Ana səhifə

MaháBHÁrata


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə1/14
tarix25.06.2016
ölçüsü0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
MAHÁBHÁRATA

Mahabharata R.K. Nárájana

Překlad Baladéva Prabhu, editace Little John

2001, Nakladatelství Gaudia Vedánty

Předmluva
Význačný světec Šrí Kršna Dvaipájana Vjásadéva přemýšlel, jak lidstvu současného věku Kali (věku hádek, svárů a pokrytectví), které bude postrádat duchovní poznání, umožnit pochopit poselství Véd.
Od svého duchovního učitele Nárady se mu dostalo božské inspirace sepsat neobyčejné dílo Mahábháratu, jež v sobě skrývá bohatství Véd v takové podobě, kterou mohou pochopit i běžní lidé. Za vhodného písaře mu byl doporučen polobůh Ganéša, který musel splnit jeho podmínku nepřetržitého psaní a dokonalého pochopení recitovaného díla.
Vjásadéva mimo jiné sestavil čtyři Védy, dále Purány, Upanišady a Vedánta-sútru. Tato rozsáhlá díla se podrobně zabývají povahou duchovního i hmotného stvoření. Předkládají vedení na rozličných duchovních cestách a vysvětlují povahu vlastního já, věčný vztah s Nejvyšším Pánem Kršnou a vhodný způsob, jak ho lze v dané době za určitých okolností nejlépe navázat.
Vjásadéva sepsal Mahábháratu, neboť si byl vědom úrovně lidí očekávaného věku hádek a svárů. Věděl, že lidé všeobecně nebudou mít sklon číst Védy a Upanišady nebo jim nedokáží správně porozumět. Sepsal tedy Mahábháratu, jež je nazývána pátou Védou, aby všem lidem prostřednictvím příběhů umožnil poznat podstatu védského učení. Tuto esenci uložil v cenných pokynech a rozhovorech Mahábháraty a v největší míře se s ní setkáváme v její nedílné a nejpodstatnější části Šrímad Bhagavad-gítě.


Mahábhárata je nejrozsáhlejší světové dějinné vyprávění a pojednává o tajuplné Indii v době před více než pěti tisíci lety. Tehdy byla Indie známa pod jménem Bhárata-varša (země krále Bháraty) a rozléhala se po celém světě.


Mahárádž (král) Vičitravírja, pocházející z dynastie Kuruů, měl dva syny: Dhrtaráštru a Pándua. Dhrtaráštra byl od narození slepý a Pándu předčasně zemřel. Jako následný vladař měl na trůn nastoupit nejstarší z Pánduových synů Judhišthira, ale protože nebyl dospělý, o vládní záležitosti se dočasně staral Dhrtaráštra.
Dhrtaráštra měl sto synů, z nichž nejstarší se jmenoval Durjódhana. Vyrůstali a učili se bojovému umění společně se syny Pánduovými: Judhišthirou, Bhímou, Ardžunou, Nakulou a Sahadévou. Dhrtaráštrovi synové však své bratrance, ze kterých měl vzejít budoucí nástupce trůnu, neustále utlačovali. Pokusili se je otrávit jedovatým jídlem, nechat uhořet v domě, zbavit všech práv a nároků na dědictví a upřít jim království.
Nakonec se Durjódhanovi a jeho bratrům podařilo své bratrance z královského dvora na dlouhá léta vyhnat a donutit je žít v lesích jako obyčejné poutníky.
Po návratu z vyhnanství se Pánduovci dožadovali svých práv na království, nebo alespoň jeho nepatrné části. Dhrtaráštra a jeho synové ovšem na žádný z návrhů nepřistoupili a rozhodli se s bratranci o království bojovat.
Kdo z bitvy na Kuruovském bitevním poli vzešel vítězně? Jaký byl další osud Pánduovců? Mahábhárata právě začíná…

Vydavatelé

MAHÁBHÁRATA


Šrípád Šankaráčárja

1.
Ó Bhagavad-gíto,

svými osmnácti kapitolami

sesíláš na lidstvo

déšť nektaru nesmrtelnosti,

poznání Absolutního.

Ó požehnaná Gíto,

tebou samotný Kršna

osvítil Ardžunu

a vznešený mudrc Vjása tě

vložil do Mahábháraty.

Ó milující matko,

jež odvracíš další rození

do temnoty světa smrti,

medituji o tobě.
2.
Sláva tobě, ó Vjáso,

tvůj intelekt je tak úžasný,

a tvé oči

jsou velké jako okvětní lístky

rozkvetlého lotosu.

Byl jsi to ty,

kdo zažehl tuto lampu moudrosti,

když jsi ji naplnil

olejem Mahábháraty.

3.
Vzdávám úctu tobě, ó Kršno,

jenž jsi útočištěm

Lakšmí zrozené z oceánu

a všech, kteří hledají ochranu

u tvých lotosových nohou.

Jsi stromem plnícím všechna přání

těm, kteří jsou ti oddáni.

V ruce držíš proutek

na pohánění krav

a tvá druhá ruka je pozdvižena –

palec, který se dotýká

špičky ukazováčku

naznačuje božské poznání.

Vzdávám hold tobě,

ó svrchovaný Pane,

jsi tím, kdo dojí

božský nektar Gíty.


4.
Všechny Upanišady

jsou jako stádo krav,

Šrí Kršna, syn pastevce,

je dojí


a Ardžuna je telátkem.

Absolutní nektar Gíty

je lahodným mlékem

a moudrý člověk

čistého intelektu

je vychutnává.

5.
Ó synu Vasudévy,

jenž si zahubil démony

Kansu a Čanúru,

ó největší potěšení matky Dévakí,

tobě, jenž jsi guruem celého vesmíru,

učiteli světů,

tobě, ó Kršno, vzdávám úctu.
6.
Té hrůzné řeky

bitevního pole Kurukšetry,

vítězně zdolané Pánduovci,

byli Bhíšma a Dróna vysokými břehy,

Džajadratha vodou,

král Gándháry modrým leknínem,

Šálja žralokem, Krpa proudem,

Karna mohutnými vlnami,

Ašvattháma a Vikarna děsivými krokodýly

a Durjódhana vodním vírem -

ale ty, Kršno, jsi byl převozník!
7.
Kéž neposkvrněný lotos Mahábháraty,

rostoucí ve vodách

Vjásových slov,

jehož je Gítá

neodolatelnou vůní

a jehož vyprávění o hrdinech

jsou okvětní lístky

plně rozvité slovy Šrí Hariho,

který ničí špatnosti věku Kali,

a k jehož světlu se jako roje včel

radostně slétají duše hledající nektar –

kéž nám neposkvrněný lotos Mahábháraty

požehná ryzím dobrem.
8.
Klaním se Šrí Kršnovi,

ztělesnění vrcholné blaženosti,

díky jehož milosti a soucitu

se z němého stává řečník

a chromý zdolává hory –

jemu vzdávám poctu!


9.
Sláva tomu, jenž tak oslnivě září,

jehož Brahmá, Varuna, Indra

Rudra, Marut a další božské bytosti

opěvují hymny,

o jehož slávě zpívají sloky Véd,

o němž pějí pěvci Sámávédy

a jehož věhlas sborem vychvalují

všechny Upanišady,

jehož vidí jogíni s myslí pohrouženou

v dokonalé meditaci

a jehož meze nezná nikdo

ze zástupů bohů a démonů.

Jemu, Nejvyššímu Bohu, Kršnovi,

náleží všechny pocty a sláva.

Sláva jemu! Sláva jemu! Sláva jemu!

MAHÁBHÁRATA  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət