Ana səhifə

Martin Kukučín: Dom v stráni Martin Kukučín Dom v stráni


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə20/20
tarix18.07.2016
ölçüsü1.55 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
terkeľ — (z maď.) vylisované hrozno

2planina — (chorv.) hora

3Južina — (chorv.) tu jugo, južný vietor

1braća — (chorv.) bratia

2starý fra Andrija Kačić — Andrije Kačić-Miošić (1704 — 1760), františkán chorvátsky spisovateľ a básnik. Roku 1756 vydal Razgovor ugodni naroda slovinskoga, napísaný prózou i vo veršoch. Prózou v ňom rozpráva o dejinách južných Slovanov, vo veršovanej časti opisuje junácke boje južných Slovanov s Turkami. Formou nadväzoval na ľudové spevy. Kniha vyšla v mnohých vydaniach a budila národné povedomie južných Slovanov. Napísal ešte populárnu kroniku sveta Korabljica (1760). Andrije Kačić pôsobil od roku 1745 ako gvardián františkánskeho kláštora sv. Martina na ostrove Brač.

3diavolo — (tal.) čert

4Sempre avanti — (tal.) vždy dopredu

5… ako prešiel Gurko cez Balkány a ako sa uťahuje pred ním turecká sila — Osip Vladimirovič Gurko (1828 — 1901), ruský jazdecký generál, v rusko-tureckej vojne roku 1877 — 1878 velil ruskej jazde, dobyl dôležité balkánske priesmyky a oporné body

6turaň — (chorv.) preš

7o Jakube — 25. júla

8mantila — (z tal.) kabátec

9moglo bi se i nebi se moglo (chorv.) — mohlo by sa i nemohlo by sa

010sinap — (z lat.) horčica

11pápe — (z tal.) oslovenie otca

1sentencia — (z lat.) výrok, rozsudok

2Zrinjski — Petar Zrinjski (Zrínsky; 1621 — 1671) chorvátsky bán, bojovník za samostatnosť Chorvátska. Roku 1647 sa zúčastnil tridsaťročnej vojny, vyznamenal sa v boji proti Turkom, kde bojoval ako spojenec Benátčanov. Ako jeden z účastníkov sprisahania uhorských magnátov proti Habsburgovcom, bol s F. K. Frankopanom a inými popravený. Vydal v čakavskom nárečí s kajkavskými prvkami parafrázu maďarského diela svojho brata Nikolu Zrinjského (1620 — 1664).

3bán Petar — ide o Petra Zrinjského

4Croatia — (z tal.) Chorvátsko

5Joze — Jozef

1„Piccolo“ — (tal.) malý, skromný; názov denníku, ktorý vychádzal pred prvou svetovou vojnou v Terste. Bol veľmi rozšírený v Dalmácii, lebo Terst bol ekonomickým centrom kraja. „Piccolo“ bol veľmi dobre informovaný o ekonomických problémoch.

2V rusko-tureckú — ide o rusko-tureckú vojnu

3zadruga — (chorv.) tu družstvo

4víťazstvo Pyrrhovo — víťazstvo s veľkými stratami, nazvané podľa kráľa Pyrrhu (307 — 272 pred n. l.), ktorý po víťaznom boji proti Rimanom utrpel obrovské straty (r. 280 — 279)

5trojjediné kráľovstvo — niekdajšie kráľovstvo Chorvátsko-Slavonsko a Dalmácia

6amice — (lat.) priateľu

7piaca — (z tal.) námestie

8kuma — (chorv.) kmotra

1„Vlašský“ rok — záhorský, tu vo význame dávno

2vojna prusko-francúzska… rusko-tureckáprusko-francúzsku vojnu (1870 — 1871) viedol francúzsky cisár Napoleon III. (1808 — 1873) proti pruskému cisárovi Wilhelmovi I. (1797 — 1888). Napoleon bol porazený, po porážke sa musel vzdať Alsaska a Lotrinska.

3ríz — ryža

4„s dobrodošlicou“ — (chorv.) s vítaním

1Barthal — Bartol, bežné meno v Dalmácii

2Plato — Platon (427 — 347 pred n. l.), grécky idealistický filozof

3„divadelno-deklamatorné“ predstavenie — predstavenie s divadelnou hrou a recitáciou

4ex offo (lat.) — z úradnej moci, povinnosti

5tiatar (z tal.) — divadlo

6Pomätenca Petöfiho — báseň revolučného maďarského básnika Sándora Petófiho (1822 — 1848)

7interes (z lat.) — prospech, úrok, účasť

8homérický — búrlivý (podľa smiechu bohov na Olympe, často opisovaného v Homérových eposoch)

9žamor (chorv.) — šum, šepkanie

010„Oj junáci, oj, Hrvati!“ (chorv.) — Hoj, junáci, hoj, Chorváti!, presne Oj Hrvati oj junaci, populárny pochod z opery Nikola Šubić Zrinjsky (1876) od chorvátskeho skladateľa Ivana Zajca (1831 — 1914)

11Na grobu izdajice (chorv.) — Na hrobe zradcu, báseň od chorvátskeho básnika Augusta Harambašica (1861 — 1911)

212Oh, oprosti — oh, oprosti (chorv.) — Och, odpusť — och, odpusť.

313O dobro se povratili! (chorv.) — pozdrav pri návrate: vitajte!

414Kráňac — obyvatel Krajiny (Kranjska)

515menčikov — (chorv.) druh plášťa

1Zriaď dom svoj — názov kapitoly podľa biblických slov proroka Izaiáša židovskému kráľovi Ezechiášovi (Izaiáš 38,1)

2maligný (z lat.) — zákerný, zhubný

3Vita dei cani! (tal.) — psí život

4druže (chorv.) — priateľské oslovenie (priateľa)

1s indignáciou (z lat.) — s nevoľou

1carcinom (gr.) — rakovina

2veľký Korzikán — Napoleon I. Bonaparte (1769 — 1821)

3Hradec — tu Štajerský Hradec

4narodniak… radikál… — narodniak — člen nezávislej národnej strany — prvej chorvátskej strany v Dalmácii; neskôr sa od nej odtrhli radikáli, — prívrženci radikálnej strany, ktorá neskôr prijala Starčevićov program, prispôsobený dalmatínskym pomerom a účinkovala ako strana práva

5obzoraš — prívrženec nezávislej národnej strany v Chorvátsku, ktorej orgánom bol Obzor. Od „pravašov“ sa líšili tým, že hlásali rovnoprávnosť Chorvátov a Srbov.

6čistý a či nečistý — po smrti Anteho Starčevića (1896) sa strana práva rozdelila: na „čistých“, ktorí celkom odmietali Srbov, viedol ich dr. Frank a na „nečistých“, ktorí neodmietali autonómne spojenectvo so Srbmi — boli sústredení okolo časopisu Hrvatska Domovina

7Pokoj vični daj njemu Gospodine (chorv.) — Odpočinutie večné daj mu pane.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət