15/11/2012 tarihinde boşalması nedeniyle, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Norm Kadro Fazlası Kadrolar başlıklı Geçici 3. maddesine göre boşalmış olanların, Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 2. maddesi gereğince iptal edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT - Mem.Per.Şb.Md. 24963)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

1116. 6. İzmir Metropol Alan sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların %60’ının konutlardan, %40’ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan “2013 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin kabulü ve kabul tarihini takip eden ilk ay itibariyle su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususunun görüşülmesi.(Katı Atık İşl.Şb.Md. 4354)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

7. İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19/09/2012 tarih, 1322 sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen; Torbalı ilçesi, Kuşçuburun Mahallesi, Sarıkova Mevkiinde bulunan 822 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Paftası ve Plan Notlarının incelenerek karara bağlanması.(Nz.Pl.13677)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

8. Karabağlar ilçesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uzundere Toplu Konut Revizyon İmar Planı Değişikliğinde, kısmen Belediye Hizmet Alanı (BHA), kısmen Trafo Alanında kalan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 11276 ada, 1 parsel ile Belediyemiz bünyesindeki 3 parselin bir kısmına ilişkin uygulama sorunlarının giderilmesi amacıyla, söz konusu imar adasındaki ada ayrım çizgisinin parsel sınırları esas alınacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.11845)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

9. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2012 tarih, 10/187 sayılı kararı ile uygun görülen; Fuat Edip Baksı Mahallesi, 25N-1c paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” olarak ayrılmış alanda 2.50 m x 4.25 m ebatlarındaki trafo yerinin teknik nedenlerden dolayı mülkiyeti Bayraklı Belediyesine ait 1996 ada, 11 ve 12 parsellere kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.14711)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

10. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, Karşıyaka ilçesi, Bahariye Mahallesi, 25M-4a pafta, 9200 ada, 1 parselde yapılacak 37 Nolu Katlı Bölgesel Otopark Projesi için, imar hattının parsel sınırına uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.12803)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

11. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2012 tarih, 10/186 sayılı kararı ile uygun görülen; Çiçek Mahallesi, 33289 ada, 15 parselde 3.00 m x 8.00 m boyutlarında belirlenmiş olan trafo yerinin, 33289 ada, 14 parsele kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.14713)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

12. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2012 tarih, 10/188 sayılı kararı ile uygun görülen; Mansuroğlu Mahallesi, 24N-2b paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” olarak ayrılmış kamuya terkli alanda 4.60 m x 12.50 m boyutlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.14709)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

13. Menderes belediye meclisinin 04/07/2012 tarih, 78 sayılı kararı ile uygun görülen; gölcükler mahallesi, 16m-3a pafta, 783 ada, 17 parsel üzerinde trafo alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi. (nz.pl.12471 )

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

14. Menderes Belediye Meclisinin 03/08/2012 tarih, 90 sayılı kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi, 15M-1c pafta, 137 ada, 1 sayılı parselin doğusunda bulunan 7 m’lik yolun 10 m’ye çıkarılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.12739)

İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

15. Menderes Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih, 110 sayılı kararı ile uygun görülen; Gazipaşa Mahallesi, 16M-3b pafta, 935 parsel ve civarına ilişkin yaklaşık 1.8 ha’lık alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.12469)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

16. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 08/05/2009 tarih, 61 sayılı kararı ile uygun görülen; Ören, 19K Ia pafta, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 5450, 5451, 5452, 5453, 5477, 5539 ve 5540 parselleri içeren ve yürürlükteki imar planında B.H.A Alanı olarak planlanan alanın Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin; Belediye Meclisimizin 13/07/2009 tarih, 01.622 sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine, söz konusu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2010/2051 esasına kayden açılan davada verilen, 14/12/2011 tarih ve 2011/2087 sayılı iptal kararı doğrultusunda yeniden incelenmesi. (Nz.Pl.14799)

İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

17. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih, 05/188 sayılı kararı ile uygun görülen; Ören Mahallesi, 19K Id imar paftası, 104 ada, 12 ve 4066 nolu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.11643)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

18. Selçuk Belediye Meclisinin 19/10/2012 tarih, 194 sayılı kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Efes (Selçuk-İzmir) Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Selçuk ilçesi, Efes I. Derece Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Raporunun incelenmesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında işlem yapılması hususlarının görüşülmesi. (Nz.Pl.13681)

İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.

VI. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1117. 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, 15/12/2012 – 31/12/2012 döneminde ihtiyaç nedeniyle istihdam edilecek olan sözleşmeli personellerden; 1 adet Uzman Tabip’e 2.368,70-TL, 1 adet Sanat Tarihçisi’ne 1.595,36-TL net aylık ücretin ödenmesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esas ve usule uygun olarak eki (I) Sayılı Cetvelde tespit edilen oranlarda ek ödeme yapılması hususlarının görüşülmesi. (Mem.Pers.Şb.Md.12772)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

1118. 2. Belediyemizde Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince düzenlenen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklikleri ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için ekli evrakların incelenerek karara bağlanması. (Mem.Per.Şb.Md.12773)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

3. Belediyemizin, iştiraki olan İZBELCOM A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%74,04’üne tekabül eden) 8.884.800,00-TL'lık rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.598)

Plan ve Bütçe - Şirketler Komisyonlarına Havale Edildi.

1119. 4. Hilal Banliyö Aktarma İstasyonu inşaatının bir kısmı İzmir ili, Konak ilçesi, Tepecik Mahallesi, 322 pafta, 3330 ada, 18 parselde bulunan Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığının bulunduğu alana girmekte olduğundan; istasyon yapımı nedeniyle Tedarik Bölge Başkanlığının zarar gören tesislerinin yeniden inşası ve arazi düzenlenmesine ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı adına MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, T.C. Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan “Hilal Metro İstasyonu Protokolü”nün görüşülmesi. (Ban.Sis.Şb.Md.1400)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

5. 19 – 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan “Futbol Turnuvası”nın gerçekleştirilmesi ve söz konusu organizasyon ile ilgili oluşacak tüm masrafların (yurt dışından kentimize ulaşım masrafları hariç) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ilgili Bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Şb.Md.2939)

Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.

VII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1120. 1. Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı MTK Çocuk Trafik Eğitim Parkında kullanılmak üzere, Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği gereği 8 adet bisikletin satın alınabilmesi için 2012 Mali Yılı T Cetveline eklenmesinin ve tutarının Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Tra. Ve Den.Şb.Md.16514)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1121. 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğüne bağlı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinin A-B-C salonlarının her birinin tahsis ücretinin KDV dahil 500-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Şb.Md.821-4511)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1122. 3. Selçuk Belediyesi 2013 Mali Yılı Tarife Cetvelinin Sekizinci Bölüm Temizlik İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi bölümünün sonuna: “38. Özürlü bireylere hizmet veren Özel Eğitim Okulları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri katı atık toplama ve taşıma ücretinden muaftır” maddesinin eklenmesine yönelik, Selçuk Belediye Meclisinin 09/11/2012 tarih ve 210 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Enc. ve Kar.Şb.Md.100)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1123. 4. İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 50002 ada, 35 parselde kayıtlı 265 m2 alanlı taşınmazın hak sahibi Çetin DOĞAN adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Taş. Şb.Md. 6686)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1124. 5. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 33920 ada, 4 parselde kayıtlı 85.00 m2 miktarındaki taşınmazda, Belediyemizin 7/85 hissesine denk gelen 7 m2’nin Ramazan GÜMÜŞ adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Taş.Şb.Md.6308)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1125. 6. İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 50118 ada, 1 parselde kayıtlı 255 m2 miktarındaki Belediyemize ait taşınmazın aynı ada, 2 parsel maliki adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Taş. Şb. Md. 6629)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1126. 7. İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 176 ada, 48 parselde kayıtlı 347,00 m2 miktarındaki taşınmazda, Belediyemizin 8/347 hissesine denk gelen 8 m2’nin, taşınmazın diğer hissedarları adına, hisseleri oranında satışının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Taş. Şb. Md. 6562)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1127. 8. 17/05/2012 - 18/06/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, Gaziemir 1.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yönelik, İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 250 ada, 73 parselin malikleri M. Cengiz YILDIRIM ve İsmail ARABACI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.8343)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1128. 9. 09/07/2012 – 09/08/2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Urla ilçesi, Özbek Köyü, Akkum Mevkii Nazım İmar Planına yönelik; Özbek Köyü, 74 parselin maliki Ahmet IŞIK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına; İZSU Genel Müdürlüğünce başlatılan dere yatağı tespitine yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar söz konusu alanda alt ölçekli imar planlarının yapılmaması için planda “Uygulama İmar Planı İZSU Genel Müdürlüğünce Dere Yatağı Tespitinden Sonra Yapılacak Alan Sınırı”nın belirlenmesinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.9413)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1129. 10. 09/07/2012 – 09/08/2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Urla ilçesi, Özbek Köyü, Akkum Mevkii Nazım İmar Planına yönelik; Özbek Köyü, 66 parselin maliki Perihan IŞIK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına; İZSU Genel Müdürlüğünce başlatılan dere yatağı tespitine yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar söz konusu alanda alt ölçekli imar planlarının yapılmaması için planda “Uygulama İmar Planı İZSU Genel Müdürlüğünce Dere Yatağı Tespitinden Sonra Yapılacak Alan Sınırı”nın belirlenmesinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.9415)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1130. 11. 09/07/2012 - 09/08/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Urla ilçesi, Özbek Köyü, Akkum Mevkii Nazım İmar Planına yönelik; Özbek Köyü, 69 parselin maliki Mehmet GÜNALTIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına; İZSU Genel Müdürlüğünce başlatılan dere yatağı tespitine yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar söz konusu alanda alt ölçekli imar planlarının yapılmaması için planda “Uygulama İmar Planı İZSU Genel Müdürlüğünce Dere Yatağı Tespitinden Sonra Yapılacak Alan Sınırı”nın belirlenmesinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.9423)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1131. 12. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kuzey Kentsel Gelişme Alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Nivent KURTUŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11713)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1132. 13. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kuzey Kentsel Gelişme Alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Mahalle, 83 ada, 59 parsel maliki Orhan TÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11671)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1133. 14. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kuzey Kentsel Gelişme Alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Mahalle, 83 ada, 61parsel maliki Hayrettin TÜRK ve Maşuka TÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11673)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1134. 15. 03/09/2012 - 03/10/2012 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kuzey Kentsel Gelişme Alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Mahalle, 203 ada, 6 parsel maliki Ali GÜÇTEKİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11601)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1135. 16. Yürürlükteki imar planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanım kararında kalan Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, Kabakulak Mevkii, 3 ada, 14 nolu parselin “LPG ve Servis Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.10281)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1136. 17. İzmir ili, Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 23 O paftada, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında T koşullu Ticaret + Konut Alanında kalan, 7538 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 nolu parsellerin Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu Alanı olarak belirlenmesine ve Plan Notu getirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11309)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1137. 18. İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, L18a02b, L18a03a pafta, 25044 ada 1 parsel, 25045 ada 1 parsel, 25047 ada 1 parsel, 25052 ada 1 parsel, 25054 ada 1 parsel, 25055 ada 1 parsel, 25063 ada 1 parsel ve 25064 ada 1 parselin yürürlükteki Karşıyaka 2. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunda Konut Alanı olarak belirlenen kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl. 8847)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1138. 19. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Yüksek Yoğunlukta Meskun Konut Alanı, Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark” kullanımlarına ayrılmış olan, İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, L18a-02c pafta 32095 ada, 7 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz. Pl. 14549)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1139. 20. Gaziemir ilçesi, Emrez Mahallesi, 20 M paftada, 31277, 31278, 31279, 31287, 31289, 31290, 31297 nolu adalar ile 49 ada, 8 ve 12 parsellerde yer alan Sanayi Alanının “Metropolitan Aktivite Merkezi” olarak belirlenmesi ve çevresindeki gelişme konut alanı ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Nz.Pl. 12031)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1140. 21. Menderes ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, L18a23c pafta, 654 ada, 1 (İlköğretim Tesisi Alanı) ve 654 ada, 2 (Spor Tesis Alanı) nolu parsellerin İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2010/30 Esas ve 2010/1773 kararı doğrultusunda, Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık –Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.8501)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1141. 22. Aliağa ilçesi, Helvacı Mahallesi, K18d 06a 1d pafta, 36 ada, 1 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” kullanım kararının değiştirilerek, 1996 tarihinde onaylanan, 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında geçerli olan “Akaryakıt İstasyonu” kullanım kararına geri dönülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11109)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1142. 23. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 198 sayılı kararı ile uygun görülen; 50K IIb, 50K IIc, 50L IId, 50L Ia, 50L Ib, 50L Ic, 50L Id, 50L IIIa, 50L IIIb, 50L IIIc paftalarını kapsayan Kuzey Kentsel Gelişme Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.14547)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1143. 24. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih, 87 sayılı kararı ile uygun görülen; 22İ-IIc paftada yer alan Semt Spor Sitesinde trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11647)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1144. 25. Narlıdere Belediye Meclisinin 21/10/2011 tarih, 104 sayılı kararı ile uygun görülen; 22J-IVc paftada yer alan Otopark Alanında doğalgaz regülatörü yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11649)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1145. 26. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 187 sayılı kararı ile uygun görülen; Altındağ-Yeşilova Mahallesi, 30K Id pafta, 4013 Sokak civarında doğalgaz dağıtım projesinin gerçekleştirilebilmesi için 3.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet bölge regülatörü yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11891)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1146. 27. Bornova Belediye Meclisinin 05/09/2012 tarih, 160 sayılı kararı ile uygun görülen; 24Ö-IIIa paftada, kamuya terkli Yeşil Alan içerisinde 4.60 m x 7.50 m ebadında trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11075)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1147. 28. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Köyü, 24R-Ib paftada, 164, 165, 166, 167, 168, 181, 182, 183 parselleri kapsayan alanda yer alan Konut Dışı kentsel Çalışma Alanı ve Yeşil Alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11885)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1148. 29. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 190 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir Çevre Yolu Sanayi (Forum) Kavşağı ve çevresinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve yaşanan trafik sorunlarının giderilmesine yönelik hazırlanan ve Meclisimizin 13/07/2012 tarih ve 05.702 sayılı kararı ile 2863, 3386, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi uygun görülen, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin Kurulun 16/08/2012 tarih ve 2237 sayılı yazısı uyarınca hazırlanan Yassıtepe Höyüğü 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği işlem yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11879)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1149. 30. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen; Altındağ Mahallesi, 29 K IV a (23 O IV b) paftada yer alan 7632 ada, 5 parselde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 23/03/2012 tarih, 2012/515 K. sayılı kararında belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile üst ölçekli imar planı uyumsuzluğunun giderilmesi amacı ile 7632 ada, 5 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda Park Alanı olarak belirlenmesi ve “Belediyesince heyelan izleme amaçlı inklonometre kuyuları tesis edilecektir.” şeklinde plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11889)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1150. 31. Bornova Belediye Meclisinin 05/09/2012 tarih, 157 sayılı kararı ile uygun görülen; Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarına ilişkin işlemlerde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlanan, Bornova ilçe sınırları içerisinde mevcut imar planlarında yer alan; Ticaret, İskan Ünitesi Ticaret, Çalışma Alanları (Yönetici Merkez+Ticaret) kullanımında ve ticaret kullanımını anlatan tüm plan notlarında ve Kentsel Çalışma Alanları, Kentsel Bölgesel İş Alanları, TM, TM1, T, I, M, M1 koşullu kullanımlarda bulunan tüm plan notlarında “ticaret” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki Özel Sağlık Tesisleri yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11221)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1151. 32. Çiğli Belediye Meclisinin 03/08/2012 tarih, 2012/48 sayılı kararı ile uygun görülen; 26K Ib ve 26K IIa paftada, 22187 ada, 14 nolu parselin Resmi Tesis, Yeşil Alan, Otopark Alanı, Yaya Yolu olarak düzenlenmesi ve 35 nolu parselin Üniversite Alanı, Taşıt ve Yaya Yolu olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği önerisinin toplantıya katılanlarca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11067)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Partili Meclis Üyesi Abubekir Sıddık SOYSAL.)

1152. 33. Menemen Belediye Meclisinin 06/04/2012 tarih, 33 sayılı kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı (S-8) kullanımında kalan Kemalpaşa Mahallesi, 32K-IIIc pafta, 5314 ada, 5 ve 6 parsellerin tevhidinden sonra oluşan 15 parselin batısında kalan yol boşluğu ile birlikte bir bölümünün “park”, bir bölümünün ise “kütüphane” olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.11061)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1153. 34. Menemen Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih, 60 sayılı kararı ile uygun görülen; Mermerli Mahallesi, 32 K IIIa paftada 5.35 m x 2.55 m ebatlarındaki trafo alanının kaldırılarak 13.64 m x 7.09 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.12207)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1154. 35. Menemen Belediye Meclisinin 05/10/2012 tarih, 67 sayılı kararı ile uygun görülen; Asarlık Mahallesi, K18D-17B-1c pafta, 541 ada 1 parselin pazar yeri kullanımında bulunan alanda 14.29 m x 7.20 m ebadında, Koyundere Mahallesi, 30K-IId ve IIIa paftalarında, 4169 ada 1 parselde, park alanı kullanımında bulunan alanda 7.32 m x 4.60 m ebadında trafo yerlerinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz. Pl.12203)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1155. 36. Menderes Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih, 108 sayılı kararı ile uygun görülen; Oğlananası Mevkii, Kısıkköy Sanayi Sitesi, L18a-24c-2b ve L18a-24b-3c paftada 2524 sayılı adanın kuzeyinde park alanı üzerinde trafo alanına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.12457)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1156. 37. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 195 sayılı kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 2473 parsel ve 586 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.12071)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1157. 38. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih, 197 sayılı kararı ile uygun görülen; L 18b 09c 1a, L 18b 09c 1b, L 18b 09c 1c paftaları kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.12537)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1158. VIII.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2012 yılı Aralık Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Kasım Sıtkı KÜRÜM, Hakan TARTAN, Ercan TATI, Kamil Okyay SINDIR, Hasan KARABAĞ, Cevat DURAK, Metin SOLAK, Halil İbrahim ŞENOL, Abdül BATUR, Özdem Mustafa İNCE, Tahir ŞAHİN, Ramazan İsmail UYGUR, Ömer Turgut OĞUZ, M.Selçuk KARAOSMANOĞLU, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mustafa Tunç SOYER, Levent KÖSTEM, Mehmet ARITMAN, Hüseyin ÇALIŞKAN, Önder KESKİN, Erkan ZEYLAN, Sefer İPEKLİ, Ali Saip ERMİN, Cengiz AYDIN, Mehmet KERTİŞ, Zafer KÜRKCÜ, Abdullah KAVUK, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Hayri BOZAL ve Zahide İLKİ’nin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.IX. DİLEK VE TEMENNİLER.

Söz Alan Bulunmamıştır.

X. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

12 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA SAAT:18.00
Aziz KOCAOĞLU

Büyükşehir Belediye BaşkanıVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət