Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 44.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü44.5 Kb.


MASARYKOVA UNIVERZITA

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra hudební výchovy

Melodram Smrt Hippodamiehudba a divadlo
Bakalářská práce

Brno 2008


Autor práce: Anna Karasová Vedoucí práce: doc. Mgr. Ivo Bartoš
Bibliografický záznam

KARASOVÁ, Anna. Melodram Smrt Hippodamie: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra hudební výchovy, 2008. 58l., 10 l. příl. Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Ivo Bartoš.


Anotace

Melodram Smrt Hippodamie je poslední částí trilogie Hippodamie, jejíž slova napsal významný český básník Jaroslav Vrchlický a hudbu složil český skladatel druhé poloviny 19. století Zdeněk Fibich. V práci je zmíněn Fibichův životopis a dílo. Text je převážně zaměřen na význam slova melodram, jeho historii a na melodramatickou tvorbu Zdeňka Fibicha. Divadelní rozbor a hudební motivy jednotlivých postav Smrti Hippodamie jsou uvedeny ve třetí kapitole. Součástí práce je i popis provedení tohoto melodramu v Městském divadle Zlín ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů.Annotation

A melodrama The Death of Hipodamie is a final part of Hipodamie trilogy whose words were written by Czech poet Jaroslav Vrchlicky and its music was composed by Zdenek Fibich – the 19th century Czech music composer. My bachelor thesis deals with Fibich´s biography and his works. The text is mostly aimed at a meaning of a word melodram, its history and other Fibich´s melodramatic activities. The theatre analysis and musical motives of particular characters in The Death of Hippodamie are introduced in the third chapter. The description of this melodrama performance in Zlin City Theatre (in co-operation with Bohuslav Martinu Philharmonic) is also a part of my thesis.


Klíčová slova

Hudba, divadlo, hudební forma, melodram, Zdeněk Fibich, Smrt Hippodamie, Městské divadlo Zlín


Keywords

Music, theatre, musical form, melodrama, Zdenek Fibich, The Death of Hippodamie, Zlin City Theatre

Čestně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury.

V Brně dne 18. dubna 2008 Anna Karasová

……... …….………………………

Na tomto místě bych ráda upřímně poděkovala vedoucímu bakalářské práce panu docentovi Bartošovi za bezmeznou ochotu a trpělivost, které si nesmírně vážím.Obsah
ÚVOD…………………………………………………………………………………...6

1. FIBICHŮV ŽIVOTOPIS …………………………………………………………...7

1.1 FIBICHOVO DÍLO ………………………………………………………….14

2. MELODRAM JAKO POJEM ……………………………………………………20

2.1 HISTORIE MELODRAMU …………………………………………………20

2.2 FIBICHOVA MELODRAMATICKÁ DÍLA ..………………………………24

3. TRILOGIE HIPPODAMIE ……………………………………………………….28

3.1 SMRT HIPPODAMIE ……………………………………………………….32

4. INSCENACE SMRT HIPPODAMIE V MĚSTSKÉM DIVADLE ZLÍN ……..45

ZÁVĚR ..………………………………………………………………………………50

RESUMÉ ……………………………………………………………………………...51

SUMMARY …………………………………………………………………………...52

POZNÁMKY …………………………………………………………………………53

POUŽITÁ LITERATURA …………………………………………………………..56

SEZNAM OBRÁZKŮ ………………………………………………………………..57

SEZNAM PŘÍLOH …………………………………………………………………..58

PŘÍLOHYVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət