Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 488.5 Kb.
səhifə5/11
tarix27.06.2016
ölçüsü488.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.4. Izolace komunit narkomanů od společnosti

Narkomani mají vyvinutá daleko silnější pouta v komunitních strukturách než jiné problémové skupiny mládeže. Je to zapříčiněno v první řadě potřebou získání denní dávky drogy. Tato potřeba je u nás (jižní Morava) překonávána nejčastěji vlastní výrobou („varem“) pervitinu, na kterém jsou závislé někdy i desítky narkomanů. Ve skupině se vytvoří struktura dělby práce (např.: Někdo poskytne prostory bytu, jiný suroviny k přípravě drogy, v tomto případě efedrin apod.), nejdůležitější je pak ten, kdo umí uvařit kvalitní drogu. Tato mravenčí práce, která umocňuje riziko prozrazení, stmeluje skupinu do pevné komunity.

Jsou přijímáni členové, kteří prokážou svou důvěryhodnost. Mnohdy jsou to velice mladí lidé, kteří si neuvědomují riziko vstupu do této komunity. Jsou to lidé, kteří nejsou závislí, i když si někdy účinky drogy vyzkoušeli.

Příčina je v dnešním trendu některých mladých lidí (většinou mezi 15. až 18. rokem), kteří vidí v závislých jakýsi vzor, vidí v nich lidi, kteří se postavili proti společnosti, systému, jsou zkušení, zcestovalí. Vidí atraktivní oblečení, společnost psů apod. I představa sounáležitosti v takovéto skupině sedící v centru města, může být pro některé mladistvé lákavé.

Hrozí riziko propadnutí komunitě a jejím zájmům, tedy získání drogy. Mnohdy z takto strukturované společnosti už není návratu. I kdyby tento experimentátor chtěl vystoupit, dá se předpokládat, že bude komunitou donucen k setrvání v ní (např. z důvodu prozrazení) a hrozí i nepřijetí zpět do původní společnosti – do rodiny, do bývalého okruhu přátel apod.

Zde je nutné dodat, že to není pouze jeden faktor, který dělá tyto komunity silné. Je to také již výše zmíněný názor na svět, politiku, stejný životní styl, denní stereotyp drogově závislých atd. V neposlední řadě je na začátku drogové „kariéry“ pojí i kamarádství, přátelství a na konci nutnost užívat drogu.

Někteří lidé, kteří končí v této drogové síti, jsou na začátku svého drogového života velmi inteligentní, tvůrčí, ambiciózní. Drogovou závislostí a spojováním se v komunity vlastně společnost ztrácí velice kvalitní lidský potenciál, což může mít v některých případech i nepřímý dopad na společnost.

2. Prevence

Slovo prevence obecně znamená předcházení nebo zabránění něčemu, překažení něčeho či předem ochránění proti něčemu. Drogovou prevencí tedy předcházíme vzniku tohoto problému ve společnosti jako celku a u jednotlivců, kteří ji vytvářejí. Společnost i jedinec jako takový mají přirozenou tendenci chránit se před něčím, co je nějak poškozuje, ohrožuje nebo ničí.


Zhruba od konce 50. let se prevence začala dělit na:

 • primární (má za cíl předcházet nemoci před jejím vznikem)

 • sekundární (provádí se poté, co nemoc vznikla, ale ještě před tím, než způsobila poškození)

 • terciární (hovoří se o ní od 60. let. Provádí se poté, co závislost vznikla a způsobila poškození, jejím cílem je předejít dalším škodám)31

Vzhledem k zaměření mé práce se nebudu podrobněji zabývat primární a sekundární prevencí, ale přejdu rovnou k podrobnému popisu prevence poslední, tedy terciární..2.1. Terciární drogová prevence

V této prevenci jde v podstatě o jakési, co možná největší zmírnění důsledků, které užívání drog způsobuje. Nelze ji chápat jako řešení, ale dejme tomu volbu menšího zla. V programu zvaném Harm Reduction se počítá s tím, že tu jsou lidé, kteří své braní drog dosud nevidí anebo nechtějí vidět jako problém a tudíž ani necítí potřebu se léčit. Je nutné si uvědomit, že to nejsou jen jedinci na první pohled rozeznatelní, žijící mimo společnost, ale že je to dost podstatná část naší mládeže.

V rámci tohoto programu se např. provádí výměna použitých jehel a stříkaček za nové. Není to podporou braní drog, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lidem, kteří si drogy píchají (z velké části přešli na tento způsob aplikace z jiného, bezpečnějšího) jen velmi málo záleží na tom, zda je to podporování anebo není. Závislí na droze jsou ve fázi, kdy svou drogu prostě mít musí. A nebudou-li mít čisté stříkačky a jehly, budou si brát použité třeba z nemocničních kontejnerů, budou si je vzájemně půjčovat, sdílet ve skupině... a riskovat infekci (v lepším případě žloutenky, v horším HIV). A právě skupina intravenózních toxikomanů je co do rizika přenosu infekčních onemocnění nejnebezpečnější.

Pouhá nabídka čistých jehel a stříkaček však nestačí. Nestačí ani informace, že na tom a tom místě je to možné a proč. Je nutný určitý tlak a neustálé opakování a vysvětlování, aby daní jedinci nové stříkačky a jehly opravdu používali. Ve větších městech existují týmy pracovníků (tzv. street workers), kteří chodí na místa, kde se narkomané scházejí a kromě výměny jehel a stříkaček, vysvětlování a rozdávání tištěných letáčků s jednoduchými informacemi navazují kontakt a zvou do středisek. Nezřídka jsou to první kroky narkomana k jeho léčbě. Osvědčila se i spolupráce závislých jedinců, kteří jsou ochotni roznášet čisté jehly a stříkačky do bytů a prostor, kam běžní terénní pracovníci nemají přístup.

Do terciární prevence se také zařazuje substituční program. Základem je náhrada ilegální nečisté drogy za drogu chemicky čistou, legálně podanou v k tomu určeném zařízení, např. metadon. Substitucí se nabízí možnost dostat drogu legálně, pravidelně, v čisté podobě a bezpečným způsobem - ústy. Substituce je možná pouze u závislostí na opiátech. Nehodí se k léčení počínajících závislostí a závislostí kombinovaných (např. heroin a alkohol), kde může být podávání riskantní.
Metadon


 • Metadon je relativně jednoduchá syntetická sloučenina, která má podobné účinky jako přírodní opiáty.

 • Působí na mnoha místech organismu a způsobuje celou řadu reakcí.

 • Metadon má ve srovnání s mnoha jinými předepisovanými léky pozoruhodně málo dlouhodobých vedlejších účinků.

 • Lidé získávají na některé účinky metadonu toleranci, ta se však vyvíjí velmi pomalu.

 • Metadonové abstinenční symptomy jsou způsobeny zejména reakcí těla na absenci opiátů v periferním nervovém systému.

 • Metadon nezpůsobuje vrozené vady plodu.

 • Metadon se v těle absorbuje a ukládá na mnoha místech, z nichž může být postupně uvolňován do krevního oběhu.

 • Metadon interaguje s řadou léků a několika zdravotami stavy.

 • Předávkování metadonem znamená vážné ohrožení a vyžaduje okamžitý zásah.

 • Při léčení předávkování metadonem je třeba mít neustále na vědomí, že jde o dlouhodobě působící látku.32

V rámci ČR funguje několik metadonových substitučních programů - např. v Praze (Drop In a Apolinář), Brně, Hradci Králové, Mělníku, Ostravě. Podmínky přijetí do programu: věk, motivace k léčbě, nutnost pravidelného (každodenního) docházení do programu, rozvinutá závislost (dlouhodobější užívání). Metadon je čirá tekutina - bezbarvá, hořké chuti, vyráběná v lékárně (tudíž medicínsky čistá), která se přijímá perorálně (ústy), vyskytuje se ale i ve formě tablet. Podává se jednou denně, včetně víkendů. Dávkování - průměrná denní dávka je 14 ml (1 ml - 5 mg), cena průměrné denní dávky je asi 20,- Kč. Metadon je velmi vhodný pro těhotné ženy.

Na podzim roku 1997 v České republice na oddělení pro léčbu závislostí u pražského Apolináře vznikl první zkušební metadonový program se skupinou několikrát neúspěšně léčených dvaceti mužů a žen dlouhodobě závislých na opiátech. Pozitivní zkušenosti vedly k tomu, že v dnešní době bude možné metadonový program rozšířit i na jiná místa České Republiky.
V širší souvislosti lze do terciární prevence zahrnout i základní sociální i existenční výpomoc (potraviny, vitamíny, šatstvo, přechodné ubytování aj.). Také sem patří terapeutická práce s nejbližšími (rodiči, partnery) závislých, kteří léčbu dosud odmítají.33

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət