Ana səhifə

Magazíny, ročenky, sborníky apod knihovna hok (stav k 2009)


Yüklə 251.5 Kb.
səhifə1/3
tarix25.06.2016
ölçüsü251.5 Kb.
  1   2   3

Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007

Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov

http://ornitologie.hok.wz.cz


Magazíny, ročenky, sborníky apod. - knihovna HOK (stav k 5. 1. 2009)
Magazines, year-books, proceedings etc. - HOK library (state January 5, 2005)

Pokud je možné zjistit je uvedeno (v tomto pořadí): autor (-ři), rok vydání, název díla, vydavatel nebo nakladatelství, místo vydání, počet stran, číslo vydání (pokud není uvedeno, jedná se o první), jazyk. If it is possible to find out, the following data are stated in this sequence: author(s), year of publishing, name of work, publisher or publishing house, where published, number of pages, number of edition (if not stated, it is the first edition), language.

Jazyk (language): CZ – česky (czech), D - německy (german), E – anglicky (english), ESP - španělsky (spanish), F – francouzsky (french), H - maďarsky (hungarian), IT - italsky (italian), PL – polsky (polish), R – rusky (russian), ROM - rumunsky (romanian), SK – slovensky (slovak), SLO - slovinsky (slovenian), SWE - švédsky (swedish), UKR - ukrajinsky (ukranian)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2006: Jak značit exempláře CITES? AOPK, Praha. 44 s. CZ

Aladzasová-Přibylová V. 2005: Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. 28 s. CZ

Almanach Klubu milovníků dálkových pochodů Dědová. Ročník 2004. 68 s. CZ

Amrhein V. 1999: Das Revierverhalten der Nachtigall Luscinia megarhynchos. Fingerzeige auf sexuell selektierte Muster. Diplomarbeit, Universität Basel. 72 s. D

Amhrein V. 2004: Singing aktivity and spatial behaviour as sexually selected traits in the Nightingale Luscinia megarhynchos. Inauguraldissertation, Universität Basel. D + E

Andreas M. & Cepáková E. 2004: Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. AOPK ČR, Praha. 70 s. CZ

Andreska J. 1990: Přezimování ptactva v jižních Čechách v letech 1977 - 1982. Příloha Zpravodaje CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, Třeboň. S. 53-68. CZ

Anonymus 1984: Seznam spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 22 s. CZ

Anonymus 1986: Stanovy České společnosti ornitologické. ČSO, Praha. 14 s. CZ

Anonymus, 1991: Vogelschutz an Freileitungen. VWEW, Frankfurt a. M. 16 s. D

Anonymus 1993: Zoologické dny 1992. Abstrakta referátů z konference 6. - 7. 11. 1992. Brněnská pobočka České zoologické společnosti, Brno. 25 s. CZ

Anonymus 1999: Český les - příroda a její budoucnost. Sborník přednášek ze semináře konaného ve dnech 30. září a 1. října 1999 v Klenčí pod Čerchovem. MŽP územní odbor pro Plzeňskou oblast, Senát parlamentu ČR - výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. 56 s. CZ

Anonymus 2004: Chráněná území Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 32 s. CZ

Anonymus 2006: „Krížová zhoda“ ako enviromentálny základ pre poľnohospodársky využívanú krajinu v štátoch Európy. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 10 s. SK

Anonymus 2007 (?): The population status of birds in the UK. Birds of conservation koncern: 2002-2007. 12 s. E

Anonymus 2007: Ornitologický stacionár Drienovec (Bird Ringing Station) N 48o37´ E 20o55´. 6 s. SK

Anonymus ?: Český les - Co zde žije? Správa CHKO Český les, Přimda. 14 s. CZ

Anonymus ?: Cena za světlo. Vliv venkovního elektrického vedení na ptačí populace aneb Projekt ekologizace venkovního elektrického vedení. Ochrana fauny, Votice. 8 s. CZ

Aubrecht G. & Brader M. (eds.) 1997: Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell, Sonderband 1997. Linz. 148 s. D

Babó T. 1981: Chráňme naše sovy. Príroda, Bratislava. 48 s. SK

Bacia D. 1998: Territorial behaviour and food composition of two pairs of the Little Owl Athene noctua Scopoli, 1769, nesting at a distance of only 40 m apart. Verslagen en technische gegevens 75, University Amsterdam. 22 s. E

Bährmann U., Blaschke W., Wiedemann D., Meinert K.H. & Kaminski R. ?: Die Vogelwelt von Bährmann bis zur Gegenwart. Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, Brieske. 108 s. D

Balát F., Folk Č., Havlín J., Hudec K. & Klíma M. 1963: Metody terénních ornitologických výzkumů. Účelová příručka č. 3. ÚVO ČSAV, Brno. 80 s. CZ

Bárta F. & Bělka T. 2003: Ptačí oblast Komárov. ČSO, Praha. 4 s. CZ

Barthel P. H. 1992: Vogel des Jahres 1993 Der Fluβregenpfeifer. Naturschutzbund Deutschland & LBV Bayern, Bonn. 20 s. D

Barthel P. H. & Helbig A. J. 2005: Liste der Vögel Deutschlands. Limicola Verlag, Einbeck. 32 s. D

Bartošová D., Kunc L., Krba J. & Pavelka J. 2002: Velké šelmy v Beskydech. ČSOP Valašské Meziříčí. 24 s. CZ

Bäβler R., Schimkat J. & Ulbricht J. (eds.) 2000: Artenschutzprogramm Weiβstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2000, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden. 116 s. D

Baumung S. 2002: Der Mauersegler. Vogel des Jahres 2003. NABU, Bonn. 30 s. D

Bayer E., Hrabě S., Kostroň & Zavřel J. 1948: Zásady českého zoologického názvosloví. Sborník Vysoké školy zemědělské D 31, Brno. 56 s. CZ

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1997: Arten– und Biotopschutzprogramm. Anwendungsmöglichkeiten. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München. 56 s. D

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1997: Biotopverbund. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München. 58 s. D

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 2005: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäβpflanzen Bayerns. Kurzfassung. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, München. 194 s. D

Bejček V., Bělka T., Diviš T., Formánek J., Poprach K., Škopek J. & Šťastný K. 1997: Pták roku 1997 - Sova pálená. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Bejček V., Formánek J., Hudec K., Řezníček J., Škopek J. & Zajíc M. 1993: Pták roku 1993 - Rehek zahradní. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Benešová H. 2004: Hnízdní hustota a preference stanoviště u straky obecné (Pica pica) v Plzni. Diplomová práce, PedF Plzeň. 94 s. CZ

Beránek J. 1967: Studie růstu sterna vrabce domácího (Passer domesticus L.) v postnatálním vývoji. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 51 s. CZ

Berg H. M. 1997: Vögel (Aves). Eine Rote Liste der in Niederösterreich gefährdeten Arten. 1. Fassung 1995. NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz. Wien. 184 s. D

Bergmann G., Donner K. O. & von Hartmann L. (eds.) 1960: Proceedings XII International Ornithological Congress Helsinky 5. - 12. VI. 1958. Volume I. s. 1-436. E + D

Bergmann G., Donner K. O. & von Hartmann L. (eds.) 1960: Proceedings XII International Ornithological Congress Helsinky 5. - 12. VI. 1958. Volume II. s. 437-820. E + D

Biber O., Enggist P., Marti C. & Salathé T. (eds.) 1995: Proceedings of the International Symposium of the White Stork (Western Population). Basel. 370 s. E

Bibič A. ?: Slovensko podeželje in ptice. DOPPS, Ljubljana. 6 s. SLO

BirdLife International 1998: BirdLife International Checklist of Globally Threatened Birds. BirdLife International. 36 s. E

BirdLife International 2000: Chraňme ptactvo, pomozme lidem. ČSO, Praha. 32 s. CZ

BirdLife International 2000: Významná ptačí území v Evropě. Prioritní místa pro ochranu. Souhrn. ČSO, Praha. 16 s. CZ

BirdLife International 2000: BirdLife 2000 the strategy of BirdLife International 2000 - 2004. BirdLife International, Cambridge. 26 s. E

BirdLife International 2001: Ochrana biotopů… Podpora ptactva a biodiverzity. ČSO, Praha. 24 s. CZ

BirdLife International 2002: Globally Threatened Birds indicating priorities for action. Cambridge, UK, BirdLife International. 24 s. E

BirdLife International & EBCC 2003: Birds as biodiversity indicators for sustainability: a pan-European strategy. 6 s. E

BirdLife International 2004: Birds in the European Union. A status assessment. BirdLife International, Wageningen. 50 s. E

BirdLife International 2004: Europe´s birds after 25 years of the EU Birds Directive. 6 s. E

BirdLife International & RSPB ?: Educating for BirdLife. 49 s. E

BirdLife International/SOS/BirdLife Slovensko ?: Príroda pre blahobyt v EÚ. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava. 28 s. SK

Bobek M., Peške L., Rabas P., Pojer F., Šimek J. & Baalbaki K. 2003: Nová odysea. Příběhy Petra, Romana a Kateřiny. Podkrušnohorský zoopark Chomutov & Český rozhlas Online, Praha. 40 s. CZ

Bobek M., Peške L., Rabas P., Pojer F., Šimek J., Mahéšvaran G. & Abonyi O. 2004: Nová odysea. Cesta čápů černých ze Sibiře do Indie. ČSOP Praha, Český rozhlas. Praha. 56 s. CZ

Boháč P. 2002: Geografická jména České republiky. Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha. 104 s. + mapa CZ

Brandl P. 2001: Reprodukční chování budníčka menšího (Phylloscopus collybita). Doktorská disertační práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 68 s. CZ

Brehme A., Helb H. W., Kooiker G., Langgemach T., Mäck U., Sommer P., Sperber G., Stimm B., Stuiber U. & Wallschläger D. 2001: Die Rabenvögel im Visier. Ökologischer Jagdverein, Rothenburg o. d. Tauber. 160 s. D

Brejšková L. 2003: Pták roku 2003 - Vrabec domácí. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Brewka B., Cenian Z. & Kalisiński M. 2001: Ochrona strefowa miejscrozrodu ptaków drapieżnych. Komitet ochrony orłów, Olsztyn. 16 s. PL

Brockhaus T. & Mackenthun G. (eds.) 1993: Ökologische Beurteilung von Flieβgewässern im Regierungsbezirk Chemnitz. Staatliches Umweltfachamt Chemnitz. 90 s. 2nd ed. D

Bub H. & de Vries R., 1973: Das Planberingungs-Programm am Berghänfling (Carduelis f. flavirostris) 1952-1970 II. Durchführung und Ringfunde. Wilhelmshaven. s. 245-652. D

Burdová Z. 2007: Mezidruhová agresivita pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) vůči alopatrickým druhům pěnic. Magisterská diplomová práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 50 s. CZ

Bureš S. 2002: Ptactvo a hmyzí škůdci lesů a zahrad. Stanislav Bureš, knihovnička MOS 21, Bohuňovice. 88 s. CZ

Burkhardt M., Horch P., Schmid H. & Tobler F. 2004: Vögel – unsere Nachbarn: Wie sie leben, was sie brauchen. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 263 s. D

Burkhardt M. & Keller V. 2003: Vögel am Wasser. Vogelwarte Sempach. 34 s. D

Bürger P., Hora J. & Pykal J. 2007: Chřástal polní - Pomozme mu přežít. MŽP, Praha. 2 s. CZ

Bušek O. 1975: Avifauna Jivjanských rybníků a nejbližšího okolí. Práce SVOČ, Gymnázium J. Š. Baara Domažlice. 24 s. CZ

Celmiņš A., Baumanis J. & Mednis A. 1993: List of Latvian Bird Species 1993. Riga. E

Cepák J. 2001: Ptáci vod a okolí. ČSO, Praha. 24 s. CZ

Cepák J. & Hořák D. 2004: Přehled dosavadních výsledků kroužkovací činnosti na území České a Slovenské republiky. Praha. 57 s. CZ

Cepák J. & Škopek J. 2005: Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2004. Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 36 s. CZ

Cihlář F. 2004: Hnízdní hustota a výběr hnízdiště u poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Plzni. Diplomová práce, PedF Plzeň. 64 s. CZ

Cílková M. 2008: Kompromisy v chování ptáků. Bakalářská práce. UK Praha, Přírodovědecká fakulta. 38 s. CZ

Cranswick P. A., Waters R. J., Musgrove A. J. & Pollitt M. S. 1997: The Wetland Bird Survey 1995-96: Wildfowl and Wader Counts. BTO, WWT, RSPB & JNCC, Slimbridge. 166 s. E

Czernik A. 2005: Hnízdní úspěšnost pěvců a ochrana ptačích hnízd před predátory. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta, katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc. 85 s. CZ

Čech P. (ed.) 2006: Ledňáček říční Alcedo atthis. Ochrana a výzkum. Sborník referátů z mezinárodního semináře Vlašim 1. října 2005. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim. 116 s. CZ

Čech P. (ed.) 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Metodika ČSOP č. 34, Vlašim. 108 s.

Čech P., Formánek J., Plesník J., Škopek J. & Šťastný K. 2000: Pták roku 2000 - Ledňáček říční. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Čepička I., Kolář F. & Synek P. 2007: Mutualismus vzájemně prospěšná symbióza. Biologická olympiáda 2007 - 2008. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Ústřední komise Biologické olympiády. Praha. 88 s. CZ

Černý W. & Klíma M. (eds.) 1956: Sborník přednášek I. celostátní konference Československé ornithologické společnosti v Praze v říjnu 1956. ČOS, Národní muzeum, Praha. 126 s. CZ

Černý W. & Urbánek B. (eds.) 1962: Sborník přednášek II. celostátní konference Československé ornithologické společnosti v Praze v červnu 1962. ČOS, Národní muzeum, Praha. 168 s. CZ

Česák V. 1988: Karvinské mládí - Hyla č. 28. ODPM, Karviná. 24 s. CZ

Čihák K., Hromádko M. & Zámečník V. 2006: Ptačí oblast Orlické Záhoří. ČSO, Praha. 8 s. CZ

Daňo J., Kůsová P. & Miles P. 2006: Lesní mravenci. ZO ČSOP Formica, Liberec. 20 s. CZ

Demeter G. ?: Príručka k starostlivosti o populáciu orla kráľovského. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava. 12 s. SK

Demko M., Šutiaková T., Sárossy M. & Juričková Z. 2003: Zachovajme bohatstvo našich lúk a polí. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bratislava. 8 s. SK

Die Partner GmbH, 2000: Natura 2000. Europäische Schutzgebiete in Sachsen. Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutrichtzlinie in Sachsen. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden. 28 s. D

Dijkstra C. 1988: Reproductive tactics in the kestrel Falco tinnunculus. A study in evolutionary biology. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen. 150 s. NL

Diviš T. 1990: SVODS - Podskupina Východočeského kraje. Zpráva o činnosti 1989. 16 s. CZ

Diviš T. 1993: SVODS - podskupina východních Čech. Zpráva o činnosti 1992. 17 s. CZ

Dornbusch M. & Dornbusch G. 1994: Schwarzstorch Information. Ein Schutzprogramm für Sachsen-Anhalt. Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Magdeburg. 16 s. D

Dostál J. 1906: Ptactvo okolí Lanštorfského. Zprávy Kommisse pro přírodovědné prozkoumání Moravy, Oddělení zoologické, čís. 4, Brno. 13 s. CZ

Dravecký M., Danko Š. & Siryová S. 2006: Orol křiklavý Lesser Spotted Eagle. Ochrana dravcov na Slovensku & Štátná ochrana prírody SR, Bratislava. 24 s. SK

Drdáková M. 2002: Hnízdní biologie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. Diplomová práce. ČZU, Lesnická fakulta, Praha. 102 s. CZ

Drent P. J. 1983: The functional ethology of territoriality in the Great Tit (Parus major L.). Proefschrift, Rijksuniversiteit te Groningen. 224 s. NL

Dusík M., Formánek J., Plesník J., Riegert J., Škopek J. & Voříšek P. 2002: Pták roku 2002 - Poštolka obecná. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Dušek J. 2003: Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu. AOPK ČR, Praha. 44 s. CZ

Dvořáková S., Krásenský P., Rabasová I., Rabas P. & Šíl M. ?: Podkrušnohorský zoopark Chomutov. Podkrušnohorský zoopark Chomutov. 64 s. CZ

Eaton M. A., Ausden M., Burton N., Grice P. V., Hearn R. D., Hewson C. M., Hilton G. M., Noble D. G., Ratcliffe N. & Rehfish M. M. 2006: The state of UK´s birds 2005. RSPB, BTO, WWT, CCW, EN, EHS & SNH, Sandy, Bedfordshire. 36 s. E

Eichstädt W., Sellin D. & Zimmermann H. (eds.) 2003: Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns. 2. Fassung. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. 40 s. D

Eickenrodt E., Clausnitzer H. J., Köneke H. & Spitzer H. (eds.) 1984: Pflanzen und Tiere im Landkreis Celle. Gefährdung und Schutz. Erich Eikenrodt, DBV - Kreisgruppe Celle. Celle. 286 s. D

Elphick J. & Wodward J. 2003: RSPB Pocket Birds. A unique photographic guide to the birds of Britain and Europe. Dorling Kindersley Ltd, London. 224 s. E

Fejklová L. 2007: Faktory ovlivňující inkubační chování u pěvců a metody jeho studia. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 32 s. CZ

Ferenc M. 2007: Faktory ovplyvňujúce diverzitu a početnosť vtákov v urbánnej zeleni. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 33 s. CZ

Fjeldså J. & Meltofte H. (eds.) 1983: Proceedings of the third Nordic Congress of Ornithology. Dansk Ornitologick Forening, Zoologisk Museum København. 240 s. E

Flousek J., Formánek J., Smrček M. & Škopek J. 1999: Pták roku 1999 - Konipas bílý. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Fontaine V. 1953: Göteborgs naturhistoriska museum ringmärkningar av flyttfåglar under 1952. Göteborgs musei årstryck. Göteborg. s. 9-30 SWE

Formánek J. (ed.) 1977: Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního muzea v Praze v letech 1934-1955. 1. Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 44 s. CZ

Formánek J. (ed.) 1977: Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního muzea v Praze v letech 1964-1970. 3. Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 16 s. CZ

Formánek J. (ed.) 1978: Pokyny pro činnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 16 s. CZ

Formánek J., Hudec K., Plesník J., Rejman B., Řezníček J., Škopek J. & Šťastný K. 1994: Pták roku 1994 - Čáp bílý. ČSO, Praha. 20 s. CZ

Formánek J., Hudec K., Plesník J., Řezníček J., Šálek M., Schröpfer L., Škopek J. & Šťastný K. 1995: Pták roku 1995 - Čejka chocholatá. ČSO, Praha. 16 s. CZ

Franz D. 1991: Vogel des Jahres 1992. Das Rotkehlchen. Naturschutzbund Deutschland & LBV Bayern, Bonn. 20 s. D

Fulín M. 1995: Bocian biely. Metodické listy č. 5. Slovenská agentura životného prostredia, centrum Banská Bystrica. 30 s. SK

Fulín M. 2003: Ciconia Slovensko 2003. Zborník príspevkov z odbornej konferencie venovanej problematike ochrany bocianov konanej 14. 10. 2003 v Martine. SOVS - BirdLife Slovensko, Martin. 94 s. SK

Gamauf A. 1991: Greifvögel in Österreich. Bestand - Gefährdung - Schutz. Umweltbundesamt, Wien. 136 s. D

Gamauf A. & Berg H. M. (eds.) 2006: Greifvögel & Eulen in Österreich. Naturhistorisches Museum, Wien. 200 s. D

Gamauf A. & Berger V. (eds.) 1996: Greifvögel und Eulen Österreichs. Faunistik - Forschung - Schutz. Abhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich, Wien. 224 s. D

Gedeon K. (ed.) 2003: Vogelmonitoring in Deutschland. Tagungsband. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Sonderheft 1/2003. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle. 152 s. D

Gedeon K., Mitschke A. & Sudfeldt C. (eds.) 2006: Brutvögel in Deutschland. Erster Bericht. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, Hohenstein-Ernstthal. 56 s. D

Geidel C. 2007: Untersuchungen zur bioakustischen Individualerkennung adulter Uhus (Bubo bubo). Diplomarbeit, Fachhochschule Anhalt. 89 s. + 5 pp. D

Geister I. 1989: Slovenski prispevek k evropskemu ornitološkemu atlasu. Društvo za opakovanije in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana. 40 s. SLO

Gilissen N., Haanstra L., Delany S., Boere G. & Hagemeijer G. 2002: Numbers and distribution of wintering waterbirds in the Western Palearctic and Southwest Asia in 1997, 1998 and 1999. Results from the International Waterbirds Census. Wetlands International Global Series No. 11. Wageningen. 182 s. E

Gorbaň I. M., Pograničnij V. O. & Bokotej A. A. 1989: Metodičny rekomendacii dlja kartografuvanija ornitofauny Lvivskoj oblasti. Častica I. Gorobini. Lvivskyj klub ornitologiv, Lviv. 62 s. UKR

Gorbaň I. M., Pograničnij V. O. & Bokotej A. A. 1989: Metodičny rekomendacii dlja kartografuvanija ornitofauny Lvivskoj oblasti. Častica II. Negorobini. Lvivskyj klub ornitologiv, Lviv. 62 s. UKR

Graf R. & Kestenholz M. 2002: Vögel in den Alpen. Vogelwarte Sempach. 34 s. D

Grauer A., Greiser G., Heyen B., Klein R., Muchin A., Strauß E., Wenzelides L. & Winter A. 2008: Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands. Status und Entwicklung ausgewählter Wildtierarten in Deutschland, Jahresbericht 2007. Deutscher Jagdschutz-Verband e. V., Bonn. 72 s. D

Gregor J. (ed.) 1986: Zborník odborných prác západoslovenského TOP. Zväzok II. Topoľčianske Podhradie - 1984. Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava. 190 s. SK

Gregor J., Janík M., Kunc L., Orálek M., Pavelka J. & Voskár J. 2001: Ochrana ovcí před velkými šelmami. ČSOP Valašské Meziříčí. 32 s. CZ

Gromadzki M. 1995: Czy budki lęgowe rozwiążą problem ochrony dziuplaów? Ogólnopolskie towarzystwo ochrony ptaków, Gdaňsk. 16 s. PL

Grulich V. & Hora J. 2007: Příroda Boletic. Sdružení Calla, České Budějovice. 20 s. 2nd ed. CZ

Grulich V., Vydrová A., Kloubec B. & Molek V. 2007: Mokřady Boletic. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice. 8 s. CZ

Haas D. & Nipkow M. ?: Caution: Electrocution! NABU, Bonn. 22 s. E

Hájek J., Hotový J., Koutecký P. & Matějů J. 2004: Úvod do biogeografie. Biologická olympiáda 2004/2005. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Praha. 98 s. CZ

Hájek V. 1977: Klíř k určování bahňáků. Příloha metodického zpravodaje Pobeskydí č. 2/1974 Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek. 16 s. CZ

Háková A. 2007: Ptačí oblast Libavá. Sagittaria, Olomouc. CZ

Háková A. 2007: Ptačí oblast Králický Sněžník. Sagittaria, Olomouc. CZ

Háková A. 2007: Ptačí oblast Jeseníky. Sagittaria, Olomouc. CZ

Háková A. 2007: Ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Sagittaria, Olomouc. CZ

Halla J. 1907: Ptactvo kraje Mor. - Krumlovského a Střelicka. Zprávy Kommisse pro přírodovědné prozkoumání Moravy, Oddělení zoologické, čís. 8, Brno. 32 s. CZ

Harengerd M. & Kölsch K. (eds.) 1990: Dokumentation der Schwimmvogelzählung in der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe des DDA 11. 180 s. D

Havlín J. & Hudec K. 1969: Klíč k určování pěvců. Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno. 54 s. CZ

Havrančík S. & Šrank V. 1985: Tábory ornitologickej sekcie ZO SZOPK Partizánske I. - V. TOS 1980 - 1984. Kronika táborov a súhrn odborných výsledkov. Vlastivedné múzeum, Topoľčany. 54 s. SK

Hayward G. D., Hayward P. H. & Garton E. O. 1993: Ecology of Boreal Owls in the Northern Rocky Mountains, USA. Wildl. Monogr. 124: 1-59. E

Hejkal J., Havelcová A., Michálek J. & Roškotová J. 2006: Průzkum a ochrana rolavských rašelinišť. Sborník příspěvků k regionálnímu semináři. Kraslice 5. 9. 2006. MÚ Kraslice & AOPK ČR Praha. 65 s. CZ

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət