Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 488.5 Kb.
səhifə7/11
tarix27.06.2016
ölçüsü488.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.4. Služby Harm Reduction

Tyto služby konané v rámci Harm Reduction se liší především cílovou skupinou a místem realizace.3.4.1. Výměnný program

Výměnný program je primární úloha Harm Reduction. Podoba práce vychází ze stále nových poznatků a potřeb práce na drogové scéně. Probíhá v K-centrech, v mobilním K-centru, na pěším streetworku a využívá se služeb userů či exuserů. (user je člověk, který drogy stále užívá, exuser - člověk, který užíval, ale nyní abstinuje a podílejí se na činnosti v programech Harm Reduction). Pro pracovníky terénních programů nejsou všechna místa stejně dobře dostupná. Např. uzavřené komunity, byty a prostory či místa, kam mají přístup jen samotní uživatelé, jejich blízcí přátelé a uživatelé, kteří abstinují. Využívá se tedy pomoci těchto lidí, k rozšiřování aplikace Harm Reduction do těchto lokalit.

Vlastní výkon výměny injekčního materiálu probíhá odevzdáním použitého náčiní a následným získáním stejného množství sterilního. V případě, že klient nemá použité stříkačky, může dostat od pracovníků jeden kus zdarma nebo si zakoupit nové. Při výměně i prodeji je zdarma nabídka standardního vybavení pro bezpečnou aplikaci drogy a jsou distribuovány osvětové letáky.

V nabídce jsou injekční jehly (B-D, Braun), alkoholové dezinfekce (Con-Zellin), vody k injekčnímu použití (Aqua for injection) – ideální je voda do injekcí, jinak se používá balená voda bez bublinek a nedochucená, kyselina (kyselina askorbová), náplasti, buničiny, alobal, kondomy a filtry – filtr se požívá k přefiltrování rozdělané drogy při natahování ze lžíce do stříkačky. Pomocí filtru zbavíte roztok nečistot, pevných částic, které by v žíle, v krevním oběhu nadělaly paseku. Ideální je filtr sterilní, nevyžaduje žádnou manipulaci při úpravě do potřebné velikosti, má nelámavá vlákna a neobsahuje žádné příměsi a nečistoty.37


Vyhledávání injekčních uživatelů drog

Velký počet uživatelů drog, kteří nejsou v kontaktu s žádnou zdravotní nebo sociální institucí, by měl být osloven pomocí strategií založených na přístupu kontaktu „tváří v tvář“. Profesionálové, kteří jsou s uživateli drog v kontaktu, by je měli vzdělávat a podávat jim preventivní informace o rizicích HIV a způsobech, jak se před HIV chránit. Terénní práce by měly být zaměřené na specifickou populaci. Terénní práce v sobě neobsahuje „škatulkování“ a registrování, což poskytuje prostor pro vytvoření důvěry.

Injekční uživatelé drog nemusí být informovaní (nebo znalost informací popírají) o problémech spojených s užíváním drog a ve spojitosti s tím nejsou motivováni k vyhledání „pomoci“. Ilegální status užívání drog vede mnoho uživatelů ke snaze zabránit jejich identifikaci. Mezinárodní zkušenosti však jasně ukazují, že má-li být prevence infekce HIV úspěšná, je velmi důležité navázat kontakt s těmi uživateli, kteří doposud nevyhledali žádnou pomáhající instituci.38

3.4.2. Testy extází

Orientační testování tablet Extáze v prostředí tanečních akcí provádějí v rámci preventivních aktivit nestátní neziskové organizace. Smyslem těchto aktivit má být snížení akutních zdravotních rizik spojených s užíváním syntetických drog.39

XTC se stala v poslední době velmi rozšířenou drogou na taneční scéně. Vzhledem k množství a rozšíření její spotřeby nelze předpokládat, že problematika tohoto způsobu trávení volného času si sama včas najde cestu k bezpečnému způsobu zacházení s touto drogou. Varující skutečností je nevyzpytatelnost distributorů a velmi malá informovanost konzumentů. Lidé, kteří se rozhodli pracovat v oblastech protidrogové prevence, nemohou zůstávat bez povšimnutí nebezpečí tohoto poměrně nového jevu. Extáze a jí příbuzné drogy nezasahují do života uživatelů tak agresivním způsobem, aby motivovaly uživatele k dobrovolnému vyhledání pomoci či služeb pracovníků Harm Reduction. Pracovníci Harm Reduction jsou si však velmi dobře vědomi nebezpečí, které se skrývá za fenoménem extáze, a proto jsou sami nuceni vydávat se do míst, která jsou uživatelům vlastní a kde si lze najít důvěru a začít se samotnou činností. I když nelze říci, že tomu tak je vždy a všude. Často se stává, že drogoví pracovníci jsou uzavřeni pouze v K-centrech či na ustálených místech výměnného programu. Drogové scéně taneční kultury, jejíž členové tvoří velké množství potenciálních klientů, nevěnují v současné době patřičnou pozornost.

Činnost pracovníků tohoto programu Harm Reduction se neomezuje na poskytování služby v podobě XTC-testů na techno párty a v K-centrech, či po domluvě, ale tato činnost jde vždy ruku v ruce s osvětovými snahami. Ty mají ve své náplni informovat uživatelskou veřejnost o těchto možných nebezpečích: • je nutné hlídat si přísun tekutin (doporučuje se 1-2,5 litru nealkoholické tekutiny během párty)

 • pravidelně chodit na čerstvý vzduch a odpočinout si na klidnějším a chladnějším místě

 • vyvarovat se neznámých tablet

 • nekombinovat tablety mezi sebou

 • nekombinovat více různých drog

Tyto informace se mohou šířit osobními rozhovory, letáky, brožurami, po internetu apod.“ 40


XTC-testy

Zjišťují především přítomnost MDMA, což je ona „oblíbená látka“, kterou má obsahovat „správná extáze“. Nejčastěji se testování provádí přímo na párty, po dohodě s pořadateli. Místo bývá označené plakátem se znakem té dané organizace, která testy provádí.

Testování je poměrně rychlé (do 1 min.), což přispívá ke zvýšení přístupnosti těchto testů. XTC-testy jsou zcela běžnou součástí Harm Reduction v řadě zemí Evropské Unie a v USA.

K rychlým XTC-testům se používá reakční činidlo Marquis, které barevně reaguje s některými drogami. V praxi to probíhá takto:
 • Ostrým kovovým hrotem se odškrábne nepatrné množství na bílou keramickou misku (bílý podklad je nutný).

 • Odškrábnutý vzorek se smísí s dvěma kapkami regentu.

 • Po cca třiceti vteřinách je možno pozorovat případné barevné změny testovaného vzorku.

 • Po identifikaci barevné změny je třeba testovaný vzorek zneutralizovat a bezpečně zlikvidovat.

Výsledky testu se zapisují na kartičku, kde je zapsána přítomnost té substance, již XTC-test prokázal, míra a možnosti nebezpečí, které s sebou její užívání nese a jsou zde popsána pravidla pro užívání extázi podobných drog, prodávaných na house párty, základy první pomoci a další informace, které mohou snížit rizika této kratochvíle.

Jedno ze základních pravidel je, že pracovník nikdy nesmí říci: „ano, tato tableta je dobrá, tu můžeš použít“. Je to nutné, aby se pracovníci programů Harm Reduction vyhnuli obvinění z nabádání k užití drogy. Pouze se mlčky předá ona kartička s výsledky. Snad jen v případě přímého dotazu klienta je možné na neidentifikovatelnou tabletu upozornit, že nelze s určitostí říci o co jde, a je tedy velké riziko užití přípravku, který by mohl vážně poškodit zdraví i způsobit smrt. Přesto všechno je třeba neustále upozorňovat, že XTC-testy jsou pouze orientační.

V západních zemích vedl strach ze smrti k laboratorním analýzám. Výsledky se uveřejňují na internetu, kde je uveden název tablety a místo, odkud byla tableta k rozboru poslána. Z důvodu jejich vysoké finanční náročnosti jsou laboratorní testy v našich zemích zatím nereálné.

Pro získání přehledu o vykonávané práci se zaznamenávají počty XTC testů, kontaktů a lze také usuzovat z počtu rozdaných letáků. Do určité míry zde hrají úlohu také osobní rozhovory. Ty však na techno párty nejsou zrovna snadno uskutečnitelné kvůli hluku a rozdováděnosti účastníků. Spíše si lze všímat výpovědí klientů při setkání za jiných okolností.

Pracovníci programu Harm Reduction také pracují na vytvoření katalogu nabízených tablet, který může posloužit k čistě orientačním informacím, které typy tablet jsou více či méně rizikové.

Zdá se, že do budoucna lze spíše očekávat nárůst popularity taneční drogy, která si v kombinaci s oblíbenou hudbou získává stále více příznivců a tím i nárůst potřeby rozšíření aktivit Harm Reduction. Jen pro představu uvedu nárůst užívání této drogy ve Velké Británii od roku 1987 do roku 1992. V roce 1987 to byla nula a v roce 1992 se odhadovala týdenní spotřeba extáze na území Velké Británie na milion tablet týdně. Vzhledem k této prognóze se drogoví pracovníci zamýšlejí nad budoucím rázem své práce:

Základem by měla být vzájemná spolupráce organizací a společné vyvíjení tlaku na pořadatele house párty v následujících bodech:
 • návštěvníkům při vstupu na párty by neměly být odebírány přinesené nápoje

 • na párty by měla být volně přístupná pitná voda

 • streetworker a stánek s informacemi a XTC-testy by se měly stát standardní součástí každé větší párty

Otázkou do budoucna zůstávají laboratorní analýzy v České republice a otevření internetových stránek s jejich výsledky.413.4.3. Zdravotní služba

Tato služba je jednou z nejzákladnějších částí Harm Reduction. Nejde zde o profesionální lékařskou pomoc, ale o drobnější každodenní potřeby. Například poskytnutí první pomoci, ošetření, odborná rada apod.

Prevence běžných nemocí, posílení imunitního systému – poskytování vitamínů C a multivitaminů. Především pak poskytování léků jako např. Anacid, Heparoid, Ibuprofen, které pomáhají snížit negativní dopad na organismus po užití drogy.

3.4.4. Bezpečný sex

V dnešní době je volný, resp. nechráněný sex běžný v celé naší společnosti. Někteří lidé neberou notoricky opakované informace o infekcích hrozících tímto stylem sexuálního života vážně.

Tím víc jsou ohroženi uživatelé drog a to ze dvou důvodů: Za prvé v jejich kruzích je riziko nakažení infekční chorobu daleko větší, než ve společnosti lidí, kteří žijí jiným životem - pohybují se mezi jinými lidmi. A za druhé informace o nebezpečí a způsobu šíření infekčních pohlavních chorob se k těmto lidem dostane složitější cestou a většinou je přijímána s posměchem či lhostejností.

I do životního stylu většiny uživatelů bezpečný sex většinou nepatří.

Bezpečný sex je proto zahrnut do programu Harm Reduction. Zejména se jedná o distribuci kondomů a informačních letáků. Vyvíjí se snaha poučit uživatelskou veřejnost o nebezpečích skrývajících se za výše uvedeným sexuálním chováním a o způsobu, jak jim předcházet. Dále sem patří zprostředkování testů na HIV či žloutenky typu C. Popřípadě je-li uživatel infikován, jde o radu, kde hledat odbornou pomoc, informace o léčbě. Tento program je jedním z mnoha programů Harm Reduction, který učí uživatele zodpovědnosti.

3.4.5. Další programy používané při Harm Reduction

3.4.5.1. Osvěta

Klientům se poskytují informace na základě jejich žádosti nebo pokud to pracovník uzná za vhodné.

Jedná se o informace z těchto okruhů:


 • Bezpečné braní - poskytnutí informací o možnostech maximální eliminace rizik spojených s užíváním drog

 • Bezpečný sex - poskytnutí informací o možnostech maximální eliminace rizik spojených s provozováním všech forem sexuálních aktivit

 • HIV / Hepatitis - poskytnutí informací o způsobech přenosu, příznacích, rizicích, možnostech léčby atd., jejichž cílem je jak primární tak terciární prevence

 • Porada v těhotenství - informace o vlivu drog na průběh těhotenství a porodu, na matky i děti (např. abstinenční příznaky, vrozené poruchy atd.)

 • Literatura - informace o literatuře (odborné i beletrii), časopisech, letácích a jiných informačních materiálech – včetně elektronických dat – věnujících se drogové problematice a všemu co s ní souvisí včetně distribuce příslušných tiskovin či jiných materiálů

 • Léčba drogové závislosti - informace o možnostech, způsobech a institucích léčby drogové závislosti

 • Sociální oblast - informování klienta o sociálních institucích, jejich práci a také informace o možnostech a způsobech činností směřujících k sociální stabilizaci klienta, popř. ke zlepšení spolupráce a komunikace s uvedenými institucemi

 • Právní oblast - informování klienta o právních institucích, jejich práci a také informace o možnostech a způsobech činností směřujícím ke zlepšení spolupráce a komunikace s uvedenými institucemi; v neposlední řadě informace o právním řádu a právních normách ČR

 • Zdravotní oblast – informace o chorobách a poraněních, jejich prevenci, příznacích, rizicích a léčbě; o institucích poskytujících zdravotnickou péči; o systému zdravotní péče v ČR; o zdravotním stavu klienta423.4.5.2. Poradenství

Jedná se o individuální či skupinovou formu práce s klientem.

V programech Harm Reduction se jedná zejména o tyto typy poradenství:


 • Individuální poradenství - je plánovaná individuální práce s uživatelem drog (často s výhledem na v budoucnu pokračující spolupráci), jejímž cílem nemusí být nutně abstinence či nástup do léčebného zařízení.

 • Poradenství pro rodinu - je poradenství pro klienta uživatele a nejméně jednoho dalšího člena jeho rodiny, které probíhá společně.

 • Poradenství pro rodiče - je poradenství rodičům popř. známým, kteří přicházejí bez klienta uživatele, nebo spolupráce s každým z nich probíhá odděleně.

 • Skupinová práce - je forma skupinové práce s klienty uživateli nebo členy jejich rodin.

 • Psychologické / psychiatrické poradenství - je poradenství poskytované odborným personálem (psychologem, psychiatrem).

 • Poradenství v průběhu trestního řízení - je individuální spolupráce s klienty, kteří jsou účastníky trestního řízení po dobu jejich pobytu ve vazební věznici.

 • Jiné (např. poruchy příjmu potravy atd.)43

Poradenství probíhá buď osobní návštěvou zařízení (kontaktního centra apod.), prostřednictvím telefonu (v ČR fungují celkem 3 linky pomoci) nebo pomocí internetu. Zatímco poradenskou činnost po telefonu doprovází řada problémů, jako např. nedostatečná spolupráce mezi organizacemi v regionu nebo zkreslená představa veřejnosti o zařízeních drogové prevence, poradenství prostřednictvím internetu se rychle rozvíjí. Internetovou drogovou poradnu o.s. Sananim (www.drogovaporadna.cz) navštívilo v r. 2005 celkem 98 904 internetových uživatelů, což je dvojnásobek oproti r. 2004.443.4.5.3. Krizová intervence

Pojem krize se ve světové psychiatrii zabydlel v 60. letech tohoto století, kdy se začaly zakládat linky důvěry a centra duševního zdraví, v nichž by měla být lidem dostupná rychlá a kvalifikovaná pomoc. Můžeme ji chápat jako zásah v krizi. Výzkumy ukázaly, že včasná a efektivní pomoc může předejít dlouhodobým psychickým obtížím. Krize je stav vyvolaný náhlou, vysoce stresující situací, s níž se postižený nedokáže vyrovnat.

Méně často může být krize vyvolána událostmi, které si člověk přál.

Každý člověk je jinak citlivý, někteří lidé zvládnou sami velké rány osudu, jiné vykolejí banální nemoc nebo relativně menší problém. Nikdo, ani odborník, nemůže nikomu předepisovat, kdy má na krizi nárok a kdy ne.

Stav člověka prožívajícího krizi se vyznačuje vysokou úzkostí, depresí nebo směsí obojího.

Člověk v krizi může být i agresivní. Klientovi v krizi se obvykle zdá, že není v jeho možnostech se s náročnou situací vyrovnat. Zdá se mu také, že ve svém okolí nemá dostatečné zdroje pomoci.

U řady lidí v krizi se objevují sebevražedné myšlenky, někteří se o sebevraždu pokoušejí.
Odborník, který klientovi pomáhá, by měl nejdříve zhodnotit následující aspekty krize:


 • co a kdy krizi vyvolalo

 • klientovy současné vztahy k lidem

 • klientův současný psychický stav (včetně sebehodnocení)

 • klientova ochota k přijetí pomoci

 • podobnost současné krize s minulými zážitky

 • způsob klientovy současné adaptace na krizi (včetně zisků, které mohou být neuvědomělé)

 • úroveň klientovy adaptace před vznikem krize45

Cílem krizové intervence není poradit klientovi postup, který (byť sebelépe vymyšlený) by nebyl jeho postupem. Cílem není ani zásadní změna klientovy osobnosti. Krizová intervence chce posílit klientovy vlastní adaptační schopnosti a dosáhnout buď stavu, v jakém byl před vznikem krize, nebo stavu lepšího. Toho by mělo být dosaženo během šesti až osmi sezení. Terapeut by měl podpořit klientovo Já, tedy vědomou, racionální složku osobnosti. Klient by měl pod jeho vedením pochopit, proč se do krize dostal. Současně s tím by však měl terapeut nechat klienta v omezené míře ventilovat jeho emoce a uznat je jako logický důsledek situace. Terapeut by měl předvídat další vývoj klientova stavu podle případů, s nimiž dříve pracoval, sdělovat své zkušenosti klientovi, a tak posilovat jeho naději na úspěšné řešení krize. Měl by klienta povzbuzovat při jakémkoliv náznaku perspektivního postoje ke krizi. Měl by klienta usměrnit k využití všech dostupných zdrojů podpory (zejména příbuzných a jiných blízkých lidí).

Terapeut by měl na začátku intervence vytvořit ovzduší s dostatkem pochopení a podpory. Při dalších sezeních může s klientem formulovat konkrétnější úkoly a může vyvíjet mírný tlak na jejich realizaci.

Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou situaci, a to buď na základě strategií dříve vyzkoušených nebo na základě postupů nově vytvořených. Spolu s tím by se mělo zlepšit i klientovo sebehodnocení, mělo by dojít i ke zmírnění nepříjemného emočního doprovodu krize (stavů úzkosti, deprese, agresivity).

Při krizové intervenci je velmi důležitý první kontakt s klientem. Takovýto klient má často velmi specifické potřeby, projevuje se třeba jako dítě, může být zmatený, plačtivý. Je proto nutné používat jednoduché jasné věty.

Největší pomoc potřebují lidé, kteří vypadají zdánlivě v pořádku, dusí své problémy v sobě, brání se dát najevo emoce.46


Další programy používané při Harm Reduction – osvěta, poradenství a krizová intervence – výrazným způsobem zvyšují efektivitu aplikované Harm Reduction. Tyto činnosti se možná liší od klasických stanov Harm Reduction, vzájemná souhra a spolupráce zvyšují kvalitu péče o klienta, nabízených služeb a celkovou efektivitu práce.

3.4.6. Formy práce Harm Reduction

Východiska forem práce vznikají z neustálého monitorování a potřebnosti péče uvnitř drogové scény. V současné době se jedná o tyto formy: pěší streetwork v centru města, mobilní K-centrum, streetwork v rómském etniku, práce usera a exusera, kontaktní centrum a dobrovolnická činnost.


a) Pěší streetwork v centru města

Pracovníci jsou k dispozici na určitých místech a v určitou dobu (místa v ulicích, parcích apod.). Důvodem je zpřístupnění programů Harm Reduction.


b) Mobilní K-centrum

Streetworkeři využívají při výkonu některých činností automobil. Výhodou je možnost přepravy většího množství materiálu a pomůcek a možnost rychlejšího přesunu na vzdálená místa. Především na periferie, párty, festivaly atd.


c) Streetwork v rómském etniku

V současné době se pracovníci terénních programů Harm Reduction stále více zabývají projekty na aplikaci metody Harm Reduction v rómském etniku. Zaměřují se na specifika charakteristická pro místa koncentrace těchto lidí. Často jsou na tuto práci zaměstnáváni samotní Rómové.


d) Kontaktní centrum

Kontaktní centrum je definováno službami a poradenstvím. Poradenství aplikované při programech Harm Reduction popíšu níže, nyní uvádím pouze charakteristiku služeb.

 • První kontakt – poskytnutí informací o provozu zařízení a o nabízených službách. Klient sděluje pouze své křestní jméno, věk, pohlaví a drogy, které užívá.

 • Výměnný program – viz výše

 • Krizová intervence – neodkladné poskytnutí jednorázového krizového poradenství v aktuální životní situaci.

 • Testování HIV a sdělování výsledků testů – poskytování pre-testového poradenství, odebírání vzorku potřebného ke zjištění HIV pozitivity, sdělování výsledků testů náležitě vzdělanou osobou a post-testové poradenství.

 • Ošetření menších onemocnění a poranění způsobených aplikací drogy injekční cestou (abscesy apod.) a jiných častých chorob vyskytujících se mezi klienty.

 • Kontaktní místnost – možnost pobytu v kontaktní místnosti. Je k dispozici televizor, popř. přehrávač hudebních nahrávek, stolky, lavičky a podobné náležitosti umožňující zpříjemnění tráveného času. Zde je nutné dodržovat stanovená pravidla a podmínky pro setrvání.

 • Potravinový servis – možnost bezplatné konzumace některých potravin a některých nápojů.

 • Hygienický servis – sprcha (WC a omytí rukou, nelze vykazovat jako hygienický servis, ale je součástí hygienického servisu).

 • Praní prádla – nabídka použití automatické pračky nebo pomoci personálu při praní.

 • Asistenční služba – odkazy a zprostředkování služeb jiných institucí klientovi pracovníkem mimo rámec programu (doprovod, návštěva). Poskytnutí informací o konkrétním zařízení, předání přesného kontaktu na zařízení, popřípadě předem telefonicky dohodnutá možnost kontaktu. Jedná se především o tyto služby, zařízení a instituce: detoxikace, ambulantní léčba, léčebna, komunita, metadonová substituční léčba, výměnný program, zdravotnická zařízení, dávky sociální péče, ubytování, Úřad práce, doklady – policie, matrika, zdravotní pojišťovna, právní poradenství atd.

 • Jiné – výše nezmíněné možnosti pomoci v potřebných situacích, avšak podmíněné možnostmi pracovníků.47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət