Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 488.5 Kb.
səhifə1/11
tarix27.06.2016
ölçüsü488.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


MASARYKOVA UNIVERZITA

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra sociální pedagogiky

Harm Reduction

- Minimalizace negativních dopadů drogové problematiky
Bakalářská práce


Brno 2007

Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval:PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Ondřej Baláš

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury.

Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.

V Brně dne 18. června 2007 ......................................................Poděkování
Děkuji vedoucímu bakalářské práce PhDr. Tomáši Čechovi, Ph.D. za cenné rady, odbornou pomoc a trpělivost.

Dále patří mé díky Katedře sociální pedagogiky, mé rodině a v neposlední řadě pracovníkům Sdružení Podané ruce za vstřícný přístup při poskytování potřebných informací.OBsah

Úvod 6

1. DŮSLEDKY drogové závislosti 8

1.1. Vymezení základních pojmů 8

1.2. Důsledky drogové závislosti na osobnost toxikomana 12

1.2.1. Prostředí, rodina a podněty 13

1.2.2. Psychické poškození 13

1.2.2.1. Důsledky psychického poškození: 13

1.2.2.2. Toxické psychózy 14

1.2.2.3. Psychopatizace osobnosti 16

1.2.2.4. Deteriorizace osobnosti 16

1.2.3. Důsledky způsobené injekční aplikací drog 161.3. Důsledky drogové závislosti ve společnosti 18

1.3.1. Populační důsledky 18

1.3.2. Delikvence způsobená drogou 18

1.3.3. Ekonomické důsledky 19

1.3.4. Rozvrácení rodiny jako celku 21

1.3.4.1. Rozvrácení rodiny na základě drogové závislosti rodičů 22

1.3.4.2. Rozvrácení rodiny na základě drogové závislostí dětí 23

1.4. Izolace komunit narkomanů od společnosti 24

2. Prevence 26

2.1. Terciární drogová prevence 26

3. harm reduction 29

3.1. Standardy Harm Reduction – mezinárodně uznávané normy 29

3.2. Historie Harm Reduction 30

3.3. Působiště Harm Reduction 31

3.4. Služby Harm Reduction 33

3.4.1. Výměnný program 33

3.4.2. Testy extází 35

3.4.3. Zdravotní služba 38

3.4.4. Bezpečný sex 38

3.4.5. Další programy používané při Harm Reduction 39

3.4.5.1. Osvěta 39

3.4.5.2. Poradenství 40

3.4.5.3. Krizová intervence 41

3.4.6. Formy práce Harm Reduction 434. Výzkumná část 45

4.1. Seznámení s problematikou 45

4.1.1. Popis organizace SPR 45

4.1.2. Náplň klubu Skleník 46

4.1.3.1. Dnešní stav klubu Skleník, některé problémy 474.2. Metodika výzkumu 49

4.2.1. Cíl výzkumu 49

4.2.2. Cílová skupina 49

4.2.2.1. Výběr vzorku 50

4.2.3. Sběr dat 50

4.2.4. Průběh výzkumu a některé problémy 504.3. Výsledky šetření 51

4.3.1. První předpoklad 51

4.3.1.1. Deskripce výsledku 54

4.3.2. Druhý předpoklad 55

4.3.1.2. Deskripce výsledku 57

ZÁVĚR 59

RESUMÉ 61

Seznam použité literatury 62

Seznam příloh 65


Úvod

Již v daleké minulosti tu drogy byly, jsou tu dnes a také vždy budou. Indiáni využívali účinků halucinogenů (peyotl) a koky a na dálném východě užívali konopí a opium. Byly to drogy, které společnost uznávala jako prvek své kultury, výraz národního folklóru. U nás byl a asi vždy bude nejrozšířenější drogou alkohol.

Vzpomeňme také na různá hnutí či směry v nedávné minulosti. Tzv. Beat generation a její experimenty s LSD v 50. letech minulého století silně ovlivnila alternativní kulturu nejen v Americe. Po ní následovalo hnutí Hippies, které kromě radosti z hudby, tance a společného pohledu na politiku a společnost, stmelovala opět konzumace drog. V tomto případě především konopné produkty a halucinogeny. A v neposlední řadě dnešní techno (house) scéna, tzv. rave párty, s pestrým výběrem nejrůznějších tanečních drog – extáze s obsahem MDMA apod.

Dnes nevidíme problém zneužívání návykových látek jako projev celé společnosti, ale jako chybu a problém jedince. Systémy pomoci sociálně slabším občanům, které umožňuje sociální politika, jsou pro mnohé z nás nepřijatelné. Vnímáme je jako zbytečně vyčleněné peníze ze státního rozpočtu, ze kterého je většina neziskových organizací, pracujících v tomto oboru, financována. Uživatelé drog většinou vnímáme tak, že si za svůj stav mohou sami, ale zkusme na tyto problémy nahlížet alespoň jednou z jiné strany, jiným pohledem. Zkusme je řešit nikoliv represí, ale raději smysluplnou preventivní činností na všech třech úrovních.

Předmětem první části mé bakalářské práce jsou negativní dopady drogové problematiky. V druhé polovině se zabývám výzkumem. Předmětem výzkumu je efektivita Harm Reduction v městě Brně a vliv programů klubu Skleník na volný čas drogových uživatelů.

Svou práci týkající se drogového tématu jsem zúžil na důsledky zneužívání drog a na poslední, tedy terciární prevenci. Konkrétně na Herm Reduction.

Harm Reduction mě začala zajímat od chvíle, kdy jsem nastoupil jako dobrovolník do Sdružení Podané ruce v roce 2001. Věřím, že je správné nabídnout pomocnou ruku tam, kde ji nikdo nečeká a mnohdy o ni ani nemá zájem. Vím, že je to také práce, která nečeká pozitivní výsledky hned a možná je ani v blízké budoucnosti neuvidí. Tyto výsledky se ukážou až v budoucnosti, pokud je však někdo nezadusí.

O politice drog se diskutuje neustále. I já jsem se o ní zde už zmínil. Není to však tím, že bych chtěl narkomany nebo zneužívání drog obhajovat. Problémy s drogami totiž neřeší pouze tvrdá represe nebo v opačném případě legalizace, ale kvalitní legislativní základ a výkonné složky moci, které jsou schopny spolupráce se službami pro drogově závislé. V neposlední řadě pak odborníci, kteří se v této oblasti vyznačují svými znalostmi a tvořivostí, mohou v takto připraveném prostředí odvádět kvalitní práci.

Myslím si, že je velmi důležité neustále hovořit o důsledcích drogové závislosti, protože téma do jisté míry souvisí s její prevencí. Je třeba, aby drogová problematika nebyla ve společnosti jakýmsi tabu a je také třeba, aby její složky dokázala společnost přímo pojmenovat, aby věděla o následcích, ke kterým vede zneužívání drog a dokázala se jim úspěšně bránit.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət